Sentyment rynku forex - indeks nastrojów inwestorów

Admirals
8 minut

Ten artykuł jest przewodnikiem dla traderów, który szczegółowo omówi sentymenty na rynku forex. W treści można znaleźć: sposób analizy nastrojów (sentyment rynkowy), sposoby wykorzystania tej analizy do zarabiania na rynku forex, rozróżnienie rodzajów dostępnych wskaźników nastrojów, do których należy indeks nastrojów oraz wiele więcej.

Wszyscy inwestorzy Forex (FX) składający się na globalną społeczność rynku walutowego zwykle mają w danej chwili ugruntowaną opinię o rynku. Dodatkowo, każdy ma swój własny pogląd na to, dlaczego ceny poruszają się w określony sposób i ten pogląd ujawniają poprzez własne zlecenia, które wysyłają na rynek.

Prawda jest taka, że nie ma większego znaczenia jak bardzo każdy trader przekonany jest o tym, że rynek pójdzie w określonym kierunku. Ponadto, czynnikiem nie mającym znaczenia jest to, jak ładnie narysujemy linie trendu, skoro może się zdarzyć, że transakcja zakończy się stratą. Inwestor Forex musi zrozumieć, że rynek jest syntezą różnych poglądów, pomysłów i opinii.

Co to jest sentyment rynkowy?

Jeśli zastanawiasz się, sentymenty forex co to jest powinieneś wiedzieć, że im więcej jest uczestników rynku, tym więcej istnieje wymienionych powyżej pojedynczych składowych. Wszystko to zmusza nas do stwierdzenia, że łączone poczucie, jakie posiadają uczestnicy rynku jest tym, co jest znane pod nazwą nastrojów na rynku, którego miernikiem może być indeks nastrojów inwestorów. Innymi słowy, to przeważająca emocja lub idea, jaką zdecydowana większość rynku Forex czuje, która w najlepszy sposób wyjaśnia aktualny kierunek rynku walutowego. Można dodać, że gra na sentymenty forex jest jednym ze sposobów budowania przewagi na rynku.

Nastroje na rynkach walutowych

Ruch ceny powinien teoretycznie odzwierciedlać wszystkie dostępne na rynku Forex informacje, choć należy wziąć pod uwagę, że nie jest to prostym zadaniem dla traderów na rynku Forex. Rynki Forex nie ograniczają się jedynie do odzwierciedlania wszystkich informacji, ponieważ traderzy jednocześnie podejmowaliby podobne decyzje. W tym momencie pojawia się wątek analizy nastrojów. Możesz się zastanawiać, czym ten typ analizy różni się od analizy technicznej czy analizy fundamentalnej.

 

Czym jest analiza nastrojów?

Analiza nastrojów jest rodzajem analizy rynku Forex, która koncentruje się na określeniu i ciągłym pomiarze ogólnego stanu psychicznego i emocjonalnego wszystkich uczestników rynku walutowego.

Tego rodzaju analiza rynku sprowadza się do liczbowego określenia, jaki procent uczestników rynku walutowego jest nastawiona byczo, a jaki procent to niedźwiedzie, czyli inaczej mówiąc, ilu jest nastawionych optymistycznie, a ilu pesymistycznie. Gdy nastrój większości na rynku udaje się skutecznie określić, analityk zajmie pozycję przeciwną na podstawie hipotezy, że tłum się myli.

Handel wyłącznie w oparciu o nastroje jest tzw. techniką kontrariańską, w oparciu o relację ilości niedźwiedzi i byków oraz inne wskaźniki nastrojów, jakie wyznacza sentyment rynkowy. Zamiast tego analizę nastrojów inwestorów wplata się często we wnioskowanie oparte o analizą fundamentalną lub techniczną, aby pogłębić zrozumienie rynku Forex przez tradera. Należy mieć świadomość, że jednoczesne wykorzystanie wszystkich trzech rodzajów analiz może być wymagające wysiłku, ale z pewnością warte jest wysiłku.

Sentyment rynkowy a system przewagi

Sentymenty forex to dane zbierane od stosunkowo niedawna, które badają ogólne opinie ekspertów, analityków i zarządzających na temat rynku. Cel tych badań można opisać następująco: kiedy przyglądasz się nastrojom na rynku Forex, chcesz się dowiedzieć, co myślą o nim traderzy. Bez wątpienia jednym z najstarszych badań, które analizuje sentymenty forex jest przeprowadzane przez Amerykańskie Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, znane również jako badanie nastrojów AAII. Ankieta jest przeprowadzana online i publikowana w każdy czwartek.

Są podmioty z branży finansowej, które uwzględniają takie dane rynkowe, jak transakcje pakietowe lub liczbę otwartych krótkich pozycji, a także tendencje w tekstach publikowanych w prasie finansowej. Istnieje również coś, co nazywa się "dziesięciodniową linią zniżek/wzrostów" dla indeksu INX. Jest to miara uwzględniająca ilość akcji, których ceny wzrosły względem liczby akcji, gdzie ceny spadły. Jeśli miara ta jest ujemna przez więcej niż dziesięć dni, oznacza to, że rynek jest wyprzedany.

Odkryj ekskluzywną wersję MetaTrader Supreme Edition

Pobierz najpotężniejszy pakiet wtyczek do swojej ulubionej platformy transakcyjnej!

Istnieje pewien paradoks związany z nastrojami na rynkach walutowych. Te sondaże lub odczyty odzwierciedlają tylko to, w którym miejscu rynek się znajduje, a nie to, w jakim kierunku zmierza. W większości przypadków doprowadziło to do tego, że prognozą opartą na takim sondażu jest to, że rynek wykona ruch w kierunku przeciwnym do wskazanego przez większość ankietowanych. Oznacza to z kolei, że okresy wysokiego optymizmu prowadzą zazwyczaj do wyprzedaży i okresów spadków cen, a okresy pesymizmu sygnalizują cenowy dołek.

Jeśli wszyscy na rynku są w tym samym czasie byczo nastawieni, to jest mało takich, których można byłoby przekonać do wejścia na ten rynek, a zatem zmniejsza jest popyt. I odwrotnie, gdy ogromna większość traderów jest nastawiona niedźwiedzio, to w przypadku zwrotu na rynku, zmienią oni opinię na byczą. W konsekwencji prowadzi to do zwiększenia popytu.

Sentyment forex - indeks nastrojów

Błędem byłoby pominąć w tym artykule indeks nastrojów inwestorów tudzież wskaźnik, jaki określa sentyment forex. Czym zatem jest indeks nastrojów? Jest to wskaźnik liczbowy lub graficzny pokazujący, co określona grupa sądzi o rynku lub otoczeniu biznesu, a może także i o innych czynnikach. Indeks nastrojów ma za zadanie zmierzyć sentymenty forex. Wiele z nich można znaleźć w Internecie. Chcielibyśmy przedstawić trzy konkretne wskaźniki, które mogą okazać się przydatne:

  • Metody kontrariańskie przy pomocy wskaźników nastrojów
  • Raport COT
  • Indeks zmienności (VIX)

Metody kontrariańskie za pomocą wskaźników nastrojów

Zachowanie tłumu jest podstawą do inwestowania kontrariańskiego. Oznacza to, że sprzedaje się, gdy optymizm osiąga wysokie wartości zaś kupuje, gdy pesymizm osiąga maksimum, a rynek notuje faktyczne dno. Takie podejście możliwe jest tylko dlatego, że ceny są definiowane przez sentymenty forex. Zachowanie tłumu jest połączeniem wielu ukierunkowanych opinii i procesów, a zatem jest praktycznie niemożliwe do oszacowania.

Istnieją pewne narzędzia, które wchodzą w skład kategorii wskaźników nastrojów, które możemy wykorzystać do określenia optymizmu lub pesymizmu. Jest ich dużo i istnieje nieograniczona liczba sposobów, w jakich się je interpretuje. Indeks nastrojów należy łączyć z innymi wskaźnikami oraz z analizą fundamentalną. Ponadto wskaźniki nastrojów na rynkach walutowych są transparentne i najczęściej dostępne bezpłatnie.

Handluj na rynku Forex i CFD

Dostęp do 40 kontraktów CFD na pary walutowe

Raport COT

Raport COT (The Commitment of Traders Report) może dostarczyć aktualnych informacji o tendencjach, a także skali zaangażowania inwestorów zobowiązanych do raportowania swoich pozycji – podmiotów spekulujących lub zabezpieczających się na różnych rynkach kontraktów futures. Należy pamiętać, że rynek Forex jest rynkiem pozagiełdowym (OTC), więc rynek kontraktów terminowych jest wykorzystywany tutaj jako wskaźnik pomocniczy przy analizie konkretnego rynku kasowego/sportowego.

Organ nadzorujący amerykański rynek kontraktów futures Commodity Futures Trading Commission (CFTC) publikuje co piątek nowy raport COT. Możesz z niego skorzystać do zorientowania się na temat nastrojów na rynku Forex w określonym momencie czasu. Choć w rzeczywistości raport COT zawiera również wiele innych użytecznych informacji, to jednak istotą raportu jest to, że dostarcza danych, które pokazują wielkość netto długich lub krótkich pozycji dla każdego dostępnego kontraktu terminowego, zarówno dla podmiotów zabezpieczających się, jak i podmiotów posiadających pozycje spekulacyjne.

Indeks zmienności (VIX) (VIX)

VIX ma sporą popularność w społeczności traderskiej. Jest tak ogólnie dlatego, że VIX jest wskaźnikiem sentymentu rynkowego wykorzystywanym do pomiaru zmienności implikowanej. Jak już zapewne wiesz, zmienność jest wielkością odległości między ceną, a średnią ceny z określonego przedziału czasu. Ponadto VIX mierzy zmienność implikowaną (a nie historyczną) kupionych i sprzedanych opcji na indeks S&P500.

To jest specyfika tego wskaźnika sentymentu forex. W przypadku gdy opcje traktujemy jako sposób na zabezpieczenie się przed spadkiem ceny w ramach trendu głównego, to niewątpliwie rozumiemy, że im większa jest implikowana zmienność, tym silniejszy jest strach wśród traerów kierujących się strategią podążającą za trendem.

Podsumowanie

Jak widać, sentymenty forex odgrywają ogromną rolę w handlu na rynku walutowym. Główny kierunek, jaki wyznacza sentyment na forex stanowi identyfikator kierunku zmiany cen. Obserwuj to, o czym mówią traderzy oraz czy są nastawieni byczo czy niedźwiedzio. Pomaga to w ocenie psychologicznej i emocjonalnej postawy wszystkich uczestników rynku. Możesz zastosować tę analizę do przewidywania ruchów na rynku w oparciu o bieżącą sytuację.

Ponadto, aby analiza nastrojów była bardziej dokładna i użyteczna, powinieneś rozważyć wykorzystanie wskaźników sentymentu rynku forex. Mogą one zapewnić ci wgląd w postawy ruchów na rynku. Radzimy Ci szukać ekstremalnych odczytów jako sygnału, że ceny mogą zmienić kierunek ruchu. Poprzez zrozumienie wszystkiego, co zostało wspomniane powyżej, zrozumiesz, czym jest sentyment rynkowy. Upewnij się także, by poznać jak ochrona z tytułu zmienności ochroni Cię przed ryzykiem zmienności cen.

O Admirals

Jako regulowany broker zapewniamy dostęp do jednych z najczęściej używanych platform transakcyjnych na świecie. Możesz handlować z nami indeks CFD, akcjami i funduszami ETF.

Wolny od ryzyka rachunek demo

Zarejestruj się na bezpłatnym rachunku demo i testuj swoje strategie inwestycyjne

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

NAJPOPULARNIEJSZE ARTYKUŁY
Wskaźnik RSI - Trading w Oparciu o Relative Strength Index
Wśród wielu narzędzi dostępnych dla inwestorów, oscylator RSI jest jednym z najczęściej stosowanych wskaźników technicznych zarówno dla początkujących, jak i bardziej doświadczonych inwestorów.Jego praktyczność i łatwość użytkowania sprawiają, że jest on cenionym narzędziem wykorzystywanym przez tra...
Oscylator stochastyczny – zastosowanie w handlu na rynkach finansowych
Oscylator stochastyczny został opracowany w latach 50-tych XX wieku. Ze względu na swoją wszechstronność, pozostaje jednym z najbardziej popularnych wskaźników technicznych stosowanych obecnie w handlu na rynku Forex i akcjach. W artykule wyjaśnimy, czym jest oscylator stochastyczny, pokażemy, jak m...
Wskaźnik MACD - najpopularniejszy ze wskaźników
W tym artykule poruszymy temat jednego z najpopularniejszych oscylatorów analizy technicznej. Wyjaśnimy, czym jest wskaźnik MACD. Omówimy różne jego cechy: sposób skalpowania, handel intraday, wybicia oraz formacje. To i jeszcze więcej znajdziesz w poniższym artykule! Z tego artykułu dowiesz się:...
Więcej