Economische kalender en Forex kalender

September 10, 2019 18:25 UTC
Leestijd: 27 minuten

De internationale beurzen, aandelenmarkten en de Forex markt zijn immers in beweging. De drijvers voor deze fluctuaties in prijs kunnen in twee voorname categorieën worden ingedeeld - prijs beweegt namelijk aan de hand van technische aspecten of op basis van fundamentele factoren, ingegeven door bijvoorbeeld Forex nieuws en de publicaties of aankondigingen die op de economische kalender gepland staan.

In dit artikel zullen we toelichten hoe u op de hoogte blijft van Forex nieuws/Forex news, waar u de Forex agenda vindt en hoe u de economische kalender gebruikt ter verrijking van uw handelsactiviteiten.

 • Wat is de economische kalender ofwel de Forex kalender
 • Waar kunt u de Forex agenda of economische kalender vinde
 • Wat vindt u in de economische kalender - Forex nieuws en andere Forex agendapunten
 • Hoe gebruikt u de economische kalender voor uw trading activiteiten
 • Forex nieuws trading strategieen
 • Economic calendar MT4 - Forex nieuws alerts ontvangen op uw handelsplatform

Als trader of belegger zult u zich er ongetwijfeld van bewust zijn dat de volatiliteit in een bepaalde financiële markt op elk gegeven moment verschilt. Volatiliteit zorgt voor prijsbeweging en bepaalt aldus hoe we de markt op dat exacte moment in tijd zullen benaderen. Voor de beginnende trader lijkt deze markt beweging misschien compleet willekeurig, meer ervaren traders zullen beamen dat de markt een bepaalde Forex agenda volgt. Buiten het feit dat de markt wordt beïnvloed door macro economisch nieuws, Forex nieuws -publicaties & aankondigen die op de economische kalender gepland staan, volgen de meeste markten ook een ongeschreven Forex agenda.

De activiteit ofwel volatiliteit kan periodiek namelijk sterk verschillen, zelfs per dagdeel. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat er meer activiteit is rondom beurs -openingsuren of tijdens de overlap van Forex handels sessies. Ook op wekelijkse-, maandelijkse- of seizoensbasis kan de mate van volatiliteit sterk uiteenlopen. Het is van belang dat u zich bewust bent van deze informele Forex agenda. Vele traders gebruiken deze kennis om te bepalen wanneer te handelen en wanneer niet.

We zullen hier later in dit artikel dieper op ingaan. Laten we ons nu verdiepen in de prijsfluctuaties die niet routinematig optreden. Hoe bereid de trader zich voor op schijnbaar onvoorziene omstandigheden bijvoorbeeld ingegeven door forex nieuws?

Wilt u direct aan de slag met Forex nieuws based trading? Klik op de onderstaande banner of de volgende links om een demo- of live trading account te openen.

De Economische Kalender/ Forex Kalender Gebruiken: Forex Nieuws & Volatiliteit

U zult al snel merken dat de volatiliteit rondom Forex nieuws publicaties of na belangrijk Forex news extreme pieken kan tonen. In tijden van extreme volatiliteit is voorzichtigheid geboden. Het goede nieuws is dat de vrijwel alle Forex nieuws -publicaties en aankondigingen vooraf gepland zijn en in de Forex kalender of de economische kalender terug te vinden zijn.

Menig ervaren trader zal zijn handelsdag beginnen met het raadplegen van een economische kalender en scannen op Forex nieuws dat invloed kan hebben op het te verhandelen instrument. Routinematig de Forex kalender bekijken kan de trader nare verrassingen besparen. Het is een simpele doch cruciale stap. Bekijk de Forex kalender en bepaal op basis hiervan of u uw handelsactiviteit hierop moet afstemmen. De volatiele markt condities die Forex nieuws volgen behoeven doorgaans een andere benadering en specifieke trading strategie. Onder omstandigheden vraagt trading rondom Forex nieuws gebeurtenissen mogelijk ook om toepassing van extra risicomanagement maatregelen.

De Economische Kalender/ Forex Kalender Gebruiken: Trading Rondom Forex Nieuws

Met de Forex kalender of economische kalender van Admiral Markets kan u Forex nieuws in een duidelijk overzicht zien en in de ontwikkelingen rondom het betreffende Forex agendapunt in realtime volgen. Dit geeft u belangrijke informatie over de macro -economische en fundamentele factoren die de richting van de markt kunnen beïnvloeden of zelfs veranderen. Sommige, vooral beginnende traders, kunnen ervoor kiezen om deze momenten te vermijden: tijdelijk uit de markt te blijven of zelfs posities te sluiten. Anderen zullen meer waakzaamheid promoten en hun trades simpelweg nauwlettender monitoren. Echter, er is een derde groep handelaren die specifiek Forex nieuws -based strategies volgt.

Ongeacht welke benadering u prefereert, bewustzijn van een aankomende gebeurtenis of publicatie is key. Het bijhouden van Forex nieuws, aankondigingen en publicaties lijkt wellicht tijdrovend maar is in feite erg simpel. Check regelmatig een economische kalender of Forex kalender. Let wel, niet elke Forex kalender is gelijk. Voor toepassing van Forex nieuws -based trading strategies is het essentieel dat u tijdig op de hoogte bent van de aankomende Forex nieuws aankondigingen en Forex agendapunten. Uw gekozen economische kalender moet een tijdige en accurate weergave bieden.

Het meest actuele Forex Nieuws - Economische Kalender/ Forex Kalender Vinden

Vertrouw voor trading alleen op een real time economische kalenders/ Forex kalenders. De Admiral Markets Forex Kalender is een economische kalender die vrijwel direct wordt geupdate. De toename in volatiliteit rondom Forex nieuws of Forex nieuws -aankondigingen kan interessante handelsmogelijkheden met zich meebrengen.

U vind de economische kalender in de analyse sectie van onze website of door simpelweg op de Forex kalender link te klikken.

Welk Forex Nieuws Geeft de Forex Kalender/ Economische Kalender Weer

Een economische kalender ofwel Forex kalender biedt een overzicht van de aankondigingen en publicaties die tijdens de volgende handelssessies verwacht worden. U kunt het overzicht filteren op:

 • Het tijdsbestek - selecteer de tijdsperiode waarover u de geplande Forex nieuws aankondigen & publicaties wilt zien
 • Geografische regio of land waarop het Forex nieuws betrekking heeft
 • De verwachte impact van het Forex nieuws
 • Het te verhandelen instrument - u kunt selecteren op 'major valutaparen'

Tevens biedt deze economische kalender markets de handige optie om met een enkele druk op de knop de Forex kalender terug te zetten naar de default settings, waarop de Forex agendapunten in een standaard overzicht worden getoont.

Uw Forex kalender toont:

 • De tijd en datum waarop de Forex kalender het laatst is geupdate
 • Het tijdstip waarop de Forex nieuws publicatie of aankondiging gepland staat - de in de economische kalender vermelde tijdstippen worden standaard in lokale, Nederlandse tijd weergegeven. Echter, u kunt de tijdzone in het keuzemenu aanpassen door het gewenste land/ de tijdzone te selecteren en op de knop 'filter plaatsen' te klikken.
 • Het land waar de betreffende Forex nieuws publicatie uit afkomstig is - het land van herkomst - ofwel de regio waaruit het Forex nieuws afkomstig is, wordt aan de hand van een pictogram van de vlag en de drie -letterige landcode aangeduid. Het is een praktische functie aan de hand waarvan u de economische kalender gemakkelijk kunt scannen op informatie die direct betrekking heeft op het te verhandelen instrument. Is USD/ CAD een valutapaar dat u verhandelt, dan zou u in het bijzonder aandacht hebben voor Forex nieuws en economische statistieken uit Canada en de Verenigde Staten.
 • Het verwachte effect van de Forex nieuws aankondiging of de publicatie wordt gecategoriseerd aan de hand van de mogelijke impact die het Forex nieuws wordt toegeschreven. De economische kalender gebruikt een kleurenschema waarbij groen staat voor een lichte impact, geel voor matig en rood duidt op zwaarwegende effecten.
 • Een beschrijving van het Forex agendapunt - een essentieel punt dat elke economische kalender Forex moet omvatten is een beschrijving van of informatie over de aard van het Forex nieuws item. Denk bijvoorbeeld aan: een speech van de voorzitter van de Europese Centrale Bank, een Forex nieuws aankondiging betreffende de werkloosheidscijfers van Japan of de publicatie van de BBP cijfers van de Verenigde Staten.

Wij raden de eerder genoemd Forex kalender op onze website aan. Deze bewuste economische kalender informeert de handelaar namelijk tevens over het concrete effect van het Forex nieuws item op de marktprijs. De laatste drie kolommen geven procentuele waarden weer die ons iets vertellen over de impact van het Forex nieuws op de koersontwikkeling.

Wanneer we nog in afwachting zijn van de Forex nieuws- publicatie of aankondiging, zullen alleen de laatste twee kolommen een waarde bevatten. Van rechts naar links vinden we:

 • De prijsverandering na het laatste (soortgelijke) Forex kalender punt, uitgedrukt in procenten
 • Een prognose van de impact van de aankomende Forex nieuws aankondiging. Aan dit gegeven wordt voorspellende waarde toegekend. Wees er echter op bedacht dat deze verwachting reeds (deels) in de koers verdisconteerd kan zijn.
 • Nadat het Forex nieuws bekend is zal de economische kalender Forex worden aangevuld met informatie over de werkelijke statistieken.

U vraagt zich wellicht af waarom voorspellingen in de Forex kalender worden opgenomen. Deze prognoses zijn niet willekeurig noch irrelevant. Zij geven de trader, met 1 blik op de Forex kalender, inzicht in het sentiment en de verwachting omtrent het aankomende Forex nieuws item, en hoe deze prognoses zich verhouden tot de werkelijkheid. Laten we dit aan de hand van een willekeurig Forex kalender item illustreren.

Als we een opkomende Forex nieuws publicatie omtrent de werkloosheidscijfers binnen de Eurozone in overweging nemen, zouden we allereerst refereren aan de impact die deze data de vorige keer had. Forex nieuws aankondigingen over Europese werkloosheidscijfers zijn een terugkerend Forex agendapunt. In onze economische kalender kunt u de procentuele prijsverandering ten gevolge van de voorgaande publicatie terugvinden.

Bovendien kunt u in deze economische kalender ook de verwachtingen omtrent de effecten van de aankomende Forex nieuws publicatie peilen. Een klein percentage duidt erop dat het sentiment heerst dat de data geen significante impact op de koersontwikkeling zullen hebben. Echter, een hoge procentuele prognose betekent dat de collectieve marktdeelnemers extreme volatiliteit (en aldus) prijsverandering verwachten.

Zodra de eigenlijke data bekend is wordt de Forex kalender/ Forex agenda bijgewerkt met de daadwerkelijk resultaten.

Let wel, hoewel Forex nieuws doorgaans geassocieerd wordt met verhoogde volatiliteit kan het zijn dan het effect van de publicatie reeds grotendeels is ingeprijsd. In dit geval zullen de prijsveranderingen na de Forex nieuws publicatie zelf minimaal zijn. De markt beweegt in anticipatie op een mogelijk toekomstig scenario. Het is daarom verstandig vooruit te kijken in de economische kalender, de markt wacht namelijk niet altijd op het eigenlijke Forex nieuws om een (volatiele) prijsbeweging in te zetten.

Indien de inhoud van de Forex nieuws publicatie beduidend afwijkt van wat de algemene vooruitzichten inhielden kan het zijn dat de markt zich moet aanpassen. In deze gevallen zal de markt (ook) na het Forex nieuwsfeit nog volatiel bewegen.

Technische analisten geloven dat alle informatie reeds in de prijs is verdisconteerd. Traders anticiperen op evenementen in de economische kalender/Forex kalender; zij baseren hun handel beslissingen op de verwachtingen hieromtrent. Echter, nu de inhoud van de forex nieuws publicatie nog niet kenbaar is kan er descrepantie bestaan tussen de verwachtingen (de huidige marktprijs) en de eigenlijke inhoud van het Forex nieuws. De markt moet zich aanpassen, hetgeen gepaard gaat met verhoogde volatiliteit.

Anderszins kan een naderend Forex kalender item ook voor volatiele marktcondities zorgen. Het is daarom van cruciaal belang dat de trader bij toepassing van een Forex nieuws based strategy de markten altijd in real time volgt. Houdt daarnaast de economische kalender forex nauwlettend in de gaten.

De marktomstandigheden vormen de context die de toepassing van een bepaalde trading stijl en strategie bepaald.

De Economische Kalender/ Forex Kalender: Forex nieuws om in de gaten te houden

De Admiral Markets economische kalender kan een weergave bieden van Forex nieuws uit vrijwel alle landen en regio's of juist van een afzonderlijke staat of gebied. Afhankelijk van het te verhandelen instrument zult u zich richten op bepaalde landen en bepaalde soorten Forex nieuws- aankondigingen en data publicaties. Welk Forex nieuws, economische data en aankondigingen het meest interessant zijn voor u, is afhankelijk van uw trading strategy, stijl en de samenstelling van uw portfolio

Echter, er is een aantal Forex kalender items die gezien hun macro economische karakter altijd in beschouwing worden genomen. Dit Forex nieuws beïnvloedt namelijk meerdere, belangrijke markten. We zullen de Forex nieuws aankondigingen met de grootste reikwijdte bekijken.

De Economische Kalender/ Forex Kalender: Forex nieuws Verenigde Staten

Forex nieuws publicaties betreffende de Amerikaanse arbeidsmarkt domineren de Forex kalender. Het is een graadmeter voor de economische gezondheid van de Verenigde staten en als zodanig één van de belangrijkste belangrijkste economische indicatoren. De impact van deze Forex nieuws publicaties reikt dan ook verder dan één of enkele instrumenten.

De genoemde Amerikaanse Forex nieuws publicaties en aankondigingen hebben een directe dan wel indirecte weerslag op vrijwel alle financiële markten. Dit zijn:

 • Het werkgelegenheidsrapport - dit rapport is één van de meest geanticipeerde Forex nieuws- publicaties in de economische kalender. Het heeft het potentieel om grote verschuivingen in de koersontwikkeling van financiële instrumenten teweeg te brengen, zo ook de Forex markt.
 • Werkloosheid claims - het rapport waarin het totale aantal nieuwe werkeloosheid claims wordt beoordeeld en bijgewerkt.
 • Publicatie van de werkloosheidsgraad is een ander Forex kalender item welke als een zeer belangrijke economische indicator geldt. Deze Forex nieuws aankondiging biedt inzage in het percentage van de Amerikaanse beroepsbevolking dat werkloos is.
 • De NFP data - Non Farm Payroll rapport is een maandelijkse Forex nieuws publicatie. Het NFP rapport bevat de statistieken over werkgelegenheid, buiten de agrarische sector, in de Verenigde Staten van de voorgaande maand. Werkgelegenheid is sterk gecorreleerd aan de consumptie besteding per huishouden en wordt gezien als een directe aanwijzing voor de sterkte van de Amerikaanse economie. Traders over de hele wereld zullen de eerste vrijdag van elke maand in hun economische kalender markeren; dit is de dag dat deze Forex nieuws publicatie wordt bekend gemaakt.

Veruit de meeste naties hebben handels- en zakelijke betrekkingen met Amerikaanse bedrijven en entiteiten. Dit verklaart de invloed en reikwijdte van van deze publicaties en is de reden waarom deze Forex kalender items met grote anticipatie gevolgd worden.

Enkele andere belangrijke Amerikaanse data rapportages en mededelingen die elke trader in zijn Forex kalender moet omcirkelen zijn:

 • BBP - Forex nieuws mededelingen of publicaties met betrekking tot het bruto binnenlands product zijn belangrijke punten op de economische kalender
 • Forex nieuws rapportages en data over productie
 • Maandelijks rapport over de productie capaciteit van de industriële sector
 • Markeer updates van de ISM -index in uw Forex kalender - de index is een indicator van inflatie en arbeidsomstandigheden
 • Let op bekendmakingen over duurzame goederen orders - Forex nieuws publicaties over het aantal orders van duurzame goederen bieden inzage in het aantal bestellingen bij productiebedrijven in de VS.

Daarnaast moeten we acht slaan op Forex nieuws publicaties over consumptieve bestedingen. Wees alert wanneer u de volgende items op uw economische kalender/ Forex kalender ziet:

 • De bekendmaking van de Retail sales data is een maandelijks terugkerend punt op de Forex kalender. De detailhandel sales zijn een maatstaf voor het consumentenvertrouwen en hebben tevens directe invloed op de consumptieve bestedingen.

Om inzicht te krijgen in de prestaties van de onroerend goed industrie en de bouwsector scant u de economische kalender op:

 • Forex nieuws publicaties over bouwvergunningen en gestarte bouw projecten
 • Rapportages inhoudende data over het aantal nieuwe woningen.

Markeer uw Forex kalender/economische kalender voor de volgende bekendmakingen als u geïnteresseerd bent in prijsvorming van goederen en diensten in de VS:

 • Data over consumentenprijzen goederen en diensten
 • Forex nieuws publicaties inhoudende producentenprijzen

Sla ook acht op Forex agendapunten betreffende:

 • De handelsbalans - de handelsbalans vertegenwoordigt het verschil tussen de invoer (import) en uitvoer (export) van goederen en diensten van de Verenigde Staten.

Tot slot, zullen traders zich richten op Forex kalender items die publicatie van economische cijfers die verband houden met het monetaire beleid inhouden, zoals:

 • Forex nieuws aankondigingen over de rentevoet,
 • Inflatie cijfers - schommelingen in het inflatie percentage vertegenwoordigen veranderingen in de prijsindex. Scan uw economische kalender ook op aankondigingen met betrekking tot prijzing van consumentengoederen. Deze indicator gaat hand in hand met de consumentenprijsindex.
 • FED Forex nieuws aankondigingen en publicaties - De notulen van de FOMC (Federal Open Market Committee - het monetaire beleidscomité van de Federal Reserve) zijn is een key Forex agendapunt waar vele traders hun handelsactiviteiten op afstemmen.
 • U doet er tevens verstandig aan toespraken en beslissingen van de FED over het monetaire beleid in uw Forex kalender te zetten.

Zoals we eerder aangehaald hebben, hebben economische kalender items die betrekking hebben op de grootste economieën een verreikende impact. Ongeacht het te verhandelen instrument of markt, dient u acht te slaan op deze Forex nieuws publicaties of aankondigingen.

Laten we enkele andere belangrijke Forex nieuws publicaties en andere Forex kalender items bekijken.

De belangrijkste Forex nieuws statistieken en data over de Eurozone is afkomstig van de Europese Centrale Bank. Markeer de volgende ECB aankondigingen op uw Forex kalender:

 • Monetaire beleid bijeenkomsten
 • Forex nieuws aankondigingen over besluiten over rentetarieven
 • Markeer ECB Toespraken - in uw Forex kalender; de belangrijke aankondigen worden gedaan in toespraken door vertegenwoordigers van de Europese Centrale Bank.

Scan uw Forex kalender/economische kalender op de volgende publicaties als u geïnteresseerd bent in prijsvorming van goederen en diensten in de Eurozone:

 • Forex nieuws inhoudende updates mbt de CPI index - deze data geeft een schatting van inflatie in de Eurozone. Let ook op inflatiecijfers van de individuele landen zoals Nederland, België of Duitsland enz.
 • Forex nieuws publicaties over werkgelegenheid in de Eurozone. Sla ook acht op Forex agendapunten inhoudende aankondigingen over werkgelegenheid in de individuele landen, waarbij de werkgelegenheidscijfers van de grotere economieën zoals die van Duitsland en Frankrijk doorgaans het zwaarste wegen.

De Duitse economie is de grootste economie in de Eurozone. Let ook op de volgende Forex nieuws items in uw economische kalender:

 • Forex nieuws publicaties met betrekking tot Duitse productieorders data
 • De IFO index - meet het vertrouwen van Duitse ondernemers; het is een belangrijke barometer voor de Duitse economie en economische verwachtingen.
 • ZEW indicator (Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung) lijkt sterk op de IFO index maar is gericht op de financiële sector

De Economische Kalender /Forex Kalender Forex nieuws Verenigd Koninkrijk

Indien u zich toelegt op het verhandelen van instrumenten, zoals de GBP of de FTSE 100, waarvan de prestatie sterk gerelateerd is aan de economie van het Verenigd Koninkrijk let u op de volgende items in de Forex kalender:

 • Forex nieuws publicaties over de economische groei van het VK; gemeten aan de hand van het BBP (bruto binnenlands product).
 • Forex nieuws publicaties over de CPI index (Consumer Price Index), die de inflatie van het land aangeeft.
 • Stel een notificatie in op uw economische kalender Forex voor de publicatie van het arbeidsmarktstatistieken rapport; dit rapport bevat data over de werkgelegenheid en de werkloosheidscijfers en omvat de loonindex van het Verenigd Koninkrijk.
 • Een ander belangrijk Forex kalender item is de purchasing managers index. Forex nieuws publicaties over de PMI index bieden een weergave van de voortgang van de Britse productie-, constructie- en dienstensector.

De Economische Kalender /Forex Kalender: Forex nieuws Japan

Handelt u in een valutapaar met de Japanse Yen of richt u zich op (aandelen in de) Nikkei 25 dan wilt u acht slaan op de Forex agendapunten die de Japanse economie betreffen. Echter, niet alleen traders die zich richten op assets die een directe correlatie met de Japanse economie hebben moeten zich vergewissen van deze items in de economische kalender Forex. De reikwijdte is veel groter. Japan is de grootste export natie ter wereld en de Bank of Japan is een van de 8 grootste centrale banken.

Iedere Forex trader zal acht moeten slaan op de volgende punten in de Forex kalender:

 • Forex nieuws publicaties inhoudende data over BBP Japan
 • Forex nieuws aankondigingen over het monetaire beleid van de BoJ (Bank Of Japan)
 • Forex nieuws publicaties inhoudende notulen van de BoJ
 • Forex kalender punten inhoudende aankondigingen over de Japanse rentevoet

De Economische Kalender /Forex Kalender: Forex nieuws betreffende Rentevoet Bijstellingen

De belangrijkste door rentevoet -bijstellingen ingegeven verschuivingen in de Forex markt, worden geïnitieerd door de acht grootste centrale banken ter wereld. Deze banken bepalen het rentetarief voor de munteenheid van hun land of regio.

Scan uw economische kalender op Forex nieuws aankondigingen met betrekking tot:

 • USD - Forex nieuws publicaties van de Amerikaanse Federal Reserve
 • EUR - Forex nieuws publicaties van de Europese Centrale Bank
 • GBP - Forex nieuws publicaties van de Bank of England
 • JPY - Forex nieuws over de Bank of Japan
 • CAD - Forex kalender items met betrekking tot de Bank of Canada
 • AUD - Let op Forex kalender items over de Reserve Bank of Australia
 • NZD - Forex nieuws over de Reserve Bank of New Zealand
 • CHF - Forex nieuws items over de Zwitserse nationale bank

Wanneer deze centrale banken besluiten hun rentetarieven te verhogen dan wel te verlagen, kunnen zij een market trend van meerdere maanden of zelfs jaren in werking zetten.

Forex Kalender /Economische Kalender Forex Nieuws Based Trading in Realtime

Forex nieuws based trading ofwel Forex kalender trading duidt op trading met inachtneming van de economische kalender Forex.

Om in te spelen op events in de Forex kalender moet men het belang en de impact van het betreffende Forex nieuws item overwegen. De weerslag van een publicatie of aankondiging moet worden bezien in relatie tot het heersende marktsentiment en hetgeen reeds in de marktprijs is meegewogen. De Forex nieuws trader kan verschillende benaderingen overwegen:

 • Anticiperen op impuls na Forex nieuws met een trend following benadering - Met een bepaald Forex kalender item in zicht kan de trader zich vooraf positioneren in lijn met de geldende markt trend in anticipatie op een (extra) impuls. Deze aanpak leent zich niet voor alle handel stijlen en is minder geschikt voor day trading, scalping en andere korte termijn benaderingen. U kunt deze techniek het beste toepassen indien u zich richt op swing trading (middellange/lange termijn handel en beleggen).
 • Koop / verkoop Forex nieuws based techniek: deze benadering houdt geen rekening met de inhoud/ uitkomst van de Forex nieuws publicatie, maar beoogt slechts in te spelen op de liquiditeit die wordt veroorzaakt door een groot evenement op de economische kalender Forex. De handelaar plaatst orders zowel boven en onder de huidige prijs om zo te kunnen profiteren van eventuele grote bewegingen na de publicatie, ongeacht de richting.
 • Monitoring van de impact van het Forex nieuws: de handelaar plaatst de trade na het economische kalender event, wanneer het effect van dit nieuws en de richting hiervan duidelijk zijn.
 • Wachten tot de nasleep van het Forex kalender event uitgespeeld is - zodra het effect van het Forex nieuws verwerkt is in de koers en uitgewerkt lijkt, kan u bepalen of u te maken heeft met een hervatte trend of een omkering en uw posities in overeenstemming hiermee plaatsen.

De Economische Kalender Forex/ Forex Kalender: Nationale Feest- en Herdenkingsdagen

De Forex markt is 24 uur per dag, 5,5 dag per week geopend. De Forex agenda dicteert openingstijden van zondagavond 23:00 uur tot vrijdag 22:00 uur Nederlandse tijd. Tussen die tijden is de valutamarkt constant open voor handel, behoudens de feest- en herdenkingsdagen die u op de economische kalender terug kunt vinden. De aandelenbeurzen volgen doorgaans de kantooruren van de betreffende economische zone.

Buiten events ingegeven door Forex nieuws moet men ook rekening houden met de nationale feestdagen en bijzondere sluitingstijden. Raadpleeg de economische kalender/ Forex kalender om niet voor verrassingen te komen staan.

Forex agenda/ Economische Kalender: Handelsschema

In standaard werkweken zullen traders rekening moeten houden met een informele, ongeschreven Forex agenda. Hoewel de valutamarkt 24 uur geopend is, zijn er van dag tot dag en zelfs binnen de dag belangrijke verschillen in volatiliteit te bemerken. De dagelijkse Forex agenda kan worden opgedeeld in drie handelssessies: de Aziatische, Europese en Amerikaanse handels sessies. De benamingen voor deze sessies verwijzen naar de standaard kantooruren in de tijdzone van de betreffende beurzen.

Doorgaans zien we dat de dagelijkse Forex agenda pieken in activiteit rondom aanvang van een nieuwe handel sessie toont. Dit vertegenwoordigd namelijk het begin van de werkdag in de gegeven tijdzone. De opening van de trading sessie is het moment waarop institutionele traders (traders bij grote banken, investeringsmaatschappijen en hedge funds) hun dag starten. Dit is het moment dat de meeste traders voor het eerst met het Forex nieuws en de mogelijke marktverschuiving, die in de voorgaande sessie heeft plaatsgevonden, worden geconfronteerd.

Traders zullen deze informatie verwerken en hun trades overeenkomstig plaatsen. De markt kan hierop pieken in activiteit tonen. Ook na events in de economische kalender kan het effect van een bepaald Forex kalender item doorsijpelen in de volgende trading sessies.

Bovendien moet men erop bedacht zijn dat de activiteit van dag tot dag sterk uiteen kan lopen. Doorgaans begint de week rustig, met laag handelsvolume op de maandag. Dinsdag is meestal juist één van de meest actieve dagen. Na een kleine midweek dip zien we in de regel verhoogde activiteit op donderdag. Vrijdag kan één van twee kanten opgaan, afhankelijk van hetgeen op de voorgaande dagen is gebeurd.

Is het een bijzonder volatiele week geweest? De kans is groot dat de vrijdag juist minder actief blijkt. Hebben we een slome week gehad? Dan zou de vrijdag weer wat interessanter kunnen zijn. Echter, houdt er rekening mee dat vrijdagmiddag doorgaans het moment is dat handelaren hun posities voor de week consolideren, voordat het weekend begint en de markt sluit. Traders kunnen er in grote getallen voor kiezen hun posities te liquideren om hun risico blootstelling te beperken en weekend swap kosten te vermijden.

Dit zal uiteraard anders zijn als er Forex nieuws op de economische kalender gepland staat. Indien er namelijk belangrijke Forex nieuws publicaties op de economische kalender gepland staan, kunnen we naar aanleiding hiervan meer activiteit verwachten. Zo moeten we bijvoorbeeld elke eerste vrijdag van de maand rekening houden met de publicatie van de non -farm payroll data. Futures- en optiecontracten verlopen normaal gesproken op de derde vrijdag van de maand. Dit genereert meestal de nodige volatiliteit, met name op US indices en valuta paren. De reikwijdte van bepaalde, belangrijke Forex nieuws publicaties heeft een direct of indirect effect op alle voorname markten of instrumenten.

Bovendien is deze standaard Forex agenda onderhevig aan verandering. Check de Forex kalender ook op aankomende feest- en herdenkingsdagen. De markt zal dan gesloten zijn, hetgeen het trading activiteit in de dagen hiervoor en hierna kan beïnvloeden.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar ons artikel over beurs openingstijden.

Economische Kalender: Forex nieuws based trading - Kunnen we enkel handelen op Forex nieuws?

In de hedendaagse geglobaliseerde economie met rap ontwikkelende marktkoersen vertrouwen de meeste handelaren hoofdzakelijk op technische analyse. Forex nieuws based trading onderscheid zich hierin van andere handels stijlen. Waar technische analyse absoluut een verrijking kan zijn, kunnen sommige Forex nieuws traders uit de voeten met slechts de economische kalender. Zij handelen puur op basis van macro economisch nieuws, de economische indicatoren en de (geanticipeerde) resultaten of andere fundamentele analyse technieken. Echter, voor de praktische uitvoer zullen zij doorgaans toch vertrouwen op technische analyse hulpmiddelen en de meeste strategieën gebruiken toch enige vorm van technische analyse. Puur Forex nieuws based trading komt zelden voor en is doorgaans beperkt tot beleggingsstrategieën met een middellange of lange termijn tijdshorizon.

 

Forex Kalender/ Economische Kalender Toepassen: Forex nieuws based trading Stijlen

Wilt u zelf aan de slag met Forex nieuws based trading? U heeft hiertoe verschillende mogelijkheden:

Fx Kalender Trading - Swing Trading Economisch Nieuws

Swing trading is een middellange termijn beleggingsstijl hetgeen betekent dat men gedurende langere periode blootgesteld is aan de risico's van de markt. De swing trader zal behalve technische analyse technieken ook zeker acht moeten slaan op de economische kalender Forex. Hij zal moeten bepalen of het betreffende Forex kalender punt het potentieel heeft zijn open posities te beïnvloeden en zo ja, in welke mate.

Afhankelijk van de impact van een Forex nieuws aankondiging kan hij ervoor kiezen zijn trade beheer strategie aan te passen. Met een belangrijke Forex nieuws publicatie in het vooruitzicht zou de swing trader ervoor kunnen kiezen openstaande posities te sluiten of geen nieuwe posities te openen. De economische kalender Forex biedt de trader de mogelijkheid vrij ver vooruit te kijken. Echter, waar de impact van Forex nieuws deels afhankelijk is van het heersende marktsentiment zal de swing trader minder rekening houden met events ver in de toekomst.

Forex Nieuws Based Trading - Scalping op Forex Kalender events

De uitkomsten en implicaties van de events die we in de economische kalender kunnen vinden, kunnen uw resultaten beïnvloeden, ongeacht uw trading stijl. Aan het andere extreem van het spectrum vinden we de scalper. Scalping is een zeer korte termijn handels stijl die wordt toegepast in tijden van extreme volatiliteit. De momenten rondom een forex nieuws aankondiging lenen zich aldus bij uitstek voor toepassing van scalping technieken.

Forex Nieuws Based Trading - Forex Kalender & Timing

Intraday- en korte termijn handelaren doen er verstandig aan de economische kalender te checken om de meest optimale timing voor entry te bepalen. Deze traders zetten erop in te profiteren van sterke prijsbewegingen, bijvoorbeeld ingegeven door de volatiliteit veroorzaakt door een Forex nieuws publicatie. Zij gebruiken de economische kalender om hun dagelijkse beslissingen zo accuraat mogelijk te maken.

Anderszins, zullen middellange termijn traders de economische kalender/ Forex kalender raadplegen om hun risico blootstelling te managen en het beste moment voor exit te bepalen.

Starten met Forex nieuws based trading - uw Handelsplatform

Als u aan de slag wilt met Forex nieuws based trading ofwel handelen op basis van events in de economische kalender dient u naast toegang tot een betrouwbare Forex kalender tevens over de juiste tools te beschikken. Om te starten met online trading heeft u een handelsplatform nodig. Goede trading software stelt u in staat uw technische analyse uit te voeren en uw trades te plaatsen.

Het MetaTrader handelsplatform wordt alom aangemerkt als de beste trading software. MT4 is de eerste keuze van zowel professionele als beginnende traders. MetaTrader is het meest gebruikte en gevierde handelsplatform en wordt dan ook door zowel traders als Forex- en CFD brokers als best trading platform beschouwd. Het handelsplatform onderscheidt zich van andere trading software door betrouwbaarheid, stabiliteit en functionaliteit - zo biedt het platform ruime mogelijkheden voor het uitvoeren van technische analyse.

U kunt kiezen uit de MetaTrader 4 en de MetaTrader 5 trading software. Admiral Markets biedt gratis toegang tot beiden versies van het online trading platform. MT4/ MT5 zijn niet slechts handelsplatformen maar complete online trading software solutions met geïntegreerde functies en hulpmiddelen voor technische analyse. Het is een multi -asset handelsplatform - dit houdt in dat u een breed scala aan markten en hefboomproducten kunt verhandelen. Ervaren traders stellen dat diversificatie een van de meest belangrijke risicomanagement tools is. Door verschillende assets in uw handelsportefeuille op te nemen is uw risico blootstelling gespreid.

Bovendien ondersteund MT4 / MT5 alle handels stijlen en biedt het super -snelle en betrouwbare order executie, hetgeen key is wanneer u wilt inspelen op de volatiliteit ingegeven door economische kalender items. U heeft toegang tot de meest uitgebreide selectie indicators en hulpmiddelen, die u kunt inzetten in uw Forex nieuws based trading strategie; waaronder een specifieke economische kalender Forex tool. Met deze economische kalender Forex tool kunt u de Forex kalender direct vanuit uw trading chart bekijken. We zullen hier in de volgende paragraaf nader op in gaan.

Bovendien biedt Admiral Markets een exclusieve add -on; MetaTrader 4 Supreme Editie. Boost uw handelservaring met MT4SE. Deze plug -in omvat ruim 55 extra, innovatieve indicatoren en technische hulpmiddelen, geavanceerde functies, weergaveopties en nog veel meer. Download MetaTrader Supreme Editie trading software en start online trading!

Economische kalender MetaTrader - Economic Calendar MT4

Zoals wij hebben geïllustreerd kan de Forex kalender op onze website zeer handig zijn. Bovendien biedt Admiral Markets u toegang tot de MetaTrader 4 en MetaTrader 5 trading software. Het handelsplatform omvat bovendien een geïntegreerde economische kalender Forex tool.

Met de exclusieve economische kalender Forex tool van MetaTrader Supreme Edition plug -in, kan u Forex nieuws direct vanuit uw trading chart bekijken. U heeft bovendien de mogelijkheid met de economische kalender Forex tool alerts in het stellen om u te attenderen op een belangrijke Forex nieuws events.

Het voordeel van gebruik van de economische kalender Forex tool is dat u niet hoeft te switchen tussen andere websites of schermen.

De onderstaande afbeelding biedt een grafische weergave van de economische kalender Forex tool, zoals u kunt aflezen is de Forex agenda direct vanuit uw chart in te zien.

Bron: MetaTrader economische kalender Forex tool MT4

De geïntegreerde economische kalender Forex tool geeft tevens in één oogopslag inzicht in de verwachte impact van het betreffende Forex nieuws.

De economische kalender Forex tool gebruikt hiertoe kleurcodes:

- Groen op de economische kalender Forex tool duidt op een lage impact

- Geel staat voor gemiddelde impact

- Wordt een Forex nieuwsitem in het rood weergegeven? Dit duidt op een hoge impact met mogelijk veel volatiliteit

De Forex kalender indicator kan volledig naar wens worden gepersonaliseerd. U kan de economische kalender Forex tool bijvoorbeeld instellen om enkel gebeurtenissen met een hoge en medium impact te tonen, of alleen macro economisch nieuws uit een bepaald land of economische regio te laten zien. Stel alerts in voor de Forex nieuws items die het meest relevant zijn voor u.

MetaTrader 4 wordt standaard geleverd met een scala aan MT4 indicatoren. De populariteit van de trading software maakt dat er tevens een groot aantal extra MetaTrader 4 indicatoren wordt aangeboden door andere softwareontwikkelaars en derde partijen zoals bijvoorbeeld brokers. U kan aldus het aantal op uw trading platform beschikbare hulpmiddelen uitbreiden door aangepaste tools en indicatoren toe te passen.

Kies de indicatoren die uw Forex nieuws based trading strategy ondersteunen. Het is raadzaam elke indicator allereerst te testen in een risicovrije omgeving, alvorens u deze daadwerkelijk in uw live trading activiteiten toepast. Maak hiertoe gebruik van de trading simulator functie of het eerder genoemde demo account, waar u uitsluitend met virtuele middelen handelt.

Economische Kalender Forex: Starten met Forex nieuws based trading - Uw Broker Keuze

Uw handelservaring wordt in verregaande mate bepaald door uw broker keuze. De broker is de financiële tussenpersoon die u toegang geeft tot de markten. Trading in het algemeen en ook handel op basis van economische kalender items kan risicovol zijn. Het is van cruciaal belang dat u kiest voor een betrouwbare Forex broker. Let bij het kiezen van uw Forex Broker ook op de kwaliteit van orderuitvoering en eventuele beschermingsmaatregelen.

Wees voorzichtig met uw kapitaal. Houdt als drempel aan dat u kiest voor een broker die gereguleerd is door een gerenommeerde marktautoriteit. Admiral Markets is gereguleerd door de FCA (Financial Conduct Authority), de vooraanstaande Britse markttoezichthouder. Check voordat u uw broker keuze maakt altijd eerste de handelscondities. U kunt de volledige handelsvoorwaarden van Admiral Markets op onze website terug vinden.

Enkele kernpunten:

 • Start Trading met een minimum inleg vanaf slechts € 200 - afhankelijk van het gekozen trading account type en het te verhandelen instrument
 • Competitieve transactiekosten en zeer gunstige trading spreads; de spread is het verschil tussen de bied- en de vraagprijs
 • Hefboomwerking beschikbaar:
 • Toegang tot hefboomeffecten tot 1: 500 voor Professionele Klanten; waarmee u posities kunt beheren die tot 500 keer meer waard zijn dan uw inleg.
 • Toegang tot hefboomeffecten tot 1:30 voor Particuliere Klanten. De maximaal beschikbare hefboomwerking is afhankelijk van het instrument.
 • Geniet bescherming van het exclusieve Admiral Markets "Negatief Saldo Beschermingsbeleid"
 • Breed aanbod van verhandelbare instrumenten - handelen in Forex valutaparen, aandelen en indices. CFD trading in aandelen, indices, grondstoffen en cryptocurrencies
 • Gratis Real Time market data
 • FCA gereguleerde broker - Met een licentie van een van de meest gerenommeerde marktautoriteiten ter wereld - de Britse FCA - kunt u bij Admiral Markets handelen met een veilig gevoel.
 • Gratis stortingen en opnames middels bankoverschrijving, credit card betalingen of via iDeal, Skrill & Neteller
 • Hedging is mogelijk en toegestaan
 • Ondersteund alle handel stijlen

Als u meer wilt weten over waar u op moet letten bij uw broker keuze verwijzen wij u naar ons artikel - Hoe kiest u de Beste Forex & CFD Broker van Nederland 2019. Admiral Markets biedt zowel gratis demo- als live trading trading accounts waarmee u gebruik kunt maken van de MT4 en MT5 handelsplatformen en onze service zelf kunt ervaren! Heeft u specifieke of persoonlijke vragen? Ons Nederlandstalige team van experts staat klaar om u helpen!

Zelf aan de slag met Forex Calender Trading - Economic calendar MT4

Na het lezen van dit artikel zult u een goed beeld van Forex nieuws trading en toepassing van de economische kalender hebben. Elke trader is anders, indien u volatiele marktcondities en de geassocieerde handels -mogelijkheden prefereert, kan handel met inachtneming van de economische kalender een goede optie zijn. Het kan ook zijn dat u juist uw trading strategie juist behoeft dat u verhoogde volatiliteit vermijd. Ongeacht uw trading stijl is het verstandig de economische kalender te raadplegen om uw trade entry te verfijnen of uw risico blootstelling te managen.

Als u echter aan de slag wilt met specifieke Forex nieuws based technieken, raden wij u aan allereerst te oefenen in een risicovrije omgeving. De verhoogde volatiliteit maakt namelijk dat extra voorzichtigheid geboden is. Zorg ervoor dat uw trading strategie op deze unieke markt omstandigheden is afgestemd. Een trading systeem gebaseerd op Forex kalender events is niet compleet zonder passende risico management maatregelen.

Met een MetaTrader 4 demo account kunt risicovrij de financiële markten navigeren en uw trading vaardigheden verbeteren zonder dat uw kapitaal risico loopt. De balans op een MetaTrader 4 demo account namelijk uitsluitend uit virtuele middelen. U kunt vertrouwdheid opbouwen met de dynamiek van de markten en experimenteren met de verschillende functies en mogelijkheden van het MetaTrader 4 handelsplatform.

U heeft toegang tot real time market data. U handelt in de geldende marktomstandigheden en kan werkelijk ervaren hoe de markt reageert op een betreffende Forex nieuws aankondiging of publicatie. U kunt de prestatie van uw gekozen trading strategie testen en beoordelen of handel op basis van economische kalender items voor u is.

Open een live trading account zodat u daadwerkelijk kan deelnemen aan het handelsverkeer en uw trading orders op de markt plaatsen. Download het MetaTrader 4 handelsplatform en open uw MetaTrader 4 demo- of Live account om zelf aan de slag te kunnen!

Links naar Andere Trader Educatie Artikelen:

Over Admiral Markets UK Ltd.

Als gereguleerde broker, verlenen wij toegang tot de meest gebruikte trading platformen ter wereld. U kan bij ons ETF's en CFD's op Forex, indices, grondstoffen, aandelen, obligaties en cryptocurrencies verhandelen.

Risico Disclaimer

Dit materiaal bevat geen beleggings- of investeringsadvies en zou niet als zodanig moeten worden geïnterpreteerd, noch als een uitnodiging of aanbieding tot deelname in transacties in financiële instrumenten. Merk op dat dergelijke beurs- en trading analyse geen betrouwbare indicatie zijn voor toekomstige prestaties gezien het feit dat de relevante omstandigheden aan constante verandering onderhevig zijn. Alvorens u enige beslissingen maakt omtrent investeringen, beleggingen of trading, dient u advies in te winnen van een onafhankelijk, financieel adviseur om degelijk begrip van de geassocieerde risico's te verkrijgen.

Avatar-Admirals
Admirals Een alles-in-één oplossing voor het uitgeven, investeren en beheren van uw geld

Admirals is meer dan een broker, het is een financieel centrum dat een breed scala aan financiële producten en diensten aanbiedt. We maken het mogelijk om persoonlijke financiën te benaderen via een alles-in-één oplossing voor beleggen, uitgeven en beheren van geld.