Wat is de ATR indicator? - Hoe volatiliteit berekenen met de ATR

Admirals
34 Min lezen

Volatiliteit is een kernelement van trading. Het geeft de mate van prijsbeweging van een te verhandelen asset aan. Bij trading of beleggen speelt men in op de verwachte prijsverandering en enige mate van volatiliteit is aldus noodzakelijk voor trading. Extreme volatiliteit daarentegen kan voor onzekere marktomstandigheden zorgen

Wanneer men wilt starten met Forex trading is het essentieel dat men de voor een bepaald instrument geldende volatiliteit kent. We gebruiken hiertoe de Average True Range indicator, kort gezegd de ATR indicator. Met behulp van de ATR indicator kunnen we bepalen of we te maken hebben met volatiele markten of volatiele aandelen. Door de volatiliteit te berekenen kunnen we bepalen met welke markt conditie we te maken hebben en hoe we de betreffende asset het beste kunnen benaderen.

In dit artikel zullen we bespreken hoe u, met behulp van de Average True Range Indicator de koersontwikkeling kunt berekenen. We bespreken de relevantie van de door de ATR indicator verkregen data en hoe volatiliteit berekenen uw trading beslissingen kan sturen.

Introductie tot de ATR Indicator

We verkennen de toepassing van de Average True Range indicator, hoe u de lezing interpreteert en hoe u zelf aan de slag kunt met de ATR indicator MT4. Voordat we hier over uitweiden moeten we duidelijk hebben wat volatiliteit precies is en hoe het uw trading activiteiten kan beïnvloeden. We beantwoorden de volgendevragen:

 • Wat is volatiliteit
 • Wanneer spreken we van volatiele markten/ volatiele aandelen
 • Hoe kunt u volatiele markten navigeren
 • Toepassing van de ATR indicator MT4
 • Toepassing van de exclusieve Admirals beschermingsinstellingen voor volatiliteit

Zelf aan de slag met de ATR indicator MT4 ? Klik op de onderstaande banner of de volgende links om een demo- of live trading account te openen

Handel met een risicovrij demo-rekening

Oefen met virtuele fondsen

De afgelopen periode bleken de financiële markten onrustig. Internationale handelsbetrekkingen en politieke spanningen zorgden voor druk op enkele belangrijke valuta's en een volatiele markt. Gezien de dynamiek van de valutamarkt kan dit verreikende effecten op verschillende valutaparen hebben. Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkelingen in FX paren met de Britse Pond, in navolging van de Brexit onrust. De verrassende wending en de onzekerheid die volgde hielden de wereldwijde financiële markten nog lang in hun greep.

Zelfs toen de onmiddellijke naschokken van het Brexit exit plan en een mogelijke deal enigszins vervaagd waren, leek de invloed op de Forex markt nog altijd prominent. Speculaties over de timing, de voorwaarden van de deal en wat dit voor Europese en Britse burgers zou betekenen, hebben economische zwakte en onzekerheid aangewakkerd. Vaak is het zo dat onzekerheid en volatiliteit hand in hand gaan. Het is aldus niet verassend dat de nasleep zich vertaalde in volatiele marktomstandigheden.

Wat is volatiliteit?

U vraagt zich vast af: wat betekent volatiliteit? Wanneer we over volatiliteit in trading spreken, refereert de volatiliteit definitie waarop wij doelen aan het gegeven hoezeer de marktprijs over een bepaalde periode beweegt . Simpel gezegd, een meer volatiele markt zal over een gegeven tijdsbestek meer of verder bewegen dan een minder volatiele markt.

Bij volatiele markten denken we instrumenten die veel prijsbeweging tonen - bijvoorbeeld aan de volatiliteit van de Forex markt of aan volatiele aandelen. We kunnen deze prijsbeweging op één van de twee volgende manieren uitdrukken:

 1. Volatiliteit berekenen als proportionele waarde
 2. Volatiliteit berekenen als absolute waarde

Vele traders of technische analisten trachten de markt en eventuele handelskansen puur op basis de huidige situatie te beoordelen. Ze analyseren grafieken met als doel prijs & volatiliteit berekenen op dat specifieke moment in tijd. Echter, men gaat hierbij voorbij aan belangrijke informatie met betrekking tot prijsontwikkeling - hoe verhouden de huidige prijs en de geldende volatiliteit zich tot historische gegevens. Hebben we te maken met consistente resultaten of is er juist sprake van buitensporig hoge of lage volatiliteit.

Traders kunnen deze informatie gebruiken om volatiele perioden (tijden waarop we te maken hebben met een extreem volatiele markt, instrumenten of volatiele aandelen) te identificeren. Beide benaderingen hebben specifieke toepassingen. De proportionele methode is bruikbaarder voor vergelijkingsdoeleinden.

Echter, wanneer we specifieke handelskansen beoordelen, kan het nuttig zijn om in absolute termen te spreken. We gebruiken hiertoe tools zoals de Average True Range indicator/ ATR indicator om de geldende prijsbeweging af te zetten tegen de gebruikelijke prijsbeweging over een bepaalde periode. We kijken hiervoor simpelweg naar het aantal pips dat de betreffende valuta is verplaatst.

Het doel van toepassing van een instrument zoals de Forex ATR indicator is om een oogopslag duidelijk te hebben of we kunnen spreken van een volatiele markt of volatiele aandelen of instrumenten.

Volatiliteit berekenen - Average True Range ATR indicator vs. andere tools

Volatiliteit berekenen kan op verschillende wijzen; één van de meest gebruikte manieren is middels toepassing van de ATR indicator. De Average True Range - ofwel ATR indicator is één van de door de technische analist J. Welles Wilder Jr. ontwikkelde indicatoren. Hij introduceerde de ATR indicator in zijn boek New Concepts in Technical Trading uit 1978. Hij bracht dit in verband met het concept dat men door volatiliteit te berekenen handelskansen zou kunnen onderscheiden. Wilders staat bekend als een van de voorvaders van technische analyse.

In hetzelfde werk introduceerde hij vele andere hoekstenen van de moderne technische analyse, waaronder de Relative Strength Index (RSI), de Average Directional Index (ADX) en Parabolic SAR Indicator (PSAR). Wilder was een grondstoffenhandelaar en heeft de ATR indicator in de eerste instantie ontwikkeld voor commodity trading.

De commodity markets openen en sluiten, anders dan de Forex markt, dagelijks. Tussen de openingstijden van de betreffende markt is er geen mogelijkheid tot handel. Het is daarom niet ongebruikelijk dat er bij heropening van de betreffende grondstoffenmarkt een kloof (price gap) ontstaat. Met de term price gap refereert men aan de hoedanigheid dat de prijs op een ander niveau opent dan dat zij de vorige dag is gesloten.

Het werd Wilder duidelijk dat het simpelweg meten van het bereik van de prijs over de gegeven dag in deze gevallen ontoereikend is. Dit was de directe aanleiding voor Wilder om de Average True Range ATR indicator te ontwikkelen. Hoewel price gapping minder voorkomt in de Forex markt, welke doordeweeks 24 uur per dag geopend is, kan het onder omstandigheden na het weekend voorkomen. Prijs kloven illustreren een tekortkoming in de meest simplistische benadering tot het berekenen van volatiliteit - met behulp van de hoog en laag indicator.

In tegenstelling tot de Average True Range ATR indicator geeft de hoog en laag indicator onvolledige informatie over de volatiliteit. Het vergelijkt de startwaarde en slotprijs over de gegeven periode en meet hiermee slechts het bereik binnen het tijdsbestek van het instrument waarop zij is toegepast. Indien we ons uitsluitend richten op het hoog-laag bereik, gaan we voorbij aan de mate van beweging wanneer de markt open is en de prijsontwikkeling buiten de beurs openingstijden.

Bij price gapping zal de sluitingsprijs van de voorgaande periode namelijk buiten dat bereik liggen. Hiermee gaat belangrijke informatie over prijsontwikkeling verloren.

Volatiliteit berekenen met de ATR Indicator

Om op een adequate wijze de ware volatiliteit van de markt te kunnen weerspiegelen dient men aldus rekening te houden met de sluitingsprijs van de vorige dag..

Er kan tevens indicatieve waarde worden ontleent aan de verhouding tussen de slotprijzen en de huidige high en low -koersen. Vanuit dit besef definieerde Wilder de Average True Range op basis van de drie volgende waarden:

De Average True Range Forex ATR indicator is een instrument welke rekening houdt met de volgende factoren:

 1. De ATR indicator meet de high van huidige periode minus de low van huidige periode
 2. De ATR indicator neemt de high van huidige periode minus de sluitingsprijs van de vorige periode in overweging
 3. De ATR indicator vertegenwoordigd tevens de low van huidige periode minus de sluitingsprijs van de vorige periode.

Wilder stelde bovendien dat door het gemiddelde van deze waarde over meerdere dagen te nemen men tot een meer zinvolle en waarheidsgetrouwe weergave van de volatiliteit komt. Deze retoriek is waar de ATR indicator ofwel Average True Range indicator haar naam aan ontleend. Dit is tevens de reden dat de ATR indicator een exponential moving average gebruikt.

De Average True Range (ATR) voor de huidige periode wordt aan de hand van een de onderstaande Forex ATR formule berekend.

Volatiliteit berekenen op basis van de Average True Range ATR formule:

 • Average True Range ATR = Vorige ATR (n-1) + True Range van huidige periode
 • Waarbij N het aantal perioden vertegenwoordigd

Wanneer u de ATR formule voor het eerst toepast zal het u opvallen dat zij uitgaat van een voor u onbekende waarde. De Average True Range formule wordt gebaseerd op de Forex ATR waarde van de voorgaande periode. Indien deze waarde u niet bekend is, zult u een extra berekening moeten uitvoeren.

Dit is uitsluitend aan de orde in het geval waar we geen eerdere Average True Range waarde hebben. Om deze waarde te verkrijgen nemen we simpelweg het gemiddelde van de True Range van de voorgaande N perioden. Wanneer u echter gebruik maakt van de ATR indicator MT4 kunt u hieraan voorbij gaan.

Echter, of u nu uitgaat van de Average True Range Formule en de waarden handmatig berekend of u kiest voor toepassing van de ATR indicator MT4, u zult een passende waarde voor n (het aantal perioden) moeten definiëren. Hoe bepaalt u de optimale parameters voor de Average True Range Formule of de ATR indicator MT4? Houdt de volgende richtlijnen in gedachte:

 • Gebruikt u een kleiner aantal perioden? Dan zal u een zeer reactieve volatiliteit meting/ Average True Range meting verkrijgen
 • Bij gebruik van een hogere waarde voor n, krijgt u een Average True Range die zich langzamer aanpast, het neemt immers een groter aantal waarden in overweging om de Average True Range te berekenen.

Welke parameter waarde optimaal is, blijkt afhankelijk van de handelsvorm en de trading strategie die u gebruikt. Voor optimale prestaties raad Wilder aan N in te stellen op 7 of 14 dagen. De ATR MT4 ofwel ATR indicator MT4 is daarom standaard ingesteld op 14 perioden. We zullen hier in een volgende paragraaf nader op ingaan en specificeren hoe u deze waarde kunt aanpassen.

Indien u gebruik maakt van de Average True Range ATR indicator MT4 hoeft u zich uiteraard niet al te veel zorgen te maken over de ATR formule. De ATR indicator MT4 zal in dit geval de berekeningen automatisch uitvoeren.

Merk op dat het Average true Range (ATR) bereik altijd wordt uitgedrukt als positieve waarde. Indien de formule een negatieve waarde genereert, negeren we het minteken. We zijn immers echter uitsluitend geïnteresseerd in de mate van prijsverandering over de gegeven periode. Met de ATR indicator willen we prijsontwikkeling en volatiliteit berekenen - niet in de richting. Zodra we onze waarden voor de True Range hebben, gebruiken we deze om daar de Average True Range (ATR) van af te leiden.

We maken hiertoe gebruik van het voortschrijdende gemiddelde ofwel het exponential moving average. De ATR indicator is gebaseerd op het exponential Moving Average (MA) van de True Range. De Average True Range indicator wordt als zodanig ook wel aangeduid als de Forex ATR Moving Average indicator.

De populariteit van de ATR indicator maakt dat het als standaard indicator in de MetaTrader 4 trading software is opgenomen. De indicator vervult een elementaire rol in trading, het wordt gebruikt om de volatiliteit van een instrument te meten en kan ook worden gebruikt om volatiele markten (bijvoorbeeld de meest volatiele aandelen) te identificeren. We hebben de Average True Range ATR indicator hier gebruikt om een lijst van de meest volatiele valutaparen samen te stellen.

ATR indicator: Volatiele Markten, FX Paren & Volatiele Aandelen Identificeren

Let wel, deze lijst zal periodiek variëren. Toepassing van de Average True Range ATR indicator kan bijvoorbeeld de volgende lezing geven:

 1. GBP/USD
 2. EUR/USD
 3. GBP/CAD

Zoals u wellicht zal zijn opgevallen betreft het in dit geval grotendeels zogeheten 'major valutaparen'. De major valutaparen zijn de meest verhandelde instrumenten van deze meest volatiele markt. Hoewel het vaak voorkomt dat de instrumenten die de hoogste waarde op de Average True Range ATR indicator weergeven, de meest verhandelde Forex paren, de wereld indices met het hoogste handelsvolume of de meest volatiele aandelen betreft, hoeft dit niet altijd het geval te zijn.

Zo kunnen bepaalde politieke omstandigheden of handelsbetrekkingen buitenproportionele druk op één of enkele valuta's zetten, hetgeen verhoogde volatiliteit kan veroorzaken. Vergelijkbaar kunnen verrassende winstprognoses, product launches of ongunstig nieuws over een bedrijf de geijkte lijst van meest volatiele aandelen beïnvloeden. Gebruik de Average True Range ATR indicator om de meest actuele verhoudingen te kennen.

ATR Indicator gecombineerd met andere indicatoren

We hebben de ATR indicator MT4 in het bovenstaande voorbeeld gebruikt om de meest volatiele markten en instrumenten te identificeren. De ATR indicator lezing van een financiële asset geeft zeer nuttige informatie informatie over hoe we het betreffende instrument het beste kunnen verhandelen.

De ATR MT4 is zoals gezegd onderdeel van de standaard selectie indicatoren die de MetaTrader 4 trading software omvat. Het is dus niet direct nodig om een afzonderlijke Average True Range ATR indicator MT4 te downloaden. Een bijkomstig voordeel van gebruik van de ATR indicator MT4 is dat het zich bij uitstek leent voor combinatie met andere technische tools en technieken. Het MetaTrader 4 software omvat naast de ATR MT4 een breed scala aan andere indicatoren en hulpmiddelen.

Door verschillende indicatoren te gebruiken kunt u niet alleen de handelssignalen van uw Average True Range ATR indicator bevestigen, u deze signalen ook verfijnen. Zo gebruiken traders verschillende indicatoren om de beste handelskansen te identificeren en vervolgens de meest gunstige entry-punten en exit punten te bepalen.

MetaTrader 4 staat bekend als het meest gebruikte handelsplatform - zowel brokers als traders wereldwijd maken gebruik van deze trading software. Het kenmerkt zich door ruime functionaliteit en gebruiksvriendelijkheid en is als zodanig favoriet onder zowel beginnende als ervaren en professionele traders. De MetaTrader 4 gebruikers vormen de grootste trading community. Dit houdt in dat er naast de standaard tools zoals de Average True Range ATR MT4 talloze andere indicatoren, trading scripts en automated trading software beschikbaar zijn welke compatibel zijn met de MetaTrader software.

Naast door de MetaQuotes uitgegeven hulpmiddelen zijn er ook door andere gebruikers en derde partijen ontwikkelde indicatoren beschikbaar. Experimenteer met verschillende hulpmiddelen die de toepassing van de Average True Range ATR indicator kunnen ondersteunen of aanvullen.

Het kan, zeker als beginnende trader, lastig blijken om de juiste hulpmiddelen te selecteren. Daarbij moet u voorzichtig zijn met indicatoren die afkomstig zijn uit andere bronnen. Test elke indicator altijd zelf, alleen zo kunt u bepalen of het naar behoren functioneert en werkt in combinatie met de Average True Range ATR MT4.

Admirals biedt hierin uitkomst. Wij geven cliënten toegang tot de exclusieve MetaTrader Supreme Edition - een add-on voor MetaTrader 4 en MetaTrader 5. MT4SE biedt ruim 55 extra, innovatieve indicatoren, geavanceerde functionaliteiten & weergave-opties. Met MetaTrader 4 Supreme Editie heeft u door één eenvoudige download toegang tot een selectie exclusieve, door professionele traders ontwikkelde en geteste hulpmiddelen.

U hoeft dus niet zelf alle indicatoren afzonderlijk te selecteren, te downloaden en te installeren. Zeker als beginnende trader kan dit een verademing zijn. Het gehele assortiment indicatoren in het MetaTrader 4 Supreme Edition pakket zijn ontwikkeld door professionele traders en degelijk getest. Zoals de Forex ATR indicator MT4 vervullen zij allen kern-functies in het trading process.

Average True Range ATR Indicator MT4 Download

U hoeft voor toepassing van de ATR indicator MT4 geen afzonderlijke download of installatie te verrichten. U vindt de ATR MT4 in de Indicatoren sectie van het Navigator keuzemenu op uw het MetaTrader 4 platform.

Om de Average True Range indicator te activeren, start u uw handelsplatform en doorloopt u de onderstaande stappen:

 • Open het Navigator menu
 • Kies de Indicatoren folder
 • Selecteer de Average True Range ATR indicator MT4
 • Vervolgens kunt u de Average True Range ATR indicator MT4 aan de grafiek van elk gewenst instrument toevoegen.

Hierop wordt een dialoogvenster geopend waarin u de parameters van de Average True Range ATR MT4 indicator kan instellen. De enige variabele die u afzonderlijk moet instellen is de periode die de ATR indicator in haar berekening in overweging zal nemen. De door u gekozen trading strategie zal dicteren welke waarden u voor uw ATR indicator MT4 zal gebruiken.

Zoals ook in de onderstaande afbeelding is aangegeven, betreft de standaardwaarde 14 perioden. 14 perioden is een goed uitgangspunt voor de Average True Range ATR MT4 indicator en een uitstekende keuze is om mee te beginnen. U kunt deze waarde, op elk gegeven moment, op basis van uw ervaring aanpassen.

Bron: MetaTrader 4, Average True Range ATR MT4 - waarden ATR MT4 aanpassen

Zodra u de gewenste waarde voor uw ATR indicator heeft ingesteld en op OK klikt, wordt er een additionele sectie onder uw grafiek toegevoegd.

In de onderstaande afbeelding ziet u een voorbeeld van toepassing van de ATR indicator op basis van 14 perioden. De Average True Range ATR wordt onder de 1-uurs USD/JPY grafiek getoond.

Bron: MetaTrader 4 ATR indicator MT4 toegepast op H1 USD/JPY chart - 14 perioden Average True Range ATR indicator MT4

Zoals u kunt zien wordt de ATR indicator weergegeven als aparte histogram met een (in dit geval 14 perioden- ) Moving Average. De lijn vertegenwoordigd de Average True Range waarbij pieken perioden van verhoogde volatiliteit representeren en dalen op minder volatiele perioden duiden. Wanneer u met uw muis langs de lijndiagram beweegt, worden de exacte metingen van de ATR indicator op een bepaald punt weergegeven.

ATR Indicator Lezingen Interpreteren

Hieronder ziet u een voorbeeld van een H4 (4 uurs) prijsgrafiek van het GBP/NZD valuta paar waarop de Average true Range ATR indicator is geplot.

Zoals u uit de ontwikkeling op de ATR indicator kunt aflezen, was de volatiliteit van de prijsontwikkeling van het Forex paar in de periode vanaf mid Augustus 2016 redelijk hoog. In de daarop volgende dagen daalde de volatiliteit aanzienlijk met een dieptepunt tegen het einde van diezelfde maand.

Laten we ter vergelijking kijken naar de koersontwikkeling van een ander Forex paar. Wanneer we een Average True Range ATR indicator lezing over die periode bekijken, zullen we zien dat GBP/NZD met de hoogste waarde uit de bus komt en aldus als bijzonder volatiel aangemerkt kon worden.

Bron: MetaTrader 4 ATR indicator MT4 toegepast op H4 GBP/NZD chart - 14 perioden Average True Range ATR indicator MT4

De meetwaarde van de Average True Range ATR indicator voor het EUR/CHF Forex paar daarentegen was erg laag. Dit instrument was op dat moment het minst volatiele instrument in deze volatiele markt.

Bron: MetaTrader 4 ATR indicator MT4 toegepast op H1 EUR/CHF chart - 14 perioden Average True Range ATR indicator MT4

Wanneer we de ATR MT4 lezing van GBP/NZD en EUR/CHF vergelijken, doen we dit op basis van de volgende data.

De Average True Range (ATR) voor dezelfde periode voor:

 1. Average True Range (ATR) voor EUR/CHF tot een maximum van 21 pips
 2. De Average True Range (ATR) van GBP/NZD komt niet onder 54 pips.

We kunnen hieruit afleiden dat de GBP/NZD valuta-combinatie in de gegeven periode veel meer beweging toont dan het EUR/CHF Forex paar.

We zijn hierbij uitgegaan van de volgende parameterwaarden voor de Average True Range (ATR) indicator MT4:

 1. We gebruiken een 20-perioden Average True Range (ATR) maatstaf voor de volatiliteit
 2. Over een periode van vier weken
 3. We vergelijken de Average True Range van de 27 meest verhandelde valuta paren

De Average True Range ATR indicator MT4 geeft geen inzicht in de achterliggende reden voor de geldende graad van volatiliteit. Echter, als we de archieven erop naslaan kunnen we concluderen dat de nasleep van het Brexit referendum nog altijd impact op de koers van de GBP had.

ATR indicator gebruiken voor Entry & Exit

In zijn originele werk introduceerde Wilder de het Average True Range concept en aldus de ATR indicator als onderdeel van een trend following (momentum based) trading systeem.

Een trend following benadering gaat ervan uit dat u zich positioneert in overeenstemming met de geldende trend. Hebben we bijvoorbeeld te maken met een bullish run? In anticipatie op verdere prijsstijging zal de momentum trader een koop positie plaatsen in de hoop te kunnen profiteren van verder toenemende prijzen. In een bear market gaat de trader uit van verdere daling. Hij plaatst verkoop orders om op deze toekomstige dalende koersontwikkeling in te spelen.

De regels van het door Wilder ontwikkelde Average True Range handelssysteem zijn redelijk eenvoudig te volgen en dicteren effectief de voorwaarden voor entry en exit:

1. Vermenigvuldig de Average True Range /ATR waarde met een constante waarde. Wilder adviseerde de waarde 3.0 als correctiefactor en refereerde aan de resulterende waarde als 'ARC'.

2. Zoek de significant close (SIC). Dit is de extreme waarde in de voorgaande N dagen welke uw directionele bias bevestigd. Benaderd u de markt met de intentie een Long order te plaatsen, u scant de markt op de Significant Close die het bullish sentiment onderschrijft.

3.Neem vervolgens het kwadraat van de SIC

Wanneer we dit Average True Range systeem toepassen op de dagelijkse (D1) tijdframe gebruiken we 7 als N waarde. Zo kunnen we ervan uitgaan dat de Average True Range zich snel genoeg aanpast op veranderende volatiliteit.

Momentum bepalen met de ATR indicator

Dit is een voorbeeld van een concrete toepassing van het Average True Range concept en meer specifiek de ATR indicator. Daarnaast heeft de Average True Range waarde/ ATR indicator een bredere, meer algemene toepassing. U kunt ATR MT4 lezingen gebruiken om het sentiment in een bepaalde markt te meten.

 • Toont de ATR indicator steeds hogere waarden? Er is voldoende animo voor trend continuatie
 • Wordt het bereik echter kleiner dan zullen traders dit doorgaans interpreteren als signaal voor afnemende interesse en een mogelijk einde van de oorspronkelijke beweging

Er zijn verschillende toepassingen voor de ATR indicator MT4. De average True Range heeft sterke indicatieve waarde; traders gebruiken dit om vooraf het sentiment van de markt te peilen maar ook om te bepalen wanneer het optimale moment is om orders te plaatsen of wanneer het juist verstandig zou zijn uit de markt te blijven of bestaande posities te sluiten.

Andere toepassingen van de ATR indicator

Wilt u met behulp van de ATR indicator volatiliteit berekenen? U kunt Average True Range lezing ook gebruiken ten behoeve van uw risicomanagement systeem. De ATR indicator lezing dient in dit geval als referentiewaarde aan de hand waarvan u het niveau voor plaatsing van stop loss- en limiet orders bepaalt. Hoewel dit niet de primaire functie was die de ontwikkelaar voor ogen had, is deze toepassing tegenwoordig wijdverspreid en zelfs populairder dan het gebruik van de ATR indicator om handelssignalen te genereren.

De beroemde Turtles Traders - een groep traders die in navolging van een specifiek handelssysteem in de jaren tachtig binnen slechts enkele weken grote successen behaalden - gebruikten de ATR indicator voor het bepalen van hun entries. Ze trachten met gebruik van de Average True Range ATR indicator om het risico op hun posities, ingegeven door de volatiliteit van de Amerikaanse Dollar, af te dekken. Het trading systeem vereiste het volgen en monitoren van de prijsontwikkeling van ruim 20 verschillende contracten.

Omdat de turtle traders vooraf niet wisten welke posities zouden winnen of verliezen, moesten zij constant de volatiliteit van verschillende de markten & instrumenten volgen. Zij gebruikten hiertoe de Average True Range. Met behulp van de ATR indicator waren zij in staat hun trades aan te passen op de volatiliteit van de verschillende markten.

Op deze wijze wisten de turtles grote verliezen te vermijden. Zij gebruikten hiertoe de 20-daagse Average True Range ATR en enkele simpele principes:

 • Hoe hoger de ATR waarde, des te voorzichtiger zij waren. Ze kozen ervoor geen of kleine posities te plaatsen en hielden hun risico blootstelling beperkt.
 • Indien de Average True Range ATR indicator een lage waarde aangaf, zagen de turtles dit als een teken dat de marktcondities gunstig waren en plaatsten zij meer of grotere orders.

Volatiliteit Berekenen Met Behulp van de Average True Range ATR indicator - Praktische Principes

Technische analyse is stoelt op de bestudering chart- en prijs patronen en gaat uit van herhaaldelijke toepassing van het weergegeven marktgedrag. Technische analyse is aldus gebaseerd op historische gegevens. Het maakt gebruik van technische hulpmiddelen en indicatoren om de markt te scannen op condities die met de vorming van bepaalde patronen wordt geassocieerd.

Dit geldt ook voor de Average True Range ATR indicator. Zoals veel technische instrumenten meet ATR MT4 iets dat in het verleden heeft plaatsgevonden. Op basis van de lezing en signalen van de ATR indicator trachten wij vervolgens een Forex forecast te doen en de handelskansen met de hoogste waarschijnlijkheid te onderscheiden.

Hoewel de Average True Range ATR indicator een zeer nuttig hulpmiddel blijkt, moet de trader de volgende punten in gedachten houden:

 1. De ATR indicator kan u helpen specifieke voorspellingen over de toekomst concreter te maken en uit de mogelijke toekomstige scenario's de handelskansen met de hoogste waarschijnlijkheid te selecteren;
 2. De Average True Range is een waardevol gegeven die ons helpt de markt condities beter te begrijpen. Ga er bij toepassing van de ATR indicator echter niet van uit dat u op basis hiervan met absolute zekerheid kunt stellen wat hoe de marktprijs, zich in een bepaald geval, zal ontwikkelen. Gebruik van indicatoren zoals de Average True Range ATR indicator MT4 kan het slagingspercentage van onze trading strategieën op de lange termijn verhogen.
 3. De Average True Range ATR indicator maakt gebruik van een exponential moving average. De Average True Range betreft een gemiddelde, van prijs afgeleide waarde. Dit houdt per definitie in dat de door de ATR indicator MT4 gegenereerde waarden 'lagging' zijn - de waarden zijn van de prijs afgeleid en reageren aldus vertraagd op prijsveranderingen.

U vraagt zich waarschijnlijk af of er een manier is om uzelf te waarschuwen wanneer er perioden van hogere volatiliteit verwacht worden. En hulpmiddel dat handelaars hiertoe gebruiken is de economische kalender. Elke ervaren trader zal beamen dat men bepaalde pieken in volatiliteit kan onderscheiden, die routinematig voorkomen. Zo blijkt prijsbeweging sterker in de eerste uren na opening van de beurs. Dit valt te verklaren doordat de beurs openingstijden doorgaans samenvallen met de werktijden in een bepaald land of economische zone. Het grootste deel van het handelsvolume wordt opgemaakt door orders van institutionele beleggers bij banken en grote financiële instellingen.

Zoals u wellicht uit het voorbeeld over de average true range en het sluiten & heropenen van de grondstoffenmarkt heeft kunnen afleiden, kunnen beurs openingstijden een belangrijke invloed op de volatiliteit hebben. De routine die de collectieve marktdeelnemers op dagelijkse-, wekelijkse- en jaarbasis bepaalt wat op een gegeven moment volatiele markten of volatiele aandelen zijn. In ons artikel over beurs openingstijden kunt u hier meer over lezen.

Een andere beproefde graadmeter voor mogelijke toenames in marktvolatiliteit is de economische kalender. Vele spikes in volatiliteit worden ingegeven door Forex nieuws en data publicaties. Het wordt traders aangeraden de Forex agenda te volgen om op de hoogte te blijven van economische nieuws aankondigingen en data publicaties die voor sterkere marktbewegingen kunnen zorgen. U kunt dit hulpmiddel in combinatie met de Average True Range ATR indicator gebruiken.

De economische kalender van Admirals biedt u niet alleen notificaties van de meest actuele nieuws releases en data publicaties zoals rentevoet bijstellingen, BBP data en bijvoorbeeld publicatie van het NFP rapport, het geeft ook inzicht in de historische volatiliteit. Hoe heeft de markt in het verleden gereageerd op soortgelijke evenementen. Zo geeft het Amerikaanse Bureau of Labor Statistics elke eerste vrijdag van de maand data over de werkgelegenheid vrij. De gegevens worden hebben sterke indicatieve waarde en bieden inzicht in de economische gezondheid van één van de grootste economie ter wereld. Een positieve strekking is historisch gecorreleerd met economische groei. Als gevolg daarvan heeft de publicatie vaak geleid tot sterke bewegingen in verschillende volatiele markten, zoals de Forex markt.

Het is aldus erg belangrijk dat u goed op de hoogte bent van geplande nieuws aankondigingen en data publicaties en de mogelijke invloed op de volatiliteit van het te verhandelen instrument. Wanneer u zich bewust bent van hetgeen op een bepaalde dag op de economische kalender staat, kunt u rekening houden met eventuele pieken in prijsbeweging. Het geeft u ook een focus voor het toepassen van de Average True Range ATR indicator. U hoeft de ATR indicator niet lukraak op alle mogelijke instrumenten toe te passen. Op basis van de herkomst van het economische nieuws en het onderwerp kunt u filteren op instrumenten en markten waarvan het meest aannemelijk is dat zij hierdoor geraakt worden.

De Amerikaanse FED publicaties hebben het meeste invloed op de USD en Amerikaanse indices en aandelen. Nieuws over Europese politieke spanningen daarentegen, zullen een sterke weerslag op de Euro en wellicht de Britse pond hebben alsmede op Europese volatiele aandelen. Met behulp van de Average True Range indicator kunt u volatiliteit berekenen en bepalen hoezeer de prijs van een instrument is bewogen.

Gebruik van de economische kalender geeft u niet alleen de context (waarom is er sprake van verhoogde volatiliteit) maar kan tevens helpen uw focus te bepalen. Het kan als waarschuwing voor mogelijke aankomende volatiliteit dienen en kan u helpen uw Average True range ATR trading systeem op bepaalde instrumenten en markten te richten.

De ATR indicator en Risico management & Trade Size

Er zijn verschillende manieren waarop u volatiliteit kunt gebruiken om uw trading beslissingen te sturen. U kunt volatiliteit berekenen en het risiconiveau van de transactie hierop aanpassen. U zou er op basis van de lezing van uw Average True Range ATR indicator bijvoorbeeld voor kunnen kiezen om de omvang van de handelstransactie aan te passen, zodat deze beter is afgestemd op de volatiliteit van de markt. In tijden van extreme volatiliteit kiezen traders er doorgaans voor hun positie grootte naar beneden bij te stellen om de risico blootstelling te beperken. Een andere factor om hierbij in overweging te nemen is dat er in volatiele markten (in bepaalde perioden) vaak aangepaste spread kosten gelden.

Enkele simpele risicomanagement maatregelen die u naar aanleiding van een hoge volatiliteit meting van de Average True Range ATR indicator MT4 zou kunnen instellen:

 1. Beperk uw contract grootte in volatiele markten/ tijden
 2. Bij een lage Average True Range meting zijn grotere posities passend

Door toepassing van deze richtlijnen kunt u de impact van volatiliteit op uw trading activiteiten verminderen. U vraagt zich wellicht af waarom dit van belang is. Volatiliteit zorgt immers voor de nodige marktbeweging. Het is belangrijk dat u het onderscheid maakt tussen de reguliere, benodigde volatiliteit en extreme volatiliteit. Raadpleeg de Average True Range ATR indicator regelmatig om gevoel te krijgen over wat als 'normaal' geldt in de gekozen markt.

Eén van de belangrijkste basisprincipes van succesvol trading is dat u uw benadering van de markt afhankelijk stelt van de geldende marktcontext. In tijden dat de ATR Forex indicator piekt, kunnen we uitgaan van (tijdelijk) afwijkende marktomstandigheden en is het nuttig om uw trading strategy of systeem te evalueren.

Stel, u gebruikt bijvoorbeeld dezelfde strategie voor meerdere Forex-paren. Als beginnende trader zal u wellicht denken dat de kans op succes in beide gevallen gelijk is. Immers, winnende ATR Forex strategieën leveren op de lange termijn winst op. Consistente toepassing zou afhankelijk van het succespercentage, een reeks winnende en verliezende transacties moeten opleveren. Waar dit op het meest basale niveau waar is, willen wij graag het volgende duidelijk maken. Het winst-verlies percentage kan afwijken. Afhankelijk van de reward-to-risk ratio kan ook de winst per transactie afwijken. De markt omstandigheden bieden zoals gezegd de context. Veranderingen in volatiliteit kunnen de omstandigheden en dus de resultaten sterk beïnvloeden.

We gaan ervan uit dat u bij het selecteren van uw ATR Forex strategy rekening heeft gehouden met het slagingspercentage van (aantal winnende/verliezende trades) uw systeem. Dit garandeert echter geen positieve bottomline. Het is van belang dat de totale winst die u maakt op uw winnende posities groter is dan het totale verlies op tegenvallende transacties. Indien u uw handelsvolume niet aanpast in tijden van volatiliteit kan het zo zijn dat u buitensporige grote verliezen lijdt.

ATR indicator en volatiele aandelen of markten selecteren

De toepassing van de ATR indicator en de Average True Range meting in het algemeen is breder. Het kan u helpen, op basis van uw trading stijl en strategie de markt of het instrument te selecteren die het meest passend is. Dit is zeker voor beginnende traders erg nuttig.

U kunt aan de hand van de data van de ATR MT4 bepalen of de door u gekozen handelsvorm past bij het instrument dat of de markt die u wilt verhandelen. De lange termijn trendvolger kan waarschijnlijk het beste uit de voeten met minder volatiele aandelen of valuta's. Volatiele markten lenen zich minder goed om op de lange termijn een trend te continueren. Zogenaamde whipsaw- bewegingen kunnen ervoor zorgen dat (een deel van) uw winsten gedurende bepaalde volatiele perioden verdampen - zeker nu de lange termijn trader de markt minder intensief zal monitoren, kan dit zijn trading strategie ondermijnen.

Dit kan anders liggen naarmate de trader het tijdsbestek verkleint. De swing trader of day trader bijvoorbeeld, zal redelijk volatiele markten beter kunnen navigeren. Laten we dit aan de hand van een voorbeeld verduidelijken. We nemen het Brexit referendum, een voorbeeld van extreme marktvolatiliteit. De onderstaande afbeelding toont een grafiek van het EUR/USD valuta-paar, in de periode rondom het referendum.

De bovenstaande afbeelding toont een weergave van de D1 EUR/USD trading chart, met toepassing van de 10-perioden ATR indicator. Hoewel dit valutapaar, op basis van een vergelijking van de Average True Range waarden, niet als een van de valuta's met hoge volatiliteit uit de bus kwam, kunt u aan de pieken op de ATR MT4 duidelijk zien dat het Forex paar in die periode sterkere prijsbeweging toonde.

De lange rode candlestick in het midden markeert 24 juni 2016, de dag waarop de markt op de uitkomst van de Brexit-stemming reageerde. Het is vanzelfsprekend dat een dergelijke scherpe beweging de ATR indicator waarden tot zeer extreme niveaus duwt. Omdat de Average True Range een gemiddelde waarde betreft, bleef de waarde op de ATR indicator hierna nog geruime tijd hoog.

Dit voorbeeld biedt een mooie illustratie van het belang van gebruik van de ATR indicator MT4. U kunt duidelijk zien dat de Average True Range waarden ruim voordat de Brexit stem bekend werd toenamen. De ATR indicator toont al sinds begin juni een sterke stijgende beweging. Waar we medio Mei met een dagelijkse pip bandbreedte rond 100 pip te maken hebben, zien we in de daarop volgende weken dat de volatiliteit per dag sterk toeneemt. Op 3 juni was is de Average True Range rond de 220 pips, hetgeen inhoudt dat de volatiliteit per dag sterk gestegen is.

Wat dit praktisch gezien inhoudt is dat de mogelijkheid om winst en verlies te maken sterk vergroot is. Als u op een dag zoals 24 juni het EUR/USD currency paar had geshort, had u een winst van 500 pips bij kunnen schrijven. Had u zich aan de andere kant van deze marktbeweging bevonden, dan had u een evenwel een verlies van 500 pips moeten incasseren. Zoals we al eerder hebben aangehaald, de markt trend en sentiment vormen de context voor uw trading activiteiten. De Average True Range en volatiliteit per dag zijn hierbij belangrijke factoren die door de eenvoudige toepassing van de ATR MT4 gekend kunnen worden.

De trader kan ervoor kiezen zijn risicomanagement aan te scherpen en minder of minder grote trades te plaatsen. Hij kan anderszins juist een strategie kiezen die optimaal afgestemd is op volatiele marktomstandigheden. Dit is een goed voorbeeld van het belang van toepassing van de ATR indicator MT4. Het geeft u inzicht in de marktomstandigheden en de mogelijkheid zich hier optimaal voor te positioneren. Succesvolle traders zullen beamen dat consistente successen afhankelijk zijn van het maximaliseren van winsten en het beperken van verliezen.

Zelf aan de Slag met de ATR Indicator

Hoewel de Average True Range theorie (en de ATR indicator) oorspronkelijk bedoeld was voor de grondstoffenmarkt, is zij toepasbaar op vrijwel alle financiële markten en instrumenten nu volatiliteit berekenen een universeel concept is.

De Average True Range ATR indicator kan verschillende aspecten van uw trading activiteiten verrijken. We hebben in dit artikel de voornaamste toepassingen besproken:

 1. Met behulp van de ATR indicator bepalen in welke instrumenten te handelen;
 2. Op basis van de Average True Range beoordelen wanneer u het beste kan traden
 3. Gebruik de uit de ATR indicator afgeleide data om de volatiliteit per dag te meten. Op basis hiervan kunt u uw positie grootte bepalen;
 4. Aan de hand van de ATR MT4 data kunt u uw risicomanagement strategie aanscherpen

De ATR indicator biedt extra informatie over de volatiliteit per dag, week of andere tijdsperiode. Kennis over de Average True Range kan u helpen om een goed geïnformeerde trading beslissing te nemen, met inachtneming van de 4 punten die we hierboven genoemd hebben.

Let wel, hoewel de ATR indicator de volatiliteit per dag (dagelijkse pip bandbreedte) meet, houdt zij geen rekening met de richting van het bereik van de prijsbeweging binnen de geselecteerde tijdsperiode. De Average True Range is een handig hulpmiddel maar geen complete trading strategy op zich. De ATR MT4 leent zich bij uitstek voor gebruik in combinatie met andere tools en technieken.

Zoals we in dit artikel hebben geïllustreerd kan toepassing een verrijking van uw trading activiteiten inhouden. Wat gebruik van de Average True Range ATR indicator voor u kan betekenen is afhankelijk van uw trader profiel en de gekozen handelsvorm. Om zelf te ervaren hoe het uw trading kan ondersteunen, raden wij u aan de ATR indicator zelf te testen. Met een gratis demo account kunt risicovrij oefenen, in real time marktomstandigheden.

Handel in Forex & CFD's

Krijg toegang tot meer dan 40 CFD's op valutaparen, 24/5

Andere artikelen die u kunnen interesseren:

Over Admirals

Als gereguleerde broker, verlenen wij toegang tot de meest gebruikte trading platformen ter wereld. U kan bij ons ETF's en CFD's op Forex, indices, grondstoffen, aandelen, obligaties en cryptocurrencies verhandelen.

Risicobepaling

Dit materiaal bevat geen beleggings- of investeringsadvies en zou niet als zodanig moeten worden geïnterpreteerd, noch als een uitnodiging of aanbieding tot deelname in transacties in financiële instrumenten. Merk op dat dergelijke beurs- en trading analyse geen betrouwbare indicatie zijn voor toekomstige prestaties gezien het feit dat de relevante omstandigheden aan constante verandering onderhevig zijn. Alvorens u enige beslissingen maakt omtrent investeringen, beleggingen of trading, dient u advies in te winnen van een onafhankelijk, financieel adviseur om degelijk begrip van de geassocieerde risico's te verkrijgen.

TOP ARTIKELEN
Forex Correlation - Toepassing van de Currency Strength Indicator
De Forex markt onderscheidt zich van andere financiële markten op basis van dynamiek. De onderliggende assets van de Forex markt zijn valuta's. De waarde van een valuta is echter geen onafhankelijk gegeven - zij wordt namelijk gemeten en uitgedrukt in relatie tot de waarde van een andere valuta. Dit...
Wat is de MACD indicator? - MACD trading strategieën
Vrijwel elke trader maakt tegenwoordig gebruik van technische analyse om tot betere Forex forecasts te komen. Zij gebruiken hiervoor doorgaans indicators en andere technische hulpmiddelen. Er zijn talloze indicatoren, oscillatoren, automated trading scripts en andere technische tools beschikbaar.Een...
Wat is Marktsentiment? - Forex Sentiment Analyse
Dit artikel biedt handelaren een gedetailleerd overzicht van het marktsentiment in Forex trading. Het zal betrekking hebben op: sentimentanalyse, hoe te profiteren van het marktsentiment, de verschillende soorten sentimentindicatoren die beschikbaar zijn in de markt en meer! Inhoudsopgave Introd...
Alles weergeven