Is de volgende beurscrash op komst? Alles over beleggen tijdens een beurscrash

Oktober 27, 2020 21:15 UTC

In de huidige economische situatie wordt er steeds vaker gesproken over een mogelijke aankomende stock market crash ofwel beurscrash. In de afgelopen jaren hebben situaties zoals de politieke onrust rondom Brexit, de handelsoorlogen tussen de Verenigde Staten en China en COVID-19 voor scherpe dalingen in de financiële markten gezorgd. In maart 2020 werden de Amerikaanse beurzen binnen een dag tot tweemaal toe gesloten naar aanleiding van extreme prijsdalingen.

We horen ook thans steeds meer geluiden over een volgende beurscrash. De termen stock market crash en beurscrash worden te pas en te onpas gebruikt in nieuwsberichten en in opiniestukken maar wat is een beurscrash eigenlijk?

Wilt u zelf direct aan de slag met uw trading ? Klik op de onderstaande banner of de volgende links om een demo- of live trading account te openen.

Wat is een Market Crash (Beurscrash)

De Dikke van Dale definieert een beurskrach als 'een plotselinge sterke daling van de aandelenkoersen'. Andere bronnen beschrijven een beurskrach als een een scherpe daling

van de prijzen van een activa in een bepaalde beleggingscategorie. De uitleg van een market crash als een instorting van de beurskoersen geeft perfect weer wat er tijdens een beurscrash gebeurd.

De beurskrach onderscheid zich van een bearish (dalende) markt door het abrupte en extreme karakter van de neerwaartse beweging. Een dusdanig scherpe beweging is vrijwel altijd het gevolg van een bepaalde gebeurtenis of situatie en de paniekreactie hieromtrent. Een market crash wordt veroorzaakt door een plotselinge toestroom van sell orders en het gebrek aan tegenwicht gezien het feit dat vele buyers hun posities sluiten.

Het zal u ongetwijfeld zijn opgevallen dat deze definities redelijk breed zijn en voor verschillende interpretaties vatbaar zijn. Economen maken echter onderscheid tussen mini beurscrashes en de grotere stocks market crashes. De mini beurscrashes kunnen bijvoorbeeld worden veroorzaakt door menselijke fouten of technische problemen en worden als zodanig in de regel redelijk snel gevolgd door een stijging. Een grotere beurskrach daarentegen treft vrijwel alle financiële markten en zal over het algemeen langer duren.

We richten ons in dit artikel op de tweede variant. De grotere market crashes, zoals de beurskrach van 1929, de internet bubble van 2000 en de meest recente beurscrashes van 2008 en 2011. We zullen verder aandacht besteden aan de huidige situatie, hoe u een beurscrash herkent en hoe u hier als belegger op in kunt spelen.

Beurscrash voorspellingen - Mogelijk volgende beurscrash in 2020?

Wellicht een van de meest gestelde vragen met betrekking tot stock market crashes is wanneer we de volgende kunnen verwachten. Beleggers en analisten speculeren over een volgende stock market crash maar de meningen en beurscrash voorspellingen lopen sterk uiteen. Volgens verschillende economen is het risico op een beurscrash thans aanzienlijk, gezien de huidige situatie en de korte termijn vooruitzichten.

We hebben recentelijk, in maart 2020, enkele flash market crashes gezien. Een flash market crash is een situatie waarin een beurs binnen een zeer korte periode, extreem daalt. Doorgaans is deze daling van korte duur. In Mei 2010 stortte de Amerikaanse beurs in. Hoewel de markt zich na een flash beurscrash in de regel, binnen korte tijd vrijwel volledig hersteld - 20 minuten later echter, was de beurs weer volledig hersteld - kan het voor de nodige paniek zorgen.

Economen gebruiken verschillende maatstaven en zogenaamde stock market crash indicators om tot hun beurscrash voorspellingen te komen. De markten zijn constant in beweging en de economie is bijzonder dynamisch. Het kan op elk gegeven ogenblik zo zijn dat bepaalde macro economische peilers ofwel stock market crash indicators een minder gunstig beeld weergeven. Men gebruikt daarom doorgaans een combinatie van verschillende indicatoren om het marktklimaat te meten en beurscrash voorspellingen te doen. Wanneer verschillende indicatoren, geruime tijd een waarschuwingssignaal afgeven, is het verstandig om op uw hoede te zijn.

Op basis van de negatieve rentecurve op Amerikaanse obligaties, voorspellen sommige economen een stock market crash binnen de komende twee jaar. In het huidige geglobaliseerde klimaat, waarin verschillende landen een sterke onderlinge afhankelijkheid kennen, zou de impact van een mogelijke Amerikaanse stock market crash wereldwijd voelbaar zijn.

Ons buurland Duitsland, de sterkste economie van Europa, vertoonde vorig jaar de eerste tekenen van een mogelijke recessie. Begin 2019 registreert de Duitse economie volgens het Duitse Bureau van Statistiek (Destatis.de) de eerste krimp sinds 2013.

Bron: Destatis.de

Had deze trend aangehouden, dan zou de Duitse economie in recessie zijn. Dit zou ongetwijfeld impact op omringende economieën en de gehele regio hebben, met name op kleinere landen zoals Nederland. In dit geval echter toonde de Duitse economie in het derde kwartaal van 2019 een opleving. Consumentenbestedingen stegen en de overheid investeerde ruim.

Echter, er zijn nog altijd factoren waar analisten rekening mee houden. Velen anticiperen op een volgende beurscrash in de Verenigde Staten, gevolgd door een langdurige recessie. Een dusdanig scenario heeft het potentieel om andere landen en regio's te beïnvloeden en zou mogelijk een voorbode van wereldwijde beurscrashes kunnen zijn.

Reden tot wanhoop? Niet per se. Stock market crashes en recessies zijn onvermijdelijk maar met de juiste voorbereiding en positionering kunnen de effecten op de economische neergang en uw beleggingsportefeuille worden beperkt.

In de volgende paragraaf bespreken we enkele tips om u te helpen zich voor te bereiden op een mogelijke volgende beurscrash. Wilt u meer weten? Lees dan ons artikel ' Geld verdienen met Beleggen tijdens recessies? Hoe u zich kunt voorbereiden op een economische crisis'

Beurscrash voorspellingen? Wat te doen bij een volgende beurscrash

Hoewel beurscrash voorspellingen geen eenduidig antwoord geven op de vraag wanneer we de volgende beurscrash kunnen verwachten, zijn er enkele indicatoren die u in de gaten kunt houden. Bij een stock market crash is het met name van belang dat u zich goed voorbereid en uw beleggingsstrategie en portfolio op de situatie afstemt. Er zijn uiteraard vele beleggers die (een deel van) hun investeringskapitaal hebben verloren tijdens een stock market crash. Een beurscrash zorgt immers voor ongewone marktvolatiliteit.

Er zijn echter ook voorbeelden van investeerders die hun fortuin hebben verdiend door handig in te spelen op de situatie die een beurskrach veroorzaakt. Warren Buffet heeft bewezen dat het absoluut mogelijk is uw portfolio te beschermen met een stock market crash in het vooruitzicht. Sterker nog, de legendarische belegger staat erom bekend dat hij tijdens beurscrashes juist redelijk actief investeert. Tijdens de piek van de bankencrisis verkondigde Buffet dat hij aandelen in Amerikaanse bedrijven opkocht.

Zo investeerde hij in 2008 in Goldman Sachs, de zakenbank die op dat moment op de rand van faillissement stond. Dit heeft hem zeker geen windeieren gelegd. Naar verluid maakte Buffet ruim $ 4 biljoen Amerikaanse Dollars winst op zijn investering en bezit hij nog altijd een aanzienlijk aandeel in het bedrijf.

Ook andere legendarische investeerders zoals George Soros wisten veel geld te verdienen tijdens een beurscrash. Soros staat bekend als 'de man die de Bank of Engeland brak'. Hij verdiende een groot deel van zijn kapitaal door te beleggen tijdens crisisomstandigheden. Hij profiteerde op Black Wednesday, op 16 september 1992, van een enorme shortpositie in de Britse pond.

Dit scenario is uiteraard een extreem voorbeeld van succesvol beleggen tijdens een market crash. Hoewel een beurscrash scenario absoluut mogelijkheden presenteert, is het belangrijk te beseffen dat deze marktconditie vrij uniek is en de nodige risico's met zich meebrengt.

Het is aldus van belang dat u hier rekening mee houdt en uw beleggingsstrategie hierop afgestemd. In de volgende paragrafen bespreken we verschillende mogelijkheden die u kunt overwegen wilt u inspelen op enige volgende beurscrash voorspellingen.

Beurscrash voorspellingen? Voorbereiden op de volgende beurscrash 2020

De meningen over wanneer we de volgende beurscrash kunnen verwachten lopen sterk uiteen. Er zijn verschillende beurscrash voorspellingen die spreken over een aankomende beurskrach in 2020 terwijl anderen een langere tijdlijn aanhouden. Het is zoals gezegd lastig de timing van een market crash te voorspellen. Dat wilt echter niet zeggen dat u zich niet op kunt voorbereiden. Als u wilt beleggen tijdens een crisis of rondom een beurscrash zijn er enkele belangrijke factoren waar u rekening mee moet houden.

✔️ Voorbereiden op de volgende beurscrash 2020 - Diversificatie

Een stock market crash kenmerkt zich door scherpe dalingen. Hoewel de beurscrash voorspellingen u wellicht niet de gewenste duidelijkheid geven over de timing, kunt u hier wel informatie over de mogelijke aanleiding uit afleiden. Op basis hiervan zullen beleggers trachten te identificeren welke markten of marktsegmenten naar verwachting het hardst zullen worden geraakt en welke er beter vanaf zouden kunnen komen.

Het basisprincipe van succesvol traden of beleggen is het maximaliseren van winsten en het beperken van verliezen. Dit is tevens het uitgangspunt van hedging strategies. Door middel van hedging proberen traders hun risicoblootstelling op een bepaald activum te beperken door tegelijkertijd te investeren in een ander, negatief gecorreleerd instrument. Lees meer over de toepassing van hedging technieken in ons artikel 'Wat is Hedging? De beste CFD- & Forex hedging strategieën voor 2020'

✔️ Voorbereiden op de volgende beurscrash 2020 - Short selling

In het voorbeeld van George Soros blijkt dat sommige investeerders ervoor kiezen zich te positioneren zodat zij kunnen profiteren van de neerwaartse bewegingen. Door short selling (het plaatsen van verkooporders) kunt u namelijk van de situaties dat de prijs daalt profiteren. Met behulp van de CFD constructie bijvoorbeeld kunt u zowel long als short orders plaatsen en inspelen op stijgende en dalende bewegingen in de markt. Zo kunt u in alle marktomstandigheden handelen en heeft u aldus de mogelijkheid om u beter tegen de risico's in te dekken.

✔️ Voorbereiden op de volgende beurscrash 2020 - Risicomanagement

Wanneer u zich toelegt op trading zult u moeten accepteren dat de kans op winst onlosmakelijk verbonden is met een bepaald risico - ongeacht of er een beurscrash voorspelt is, of niet. De gouden regel van succesvol traden op de lange termijn is het maximaliseren van winsten en het minimaliseren van verliezen. Analyse technieken en een goede trading strategie zijn erop geënt de beste handelsmogelijkheden te identificeren en hier op adequate wijze op in te spelen met het oogmerk winst te behalen.

Opmerkelijk genoeg gaan vrijwel alle beginners voorbij aan risicomanagement; het ondervangen van mogelijke risico's en het beperken van verliezen. Professionele handelaren zullen echter beamen dat een passend risicomanagement systeem vrijwel net zo waardevol is als een goede trading strategie. Hoewel geld beleggen zonder risico's strikt genomen niet mogelijk is, blijkt consistent succesvolle beleggingsresultaten behalen zonder risicomanagement evenmin een optie.

Het streven is de risico blootstelling en eventuele verliezen op verlieslatende posities zoveel te beperken.

✔️ Voorbereiden op de volgende beurscrash 2020 - Safe haven assets

Succesvolle traders zullen veelal hedging technieken toepassen en investeren in zogenaamde 'safe haven' assets. Een safe haven activum verwijst naar markten of instrumenten waarvan verwacht wordt dat zij hun waarde behouden, zelfs wanneer de wereldwijde financiële markten een klap krijgen. De Zwitserse Frank wordt beschouwd als een 'veilige haven' vanwege de neutraliteit van de Zwitserse overheid en de stabiliteit van haar financiële systeem. Beleggen in goud wordt beschouwd als een veilige haven omdat het inherente waarde heeft.

Met name in tijden van politieke- en economische onrust, zoals na een beurscrash, blijkt beleggen in safe haven assets bijzonder populair. Traders proberen activa met een verhoogd risicoprofiel te verkopen ten behoeve van instrumenten zoals goud.

Praktische overwegingen om u voor te bereiden op de volgende beurscrash

Indien u zelf aan de slag wilt met trading en wilt proberen geld te verdienen met beleggen tijdens recessies doet u er verstandig aan u te verdiepen in de basics van trading en de dynamiek van de markten. Bovendien zijn er enkele praktische punten die u in overweging zult moeten nemen. We bespreken de voornaamste punten; uw broker- en trading software keuze, in de volgende paragrafen.

Handelen met met volgende beurscrash in het vooruitzicht? Kies een betrouwbare broker

Uw handelservaring wordt in verregaande mate bepaalt door uw broker keuze. Het dicteert de kwaliteit van executie, de geldende handelsvoorwaarden en kosten. Onbetrouwbare brokers of orderuitvoer die onder de maat is kan extra risico's met zich meebrengen.

Trading betreft uw kapitaal, dus wees voorzichtig. Houdt als drempel aan dat u kiest voor een broker die gereguleerd is door een gerenommeerde marktautoriteit. Admiral Markets is gereguleerd door de FCA (Financial Conduct Authority), de vooraanstaande Britse markttoezichthouder.

Houdt er daarnaast rekening mee dat de condities en kosten per broker sterk kunnen verschillen en het potentieel hebben uw trading resultaten te beïnvloeden. In bepaalde gevallen zou het zelfs het verschil tussen winst en verlies kunnen inhouden. Zeker naar aanleiding van beurscrash voorspellingen of ten tijde van een crisis kan het beleid dat brokers hanteren sterk uiteenlopen.

Check voordat u uw broker keuze maakt altijd eerste de handelscondities. Admiral Markets biedt volledige transparantie omtrent het beleid en geldende kosten. U kunt de handelsvoorwaarden van op onze website terug vinden.

Enkele kernpunten:

 • Zeer voordelige, competitive trading spreads. De spread is het verschil tussen de bied- en de vraagprijs.
 • U kunt al aan de slag met trading met een minimum inleg van €1- afhankelijk van het door u gekozen rekening type.
 • Trading is zeer toegankelijk; zelfs voor traders met een kleiner kapitaal. U kunt posities plaatsen vanaf €0.10 € per punt.
 • Ruime hefboomwerking beschikbaar - afhankelijk van uw cliënt status en het te verhandelen instrument biedt Admiral Markets toegang tot hefboom stellingen tot 1:500 voor professionele cliënten. Dit houdt in dat u posities kunt beheren die tot 500x groter zijn dan uw inlegbedrag. Bij gebruik van een hefboomeffect/ leverage dient u over een goed risico management systeem te beschikken.
 • Hefboom/margin trading tot 1:30 voor retail cliënten
 • "Negative Balance Policy" biedt bescherming bij negatieve rekening balans
 • Gratis MetaTrader 4 en MetaTrader trading software
 • Gratis real time, professionele day trading charts beschikbaar via het MetaTrader 4 en MetaTrader 5 handelsplatform- alsook real time grafieken van een scala aan andere financiële assets en instrumenten.
 • Toegang tot de exclusieve Admiral Markets MetaTrader Supreme Edition add on voor de MT4/ MT5 day trading software
 • Toegang tot de exclusieve Admiral Markets MetaTrader Supreme Edition add on voor de MT4/ MT5
 • Eenvoudig en snel posities innemen met behulp van 1-klik trading. Binnen een fractie van een seconde plaatst u een trade.
 • Admiral Markets is een vooraanstaande online broker gereguleerd door de Britse Financial Conduct Authority (FCA). De FCA is een van de meest gerenommeerde marktautoriteiten en deze licentie biedt aanspraak op FSCS bescherming.
 • Gratis opnames en stortingen middels supersnelle bankoverschrijving. Daarnaast zijn creditcard betalingen en betalingen via Neteller, Skrill en iDeal beschikbaar.
 • Toepassing van hedging technieken mogelijk.
 • Supersnelle order uitvoer
 • Geen minimum afstand voor het plaatsen van Stop Loss (SL) en Take Profit (TP) orders
 • Onbeperkt gebruik van Expert Advisors (EA's)
 • Ondersteund alle handelsvormen en vrijwel alle trading strategies en beleggingsstrategieën

Als u meer wilt weten over waar u op moet letten bij uw broker keuze verwijzen wij u naar ons artikel - Hoe kiest u de Beste Forex & CFD Broker van Nederland 2020. Admiral Markets biedt zowel gratis demo- als live trading trading accounts waarmee u gebruik kunt maken van de MT4 en MT5 technical analysis software en onze service zelf kunt ervaren! Heeft u specifieke of persoonlijke vragen? Ons Nederlandstalige team van experts staat klaar om u helpen!

Handelen met met volgende beurscrash in het vooruitzicht? trading software

Om te starten met trading heeft u naast een betrouwbare broker ook goede trading software nodig. MetaTrader is het meest gebruikte en gevierde handelsplatform en wordt door meer dan 60% van de brokers aangeboden en door 90% van alle traders gebruikt. Het handelsplatform onderscheidt zich van andere trading software door betrouwbaarheid, stabiliteit en functionaliteit. Het biedt geavanceerde functionaliteiten maar is verrassend gebruiksvriendelijk.

U kunt kiezen uit de MetaTrader 4 en de MetaTrader 5 trading software. Admiral Markets biedt gratis toegang tot beide versies van het online trading platform. MT4/ MT5 zijn niet slechts handelsplatformen maar complete online trading software solutions met geïntegreerde functies en hulpmiddelen voor technische analyse. MetaTrader is een multi asset handelsplatform - dit houdt in dat u een breed scala aan markten en instrumenten kunt verhandelen. Bovendien heeft u toegang tot de meest uitgebreide selectie indicators en hulpmiddelen die handelaren die leren beleggen kunnen ondersteunen.

Admiral Markets biedt haar cliënten bovendien exclusief toegang tot de MetaTrader Supreme Edition add on. Een handige plug in voor het MetaTrader 4 en MetaTrader 5 handelsplatform die maar liefst 55 innovatieve indicatoren, geavanceerde functionaliteiten en andere nuttige extra's biedt.

De geschiedenis van beurscrashes

De meest recente beurscrashes zijn in ons geheugen gegrift. Andere noemenswaardige stock market crashes zijn voor de meesten van ons te lang geleden om te herinneren, maar hebben een dusdanig grote impact gehad dat zij in de geschiedenis zijn gemarkeerd. We bespreken de belangrijkste beurscrashes in chronologische volgorde.

➢ Beurskrach van 1929 - de eerste beurscrash met internationale gevolgen

De beurskrach van 1929 is het eerste geval waaraan de term stock market crash ofwel beurscrash verbonden werd. Het is nog altijd een van de meest bekende en grootste beurscrashes in de geschiedenis en de eerste met zulke verreikende internationale gevolgen. De beurscrash begon op "Black Thursday" op 24 oktober en markeerde het begin van de Grote Depressie en de crisis van 1929 die de hele Amerikaanse economie trof en vervolgens een grote impact op de rest van de wereld had. De beurskrach had catastrofale gevolgen en was voorbode voor de internationale crisis van de jaren 30.

Aanleiding beurskrach 1929

De directe aanleiding voor de beurskrach van 1929 was een speculatieve zeepbel. De prijzen van beursgenoteerde activa werden tot ongekende hoogten gedreven. De prijsstijgingen verder gevoed door de introductie van kopen op krediet; als gevolg hiervan werden aandelen veel hoger gewaardeerd dan redelijk was. Tegelijkertijd ging het ongemerkt steeds slechter met de Amerikaanse economie. In het laatste kwartaal van 1929 stortte de Amerikaanse aandelenmarkt in. Het effect hiervan was voelbaar in andere financiële markten en raakte vervolgens ook andere, internationale beurzen.

In de drie daaropvolgende jaren volgde beurscrashes op vrijwel alle grote, internationale markten op dat moment. De crisis breidde zich uit tot de gehele economie, hetgeen de lange en diepgaande economische depressie van de jaren '30 veroorzaakte. De Wall Street stock market crash had aldus gevolgen voor de gehele economie en de hele wereld.

De crisis op Wall Street in 1929 en de beurscrash hadden gevolgen voor de wereldwijde economie. Ook in Nederland waren de effecten sterk voelbaar. In de vroege veertiger jaren, tegen het begin van de Tweede Wereldoorlog zagen we de eerste tekenen van herstel. De wapenwedloop gaf de economie en de financiële markten een impuls.

➢ Beurscrash van 2000 - Internet bubble stock market crash

De stock market crash van 2000 is beter bekend als de internet bubble beurscrash. De market crash begon in april 2000 en heeft ruim drie jaar geduurd. De belangrijkste aanleiding was het barsten van de speculatieve zeepbel die zich in de periode van 1999- 2000 had opgebouwd. De jaren '90 waren zeer voorspoedig voor de financiële markten, met name voor de technologiesector. De waarde van de NASDAQ index, een verzameling van de meest prominente aandelen in de tech sector, werd in 1998 alleen al met 5x vermenigvuldigd.

De NASDAQ piekte in maart 2000. De ontwikkeling begon zich kort daarna, in April, langzaam aan te vertragen na de beursgang van Wanadoo en het financiële schandaal rondom telecommunicatie provider Global Crossing. De eigenlijke beurscrash echter, begon tegen het einde van het jaar 2000. De beurscrash versnelde in 2001 en de effecten werden versterkt door de aanvallen van 11 September 2001. Het einde van deze stock market werd gemarkeerd door een opleving van de financiële markten in Maart 2003.

➢ Beurscrash 2008 - Housing Market Crash

De stock market crash van 2008 wordt ook wel aangeduid als de housing market crash ofwel de subprime crisis.

De in 2007 ingezette bear cyclus van de Amerikaanse aandelenmarkten werd sterk versneld toen zakenbank Lehman Brothers op maandag 15 september 2008 haar faillissement aankondigde. Dit markeerde het begin van de Wall Street stock market crash. De grotere beurscrash echter, begon enige tijd later, op maandag 6 oktober 2008. Deze market crash luidde het begin van de economische crisis van 2008 in.

De subprime market crash was het gevolg van het verstrekken van ongedekte hypothecaire leningen aan niet-solvabele huishoudens op grote schaal. Miljoenen Amerikanen konden tegen een relatief lage variabele rente buitenproportioneel hoge bedragen lenen. Een groter aantal personen was in de positie om te kopen. Dit stimuleerde de vraag en aldus de waardering van de huizenmarkt. Men leende met de gedachte dat huizenprijzen zouden blijven stijgen. De stagnatie van de Amerikaanse huizenmarkt betekende dat vele huishoudens niet aan hun hypothecaire verplichtingen konden voldoen.

Na de renteverhoging door de Federal Reserve Bank (Fed) in 2005, namen de maandelijkse hypotheeklasten voor velen aanzienlijk toe. Het aantal wanbetalingen steeg in rap tempo tot ruim 15%. Dientengevolge beginnen huizenprijzen geleidelijk aan te dalen, hetgeen een reeks faillissementen van grote krediet organisaties en beleggingsfondsen teweeg brengt.

Dit zet een domino effect in werking. De crisis verspreidt zich in hoog tempo naar de rest van de wereld en vele banken en kredietverstrekkers raken in de problemen en de ene na de andere stock market crashed.

De beurscrash van 2008 trof de direct of indirect vrijwel alle sectoren en financiële markten, op internationale schaal.

De beurscrash van 2008 is tevens de oorzaak van de schuldencrisis en stock market crash in 2011. Hoewel de crisis haar hoogtepunt in het najaar van 2008 toont, duurt het tot ver in 2011 voort.

➢ Beurscrash 2011 - Stock Market crash

Anders dan de stock market crashes van 2000 en 2008 is deze beurscrash niet het gevolg van een explosie van een speculatieve zeepbel. De economische situatie na de stock market crash van 2008 heeft in belangrijke mate de context geschetst voor deze, daaropvolgende beurscrash.

De impact van de market crash van 2008 was groot en de gevolgen verreikend. De beurskrach zet een domino effect in werking. Enkele grote internationale banken en kredietverstrekkers balanceren op het randje van faillissement. Overheden zijn gedwongen in te grijpen. Het publiek wordt geconfronteerd met scenario's die nooit eerder zijn voorgekomen en velen niet mogelijk hadden geacht. Het vertrouwen in de economie en de politiek daalt tot een absoluut dieptepunt.

Bovendien kampen verschillende staten na de economische crisis met grote overheidstekorten. In Europa zorgt de Griekse schuldencrisis en de mogelijke effecten hiervan op de Euro voor onrust. Geruchten over bezuinigingsplannen, vervroegde verkiezingen en tegenvallende economische cijfers in Europa en in de Verenigde Staten dragen bij aan een moeizaam herstel.

➢ Andere Market Crashes

We hebben hiermee de belangrijkste market crashes besproken. Uiteraard zijn er andere beurscrashes geweest die een redelijke impact hebben gehad.

De tulpenmanie market crash - de eerste 'zeepbel' market crash

De eerste beurscrash ooit vond in 1937 plaats op Nederlandse bodem. Tulpen waren in die periode erg geliefd onder de Europese aristocratie en het beperkte aanbod dreef de prijs erg op. Het markeert een hausse in de tulpenhandel.

Op het hoogtepunt werden tulpenbollen verhandeld voor het equivalent van tien maal het jaarsalaris van een ervaren vakman. Tulpen waren op dat moment ongeveer evenveel waard als een Amsterdams grachtenpand. De tulpenmanie wordt gezien als de eerste grote beurscrash ten gevolge van een speculatiegolf in de wereldgeschiedenis

Beurskrach 1973 - De eerste olieschok market crash

De beurscrash van 1973 markeerde het einde van de glorious thirties, de 30 jaar van economische groei en werkgelegenheid die volgde na de Tweede Wereldoorlog. De market crash van 1973 is een van de weinigen die haar oorsprong niet in de explosie van een speculatiegolf vindt.

De crisis van 1973 begon met de sterke stijging van de olieprijzen. De prijs van een vat olie steeg van $ 3 in oktober 1973 tot $ 12 in maart 1974, vanwege het embargo van de Arabische olieproducerende landen tegen de bondgenoten van Israël. Dit embargo verslechtert een reeds fragiele situatie op de oliemarkt. De sterke stijging van de olieprijzen treft de gehele wereldeconomie en markeert het begin van een recessie.

Beurskrach 1979 - De eerste olieschok market crash

De tweede aan de oliemarkt gerelateerde beurskrach vindt plaats in 1979. De aanleiding is een maandenlange onderbreking van olie export uit Iran, ten tijde van de Iraanse revolutie. De olieprijzen stijgen in korte periode van ongeveer $ 17 naar $ 35 per vat, hetgeen de toch al kwetsbare wereldwijde economische herstel onder druk zet.

De Beurscrash van 1987

De market crash van 1987 begon op Black Monday 19 oktober 1987, een van de slechtste dagen op Wall Street. Op deze dag verloor de Dow Jones in één sessie maar liefst 22,6% van zijn waarde. Hiermee werd het vorige record uit 1929 (-12,6%) verbroken. Recentelijk, werd ook 12 maart 2020 aan het lijstje slechtste dagen toegevoegd. In 1987 registreerden beurzen elders in de wereld astronomische dalingen. De Parijse beurs verloor 9,7%, de Britse stock market crashte 26% en in Hong Kong kelderde de beurs een verbazingwekkende 46%.

Deze beurskrach volgde op een 5 jaar durende speculatiegolf in aandelenmarkten. Onder president Reagan en zijn liberale revolutie hadden de Amerikaanse beurzen een vrijwel ononderbroken groei doorgemaakt. Publicaties over het groeiende Amerikaanse handelstekort markeerde het begin van de beurskrach van 1978.

De beurskrach op Wall Street in 1978 was de eerste waarbij computers en automatische handelssystemen betrokken waren. Bij de eerste tekenen van economische teruggang stelden trading robots massaal short orders in, hetgeen verdere neergang ten gevolge had.

Deze stock market crash vond echter plaats in de context van een florerende mondiale economie. Door deze de economische stabiliteit konden de effecten van de beurscrash op de algehele economie worden beperkt. Bovendien reageerde de Fed snel en effectief en werd de schade grotendeels beperkt.

Zelf handelen met een volgende beurscrash in het vooruitzicht?

Beleggen is naar haar aard risicovol. Immers, we speculeren op onze verwachting dan wel voorspelling dat een activum in waarde zal stijgen of dalen. We positioneren ons overeenkomstig met het doel winst te behalen. De kans op winst gaat echter hand in hand met het risico op verlies. Let wel, als marktdeelnemers geloven dat de volgende beurscrash op handen is, we een verhoogde mate van volatiliteit kunnen verwachten.

De volatiliteit bepaald op directe wijze hoezeer en hoe frequent de prijs van een bepaald instrument of gegeven markt beweegt. Hoe hoger de volatiliteit, hoe meer de prijs van een markt over een bepaald tijdsbestek zal bewegen. Prijsbeweging biedt handelskansen maar brengt ook risico's met zich mee. Het risico op verlies en de kans op winst gaan in die zin hand in hand. het is aldus van belang dat u goed op de hoogte bent van de geldende marktcondities en weet hoe u hier het beste op kunt inspelen.

Indien u zelf aan de slag wilt met trading met een volgende beurscrash in het vooruitzicht of u zich naar aanleiding van een beurscrash voorspelling wilt positioneren om hierop in te spelen, doet u er verstandig aan u te verdiepen in de basics van trading en de dynamiek van de markten.

Het is raadzaam nieuwe strategieën of hulpmiddelen altijd eerst in een risicovrije omgeving te testen. Admiral Markets biedt hiertoe trading simulators en een gratis demo account. Met een demo account kunt u risicovrij experimenteren met verschillende manieren van beleggen tijdens een market crash zonder dat u uw kapitaal op het spel zet.

Middels demo- ofwel paper trading kunt u de financiële markten risicovrij en in real time navigeren en uw trading vaardigheden verbeteren zonder dat uw kapitaal risico loopt. De rekening balans op een demo account bestaat namelijk uitsluitend uit virtuele middelen. U kunt vertrouwdheid opbouwen met de dynamiek van de markten en experimenteren met de verschillende functies en mogelijkheden van het MetaTrader 4 of MetaTrader 5 handelsplatform. Met een live trading account kunt u tevens daadwerkelijk deelnemen aan het handelsverkeer.

Wilt u zelf direct aan de slag met trading ? Klik op de onderstaande banner of de volgende links om een demo- of live trading account te openen.

Admiral Markets is de perfecte partner als u aan de slag wilt met trading. Naast uitstekende handelsvoorwaarden en concurrerende trading spreads bieden wij superieure trading software, technische hulpmiddelen en uitgebreide financiële educatie. Daarnaast hebben wij een Nederlandstalig team van experts die klaarstaan om u te assisteren en ondersteunen met het openen en managen van uw trading account.

Links naar Gerelateerde Trading Artikelen

Over Admiral Markets UK LTD

Als gereguleerde broker, verlenen wij toegang tot de meest gebruikte trading platformen ter wereld. U kan bij ons ETF's en CFD's op Forex, indices, grondstoffen, aandelen, obligaties en cryptocurrencies verhandelen.

Risico Disclaimer

Dit materiaal bevat geen beleggings- of investeringsadvies en zou niet als zodanig moeten worden geïnterpreteerd, noch als een uitnodiging of aanbieding tot deelname in transacties in financiële instrumenten. Merk op dat dergelijke beurs- en trading analyse geen betrouwbare indicatie zijn voor toekomstige prestaties gezien het feit dat de relevante omstandigheden aan constante verandering onderhevig zijn. Alvorens u enige beslissingen maakt omtrent investeringen, beleggingen of trading, dient u advies in te winnen van een onafhankelijk, financieel adviseur om degelijk begrip van de geassocieerde risico's te verkrijgen.

Informatie over de technische analyse

De in dit artikel opgenomen data betreft aanvullende informatie met betrekking tot analyse, schattingen, prognoses, voorspellingen of andere soortgelijke beoordelingen of informatie (hierna "Analyse") gepubliceerd op de website van Admiral Markets. Let, alvorens u investeringsbeslissingen neemt, alstublieft op het volgende:

 1. De analyse is puur voor informatieve doeleinden gepubliceerd en kan op geen enkele manier worden opgevat als een beleggingsadvies of aanbeveling.
 2. Elke investeringsbeslissing moet door elke klant afzonderlijk worden genomen. Admiral Markets is niet verantwoordelijk voor enig verlies of enige schade welke voortvloeit uit een dergelijke beslissingen, al dan niet gebaseerd op de analyse.
 3. Deze analyses zijn voorbereid door een onafhankelijke analist (hierna "auteur" genoemd) op basis van de persoonlijke opinies en schattingen van de auteur.
 4. Om ervoor te zorgen dat de belangen van de klanten worden beschermd en de objectiviteit van de analyse niet wordt geschaad, heeft Admiral Markets relevante interne procedures opgesteld ter preventie en voor het beheer van belangenconflicten.
 5. Hoewel alles in het werk wordt gesteld om ervoor te zorgen dat alle bronnen van Analyse betrouwbaar zijn en dat alle informatie, op een begrijpelijke, tijdige, nauwkeurige en volledige manier wordt gepresenteerd, garandeert Admiral Markets niet de nauwkeurigheid of volledigheid van enige informatie vervat in de analyse. De gepresenteerde cijfers die verwijzen naar eerdere prestaties zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.
 6. De inhoud van de Analyse mag niet worden geïnterpreteerd als een expliciete of impliciete belofte, garantie of implicatie door Admiral Markets dat de klant zal profiteren van de daarin opgenomen strategieën of dat verliezen in verband hiermee kunnen of zullen worden beperkt.
 7. Elke vorm van eerdere scenario's of gemodelleerde uitvoering van financiële instrumenten zoals aangegeven in de publicatie mag niet worden opgevat als een expliciete of impliciete belofte, garantie of implicatie door Admiral Markets voor toekomstige prestaties. De waarde van het financiële instrument kan zowel stijgen als dalen en het behoud van de waarde is niet gegarandeerd.
 8. De projecties opgenomen in de Analyse kunnen afhankelijk zijn van aanvullende vergoedingen, belastingen of andere heffingen. De prijslijst die van toepassing is op de diensten geleverd door Admiral Markets is publiek beschikbaar op de website van Admiral Markets.
 9. Handel in leveraged (hefboom) producten -inclusief contracts for difference- is speculatief van aard en kunnen resulteren in verliezen of winst. Voordat u begint met handelen, moet u ervoor zorgen dat u alle risico's begrijpt.Avatar-Admirals
Admirals Een alles-in-één oplossing voor het uitgeven, investeren en beheren van uw geld

Admirals is meer dan een broker, het is een financieel centrum dat een breed scala aan financiële producten en diensten aanbiedt. We maken het mogelijk om persoonlijke financiën te benaderen via een alles-in-één oplossing voor beleggen, uitgeven en beheren van geld.