Trading NFP News - Non Farm Payroll trading strategieën toegepast

Admirals
13 Min lezen

De Non Farm Payroll ofwel het NFP report is één van de meest toonaangevende indicatoren van economische groei. Het NFP Forex rapport bevat de statistieken over werkgelegenheid, buiten de agrarische sector, in de Verenigde Staten van de voorgaande maand.

Het wordt gezien als een barometer van de gezondheid van de Amerikaanse economie. Zoals de naam suggereert geeft de Non Farm Payroll data de veranderingen in de Amerikaanse banenmarkt weer.

We bespreken in dit artikel stapsgewijs de belangrijkste karakteristieken van het Non Farm Payroll Rapport en hoe u zelf kan traden in anticipatie op of naar aanleiding van NFP news. 

Wat is Non Farm Payroll? 

Het NFP Forex rapport bevat data over de ontwikkelingen in werkgelegenheid in de VS, in de afgelopen periode, met uitsluiting van de volgende werkgebieden:

  • Werkgelegenheid door private personen of huishoudens
  • ZZP'ers
  • Banen Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
  • Werkgelegenheid in de non-profit sector

Welke Data Omvat het NFP Forex Rapport?

De Non Farm Payroll data beslaat een vrij breed segment van de Amerikaanse arbeidsmarkt. Het NFP Forex rapport omvat data over de werkgelegenheid in alle non- agrarische sectoren. NFP wordt als zodanig gezien als zijnde representatief voor de gezondheid van de Amerikaanse economie.

Handel met een risicovrij demo-rekening

Oefen met virtuele fondsen

Het Belang van Non Farm Payroll (NFP Forex) data

De belangrijkste gegevens in het Non Farm Payroll rapport hebben betrekking op het aantal additioneel gecreëerde banen en de werkloosheid. Werkgelegenheid is sterk gecorreleerd aan de consumptieve besteding per huishouden. De consumptieve bestedingen variëren naar gelang de toe- of afname in creatie van banen in de voorafgaande maand. Het NFP Forex rapport verschijnt eens per maand op de eerste vrijdag van elke maand. Het NFP news bevat hiermee een zeer actuele, relevante data.

De statistieken omtrent het aantal gecreëerde banen in het NFP Forex rapport hebben betrekking op de situatie van ruim 80% van de Amerikaanse beroepsbevolking. Deze zorgen tezamen voor het gehele BNP. Bij positieve ontwikkelingen in de banenmarkt, anticipeert men hogere huishoudelijke bestedingen en een uiteindelijke toename in BNP. Dit reflecteert positief op de gezondheid van de economie een land. De relevantie van het Non Farm Payroll rapport hangt er verder mee samen dat de Amerikaanse economische situatie is een internationale aangelegenheid is.

Veruit de meeste naties hebben handels- en zakelijke betrekkingen met Amerikaanse bedrijven en entiteiten. Dit verklaart de invloed en reikwijdte van het Non Farm Payroll rapport en het effect dat NFP news op de financiële markten heeft. De significantie van Non Farm Payroll maakt dat haar rapportering de aandacht van traders wereldwijd heeft. De publicatie van de NFP Forex data wordt aldus geanticipeerd met veel speculatie hetgeen resulteert in verhoogde volatiliteit en unieke handelskansen.

Trading NFP news is erg populair. Er is zelfs een categorie traders, zogenaamde Non Farm Payroll beleggers die zich uitsluitend toelegt op trading mogelijkheden rondom de Non Farm Payroll data. De publicatie van de NFP Forex data is gepland voor de eerste vrijdag van elke maand, om 14.30 uur Nederlandse tijd.

Waar u Non Farm Payroll data voor NFP trading kunt vinden

De resultaten van de Non Farm Payroll publicatie kunt u vinden in elke Economische Kalender onder NFP news of NFP Forex rapport. Bent u voornemens te participeren in NFP trading, moet u zich ervan bewust zijn dat niet alle economische kalenders de gegevens real-time publiceren. Nu NFP trading tijdgevoelig is, biedt Admirals u een economische kalender welke tijdig na de publicatie van de NFP news wordt bijgewerkt.

Non Farm Payroll Data interpreteren 

De strekking van de Non Farm Payroll publicatie doet zich in drie waarschijnlijke scenario's vatten. Welk specifiek scenario zich voordoet zal bepalen wat de reactie van traders is, en welke NFP trading strategie toepasbaar wordt geacht. 

Trading NFP news

  • NFP Forex Scenario 1- De Non Farm Payroll data is in grote mate in overeenstemming met de verwachtingen hieromtrent. Gezien deze reeds in de koersen verdisconteerd zijn, zal het NFP news weinig prijsbeweging teweeg brengen. Dit ziet tevens toe op het scenario waarin er weinig is veranderd ten opzichte van de situatie ten tijde van het vorige NFP Forex rapport. Het is ook in dit geval aannemelijk dat de markt geen noemenswaardige reactie kent en de reeds ingezette koers of trend continueert.
  • NFP Forex Scenario 2: De Non Farm Payroll cijfers zijn minder positief dan de schattingen. Deze tegenvallende resultaten reflecteren slecht op de Amerikaanse economie, de USD valuta komt onder druk te staan hetgeen in een verder krimpende economie (en dalende werkgelegenheid) kan resulteren. Het NFP news kan een dalende, bearish beweging inzetten.
  • NFP Forex Scenario 3: Als de resultaten van het Non Farm Payroll rapport de verwachtingen overtreffen en dus gunstiger uitvallen dan vooraf ingeschat, zal dit positief op de waarde van de USD reflecteren. Het is een indicatie van een sterke Amerikaanse economie. Publicatie van de NFP Forex rapport data kan aldus een bullish run initiëren.

ETF CFD's

Handel in CFD's op de meest populaire exchange-traded funds (ETF's)

Let wel, er is een onderscheid tussen de situatie waarin de NFP Forex data meer of minder positief is dan verwacht (zoals hierboven beschreven) en het scenario waarin de huidige NFP trading data meer of minder positief is het vorige NFP Forex rapport. Technische analyse berust op het uitgangspunt dat alle bekende informatie reeds in de markt mee gespijsd is. De prijsbeweging na de publicatie is afhankelijk van de mate waarin de strekking van het NFP Forex nieuws reeds geanticipeerd is.

Zoals u hieruit kunt afleiden, is het verschil tussen de voorafgaande schattingen en de eigenlijke resultaten van de Non Farm Payroll data een belangrijke indicatie voor de marktreactie en hieruit volgende prijsbewegingen. NFP Forex traders en beleggers dienen dus in acht te nemen wat de verwachtingen omtrent het NFP trading rapport zijn en in hoeverre deze al in de marktprijzen verdisconteerd zijn.

Trading NFP news is in feite het consolideren van deze anticipatie met de realiteit. Een hoge mate van overeenstemming tussen de schattingen en de eigenlijke NFP Forex publicatie kan resulteren in weinig tot geen marktverschuivingen. Doorgaans echter, uit deze situatie zich in een continuatie en lichte opleving van de reeds geïnitieerde beweging. Aanzienlijke discrepantie tussen de verwachtingen en de NFP Forex data leidt in de regel tot volatiele marktbewegingen.

Non Farm Payroll / NFP Forex strategies

Nu de publicatie van het Non Farm Payroll rapport doorgaans een toename in volatiliteit teweeg brengt, kunnen zich rondom publicatie lucratieve NFP trading mogelijkheden voordoen. Goed doordachte NFP trading systemen kunnen u helpen in te spelen op de prijsbewegingen.

Trade Non Farm Payroll met beleid. Zoals de algemene regel stelt - hoge volatiliteit zorgt voor grote bewegingen, welke zich kunnen vertalen in hoge winsten of grote verliezen. NFP day trading is erg populair en kan zeer rendabel maar ook erg risicovol zijn. Zorg voor goed onderbouwde en degelijk geteste NFP trading strategies en een trading plan. Er zijn verschillende benaderingen tot trading NFP Forex.

Korte termijn NFP Forex strategieën

Non Farm Payroll Breakout Trade Strategy

Trading NFP news voor Publicatie

Om deze NFP trading strategie in te zetten dient men allereerst de range waarin de prijs zich voor publicatie beweegt, vast te stellen. Vlak voor de NFP Forex publicatie evalueren Non Farm Payroll beleggers de MT5 grafiek, zodat zij elke volgende prijsbeweging buiten de vastgestelde range kunnen identificeren.

De trader plaatst de positie vlak voor publicatie van het NFP Forex report in anticipatie op een Non Farm Payroll breakout trade. Nu deze NFP forex strategie valt of staat met adequaat risico- en trade management is zij beter geschikt voor gevorderde traders. We geven een voorbeeld:

Non Farm Payroll Forex - MetaQuotes MetaTrader 4 NFP Forex M5 grafiek, 7 april 2017, NFP Trading de breakout

Na identificatie van de reikwijdte van het prijsbereik op de 3 uurs NFP trading chart, voorafgaand aan publicatie op 7 april 2017 hebben wij een pending order geplaatst. De groene lijn vertegenwoordigd een pending buy-order en de rode lijn een pending sale order. De korte, groene lijnen vertegenwoordigen mogelijke targets of winstdoelen.

Laten we nu kijken naar een trend following NFP trading strategie ofwel een momentum based NFP Forex strategie.

Trading NFP news direct na publicatie

Momentum NFP trading strategies

Deze Non Farm Payroll Forex trading strategy gaat uit van het momentum van de markt op het moment van publicatie. Het doel is mee te delen in de continuatie van de trend, door aan de positie toe te voegen zolang zij zich ontwikkelt in de richting van uw oorspronkelijke trade.

Deze aanpak kan rendabel blijken maar vereist nauwgezette executie en ruime ervaring. Ervaren, professionele traders zijn eerder geneigd deze soort NFP trading strategies toe te passen en succesvol ten uitvoer te brengen. We zullen dit met een voorbeeld illustreren, wederom gebruiken we de publicatie van 7 april 2017.

Onmiddellijk na de NFP Forex publicatie wordt een long- ofwel koop positie ingenomen op het 1.0637 prijsniveau. Er wordt aan de positie toegevoegd op elk van de volgende twee key-prijsniveaus in de marktstructuur. In dit voorbeeld zijn de eerste twee posities winstgevend gebleken, waar de laatste verlieslijdend blijkt.

Laten we nu kijken naar een NFP trading strategie waarbij de handelaar de beweging na de publicatie van de NFP Forex data afwacht en zijn trade plaatst wanneer de richting van de markt duidelijk is.

NFP Forex Strategies - wachten na de publicatie van NFP trading data

Zoals eerder opgemerkt zal de markt direct na publicatie van de NFP Forex data een lichte opleving of dip tonen, zelfs wanneer het NFP news weinig verrassend en reeds meegewogen is. De 'wait' NFP trading houdt in dat u na publicatie even afwacht - om valse NFP trading signals of een tijdelijke trend-reversal te vermijden. Deze aanpak is geschikt voor beginnende handelaren en tevens geliefd onder conservatieve traders. Het doel is volatiele bewegingen, ingegeven door de publicatie, aan zich voorbij te laten gaan.

De trader wacht na de publicatie van de NFP trading data 5 tot 15 minuten en plaatst een positie indien en wanneer er meer duidelijkheid is over de richting in welke de prijsbeweging zich zal vervolgen. Zodra de markt na een gefaalde prijs uitbraak haar originele koers richting hervat of juist een ommekeer bevestigd, plaatst de trader zijn positie op de 5-minuten grafiek.

Toepassing van deze laatste van onze korte termijn NFP trading stratgies op het voorbeeld van 7 april zou geresulteerd hebben in het profiteren van de bearish beweging. Deze beweging volgde na valse bullish NFP trading signals en een stijgende koers gedurende de gehele dag van publicatie.

Lange Termijn NFP Trading Strategies

Deze strategie analyseert de Non Farm Payroll data met inachtneming van de fundamentele context en met oog op de middellange termijn. Om deze reden is de strategie voorbehouden aan de swing trader en Non Farm Payroll beleggers.

De resultaten van de NFP Forex publicatie vormen hier niet alleen de aanleiding voor het plaatsen van de trade maar geven ons tevens inzicht in het marktsentiment. Kennis en begrip van de fundamentele economische omstandigheden is vereist om het marktsentiment te kunnen analyseren. Dit vormt namelijk de context waartegen de beslissing een trade of belegging te initiëren, wordt gemaakt.

We hebben u hiermee enkele voorbeelden van NFP trading strategies gegeven. Wij moedigen u aan deze zelf te testen op positieve resultaten.

De eerder besproken NFP trading strategieën zouden mogelijk een aanvulling op uw marktbenadering kunnen zijn. Kennis van Non Farm Payroll trading systemen is een waardevolle toevoeging aan uw trading arsenaal.

's Werelds beste multi-asset platform


Toepassing van Non Farm Payroll trading systemen op CFD instrumenten

Een NFP trading system is toegankelijk voor beginnende CFD traders. Het gebruik van CFD's (contracts for difference) stelt traders in staat een ruim aanbod instrumenten te verhandelen met gemak en flexibiliteit. Admirals stelt een scala aan CFD instrumenten beschikbaar.

Admirals maakt het tevens mogelijk direct en risicovrij aan de slag te gaan met NFP trading, met een gratis demo-rekening. U handelt op een demo account uitsluitend met virtuele middelen en kunt dus oefenen en experimenteren zonder dat uw kapitaal risico loopt.

Zelf aan de Slag met Non Farm Payroll / NFP Trading

Zoals u wellicht heeft meegekregen, lenen NFP trading strategies zich voor toepassing op verschillende CFD instrumenten, in zowel korte- als lange termijn trading strategieën. NFP day trading kan zelfs bij besteding van relatief beperkte tijd lucratief blijken. Trading NFP news kan interessante prijsbewegingen inhouden, welke zich zouden kunnen vertalen in geassocieerde winsten.

Onthoudt echter, de mogelijke volatiliteit kan twee kanten opgaan, zorg ervoor dat u een goede NFP trading strategie kiest en deze zorgvuldig test. Wanneer u zich bezighoudt met trading NFP news moet u goed op de hoogte zijn van de huidige economische situatie in de Verenigde Staten. De NFP Forex data is een van de meest toonaangevende publicaties op dit gebied maar moet worden geïnterpreteerd in het licht van de algehele economische gezondheid op de korte en middellange termijn.

Swing traders kunnen de resultaten van het Non Farm Payroll rapport gebruiken om inzicht te krijgen in de marktcontext en hun directionele bias te bevestigen. Korte termijn traders zoals scalpers en NFP day traders kunnen publicatie van de NFP Forex data om in te spelen op korte, snelle bewegingen die direct na publicatie optreden.

Ongeacht uw trading stijl echter, dient u zich altijd bewust van de context van de algehele economie te zijn. Dit omvat tevens eventuele economische nieuws aankondigingen en aanwezige risico's op het moment van publicatie van het NFP Forex rapport. Trade Non Farm Payroll news tegen de achtergrond van uw fundamentele en technische analyse.

Zoals wij in dit artikel hebben opgemerkt, is de impact van NFP forex cijfers altijd afhankelijk van hoe het zich verhoudt tot de voordien geldende verwachtingen en prijsontwikkeling. Interpreteer NFP trading data in het licht van deze marktcondities en trends.

Trading is naar haar aard risicovol. Voor beginnende traders is het raadzaam zich te beperken tot NFP trading systemen die het plaatsen van posities na publicatie inhouden. Oefenen met een risicovrij demo-account is het ideale startpunt voor iedere trader of belegger die NFP trading overweegt. Wanneer u zich klaar voelt om te beginnen kunt u ook een live trading account openen. Klik op de onderstaande banner om vandaag nog een rekening te openen:

Handel in Forex & CFD's

Krijg toegang tot meer dan 40 CFD's op valutaparen, 24/5

Links naar Andere Artikelen over Trading:

Over Admirals

Admirals is een meermaals bekroonde, wereldwijd gereguleerde Forex- en CFD-broker en biedt handel op meer dan 8.000 financiële instrumenten via 's werelds populairste handelsplatformen: MetaTrader 4 en MetaTrader 5. Begin vandaag nog met handelen!

Risicobepaling

Dit materiaal bevat geen beleggings- of investeringsadvies en zou niet als zodanig moeten worden geïnterpreteerd, noch als een uitnodiging of aanbieding tot deelname in transacties in financiële instrumenten. Merk op dat dergelijke beurs- en trading analyse geen betrouwbare indicatie zijn voor toekomstige prestaties gezien het feit dat de relevante omstandigheden aan constante verandering onderhevig zijn. Alvorens u enige beslissingen maakt omtrent investeringen, beleggingen of trading, dient u advies in te winnen van een onafhankelijk, financieel adviseur om degelijk begrip van de geassocieerde risico's te verkrijgen.

TOP ARTIKELEN
Een beurskrach in 2024? - Hoe beleggen tijdens een beurscrash
Wat is een beurskrach of beurscrash? Een beurskrach is een plotselinge daling van de prijzen op de markten, in een of meer soorten activa, bijvoorbeeld aandelen, obligaties, energie, metalen, landbouwproducten, valuta's, enz. Meestal is deze plotselinge daling een gevolg van een gebeurtenis die pani...
De Heikin Ashi Indicator & Heikin Ashi Strategy gebruiken
Heikin Ashi (ook wel aangeduid als Heiken Ashi) is een van de meest populaire trading indicatoren en wordt doorgaans gebruikt om trends in de financiële markten te herkennen. In dit artikel kunt u lezen over: Wat is Heikin Ashi en hoe werkt het De toepassing van de MT4 Heikin Ashi indicator Hoe u...
Wat is short gaan? Hoe werkt Short Selling?
De gemiddelde belegger kijkt over het algemeen naar stijgende markten, en volgt vaak het bekende gezegde ‘koop laag en verkoop hoog’, en dit kan zeker heel goed uitpakken. Als u aandelen koopt in bedrijf 'ABC' voor $ 100 en het vervolgens verkoopt voor $ 150, is dat een netto winst van $ 50 minus ev...
Alles weergeven