Priežiūros leidimai

Finansų priežiūros tarnyba

„Admiral Markets UK Ltd“ veikla prižiūrima ir reguliuojama Finansų priežiūros tarnybos (Financial Conduct Authority - FCA), FRN: 595450, ir turi teisę saugoti klientų lėšas pagal FCA CASS taisykles. Admiral Markets UK Ltd yra Admiral Markets AS (Estija), kuri yra mūsų White Label tiekėjas, dukterinė įmonė. Admiral Markets AS veikla prižiūrima ir reguliuojama Estijos finansų priežiūros tarnybos ir turi teisę teikti investicines ir brokerio paslaugas bei saugoti klientų lėšas Europos Sąjungoje vykdydama Europos finansinių paslaugų direktyvas, tame tarpe ir MiFID (Finansinių priemonių rinkų direktyvą).

MiFID

Finansinių priemonių rinkų direktyva (MiFID), priimta Europos Parlamento ir Tarybos įsigaliojo 2007 m. lapkričio 1 d. Direktyva reglamentuoja finansinių priemonių rinką, bei investicinių paslaugų teikimą Europos ekonominės erdvės (EEE) valstybėse. EEE apima 27 ES valstybes nares, taip pat Islandiją, Lichtenšteiną ir Norvegiją.

Pagrindinis MiFID tikslas yra suvienodinti finansų rinkų EEE valstybėse narėse valdymą, padidinti rinkų veiksmingumą, finansinį skaidrumą ir konkurenciją, kartu užtikrinant didesnę apsaugą finansinių paslaugų vartotojams. Pagal MiFID investicinės įmonės gali laisvai teikti paslaugas kitoje valstybėse narėse ar trečiosiose šalyse, su sąlyga, kad investicinė įmonė turi licenciją tokių paslaugų vykdymui. Licencijuota įmonė pilnai atitinka skaidrumo ir nepriekaištingo elgesio reikalavimus, todėl jai leidžiama teikti paslaugas kitose šalyse.

Finansinis saugumas

Savo klientams suteikiame aukšto lygio finansinį patikimumą bei investicijų apsaugą.

Finansinis saugumas