Wskaźniki trendu w analizie technicznej

Admirals

Wskaźniki analizy technicznej zostały stworzone do pomocy w identyfikowaniu stanów rynków i generowania odpowiednich sygnałów transakcyjnych. W analizie technicznej wyróżnia się kilka typów wskaźników takich jak: wskaźniki trendu, wskaźniki zmienności, wskaźniki impetu, wskaźniki siły rynku, wskaźniki wsparcia i oporu. Oczywiście jest to tylko wierzchołek góry lodowej, każdego dnia na rynku powstaje coraz większa ilość wskaźników stosowanych w analizie technicznej. W bieżącym artykule zajmiemy się tylko wskaźnikami identyfikacji trendu.

Na samym początku warto wspomnieć również o rodzajach trendu, które możemy wyróżnić:

  • wzrostowy występuje wtedy, gdy ostatni dołek jest powyżej przedostatniego, a ostatni szczyt powyżej poprzedniego,
  • spadkowy charakteryzuje się tym, iż ostatni szczyt jest poniżej przedostatniego, a ostatni dołek poniżej poprzedniego,
  • boczny występuje wtedy, gdy przez dany okres czasu lokalne szczyty i dołki osiągają te same obszary cen.

Inwestorzy stosując wskaźniki trendu starają się zidentyfikować trend spadkowy lub wzrostowy. Dopiero po takiej identyfikacji trendu starają się zająć odpowiednią pozycję. Wskaźniki trendu mają wiele zalet, jednak nie są pozbawione wad. Do najważniejszych wskaźników wyznaczających trend w analizie technicznej należą:

Żeby uzyskać lepszy efekt należy połączyć wskaźniki podążające za trendem z innymi. Niektóre wskażą nam kierunek trendu, natomiast inne pokażą miejsce zajęcia pozycji. Dzięki temu będziemy wstanie ograniczyć straty i osiągnąć ponadprzeciętny zysk.

Średnie kroczące

Średnie kroczące są podstawowym wskaźnikiem w analizie technicznej. Każdy spotkał się z nimi chociaż raz. Średnie kroczące powstają poprzez zsumowanie cen zamknięcia instrumentu bazowego z danego okresu (np. kilkanaście dni). Następnie otrzymany wynik jest dzielony przez liczbę okresów zdefiniowanych interwałów czasowych. Sposobów liczenia średnich kroczących jest kilka. Najbardziej popularną jest SMA (simple moving average), gdzie waga każdego okresu jest taka sama. Drugą jest EMA (expectional moving average), jest to średnia szybsza niż SMA, ponieważ nadawane są wagi okresu. Czym nowszy, tym ma większą wagę. Z reguły nie korzysta się ze średnich kroczących dla mniej niż dziewięciu okresów oraz dla więcej niż dwustu okresów.

Źródło: Admirals

Na powyższym wykresie zdefiniowano dwie średnie kroczące. Zielona, SMA – 200 okresowa oraz EMA, także 200 okresowa. Na wykresie doskonale widać, że średnia SMA wolniej reaguje na zmianę ceny instrumentu bazowego niż EMA.

Zastosowanie średnich kroczących

Tak jak wcześniej pisaliśmy, średnie kroczące wykorzystywane są w identyfikacji trendu wzrostowego, bądź spadkowego. Dzięki temu, możemy oprzeć na nich swój system transakcyjny. Strategie inwestycyjne oparte na wskaźnikach podążających za trendem są najbardziej rozpowszechnione, a zarazem bardzo skuteczne. Identyfikacja trendu jest bardzo prosta, gdy cena znajduje się nad średnią kroczącą, to mamy do czynienia z trendem wzrostowym, w drugim przypadku – z spadkowym. Podany wyżej wskaźnik świetnie sprawdza się podczas długoterminowych trendów na dużych interwałach czasowych. Jednakże day traderzy również uznają ten wskaźnik za szczególnie pomocny przy zajmowaniu krótkoterminowych pozycji. Do tego potrzebują dwóch średnich, jednej – krótkoterminowej 9-okresowej, drugiej- średnioterminowej 21-okresowej. Efekt zastosowania dwóch średnich na wykresie przedstawiono poniżej.

Źródło: Admirals

Sygnał sprzedaży następuje wtedy, gdy średnia krótkoterminowa (niebieska) przecina średnioterminową (zieloną) od góry. Sygnał kupna następuje wtedy, gdy krótkoterminowa średnia krocząca przetnie średnioterminową od dołu. Zalet stosowania średnich kroczących podczas mocnego trendu spadkowego bądź też wzrostowego jest dużo, natomiast nie możemy pominąć jednej, bardzo dużej wady- wskaźnik nie sprawdza się podczas konsolidacji ceny.

MACD

MACD (Moving Average Convergence/Divergence) został skonstruowany przez analityka Gerarda Appeala w 1979 roku. Jest jednym z najpopularniejszych wskaźników stosowanych w analizie technicznej. Jest połączeniem funkcji oscylatora oraz średnich kroczących, dzięki temu może być stosowany do podążania za rynkiem.

Źródło: Admirals

Wskaźnik MACD zbudowany jest z dwóch linii. Linia MACD jest różnicą pomiędzy 26-cio a 12-to sesyjną średnią kroczącą. Ramy czasowe wskaźnika można dowolnie modyfikować. Do konstrukcji MACD najczęściej wykorzystywane są średnie kroczące obliczane z kursów zamknięcia.

Zastosowanie MACD

Wskaźnik MACD odnajduje się najlepiej podczas długoterminowych transakcji. W krótkim terminie oscylator może generować bardzo dużo fałszywych sygnałów. W standardowej metodzie sygnał kupna bądź sprzedaży jest generowany wtedy gdy:

  • Linia MACD przecina linie sygnału od dołu
  • Linia MACD przecina linie sygnału od góry

Źródło: Admirals

Na wykresie przedstawiono ropę WTI (interwał czterogodzinny). Sygnał kupna został wygenerowany, gdy linia niebieska (szybsza) przecięła od spodu linie czerwoną.

Oprócz opisanego zastosowania przecięcia linii, MACD ma do zaoferowania o wiele więcej funkcji. Drugim sygnałem do zajęcia pozycji długiej lub też krótkiej może być moment, gdy linia MACD przecina poziom zerowy od dołu lub od góry. Sygnał kupna generowany jest gdy linia przecina poziom 0 od dołu, natomiast sprzedaży, gdy linia MACD przecina poziom 0 od góry.

Źródło: Admirals

Sygnał wejścia na rynek zostały wygenerowane wtedy, gdy linia czerwona oraz niebieska przecięły poziom zero. Na wykresie te zdarzenia zostały oznaczone niebieskim kwadratem.

Oprócz tego, dzięki wskaźnikowi MACD możemy wykryć słabość rynku. W tym celu musi powstać dywergencją pomiędzy wskazaniami wskaźnika, a kursem instrumentu bazowego. Negatywna dywergencja wskaźnika zachodzi wtedy, gdy linia nie osiąga nowych szczytów, a cena cały czas kontynuuje trend wzrostowy.

Źródło: Admirals

Na wykresie fioletową linią zaznaczono spadek ceny przy jednoczesnym wzroście MACD. Dla Traderów była to oznaka słabości rynku. Po tak mocnym trendzie spadkowym można było oczekiwać odwrócenia trendu lub korekty wyższego rzędu. Dzięki wskazaniu dywergencji mogliśmy zabezpieczyć nasz wcześniejszy profit.

Pozytywna dywergencja zachodzi wtedy, gdy cena kontynuuje swój spadek, a MACD nie opada razem z nią. Każda z zaobserwowanych dywergencji może mieć charakter wyprzedzający w stosunku do zmiany trendu na instrumencie bazowym. W ten sposób możemy uchronić się od wejścia w złą transakcję.

Histogram MACD

Histogram MACD zbudowany jest z pionowych słupków (kresek), które odzwierciedlają różnicę pomiędzy linią MACD, a linią sygnalną. Wartość słupków oscyluje powyżej lub poniżej zera. Gdy linie leżą powyżej poziomu zerowego, to uznaje się, że na wykresie panuje trend wzrostowy. Jeżeli linie są poniżej poziomu zerowego, to uważa się, że trend jest spadkowy. Oprócz identyfikacji trendu dzięki liniom możemy także zaobserwować dywergencję. W tym przypadku jej interpretacja będzie taka sama, jak w poprzednim przykładzie.

Parabolic SAR – Stop and Reversal paraboliczny

Parabolic SAR jest wskaźnikiem wykorzystywanym przede wszystkim do określania trendu, a także wskazywanie na miejsce zamykania pozycji długich bądź też krótkich. Wskaźnik ten tworzony jest z kropek, które wyświetlane są bezpośrednio u nas na wykresie. Parabolic SAR znajdujący się poniżej ceny sugeruje trend wzrostowy, natomiast powyżej średniej – trend spadkowy. Na tym jednak wykorzystanie wskaźnika się nie kończy.

Oprócz generowania sygnałów kupna i sprzedaży wedle wskazań wskaźnika Parabolic SAR możemy przestawić nasz poziom cięcia strat. Ponadto wskaźnik ten może zasugerować moment zamknięcia pozycji.

Źródło: Admirals

Jak państwo sami zauważyli, wskaźnik Parabolic SAR ma bardzo sporo zastosowań i dzięki temu może tworzyć podstawę systemu transakcyjnego. Tylko jeden wskaźnik może wygenerować sygnał zajęcia pozycji, a także jej zamknięcia.

Wstęga Bollingera

Wstęga Bollingera jest kolejny narzędziem analizy technicznej stworzonym przez Johna Bollingera na początku lat 80 XX wieku. Autor wskaźnika zauważył, że zmienność cen jest dynamiczna, a nie tak jak każdy myślał – statyczna. Wstęgi zostały skonstruowane w taki sposób, aby określały hipotetyczny ruch ceny na wykresie. Upraszczając, cena z definicja zatrzymuje się przy górnej wstędze, a dołek przy dolnej.

Na wstęgę składają się trzy linie:

  • Środkowa – jest to średnia ruchoma
  • Górna – będącej k-krotnością n-okresowego odchylenia standardowego powyżej środkowej linii (wstęgi)
  • Dolnej – będącej k-krotnością n-okresowego odchylenia standardowego poniżej środkowej linii (wstęgi)

Źródło: Admirals

W większości czasu cena utrzymuje się wewnątrz wstęgi. Wstęgi mierzą także zmienność na rynku, zatem wtedy, gdy jest mała, wstęgi mają bardzo wąski zakres. Jeżeli zmienność rośnie, to zwiększa się odległość między liniami. Obszar pomiędzy wstęgami uważany jest za strefę zakupów. Kanał sprzedaży znajduje się między linią środkową, a górną. Za strefę kupna uważa się obszar pomiędzy środkową linią, a dolną. Kolejnym sygnałem do zajęcia pozycji może być silne wybicie ponad wstęgę górną lub dolną. Jednak sygnał ten musi zostać potwierdzony przez środkową linię – musi ona być płaska. Jeżeli wszystkie trzy wstęgi zwrócone są w górnym, bądź dolnym kierunku, to powinniśmy skoncentrować się tylko na głównym trendzie. W takim przypadku jako sygnał wejścia powinniśmy traktować środkową linie. Gdy wszystkie linie położone są w jednym kierunku, to w trendzie wzrostowym za wsparcie uważana jest środkowa wstęga Bollingera, natomiast za opór górna wstęga Bollingera. Najlepszym miejscem do wejścia w pozycję jest moment, gdy cena zbliża się do środkowej wstęgi, natomiast zamknięcie pozycji może nastąpić wtedy, gdy notowania docierają do górnej.

Podsumowanie

Każdego dnia powstaje coraz więcej wskaźników. Niektóre są płatne, inne darmowe. Osoby raczkujące na rynku powinny skupić się na kilku wskaźnikach, maksymalnie trzech. Do osiągnięcia sukcesu na rynku nie potrzebujemy 1000 wskaźników, zamiast sygnału otrzymamy tylko szum informacyjny, którego nie będziemy wstanie wyeliminować. W bieżącym artykule zostały przedstawione tylko wskaźniki podążające za trendem. Musimy pamiętać o złotej zasadzie „trend jest Twoim przyjaciel", jest to o wiele trudniejsza metoda niż się na pierwszy rzut oka wydaje.

Wszystkie wskaźniki zostały stworzone pod wyższe interwały czasowe, niestety osoby początkujące na samym początku swojej kariery zawsze starają się wygrać z rynkiem na małych interwałach. Takie działanie często doprowadza do zrezygnowania z dalszych badań i porzucenia całej sprawy. Analiza techniczna oraz wskaźnika mają za zadanie nam pomóc, a nie zrobić z nas milionerów. Pomimo tego warto się z nimi zapoznać. Jeżeli będziesz zainteresowany płatnymi wskaźnikami do analizy technicznej, to na samym początku poproś o triala. Gdyby sprzedający nie chciał go udostępnić, to może oznaczać, że wcale nie jest taki dobry, jak został opisany. Na rynku zawsze czekają pułapki, jednak czym więcej wiemy, tym bardziej jesteśmy na nie uczuleni.

O Admirals

Jako regulowany broker zapewniamy dostęp do jednych z najczęściej używanych platform transakcyjnych na świecie. Możesz handlować z nami indeks CFD, akcjami i funduszami ETF.

SUPER TRADER

Naucz się handlu na rynkach w 8 dni, od teorii do praktyki

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

NAJPOPULARNIEJSZE ARTYKUŁY
Czym są nastroje na rynku Forex?
Poniższy artykuł dostarcza szczegółowych informacji na temat nastrojów rynkowych w handlu na rynku Forex. Obejmuje on analizę nastrojów, omówienie różnych rodzajów wskaźników nastrojów dostępnych na rynku – i porady, jak z nich korzystać.Wszyscy inwestorzy Forex (FX) w globalnej społeczności handlo...
Wskaźnik MACD - najpopularniejszy ze wskaźników
W tym artykule poruszymy temat jednego z najpopularniejszych oscylatorów analizy technicznej. Wyjaśnimy, czym jest wskaźnik MACD. Omówimy różne jego cechy: sposób skalpowania, handel intraday, wybicia oraz formacje. To i jeszcze więcej znajdziesz w poniższym artykule! Z tego artykułu dowiesz się:...
Oscylator stochastyczny – zastosowanie w handlu na rynkach finansowych
Oscylator stochastyczny został opracowany w latach 50-tych XX wieku. Ze względu na swoją wszechstronność, pozostaje jednym z najbardziej popularnych wskaźników technicznych stosowanych obecnie w handlu na rynku Forex i akcjach. W artykule wyjaśnimy, czym jest oscylator stochastyczny, pokażemy, jak m...
Więcej