Force Index - Wskaźnik Autorstwa Alexandra Eldera

Admirals

Wskaźnik Force Index jest oscylatorem, który próbuje zmierzyć siłę kryjącą się za zmianami cen. Dokonuje tego, analizując w połączeniu trzy kluczowe dane rynkowe:

 • kierunek zmiany ceny
 • wielkość zmian cen
 • wolumen obrotu.

Force Index oscillator został stworzony przez dr Alexandra Eldera, który po raz pierwszy opisał ten wskaźnik w swojej książce "Trading for a Living" z 1993 roku. W Polsce pozycja ta jest znana pod tytułem "Zawód inwestor giełdowy".

Elder opisał wskaźnik Force Index jako oscylator, który mierzy siłę byków stojącą za wzrostami oraz siłę niedźwiedzi stojącą za spadkami.

Force Index - Obliczanie Wskaźnika Siły Byków i Niedźwiedzi

Wspomnieliśmy, że Force Index wskaźnik mierzy siłę stojącą za ruchami cen, analizując trzy rzeczy. Mianowicie, kierunek ruchu, odległość, o jaką cena przemieściła się oraz wolumen w czasie ruchu.

Jeśli cena zamknięcia świecy jest wyższa niż cena zamknięcia poprzedniej świecy, możemy powiedzieć, że siła stojąca za tym ruchem była dodatnia lub bycza. Jeśli kurs zamknięcia jest niższy niż kurs zamknięcia poprzedniej świecy, wówczas siła była ujemna lub niedźwiedzia.

Jeśli zmiana ceny jest niewielka, to siła stojąca za nią jest niewielka. Jeśli zmiana ceny jest duża, wtedy siła jest duża. Tak więc im większa zmiana ceny, tym większa siła.

Podobnie, im większy wolumen, tym większa siła stojąca za danym ruchem. Wskaźnik Force Index FX zakłada, że korelacje te są wprost proporcjonalne.

Równanie użyte do obliczenia surowego wskaźnika Force Index MQL4 jest następujące:

FI = V x (CBIEŻĄCA - CPOPRZEDNIA)

We wzorze: V to wolumen, a C to cena zamknięcia.

Ten surowy indeks siły ma jedynie ograniczone zastosowanie, dając bardzo ostry histogram. Elder zalecił wygładzenie wartości za pomocą wykładniczej średniej kroczącej, aby uzyskać bardziej użyteczny wskaźnik siły.

Dla krótkiego terminu zalecał wygładzenie 2-dniową wykładniczą średnią ruchomą EMA. W przypadku średniego terminu zalecił on wygładzanie za pomocą 13-dniowej EMA.

Alexander Elder pierwotnie zaproponował wykorzystanie do wskaźnika FI danych dotyczących cen na koniec dnia, ale nie ma powodu, dla którego wskaźnik nie mógłby być stosowany do innych interwałów czasowych.

Jak zobaczysz, możemy również użyć wielu innych metod do wygładzenia naszych danych, niż tylko wykładnicze średnie kroczące. Nie musimy również ograniczać się do kursu zamknięcia, choć jest to domyślne ustawienie.

Wskaźnik Force Index Forex na Platformie MetaTrader 4 i MetaTrader 5

Wskaźnik siły Force Index MetaTrader jest jednym ze standardowych wskaźników, które są dołączone do platform MT4 i MT5. Znajdziesz go na liście w oknie Nawigator, w katalogu Wskaźniki -> Oscylatory, tak jak przedstawiono poniżej.

Dwukrotne kliknięcie na oscylator spowoduje uruchomienie okna dialogowego w pokazany sposób. Jak widać, domyślną metodą jest prosta średnia krocząca dla wygładzania w okresie 13-świecowym, zastosowana do kursu zamknięcia. Istnieje wiele alternatyw dla tych domyślnych ustawień.

Dostępne są cztery opcje metody wygładzania, które przedstawiono poniżej:

 1. Simple - prosta średnia ruchoma
 2. Exponential - wykładnicza średnia ruchoma
 3. Smoothed - wygładzona średnia krocząca
 4. Linear Weighted - liniowo ważona średnia krocząca

Istnieje aż siedem możliwości wyboru rodzaju danych cenowych używanych do wygładzania:

 1. Close - cena zamknięcia
 2. Open - cena otwarcia
 3. High - najwyższa cena
 4. Low - najniższa cena
 5. Median Price (HL/2) - średnia cena
 6. Typical Price (HLC/3) - typowa cena
 7. Weighted Close (HLCC/4) - ważone zamknięcie

Poniższy wykres przedstawia MT4 Force Index zastosowany do godzinowego wykresu EUR/USD.

MetaTrader Force Index pojawia się pod głównym wykresem cenowym jako histogram. Zanim dowiesz się, jak wykorzystać ten wskaźnik w tradingu, pobierz platformę MetaTrader 5 - najnowszą wersję terminala MT.

Wielozadaniowa
platforma nr 1


Force Index Trading - Wykorzystanie Oscylatora w Handlu Forex i CFD

Zasady handlu zaproponowane przez Alexandra Eldera obracały się wokół połączenia dwóch różnych średnich kroczących dla wskaźnika. Specyficzną kombinacją była dwudniowa EMA używana jako krótkoterminowy sygnał kierunku i 13-okresowa EMA używana jako wskaźnik ogólnego trendu.

Elder twierdzi, że kiedy 13- okresowa średnia krocząca Force Index MT5 osiąga nowy szczyt, to pokazuje, że siły byków rosną na rynku. Oznacza to, że trend wzrostowy będzie się utrzymywał.

Podobnie, gdy 13-dniowa EMA MT5 Force Index spadnie do nowych minimów, reprezentuje to coraz bardziej znaczące siły niedźwiedzi na rynku. Sugeruje to, że trend spadkowy prawdopodobnie się utrzyma.

Jeżeli zmiany cen nie są poparte wolumenem, średnioterminowa EMA FI ulegnie spłaszczeniu. Stanie się tak również w przypadku, gdy duże wolumeny odnotują jedynie niewielkie zmiany cen. Spłaszczenie w ten sposób wskaźnika Forex Force Index sugeruje, że odwrócenie może być bliskie.

Dwudniowa EMA wykazuje krótkotrwałą przewagę byków na rynku, gdy oscylują one powyżej centralnej linii zero. I odwrotnie, pokazuje, że siły niedźwiedzi mają przewagę, kiedy oscyluje poniżej. Służy to do identyfikacji użytecznych punktów wejścia zgodnie ze wskazaniami trendu podanymi przez 13-dniową EMA.

Gdy wykładnicza średnia krocząca 13 wykazuje trend wzrostowy, szukamy możliwości kupna. Timing wejścia w pozycję jest określany przez 2-dniową EMA oscylującą na terytorium ujemnym (poniżej zera), co teoretycznie pokazuje nam powrót, który jest atrakcyjnym momentem kupna.

Kiedy 13-dniowy EMA wykazuje trend spadkowy, szukamy możliwości sprzedaży. Sygnał sprzedaży jest podawany przez 2-dniową EMA oscylującą powyżej zera.

Wskaźnik siły może być również wykorzystany jako narzędzie do uzyskania wglądu w ważne punkty zwrotne na rynku. Gdy 13-dniowa EMA wskaźnika Force Index Forex ustanowi nowy szczyt, potwierdza to trend wzrostowy (a nowe minima potwierdzają trend spadkowy).

Dywergencje pomiędzy 13-dniową EMA FI indicator a ceną są oznakami, że trend może się wkrótce załamać. Na przykład, jeśli cena rynkowa osiągnie nowe maksimum, a indykator ustali tylko niższy szczyt, sugeruje to, że trend wzrostowy nie ma już siły i niedźwiedzie mogą wkrótce uzyskać przewagę.

Force Index Indicator

Jak widać, Force Index Elder sam w sobie jest dość użytecznym wskaźnikiem, ale zawsze należy pamiętać, że żaden wskaźnik nie jest doskonały. Wykorzystanie więcej niż jednego wskaźnika w połączeniu może pomóc w złagodzeniu słabości jednego wskaźnika i zapewnić szerszy obraz tego, co dzieje się na rynku.

Biorąc pod uwagę zarówno dane dotyczące cen, jak i wolumenu, MQL5 Force Index jest bardziej kompleksowym miernikiem niż wiele innych wskaźników, ale wciąż może zostać wsparty przez inne narzędzia.

Przykładowo, można użyć długoterminowego i średnioterminowego wskaźnika Moving Average, aby potwierdzić to, co Force Index indicator MT4 mówi o trendach rynkowych. Możesz również użyć wskaźnika zmienności Keltner Channel, aby zapewnić dodatkowe wskazówki, czego można oczekiwać od rynku.

Chociaż MetaTrader 4 i 5 zawierają szereg popularnych wskaźników, nie jest to lista bardzo wyczerpująca. Wyżej wymieniony kanał Keltnera nie jest dostępny w standardzie. Łatwym sposobem na znaczne rozszerzenie listy narzędzi na platformie, jest pobranie dodatku Supreme.

Odkryj ekskluzywną wersję MetaTrader Supreme Edition

Pobierz najpotężniejszy pakiet wtyczek do swojej ulubionej platformy transakcyjnej!

MetaTrader Supreme Edition to bezpłatne, niestandardowe wtyczki opracowane przez profesjonalnych traderów, a Kanał Keltnera to tylko jedno z wielu nowatorskich narzędzi, które otrzymasz po instalacji dodatku.

Podsumowanie

FI jest szybkim i łatwym w użyciu wskaźnikiem, który wykorzystuje informacje o cenach i wolumenie, aby pomóc w podejmowaniu decyzji tradingowych.

Jest to wskaźnik, który pozwoli Ci wychwycić odpowiednie punkty wejścia w pozycje, ale również podpowie, w jakiej fazie znajduje się trend i która strona rynku jest silniejsza.

Pamięta, że Force Index trading pozwala Ci korzystać z dodatkowych wskaźników analizy technicznej, co sprawia, że odczyty oscylatora mogą zostać potwierdzone przez inne narzędzia.

Zarówno strategia Force Index day trading jak i swing trading nie obędą się bez wcześniejszych testów różnych ustawień FI. Masz dużą ilość kombinacji, które warto przetestować na różnych instrumentach, gdyż każdy z nim ma swoją specyfikę.

Zanim jednak postanowisz wdrożyć swoją strategię oparta o FI na rachunku rzeczywistym, przetestuj ją dokładnie na bezpłatnym rachunku demonstracyjnym.

Nie sztuką jest posiadanie strategii, sztuką jest właściwe z niej korzystanie. Zacznij od demo i testuj na wirtualnych środkach. Gdy wynik będzie satysfakcjonujący, pomyśl o przejściu na konto rzeczywiste.

Inne artykuły:

O Admirals

Jako regulowany broker zapewniamy dostęp do jednych z najczęściej używanych platform transakcyjnych na świecie. Możesz handlować z nami indeks CFD, akcjami i funduszami ETF.

Wielozadaniowa
platforma nr 1


Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

NAJPOPULARNIEJSZE ARTYKUŁY
Wskaźnik MACD - najpopularniejszy ze wskaźników
W tym artykule poruszymy temat jednego z najpopularniejszych oscylatorów analizy technicznej. Wyjaśnimy, czym jest wskaźnik MACD. Omówimy różne jego cechy: sposób skalpowania, handel intraday, wybicia oraz formacje. To i jeszcze więcej znajdziesz w poniższym artykule! Z tego artykułu dowiesz się:...
Czym są nastroje na rynku Forex?
Poniższy artykuł dostarcza szczegółowych informacji na temat nastrojów rynkowych w handlu na rynku Forex. Obejmuje on analizę nastrojów, omówienie różnych rodzajów wskaźników nastrojów dostępnych na rynku – i porady, jak z nich korzystać.Wszyscy inwestorzy Forex (FX) w globalnej społeczności handlo...
Oscylator stochastyczny – zastosowanie w handlu na rynkach finansowych
Oscylator stochastyczny został opracowany w latach 50-tych XX wieku. Ze względu na swoją wszechstronność, pozostaje jednym z najbardziej popularnych wskaźników technicznych stosowanych obecnie w handlu na rynku Forex i akcjach. W artykule wyjaśnimy, czym jest oscylator stochastyczny, pokażemy, jak m...
Więcej