Średnia Ruchoma Prosta - potwierdzenie trendu za pomocą SMA

Maj 24, 2019 17:20 Europe/Warsaw

W tym artykule omówimy, czym jest Prosta Średnia Ruchoma (z ang. Simple Moving Average, SMA) i jak wykorzystać ją jako wskazówkę do identyfikacji, potwierdzenia i śledzenia trendu rynkowego. Jako wskaźnik trendu, SMA jest dobrym, wszechstronnym narzędziem, które każdy trader powinien znać. Zacznijmy zatem od tego, czym jest średnia ruchoma prosta?

Prosta Średnia Ruchoma - definicja

Prosta średnia ruchoma to najprostsza forma średniej ruchomej. Średnia krocząca jest wartością średnią, obliczaną na podstawie określonej liczby punktów danych. Wartość ta jest okresowo obliczana ponownie, wykluczając najstarszą wartość na rzecz najnowszego okresu. Rzućmy okiem na prosty przykład, aby zilustrować, jak obliczyć SMA.

Prosta Średnia Krocząca Forex - Obliczenia

Obliczamy wartości za pomocą prostej formuły średniej ruchomej.

Średnia Ruchoma Prosta wzór:

SMA = (suma wartości cen dla n okresów) / n

Użyjmy przykładowych cen, aby pokazać prosty przykład średniej ruchomej. Przyjmijmy, że chcemy obliczyć 10-dniową SMA Forex za pomocą dziennych cen zamknięcia, przy założeniu, że ceny zamknięcia za ostatnie 10 dni są takie jak pokazano w poniższej tabeli:

Dzień

Przykładowa Cena Zamknięcia

1

24

2

26

3

23

4

28

5

30

6

26

7

22

8

19

9

24

10

20

W naszym przykładzie, okres prostej średniej ruchomej, n, wynosi 10. Więc sumujemy nasze 10 cen zamknięcia i dzielimy przez 10. Proste!

Suma naszych wartości = 24 + 26 + 23 + 28 + 30 + 26 + 22 +19 +24 + 20 = 242

SMA = 242 / 10 = 24,2

Następnego dnia odrzucamy wartość pierwszego dnia i zamiast tego uwzględniamy w naszych obliczeniach cenę zamknięcia ostatniego dnia, co daje nam nową średnią wartość. Wartość średniej zmienia się w miarę upływu czasu, dlatego nazywana jest średnią ruchomą.

Wytyczenie prostej średniej kroczącej nie jest jak widać takie proste. W rzeczywistości, na długo przed tym, nim komputery stały się powszechnymi narzędziami tradingowymi, analitycy opracowywali codzienne średnie ruchome, wykonując obliczenia ręcznie.

Jeśli obliczasz dużą liczbę okresów lub jeśli Twoje dane dotyczą krótkich okresów, może być to bardzo pracochłonne. Właśnie dlatego pozwalamy, aby moc obliczeniowa komputerów była wykorzystywana do prostego algorytmu średniej ruchomej, abyśmy mogli skupić się na wynikach obliczeń, a nie samych obliczeniach.

SMA MT4 - wskaźnik

Wskaźnik średniej ruchomej jest dostarczany razem z platformą jako jeden z podstawowych indykatorów, co oznacza, że nie trzeba wykorzystywać oddzielnego wskaźnika średniej ruchomej MT4. Wskaźnik SMA - Średnia Ruchoma znajduje się w folderze Wskaźniki trendu w oknie Nawigator MT4, jak pokazano na poniższym obrazku:

źródło: platforma MetaTrader 4

Jak widać na obrazku powyżej, wskaźnik Moving Average oferuje wybór więcej niż jednego typu średniej kroczącej. Oczywiście dla SMA wskaźnika (Simple Moving Average) jako metodę wybierzesz właśnie Simple. Na platformie MetaTrader 4 i MetaTrader 5, średnie kroczące Forex posiadają ustawienia, na które masz wpływ. Są to wartości: Interwał (okres) i Przesunięcie.

Interwał ( Period) jest taki sam jak n w naszej formule SMA. Jest to liczba okresów, które uwzględniamy w naszej średniej. Im większa wartość n, tym gładsza będzie nasza średnia krocząca Forex, ale wolniej zareaguje na zmiany w cenie. Mniejsze wartości n wytworzą szybszą linię SMA, która będzie szybciej reagować na zmiany w cenie, ale będzie mniej płynna. Patrząc na różne średnie kroczące Forex, szukamy ustawienia, przy którym prosta średnia ruchoma SMA będzie wystarczająco gładka, abyśmy mogli zobaczyć ponad krótkoterminową zmienność i skupić się na prawdziwym trendzie, ale jednocześnie wystarczająco szybka, aby dać nam aktualne sygnały.

Pouczającym może być porównywanie szybszego (tj. krótszego okresu) SMA Simple Moving Average z wolniejszym (tj. dłuższym okresem), czym zajmiemy się za chwilę w sekcji średnie kroczące strategia. Przesunięcie ( Shift) jest najmniej ważnym z ustawień jakie oferuje SMA wskaźnik. Wprowadzona wartość przesuwa proste średnie kroczące wzdłuż osi czasu. Dodatnia wartość sprawia, że średnia krocząca MetaTrader przesuwa się w prawo. Ujemna powoduje przesunięcie w lewo.

Przesuwanie z wartością ujemną jest przydatne tylko jako narzędzie do przeglądania danych historycznych. Jeśli szukasz SMA dla bieżącego okresu z ujemnym przesunięciem, nie jest to możliwe - do kompletnego zbioru danych potrzebowałbyś wartości z okresu, który jeszcze nie zaistniał. Używanie domyślnej wartości 0 charakteryzującej średnie ruchome Forex, jest zalecane jako idealne na początek.

Trading z MetaTrader Supreme Edition

Admiral Markets umożliwia profesjonalnym traderom zdobywać doświadczenie tradingowe na najwyższym poziomie dzięki rozszerzeniu platformy MetaTrader o dodatek MetaTrader Supreme Edition. Uzyskaj dostęp do wyjątkowych dodatkowych funkcji, takich jak macierz korelacji - wskazująca, które waluty są silne, a które słabe, odzwierciedlając ich ruchy, wraz z innymi fantastycznymi narzędziami, takimi jak okno "Mini Terminal" - umożliwiający inwestorom składania zleceń kupna/sprzedaży w mini oknie, bez potrzeby dostępu do platformy handlowej za każdym razem, gdy potrzebujesz dokonać zmiany. Aby pobrać MetaTrader Supreme Edition całkowicie bezpłatnie, kliknij poniższy baner!

 

Średnia Ruchoma Prosta - studium przypadku

Na poniższym obrazku dodałem 50-okresową średnia krocząca SMA do wykresu godzinowego GBP/USD:

Żródło: platforma MetaTrader 4

Co Ci mówi prosta średnia ruchoma? Przede wszystkim wskaźnik średnie kroczące pozwala wyjść poza krótkoterminowe wahania cen, a tym samym lepiej dostrzec podstawowy trend na rynku. Zwróć uwagę, jak prosta średnia krocząca MT4 wygładza ruch na rynku. Trend wzrostowy rynku jest w tym przypadku wyraźniejszy, gdy odczytywana jest średnia ruchoma prosta, a nie sama cena.

Zwróć również uwagę, że średnia krocząca Forex pozostaje poniżej ceny (na powyższym przykładzie) przez zdecydowaną większość trendu. To wskazuje kilka kluczowych punktów, jak handlować obserwując, jak średnia krocząca w MT4 się zachowuje. Po pierwsze, możemy użyć ceny przekraczającej średnią ruchomą jako sygnał wejściowy w transakcję kupna. Po drugie, cena pozostająca powyżej średniej ruchomej jest potwierdzeniem trendu wzrostowego.

Odwrotność jest również prawdą: możemy użyć przekroczenia ceny poniżej SMA jako sygnału sprzedaży. Analiza techniczna średniej ruchomej wskazuje, że cena pozostająca poniżej SMA jest potwierdzeniem trendu spadkowego. Możesz też sprawdzić inne wskaźniki trendu.

A jak koncepcje te wykorzystuje strategia średnie kroczące?

 

Średnie kroczące strategia

Omawiana strategia wykorzystująca różne (z względu na okres) Forex średnie kroczące i ich przecięcia, jest dość podstawowym systemem śledzenia trendów. Mierzy ona dwie serie cenowe i daje sygnał handlowy, w miejscu gdzie Forex średnie ruchome się przetną. Na powyższym obrazku widzimy przecięcie 50-okresowej średniej kroczącej przez cenę. Alternatywnie możemy użyć innej średniej ruchomej zamiast ceny.

Kluczem jest to, że kierunek sygnału jest określany przez kierunek przecięcia szybszych serii cenowych z wolniejszym. Przykładowo, możesz użyć średniej ruchomej z 20 okresów jako szybkiej serii i 50-okresowej średniej kroczącej jako wolniejszej. Gdyby 20-okresowe MA przebiło 50-okresowe MA w górę, byłby to sygnał kupna. Gdyby 20-okresowe MA przebiło wolniejszą MA w dół, byłby to sygnał sprzedaży.

Podążanie za takimi sygnałami jest efektywnym przykładem, jak może być użyta do prognozowania analiza techniczna średnia krocząca. Używamy naszą średnią ruchomą jako przewodnik po prawdopodobnych przyszłych wynikach rynkowych. Oczywiście takie proste średnie ruchome opierają się na kluczowym założeniu - mianowicie, że przyszłe wartości danych będą podążać za trendem.

Jak wszyscy wiemy, wartości historyczne mogą niezbyt dokładnie odzwierciedlać przyszłe wartości i może się zdarzyć, że wiele razy trend się załamie. Dane historyczne są zatem niedoskonałym przewodnikiem po nieznanym jutrze, ale pozostają jednym z niewielu dostępnych narzędzi.

Przy analizie danych historycznych pojawia się istotne pytanie o to, ile danych historycznych należy uwzględnić. Czy uważamy wszystkie poprzednie dane za istotne? Czy możemy zdecydować, że tylko najnowsze dane mogą mieć wpływ na to, co będzie dalej? Średnie kroczące próbują zapewnić prostą, ale skuteczną metodę rozwiązania problemu, biorąc pod uwagę średnią wartość w pewnym okresie obserwacji.

Możemy tworzyć inne strategie tradingowe, łącząc wskaźnik MT4 z innymi narzędziami handlowymi. Jednym ze sposobów na to jest użycie SMA jako filtra trendów oraz innego wskaźnika dla sygnałów tradingowych.

Przykładowo, możesz użyć kanałów Keltnera dla sygnałów wejściowych, kupując, gdy cena przekroczy kanały Keltnera lub sprzedając się, gdy znajdzie się poniżej koperty. Filtr wchodzi w grę tylko podążając za sygnałami, które zgadzają się z kierunkiem trendu głównego. Oznacza to, że możemy kupować tylko wtedy, gdy cena rynkowa jest powyżej naszej SMA oraz sprzedawać tylko wtedy, gdy cena jest poniżej naszej SMA.

Keltner Channels to tylko jedno z wielu dodatkowych narzędzi, które zyskujesz dzięki MetaTrader Supreme Edition. MT SE to niestandardowy dodatek do MetaTrader, który znacznie rozszerza funkcjonalność platformy - jest do pobrania za darmo w Admiral Markets. Jeśli szukasz SMA dla bieżącego okresu z ujemnym przesunięciem, nie jest to możliwe - do kompletnego zbioru danych potrzebowałbyś wartości z okresu, który jeszcze nie zaistniał. Używanie domyślnej wartości 0 charakteryzującej średnie ruchome Forex, jest zalecane jako idealne na początek.

Poniższy film jest podsumowaniem średniej ruchomej kroczącej wraz z jej interpretacją.

Prosta Średnia Ruchoma vs Wykładnicza Średnia Ruchoma

Jak widzieliśmy, w menu rozwijanym Metoda MA MT4, dostępnych jest kilka rodzajów średnich kroczących. Dwie najczęściej spotykane to prosta średnia ruchoma i wykładnicza średnia krocząca (Exponential Moving Average, EMA).

Jak widzieliśmy, średnia krocząca SMA nie jest ważona - wszystkie punkty danych są traktowane jednakowo przy obliczaniu wartości średniej. W przypadku EMA stosuje się metodologię ważenia, a nowsze wartości danych mają większą wagę przy obliczaniu średniej. Ponieważ średnie ruchome ''oglądają się'' wstecz i zawierają starsze punkty danych, są one z natury opóźnione. Zmiany średniej ruchomej wystąpią po zmianie ceny rynkowej. Dlatego użycie średniej ruchomej jest głównie narzędziem potwierdzającym tendencje.

Średnie ważone próbują zmniejszyć opóźnienie, koncentrując się bardziej na ostatnich punktach danych, zakładając, że nowsze dane są bardziej odpowiednie do przewidywania, co może się wydarzyć w przyszłości. Wykładnicza średnia ruchoma waży poprzednie dane z wagą, która wykładniczo maleje wraz z upływem czasu. Istnieje jednak wada, ponieważ patrząc, jak wygląda ta średnia krocząca wzór wskazuje, że nie najlepiej wygładza ona wahania cen.

Porównując SMA z EMA, jedna nie jest z natury lepsza ani gorsza od drugiej. Jest to raczej kwestia zrozumienia różnicy i zastosowania tego, co lepiej odpowiada naszym wymaganiom. Najlepszym sposobem sprawdzenia, co działa dla Ciebie najlepiej, jest przeprowadzenie testów. Korzystanie z rachunku demonstracyjnego Forex pozwoli Ci to zrobić tyle razy, ile potrzebujesz, bez ryzykowania utraty własnych środków. Na rachunku demo pieniądze są wirtualne.

Średnia Ruchoma Prosta SMA: Podsumowanie

Przyjrzeliśmy się, jak wygląda średnia ruchoma jak obliczyć SMA - sumując wszystkie punkty danych w danej liczbie okresów, a następnie dzieląc przez liczbę okresów. Dowiedzieliśmy się również, w jaki sposób użycie prostej średniej kroczącej wygładza wahania cen i sprawia, że trend jest wyraźniejszy.

Średnie kroczące mogą być użyte dla wszystkich instrumentów - średnia krocząca giełda będzie działała równie dobrze jak Forex. Jeżeli więc Twoim głównym rynkiem jest giełda wskaźnik SMA będzie tak samo wszechstronnym narzędziem o różnych zastosowaniach. Przede wszystkim jednak informującym o tendencji rynkowej.

Mamy nadzieję, że podobały Ci się rozważania na temat prostych średnich kroczących. Możesz być także zainteresowany naszym artykułem na temat najważniejszych wskaźników rynku Forex.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Powiedz Tak! Admiral Markets

Jako regulowany broker zapewniamy dostęp do jednych z najczęściej używanych platform transakcyjnych na świecie. Możesz handlować z nami CFD, akcjami i funduszami ETF.

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

Avatar-Admirals
Admirals Kompleksowe rozwiązanie do wydatkowania, inwestowania i zarządzania pieniędzmi

Admirals to więcej niż zwykły broker. To centrum finansowe oferujące szeroki zakres produktów i usług finansowych. Umożliwiamy indywidualne podejście do finansów poprzez kompleksowe rozwiązania w zakresie inwestowania, wydatkowania i zarządzania pieniędzmi.