Wykładnicza średnia ruchoma - EMA

Admirals

Średnia ruchoma jest jednym z najbardziej użytecznych i wszechstronnych wskaźników technicznych dostępnych dla traderów. Warto wiedzieć, że występuje ona w kilku różnych postaciach.

W artykule przyjrzymy się wykładniczej średniej ruchomej, wyjaśnimy, czym jest ten wskaźnik, jak jest wyliczany i jak tworzyć za jego pomocą strategie handlowe.

Co to jest EMA?

Wykładnicza średnia ruchoma jest niezwykle pomocnym narzędziem do identyfikacji trendów. Trend znajdowany jest poprzez obliczanie średniej wartości na podstawie historycznych danych danego aktywa. Istnieje kilka rodzajów średnich ruchomych.

Najbardziej podstawową jest średnia ruchoma prosta (SMA), która wszystkie poprzednie wartości cenowe traktuje jednakowo i wylicza na ich podstawie średnią. Z kolei EMA, czyli wykładnicza średnia ruchoma, nadaje większe znaczenie (wagi) nowszym danym, a mniejsze starszym wartościom.

Aby lepiej zrozumieć, jak działa EMA, musimy zerknąć na wzór matematyczny.

Jak wyliczyć wykładniczą średnią ruchomą

EMAt = α x obecna cena + (1- α) x EMAt-1

Gdzie

  • t oznacza czas
  • α” to stała wyliczona na podstawie wzoru α = 2 / (n + 1), gdzie n oznacza liczbę okresów

Jak widać we wzorze, wyliczenie EMA dla danego okresu wymaga znajomości EMA dla poprzednich okresów. W przypadku dziennej EMA, bieżącą wartość wyprowadzamy z EMA z dnia poprzedniego, którą z kolei wyprowadzamy z dnia poprzedniego - i tak dalej.

Naszym pierwszym krokiem jest zatem uzyskanie początkowej wartości wykładniczej średniej ruchomej dla pierwszego okresu. Musimy również wyliczyć α. Najłatwiej będzie to wyjaśnić na przykładzie.

Poniższa tabela przedstawia wartości potrzebne w obliczaniu 8-dniowej wykładniczej średniej ruchomej.

Dzień Przykładowa Cena 8-sesyjna SMA α 8-sesyjna EMA
1 168      
2 170      
3 171      
4 175      
5 170      
6 172      
7 176      
8 179      
9 178 172.625

0.222222

172.625

10 186 173.875

0.222222

175.5972

11 192

175.875

 0.222222

179.2423

12 183

178.5

 0.222222

180.0773

13 177

179.5

0.222222 

179.3935

14 172 180.375

0.222222

177.7505

15 167 180.375

0.222222

175.3615

16 177 179.25

0.222222

175.7256

17 180 179

0.222222

176.6755

Aby zacząć, potrzebujemy średniej kroczącej dla pierwszego dnia. Jako naszej wartości początkowej użyjemy prostej średniej ruchomej (SMA). Jest to suma poprzednich wartości n podzielona przez n. Dziewiątego dnia otrzymujemy naszą wartość początkową, którą jest SMA z poprzednich 8 dni. Chociaż SMA jest wymagana jedynie w celu dostarczenia nam wartości początkowej do naszych obliczeń EMA, zamieściliśmy kolumnę wartości SMA w celu dokonania porównania wykładniczej średniej ruchomej z prostą średnią ruchomą.

  • α wyliczymy na podstawie wzoru 2 / n+1, czyli 2 / 9.

Innym sposobem opisania metody obliczeniowej jest stwierdzenie, że EMA patrzy wstecz na wartości z przeszłości i dyskontuje ich wagi o czynnik (1-α) na okres.

Profesjonalni inwestorzy używają EMA w celu wygładzenia poprzednich danych cenowych w nadziei na zidentyfikowanie i wykorzystanie trwającego trendu.

Nasze obliczenia dotyczą jedynie niewielkiej liczby danych. EMA będzie jednak bardziej dokładna, jeżeli użyjemy większej liczby informacji, cofając się wiele sesji wstecz.

Oczywiście samodzielne wyliczenie takich wartości zajęłoby naprawdę wiele czasu. Na szczęście platformy handlowe zrobią to za nas automatycznie i natychmiastowo.

Użycie wskaźnika EMA w Metatrader

Wykładnicza średnia krocząca znajduje się automatycznie w MT4 i MT5.

EMA znajdziemy we wskaźnikach trendu, patrz zdjęcie poniżej.

Źródło: Admirals MetaTrader 5 – Nawigator – Wskaźniki trendu

W polu Metoda wybieramy rodzaj interesującej nas średniej ruchomej. Możemy jeszcze ustawić Okres oraz Zmianę.

Im większy wybierzemy okres, tym bardziej płaski będzie nasz wykres.

Niektóre typowe ustawienia wykładniczej średniej kroczącej to 10 i 25 okresów dla szybszych, bardziej responsywnych krzywych; 100 i 200 okresów dla bardzo gładkich, wolno poruszających się krzywych; oraz 50 okresów dla krzywej pośredniej.

Zmiana polega na przesunięcia krzywej EMA wzdłuż osi czasu o określoną liczbę. Domyślna wartość 0 dla jest chyba najlepszym wyborem dla początkujących.

Poniższy screen przedstawia 16-okresowy wskaźnik EMA dodany do dziennego wykresu GBP/USD:

Źródło: Admirals MetaTrader 5. GBPUSD – wykres dzienny od 3 czerwca 2020 r. do 27 lipca 2021 r. Utworzono: 27 lipca 2021 r. Wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości.

Jak widać, linia wskaźnika EMA jest gładsza niż ruchy cenowe na instrumencie bazowym, ale ogólny ruch instrumentu jest śledzony. Wyeliminowany zostaje za to „szum cenowy”, aby główny trend był bardziej wyraźny.

Należy jeszcze zwrócić uwagę, że trend wzrostowy utrzymuje się po przecięciu wskaźnika EMA. Właśnie przecięcie EMA jest dla wielu traderów sygnałem rynkowym.

Strategie rynkowe EMA

Wiele osób uważa, że skuteczny sygnał tradingowy można uzyskać stosując dwie średnie ważone: długo- i krótkoterminową. Pozycje wejściową na danym instrumencie uzyskuje się gdy, krótkoterminowa EMA przebija długoterminową.

Inwestując długoterminowo można używać 25-sesyjnej EMA jako krótkoterminowej i 100-sesyjnej EMA jako długoterminowej. W takim wypadku należy zająć długą pozycję, kiedy 25-sesyjna EMA przebije 100-sesyjną EMA w górę i zająć krótką pozycję, kiedy 25-sesyjna EMA przebije w dół 100-sesyjną EMA.

Źródło: Admirals MetaTrader 5. GBPUSD – wykres dzienny od 3 czerwca 2021 r. do 7 maja 2021 r. Utworzono: 27 lipca 2021 r. Wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań, ani wyników osiąganych w przyszłości.

Na powyższym wykresie czarna przerywana linia reprezentuje 25-dniową EMA, podczas gdy niebieska linia to dłuższa 100-dniowa EMA.

Widzimy, że w lipcu 2020 roku 25-dniowa EMA przebiła w górę 100-dniową EMA, co należało traktować jako sygnał kupna. Po przecięciu linii nastąpił trwały trend wzrostowy, aż do momentu, gdy 25-dniowa EMA przecięła (tym razem w dół) po raz kolejny100-dniową EMA rok później w lipcu 2021 roku. Przecięcie w dół należałoby potraktować jako sygnał wyjścia z długiej pozycji i ewentualnie zagrać na krótko.

Łączenie EMA z innymi wskaźnikami

Średnie ruchome mają wiele zastosowań. Często występują w parach z innymi wskaźnikami. Mogą na przykład łączyć się ze wstęgami Bollingera.

Wstęgi Bollingera kreślą obszar zmienności powyżej i poniżej ceny na wykresie. Jeśli cena wybije się poza obszar tzw. koperty, możemy to potraktować jako sygnał kupna lub sprzedaży - w zależności od kierunku wybicia - ale tylko wtedy, gdy krótkoterminowa linia EMA i długoterminowa linia EMA potwierdzą ten kierunek.

Zatem poza wybiciem ponad górną wstęgę Bollingera potrzebujemy również krótkoterminowej EMA znajdującej się ponad długoterminową EMA – dopiero wtedy możemy założyć długą pozycję.

I odwrotnie, w przypadku wybicia poniżej dolnej wstęgi Bollingera zajęlibyśmy krótką pozycję, ale tylko wtedy, gdy krótkoterminowa EMA byłaby poniżej długoterminowej EMA.

Źródło: Admirals MetaTrader 5. GBPUSD – wykres dzienny od 3 czerwca 2020 r. do 7 maja 2021 r. Utworzono: 27 lipca 2021 r. Wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań, ani wyników osiąganych w przyszłości.

Oczywiście EMA można również łączyć z innymi wskaźnikami. Im więcej masz do dyspozycji wskaźników, tym więcej strategii możesz stworzyć. 

Warto wiedzieć, że MetaTrader Supreme Edition jest wtyczką do MT4 i MT5, oferującą szeroki zakres wskaźników i narzędzi tradingowych. Wtyczka jest darmowa i warto sprawdzić, jakie oferuje możliwości.

Odkryj ekskluzywną wersję MetaTrader Supreme Edition

Pobierz najpotężniejszy pakiet wtyczek do swojej ulubionej platformy transakcyjnej!

Wnioski

Wykładnicza średnia ruchoma pomaga nam w wykryciu trendu, a jej odpowiednie użycie może stanowić dobre źródło do zajmowania krótkich lub długich pozycji na rynku.

Należy jednak pamiętać, że średnie ruchome są wskaźnikami polegającymi na przeszłych danych. W przeciwieństwie do SMA, EMA reaguje jednak szybciej na nowe dane, ponieważ aktualnym danym przypisywane są większe wagi. Warto potestować różne ustawienia EMA, aby odkryć setup, który będzie dla nas odpowiedni – idealnym miejscem do tego jest rachunek demo.

O Admirals

Jako regulowany broker zapewniamy dostęp do jednych z najczęściej używanych platform transakcyjnych na świecie. Możesz handlować z nami indeks CFD, akcjami i funduszami ETF.

Wolny od ryzyka rachunek demo

Zarejestruj się na bezpłatnym rachunku demo i testuj swoje strategie inwestycyjne

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

NAJPOPULARNIEJSZE ARTYKUŁY
Czym są nastroje na rynku Forex?
Poniższy artykuł dostarcza szczegółowych informacji na temat nastrojów rynkowych w handlu na rynku Forex. Obejmuje on analizę nastrojów, omówienie różnych rodzajów wskaźników nastrojów dostępnych na rynku – i porady, jak z nich korzystać.Wszyscy inwestorzy Forex (FX) w globalnej społeczności handlo...
Wskaźnik MACD - najpopularniejszy ze wskaźników
W tym artykule poruszymy temat jednego z najpopularniejszych oscylatorów analizy technicznej. Wyjaśnimy, czym jest wskaźnik MACD. Omówimy różne jego cechy: sposób skalpowania, handel intraday, wybicia oraz formacje. To i jeszcze więcej znajdziesz w poniższym artykule! Z tego artykułu dowiesz się:...
Oscylator stochastyczny – zastosowanie w handlu na rynkach finansowych
Oscylator stochastyczny został opracowany w latach 50-tych XX wieku. Ze względu na swoją wszechstronność, pozostaje jednym z najbardziej popularnych wskaźników technicznych stosowanych obecnie w handlu na rynku Forex i akcjach. W artykule wyjaśnimy, czym jest oscylator stochastyczny, pokażemy, jak m...
Więcej