Įspėjimas apie riziką

Admiral Markets yra pasaulyje žinomas prekinis ženklas, priklausantis bendrovei Admiral Markets Group AS, pagal kurį Admiral Markets investicinės įmonės teikia paslaugas Europos Sąjungoje ir Europos ekonominėje erdvėje (EEE). Visos toliau išvardintos investicinės įmonės veikia pagal Finansinių priemonių rinkų direktyvą (MiFID) ir yra reguliuojamos kitose Europos Sąjungos šalyse pagal MiFID licencijavimo tvarką. Visa kita politika, su kuria klientas sutinka prieš pradėdamas naudotis Admiral Markets UK Ltd, Admiral Markets AS ir Admiral Markets Cyprus Ltd teikiamomis investicinėmis paslaugomis yra skelbiama mūsų interneto svetainėje:

https://admiralmarkets.com/lt?regulator=cysec .

Šio dokumento tikslas – informuoti jus apie galimas rizikas, susijusias su prekyba susitarimais dėl kainų skirtumo (angl. Contracts for Differences, CFD) ir užsienio valiutų rinkoje (angl. Forex, FX), kaip reikalaujama pagal Kipro Respublikos investicinių paslaugų ir veiklos bei reguliuojamų rinkų įstatymą (N. 87(I)/2017), kuris Kipro teisėje įgyvendina Finansinių priemonių direktyvą II. Perskaitę šį įspėjimo dokumentą jūs neprivalote įsipareigoti investuoti pas mus, tačiau dokumento turinys yra skirtas tiems, kurie prekiauja su „Admiral Markets Cyprus Ltd“. Pripažįstama ir todėl reikia atkreipti dėmesį, kad šiame įspėjime apie riziką nenurodytos visos rizikos, susijusios su prekyba CFD ir „Forex“, ir tai yra tik gairės, kuriomis siekiama padėti klientui pripažinti galimas susijusias rizikas. Kiekvienas klientas turi įsitikinti, kad jo sprendimas priimtas informuotai ir kad jis yra patenkintas jam prieinama informacija. Jeigu nesate tikri ar nesuprantate šio įspėjimo apie riziką dokumento, pasitarkite su nepriklausomu finansų patarėju.

PRAŠOME PERSKAITYTI TOLIAU PATEIKTĄ INFORMACIJĄ APIE PREKYBĄ SU „ADMIRAL MARKETS CYPRUS LTD“. PREKYBA GALI BŪTI TINKAMA NE VISIEMS INVESTUOTOJAMS. PREKYBA „FOREX“ ir CFD YRA RIZIKINGA, DĖL TO GALIMA PRARASTI VISAS INVESTUOTAS LĖŠAS.

  • Prieš prekiaudami CFD ir Forex, turite žinoti apie susijusią riziką. Didelis finansinis svertas, naudojamas šio tipo investicijose reiškia, kad, palyginti su kitais finansiniais produktais rizikos laipsnis yra didesnis. Svertinė (arba maržinė) prekyba gali veikti ne Jūsų naudai ir įtakoti didelį pelną, taip pat ir didelį nuostolį. Svertinė prekyba yra susijusi su didele rizika ir gali būti tinkama ne visiems investuotojams. Finansinis svertas gali veikti tiek Jūsų naudai, tiek ir nenaudai, taip pat kaip ir greitis, kuriuo gaunamas pelnas ar patiriami nuostoliai, reiškia, kad klientai turi atidžiai stebėti savo ozicijas - klientai patys atsako už atidarytų sandorių stebėjimą. Prieš pradėdami prekiauti, atidžiai apsvarstykite savo investavimo tikslus, finansinę patirtį ir rizikos toleranciją.
  • „Admiral Markets Cyprus Ltd“ teikia tik vykdymo (angl. Execution Only) paslaugas, patarimai dėl prekybos veiksmų nėra teikiami!
  • Ankstesnė šio tipo investicijų sėkmė negarantuoja rezultatų ateityje. Turite turėti omenyje komisinius mokesčius ir mokestinius įsipareigojimus, kurie Jums bus taikomi, jei investuosite su mumis.
  • „Admiral Markets Cyprus Ltd“ neprisiima atsakomybės už mokesčius, kuriuos jums gali tekti sumokėti nuo pelno, gauto tuo laikotarpiu, kuriuo jūs turėsite sąskaitą mūsų įmonėje.
  • Visada yra ryšys tarp aukšto pelningumo ir didelės rizikos. Bet kokios rūšies rinkos ar prekybos spekuliacijos, dėl kurių gali atsirasti neįprastai didelė grąža, yra didelės rizikos. Tik perteklinės lėšos turėtų būti skiriamos rizikoms investicijoms, o kiekvienas, neturintis tokių lėšų, neturėtų dalyvauti CFD ar Forex prekyboje. Skirtingi instrumentai apima skirtingus rizikos lygius, tad sprendžiant, ar prekiauti tokiais instrumentais, turėtumėte žinoti šiuos dalykus:

1. CFD bendrai

CFD (sandoris dėl kainų skirtumų, angl. Contracts for Differences) yra sudėtingas finansinis produktas, kurių pozicijos uždaromos kai klientas pasirenka uždaryti esamą atvirą poziciją ir paprastai neturi nustatytos išpirkimo datos.

CFD galima palyginti su ateities sandoriais, kuriuos galima sudaryti tam tikrų indeksų, tauriųjų metalų, naftos, prekių ar finansinių priemonių atžvilgiu. Tačiau priešingai negu kiti ateities sandoriai, šias sutartis galima apmokėti tik pinigais. Investavimo į CFD rizika yra panaši į investavimo į ateities sandorį riziką, todėl turėtumėte apie ją žinoti. Sandoriuose su CFD taip pat galimi neapibrėžtieji įsipareigojimai, todėl turėtumėte žinoti apie jų implikacijas, išdėstytas tolesniuose 3, 5, 17 ir 18 skirsniuose. Visi CFD sandoriai yra sandoriai dėl kainų skirtumo, o tai reiškia, kad klientai neturi teisės į susijusį instrumentą ar susijusių teisių, nebent jos konkrečiai nurodytos CFD. Į tai įeina teisės į susijusias akcijas ar balsavimo teises nebuvimas.

2. Investavimas į valiutų sandorius, indeksus, tauriuosius metalus, naftą ir išvestines finansines priemones

Investuojant į „Forex“ ir kriptovaliutų, indeksų, tauriųjų metalų, naftos ir žaliavų CFD kyla panaši rizika kaip ir investuojant į ateitį, ir jūs turėtumėte tai žinoti. Tokie garantiniai sandoriai taip pat gali turėti neapibrėžtą įsipareigojimą, ir jūs turėtumėte žinoti apie to pasekmes, kaip nurodyta toliau pateiktose 3 ir 5 punktuose.

Be standartinių šiame Įspėjime apie riziką pateiktų šios pramonės šakos įspėjimų, turėtumėte žinoti, kad maržiniai sandoriai su valiutų keitimo Forex sandoriais, indeksų, tauriųjų metalų, žaliavų CFD instrumentais yra vienos iš rizikingiausių investavimo formų, esančių finansų rinkose, ir jie tinkami tik išprususiems asmenims ir institucijoms. Turint omenyje galimybę prarasti visą investiciją, spekuliacijomis tauriaisiais metalais, indeksais, nafta, išvestinėmis finansinėmis priemonėmis ar užsienio rinkomis reikėtų vykdyti tik iš rizikos kapitalo lėšų, kurių praradimas smarkiai nepaveiktų Jūsų asmeninės ar institucijos finansinės gerovės.

3. Užsienio rinkos

Užsienio rinkose kyla kitokios rizikos negu kliento vietinėse rinkose. Kai kuriais atvejais rizika yra didesnė. Pelno ar nuostolių iš sandorių užsienio rinkose ar sandorių užsienio valiuta tikimybę veikia užsienio valiutų keitimo kursų svyravimai. Tokia didesnė rizika apima užsienio žiniasklaidoje vykstančio politinės ar ekonominės politikos pasikeitimo, dėl kurio gali iš esmės ir visam laikui pasikeisti užsienio valiutos sąlygos, nuostatos, perkamumas ar kaina, riziką.

4. Rizikos mažinimo pavedimai ar strategijos

Tam tikrų pavedimų (pvz., pavedimai "stop loss" ar "stop limits"), kuriais siekiama apriboti nuostolius iki tam tikrų sumų, nurodymas ne visada veiksmingas, nes tokius pavedimus įvykdyti gali būti neįmanoma dėl rinkos sąlygų ar technologinių apribojimų. Jei klientas prekiauja naudodamasis tokiais pavedimais ar strategija, jis turi prisiimti šią riziką.

5. Sandoriai su neapibrėžtaisiais įsipareigojimais

„Forex“ ir CFD yra maržiniai sandoriai, kuriuos sudarę, sutarties vertę sumokate keliais mokėjimais užuot iš karto sumokėję visą sutarties vertę. Galite visiškai prarasti maržą, kurią įnešate „Admiral Markets Cyprus Ltd“ norėdami nustatyti arba išlaikyti poziciją. „Admiral Markets Cyprus Ltd“ nuolat, kiekvieną darbo dieną, pakartotinai vertina jūsų atidarytas pozicijas, bet koks pelnas arba nuostoliai yra iš karto rodomi jūsų sąskaitoje, o dėl nuostolių jums gali tekti greitai apmokėti didelę papildomą maržą, kad išlaikytumėte savo pozicijas atidarytas.

„Admiral Markets Cyprus Ltd“ taip pat gali bet kuriuo metu, informavusi klientus, keisti savo pradinės maržos įkainius ir (arba) spekuliatyvios prekybos reikalavimus (įskaitant savaitgalius ir nedarbo dienas arba susiklosčius neįprastoms rinkos sąlygomis), todėl gali pasikeisti ir marža, kurią turite palaikyti. Jeigu savo sąskaitoje nuolat nepalaikote pakankamos maržos ir (arba) nepateikiate tokių papildomų lėšų per reikiamą laiko tarpą, jūsų atidarytos pozicijos gali būti nuostolingai uždarytos ir jūs galite būti atsakingas už dėl to atsiradusį deficitą.

6. Svertas

Išvestines finansines priemones galima panaudoti rizikai valdyti, tačiau kai kurios investicijos netinka daugeliui investuotojų. Prekyba „Forex“ ir CFD yra labai rizikinga. Finansiniai svertai, galimi vykdant prekybą „Forex“ ir CFD, reiškia, kad jums tereikia įnešti nedidelį depozitą, kad galėtumėte pradėti prekiauti su „Admiral Markets Cyprus Ltd“, o to nedidelio depozito rezultatas gali būti dideli nuostoliai arba didelis pelnas. Sandorius, kuriems taikoma plati svertų sistema, smarkiai veikia vertės pokyčiai dėl sąlyginai nedidelių pagrindinio aktyvo arba susijusio rinkos veiksnio vertės ar lygio pokyčių.

7. Užbiržiniai (Over the counter - OTC) sandoriai

Prekiaudami CFD jūs spekuliuojate numatomu konkretaus pagrindinio aktyvo kainos pokyčiu. Įprastoje rinkoje šitokia prekyba nevyksta. Jūs sudarote sutartį dėl finansinės priemonės ar kito pagrindinio aktyvo, kuriuo norite prekiauti pagal CFD, tiesiogiai su „Admiral Markets Cyprus Ltd“. Visos „Admiral Markets Cyprus Ltd“ įmonėje atidarytos pozicijos turi būti uždarytos su „Admiral Markets Cyprus Ltd“, su jokiu trečiuoju asmeniu jų uždaryti negalima. Prekiaudami OTC finansiniais sandoriais galite patirti didesnę riziką negu prekiaudami reguliuojamoje rinkoje, nes nėra rinkos, kurioje būtų uždaromi jūsų atidaryti sandoriai, o kainas ir kitas sąlygas nustatome mes pagal teisinius ir reguliavimo reikalavimus. Dėl OTC sandorių gali padidėti likvidumo rizika ir atsirasti kitų svarbių rizikos veiksnių, pavyzdžiui, gali būti neįmanoma įvertinti iš nebiržinio sandorio gaunamos pozicijos vertės arba nustatyti gresiančios rizikos. Taip pat „Admiral Markets Cyprus Ltd“ neprivalo nurodyti prašomos ir siūlomos kainos, o netgi kai privalo, „Admiral Markets Cyprus Ltd“ gali būti sunku nustatyti sąžiningą kainą, ypač kai atitinkama pagrindinio aktyvo birža arba rinka yra uždaryta ar sustabdyta.

Jums taip pat gresia rizika, kad „Admiral Markets Cyprus Ltd“ nevykdys savo įsipareigojimų, tokiu mažai tikėtinu atveju mes esame Finansinių paslaugų kompensavimo schemos nariai.

8. Kainos

Kainos, skelbiamos „Admiral Markets Cyprus Ltd“ prekybos platformoje, nebūtinai atspindi plačiąją rinką. „Admiral Markets Cyprus Ltd“ parenka uždarymo kainas, kurios naudojamos maržos reikalavimams nustatyti ir periodiškai atsižvelgiant į rinką žymėti pozicijas jūsų sąskaitoje bei uždaryti tokias pozicijas. Nors „Admiral Markets Cyprus Ltd“ tikisi, kad tos kainos yra pagrįstai susijusios su vadinamąja tarpbankine rinka, bet kokia atitinkama birža ar kita finansų rinka („orientacinė rinka“), „Admiral Markets Cyprus Ltd“ naudojamos kainos gali skirtis nuo bankams ir kitiems orientacinės rinkos dalyviams taikomų kainų. Todėl „Admiral Markets Cyprus Ltd“ gali savo nuožiūra nustatyti maržos reikalavimus ir rinkti maržines lėšas. Kadangi produktai iš dalies yra susiję su pagrindiniu aktyvu, turite įsitikinti, kad žinote su pagrindiniu aktyvu susijusias rizikas, įskaitant valiutų kursų svyravimą, nestabilumą ir kainų trūkį (staigų kainų pokytį, kurį gali sukelti daug veiksnių, įskaitant, bet neapsiribojant ekonominiais įvykiais, skelbimais rinkoje ir laikotarpiais, kai prekyba aktyvu nevyksta).

Negarantuotas sustabdymas neapsaugos Jūsų nuo šios rizikos, jis neįvyksta iš karto ir suveikia tik uždarydamas poziciją už artimiausią prieinamą kainą.

9. Savaitgalio rizika

Dėl įvairių situacijų, įvykių, sustabdymų, netikėtų prekybos valandų pertraukimų ar įvykių, kurie gali nutikti savaitgalį / banko nedarbo dieną (JK ar kitoje valstybėje), kai rinka prekybai uždaroma, vėl atsidarius rinkos / bazinio turto klasei jos kaina / lygis gali labai skirtis nuo rinkos / bazinio turto klasės kainos / lygio, buvusio uždarant rinkos / bazinio turto klasę ankstesnę darbo / prekybos dieną. Kai rinkos uždarytos, Jūs negalite naudotis Platforma ir teikti ar keisti pavedimų. Yra nemaža rizika, kad „nuostolių stabdymo“ pavedimai, palikti siekiant apsaugoti tuo metu turimas atidarytas pozicijas, įvykdomi daug blogesne kaina negu jų nurodyta kaina. Tai darydamas klientas prisiima riziką ir atsakomybę už bet kokį atsiradusį deficitą.

10. Elektroninė prekyba

Prekyba OTC sutartimis naudojantis Platforma gali skirtis nuo prekybos naudojantis kitomis elektroninės prekybos sistemomis bei nuo prekybos įprastoje ar atidarytoje rinkoje. Jums gresia rizika, susijusi su elektroninės prekybos sistema, įskaitant techninės ir programinės įrangos gedimus bei sistemos prastovas Platformos atžvilgiu, bei Jūsų sistemų ir ryšių infrastruktūros (pavyzdžiui, interneto), jungiančio Platformą su Jumis, gedimus.

11. Dienos prekyba

Vykdydami internetinę prekyba tą pačią dieną galite sudaryti daug sandorių.

12. Prekybos sustabdymas

Esant tam tikroms sąlygoms gali būti sunku arba neįmanoma likviduoti poziciją. Pavyzdžiui, taip gali nutikti greitai keičiantis kainoms, kai vieno prekybos seanso metu pagrindinio aktyvo kaina kyla arba krinta tiek, kad prekyba pagrndiniu aktyvu apribojama arba sustabdoma. Šitaip nutikus, klientas prisiima bet kokią susijusią riziką ir atsakomybę už bet kokį atsiradusį deficitą. Klientas taip pat turi žinoti, kad esant tam tikroms aplinkybėms „Admiral Markets Cyprus Ltd“ gali privalėti uždaryti pozicijas dėl reguliavimo ar biržos nurodymų, ir kad „Admiral Markets Cyprus Ltd“ nėra atsakinga už jokius galimus nuostolius.

13. Komisinis mokestis

Prieš pradėdami prekiauti turėtumėte sužinoti informaciją apie visus komisinius ar kitus mokesčius, kuriuos turėsite mokėti, kaip nurodyta „Admiral Markets Cyprus Ltd“ svetainėje. Klientai turi susipažinti su galimais nuostoliais ar įsipareigojimais, galinčiais atsirasti iš tokios pozicijos, įskaitant, bet neapsiribojant apsikeitimo mokesčiu, įmonės veiksmais, pavyzdžiui, teisių suteikimu, dividendais, akcijų padalijimu ir t. t.

14. Nemokumas

Bet koks kliento nemokumas arba lėšų sąskaitoje trūkumas gali įtakoti turimų pozicijų uždarymą be jūsų sutikimo. Be to, jūs perduosite visą nuosavybę ir nuosavybės teisę į dalį lėšų, pervestų į „Admiral Markets Cyprus Ltd“. Tai bus suma, reikalinga norint užtikrinti dabartinius arba būsimus, faktinius ar neapibrėžtus įsipareigojimus „Admiral Markets Cyprus Ltd“, įskaitant maržos reikalavimus.

„Admiral Markets Cyprus Ltd“ kasdien savo nuožiūra nustatys pinigų sumą, reikalingą jūsų įsipareigojimų „Admiral Markets Cyprus Ltd“ užtikrinimui (įvertinant jūsų turimas atviras pozicijas ir prekybą, atsižvelgiant į rinkos sąlygas), kurios suma gali būti didesnė už maržos reikalavimus. Jūs neturėsite teisėto reikalavimo šiai pinigų sumai, kuriai nebus taikomos segregacijos ar kitos pareigos pagal galiojančias „Admiral Markets Cyprus Ltd“ kliento pinigų taisykles bei teisės aktus. Tokia pinigų suma gali būti negrąžinama „Admiral Markets Cyprus Ltd“ bankroto ar įsipareigojimų nevykdymo atveju.

15. Komunikacija

„Admiral Markets Cyprus Ltd“ neprisiima atsakomybės už jokius nuostolius, galinčius atsirasti dėl pavėluotos ar negautos informacijos, kurią išsiuntė klientui bet kokia forma. Klientas taip pat pripažįsta, kad „Admiral Markets Cyprus Ltd“ nėra atsakinga už jokius nuostolius, atsiradusius dėl nesankcionuotos trečiojo asmens prieigos prie klientų prekybos platformos, išskyrus didelio įmonės ar jos personalo aplaidumo atveju. Klientas yra atsakingas už savo prisijungimo duomenų saugojimą ir „Admiral Markets Cyprus Ltd“ primygtinai rekomenduoja neužsirašinėti ir neišsaugoti naudotojo duomenų.

Taip pat, klientas yra informuotas ir sutinka, kad pagrindinis bendravimas vyks elektroniniu formatu, tame tarpe elektroniniu paštu bei informacija talpinant mūsų interneto svetainėse.

16. Patarimai

„Admiral Markets Cyprus Ltd“ neteikia patarimų dėl investavimo, o tik vykdo sandorius. Nors mes pagal savo įgaliojimą galime atlikti bendrus rinkų vertinimus, tie vertinimai nėra individualus patarimas dėl investavimo ir juos atliekant neatsižvelgiama į jūsų individualias aplinkybes. Visus sprendimus dėl prekybos priima tik klientas.

Mūsų teikiama analitinė informacija, seminarai (internetiniai seminarai), vaizdo įrašai, platinami vidiniuose puslapiuose arba naudojantis išoriniais resursais, pavyzdžiui "YouTube" kanalai, yra informacinio pobūdžio. Tai yra asmeninės rinkos prognozes, atliekamos moderatoriaus arba autoriaus. Ši informacija jokiomis aplinkybėmis neturėtų būti traktuojama kaip patarimas parduoti, pirkti ar laikyti finansinį instrumentą.

Analitikai ir autoriai gali prekiauti ar būti investavę į finansinius instrumentus, tokius kaip akcijos, valiutos, CFD, žaliavos, ateities sandoriai ir kiti instrumentai.

Pagal teisės aktus mes privalome įvertinti šio produkto tipo tinkamumo asmeniui, pateikiančiam panašią informaciją kaip jūs. Tai, kad leidžiame jums atsidaryti sąskaitą, nereiškia, kad teikiame individualius patarimus dėl investavimo ir kad šis produktas apskritai jums tinka atsižvelgiant į jūsų faktines aplinkybes, mes nurodome, kad jis gali būti tinkamas asmeniui, priklausančiam tai pačiai bendrajai turto ir patirties kategorijai. Todėl mes prašysime jūsų informacijos apie: jūsų prekybos patirtį ir finansinį turtą bei uždarbį. Mes jūsų labui nestebime, ar jūsų informacija yra teisinga. Klientai yra atsakingi už tai, kad mums būtų teikiama aktuali informacija, galinti paveikti paslaugų tinkamumą.

17. Korporaciniai veiksmai: akcijų CFD

Atkreipkite dėmesį, kad jeigu veikiate kaip įmonė, su jumis elgiamasi ne taip palankiai kaip tokiu atveju, jeigu pagrindinė priemonė priklauso jums, nes mūsų vykdomus pokyčius gali reikėti atlikti reaguojant ir tinkamu metu anksčiau negu to reikia pagal įmonės veiksmus. Todėl laiko tarpas, per kurį galite priimti sprendimus, gali būti žymiai trumpesnis, galimi pasirinkimai gali būti labiau apriboti arba ne tokie palankūs ir gali būti, kad jūs neturėsite galimybės uždaryti pozicijos. Turint omenyje, kad įmonės veiksmai gali būti vykdomi nepranešus ir labai staigiai, jūs galite neturėti galimybės arba pasirinkimo uždaryti poziciją, siekiant išvengti tokių pasekmių, ir dėl tokių veiksmų jums gali tekti labai greitai pateikti daugiau lėšų maržai padengti.

18. Akcijų CFD pardavimo (sell) sandoriai

Parduodant akcijų CFD (angl. „go short“) kyla papildomų rizikų, kurių nebūna ilgos (pirkimo) pozicijos atveju. Į tai įeina, bet neapsiriboja tuo, kad privalėsite stoti į kitą pirkimo galimybės pusę, pavyzdžiui, atsiranda teisės, dėl kurių turite parduoti skolintas akcijas galimai nepalankiomis kainomis arba sumokėti sumą teisėms išpirkti – dėl šio pasirinkimo sprendžia „Admiral Markets Cyprus Ltd“ neklausdama jūsų nuomonės, „Admiral Markets Cyprus Ltd“ nustatytomis sąlygomis, arba klausdama jūsų nuomonės per trumpesnį laiko tarpą negu parduodant pagrindinę akciją, jūs galite patirti išpirkimo naštą dėl įmonės veiksmų, akcijų skolinimosi sąlygų ar teisinių reikalavimų arba pokyčių, taip pat jums gali tekti sumokėti kintamus skolinimosi mokesčius, kol pozicija atidaryta.

19. Pozicijos stebėjimas

Klientas yra atsakingas už nuolatinį savo atidarytų pozicijų stebėjimą ir jūs visada turite būti pasiruošę tai daryti. Nors mes stengiamės uždaryti pozicijas, kai pasiekiama jūsų marža, bet negalime garantuoti, kad tai bus įmanoma, todėl jūs būsite atsakingi už bet kokius atsiradusius trūkumus.

Šį dokumentą reikia skaityti kartu su Taisyklėmis ir sąlygomis, Pavedimų vykdymo politika ir kitais dokumentais, pateikiamais ar kitaip prieinamais klientui mūsų svetainėje.

20. Dividendų patikslinimai CFD pozicijoms

20.1 Indeksų CFD dividendų patikslinimai

Kai akcija, kurios išvestinis instrumentas yra akcijų indkekso CFD išmoka dividendus, indekso CFD kaina bus koreguojama taip, kad atspindėtų šį dividendų išmokėjimą. Taikomų akcijų indekso dividendų vertė bus įskaityta į kliento sąskaitą ilgosioms (Buy) pozicijoms ir nurašyta trumpasioms (Sell) pozicijoms.

20.2 Akcijų indeksų CFD dividendų patikslinimai

Kai akcija, kurios išvestinis instrumentas yra akcijos CFD išmoka dividendus, akcijos CFD kaina bus koreguojama taip, kad atspindėtų šį dividendų išmokėjimą. Taikomų akcijų dividendų vertė bus įskaityta į kliento sąskaitą ilgosioms (Buy) pozicijoms ir nurašyta trumpasioms (Sell) pozicijoms.

20.3 Mokesčiai už dividendų patikslinimą

Dividendai bus pervesti į kliento sąskaitą be jokių taikomų standartinių mokesčių. „Admiral Markets Cyprus Ltd“ šiuo metu netaiko lengvatinių mokesčių tarifų, kurie gali priklausyti nuo jūsų gyvenamosios vietos ar teisinio statuso.

21. Priešingos pozicijos

Priešingos pozicijos. Atkreipkite dėmesį, kad priešingos pozicijos (vienu metu atviros to paties instrumento pirkimo ir pardavimo pozicijos) gali nepadėti išlaikyti reikiamą maržos lygį ir gali įvykti priverstinis pozicijų uždarymas. Tai gali atsitikti sekančiose situacijose:

  1. Pelnas/nuostolis trumposioms pozicijoms yra apskaičiuojamas Ask kaina, o pelnas/nuostolis ilgosioms pozicijoms apskaičiuojamos Bid kaina. Nestandartinėmis rinkos sąlygomis gali padidėti spredas, tad atsiradęs nuostolis gali viršyti reikalaujamą maržos lygį ir atviros pozicijos gali būti uždarytos.
  2. Atvirų pozicijų Pelnas/nuostolis yra apskaičiuojamas prekiaujamo instrumento bazine valiuta ir perskaičiuojamas į sąskaitos valiutą pagal platformos kursą. Jei priešingos pozicijos atidaromos skirtingas laiku ir kaina, tuomet pelno/nuostolio skirtumas dėl valiutų svyravimo gali viršyti reikiamą išlaikyti maržos lygį ir jūsų pozicijos gali būti uždarytos.

22. Atsakomybė dėl vertimo

„Admiral Markets Cyprus Ltd“ svetainėje naudojamos įvairūs įrankiai šios svetainės puslapiams išversti, kad būtų galima ją ir kitose šalyse. Vertimo įrankiai leidžia jums suvokti bendrą originalaus turinio esmę, bet ne visada pateikia teisingą vertimą. Oficialus tekstas yra angliškoje „Admiral Markets Cyprus Ltd“ svetainės versijoje https://admiralmarkets.com/?regulator=cysec. Jokie vertimo neatitikimai arba skirtumai nėra įpareigojantys ir neturi teisinės galios atitikties ar vykdymo tikslais. Jeigu kyla klausimų dėl išverstoje svetainės versijoje pateiktos informacijos, prašome žiūrėti oficialią svetainės versiją anglų kalba. „Admiral Markets Cyprus Ltd“ neprisiima atsakomybės už tikslumą. Vertimas savaime yra ribotas dėl kalbos sudėtingumo ir tam tikrų žodžių bei frazių galimų skirtingų vertimų ir aiškinimo. Todėl „Admiral Markets Cyprus Ltd“ rekomenduoja išnagrinėti ir patikrinti su šia paslauga susijusį vertimą ir neprisiima atsakomybės už jo tikslumą.