Trading en beleggen met de Stochastic Indicator [stochastic oscillator]

Admirals
24 Min lezen

De Stochastic oscillator is een momentum indicator die in de late jaren '50 werd ontwikkeld door George C. Lane. De Stochastic indicator is een bijzonder veelzijdig hulpmiddel; het kan op verschillende manieren worden toegepast en is multi inzetbaar. Zo kunt u het gebruiken voor Forex trading, aandelenhandel en het verhandelen van indices.

Bovendien leent de Stochastic oscillator zich uitstekend voor combinatie met andere technische indicatoren en is de stochastic RSI combinatie een populaire trading techniek.

Stochastic trading heeft de tand des tijds doorstaan en is nog altijd een van de meest geliefde technische hulpmiddelen. We zullen in dit artikel bespreken hoe deze indicator werkt en hoe ook u uw trading activiteiten kunt verrijken met de Stochastic indicator.

We bespreken in dit artikel stapsgewijs de volgende punten:

 • Stochastic indicator uitleg - wat is de stochastic oscillator
 • Stochastic indicator uitleg - Stochastic calculus en hoe u de waarden kunt bereken
 • Zelf Stochastic oscillator gebruiken - stochastic indicator downloaden
 • Stochastic trading toepassingen
 • Stochastic trading strategieen
 • Stochastic RSI strategy

Direct aan de slag met de stochastic RSI? Klik op de onderstaande banner of de volgende links om een day trading demo- of live account te openen.

Handel met een risicovrij demo-rekening

Oefen met virtuele fondsen

Wat is de Stochastic Oscillator - Stochastic Indicator Uitleg

De Stochastic oscillator kan worden geclassificeerd als een momentum indicator. Dit houdt in dat de tot de oscillatoren familie behorende trading tool is ontworpen om de kracht of zwakte van een trend te meten. Op basis hiervan tracht de trader te voorspellen of het waarschijnlijk is dat de trend zich zal voortzetten, dan wel zal omkeren.

De meest basale stochastic indicator uitleg stelt dat het een 'range' gebonden (standaard tussen 0 en 100) oscillator is, die de locatie van de meest recente slotprijs ten opzichte van het (bereik tussen) het hoogste en het laagste punt over een bepaald aantal periodes toont. Kort gezegd:

De Stochastic oscillator meet de meest recente slotprijs ten opzichte van het bereik van de prijs over een bepaalde periode.

De stochastic oscillator is ontwikkeld door George Lane en werd voor het eerst geïntroduceerd in de jaren 50 van de vorige eeuw. Hoewel er talloze technische hulpmiddelen en technieken beschikbaar zijn blijkt de stochastic oscillator nog altijd onverminderd populair. De indicator is multi inzetbaar en wordt gebruikt voor de handel in aandelen, Forex trading en het verhandelen van indices.

Stochastic indicator uitleg - Afgebeeld: MetaTrader 4 - GBP / USD D1-grafiek met Stochastic oscillator Disclaimer: De in dit artikel weergegeven grafieken van financiële instrumenten zijn bedoeld voor illustratieve doeleinden en dienen niet te worden opgevat als handelsadvies of een uitnodiging om door Admirals geleverde financiële instrumenten (CFD's, ETF's, Aandelen) te verhandelen. Let op - In het verleden behaalde resultaten bieden geen garanties voor toekomstige prestaties.

Wanneer u de Stochastic indicator op de grafiek van een te verhandelen instrument plot, zult u zien dat de indicator wordt weergegeven als een aparte histogram onder de hoofd grafiek. De stochastic oscillator toont twee lijnen. Wanneer u de oscillator op uw trading chart toepast worden deze lijnen automatisch berekend en op uw grafiek geplot.

Echter, om u een volledige stochastic indicator uitleg te geven bespreken in de volgende paragraaf de samenstelling en de stochastic calculus.

⬇️ Stochastic Indicator uitleg werkzaamheid

Wanneer u de stochastic oscillator op uw chart plot zult u zien dat de indicator twee lijnen toont. Deze regels worden aangeduid als de %K lijn en de van K afgeleide %D lijn. Hoewel de indicator deze waarden automatisch voor u berekend is de stochastic indicator uitleg niet compleet zonder een beschrijving van deze parameters en de berekeningswijze.

1️⃣ Stochastic Calculus

 • De Stochastic oscillator wordt berekend aan de hand van de% K- en% D lijnen
 • % K = 100 [(C - Ln) / (Hn - Ln)]
 • n staat voor het aantal perioden dat de stochastic oscillator omvat;
 • in de default instellingen van de stochastic indicator is n 14 perioden
 • U kunt deze waarde en de andere parameters van de stochastic oscillator zelf aanpassen.
 • Hierbij vertegenwoordigd C de huidige slotkoers
 • Ln is de laagste prijs over de laatste n aantal trading sessies
 • Hn is de hoogste prijs als we terugblikken op de n handelssessies
 • % K geeft in feite de huidige koers waarde aan en toont deze ten opzichte van de extreme waarden over de gegeven periode op de stochastic oscillator
 • % D = is de 3 -perioden simple moving average (SMA) van% K. Het wordt ook wel de 'langzame stochastic' genoemd vanwege de vertraagde reacties op veranderingen in de marktprijs. Voortschrijdende gemiddelden zijn van prijs afgeleid en zijn om die reden 'lagging'. De %K reageert sneller op veranderingen dan %D.

De %K lijn is de snellere stochastic indicator lijn. Deze lijn gebruikt geen gemiddelde waarden en wordt opgemaakt uit de variaties in prijs (over de gegeven tijdsperiode) gebaseerd is.

Het betrekkelijk snelle reactievermogen en de gevoeligheid volatiliteit van deze indicator zorgen ervoor dat men de prijsontwikkeling van een instrument nauwgezet kan volgen. De keerzijde van de medaille is echter dat de %K snel en vrij extreem tussen de 0 en 100 extreme waarden op de stochastic oscillator kan bewegen.

Dit is de reden dat de %D SMA onderdeel van de stochastic indicator is. Deze lijn is, zoals gezegd, gebaseerd op gemiddelden en reageert vertraagd op prijsveranderingen. Het fungeert als zodanig als 'smoothing filter' en filtert het effect van fluctuaties in prijs.

2️⃣ Standaard instellingen Stochastic Oscillator

U kunt, zoals eerder is gesuggereerd, de waarden van de parameters van de stochastic oscillator naar uw eigen voorkeuren aanpassen. Zo kunt u het aantal perioden n, op basis van de door u gekozen handelsvorm en geassocieerde tijdframe instellen.

Bovendien kunt u ook de weergave van stochastic oscillator wijzigen. De standaardinstellingen, die wij tevens voor de grafieken in dit artikel hebben aangehouden, zijn als volgt:

 • De stochastic indicator %K lijn is blauw.
 • De stochastic indicator D% lijn is rood.
 • Het 80% niveau (80% van het horizontale bereik) van de stochastic oscillator wordt met een zwarte stippellijn aangegeven
 • De stochastic oscillator kent een zogenaamde nullijn die het 50% punt aangeeft, dit niveau wordt in de onderstaande grafieken door een zwarte stippellijn gemarkeerd
 • Het 80% niveau wordt op de stochastic oscillator met een zwarte stippellijn aangegeven

3️⃣ Interpretatie Extreme waarden Stochastic Oscillator

Naar gelang de prijs zich ontwikkeld zullen de %K en %D lijnen van de stochastic indicator binnen het 0 en 100 bereik oscilleren. Er wordt indicatieve waarde toegekend aan hoe de meest recente %K & %D waarden zich ten opzichte van deze extremen verhouden:

 • Indien de huidige of meest recente slotkoers dichtbij de hoogste prijs (Hn) van de betreffende periode ligt, dan zal de stochastic oscillator 100% ofwel de bovengrens van de stochastic oscillator benaderen
 • Wanneer de huidige slotkoers nabij de laagste prijs (Ln) van de betreffende periode ligt, dan zal de stochastic oscillator 0% ofwel de ondergrens van de stochastic oscillator benaderen

4️⃣ Stochastic Trading Signalen voor Koop & Verkoop

Bij Stochastic trading gebruikt men deze momentum indicator om handelssignalen voor koop of verkoop te genereren. In de stochastic indicator uitleg eerder in dit artikel, hebben we toegelicht dat de lijnen van de stochastic binnen een beperkt bereik van 0 tot 100 oscilleren.

Deze waarden vormen de buitenste (boven- en ondergrens) grenzen en kunnen niet worden overschreden. Er wordt hierbij indicatieve waarde toegekend aan extreme lezingen. We spreken van extreme lezingen als het wanneer de stochastic indicator het niveau 80% of het niveau onder 20% doorbreekt:

 • Indien de stochastic %K lijn het 80% niveau bereikt of overschrijdt, gaan wij uit van een overbought markt conditie
 • Als de stochastic %K lijn het 20% niveau bereikt of hieronder duikt, wordt dit beschouwd als een teken dat de markt oversold is

Er zijn verschillende manieren om met een Stochastic trend indicator te handelen. We introduceren enkele van de meest populaire manieren die worden gebruikt voor het handelen in Forex paren.

⬇️ Stochastic Indicator Uitleg - Stochastic Oscillator Toepassingen

De Stochastic Indicator is een bijzonder veelzijdige trading tool. Er zijn verschillende manieren waarop men de stochastic oscillator kan gebruiken. Denk aan:

 • Intraday trading met de Stochastic indicator
 • Scalping - extreem korte termijn stochastic trading
 • Swing trading met behulp van de stochastic oscillator

In de Stochastic indicator uitleg hebben we al even aangestipt dat de stochastic oscillator standaard op 14 perioden ingesteld is. Afhankelijk van de gekozen handelsvorm (en de tijdframe) kunt u deze waarde, en de andere parameters van de stochastic op eenvoudige wijze aanpassen.

Bovendien kan de stochastic oscillator voor diverse doeleinden ingezet worden, zoals:

 • Stochastic oscillator Divergence
 • Stochastic trading signalen - koop- dan wel verkoop orders plaatsen naar aanleiding van een lezing op de stochastic oscillator
 • Bevestiging van over bought of over sold condities mbv de stochastic oscillator

Bovendien kunt u tevens gebruik maken van technieken waarbij gebruik van de stochastic oscillator wordt gecombineerd met andere indicatoren zoals de Admiral Pivot Point indicator of de Admiral Keltner Channel. Er wordt tevens vaak gesproken over de stochastic RSI combinatie - we zullen hier later in dit artikel nader op ingaan.

Zoals bij alle indicatoren geldt kunnen de signalen die op basis van toepassing van de Stochastic trading indicator zijn verkregen worden verbeterd of verfijnd door combinatie met andere tools. Bevestiging van trading signalen door gebruik van andere tools en technieken kan de betrouwbaarheid van uw stochastic trading aanzienlijk verbeteren.

1️⃣ Stochastic indicator uitleg toepassingen - Stochastic Oscillator Divergentie

Een van de meest geliefde toepassingen van de stochastic indicator is de divergence stochastic trading methode. Deze toepassing is vergelijkbaar met de divergence techniek van de MACD indicator.

 • Er is sprake van divergence wanneer prijs een dalende beweging toont (nieuwe dieptepunten) terwijl de stochastic oscillator juist een nieuw hoogtepunt bereikt. In dit geval spreken we van bullish divergentie.
 • Indien prijs nieuwe higher highs en higher lows maakt maar de stochastic oscillator een stijgende lijn aftekent hebben we te maken met bearish divergentie.

Divergence treedt vrijwel altijd direct na een scherpe prijs beweging (hoger of lager) op. De afwijking tussen de richting waarin de stochastic indicator en de koers zich ontwikkelen is een teken dat prijs zou kunnen omkeren (reversal). Dit wordt doorgaans bevestigd door een break out ofwel een breuk in de trendbeweging.

De onderstaande afbeelding toont de weergave van de EUR USD chart met toevoeging van de stochastic oscillator. Het is een voorbeeld is een bullish divergentie met een doorbraak van de belangrijkste (diagonale) trendlijn:

Stochastic indicator uitleg - Afgebeeld: MetaTrader 4 - EUR / USD D1-grafiek met Stochastic oscillator Disclaimer: De in dit artikel weergegeven grafieken van financiële instrumenten zijn bedoeld voor illustratieve doeleinden en kunnen niet worden opgevat als handelsadvies of een uitnodiging om door Admirals geleverde financiële instrumenten (CFD's, ETF's, Aandelen) te verhandelen. Let op - In het verleden behaalde resultaten bieden geen garanties voor toekomstige prestaties.

Bearish divergentie stochastic oscillator bevestigd door doorbraak van de (support) trend lijn:

Stochastic indicator uitleg - Afgebeeld: MetaTrader 4 - EUR / USD D1-grafiek met Stochastic oscillator Disclaimer: De in dit artikel weergegeven grafieken van financiële instrumenten zijn bedoeld voor illustratieve doeleinden en kunnen niet worden opgevat als handelsadvies of een uitnodiging om door Admirals geleverde financiële instrumenten (CFD's, ETF's, Aandelen) te verhandelen. Let op - In het verleden behaalde resultaten bieden geen garanties voor toekomstige prestaties.

Om te kunnen starten met toepassing van de Stochastic RSI dient u te beschikken over de juiste trading software. Download MetaTrader 5 gratis door op de de onderstaande banner of de volgende link naar onze website te klikken.

's Werelds beste multi-asset platform


2️⃣ Stochastic indicator uitleg toepassingen - Stochastic Oscillator Crossovers

Vele populaire Stochastic trading technieken gebruiken overbought en oversold lezingen als signaal om posities te plaatsen. Korte termijn handelsvormen zoals scalping stochastic trading of day trading gebruiken in dit verband vaak enkel de %K (snellere stochastic indicator) lijn. Wanneer deze lijn de zone boven de 80 overschrijdt (en in de over bought zone bewegen) of onder de 20 beweegt (over sold gebied), zullen day traders en scalpers uitkijken naar entry mogelijkheden voor respectievelijk koop dan wel verkoop orders.

Bij de stochastic cross over methode kijkt men echter naar de ontwikkeling van beide lijnen. We spreken van een cross over signaal wanneer de stochastic lijnen elkaar doorkruisen in de over bought en over sold gebieden.

 • Stochastic oscillator bearish cross over - signaal tot het plaatsen van een short (verkoop) order wordt afgegeven wanneer de %D lijn de %K lijn kruist in het gebied boven het 80% niveau
 • Stochastic oscillator bullish cross over - signaal tot het plaatsen van een long (koop) order wordt afgegeven wanneer de %K lijn de %D lijn kruist in het gebied onder het 20% niveau
 • 80 en 20 zijn de meest gebruikte niveaus op de stochastic oscillator, maar ook deze kunnen naar wens worden aangepast.
 • Voor de crossover techniek gebruikt men doorgaans de default 14, 3, 3 stochastic oscillator instellingen

Stochastic indicator uitleg - Afgebeeld: MetaTrader 4 - CAD / JPY H4 -grafiek met Stochastic oscillator Disclaimer: De in dit artikel weergegeven grafieken van financiële instrumenten zijn bedoeld voor illustratieve doeleinden en kunnen niet worden opgevat als handelsadvies of een uitnodiging om door Admirals geleverde financiële instrumenten (CFD's, ETF's, Aandelen) te verhandelen. Let op - In het verleden behaalde resultaten bieden geen garanties voor toekomstige prestaties.

⬇️ Stochastic Trading Strategieen

We hebben al eerder aangestipt dat de instellingen van de stochastic oscillator volledig te personaliseren zijn. Wat de beste settings voor de stochastic indicator zijn, is afhankelijk van de gekozen handelsvorm. Gebruik de 14 perioden (en een 3 perioden Simple Moving Average) als uitgangspunt en pas uw instellingen aan op basis van uw ervaring.

✔️ Instellingen Stochastic RSI voor korte termijn handelsvormen

Het kan interessant zijn om de periode die de stochastic indicator bestrijkt in te korten om (meer gevoelige) signalen te genereren als u extreem korte termijn trading vormen zoals scalping gebruikt.

U kunt het aantal perioden die de stochastic indicator bestrijkt verhogen om 'valse' signalen te filteren.

✔️ Instellingen Stochastic RSI voor lange termijn handelsvormen

Gebruikt u de stochastic oscillator in lange termijn trading stijlen? De beste instellingen voor de stochastic oscillator zijn de default settings (14.3.3 parameters). Bij swing trading of beleggen gebruikt u hogere timeframes zoals de H4, dagelijkse of wekelijkse grafieken. De input die de stochastic indicator gebruikt is gebaseerd op de tijdframe van de grafiek waarop zij is toegepast. Het is aldus niet nodig de parameters van de stochastic oscillator aan te passen.

Voorbeeld Stochastic Trading Strategie

De onderstaande afbeeldingen bieden een visuele weergave van een trading strategie met toepassing van de stochastic oscillator.

De onderstaande grafiek biedt een visuele weergave van enkele op de stochastic oscillator gebaseerde handelssignalen. We scannen op situaties waarin:

 • De blauwe lijn, de rode lijn in neerwaartse richting doorkruist. Indien de blauwe lijn onder de rode lijn komt geeft de indicator een buy signaal af.
 • De blauwe lijn, de rode lijn in opwaartse richting doorkruist - wanneer de rode lijn onder de blauwe lijn komt geeft de indicator een sell signaal af.

De cross over van de rode en blauwe lijnen geeft een belangrijk signaal af. Traders ontlenen echter ook indicatieve waarde aan het scenario waarin de blauwe lijn de middellijn (het 50% niveau) doorbreekt:

 • Als de blauwe lijn de horizontale middellijn van bovenaf doorkruist, geeft de indicator een buy signaal af.
 • Als de blauwe lijn de horizontale middellijn van onderaf doorkruist, geeft de indicator een sell signaal af.

Signalen gebaseerd op de (blauwe) K% lijn:

 • Als de blauwe lijn boven het 80% niveau komt, wordt dit opgevat als een sell signaal.
 • Als de blauwe lijn het 80% niveau in neerwaartse richting doorkruist, wordt dit opgevat als een buy signaal.

Een andere voorname toepassing van de stochastic oscillator zijn de op divergentie gebaseerde trading technieken. We gaan uit van divergentie wanneer:

 • We spreken van bullish divergentie indien: de prijsgrafiek twee opeenvolgende dieptepunten toont, waarbij het meest recente punt lager is dan de vorige. Tegelijkertijd maakt de Stochastic indicator tenminste twee dieptepunten, waarvan de meest recente hoger ligt dan de voorgaande.
 • Bearish divergentie vertaalt zich naar: het scenario waarin prijs twee opeenvolgende pieken maakt, waarbij de meest recente piek hoger is dan haar voorganger - terwijl de meest recente hoogtepunten op de Stochastic oscillator juist een dalende lijn aftekenen

Enige divergentie signalen van de Stochastic indicator worden des te betrouwbaarder geacht indien de blauwe lijn zich in de extreme zones van 80% of 20% bevindt.

Dit geldt ook voor divergentie signalen die optreden terwijl de prijs een belangrijk steun- of weerstand niveau doorkruist.

⬇️ Voor welke traders is de stochastic oscillator het meest geschikt?

De stochastic oscillator is zoals gezegd multi inzetbaar. Zij wordt vaak gebruikt in de trend following benadering maar leent zich, op basis van de Stochastic divergence techniek, ook voor toepassing in counter trend trading strategieën.

Wanneer u de stochastic oscillator gebruikt in trend trading zult u opmerken dat u op basis van deze tool simpele, en duidelijke signalen voor het plaatsen van trades (market entry) kunt verkrijgen. Zo kunt u de stochastic oscillator gebruiken om te scannen op de momenten dat de lijn de onder- of bovengrens van de Stochastic oscillator benaderen. Dit kan namelijk een teken zijn dat de trend zich zal omkeren.

Hoewel deze signalen ook voor de counter trend trader nuttig blijken, maken zij vaak ook gebruik van de divergence techniek. Hierbij gaat de trader uit van de verhouding tussen de ontwikkeling van de prijs en de beweging op de stochastic oscillator.

⬇️ Stochastic Trading met Admirals

Uw handelservaring wordt in verregaande mate bepaalt door uw broker keuze. Het bepaalt niet alleen welke Forex strategies en CFD strategieën u kunt toepassen maar dicteert tevens de kwaliteit van executie, de geldende handelsvoorwaarden en kosten. Deze condities en kosten kunnen per broker sterk verschillen en kunnen uw trading resultaten beïnvloeden en zelfs het verschil tussen winst en verlies inhouden!

Bovendien is het afhankelijk van uw broker welke indicatoren u kunt gebruiken en of de stochastic oscillator voor u beschikbaar is. Admirals ondersteund de door MetaQuotes ontwikkelde trading software. U heeft gratis toegang tot de MetaTrader software en de Stochastic oscillator.

Wees voorzichtig met uw kapitaal. Houdt als drempel aan dat u kiest voor een broker die gereguleerd is door een gerenommeerde marktautoriteit. Admirals is gereguleerd door de FCA (Financial Conduct Authority), de vooraanstaande Britse markttoezichthouder. Check voordat u uw broker keuze maakt altijd eerste de handelscondities. U kunt de volledige handelsvoorwaarden van Admirals op onze website terug vinden.

Enkele kernpunten:

 • Start Trading met een minimum inleg vanaf slechts € 1- afhankelijk van het gekozen trading account type en het te verhandelen instrument
 • Competitieve transactiekosten en trading spreads; de spread is het verschil tussen de bied- en de vraagprijs
 • Hefboomwerking beschikbaar:
 • Toegang tot hefboomeffecten tot 1: 500 voor Professionele Klanten; waarmee u posities kunt beheren die tot 500 keer meer waard zijn dan uw inleg.
 • Toegang tot hefboomeffecten tot 1:30 voor Particuliere Klanten. De maximaal beschikbare hefboomwerking is afhankelijk van het instrument.
 • Geniet bescherming van het exclusieve Admirals "Negatief Saldo Beschermingsbeleid"
 • Breed aanbod van verhandelbare instrumenten - handelen in Forex, aandelen, grondstoffen en cryptocurrencies.
 • Gratis Real Time market data
 • FCA gereguleerde broker - Met een licentie van een van de meest gerenommeerde marktautoriteiten ter wereld - de Britse FCA - kunt u bij Admirals handelen met een veilig gevoel.
 • Gratis stortingen en opnames middels bankoverschrijving, credit card betalingen of via iDeal, Skrill & Neteller
 • Hedging is mogelijk en toegestaan
 • Ondersteund alle handelsvormen en vrijwel alle trading strategies en beleggingsstrategieën

Als u meer wilt weten over waar u op moet letten bij uw broker keuze verwijzen wij u naar ons artikel - Hoe kiest u de Beste Forex & CFD Broker van Nederland?. Admirals biedt zowel gratis demo- als live trading trading accounts waarmee u gebruik kunt maken van de MT4 en MT5 handelsplatformen en onze service zelf kunt ervaren! Heeft u specifieke of persoonlijke vragen? Ons Nederlandstalige team van experts staat klaar om u helpen.

⬇️ Stochastic Trading software

Naast de een betrouwbare broker heeft u ook ook de juiste software nodig. Met uw Admirals trading account kunt u gratis gebruik maken van de MetaTrader 4 & MetaTrader 5 handelsplatformen.

MetaTrader is de meest gebruikte en gevierde trading platform en wordt dan ook al decennialang als de absolute marktleider beschouwd. Het handelsplatform onderscheidt zich van andere trading software door betrouwbaarheid, stabiliteit en functionaliteit. Het biedt geavanceerde functionaliteiten maar is verrassend gebruiksvriendelijk.

Het platform biedt alle bovendien een scala aan hulpmiddelen en functies die uw stochastic trading activiteiten kunnen ondersteunen, waaronder een uitgebreid scala aan indicatoren en trade bots. Het is bovendien een multi asset handelsplatform - dit houdt in dat u een breed scala andere instrumenten kunt verhandelen.

Admirals biedt traders zowel toegang tot het MetaTrader 4 als het MetaTrader 5 handelsplatform en stelt bovendien verschillende versies van de software beschikbaar die geoptimaliseerd zijn voor verschillende besturingssystemen en apparaten. Probeer MetaTrader 5 Mac, MetaTrader 5 Windows of de Android os iOS trading apps.

Wij bieden verschillende uitvoeringen van de MetaTrader trading software, kies uit:

Conclusie van de Stochastic Trading indicator

Zoals u wellicht uit dit artikel heeft kunnen opmaken is de stochastic oscillator een zeer veelzijdige trading indicator en één van de meest gebruikte hulpmiddelen in de oscillator categorie. Het is bijzonder geschikt voor het bepalen van de trend; hetgeen een randvoorwaarde is bij toepassing van vrijwel elke trading strategie.

De stochastic oscillator is bovendien bijzonder responsief nu de hoofdlijn niet van prijs is afgeleid maar direct op de prijs is gebaseerd. De smoothing factor (simple moving average) daarentegen voorkomt juist dat normale prijsfluctuaties voor valse signalen zorgen.

Bedenk wel dat de stochastic oscillator, zoals alle andere hulpmiddelen in deze categorie, het beste werkt in ranging marktcondities, waarin de markt zijdelings beweegt. We gebruiken indicator om in te spelen op mogelijke hervatting of omkering van market trends.

Een bijkomstig voordeel van gebruik van de stochastic oscillator is dat het zich bij uitstek leent voor combinatie met andere technische analyse tools en technieken. Het MetaTrader trading platform omvat naast de stochastic indicator een breed scala aan andere indicatoren en hulpmiddelen. Door verschillende indicatoren te gebruiken kunt u niet alleen de handelssignalen van uw stochastic oscillator bevestigen, u deze signalen ook verfijnen. Zo gebruiken traders verschillende indicatoren om de beste handelskansen te identificeren en vervolgens de meest gunstige entry-punten en exit punten te bepalen.

Wilt u zelf aan de slag met de stochastic oscillator? Admirals biedt demo en live trading accounts waarmee u toegang heeft tot de MetaTrader trading software, de stochastic indicator en alle andere beschikbare hulpmiddelen.

Open een gratis Admirals demo account waarmee u risicovrij kunt oefenen. U kunt risicovrij en in real time de financiële markten navigeren en uw trading vaardigheden verbeteren zonder dat u uw kapitaal op het spel zet. De rekening balans op een demo account bestaat namelijk uitsluitend uit virtuele middelen. U kunt vertrouwdheid opbouwen met de dynamiek van de markten en experimenteren met de verschillende functies en mogelijkheden van het MetaTrader 4 handelsplatform of het MetaTrader 5 trading platform.

Met een live trading account kunt u bovendien daadwerkelijk trades plaatsen.

Bovendien biedt Admirals een exclusieve add -on; MetaTrader 4 Supreme Editie. Boost uw handelservaring met MT4SE. Deze plug -in omvat ruim 55 extra, innovatieve indicatoren en technische hulpmiddelen, geavanceerde functies, weergaveopties en nog veel meer. Download MetaTrader Supreme Editie trading software en start online trading!

De exclusive MetaTrader Supreme Editie

Download de krachtigste plugin voor uw favoriete handelsplatform!

Andere artikelen die u kunnen interesseren:

Over Admirals

Admirals is een meermaals bekroonde, wereldwijd gereguleerde Forex- en CFD-broker en biedt handel op meer dan 8.000 financiële instrumenten via 's werelds populairste handelsplatformen: MetaTrader 4 en MetaTrader 5. Begin vandaag nog met handelen!

Risicobepaling

Dit materiaal bevat geen beleggings- of investeringsadvies en zou niet als zodanig moeten worden geïnterpreteerd, noch als een uitnodiging of aanbieding tot deelname in transacties in financiële instrumenten. Merk op dat dergelijke beurs- en trading analyse geen betrouwbare indicatie zijn voor toekomstige prestaties gezien het feit dat de relevante omstandigheden aan constante verandering onderhevig zijn. Alvorens u enige beslissingen maakt omtrent investeringen, beleggingen of trading, dient u advies in te winnen van een onafhankelijk, financieel adviseur om degelijk begrip van de geassocieerde risico's te verkrijgen.

TOP ARTIKELEN
Forex Correlation - Toepassing van de Currency Strength Indicator
De Forex markt onderscheidt zich van andere financiële markten op basis van dynamiek. De onderliggende assets van de Forex markt zijn valuta's. De waarde van een valuta is echter geen onafhankelijk gegeven - zij wordt namelijk gemeten en uitgedrukt in relatie tot de waarde van een andere valuta. Dit...
Donchian Channel Indicator MT4
Het basisprincipe van aandelenhandel, Forex trading en elke andere vorm van beleggen is eenvoudig. De investeerder streeft er altijd naar aan activa tegen een hogere prijs te verkopen dan dat hij het gekocht heeft. Dit wordt simpelweg gevat in het gezegde 'buy low, sell high'. De trader streeft erna...
Keltner Channel Indicator - Keltner Channel trading systemen
In dit artikel bespreken we de Keltner channel ook wel de Keltner indicator. Het is een populair technisch hulpmiddel die traders gebruiken om de volatiliteit van een financiële markt of instrument te meten. Andere nuttige toepassingen van de Keltner Channel is het identificeren van overbought- en o...
Alles weergeven