Oscylatory i ich wykorzystanie

Admirals

Oscylatory są wskaźnikami, które pozwalają określić stadium trendu oraz wskazać momenty, kiedy obecny trend utraci swój impet. W poprzednim artykule przyjrzeliśmy się wskaźnikom stosowanym do identyfikacji obecnego trendu na wykresie, natomiast oscylatory mają za zadanie wskazać dokładne miejsce zajęcia pozycji oraz pozwalają oszacować prawdopodobieństwo jego kontynuacji.

Oscylatory mierzą tempo zmian oraz szybkość ruchów notowań w stosunku do aktualnego poziomu cen. Zachowanie ceny zapisane jest za pomocą wzoru matematycznego i zostaje wyświetlone na platformie w formie wskaźnika technicznego. Większość oscylatorów bazuje na tej samej metodologii liczenia, z tym, że niektóre są bardziej dynamiczniejsze od innych. Z tego względu nie powinniśmy używać kilku oscylatorów technicznych na jednym wykresie.

Oscylatory znalazły szerokie wykorzystanie w analizie technicznej. Niektórzy polegają na nich w momencie powstania konsolidacji na wykresie (brak trendu) lub po jego rozwinięciu. Osoby z długim horyzontem czasowym szukają wejścia na rynku dopiero, gdy oscylator wskazuje poziom wyprzedania lub wykupienia. Każdego dnia powstaje coraz większa ilość oscylatorów, my przedstawimy tylko te, które według nas są najbardziej użyteczne.

Stochastic – oscylator stochastyczny

Oscylator Stochastyczny jest jednym z najpopularniejszych wskaźników stosowany wśród inwestorów na całym świecie. Wykorzystanie wskaźnika nie ogranicza się jedynie do rynku walutowego, świetnie sprawuje się także na pozostałych, dlatego też każda początkująca osoba powinna się z nim zapoznać od podszewki. Większość pozostałych oscylatorów została zbudowana na podstawie stochastic.

Wolny od ryzyka rachunek demo

Zarejestruj się na bezpłatnym rachunku demo i testuj swoje strategie inwestycyjne

Oscylator stochastyczny porównuje ceny zamknięcia do średniej ceny w danym okresie. Składa się z dwóch średnich kroczących %K oraz %D. Sam stochastic jest wskaźnikiem momentum. Największą zaletą wskaźnika jest jego prostota, interpretacja nie powinna stanowić problemu, nawet dla osoby początkującej. Generowane sygnały są jasne i przejrzyste. Wszystko to powoduje, że dany wskaźnik jest godny polecenia każdemu inwestorowi oraz Traderowi, powinien znaleźć się na każdym wykresie.

Wykorzystanie oscylatora Stochastycznego

Oscylator stochastyczny możemy wykorzystać na kilka sposobów. Pierwsza oraz najpopularniejsza metoda wykorzystania wskaźnika polega na identyfikacji poziomów wykupienia oraz wyprzedania rynku. Poziom wykupienia jest wtedy, gdy obie linie oscylatora znajdują się powyżej poziomu 80, w przypadku wyprzedania poniżej poziomu 20.

Źródło: Admirals

Gdy oscylator stochastyczny znajduje się powyżej 80 informuje nas, że rynek znalazł się w ekstremalnym położeniu. Wystąpienie korekty staje się bardziej prawdopodobne niż kontynuacja obecnego ruchu wzrostowego. Jeżeli oscylator znajduje się poniżej poziomu 20, to interpretacja jest odwrotna – inwestorzy oczekują korekty lub zakończenia obecnego ruchu spadkowego. Zajęcie pozycji może nastąpić dopiero wtedy, gdy szybka linia D% (niebieska) przetnie wolną linie K% (czerwoną). Powyższa strategia powinna być stosowana jedynie podczas konsolidacji na rynku. Jeżeli mamy do czynienia z mocnym trendem, to nigdy nie powinniśmy starać się grać pod korekty trendu, jesteśmy narażeni na spore straty.

Kolejną interpretacją oscylatora stochastycznego są zachodzące dywergencje na wykresie. W tym przypadku analiza tego zjawiska może być trochę trudniejsza niż w pierwszym przypadku, ponieważ musimy przeanalizować notowania instrumentu bazowego oraz położenie oscylatora. W momencie gdy nowe szczyty na wykresie nie potwierdzają coraz wyższe wartości oscylatora stochastycznego, to mamy do czynienia z dywergencją negatywną. Natomiast podczas dywergencji pozytywnej notowania w dalszym ciągu spadają, a oscylator stochastyczny nie potwierdza kontynuacji trendu, czyli rośnie. Dzięki takiej interpretacji położenia oscylatora względem notowań możemy uniknąć podłączenia się pod trend, który jest już na wyczerpaniu.

Źródło: Admirals

Oscylator stochastyczny powinien zainteresować każdego, ponieważ może zostać zastosowany zarówno na niskich interwałach czasowych jak i na wysokich. Jego interpretacja jest łatwa i przejrzysta, może być z powodzeniem zaimplementowany przez osoby zapoznające się z rynkiem. Należy mieć na uwadze, iż oscylator stochastyczny został stworzony z myślą o wykorzystaniu na interwale dziennym. Dlatego też, przy wyższych interwałach czasowych powinien generować lepsze sygnały transakcyjne.

Relative Strength Index – RSI

Jest to kolejny ulubiony wskaźnik wśród inwestorów na całym świecie, uplasował się zaraz za oscylatorem stochastycznym. Wskaźnik Relative Strength Index został stworzony przez Welles'a Wildera. Wskaźnik ten nadaje się do handlu na niskich jak i wysokich interwałach czasowych. Tak samo jak w przypadku poprzedniego wskaźnika, można zastosować go na wielu instrumentach finansowych. Używa się go często z innymi wskaźnikami stosowanymi w analizie technicznej jak średnie kroczące czy też MACD.

Budowa oraz wykorzystanie wskaźnika RSI

Wskaźnik siły względnej RSI określa wewnętrzną siłę instrumentu bazowego i zależy od zmian jakie przebiegają w cenie, określa jakościowo panujące momentum. Wartość wskaźnika porusza się w przedziale od 0 do 100. Wartość wskaźnika porusza się przeważnie pomiędzy poziomem 30 oraz 70. Interpretacja wskaźnika może przebiegać na kilka sposobów. Pierwszą interpretacją są wartości skrajne na wykresie, czyli powyżej poziomu 30 oraz 80. W momencie, gdy wskaźnik przyjmuje wartość poniżej poziomu 30, to istnieje duże prawdopodobieństwa zakończenia obecnego trendu spadkowego. Natomiast w przypadku wartości powyżej 70 prawdopodobieństwo dalszych wzrostów jest już o wiele mniejsze niż wcześniej. Upraszczając, gdy wskaźnik przyjmuje wartości skrajne, to istnieje o wiele większe prawdopodobieństwo korekty lub zmiany trendu.

Źródło: Admirals

Jeżeli RSI znajduje się powyżej poziomu 70, to należy oczekiwać zmiany trendu na spadkowy lub korekty. Z drugiej strony, gdy jest poniżej 30, to należy w najbliższym czasie spodziewać się korekty wzrostowej lub zmiany trendu. Interpretacja należy do jednych z łatwiejszej. Jeżeli jesteśmy inwestorami podążającymi za aktualnym trendem, to skrajne wartości wskaźnika RSI powinny sugerować nam zabezpieczenie aktualnych zysków.

Kolejną interpretacją wskaźnika może być przecięcie poziomu 70 lub 30. Kiedy RSI wkracza w niebezpieczne trajektoria (notowania), to jego zawrócenie i przecięcie poziomów skrajnych od góry lub dołu możemy wykorzystać do odwrócenia swojej pozycji. Jeżeli RSI zawraca z poziomu 70 należy spodziewać się spadków, zatem można dokonać krótkiej sprzedaży. W odwrotnym przypadku, gdy RSI przecina poziom 30 od dołu prawdopodobieństwo wzrostów jest o wiele większe niż spadków, dlatego też możemy zająć pozycję na wzrosty.

Ostatnia, najbardziej zaawansowana metoda interpretacji RSI polega na wyszukiwaniu dywergencji. Interpretacja danego zjawiska jest bardzo podobna, jak w przypadku oscylatora stochastycznego. Dywergencję można podzielić na pozytywną oraz negatywną. Ta pierwsza zachodzi, gdy notowania instrumentu w dalszym ciągu osiągają coraz niższe wartości, a RSI już rośnie. Natomiast dywergencja negatywna polega na odwrotnym zjawisku, podczas gdy notowania rosną, to RSI zaczyna opadać.

Źródło: Admirals

Dla przykładu na powyższym wykresie przedstawiono dywergencję pozytywną. Podczas gdy notowania pary walutowej GBP/USD opadały, to RSI zaczął już rosnąć. Dla osób grających z trendem była to bardzo cenna informacja, ponieważ wiedzieli, iż trend spadkowy dobiega końca i trzeba zabezpieczyć swój zysk poprzez przesunięcie pozycji cięcia strat.

Wskaźnik Relative Strength Index jest przydatny dla inwestorów z średnio oraz długoterminowym spojrzeniem na rynek. Dzięki swojemu zastosowaniu zyskał spore poparcie wśród inwestorów. Konstrukcja wskaźnika RSI jak i sama interpretacja jest podobna do oscylatora stochastycznego. Podany wskaźnik powinien być stosowany z innymi wskaźnikami analizy technicznej.

Average True Range - ATR

ATR jest kolejny wskaźnikiem produkcji J. Welles'a Wildera. Wskaźnik ATR powstał z myślą o rynku towarowym, gdzie często mieliśmy do czynienia z lukami notowań, przez które nie byliśmy wstanie określić aktualnej zmienności rynkowej. Od tamtego czasu płynność na rynku towarowym jest o wiele większa, ale to nie oznacza, że wskaźnik ATR nie znalazł zastosowania na innym rynku. Podany wskaźnik znacząco różni się od dwóch pierwszych, ponieważ jego zadaniem nie jest wygenerowanie sygnału kup/sprzedaj.

Wykorzystanie wskaźnika ATR

Wskaźnik Average True Range powstał z myślą o dziennych interwałach, jednakże można zaimplementować go również na niższych. Najczęściej stosowanym parametrem przy obliczaniu zmienności jest 14 ostatnich świeczek. Oznacza to, że wskaźnik pokaże nam średnią zmienność z ostatnich 14 dni (w przypadku interwału dziennego). Głównym zastosowaniem wskaźnika ATR jest pokazanie aktualnej zmienności. Dzięki tak uzyskanej informacji możemy odpowiednio dobrać poziom cięcia strat, czy realizacji zysku. Wskaźnik ATR informuje nas również o sile trendu. Gdy aktualna zmienność jest bardzo niska oznacza to, że notowania poruszają się w trendzie konsolidacyjnym. W innym przypadku, gdy zmienność rośnie, traderzy oczekują kontynuacji obecnego trendu.

Źródło: Admirals

Chwilowy wystrzał zmienności może dać sygnał do zmiany trendu lub jego rozpoczęcia. Impuls na rynku wraz z rosnącą zmiennością jest sygnałem rozpoczynającym nowy trend. Tak jak wcześniej zostało napisane, wskaźnik ATR może wyznaczyć poziom cięcia strat. Przykładowo, jeżeli dzienna zmienność wynosi 100 pipsów, to tyle właśnie powinien wynosić nasz poziom cięcia strat. Dzięki wskaźnikowi ATR nasze zlecenie realizujące zysk oraz zamykające stratę będzie elastyczne.

Podsumowanie

Oscylatory wykorzystywane są na szeroką skale w analizie technicznej. Każdego dnia powstaję ich coraz więcej, jednakże większość z nich opiera się na tym samym wzorze matematycznym, co przysłowiowy oscylator stochastyczny. Po zainstalowaniu platformy MetaTrader 4 otrzymujemy dostęp do wszystkich powyżej wymienionych oscylatorów a także innych takich jak: MACD, Bears Power, Bulls Power, Commodity Channel Index, DeMarker, Force Index, Momentum, Moving Average of Oscillator, Relative Vigor Index, Williams Percent Range. W poprzednim artykule został opisany MACD, który można również traktować jako oscylator. Oprócz darmowych wskaźników na rynku znajdziesz inne, płatne. Niektóre z nich są jedynie kopią powyżej wymienionych, zatem miej się na baczności.

Wraz z rozwojem rynków finansowych zwiększyła się także ich płynność. Wzrost płynności oraz zmienności przyciągają uwagę osób zainteresowanych zawieraniem transakcji w obrębie jednej sesji. Większość z nich opiera swoje decyzje na oscylatorach, jednakże nie biorą pod uwagę faktu, że prawie wszystkie powstały z myślą o interwale dziennym. Nie ma co się dziwić, że na niskich interwałach czasowych mogą generować dużo błędnych sygnałów.

Wykorzystanie oscylatorów w analizie technicznej ogranicza się przeważnie do pokazania aktualnego stanu rynku. Najlepiej sprawdzają się podczas konsolidacji. Gdy na rynku panuje trend, nigdy nie powinny być stosowane, chyba że w celu podłączenia się pod niego. Wykorzystanie oscylatorów bez żadnych innych wskaźników technicznych jak średnie kroczące, MACD lub inne mija się z celem. Najlepszą składanką będzie jeden oscylator oraz jeden wskaźnik podążający za trendem.

O Admirals

Jako regulowany broker zapewniamy dostęp do jednych z najczęściej używanych platform transakcyjnych na świecie. Możesz handlować z nami indeks CFD, akcjami i funduszami ETF.

SUPER TRADER

Naucz się handlu na rynkach w 8 dni, od teorii do praktyki

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

NAJPOPULARNIEJSZE ARTYKUŁY
Czym są nastroje na rynku Forex?
Poniższy artykuł dostarcza szczegółowych informacji na temat nastrojów rynkowych w handlu na rynku Forex. Obejmuje on analizę nastrojów, omówienie różnych rodzajów wskaźników nastrojów dostępnych na rynku – i porady, jak z nich korzystać.Wszyscy inwestorzy Forex (FX) w globalnej społeczności handlo...
Wskaźnik MACD - najpopularniejszy ze wskaźników
W tym artykule poruszymy temat jednego z najpopularniejszych oscylatorów analizy technicznej. Wyjaśnimy, czym jest wskaźnik MACD. Omówimy różne jego cechy: sposób skalpowania, handel intraday, wybicia oraz formacje. To i jeszcze więcej znajdziesz w poniższym artykule! Z tego artykułu dowiesz się:...
Oscylator stochastyczny – zastosowanie w handlu na rynkach finansowych
Oscylator stochastyczny został opracowany w latach 50-tych XX wieku. Ze względu na swoją wszechstronność, pozostaje jednym z najbardziej popularnych wskaźników technicznych stosowanych obecnie w handlu na rynku Forex i akcjach. W artykule wyjaśnimy, czym jest oscylator stochastyczny, pokażemy, jak m...
Więcej