Economische kalender en Forex kalender

Admirals
20 Min lezen

De internationale beurzen, aandelenmarkten en de Forex markt zijn steeds in beweging. De drijvers voor deze fluctuaties in prijs kunnen in twee voorname categorieën worden ingedeeld - prijs beweegt namelijk aan de hand van technische aspecten of op basis van fundamentele factoren, ingegeven door bijvoorbeeld Forex nieuws en de publicaties of aankondigingen die op de economische kalender gepland staan.

In dit artikel zullen we toelichten hoe u op de hoogte blijft van Forex nieuws, waar u de Forex agenda vindt en hoe u de economische kalender gebruikt ter verrijking van uw handelsactiviteiten.

Introductie tot handelen met een Economische kalender

Als trader of belegger zult u zich er ongetwijfeld van bewust zijn dat de volatiliteit in een bepaalde financiële markt op elk gegeven moment verschilt. Volatiliteit zorgt voor prijsbeweging en bepaalt aldus hoe we de markt op dat exacte moment in tijd zullen benaderen. Voor de beginnende trader lijkt deze markt beweging misschien compleet willekeurig, meer ervaren traders zullen beamen dat de markt een bepaalde Forex agenda volgt. Buiten het feit dat de markt wordt beïnvloed door macro economisch nieuws, Forex nieuwspublicaties & aankondigen die op de economische kalender gepland staan, volgen de meeste markten ook een ongeschreven Forex agenda.

De activiteit ofwel volatiliteit kan periodiek namelijk sterk verschillen, zelfs per dagdeel. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat er meer activiteit is rondom beurs -openingsuren of tijdens de overlap van Forex handels sessies. Ook op wekelijkse-, maandelijkse- of seizoensbasis kan de mate van volatiliteit sterk uiteenlopen. Het is van belang dat u zich bewust bent van deze informele Forex agenda. Vele traders gebruiken deze kennis om te bepalen wanneer te handelen en wanneer niet.

We zullen hier later in dit artikel dieper op ingaan. Laten we ons nu verdiepen in de prijsfluctuaties die niet routinematig optreden. Hoe bereid de trader zich voor op schijnbaar onvoorziene omstandigheden bijvoorbeeld ingegeven door forex nieuws?

Wilt u direct aan de slag met Forex news based trading? Klik op de onderstaande banner of de volgende links om een demo- of live trading account te openen.

Handel met een risicovrij demo-rekening

Oefen met virtuele fondsen

Forex Nieuws & Volatiliteit

U zult al snel merken dat de volatiliteit rondom Forex nieuws publicaties of na belangrijk Forex news extreme pieken kan tonen. In tijden van extreme volatiliteit is voorzichtigheid geboden. Het goede nieuws is dat de vrijwel alle Forex nieuwspublicaties en aankondigingen vooraf gepland zijn en in de Forex kalender of de economische kalender terug te vinden zijn.

Menig ervaren trader zal zijn handelsdag beginnen met het raadplegen van een economische kalender en scannen op Forex nieuws dat invloed kan hebben op het te verhandelen instrument. Routinematig de Forex kalender bekijken kan de trader nare verrassingen besparen. Het is een simpele doch cruciale stap. Bekijk de Forex kalender en bepaal op basis hiervan of u uw handelsactiviteit hierop moet afstemmen. De volatiele marktcondities die Forex nieuws volgen, behoeven doorgaans een andere benadering en specifieke trading strategie. Onder omstandigheden vraagt trading rondom Forex nieuwsgebeurtenissen mogelijk ook om toepassing van extra risicomanagement maatregelen.

Trading rondom Forex Nieuws

Met de Forex kalender of economische kalender van Admirals kan u Forex nieuws in een duidelijk overzicht zien en in de ontwikkelingen rondom het betreffende Forex agendapunt in realtime volgen. Dit geeft u belangrijke informatie over de macro -economische en fundamentele factoren die de richting van de markt kunnen beïnvloeden of zelfs veranderen. Sommige, vooral beginnende traders, kunnen ervoor kiezen om deze momenten te vermijden: tijdelijk uit de markt te blijven of zelfs posities te sluiten. Anderen zullen meer waakzaamheid promoten en hun trades simpelweg nauwlettender monitoren. Echter, er is een derde groep handelaren die specifiek Forex nieuws -based strategies volgt.

Ongeacht welke benadering u prefereert, bewustzijn van een aankomende gebeurtenis of publicatie is key. Het bijhouden van Forex nieuws, aankondigingen en publicaties lijkt wellicht tijdrovend maar is in feite erg simpel. Check regelmatig een economische kalender of Forex kalender. Let wel, niet elke Forex kalender is gelijk. Voor toepassing van Forex nieuws -based trading strategies is het essentieel dat u tijdig op de hoogte bent van de aankomende Forex nieuws aankondigingen en Forex agendapunten. Uw gekozen economische kalender moet een tijdige en accurate weergave bieden.

Welk nieuws geeft de Forex Kalender weer?

Een economische kalender ofwel Forex kalender biedt een overzicht van de aankondigingen en publicaties die tijdens de volgende handelssessies verwacht worden. U kunt het overzicht filteren op:

 • Het tijdsbestek - selecteer de tijdsperiode waarover u de geplande Forex nieuws aankondigen & publicaties wilt zien.
 • Geografische regio of land waarop het Forex nieuws betrekking heeft.
 • De verwachte impact van het Forex nieuws.
 • Het te verhandelen instrument - u kunt selecteren op 'major valutaparen'.

Tevens biedt deze economische kalender de handige optie om met een enkele druk op de knop de Forex kalender terug te zetten naar de default settings, waarop de Forex agendapunten in een standaard overzicht worden getoont.

Uw Forex kalender toont:

 • De tijd en datum waarop de Forex kalender het laatst is geupdatet.
 • Het tijdstip waarop de Forex nieuws publicatie of aankondiging gepland staat - de in de economische kalender vermelde tijdstippen worden standaard in lokale, Nederlandse tijd weergegeven. Echter, u kunt de tijdzone in het keuzemenu aanpassen door het gewenste land/ de tijdzone te selecteren en op de knop 'filter plaatsen' te klikken.
 • Het land waar de betreffende Forex nieuwspublicatie uit afkomstig is - het land van herkomst - ofwel de regio waaruit het Forex nieuws afkomstig is, wordt aan de hand van een pictogram van de vlag en de drie -letterige landcode aangeduid. Het is een praktische functie aan de hand waarvan u de economische kalender gemakkelijk kunt scannen op informatie die direct betrekking heeft op het te verhandelen instrument. Is USD/ CAD een valutapaar dat u verhandelt, dan zou u in het bijzonder aandacht hebben voor Forex nieuws en economische statistieken uit Canada en de Verenigde Staten.
 • Het verwachte effect van de Forex nieuws aankondiging of de publicatie wordt gecategoriseerd aan de hand van de mogelijke impact die het Forex nieuws wordt toegeschreven. De economische kalender gebruikt een kleurenschema waarbij groen staat voor een lichte impact, geel voor matig en rood duidt op zwaarwegende effecten.
 • Een beschrijving van het Forex agendapunt - een essentieel punt dat elke economische kalender Forex moet omvatten is een beschrijving van of informatie over de aard van het Forex nieuws item. Denk bijvoorbeeld aan: een speech van de voorzitter van de Europese Centrale Bank, een Forex nieuws aankondiging betreffende de werkloosheidscijfers van Japan of de publicatie van de BBP cijfers van de Verenigde Staten.

Handel in Forex & CFD's

Krijg toegang tot meer dan 40 CFD's op valutaparen, 24/5

Forex nieuws om in de gaten te houden

De Admirals economische kalender kan een weergave bieden van Forex nieuws uit vrijwel alle landen en regio's of juist van een afzonderlijke staat of gebied. Afhankelijk van het te verhandelen instrument zult u zich richten op bepaalde landen en bepaalde soorten Forex nieuws- aankondigingen en data publicaties. Welk Forex nieuws, economische data en aankondigingen het meest interessant zijn voor u, is afhankelijk van uw trading strategy, stijl en de samenstelling van uw beleggingsportfolio.

Echter, er is een aantal Forex kalender items die gezien hun macro economische karakter altijd in beschouwing worden genomen. Dit Forex nieuws beïnvloedt namelijk meerdere, belangrijke markten. We zullen de Forex nieuws aankondigingen met de grootste reikwijdte bekijken.

Forex en economisch nieuws in de Verenigde Staten

Forex nieuws publicaties betreffende de Amerikaanse arbeidsmarkt domineren de Forex kalender. Het is een graadmeter voor de economische gezondheid van de Verenigde staten en als zodanig één van de belangrijkste belangrijkste economische indicatoren. De impact van deze Forex nieuws publicaties reikt dan ook verder dan één of enkele instrumenten.

De genoemde Amerikaanse Forex nieuws publicaties en aankondigingen hebben een directe dan wel indirecte weerslag op vrijwel alle financiële markten. Dit zijn:

 • Het werkgelegenheidsrapport - dit rapport is één van de meest geanticipeerde Forex nieuwspublicaties in de economische kalender. Het heeft het potentieel om grote verschuivingen in de koersontwikkeling van financiële instrumenten teweeg te brengen, zo ook de Forex markt.
 • Werkloosheidclaims - het rapport waarin het totale aantal nieuwe werkeloosheid claims wordt beoordeeld en bijgewerkt.
 • Publicatie van de werkloosheidsgraad is een ander Forex kalender item welke als een zeer belangrijke economische indicator geldt. Deze Forex nieuws aankondiging biedt inzage in het percentage van de Amerikaanse beroepsbevolking dat werkloos is.
 • De NFP data - Non Farm Payroll rapport is een maandelijkse Forex nieuws publicatie. Het NFP-rapport bevat de statistieken over werkgelegenheid, buiten de agrarische sector, in de Verenigde Staten van de voorgaande maand. Werkgelegenheid is sterk gecorreleerd aan de consumptie besteding per huishouden en wordt gezien als een directe aanwijzing voor de sterkte van de Amerikaanse economie. Traders over de hele wereld zullen de eerste vrijdag van elke maand in hun economische kalender markeren; dit is de dag dat deze publicatie wordt bekend gemaakt.

Veruit de meeste naties hebben handels- en zakelijke betrekkingen met Amerikaanse bedrijven en entiteiten. Dit verklaart de invloed en reikwijdte van van deze publicaties en is de reden waarom deze Forex kalender items met grote anticipatie gevolgd worden.

Enkele andere belangrijke Amerikaanse data rapportages

 • BBP - Forex nieuwsmededelingen of publicaties met betrekking tot het bruto binnenlands product zijn belangrijke punten op de economische kalender.
 • Forex nieuws rapportages en data over productie.
 • Maandelijks rapport over de productiecapaciteit van de industriële sector.
 • Markeer updates van de ISM-index in uw Forex kalender - de index is een indicator van inflatie en arbeidsomstandigheden.
 • Let op bekendmakingen over duurzame goederen orders - Forex nieuws publicaties over het aantal orders van duurzame goederen bieden inzage in het aantal bestellingen bij productiebedrijven in de VS.

Daarnaast moeten we acht slaan op Forex publicaties over consumptieve bestedingen. Wees alert wanneer u de volgende items op uw economische kalender/ Forex kalender ziet:

 • De bekendmaking van de Retail sales data is een maandelijks terugkerend punt op de Forex kalender. De detailhandel sales zijn een maatstaf voor het consumentenvertrouwen en hebben tevens directe invloed op de consumptieve bestedingen.

Om inzicht te krijgen in de prestaties van de vastgoed industrie en de bouwsector scant u de economische kalender op:

 • Publicaties over bouwvergunningen en gestarte bouwprojecten.
 • Rapportages inhoudende data over het aantal nieuwe woningen.

Markeer uw Forex kalender/economische kalender voor de volgende bekendmakingen als u geïnteresseerd bent in prijsvorming van goederen en diensten in de VS:

 • Data over consumentenprijzen goederen en diensten.
 • Nieuws publicaties inhoudende producentenprijzen.

Sla ook acht op agendapunten betreffende:

 • De handelsbalans - de handelsbalans vertegenwoordigt het verschil tussen de invoer (import) en uitvoer (export) van goederen en diensten van de Verenigde Staten.

Tot slot, zullen traders zich richten op Forex kalender items die publicatie van economische cijfers die verband houden met het monetaire beleid inhouden, zoals:

 • Nieuwsaankondigingen over de rentevoet.
 • Inflatie cijfers - schommelingen in het inflatie percentage vertegenwoordigen veranderingen in de prijsindex. Scan uw economische kalender ook op aankondigingen met betrekking tot prijzing van consumentengoederen. Deze indicator gaat hand in hand met de consumentenprijsindex.
 • FED nieuws aankondigingen en publicaties - De notulen van de FOMC (Federal Open Market Committee - het monetaire beleidscomité van de Federal Reserve) zijn een key Forex agendapunt waar vele traders hun handelsactiviteiten op afstemmen.
 • U doet er tevens verstandig aan toespraken en beslissingen van de FED over het monetaire beleid in uw Forex kalender te zetten.

Zoals we eerder aangehaald hebben, hebben economische kalender items die betrekking hebben op de grootste economieën een verreikende impact. Ongeacht het te verhandelen instrument of markt, dient u acht te slaan op deze Forex nieuws publicaties of aankondigingen.

Laten we enkele andere belangrijke Forex nieuws publicaties en andere Forex kalender items bekijken.

's Werelds beste multi-asset platform


Forex en economisch nieuws in Europa

De belangrijkste Forex nieuws statistieken en data over de Eurozone is afkomstig van de Europese Centrale Bank. Markeer de volgende ECB aankondigingen op uw Forex kalender:

 • Monetaire beleidsbijeenkomsten.
 • Forex nieuws aankondigingen over besluiten over rentetarieven.
 • Markeer ECB Toespraken - in uw Forex kalender; de belangrijke aankondigen worden gedaan in toespraken door vertegenwoordigers van de Europese Centrale Bank.

Scan uw Forex kalender op de volgende publicaties als u geïnteresseerd bent in prijsvorming van goederen en diensten in de Eurozone:

 • Forex nieuws inhoudende updates mbt de CPI index - deze data geeft een schatting van inflatie in de Eurozone. Let ook op inflatiecijfers van de individuele landen zoals Nederland, België of Duitsland enz.
 • Forex nieuws publicaties over werkgelegenheid in de Eurozone. Sla ook acht op Forex agendapunten inhoudende aankondigingen over werkgelegenheid in de individuele landen, waarbij de werkgelegenheidscijfers van de grotere economieën zoals die van Duitsland en Frankrijk doorgaans het zwaarste wegen.

De Duitse economie is de grootste economie in de Eurozone. Let ook op de volgende Forex nieuws items in uw economische kalender:

 • Forex nieuws publicaties met betrekking tot Duitse productieorders data.
 • De IFO index - meet het vertrouwen van Duitse ondernemers; het is een belangrijke barometer voor de Duitse economie en economische verwachtingen.
 • ZEW indicator (Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung) lijkt sterk op de IFO-index maar is gericht op de financiële sector

Forex en economisch nieuws in het Verenigd Koninkrijk

Indien u zich toelegt op het verhandelen van instrumenten, zoals de GBP of de FTSE 100, waarvan de prestatie sterk gerelateerd is aan de economie van het Verenigd Koninkrijk let u op de volgende items in de Forex kalender:

 • Forex nieuws publicaties over de economische groei van het Verenigd Koninkrijk; gemeten aan de hand van het BBP (bruto binnenlands product).
 • Nieuws publicaties over de CPI index (Consumer Price Index), die de inflatie van het land aangeeft.
 • Stel een notificatie in op uw economische kalender Forex voor de publicatie van het arbeidsmarktstatistieken rapport; dit rapport bevat data over de werkgelegenheid en de werkloosheidscijfers en omvat de loonindex van het Verenigd Koninkrijk.
 • Een ander belangrijk Forex kalender item is de purchasing managers index. Forex nieuws publicaties over de PMI-index bieden een weergave van de voortgang van de Britse productie-, constructie- en dienstensector.

Forex en economisch nieuws in Japan

Handelt u in een valutapaar met de Japanse Yen of richt u zich op aandelen in de Nikkei 25 dan wilt u acht slaan op de Forex agendapunten die de Japanse economie betreffen. Echter, niet alleen traders die zich richten op assets die een directe correlatie met de Japanse economie hebben moeten zich vergewissen van deze items in de economische kalender Forex. De reikwijdte is veel groter. Japan is de grootste exportnatie ter wereld en de Bank of Japan is een van de 8 grootste centrale banken.

Iedere Forex trader zal acht moeten slaan op de volgende punten in de Forex kalender:

 • Forex nieuws publicaties inhoudende data over BBP Japan.
 • Nieuws aankondigingen over het monetaire beleid van de BoJ (Bank Of Japan).
 • Publicaties inhoudende notulen van de BoJ.
 • Forex kalenderpunten inhoudende aankondigingen over de Japanse rentevoet.

Forex nieuws betreffende Rentevoetbijstellingen

De belangrijkste door rentevoetbijstellingen ingegeven verschuivingen in de Forex markt, worden geïnitieerd door de acht grootste centrale banken ter wereld. Deze banken bepalen het rentetarief voor de munteenheid van hun land of regio.

Scan uw economische kalender op Forex nieuws aankondigingen met betrekking tot:

 • USD - publicaties van de Amerikaanse Federal Reserve
 • EUR - publicaties van de Europese Centrale Bank
 • GBP - publicaties van de Bank of England
 • JPY - Forex nieuws over de Bank of Japan
 • CAD - Forex items met betrekking tot de Bank of Canada
 • AUD - Nieuws items over de Reserve Bank of Australia
 • NZD - Nieuws over de Reserve Bank of New Zealand
 • CHF - Nieuws over de Zwitserse Nationale Bank

Wanneer deze centrale banken besluiten hun rentetarieven te verhogen dan wel te verlagen, kunnen zij een market trend van meerdere maanden of zelfs jaren in werking zetten.

Realtime Forex Niews Based Trading

Forex nieuws based trading ofwel Forex kalender trading duidt op trading met inachtneming van de economische kalender Forex.

Om in te spelen op events in de Forex kalender moet men het belang en de impact van het betreffende Forex nieuws item overwegen. De weerslag van een publicatie of aankondiging moet worden bezien in relatie tot het heersende marktsentiment en hetgeen reeds in de marktprijs is meegewogen. De Forex nieuws trader kan verschillende benaderingen overwegen:

 • Anticiperen op impuls na Forex nieuws met een trend following benadering - Met een bepaald Forex kalender item in zicht kan de trader zich vooraf positioneren in lijn met de geldende markt trend in anticipatie op een (extra) impuls. Deze aanpak leent zich niet voor alle handel stijlen en is minder geschikt voor day trading, scalping en andere korte termijn benaderingen. U kunt deze techniek het beste toepassen indien u zich richt op swing trading (middellange/lange termijn handel en beleggen).
 • Koop / verkoop Forex nieuws based techniek: deze benadering houdt geen rekening met de inhoud/ uitkomst van de Forex nieuws publicatie, maar beoogt slechts in te spelen op de liquiditeit die wordt veroorzaakt door een groot evenement op de economische kalender Forex. De handelaar plaatst orders zowel boven en onder de huidige prijs om zo te kunnen profiteren van eventuele grote bewegingen na de publicatie, ongeacht de richting.
 • Monitoring van de impact van het Forex nieuws: de handelaar plaatst de trade na het economische kalender event, wanneer het effect van dit nieuws en de richting hiervan duidelijk zijn.
 • Wachten tot de nasleep van het Forex kalender event uitgespeeld is - zodra het effect van het Forex nieuws verwerkt is in de koers en uitgewerkt lijkt, kan u bepalen of u te maken heeft met een hervatte trend of een omkering en uw posities in overeenstemming hiermee plaatsen.

Beurs en Handelsschema

In standaard werkweken zullen traders rekening moeten houden met een informele, ongeschreven Forex agenda. Hoewel de valutamarkt 24 uur geopend is, zijn er van dag tot dag en zelfs binnen de dag belangrijke verschillen in volatiliteit te bemerken. De dagelijkse Forex agenda kan worden opgedeeld in drie handelssessies: de Aziatische, Europese en Amerikaanse handelssessies. De benamingen voor deze sessies verwijzen naar de standaard kantooruren in de tijdzone van de betreffende beurzen.

Doorgaans zien we dat de dagelijkse Forex agenda pieken in activiteit rondom aanvang van een nieuwe handel sessie toont. Dit vertegenwoordigd namelijk het begin van de werkdag in de gegeven tijdzone. De opening van de trading sessie is het moment waarop institutionele traders (traders bij grote banken, investeringsmaatschappijen en hedge funds) hun dag starten. Dit is het moment dat de meeste traders voor het eerst met het Forex nieuws en de mogelijke marktverschuiving, die in de voorgaande sessie heeft plaatsgevonden, worden geconfronteerd.

Traders zullen deze informatie verwerken en hun trades overeenkomstig plaatsen. De markt kan hierop pieken in activiteit tonen. Ook na events in de economische kalender kan het effect van een bepaald Forex kalender item doorsijpelen in de volgende trading sessies.

Bovendien moet men erop bedacht zijn dat de activiteit van dag tot dag sterk uiteen kan lopen. Doorgaans begint de week rustig, met laag handelsvolume op de maandag. Dinsdag is meestal juist één van de meest actieve dagen. Na een kleine midweek dip zien we in de regel verhoogde activiteit op donderdag. Vrijdag kan één van twee kanten opgaan, afhankelijk van hetgeen op de voorgaande dagen is gebeurd.

Is het een bijzonder volatiele week geweest? De kans is groot dat de vrijdag juist minder actief blijkt. Hebben we een slome week gehad? Dan zou de vrijdag weer wat interessanter kunnen zijn. Echter, houdt er rekening mee dat vrijdagmiddag doorgaans het moment is dat handelaren hun posities voor de week consolideren, voordat het weekend begint en de markt sluit. Traders kunnen er in grote getallen voor kiezen hun posities te liquideren om hun risico blootstelling te beperken en weekend swap kosten te vermijden.

Dit zal uiteraard anders zijn als er Forex nieuws op de economische kalender gepland staat. Indien er namelijk belangrijke Forex nieuws publicaties op de economische kalender gepland staan, kunnen we naar aanleiding hiervan meer activiteit verwachten. Zo moeten we bijvoorbeeld elke eerste vrijdag van de maand rekening houden met de publicatie van de non-farm payroll data. Futures- en optiecontracten verlopen normaal gesproken op de derde vrijdag van de maand. Dit genereert meestal de nodige volatiliteit, met name op US indices en valuta paren. De reikwijdte van bepaalde, belangrijke Forex nieuws publicaties heeft een direct of indirect effect op alle voorname markten of instrumenten.

Bovendien is deze standaard Forex agenda onderhevig aan verandering. Check de Forex kalender ook op aankomende feest- en herdenkingsdagen. De markt zal dan gesloten zijn, hetgeen het trading activiteit in de dagen hiervoor en hierna kan beïnvloeden.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar ons artikel over beurs openingstijden.

Starten met Forex nieuws based trading bij Admirals

Uw handelservaring wordt in verregaande mate bepaald door uw broker keuze. De broker is de financiële tussenpersoon die u toegang geeft tot de markten. Trading in het algemeen en ook handel op basis van economische kalender items kan risicovol zijn. Het is van cruciaal belang dat u kiest voor een betrouwbare Forex broker. Let bij het kiezen van uw Forex Broker ook op de kwaliteit van orderuitvoering en eventuele beschermingsmaatregelen.

Wees voorzichtig met uw kapitaal. Houdt als drempel aan dat u kiest voor een broker die gereguleerd is door een gerenommeerde marktautoriteit. Admirals is gereguleerd door de FCA (Financial Conduct Authority), de vooraanstaande Britse markttoezichthouder. Check voordat u uw broker keuze maakt altijd eerste de handelscondities. U kunt de volledige handelsvoorwaarden van Admirals op onze website terug vinden.

Enkele kernpunten:

 • Start Trading met een minimum inleg vanaf slechts € 200 - afhankelijk van het gekozen trading account type en het te verhandelen instrument
 • Competitieve transactiekosten en zeer gunstige trading spreads; de spread is het verschil tussen de bied- en de vraagprijs
 • Hefboomwerking beschikbaar:
 • Toegang tot hefboomeffecten tot 1: 500 voor Professionele Klanten; waarmee u posities kunt beheren die tot 500 keer meer waard zijn dan uw inleg.
 • Toegang tot hefboomeffecten tot 1:30 voor Particuliere Klanten. De maximaal beschikbare hefboomwerking is afhankelijk van het instrument.
 • Geniet bescherming van het exclusieve Admirals "Negatief Saldo Beschermingsbeleid"
 • Breed aanbod van verhandelbare instrumenten - handelen in Forex valutaparen, aandelen en indices. CFD trading in aandelen, indices, grondstoffen en cryptocurrencies
 • Gratis Real Time market data
 • FCA gereguleerde broker - Met een licentie van een van de meest gerenommeerde marktautoriteiten ter wereld - de Britse FCA - kunt u bij Admirals handelen met een veilig gevoel.
 • Gratis stortingen en opnames middels bankoverschrijving, credit card betalingen of via iDeal, Skrill & Neteller
 • Hedging is mogelijk en toegestaan
 • Ondersteund alle handel stijlen

Als u meer wilt weten over waar u op moet letten bij uw broker keuze verwijzen wij u naar ons artikel - Hoe kiest u de Beste Forex & CFD Broker van Nederland. Admirals biedt zowel gratis demo- als live trading trading accounts waarmee u gebruik kunt maken van de MT4 en MT5 handelsplatformen en onze service zelf kunt ervaren! Heeft u specifieke of persoonlijke vragen? Ons Nederlandstalige team van experts staat klaar om u helpen!

Aandelen en ETF CFD's

Handel in CFD's op aandelen en ETF's bij Admirals

Andere artikelen die u kunnen interesseren:

Over Admirals

Admirals is een meermaals bekroonde, wereldwijd gereguleerde Forex- en CFD-broker en biedt handel op meer dan 8.000 financiële instrumenten via 's werelds populairste handelsplatformen: MetaTrader 4 en MetaTrader 5. Begin vandaag nog met handelen!

Risicobepaling

Dit materiaal bevat geen beleggings- of investeringsadvies en zou niet als zodanig moeten worden geïnterpreteerd, noch als een uitnodiging of aanbieding tot deelname in transacties in financiële instrumenten. Merk op dat dergelijke beurs- en trading analyse geen betrouwbare indicatie zijn voor toekomstige prestaties gezien het feit dat de relevante omstandigheden aan constante verandering onderhevig zijn. Alvorens u enige beslissingen maakt omtrent investeringen, beleggingen of trading, dient u advies in te winnen van een onafhankelijk, financieel adviseur om degelijk begrip van de geassocieerde risico’s te verkrijgen.

TOP ARTIKELEN
Wat is de ECB? Wat gebeurt er als de ECB de rente verhoogt?
Wat is de ECB? De Europese Centrale Bank is het orgaan dat verantwoordelijk is voor het beheer van het monetaire beleid van de eurozone, dus haar beslissingen zijn beslissend voor financiële instellingen en voor elke Europese burger die een lening aanvraagt. Lees hier mee over de invloed van het ECB...
Wat is een Head and Shoulders Pattern in Aandelengrafieken?
Het head & shoulders patroon is een van de meest populaire en bekende chartistische patronen van technische analyse en duidt op een dreigende trendverandering in de prijs. Hieronder vertellen we alles wat u moet weten over het kop schouder patroon in trading. Inhoudsopgave Wat is het shoulde...
Wat is de Duitse IFO index en ZEW sentiment index?
Wilt u in Europese indexen handelen en dan met name in de GER 40, maar u vindt het vrij lastig om de trend te voorspellen? De ZEW en IFO index van het economisch klimaat in Duitsland kunnen u dan helpen met het beter begrijpen van DAX trading. Verder kan het leren begrijpen van de ZEW en IFO index u...
Alles weergeven