Priežiūros leidimai

„Admirals Europe Ltd’“

„Admirals Europe Ltd“ yra ribotos atsakomybės bendrovė, registruota pagal Kipro Respublikos įstatymus, registracijos numeris HE310328. „Admirals Europe Ltd“ yra įgaliota ir jos veiklą reguliuoja Kipro vertybinių popierių ir biržų komisija (toliau – CySEC), licencijos numeris 201/13. Įmonė yra įgaliota laikyti klientų lėšas Europos Sąjungoje pagal atitinkamą pagalbinę finansinių priemonių saugojimo ir administravimo paslaugą, įskaitant saugojimą ir susijusias paslaugas, laikantis Europos finansinių paslaugų direktyvų, įskaitant MiFID II (Finansinių priemonių rinkų direktyvą).

MiFID II

Finansinių priemonių rinkų direktyva 2014/65/ES (MiFID II), kurią priėmė Europos Parlamentas ir Taryba, įsigaliojo 2018 m. sausio 3 d. Ši direktyva reglamentuoja finansinių priemonių rinkas bei investicinių paslaugų teikimą Europos Sąjungoje ir Europos ekonominės erdvės (EEE) šalyse.

Pagrindinis MiFID tikslas yra suvienodinti finansų rinkų EEE valstybėse narėse valdymą, padidinti rinkų veiksmingumą, finansinį skaidrumą ir konkurenciją, kartu užtikrinant didesnę apsaugą finansinių paslaugų vartotojams. Pagal MiFID II investicinės įmonės gali laisvai teikti paslaugas kitoje valstybėse narėse ar trečiosiose šalyse, su sąlyga, kad investicinė įmonė turi licenciją tokių paslaugų vykdymui. Licencijuota įmonė pilnai atitinka skaidrumo ir nepriekaištingo elgesio reikalavimus, todėl jai leidžiama teikti paslaugas kitose šalyse.

Finansinis saugumas

Savo klientams suteikiame aukšto lygio finansinį patikimumą bei investicijų apsaugą.

Finansinis saugumas