Regulatora atļauja

Financial Conduct Authority

Admiral Markets UK Ltd ir autorizēts un regulēts no Financial Conduct Authority (FCA), FRN: 595450, un ir autorizēts turēt Klientu naudu saskaņā ar FCA CASS noteikumiem. Admiral Markets UK Ltd ir māsas uzņēmums Admiral Markets AS (Igaunija) un ir mūsu White Label pakalpojumu sniedzējs. Admiral Markets AS ir autorizēts un regulēts no Igaunijas finanšu uzraudzības iestādes par ieguldījumu un brokeru darbību, kā arī Klienta naudas glabāšanu Eiropas Savienībā, tādējādi atbilstot Eiropas finanšu pakalpojumu direktīvai, tai skaitā finanšu instrumentu tirgu direktīvai, iekļaujot MiFID (Direktīva par finanšu instrumentu tirgiem).

MiFID

Direktīva par finanšu instrumentu tirgiem (MiFID) tika pieņemta Eiropas Parlamentā un Padomē un stājās spēkā 2007. gada 1. novembrī. Tā regulē finanšu instrumentu tirgus un ieguldījumu pakalpojumu sniegšanu Eiropas Ekonomikas zonā (EEZ). EEZ ietver 27 ES dalībvalstīs, kā arī Islandi, Lihtenšteinu un Norvēģiju.

Galvenais MiFID mērķis ir saskaņoti reglamentē finanšu tirgus EEZ, un tādējādi paaugstināt to efektivitāti, uzlabot tirgu caurskatāmību, palielināt konkurenci, un piedāvāt augstāku patērētāju aizsardzību ieguldījumu pakalpojumos. Saskaņā ar MiFID direktīvu, ieguldījumu sabiedrība var brīvi sniegt savus pakalpojumus citā dalībvalstī vai trešajā valstī, ar nosacījumu, ka ieguldījumu sabiedrībai ir tiesības sniegt minētos pakalpojumus. Direktīvai pakļauts uzņēmums pilnībā atbilst Eiropas mēroga caurskatāmības un biznesa ētikas prasībām, tādēļ tam ir atļauts sniegt pārrobežu pakalpojumus.

Finansiālās garantijas

Mēs nodrošinām mūsu klientiem augsta līmeņa finanšu uzticību un investīciju aizsardzību.

Finansiālās garantijas