Regulatora atļauja

Admirals Europe Limited

Admirals Europe Limited ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kas reģistrēta saskaņā ar Kipras Republikas tiesību aktiem, ar reģistrācijas numuru HE310328. Admirals Europe Limited ir saņēmis atļauju un to ir pilnvarojusi, un regulē Kipras Vērtspapīru un biržu komisija ("CySEC") ar licences numuru 201/13, un tā ir pilnvarota turēt Klientu līdzekļus Eiropas Savienībā, saskaņā ar attiecīgo finanšu instrumentu glabāšanas un administrēšanas palīgpakalpojumu, ieskaitot pārvaldību un saistītos pakalpojumus, tādējādi nodrošinot atbilstību Eiropas finanšu pakalpojumu direktīvām, tostarp MiFID II (Finanšu instrumentu tirgu direktīva).

MiFID II

Eiropas Parlaments un Padome ir apstiprinājušas Tirgu un Finanšu instrumentu direktīvu (MiFID II), 2014/65/EU, kura stājās spēkā 2018. gada 3. janvārī. Tā regulē ieguldījumu pakalpojumu sniegšanu finanšu instrumentu tirgos, un to darbību Eiropas Savienībā un Eiropas Ekonomiskajā zonā (EEZ).

Galvenais MiFID mērķis ir nodrošināt saskaņotu finanšu tirgu pārvaldību EEZ, un tādējādi paaugstināt to efektivitāti, uzlabojot tirgu caurskatāmību, palielināt konkurenci, un piedāvāt augstāku patērētāju aizsardzību ieguldījumu pakalpojumos. Saskaņā ar MiFID direktīvu, ieguldījumu sabiedrība var brīvi sniegt savus pakalpojumus citā dalībvalstī vai trešajā valstī, ar nosacījumu, ka ieguldījumu sabiedrībai ir tiesības sniegt minētos pakalpojumus. Direktīvai pakļautais uzņēmums pilnībā atbilst Eiropas mēroga caurskatāmības un biznesa ētikas prasībām, tādēļ tam ir atļauts sniegt pārrobežu pakalpojumus.

Finansiālās garantijas

Mēs nodrošinām mūsu klientiem augsta līmeņa finanšu uzticību un investīciju aizsardzību.

Finansiālās garantijas