Czym są nastroje na rynku Forex?

Alexandros Theophanopoulos
8 minut

Poniższy artykuł dostarcza szczegółowych informacji na temat nastrojów rynkowych w handlu na rynku Forex. Obejmuje on analizę nastrojów, omówienie różnych rodzajów wskaźników nastrojów dostępnych na rynku – i porady, jak z nich korzystać.

Wszyscy inwestorzy Forex (FX) w globalnej społeczności handlowej zawsze będą mieli osobiste opinie na temat sytuacji na rynku Forex. Co więcej, każdy ma swoje wyobrażenie o tym, dlaczego rynek Forex porusza się w określony sposób, a podczas handlu inwestorzy ujawniają ten pogląd w każdej transakcji, którą podejmują.

Inwestor Forex powinien rozumieć, że rynek Forex jest syntezą różnych poglądów, pomysłów i opinii. Analiza tych różnic może pomóc w określeniu ogólnego nastroju na rynku.

Sentyment na rynku Forex - Wprowadzenie

Analiza sentymentu jest rodzajem analizy FX, która koncentruje się na wskazywaniu i w konsekwencji mierzeniu ogólnego stanu psychologicznego i emocjonalnego wszystkich uczestników rynku walutowego.

Ten rodzaj analizy Forex dąży do ilościowego określenia, jaki procent uczestników rynku walutowego jest byczy lub niedźwiedzi, innymi słowy, jest optymistyczny lub pesymistyczny. Gdy większość nastrojów rynkowych Forex zostanie pomyślnie zidentyfikowana, dany analityk może zająć pozycję po przeciwnej stronie zakładając, że tłum się myli.

Handel wyłącznie na podstawie sentymentu jest metodą kontrariańską, zależną w dużej mierze od wskaźników niedźwiedzia i byka oraz innych wskaźników sentymentu. Analiza sentymentu jest często stosowana również w połączeniu z analizą fundamentalną lub techniczną, aby pogłębić świadomość tradera na temat sytuacji na rynku Forex. Należy pamiętać, że wykorzystanie wszystkich trzech rodzajów analizy jednocześnie może być przytłaczające, ale z pewnością jest warte wysiłku.

Jeśli jesteś zainteresowany poszerzeniem swojej wiedzy na temat handlu, dołącz do jednego z naszych bezpłatnych kursów Forex. Opanuj podstawy i zdobądź nowe umiejętności i strategie z naszymi ekspertami handlowymi! Aby uzyskać więcej informacji, kliknij poniższy baner:

Forex 1-2-3

Naucz się podstaw inwestowania od ekspertów

Co sentyment na rynku Forex daje w praktyce?

Sentyment rynkowy to stosunkowo nowe narzędzie obliczeniowe, które ankietuje ekspertów rynkowych, analityków i strategów na temat ich ogólnych odczuć co do rynku. Patrząc na sentyment na rynku Forex, chcesz zobaczyć, co inwestorzy myślą o rynku. Niewątpliwie jednym z najstarszych badań nastrojów jest ankieta Amerykańskiego Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, znana również jako ankieta nastrojów AAII. Ankieta jest obecnie przeprowadzana online i publikowana w każdy czwartek.

Niektóre firmy biorą pod uwagę dodatkowe dane handlowe, takie jak transakcje o wysokim wolumenie lub zainteresowanie graniem na spadki, a także trendy w artykułach publikowanych przez portale finansowe. Dla indeksu S&P 500 funkcjonuje również "dziesięciodniowa linia spadku" - wskaźnik zestawiający liczbę akcji, które wzrosły, z faktyczną liczbą akcji, które spadły. Jeśli liczba ta jest ujemna przez ponad dziesięć dni, oznacza to, że dany instrument na rynku Forex jest bardziej wyprzedany.

Występuje pewien paradoks związany z nastrojami na rynku Forex. Sondaże lub odczyty odzwierciedlają tylko to, gdzie rynek już był, a nie to, dokąd faktycznie zmierza. W większości przypadków prowadzi to do tego, że ankieta przewiduje, że rynek będzie podążał w kierunku przeciwnym do założeń zdecydowanej większości. Oznacza to z kolei, że okresy wysokiej hossy ostatecznie prowadzą do wyprzedaży i okresów spadków, a także bessy na rynku, sygnalizując dno rynkowe.

Jeśli wszyscy są byczo nastawieni do rynku Forex w tym samym czasie, wówczas jest mniej osób, które można przekonać do wejścia na rynek, więc przyszły popyt jest mniejszy. I odwrotnie, gdy zdecydowana większość graczy jest niedźwiedzia, staną się byczy, gdy rynek się odwróci. W konsekwencji doprowadzi to do zwiększenia popytu na akcje.

Jak stosować wskaźniki nastrojów na rynku Forex?

Nie można pominąć w tym artykule wskaźników nastrojów na rynku Forex. Czym więc jest wskaźnik sentymentu? Jest to wartość liczbowa lub graficzna stworzona w celu pokazania, co pewna grupa sądzi o rynku lub środowisku biznesowym, a być może także o innych czynnikach. Wskaźniki nastrojów mają na celu ocenę nastrojów na rynku Forex. Wiele z nich można znaleźć w Internecie. Chcielibyśmy przedstawić trzy konkretne wskaźniki, które mogą okazać się przydatne jako przykłady:

  • Metody kontrariańskie z wykorzystaniem wskaźników nastrojów
  • Raport zaangażowania traderów (The Commitment of Traders Report - COT)
  • Indeks zmienności (The Volatility Index - VIX)

Metody kontrariańskie ze wskaźnikami nastrojów

Zachowanie tłumu jest podstawą inwestowania kontrariańskiego. Oznacza to, że należy sprzedawać, gdy optymizm jest u szczytu, a kupować, gdy pesymizm osiągnął maksimum, a rynek faktycznie osiągnął dno. Podejście to istnieje tylko ze względu na fakt, że ceny są definiowane przez nastroje rynkowe. Zachowanie tłumu jest kombinacją wielu rozbieżnych myśli i procesów, a zatem jest praktycznie niemożliwe do skwantyfikowania.

Istnieje kilka narzędzi zaliczanych do kategorii wskaźników sentymentu, które możemy wykorzystać do zdefiniowania byczego lub niedźwiedziego sentymentu. Jest ich wiele i istnieje nieograniczona liczba sposobów ich interpretacji. Wskaźniki sentymentu powinny być łączone z innymi wskaźnikami, a także z analizą fundamentalną. Co więcej, wskaźniki sentymentu FX są przejrzyste i najczęściej łatwo dostępne.

Handlujesz już na najpopularniejszej platformie handlowej? Jeśli nie, pobierz MetaTrader i dołącz do niezliczonej liczby traderów na najbardziej uznanej platformie na świecie! Kliknij poniższy baner, aby rozpocząć:

Wielozadaniowa
platforma nr 1


Raport zaangażowania traderów

Raport COT (Commitment of Traders Report) może dostarczyć aktualnych informacji o trendach i sile zaangażowania traderów w dany trend, poprzez wyszczególnienie faktycznego pozycjonowania spekulacyjnych i komercyjnych traderów na różnorodnych rynkach kontraktów terminowych. Należy pamiętać, że Forex jest rynkiem pozagiełdowym (OTC), więc rynek terminowy jest tutaj wykorzystywany jako zamiennik konkretnego rynku spot.

Commodity Futures Trading Commission (CFTC) publikuje nowy raport COT w każdy piątek. Można z niego skorzystać, aby zorientować się w nastrojach panujących na rynku Forex w danym okresie. Raport COT zawiera też wiele innych przydatnych informacji, jednak jego istotą jest to, że dostarcza dane o długich lub krótkich pozycjach netto dla każdego dostępnego kontraktu futures, zarówno dla inwestorów komercyjnych, jak i niekomercyjnych.

Indeks zmienności (VIX)

Indeks VIX cieszy się sporą popularnością wśród wielu inwestorów na rynku Forex. Wynika to z faktu, że VIX jest wskaźnikiem nastrojów używanym do pomiaru zmienności implikowanej. Jak już wiesz, zmienność to wielkość ruchu, w którym cena odbiega od średniej ceny w określonych ramach czasowych. Co więcej, VIX mierzy implikowany wskaźnik zmienności, a nie historyczną zmienność opcji kupionych i odpowiednio sprzedanych na indeks S&P 500.

Jest to specyfika tego wskaźnika. Jeśli traktujemy opcje jako metodę ochronny przed korekcyjnym ruchem cen w stosunku do głównego trendu, to powinniśmy zrozumieć co następuje: Im większa jest zmienność implikowana, tym silniejszy występuje strach wśród niektórych inwestorów podążających za trendem, ponieważ mogą widzieć, że rynek osiąga ekstremum.

Dostęp do wskaźnika nastrojów Admirals

Klienci Admirals mogą pobrać wtyczkę MetaTrader Supreme Edition. Zwiększa to możliwości platformy MetaTrader 4 lub MetaTrader 5 o dodatkowe narzędzia i wskaźniki pomocne w handlu. Obejmuje to wskaźnik korelacji między instrumentami (matrix), wskaźniki pivot points, mini-terminal i wskaźnik nastrojów. 

Po pobraniu wtyczki Admirals MetaTrader Supreme Edition, otwórz okno Nawigator i przeciągnij wskaźnik Admirals - Sentiment Trader na swój wykres, jak pokazano poniżej. 

Wtyczka MetaTrader Supreme Edition od Admirals

Na powyższym wykresie wskaźnik nastrojów na rynku Forex pokazuje nastroje wszystkich głównych i drugorzędnych par walutowych. Wskaźnik pokazuje więcej klientów na krótkich pozycjach na parach takich jak AUDNZD i CHFJPY. W tym samym momencie większość klientów zajmuje długie pozycje na parach z większymi niebieskimi obszarami, takimi jak AUDCAD. 

Inwestorzy mogą kliknąć dowolną parę walutową, aby wyświetlić bardziej szczegółowe informacje o nastrojach na rynku Forex, jak pokazano poniżej. 

Wtyczka MetaTrader Supreme Edition od Admirals

Powyższy zrzut ekranu mówi nam, że - 85% klientów zajmowało długą pozycję na AUDCAD na wykresie jednogodzinnym (H1). Możesz dostosować ramy czasowe, w których chcesz zobaczyć obowiązujące nastroje.

Traderzy mogą to wykorzystać na wiele różnych sposobów. Niektórzy wykorzystają tego typu dane do „handlu z tłumem”, a inni będą czekać na ekstremalnie długie lub krótkie pozycje, aby znaleźć moment odwrócenia trendu. 

Jeśli chcesz zobaczyć, jak działa to w praktyce, zarejestruj rachunek demo. Pozwala on ćwiczyć handel w rzeczywistych warunkach rynkowych, bez narażania na ryzyko rzeczywistych środków. Kliknij poniżej, aby dowiedzieć się więcej:

Wolny od ryzyka rachunek demo

Zarejestruj się na bezpłatnym rachunku demo i testuj swoje strategie inwestycyjne

Nastroje Forex - Wnioski

Jak widać, nastroje na rynku Forex odgrywają ogromną rolę w handlu i inwestowaniu. Główny nurt nastrojów na rynku walutowym jest wyznacznikiem kierunku rynku. W rzeczywistości pomaga to w ocenie psychologicznych i emocjonalnych postaw wielu uczestników rynku. Analizę tę można zastosować do przewidywania ruchów rynkowych.

Ponadto, aby analiza była bardziej precyzyjna i użyteczna, warto rozważyć zastosowanie wskaźników sentymentu. Mogą one zapewnić wgląd w siłę ruchów rynkowych. Jednym ze sposobów jest szukanie ekstremalnych odczytów jako sygnału, że ceny mogą się odwrócić. Upewnij się również, że rozumiesz, jak działa ochrona przed zmiennością, aby wiedzieć jak uchronić się przed dużymi stratami.

Często zadawane pytania dotyczące sentymentu rynkowego

 

Czym jest sentyment rynkowy na Forex?

Sentyment rynkowy na rynku Forex polega na zrozumieniu, w jaki sposób pozycjonuje się większość traderów - czy na danej parze walutowej więcej osób zajmuje długie, czy krótkie pozycje. Może to następnie pomóc w określeniu ogólnego sentymentu dla danej pary walutowej. 

 

Gdzie znaleźć sentyment rynkowy na Forex?

Sentyment na rynku Forex można znaleźć pobierając za darmo wtyczkę Admirals MetaTrader Supreme Edition i umieszczając na wykresie wskaźnik Sentiment Trader. Pozwoli to określić sentyment głównych i drugorzędnych par walutowych. 

 

O Admirals

Jako regulowany broker zapewniamy dostęp do jednych z najczęściej używanych platform transakcyjnych na świecie. Możesz handlować z nami indeks CFD, akcjami i funduszami ETF.

Wolny od ryzyka rachunek demo

Zarejestruj się na bezpłatnym rachunku demo i testuj swoje strategie inwestycyjne

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

NAJPOPULARNIEJSZE ARTYKUŁY
Wskaźniki Forex, które każdy powinien znać
Traderzy często spierają się o to, jakie są najlepsze wskaźniki forex i które wskaźniki są najbardziej profitowe w długim terminie. Odpowiedź jest prosta: niemalże każdy inwestor posiada wskaźniki forex, które mu odpowiadają i jednocześnie ułatwiają podejmować decyzję podczas handlu.Jednakże, mimo s...
Kanał Donchiana - najważniejsze informacje o wskaźniku
Podstawy handlu są proste. Zawsze celem jest sprzedaż po wyższej cenie niż podczas kupna. Łatwiej jest powiedzieć niż zrobić, prawda?Biorąc powyższe pod uwagę, wskaźnik Kanał Donchiana (Donchian Channel) może okazać się pomocnym narzędziem podczas handlu.Dodatkowo, możliwe, że będzie dla Ciebie inte...
Strategie handlowe oparte na momentum
Posiadanie odpowiedniej strategii handlowej jest niezbędne do poruszania się po szybko zmieniających się rynkach finansowych. Chociaż dostępnych jest wiele różnych podejść do rynku, strategie momentum stają się coraz bardziej popularne. W artykule opiszemy na czym polega inwestowanie oparte na momen...
Więcej