Oscylator Stochastyczny - Handel w Oparciu o Stochastic

Sierpień 27, 2018 21:40 UTC

Stochastic jest wskaźnikiem, który pozwala na ogromną elastyczność w handlu. Oscylator stochastyczny został opracowany przez George'a C. Lane'a pod koniec lat pięćdziesiątych XX wieku. Jest to jeden z najpopularniejszych wskaźników wykorzystywanych w tradingu Forex, indeksami i akcjami. Ciekawostką jest to, że "stochastyczny" po grecku oznacza „przypadkowy". Handel stochastyczny jest bardzo popularny wśród traderów Forex i CFD.

Stoch możemy wykorzystać do następujących celów:

 1. Dywergencji
 2. Day-trading
 3. Scalping
 4. Potwierdzenie sygnału kupna / sprzedaży
 5. Potwierdzenie wykupienia lub wyprzedania rynku
 6. Dzienne zagrania z Admiral Pivot Points

W tym artykule poznasz najlepsze ustawienia dla Stochastic oscillator dla handlu intraday i swing trading. Podstawowym założeniem jest to, że położenie oscylatora wyprzedza aktualną cenę, dlatego sygnalizuje z wyprzedzeniem ruch ceny.

Jak działa Oscylator Stochastyczny

Wskaźnik Stochastic jest wskaźnikiem momentum. Jest to oscylator o ograniczonym zakresie wahań (100 i 0 domyślnie), który pokazuje wykupienie oraz wyprzedanie rynku.

Na samym wskaźniku znajdują się dwie linie - wolno oscylująca linia %K i średnia krocząca tego samego %K, do której odnosimy %D. Spowolnienie jest zwykle stosowane w ustawieniach domyślnych wskaźnika jako okres 3. W MT4 oscylator stochastyczny ustawienia wyglądają następująco:

Tak wygląda oscylator stochastic Forex w ustawieniu domyślnym na platformie MetaTrader. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia domyślne na swoją własną konfigurację.

Oscylator Stochastyczny - Parametry Stochastic

Stochastic oscylator jest mierzony za pomocą linii %K i %D. Jeśli chodzi o oscylator stochastyczny wzór wygląda następująco:

%K = 100 [(C - L14) / (H14 - L14)];

We wzorze:

 • C jest aktualnym kursem zamknięcia;
 • L14 jest najniższą ceną w porównaniu z 14 poprzednimi sesjami giełdowymi;
 • H14 jest najwyższą ceną w porównaniu z 14 poprzednimi sesjami giełdowymi;
 • %K śledzi ostatni kurs rynkowy dla pary walutowej;
 • %D = 3 - okres prosta średnia krocząca %K. Nazywa się go również "stochastycznym powolnym" ze względu na wolniejsze reakcje na zmiany cen rynkowych w porównaniu z %K.

Aby uzyskać dostęp do omawianych wskaźników, zainstaluj dodatek Supreme Edition do platform MT4 i MT5. Na rachunku demonstracyjnym można przetestować zaawansowane narzędzia nie ponosząc ryzyka.

Wskaźnik Stochastic Oscillator - Dywergencja

Bardzo ważne jest zrozumienie stochastycznych dywergencji. Podobnie jak MACD. Kiedy cena jest niższa, ale Forex Stochastic jest wyższy - nazywamy to dywergencją byczą. Jeśli Stochastic indicator Forex jest na niższym poziomie, ale cena jest na wyższym poziomie - nazywamy to niedźwiedzią dywergencją (dywergencja oscylator stochastyczny).

Dywergencja Cena Stochastic Kierunek
Bycza Niższy dołek Wyższy dołek W górę
Niedźwiedzia Wyższy szczyt Niższy szczyt W dół

Dywergencja wystąpi prawie zawsze bezpośrednio po gwałtownym wzroście lub spadku ceny. Dywergencja jest tylko sygnałem, że cena może się odwrócić i zwykle jest potwierdzona przez pokonanie linii trendu. Poniższy przykład przedstawia pozytywną dywergencję na EURUSD (wygenerowaną przez oscylator stochastyczny Forex).

Poniżej przedstawiono również dywergencję niedźwiedzią oraz przełamaną linię trendu (potwierdzenie dywergencji).

Stochastic i Kanał Keltnera - Intraday Trading

Przedstawię teraz system handu dziennego Stochastic wykorzystujący następujące wskaźniki:

 • Kanał Keltner (dostępny po instalacji dodatku Supreme do MT4 i MT5)
 • Stochastic (15,3,3) – (są to stochastic parametry)
 • Pivot Points (D1) (również dostępny po instalacji nakładki Supreme, jako Admirał Pivot)

Ten system tradingowy został opracowany na godzinowy interwał, jest odpowiedni dla głównych par walutowych (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, AUD/USD), w tym GBP/JPY, AUD/JPY, USD/JPY, NZD/JPY i GBP/NZD.

Wyraźną zaletą Admiral Keltner (kanał Keltnera) jest to, że pokazuje on prawidłowy przedział cenowy, potwierdzony oscylatorem stochastycznym. System opiera się na strefach stochastycznych wykupienia/wyprzedania (overbought/oversold).

Najlepsze ustawienia Stochastic w tej strategii to 15,3,3. Poniżej ustawienia wskaźnika Admiral Keltner:

Zasady otwierania pozycji zgodnie ze strategią są następujące:

Pozycje długie:

 1. Zamknięcie świecy poniżej dolnej linii Keltnera i linii sygnałowej stochastic na poziomie 20 lub niższym
 2. Linia sygnałowa MetaTrader 4 stochastic jest na poziomie 20 lub poniżej i została wyrysowana dywergencja
 3. Pivot S1 poniżej świecy
 4. Stop Loss: 5 pipsów poniżej wsparcia Admiral Pivot
 5. Cel: Kolejny punkt Pivot (górny)

Pozycje krótkie:

 1. Świeca zamyka się nad górną wstęgą Kelnera, a linia sygnałowa na Stochastic znajduje się na 80 lub powyżej
 2. Linia sygnałowa stochastic MetaTrader 4 jest na poziomie 80 lub wyżej i została wyrysowana dywergencja
 3. Pivot R1 powyżej świecy
 4. Stop Loss: 5 pipsów powyżej oporu Admiral Pivot
 5. Cel: Kolejny punkt Pivot (dolny)

Wskaźnik stochastic oscillator jest doskonałym wskaźnikiem, który potrafi rozpoznać fałszywe wybicie. Nie zapomnij o podstawowej zasadzie handlu - w trendzie wzrostowym kupujemy, kiedy cena spadła; w trendzie spadkowym sprzedajemy, kiedy cena wzrosła.

W ten sposób handel bazujący o wskaźnik oscylator stochastyczny powinien być o wiele łatwiejszy.

Scalping Przy Użyciu Stochastic MT4 Indicator

System scalpingowy wykorzystuje oscylator stochastyczny w różnych ustawieniach. Ma za zadanie wykryć zmianę momentum na wskaźniku Pivot Points (punktach zwrotnych na wykresie).

Oto jak ustawić oscylator stochastyczny i Admiral Pivot do powyższego systemu:

 • Stochastic (13,8,8) z poziomami 80,50,20
 • Admiral Pivot (ustawiony na H1 - interwał godzinowy)

Interwał czasowy: wejścia na M5 oraz potwierdzenie trendu na M30

Instrumenty: GBP/USD, GBP/JPY, USD/JPY, AUD/USD, EUR/JPY, USD/CHF

Oscylator stochastyczny - parametry dla długich pozycji:

 • Stochastic oscillator Forex na interwale czasowym M30 sygnalizuje trend wzrostowy (Stochastic powinien być powyżej 20 lub powyżej 50)
 • Następnie szukamy wejścia na interwale M5
 • Stochastic wskaźnik powinien przechodzić przez poziom 20 od dołu

Pozycje krótkie i parametry dla nich:

 • STS oscylator stochastyczny na interwale czasowym M30 sygnalizuje trend spadkowy (Stochastic powinien być nieco poniżej 80 lub niewiele poniżej 50)
 • Następnie szukamy wejścia na interwale M5
 • Stochastic powinien przejść przez poziom 80 od góry

Stop-Loss: powinien zostać ustawiony 5 pipsów poniżej/powyżej M30 dla długich/krótkich pozycji.

Realizacja zysku: celem naszej pozycji będzie następny Pivot Point. Wskaźnik ustawiony jest na H1, dlatego za każdym razem profit będzie się zmieniał wraz z kolejną godziną. Dlatego jest to tzw. Stochastic scalping. Nie zapomnij ustawić Take Profit, aby nie stracić wypracowanego zysku.

Poniżej znajdują się przykładowe krótkie pozycje. Oscylator stochastyczny na interwale M30 wskazał na trend spadkowy (przejście linii niebieskiej przez czerwoną).

Po zidentyfikowaniu trendu M30, na interwale M5 znaleźliśmy dwie krótkie pozycje.

Czas na przykład długich pozycji. Oscylator stochastyczny STS właśnie przekroczył 20 od dołu, zatem szukamy długich pozycji.

Przechodzimy na 5-minutowy interwał czasowy i czekamy aż wskaźnik oscylator stochastyczny przekroczy 20 lub 50 od dołu. Pozycja długa zawierana jest tylko wtedy, gdy niebieska linia Stochastic CFD przekroczy 50.

Stochastic Forex - Strefy Wykupienia Wyprzedania

W przeciwieństwie do wielu systemów scalpingowym i systemów day-tradingowych, które opierają się na jednej linii Stochastic (zazwyczaj szybszej - niebieskiej linii), identyfikacja warunków wykupienia/wyprzedania jest troszkę inna (na rynku istnieją następujące rodzaje oscylatorów: oscylator stochastyczny wolny oraz oscylator stochastyczny szybki.

Ogólnie rzecz biorąc, strefa powyżej 80 oznacza region wykupienia (OB) instrumentu finansowego, a strefa poniżej 20 uważana jest za zbyt mocne wyprzedanie instrumentu (OS). Sygnał odwrócenia aktualnego ruchu pojawia się, gdy obie linie Stochastic MT5 (lub MT4) przecinają się.

Sygnał wykupienia danego instrumentu jest generowany w momencie przekroczenia 80, a niebieska linia przecina czerwoną linię, podczas gdy znajduje się powyżej poziomu 80. I odwrotnie, sygnał wykupienia jest generowany, gdy wskaźnik jest poniżej 20, a niebieska linia przecina czerwoną linię, podczas gdy znajdują się poniżej poziomu 20.

80 i 20 są najczęściej używanymi poziomami, ale w razie potrzeby mogą być zmieniane. Dla sygnałów wykupienia/wyprzedania, ustawienie Stochastica 14,3,3 działa całkiem nieźle. Im wyższy przedział czasowy, tym lepszy, ale zazwyczaj 4-godzinny lub dzienny wykres jest optymalny dla inwestorów dziennych/swing traderów.

Zaletą identyfikacji stref wykupienia/wyprzedania jest to, że traderzy mogą wejść w transakcję na samym minimum/maksimum ceny. Wadą tego podejścia jest to, że cena może pozostać w strefie wykupienia/wyprzedania przez długi czas, co sprawia, że punkty zwrotne wcale takie nie są.

Oscylator Stochastyczny Strategia Swing Trading na Forex

Strategia ta opiera się na czterech wskaźnikach, które należy dodać do wykresu, który ustawiamy na interwał dzienny (D1):

 1. SMA (150), kolor zielony, może być zmieniony;
 2. Admiral Pivot (ustawione na miesięcznych punktach zwrotu);
 3. Oscylator stochastyczny MetaTrader (6,3,3) z poziomami 80 i 20;
 4. Wskaźnik RSI (3) z poziomami przy 70 i 30;

Jest to strategia na interwał dzienny, odpowiednia dla traderów pracujących w niepełnym wymiarze godzin i tych, którzy nie lubią często oglądać wykresów. Poniżej, przedstawiono ustawienia wskaźnika Admiral Pivot dla powyższej strategii.

Transakcje kupna (pozycja długa) zawierane są wtedy gdy:

 • Cena musi znajdować się powyżej 150 SMA
 • RSI musi być poniżej poziomu 30 lub właśnie go przekraczać
 • Oscylator stochastyczny CFD musi przejść 20 od dołu

Transakcje sprzedaży realizowane są, gdy:

 • Cena musi być poniżej poziomu 150 SMA - średnia ruchoma prosta
 • RSI muszą być powyżej 70 lub przekraczać 70 od góry
 • Stochastic mt4 oraz mt5 musi pokonać poziom 80 od góry.

Porada: Cena musi być zbliżona do SMA przed otwarciem zlecenia. Czym cena jest bliższa do średniej kroczącej, tym mamy lepszy wskaźnik zysku do ryzyka.

Realizacja zysku odbywa się na dziennym Pivot Point. Traderzy mogą również zdecydować się na zastosowanie zlecenia trailing stop. W przypadku trendu wzrostowego, trailing stop powinien zostać aktywowany, gdy MetaTrader 5 Stochastic oraz MT4 osiągnie poziom 80.

W przypadku zleceń sprzedaży, po osiągnięciu przez Stochastic wartości 20, aktywowany jest trailing stop. Na początek, traderzy mogą przesuwać trailing stop w następujący sposób:

 1. W przypadku trendów wzrostowych, trailing stop jest umieszczony poniżej najniższej ceny poprzedniej świecy i jest przesuwany z każdą, nową świecą.
 2. W przypadku trendów spadkowych, trailing stop jest umieszczony powyżej najwyższej ceny poprzedniej świecy i jest przesuwany z każdą nową świeczką.

Oprócz tego trailing stop może zostać ustawiony w następujący sposób:

 1. Jeżeli inwestor posiada pozycję kupna, a miesięczne wsparcie Pivot Points zostało naruszone, to powinniśmy ustawić nasze zlecenie obronne kilka pipsów poniżej wsparcia.
 2. Jeżeli inwestor posiada pozycję sprzedaży i miesięczny Pivot Points został naruszony, należy przesunąć stop-loss o kilka pips powyżej aktualnego oporu.

Poziom cięcia strat Stop Loss powinien zostać ustawiony tuż nad poprzednim lokalnym szczytem (dla pozycji short) lub poniżej minimum (dla pozycji long).

Przykład krótkiej pozycji

Przykład sprzedaży z dodanym wskaźnikiem Pivot Points.

Przykład pozycji długiej na parze walutowej EUR/NZD.

Pamiętaj, że oscylator Stochastic w handlu Forex używany jest z innymi oscylatorami jak: RSI, MACD, CCI, a nawet ADX. Powyższe strategie mogą być również unikalnym sposobem spojrzenia na rynki.

Oscylator Stochastyczny - Podsumowanie

Oscylator Stochastic działa najlepiej, gdy jest stosowany jako standardowy wskaźnik MetaTrader 4, który można znaleźć na platformie MT4, ponieważ niektóre niestandardowe wskaźniki Stochastic mogą powodować spowolnienia, a nawet używać różnych formuł Stochastic

Najlepiej najpierw otworzyć rachunek demonstracyjny i wdrożyć strategie bazujące na STS, tak aby można było je z powodzeniem stosować później na swoim rachunku tradingowym. Teraz już wiesz jak działa oscylator stochastyczny. Czas rozpocząć testowanie.

Artykuły, które moga Cię zainteresować

Powiedz Tak! Admiral Markets

Jako regulowany broker zapewniamy dostęp do jednych z najczęściej używanych platform transakcyjnych na świecie. Możesz handlować z nami CFD, akcjami i funduszami ETF.

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

Avatar-Admirals
Admirals Kompleksowe rozwiązanie do wydatkowania, inwestowania i zarządzania pieniędzmi

Admirals to więcej niż zwykły broker. To centrum finansowe oferujące szeroki zakres produktów i usług finansowych. Umożliwiamy indywidualne podejście do finansów poprzez kompleksowe rozwiązania w zakresie inwestowania, wydatkowania i zarządzania pieniędzmi.