Eksponentinis slankusis vidurkis – EMA indikatorius

Admirals
8 min.

Slankusis vidurkis yra būtina prekiautojų priemonė nustatant rinkos tendencijas. Slankusis vidurkis atsižvelgia į konkretų laikotarpį ir apskaičiuoja vidutinę to laikotarpio vertę. Šiame straipsnyje apžvelgsime specifinį slankiojo vidurkio tipą - tai eksponentinis slankusis vidurkis (EMA indikatorius). Taip pat aptasime, kaip EMA indikatorius paprastai naudojamas rinkos tendencijoms nustatyti.

Kas yra EMA indikatorius?

Labai dažnai rinkos tendencijai nustatyti naudojami slankieji vidurkiai. Prekiautojai ir investuotojai šiuos indikatorius naudoja, norėdami išlyginti duomenis apie kainų svyravimus ir geriau suprasti vyraujančią tendenciją. Slankusis vidurkis apskaičiuojamas paėmus naujausius duomenis ir nustačius jų vidurkį. Yra keletas būdų, kaip apskaičiuoti slankųjį vidurkį, tad yra naudojami ir kelių rūšių slankieji vidurkiai.

Paprasčiausias slankusis vidurkis ir yra paprastas slankusis vidurkis (SMA), kurio apskaičiavimui visos reikšmės naudojamos kaip lygiavertės. Kiti slankieji vidurkiai kiekvienai vertei priskiria skirtingą svorį, teikdami pirmenybę naujausioms reikšmėms - štai taip veikia EMA indikatorius - laikui bėgant vertė eksponentiškai mažėja.

Kas yra eksponentinis slankusis vidurkis?

Gana sudėtinga tiksliai paaiškinti EMA indikatorių, nenagrinėjant konkretaus skaičiavimo pavyzdžio. Tačiau platesnis EMA apibrėžimas yra toks: kainų išlyginimo būdas, kai dabartinė kainos dalis pridedama prie ankstesnio EMA skaičiavimo rezultato. Ir geriausias būdas iliustruoti, kaip randamas eksponentinis slankusis vidurkis (EMA indikatorius) yra konkretus pavyzdys.

Kaip apskaičiuojamas EMA indikatorius?

Apskaičiuokime t laikotarpio eksponentinį slankujį vidurkį pagal šią formulę:

  • EMA (t) = α * dabartinė kaina + (1- α) * EMA (t-1)

Šioje formulėje α yra išlyginamoji konstanta, kurios vertė yra nuo 0 iki 1. EMA (t-1) yra praėjusio laikotarpio EMA vertė. Čia galima pastebėti, kad norint apskaičiuoti EMA konkrečiam laikotarpiui, reikia atlikti išankstinius skaičiavimus ir išsiaiškinti ankstesnių laikotarpių EMA. Dienos grafike (D1), apskaičiuodamas eksponentinį slankujį vidurkį, dabartinę vertę gauname iš ankstesnės dienos EMA, kurią savo ruožtu mes gavome iš dar ankstesnės dienos EMA ir t. t.

Kitaip tariant, čia yra keli skaičiavimo žingsniai, kurie priklauso vienas nuo kito. Pirma: gaukime mūsų grafiko pradinį - pirmojo laiko periodo - eksponentinio slankųjį vidurkį. Taip pat turi būti nustatyta išlyginimo konstanta. Geriausias būdas eksponentinio slenkančio vidurkio radimui iliustruoti yra konkretus pavyzdys, pateikiame pavyzdį:

EMA indikatorius - skaičiavimo pavyzdys

Kad pavyzdys nebūtų per daug sudėtingas, pasinaudokime tik keliomis detalėmis. Pažvelkime į 8 dienų EMA skaičiavimo pavyzdį, naudojant 17 dienų duomenis. Žemiau esančioje lentelėje pateikti duomenys, naudojami EMA (8) skaičiavimuose.

Diena

Kaina

8 dienų SMA

α

8 dienų EMA

1

168

     

2

170

     

3

171

     

4

175

     

5

170

     

6

172

     

7

176

     

8

179

     

9

178

172,625

0,222222

172,625

10

186

173,875

0,222222

175,5972

11

192

175,875

0,222222

179,2423

12

183

178,5

0,222222

180,0773

13

177

179,5

0,222222

179,3935

14

172

180,375

0,222222

177,7505

15

167

180,375

0,222222

175,3615

16

177

179,25

0,222222

175,7256

17

180

179

0,222222

176,6755

Norint pradėti skaičiuoti, mums reikia 1 dienos vertės. Norėdami tai gauti, kaip pradinę vertę naudojame paprastą slankujį vidurkį. Tai ankstesnių n verčių suma, padalyta iš n . Devintą dieną mes gauname praėjusių aštuonių dienų kainų SMA.

Nors mums reikia SMA tik tam, kad gautume pradinį EMA skaičiavimo pagrindą, į lentelę taip pat įtrauktas SMA verčių stulpelis. Tokiu būdu bus galima palyginti eksponentinį slankujį vidurkį su paprastu SMA. Taip pat turime atsižvelgti į išlyginamąjį faktorių. Tai lemia EMA periodų skaičius. Pusiausvyros vertės lygtis yra:

  • α = 2 / (n + 1)

Kitaip tariant, eksponentinis slankusis vidurkis apskaičiuojant sumažina kiekvienos senesnės istorinės vertės proporciją pagal formulę (1-α). Taigi išsamesnis šio modelio pavadinimas yra eksponentinis ir išlyginamasis slankusis vidurkis. Slankusis vidurkis yra plačiai naudojamas metodas versle, nes jis taip gerai veikia įvairiomis aplinkybėmis ir tuo pačiu yra gana paprastas skaičiavimas.

Verslo valdymas dažnai grindžiamas būsimų verslo rezultatų prognozėmis, o šios prognozės dažnai gaunamos pagal tokius EMA ar SMA duomenų modelius. Pavyzdžiui, būsimų pardavimų prognozėms galima naudoti ankstesnių pardavimų duomenis, kurie yra eksponentiškai pakoreguoti.

Prekiautojai ir investuotojai taip pat naudoja eksponentinį slankujį vidurkį, kad išlygintų ankstesnių kainų duomenis ir galėtų numatyti būsimas rinkos tendencijas.

Ankstesniuose skaičiavimuose panaudojome nedaug istorinių duomenų. Tačiau kuo jų daugiau, tuo eksponentiškesnis bus slankusis vidurkis. Gerai, kad šiais laikais bet kokia save gerbianti prekybos programa atlieka šiuos skaičiavimus. Taigi, pažvelkime, kaip naudojamas „MetaTrader" EMA indikatorius.

EMA indikatorius „MetaTrader" platformoje

Eksponentinis slankusis vidurkis arba EMA indikatorius yra įtrauktas į MT4 ir MT5 prekybos platformas. „MetaTrader" platformoje EMA indikatorius yra skiltyje „Tendencijos":

Šaltinis: „MetaTrader WebTrader" platforma.

Kaip matote, patys galite nustatyti grafike pridedamo slankiojo vidurkio tipą. Mes pasirinkome eksponentinį slankųjį vidurkį. Taip pat galime pasirinkti kitus EMA parametrus, pavyzdžiui, EMA priodą. Vienas svarbiausių EMA parametrų yra EMA periodas. Kuo didesnė periodo vertė, tuo sklandesnė slankiojo vidurkio kreivė bus kainų grafike. Jeigu laikotarpis yra trumpesnis, EMA indikatorius greičiau reaguos į kainų svyravimą.

Populiarūs eksponentinio slankiojo vidurkio periodai yra 10 ir 25 (tokiu atveju turime aštresnes ir greitesnės reakcijos kreives), o išlygintoms, lėtesnio atsako kreivėms dažniausiai naudojami 100 ir 200 periodai. Taigi, pavyzdžiui, 50 periodą galima laikyti vidutiniu rodikliu.

Kitas EMA parametras - poslinkis - naudojamas eksponentinio slankiojo vidurkio kreivės postūmiui pirmyn arba atgal išilgai kainų grafiko. Numatytoji vertė yra 0, o pradedantiesiems ir patariama jos laikytis.

Toliau pateiktame paveikslėlyje matosi 20 periodų EMA indikatorius „MetaTrader 5" platformoje, šis EMA indikatorius pridėtas GBP/USD valandiniame grafike:

Šaltinis: „Admirals MetaTrader 5 Supreme Edition", GBP/USD, 2019 rugpjūčio 16 d.-2019 rugpjūčio 26 d. H1 grafikas. Atminkite, kad ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų.

Čia EMA indikatorius pavaizduotas kaip juoda kreivė. Paveikslėlyje aiškiai matome, kad ši kreivė yra daug lygesnė nei valiutų poros kainų svyravimai per tam tikrą laikotarpį. Tuo pačiu metu šis rodiklis vis dar atspindi bendrą rinkos kryptį, tačiau pašalina rinkos „triukšmą", kurį sukelia kainų dinamika, tokiu būdu pateikdamas daug aiškesnį vaizdą apie vyraujančią rinkos tendenciją.

Rinkos tendencija apibrėžiama eksponentinio slankiojo vidurkio (EMA indikatorius) kreivės nuolydžiu. Atkreipkite dėmesį, kaip eksponentinis slankusis vidurkis arba EMA indikatorius rodo tendencijos kryptį, kai kaina jau pramušė jį iš apačios į viršų! Tai yra vienas iš svarbiausių aspektų, susijusių su prekyba, kai naudojamas EMA indikatorius: momentas, kai kaina kerta EMA indikatorių iš apačios į viršų arba atvirkščiai, gali būti naudojamas kaip signalas sandoriui sudaryti.

EMA indikatorius - kokia naudojamas rinkodaros strategija

Dar efektyvesnis eksponentinio slankiojo vidurkio panaudojimo būdas yra dviejų eksponentinių slankiųjų vidurkių derinys: vienas EMA indikatorius trumpalaikis, o kitas - ilgalaikis. Dviejų slankiųjų vidurkių susikirtimo strategija generuoja sandorio signalą, kai mažesnio periodo EMA indikatorius kerta didesnio periodo EMA indikatorių. Pavyzdžiui, ilgalaikių tendencijų investuotojai galėtų naudoti 25 dienų EMA kaip trumpalaikį slankujį vidurkį, o 100 dienų EMA - kaip ilgalaikės tendencijos kreivę.

Taikant tokią eksponentinę slankiojo vidurkio strategiją, pirkimo sandorį būtų galima sudaryti, kai 25 dienų EMA indikatorius kerta 100 dienų EMA indikatorių iš apačios į viršų. Ir priešingai, pardavimą būtų galima pradėti, kai 25 dienų EMA indikatorius kerta 100 dienų EMA iš viršaus į apačią.

EMA indikatorius ir kiti rodikliai

Slankusis vidurkis turi daugiau nei vieną pritaikymą. Tiesą sakant, slankieji vidurkiai dažnai derinami su kitais indikatoriais įvairiose prekybos sistemose.

Paimkime Bolingerio juostų ir eksponentinio slankiojo vidurkio pavyzd . Signalams generuoti mes naudojame Bolingerio juostas. Jeigu kaina nukrypsta už šių juostų ribų, tai gali būti vertinama kaip signalas sudaryti sandorį ta pačia kryptimi, tačiau tik tuo atveju, jeigu mūsų tendencijų filtras, sudarytas iš dviejų EMA indikatorių, taip pat rodo tendenciją ta pačia kryptimi.

Taigi, kainai judant virš viršutinės Bolingerio juostos, tai gali būti pirkimo signalas, tačiau, kad signalas būtų teisingas, mums reikia, kad trumpalaikis EMA indikatorius būtų aukščiau ilgalaikio EMA indikatoriaus. Pardavimų atveju yra atvirkščiai: kaina turi būti žemiau apatinės Bolingerio juostos, tuo pat metu trumpalaikis EMA indikatorius turi būti žemiau ilgalaikio EMA.

Rinkoje taikoma įvairių indikatorių derinių, ir kiekvienas prekiautojas gali sugalvoti naują, kuris jam labiausiai tiktų. Kuo platesnis įrankių asortimentas, tuo didesnė galimybė atrasti naujus ir novatoriškus grafikų analizės metodus. Taigi, būtinai peržiūrėkite „MetaTrader Supreme Edition" - MT4 ir MT5 priedą su plačiu indikatorių pasirinkimu ir kitomis komerciškai naudingomis priemonėmis. Šis priedas yra nemokamas, tad pasinaudokite proga, kad galėtumėte būti pranašesni už kitus prekiautojus ir investuotojus.

EMA indikatorius - išvados

Mes sužinojome, kaip išlyginami rinkos kainų svyravimai, kai naudojamas eksponentinis slankusis vidurkis. Tačiau šis EMA indikatorius ne tik padeda nustatyti rinkos tendenciją, bet taip pat padeda priimti sprendimą dėl sandorio, kaip matėme pateiktame EMA indikatorių strategijos pavyzdyje.

Kaip ir kitų tipų slankiųjų vidurkių indikatorių atveju, reikia atsiminti, kad EMA indikatorius reaguoja vėluodamas. Kreivėje naudojami istoriniai duomenys, todėl reali kaina visada bus vienu žingsniu priekyje. Apibendrinant galima pasakyti, kad EMA indikatorius greičiau reaguos į naujus duomenis nei SMA, nes eksponentinis slankusis vidurkis teikia didesnę reikšmę naujesniems rinkos duomenims (kainoms).

Vienas iš geriausių būdų atrasti jums tinkamiausią EMA indikatoriaus periodą yra išbandyti kelis variantus savo demonstracinės prekybos sąskaitoje. Kadangi ši sąskaita nerizikinga, galima „žaisti" su įvairiais nustatymais, kol atrasite sau geriausią derinį. Tikimės, kad jums patiko ši EMA prekybos apžvalga.

Prekyba „MetaTrader Supreme Edition"!

„Admirals" siūlo patobulinti savo prekybos patirtį naudojant „MetaTrader" platformos plėtinį: „MetaTrader Supreme Edition". Pasinaudokite patobulintomis funkcijomis, tokiomis kaip koreliacinė matrica, Keltnerio kanalai, „Admiral Pivot" ir „Mini Terminal"! Jau šiandien atsisiųskite „Supreme Edition" nemokamai!

Kiti naudingi straipsniai

Apie „Admirals“

„Admirals“ – brokeris, kurio veiklą reguliuoja atitinkamos institucijos, suteikia galimybę naudotis populiariausiomis pasaulyje prekybos platformomis ir prekiauti susitarimais dėl kainų skirtumo (CFD), akcijomis bei biržoje prekiaujamais fondais (ETF).

Šis turinys nėra ir neturėtų būti suprantamas kaip patarimas, rekomendacija, pasiūlymas ar skatinimas sudaryti sandorį dėl kokio nors finansinio instrumento. Atkreipkite dėmesį, kad ši analizė nėra tikslus dabartinės ar būsimos veiklos rodiklis ir kad rinkos sąlygos laikui bėgant gali keistis. Prieš priimdami sprendimą investuoti, kreipkitės į nepriklausomą finansų patarėją, kad įsitikintumėte, jog suprantate susijusią riziką.

SKAITOMIAUSI STRAIPSNIAI
Kaip gali būti naudojamas MACD indikatorius
Rinkų prekyboje, ieškant įvairių aktyvų pirkimo arba pardavimo signalų, dažnai naudojama techninė analizė. O tarp daugelio techninės analizės priemonių yra ir MACD indikatorius – tai vienas iš labiausiai paplitusių ir dažniausiai prekiautojų naudojamų prekybos įrankių.MACD indikatorius yra vienas iš...
Stochastinis indikatorius ir jo pritaikymas rinkų prekyboje
Stochastinis indikatorius arba, trumpiau, stochastikas yra vienas populiariausių prekiautojų naudojamų techninių indikatorių, juo labiau, kad jį paprasta naudoti net ir pradedantiesiems prekiautojams, bet tuo pačiu jis vis tiek yra pakankamai efektyvus ir labiau pažengusiems.Šiame straipsnyje kaip t...
Kaip prekyboje naudojamas RSI indikatorius arba santykinio stiprumo indeksas
Tinkamų techninių indikatorių panaudojimas rinkų prekyboje dažnai skiria sėkmingus prekiautojus nuo nesėkmingų. Šiame straipsnyje mes aptarsime, kaip rinkų prekyboje panaudojamas RSI indikatorius arba santykinio stiprumo indeksas: Kas yra RSI indikatorius arba santykinio stiprumo indeksas RSI perp...
Daugiau