Admiral Markets Group bestaat uit de volgende ondernemingen:

Admiral Markets Pty Ltd

Gereguleerd door de Australian Securities and Investments Commission (ASIC)
Website alleen beschikbaar in het Engels
DOORGAAN

Admiral Markets Cyprus Ltd

Gereguleerd door de Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC)
Website alleen beschikbaar in het Engels
DOORGAAN

Admiral Markets AS

Gereguleerd door de Estonian Financial Supervision Authority (EFSA)
Website alleen beschikbaar in het Engels
DOORGAAN

Admiral Markets UK Ltd

Gereguleerd door de Financial Conduct Authority (FCA)
DOORGAAN
Opmerking: als u dit venster sluit zonder te kiezen stemt u ermee in om verder te gaan onder de FCA (UK) regulering.
Opmerking: als u dit venster sluit zonder te kiezen stemt u ermee in om verder te gaan onder de FCA (UK) regulering.
Regulering fca

De Beste Forex Indicatoren - Top Trading Indicators

Leestijd: 14 minuten

4 Top Forex indicatoren (Forex indicators)

Forex indicatoren

Forex trading kan uitdagend blijken. Desondanks zijn er Forex handelaren die consistent winst weten te maken. Hoe? De meeste succesvolle Forex handelaren gebruiken Forex Trading Indicators. Sommige economen zijn van mening dat de Forex markt zich op willekeurige wijze ontwikkeld. Het gebruik van de Forex indicatoren toont echter aan dat de marktbewegingen wel degelijk gebaseerd zijn op exact meetbare factoren.

Prijsbewegingen worden ingegeven door vraag en aanbod. De invloed van menselijk gedrag maakt dat de prijsverandering zich niet altijd op efficiënte of rationele wijze ontwikkeld. Kenmerkend aan gedrag is echter dat het zich herhaald in bepaalde (gedrags)patronen. Toepassing van Forex indicatoren helpt ons deze patronen herkennen. Patroonherkenning met behulp trading indicators kan voorspellende waarde hebben.

MetaTrader 4

De betekenis van Indicator in Forex Trading

Voordat we verder gaan met het identificeren van de 5 Top Forex indicatoren is het wellicht handig eerst stil te staan bij de algemene vragen die hieraan voorafgaan. 'Wat zijn indicatoren in Forex trading' en 'Hoe gebruiken wij trading indicators om de Forex trend te voorspellen'

Hoewel de definities en aanduidingen uiteenlopen kunnen we 'Forex indicators', 'Forex indicatoren' of simpelweg 'trading indicators' kort vatten als technische analyse indicatoren. Een Forex trading indicator identificeert en herkent representaties van prijsbeweging-patronen en gebruikt deze in een poging (een gedeelte van) toekomstige prijsbewegingen te voorspellen.

De genoemde representaties zijn veelal grafisch en worden afgeleid uit of weergegeven in de prijsgrafieken van een instrument of markt. Toepassing van Forex indicatoren vormt de hoeksteen van technische analyse. Denk bijvoorbeeld aan horizontale- of trendlijnen ter identificatie van key-prijsniveau's of het gebruik van MT4 volume indicator waarmee volume wordt aangeduid.

Uiteraard zijn er talloze andere parameters waar trade indicators op gebaseerd kunnen zijn. Afhankelijk van de stijl en strategie van de trader zal hij of zij een voorkeur ontwikkelen voor gebruik van bepaalde trading indicators of een combinatie hiervan.

MT4 indicators en technische analyse indicators Forex trading

De beste Forex indicatoren zijn er op toegespitst dergelijke prijs-patronen te herkennen wanneer zij zich vormen. We kunnen hier indicatieve waarde aan toe kennen, hetgeen de basis vormt voor op technische analyse gebaseerde Forex voorspellingen. Het is om die reden erg belangrijk dat u goede trading software gebruikt met ruime functionaliteit, een brede selectie aan technische hulpmiddelen en trade indicators.

Het zal u in staat stellen meer potentiële trade mogelijkheden te identificeren. Kies altijd voor betrouwbare handelssoftware die naast een ruime selectie technische analyse indicatoren, tevens superieure executie en optimale prestatie biedt. Admiral Markets biedt u gratis een van de meest ontwikkelde en stabiele handelsplatformen; de MetaTrader software. Dit platform is uitermate populair onder zowel beginnende als ervaren traders.

Wij bieden de keuze uit MetaTrader 4 en MetaTrader 5 software, waar een veelheid aan MT4 & MetaTrader 5 indicators beschikbaar is. Daarnaast bieden wij een exclusieve plug-in, MetaTrader 4 Supreme Editie. Onze MTSE plug-in biedt vele additionele, innovatieve trading indicatoren en andere technische hulpmiddelen.

MT4 Supreme Editie

De Beste Forex indicatoren

Er is, zoals gezegd een grote verscheidenheid aan Forex indicatoren beschikbaar. Er is geen eenduidig antwoord op de vraag wat de beste Forex indicator is. Wat voor u de top Forex indicators zijn, is afhankelijk van uw trading stijl en voorkeursstrategie.

Zoals eerder benoemd zijn er talloze trade indicators die elk afgestemd zijn op unieke parameters zodat u ongetwijfeld een Forex indicator kunt vinden waarmee u tevreden zult zijn. Met oefening kunt u zelf ervaren welke Forex indicators het beste voor u werken. Het is raadzaam te oefenen met een risicovrij demo account.

De Top Forex indicators voor Forex & CFD trading in 2019

Hoewel het benoemen van de beste Forex indicatoren een persoonlijke aangelegenheid blijkt, zijn er enkele algemene trading ervaringsregels die worden gereflecteerd in de dominante trading stijlen. 'The trend is your friend' is een gevleugelde uitspraak en wordt door vele traders nageleefd door voor een trend following aanpak te kiezen. Zeker voor beginnende traders wordt trend trading sterk aangeraden.

Het aanbod van Forex indicatoren is in zekere mate op deze voorkeuren afgestemd. De Forex trend indicators vormen een populaire en grote categorie Forex indicators. Deze trade indicators zijn ertoe bestemd u te helpen een ontwikkelende trend te herkennen in Forex.

Zoals eerder opgemerkt, zijn er vele Top Forex indicators of trading indicatoren die aangemerkt worden als beste forex indicatoren. Een andere algemene stelregel is de voorkeur te geven aan forex indicatoren die simpel in gebruik zijn. Met inachtneming van deze 'filters' zullen wij nu overzicht van een aantal bekende, gevierde indicatoren bekijken.

5 Top Forex indicatoren:

De Beste Forex Indicatoren - Eenvoudig Voortschrijdend Gemiddelde

Een eenvoudig voortschrijdend gemiddelde, ook wel bekend als Simple Moving average, geeft de gemiddelde prijs voor een specifieke periode weer. Hier betekent gemiddelde het rekenkundig gemiddelde. Het voortschrijdend gemiddelde van 20 dagen is dus het gemiddelde van de slotkoersen gedurende de voorafgaande 20 dagen.

Waarom gebruiken we het gemiddelde? De moving average is een Forex trend indicator. We gebruiken het om de trend te identificeren en op basis van relevante prijsbewegingen. Wees u zich er echter van bewust dat de SMA een 'lagging' Forex indicator is en dus prijsbewegingen uit het verleden weergeeft. Hoe groter de ingestelde tijdsperiode, des te groter de afvlakking van het gemiddelde.

Dit houdt in dat de reactiesnelheid op marktveranderingen vertraagd worden aangegeven. U zal pas een signaal ontvangen nadat de trend reeds begonnen is. De Simple Moving Average is daarom niet de beste Forex indicator als uw trading strategie ervan afhankelijk is een signaal te ontvangen alvorens een trend begint.Als het gaat om het bevestigen van trading trends, is de SMA een van de beste Forex indicatoren.

Deze indicator werkt meestal met gemiddelden die worden berekend op basis van meer dan één gegevensset - één (of meer) kortere tijdsperiode en één langere periode moving average. Typische waarden voor de kortere SMA zijn 10, 15 of 20 dagen of tijdsunits. Typische waarden voor de langere SMA kunnen 50, 100 of 200 dagen zijn. U vraagt zich misschien af hoe u de SMA indicator praktisch kunt gebruiken in trading. Hoe en wanneer signaleert de SMA forex indicator een trend?

Wanneer het langere termijn gemiddelde, het korte termijn gemiddelde overschrijdt wordt een indicatie voor een nieuwe trend aangenomen. Een lange termijn gemiddelde welke boven het korte termijn gemiddelde uitkomt, kan een aanzet zijn voor een opwaartse trend. Als het lange termijn gemiddelde onder het korte termijn gemiddelde duikt, kan dit het begin van een neerwaartse trend markeren.

U bent het beste gediend door zelf te experimenteren met SMA Forex indicators die verschillende periodieke waarden behelsen. Zo u kunt u bepalen welke SMA voor u als meest passende Forex trend indicator geldt.

Forex demo account

De Beste Forex Indicatoren - Exponentieel Voortschrijdend Gemiddelde

Hoewel deze indicator vergelijkbaar is met het eenvoudige voortschrijdend gemiddelde, richt deze Forex trading indicator zich op meer recente prijzen. Het Exponentieel Voortschrijdend Gemiddelde, ook wel Exponential Moving Average (EMA), zal namelijk sneller reageren op prijsveranderingen. Typische waarden voor lange termijn gemiddelden variëren van 50-tijdsunits (vaak dagen) tot 200-daagse EMA's. 12- en 26-periodieke EMA's zijn veelgebruikte korte termijn gemiddelden.

U kunt de EMA als Forex indicator inzetten door te scannen op kruisingen van de EMA's. Elke keer als de twee voortschrijdende gemiddelden elkaar kruisen kan dit een signaal voor marktingang inhouden. U koopt wanneer de kortere voortschrijdend gemiddelde de langere MA bovenlangs kruist en u verkoopt wanneer de kortere MA onder de langere MA kruist.

Deze indicator heeft een dubbele functie. Het kan eveneens gebruikt worden om de ideale markt-uitgang of sluit van een positie te benaderen. Liquideer uw trade wanneer de kortere MA de langere MA opnieuw kruist. U zou er dan tevens voor kunnen kiezen een nieuwe positie in de tegenovergestelde richting te plaatsen.

De EMA Forex indicator is een veelzijdige Forex trend indicator. Geschikt als trend trading indicator om zowel impulse bewegingen te traden, als voor gebruik als Forex retracement indicator. Dit kan als top trading indicator worden aangemerkt als uw doel is om in verschillende fasen van de trend te blijven handelen.


forex indicatoren educatie


Voor traders die niet ten allen tijden de markt willen of kunnen monitoren, is de Forex indicator in genoemde vorm wellicht minder geschikt. Een combinatie met een derde Moving Average echter, kan de benodigde filter verschaffen die deze trade indicator een meer praktische toepassing voor u geeft. In een drievoudig voortschrijdend gemiddelde strategie heeft de derde EMA een onderscheidbare rol. De EMA welke het langste tijdsbestek representeert fungeert hierbij als trendfilter forex indicator.

Dit betekent dat niet elke kruising van de kortste moving average met de middelste het plaatsen van een trade rechtvaardigt. De additionele filter brengt met zich mee dat slechts wanneer beide kortere MA's de langste MA kruisen dit grond is voor het innemen van een positie. Door de indicator op deze wijze te gebruiken tracht de handelaar trade mogelijkheden te selecteren welke een langere termijn beweging lijken aan te geven.

De Beste Forex Indicatoren: MACD indicator

Indicator Forex en Forex momentum - MACD indicator

Ook de MACD Forex indicator maakt gebruik van voortschrijdende gemiddelden. MACD staat voor Moving average convergentie / divergentie.

De toepassing van deze Forex indicator is om het momentum van de prijsbeweging te meten. Naast het identificeren van trading trends, peilt de MACD indicator tevens de kracht van de trendbeweging. Als uw strategie erbij gebaat is te weten hoe sterk het momentum van een betreffende prijsbewegingen is, kan de MACD indicator misschien wel de beste Forex indicator voor u blijken.

De berekening van de divergentie tussen een kortere en een langere EMA is de basis van deze Forex indicator. De indicator plot twee lijnen op de prijsgrafiek. De MACD-lijn wordt berekend door de 26-daagse EMA af te trekken van de 12-daagse EMA. Vervolgens wordt de 9 daagse EMA van deze MACD-lijn uitgezet als signaallijn. Wanneer de MACD-lijn onder de signaallijn kruist, wordt een verkoopsignaal gegenereerd. Wanneer de MACD-lijn boven de signaallijn komt, zullen wij een koopsignaal krijgen.

U kunt deze drie parameters zelf, naar wens instellen. De 12, 26 en 9- perioden zijn standaardwaarden en worden veel gebruikt. Net als bij voortschrijdende gemiddelden, kunt u door te experimenten de optimale instellingen vinden om de beste forex indicator te u te creëren.

De Beste Forex Indicatoren - De Bollinger band

Forex indicator voor volatiliteit - Bolling Bands

Op elke lijst van top Forex indicatoren komt een volatility channel trading indicator voor. Gebruik van een volatility channel is een methode om trading trends te identificeren. Deze Forex indicatoren werken doordat de moving averages ingesteld zijn zodat zij als boven en ondergrenzen, voor de range waarin prijs zich beweegt, fungeren. Zodra de prijs een van deze grenzen doorbreekt, kan dit een indicatie voor een nieuwe trendbeweging zijn.

Een Bollinger band is een volatility channel trade indicator welke meer dan 30 jaar geleden is ontwikkeld door financieel analist John Bollinger. Het wordt aangemerkt als een van de beste Forex indicatoren in de categorie volatility channel indicatoren.

De Bollinger band gebruikt twee parameters:

1. Het aantal tijdsunits die het voortschrijdend gemiddelde of moving average omvat

2. Het aantal standaardafwijkingen, op afstand van de gekozen moving average, dat u de band plaatst

De meest voorkomende waarden zijn 2 of 2,5 standaarddeviaties. In de statistiek wordt de term standaarddeviatie gebruikt als maat voor de spreiding van de waarden van een gegevensverzameling. In de financiële sector wordt standaarddeviatie toegepast als methode om volatiliteit te meten. Wat kunnen we hieruit concluderen?

Bollinger band indictors passen zich op de marktvolatiliteit. De afstand tussen de banden wordt breder naarmate de volatiliteit toeneemt en vernauwt naarmate de volatiliteit afneemt. Wilt u de Bollinger band trading indicator gebruiken als lange termijn Forex trend indicator dan kunt u twee standaarddeviaties en een voortschrijdend gemiddelde van 350 dagen aanhouden. U zou een long positie kunnen initiëren wanneer de slotkoers van de vorige dag de bovengrens van het volatility channel doorbreekt.

Het moment om te overwegen uit de trade te stappen, of deze nauwlettender te monitoren, wordt ingegeven door het kruisen van de slotprijs onder dezelfde Bollinger band. Wanneer de prijs de Moving Average lijn kruist is dit een verdere indicatie om de trade te beëindigen.

De Beste Forex Indicatoren - Fibonacci Retracement

De Fibonacci Forex retracement indicator is gebaseerd op het idee dat na een extreme trendbeweging, de markt zich zal corrigeren. De markt zal pauzeren op een gegeven prijsniveau of zal een bepaalde mate van retracement weergeven. De Fibonacci-reeks biedt een leidraad voor de verwachte verhoudingen tussen het bereik van de impulse trendbewegingen en diepte van een retracement.

De Fibonacci-reeks is een reeks getallen die al sinds de oudheid bekend is, maar is gepopulariseerd door de Italiaanse wiskundige Fibonacci. De moderne reeks begint met 0 en 1. Elk volgend nummer is de som van de voorgaande twee getallen in de reeks:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233 ...

De verhouding tussen elk getal en het direct daaropvolgende getal in de reeks wordt bepaald door een ratio van 0.618.Bijvoorbeeld: 89/144 = 0.6181 en 144/233 = 0.6180.

Een andere belangrijke ratio is 0.382. Deze wordt verkregen door de waarde van getal in de reeks te delen door dat van het volgende alternerende nummer in de reeks. De volgende alternerende waarde vindt u door een getal over te slaan. U deelt de waarde van het eerste getal door die van het derde. De onderlinge verhouding neigt naar 0.382. Bijvoorbeeld 55/144 = 0,3819 en 89/233 = 0,3820.

De laatste belangrijke ratio is 0,236. Dit is afgeleid van de verhouding van een getal tot een ander getal drie plaatsen verder in de reeks. Hoe vindt deze informatie praktisch toepassing bij gebruik van de Fibonacci Forex retracement indicator?

De theorie is dat na een grote prijsbeweging, prijs zal corrigeren. Prijs zal graviteren naar niveaus van steun en weerstand rondom het huidige niveau. Deze trading indicator vormt horizontale lijnen op de grafiek die deze ratio's vertegenwoordigen. De verwachte diepte van een corrigerende beweging kan worden afgeleid uit deze ratio's, voortkomend uit de Fibonacci Forex retracement indicator.

Het is een van de meest gebruikte en beste forex indicators en is bedoeld om prijsbewegingen te voorspellen voordat zij zich voordoen. Hierin onderscheidt deze forex indicator zich van de andere trading indicatoren die voortschrijdende gemiddelden gebruiken en pas trading trends laten zien wanneer deze al zijn begonnen.

Let wel - er speelt een bepaalde mate van self-fulfilling prophecy mee bij gebruik van Fibonacci-ratio's. Er zijn veel handelaren die deze verwachtingen in acht nemen en hier naar handelen. Dit kan op haar beurt de markt beïnvloeden en de voorspellende waarde die aan deze niveaus kan worden ontleent versterken.

Top Forex indicators - Conclusie

De beste Forex indicator is de trading indicator die past bij uw manier van trading en bijval geeft aan uw strategie. Het kan effectief blijken Forex indicatoren te combineren.

U zou, zoals in ons voorbeeld, een trade indicator kunnen gebruiken om een mogelijke trade-entry te identificeren en een andere indicator aanwenden als een filter. Deze filter zou kunnen aangeven of de marktcontext en de algemene omstandigheden geschikt zijn voor trading.

Zoals bij de meeste activiteiten, kunt uw trading vaardigheden het best ontwikkelen door te oefenen. Op MetaTrader Supreme Edition kunt u alle trade indicatoren vinden die we hier hebben besproken. Met ons gratis demo trading account kunt u zonder risico strategieën testen en deze en andere trading indicatoren uitproberen.

Gerelateerde Artikelen:

Over Admiral Markets

Als gereguleerde broker, verlenen wij toegang tot de meest gebruikte trading platformen ter wereld. U kan bij ons ETF's en CFD's op Forex, indices, grondstoffen, aandelen, obligaties en cryptocurrencies verhandelen.

Risicowaarschuwing

CFD`s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico met zich mee van snel oplopende verliezen. 77% van de retail beleggers lijdt verlies op de handel in CFD`s met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD`s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.