Geld verdienen met Beleggen tijdens recessies?

Maart 10, 2020 15:35 UTC

Wist u dat twee van de drie mensen totaal niet voorbereid zijn op de volgende economische recessie? Wat nog zorgwekkender is, is dat economen zich schrap zetten voor een economische crisis in de nabije toekomst. De misconceptie bestaat dat rendabel of veilig beleggen tijdens de crisis niet mogelijk is. Er zijn echter zeer sprekende voorbeelden van iconische beleggers zoals Warren Buffet en George Soros die door te beleggen tijden crisis nalatigheden een fortuin hebben verdiend. Geld verdienen met beleggen kan in principe in elk marktklimaat.

Beleggen tijdens recessies brengt uiteraard risico's met zich mee maar kan ook interessante mogelijkheden bieden voor investeerders. Vele traders zijn huiverig omdat zij niet bekend zijn met de karakteristieken van deze marktconditie. We bespreken in dit artikel enkele eenvoudige manieren om u voor te bereiden op een recessie en hoe u hier wellicht zelfs uw voordeel mee kunt doen.

Wilt u veilig beleggen in een economische crisis dan is het van belang dat u de dynamiek die de koersdalingen stuurt goed begrijpt. Bij beleggen tijdens recessies is het extra belangrijk dat u zich leert beschermen tegen de doorgaans hogere risico blootstelling.

Traders die consistent geld verdienen met beleggen weten hoe zij veilig beleggen tijdens recessies, bij stijgende koersen en non- trending markets. In dit artikel richten wij ons op beleggen tijdens crisisomstandigheden. We bespreken:

 • Wat is een economische recessie en wat is de oorzaken hiervan zijn
 • Hoe beïnvloedt een economische crisis de financiële markten en is het mogelijk te beleggen tijdens recensies - wel of niet beleggen tijdens crisis
 • Hoe kunt u zich voorbereiden op financiële crisis - waar moet u op letten wilt u veilig beleggen tijdens recessies
 • Strategieën voor beleggen tijdens crisis - de meest populaire technieken en methoden die professionele traders gebruiken willen zij veilig beleggen tijdens recessies.

Wilt u geld verdienen met beleggen tijdens handelsoorlogen of inspelen op de gevolgen van Brexit? Klik op de onderstaande banner of de volgende links om een demo- of live trading account te openen.

Geld verdienen met Beleggen tijdens recessies? Wat is een economische recessie

Het National Bureau of Economic Research definieert een economische recessie als een "significante daling van de economische activiteit verspreid over de (verschillende sectoren van de) economie, die meer dan een paar maanden aanhoudt". De daling van de economische activiteit wordt gemeten aan de hand van verschillende economische factoren. De volgende vijf indicatoren zijn de belangrijkste barometers van de economische gezondheid:

 • Het reëel bruto binnenlands product (bbp)
 • Het reëel inkomen
 • De werkgelegenheid,
 • De industriële productie
 • De winstcijfers van de detailhandel

In het huidige rap evoluerende marktklimaat werken vele economen en analisten met een striktere benadering. Zij stipuleren extra voorwaarden om een situatie als zijnde een recessie aan te merken. Zij gaan bijvoorbeeld pas uit van een financiële crisis als de BBP van een economie twee opeenvolgende kwartalen krimpt.

Er zijn echter ook andere, meer zichtbare indicatoren, zoals het faillietverklaringen van grote bedrijven, leegstand in winkelstraten of extra prijsverlagingen om consumentenuitgaven te stimuleren maar ook dalingen van de huizenprijzen en hoge werkloosheidscijfers. Meest recentelijk hebben we te maken gehad met wat ongewone activiteit in de financiële markten. De Amerikaanse aandelenbeurzen werden op 9 maart 2020 door extreem scherpe dalingen tot tweemaal toe gesloten.

Geld Verdienen met Beleggen tijdens Crisis? Oorzaken en Mogelijkheden

Hoe kunt u zich voorbereiden op economische crisis? Alvorens we bespreken hoe u zich kunt voorbereiden op financiële crisis is het belangrijk dat u weet welke factoren de economische crisis hebben veroorzaakt. Als u weet waar u op moet letten kan u namelijk niet alleen bepalen of en hoe u zich moet voorbereiden op financiële crisis maar het kan ook enige houvast bieden bij de overwegingen:

 • wel of niet beleggen
 • wanneer beleggen
 • waarin beleggen tijdens crisis.

Er zijn vele mogelijke factoren die een economische recessie kunnen veroorzaken. Sommige recessies worden veroorzaakt door politieke onrust of oorlogen en andere door beleidsmaatregelen van de overheid. In algemene zin is een financiële crisis het gevolg van een onevenwicht in de economie dat moet worden gecorrigeerd. De meest recente financiële crisis in 2008 was bijvoorbeeld te wijten aan de zogenaamde 'housing bubble' oftewel de stagnerende Amerikaanse huizenmarkt. De verwachting dat de huizenprijzen zouden blijven stijgen, was de basis voor structurele overfinanciering. De Amerikaanse FED (Federal Reserve) hield de rentetarieven bewust laag om kredietverstrekking aan te moedigen. De aantrekkelijke voorwaarden voor consumentenleningen leidde tot stelselmatige overfinanciering. Vele mensen kochten huizen die zij zich eigenlijk niet konden veroorloven.

Financiële instellingen creëerden complexe producten, waarbij leningen met voordelige voorwaarden werden gecombineerd met leningen met minder aantrekkelijke leningen. Toen mensen in gebreke bleven met het afbetalen van hun leningen, kweekte dit paniek in de markt. Dit veroorzaakte een domino effect wat uiteindelijk leidde tot bankfaillissementen en een reddingsplan van ruim $ 700 miljard. De financiële crisis van 2008 wordt dan ook veelal aangeduid als de banking crisis.

Waar vrijwel iedereen de effecten van de crisis heeft kunnen voelen en velen hier enige nadelen van hebben ervaren, zijn er ook traders die een fortuin hebben verdiend door te beleggen tijdens recessies. Als u wilt beleggen tijdens crisis dan is de eerste vraag die u zich zal stellen: waarin te beleggen bij crisisomstandigheden? Wat de beste manier is om te beleggen tijdens crisissen (en waarin te beleggen bij recessies) is deels afhankelijk van de oorzaak van de bewuste crisis.

Geld Verdienen met Beleggen tijdens Crisisomstandigheden zoals Warren Buffett

De gouden regel van beleggen (en zo ook beleggen tijdens crisis) luidt: 'koop laag, verkoop hoog'. Ervaren beleggers gebruikten dit gegeven als leidraad wanneer zij besluiten tussen wel of niet beleggen en waarin beleggen. Warren Buffet is een extreem voorbeeld dat geld verdienen met beleggen tijdens recessies absoluut mogelijk is.

In de recessie van 2008 werden banken en andere kredietverstrekkers het hardst geraakt. Dit bleek voor Buffet leidend in zijn antwoord op de vraag: waarin beleggen bij crisisomstandigheden. Wilt u namelijk geld verdienen tijdens recessies dan zoekt u naar activa die op dat moment ondergewaardeerd zijn maar waarvan het waarschijnlijk is dat deze zich zullen herstellen.

Buffet's investering in Goldman Sachs in 2008 is een perfect voorbeeld van deze methodiek. Deze ideologie omtrent waarin te beleggen tijdens recessies legde hem geen windeieren. Niet alleen wist hij zijn kapitaal te behouden, hij maakte naar verluidt ruim $ 4 biljoen US Dollar winst op zijn investering en bezit nog altijd een aanzienlijk aandeel in het bedrijf. Dit is een perfect voorbeeld van geld verdienen met beleggen tijdens recessies. Hoewel het zeker een uniek resultaat is, blijkt het geen eenmalige gebeurtenis. Tijdens de piek van de crisis verkondigde Buffet dat hij aandelen in Amerikaanse bedrijven op kocht.

Ook andere legendarische investeerders zoals George Soros wisten veel geld te verdienen met beleggen tijdens recessies. Soros staat bekend als 'de man die de Bank of Engeland brak'. Hij verdiende een groot deel van zijn kapitaal door te beleggen tijdens crisisomstandigheden. Hij profiteerde op Black Wednesday, 16 september 1992, van een enorme shortpositie in de Britse pond. Hij maakte naar verluidt meer dan £ 1 miljard GBP winst.

Groot-Brittannië was toentertijd een onderdeel van het wisselkoersmechanisme (ERM). Deze regeling zag er op toe dat de regering tussenbeide kwam als de Britse Pond verzwakte tot een bepaald niveau; in verhouding tot de Duitse mark. Soros voorspelde met succes dat een combinatie van omstandigheden - waaronder de toenmalige hoge rente en de ongunstige koers waartegen Groot-Brittannië zich bij het wisselkoersmechanisme had aangesloten - de Britse Pond kwetsbaar had gemaakt.

In de weken voorafgaand aan Black Wednesday, gebruikte Soros zijn Quantum Trader Fund om een enorme shortpositie in Pond Sterling op te bouwen.

De financiële crisis van 2008 werd veroorzaakt door stagnatie in huizenprijzen en was het gevolg van algehele overfinanciering. De aanleiding van de recessie in 2001 was het barsten van de 'tech bubble' en de politieke onrust na 9/11. Hoewel de karakteristieken en de exacte onderliggende factoren van elke financiële crisis uniek zijn, kunnen we een aantal overeenkomsten identificeren. Denk aan hoge rentetarieven, politieke spanningen, 'bubbles' en extreme inflatie.

Om te voorkomen dat zij in de volgende recessie verstrikt raken, moeten beleggers en traders zich voorbereiden op financiële crisissen. Dit begint allereerst het besef dat geld verdienen met beleggen tijdens recessies, met de juiste benadering, absoluut mogelijk is. Waar de meeste handelaren zich uitsluitend richten op vragen zoals wanneer beleggen of waarin beleggen tijdens crisisomstandigheden zijn er bovendien een aantal praktische zaken die u op orde moet hebben.

Zo is het essentieel dat u een betrouwbare broker heeft, die u toegang tot de financiële markten verschaft en over de juiste trading software beschikt. Admiral Markets biedt gratis toegang tot de MetaTrader 4 en MetaTrader 5 handelsplatformen - de nummer 1 multi asset trading software ter wereld. MT4 / MT5 biedt toegang tot real time market data, analysemogelijkheden en superieure order uitvoer.

Klik op de onderstaande banner om deze software volledig GRATIS te downloaden!

Waarin Beleggen tijdens crisis - Welke invloed heeft een recessie op de aandelenmarkt?

Het is belangrijk dat u de volgende nuance goed begrijpt: de aandelenmarkt is geen indicator van de economische recessie noch zullen beleggers zoals Soros en Buffett hun antwoord op de vraag waarin te beleggen bij recessies uitsluitend op de marktbeweging baseren. Immers, de prijsontwikkeling van bijvoorbeeld een aandeel weerspiegelt de mening van beleggers, over de toekomstige winst van het betreffende beursgenoteerde bedrijf. Het zegt niet direct iets over de algehele staat van de economie.

Echter, een economische recessie heeft uiteraard haar weerslag op de financiële markten. Zo geven consumenten in economische recessies bijvoorbeeld in de regel minder uit, wat kan leiden tot lagere bedrijfsinkomsten of banenverlies. Hetgeen op haar beurt weer de (toekomstige) winstgevendheid van een bedrijf kan beïnvloeden. Men kan in dit verband spreken van een wisselwerking of overlap tussen de financiële crisis en de (dalende) bewegingen op de aandelenmarkt.

Laten we de meest recente economische crisis en het effect op de Dow Jones index als voorbeeld nemen. De Dow Jones index (DJI 30) vertegenwoordigd de dertig grootste Amerikaanse bedrijven, uit verschillende sectoren. Denk aan bedrijven zoals Apple, Nike, McDonald's.

Bron: Admiral Markets MetaTrader 5, DJI 30 Maandelijkse grafiek - Waarin beleggen tijdens recessie. Data over periode: van 1 mei 2005 tot 15 augustus 2019, data verkregen uit analyse op 15 augustus 2019, om 13:56 uur BST. - Let op: in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor toekomstige prestaties.

Het geel gearceerde veld in de bovenstaande grafiek toont de een scherpe daling in de koersontwikkeling van de Dow Jones 30 tussen oktober 2007 tot maart 2009. Hoewel de index ten tijde van de financiële crisis aanzienlijk daalde, bereikte zij haar dieptepunt voordat de economie weer begon te herstellen. Dit komt omdat centrale banken tijdens een economische recessie doorgaans de rente verlagen om zo de kosten voor financiering te verlagen, in de hoop dat consumenten en bedrijven meer kapitaal lenen.

Het idee is dat consumenten meer kunnen uitgeven en bedrijven de kapitaalinjectie zullen gebruiken om te investeren in groei, innovatie, werkgelegenheid enzovoort. Het doel is de economie een impuls te geven en weer te laten groeien.

Als u de verbanden tussen de (factoren die leiden tot) een economische crisis en de marktbeweging begrijpt, kunt u zich beter voorbereiden op financiële crisisomstandigheden. In de volgende secties zullen we dieper ingaan op specifieke strategieën en technieken voor beleggen tijdens recessies ofwel beleggen tijdens crisis. Zodat u weet hoe u zich kunt voorbereiden op financiële crisisomstandigheden en zelf geldige antwoorden op vragen zoals wanneer beleggen? en waarin beleggen? kunt geven.

Hoe voorbereiden op Economische crisissen?

Wat u nodig heeft wilt u Geld verdienen met Beleggen tijdens Recessies

Vele investeerders en traders richten zich voornamelijk op eerder genoemde vraagstukken zoals wanneer beleggen? en waarin beleggen? Zij gaan echter volledig voorbij aan de praktische aspecten. Om te kunnen investeren of beleggen tijdens crisissen moet u toegang tot de juiste financiële handelsproducten hebben. Met een betrouwbare broker, gunstige handelsvoorwaarden, passende constructies en de juiste trading software kunt u optimaal profiteren van de marktbewegingen.

Wanneer men geld verdienen met beleggen tijdens recessies als als doel stelt, denkt men bij voorbereiden op financiële crisissen hoofdzakelijk aan analyse en trading strategieën. Zorg echter eerst dat u deze zaken op orde heeft. Voordat we strategieën en technieken voor beleggen tijdens crisis bespreken, behandelen wij stapsgewijs:

1. Geld verdienen met beleggen tijdens recessies - Open een account bij een gereguleerde Broker

Uw handelservaring wordt in verregaande mate bepaalt door uw broker keuze. Het bepaalt niet alleen welke instrumenten u kunt verhandelen maar dicteert tevens de kwaliteit van executie, de geldende handelsvoorwaarden en kosten. Deze condities en kosten kunnen per broker sterk verschillen en kunnen uw trading resultaten beïnvloeden en zelfs het verschil tussen winst en verlies inhouden! Dit geldt des te meer wilt u geld verdienen met beleggen tijdens recessies.

In tijden van economische onzekerheid, zoals tijdens een economische crisis, kunnen prijsbewegingen namelijk extra volatiel zijn. Zorg dat u kiest voor een broker die met duidelijke, transparante handelsvoorwaarden en tarieven werkt. U moet er bovendien op kunnen vertrouwen dat uw broker uw orders op competente en veilige wijze uitvoert. Daarnaast zou ervan op aan moeten kunnen dat de broker zelf stabiel is.

Als u handelt met brokers die gereguleerd worden door 's werelds meest herkenbare financiële toezichthouders, zoals de Britse Financial Conduct Authority (FCA), kan u uitgaan van een hogere mate van financiële stabiliteit en zekerheid en geniet u bovendien van extra wettelijke bescherming.

Admiral Markets wordt gereguleerd door vier van 's werelds meest gerenommeerde financiële toezichthouders: de UK Financial Conduct Authority (FCA), de Australian Securities and Investments Commission (ASIC), de Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) en de Estonian Financial Supervision Authority (EFSA ).

Check voordat u uw broker keuze maakt altijd eerste de handelscondities. U kunt de volledige handelsvoorwaarden van Admiral Markets op onze website terug vinden.

Enkele kernpunten:

 • Start Trading met een minimum inleg vanaf slechts € 1 - afhankelijk van het gekozen trading account type en het te verhandelen instrument
 • Competitieve transactiekosten en trading spreads; de spread is het verschil tussen de bied- en de vraagprijs
 • Hefboomwerking beschikbaar:
 • Toegang tot hefboomeffecten tot 1: 500 voor Professionele Klanten; waarmee u posities kunt beheren die tot 500 keer meer waard zijn dan uw inleg.
 • Toegang tot hefboomeffecten tot 1:30 voor Particuliere Klanten. De maximaal beschikbare hefboomwerking is afhankelijk van het instrument.
 • Geniet bescherming van het exclusieve Admiral Markets "Negatief Saldo Beschermingsbeleid"
 • Breed aanbod van verhandelbare instrumenten - handelen in Forex, aandelen, grondstoffen en cryptocurrencies.
 • Gratis Real Time market data
 • FCA gereguleerde broker - Met een licentie van een van de meest gerenommeerde marktautoriteiten ter wereld - de Britse FCA - kunt u bij Admiral Markets handelen met een veilig gevoel.
 • Gratis stortingen en opnames middels bankoverschrijving, credit card betalingen of via iDeal, Skrill & Neteller
 • Hedging is mogelijk en toegestaan
 • Ondersteund alle handelsvormen en vrijwel alle trading strategies en beleggingsstrategieën

Als u meer wilt weten over waar u op moet letten bij uw broker keuze verwijzen wij u naar ons artikel - Hoe kiest u de Beste Forex & CFD Broker van Nederland 2020. Zelf geld verdienen met beleggen tijdens recessies? Admiral Markets biedt zowel gratis demo- als live trading accounts waarmee u gebruik kunt maken van de MT4 en MT5 handelsplatformen en onze service zelf kunt ervaren. Heeft u specifieke of persoonlijke vragen? Ons Nederlandstalige team van experts staat klaar om u helpen!

2. Waarin beleggen tijdens crisis, handelen in stijgende & dalende markten met CFDs

CFD staat voor Contract for Difference en stelt de trader in staat effecten zoals valutaparen, aandelen, indices, grondstoffen en crypto's te verhandelen zonder hier bezit van de te nemen. Omdat u geen bezit van de onderliggende activa neemt kunt u op zeer eenvoudige wijze een bepaald aantal units van een asset kopen of verkopen. Nu u met CFD trading kunt inspelen op zowel op- als neerwaartse marktbewegingen is de constructie bij uitstek geschikt om in te spelen op de koersdalingen die u kunt verwachten bij beleggen tijdens recessies.

CFD beleggen tijdens recessies biedt de flexibiliteit om in te spelen op koersveranderingen ongeacht de richting. Een uitkomst nu men er bij beleggen tijdens recessies rekening mee moet houden dat sommige markten en instrumenten stijgen en andere dalen. Het verkopen van assets is een belangrijke techniek wilt u geld verdienen met beleggen tijdens crisisomstandigheden. Deze methode staat bekend als short gaan of short selling - we zullen hier in de paragraaf over de belangrijkste strategieën voor het beleggen tijdens recessies, nader op ingaan.

3. Waarin beleggen tijdens crisis, handelen met een Multi Asset Trading Platform

Om te starten met beleggen tijdens crisisomstandigheden zult u, zoals eerder aangehaald, eerst enkele praktische keuzes moeten maken. Uiteraard moet u een broker kiezen die de CFD constructie ondersteund, zodat u in zowel stijgende als dalende markten kunt beleggen tijdens recessies. Let op of uw broker hier bovendien gunstige handelsvoorwaarden toe biedt.

Naast een betrouwbare broker heeft u om te kunnen beleggen tijdens crisissen ook goede trading software nodig. De trading software van MetaQuotes wordt alom aangemerkt als de beste trading software.

Het MetaTrader 4 trading platform is in feite een multi- asset handelsplatform - dit houdt in dat u een breed scala aan markten en hefboomproducten kunt verhandelen. Ervaren traders wijzen ons erop dat diversificatie een van de meest belangrijke risicomanagement tools is. Wilt u geld verdienen met beleggen tijdens recessie dan is dit des te meer van belang. Beleggen tijdens recessies wordt over het algemeen aangemerkt als risicovoller dan beleggen in economisch stabiele tijden. Door verschillende assets in uw handelsportefeuille op te nemen is uw risico blootstelling gespreid.

MT4 is de eerste keuze van honderdduizenden handelaren over de hele wereld. MetaTrader is het meest gebruikte en gevierde handelsplatform en wordt dan ook door zowel traders als Forex- en CFD brokers als best trading platform beschouwd. U kunt kiezen uit de MetaTrader 4 en de MetaTrader 5 trading software. Admiral Markets biedt gratis toegang tot beide versies van het online trading platform.

Het trading platform onderscheidt zich van andere trading software door betrouwbaarheid, stabiliteit en functionaliteit - zo biedt het platform verschillende automated trading tools en kunt u zelf trading bots en andere indicatoren toevoegen of coderen. MT4/ MT5 zijn niet slechts handelsplatformen maar complete online trading software solutions met geïntegreerde functies en hulpmiddelen voor technische analyse. Dit houdt in dat u met hetzelfde platform analyse kunt verrichten en u kunt voorbereiden op financiële crisisomstandigheden en ook direct kunt beleggen tijdens recessies.

Bovendien biedt Admiral Markets een exclusieve add -on die de functionaliteit van het platform verder uitbreid, MetaTrader Supreme Editie. Met deze plug in stelt u in staat uw analyse en CFD trading activiteiten verder te optimaliseren. Boost uw handelservaring met MT4SE. Deze plug in omvat ruim 55 extra, innovatieve indicatoren, automated trading tools, geavanceerde functies, weergave opties en nog veel meer.

Wilt u zich goed voorbereiden op financiële crisissen dan is het niet alleen van belang dat u over de juiste trading software beschikt, het is uiteraard ook belangrijk dat u weet hoe u het platform kunt gebruiken. Admiral Markets biedt hiertoe een gratis demo trading account. U kunt niet alleen oefenen met de verschillende functies van uw trading software. Daarnaast heeft u tevens de mogelijkheid om vertrouwd te raken met de marktdynamiek en te ervaren hoe beleggen tijdens recessies voor u werkt zonder dat u uw kapitaal op het spel zet.

Op een demo account handelt u namelijk uitsluitend met virtuele middelen. Het is uitermate nuttig hulpmiddel wilt u zich voorbereiden op financiële crisissen.Wilt u echt geld verdienen met beleggen tijdens de crisis? Als u daadwerkelijk deel wilt nemen aan het handelsverkeer kunt u eenvoudig overstappen naar een live account.

4. Geld verdienen met beleggen tijdens crisis - Waarin beleggen tijdens crisis: Diversificatie

Een van de redenen waarom CFD handel dermate populair is, ligt in het gegeven dat Contracts for Difference op een breed scala aan producten kunnen worden toegepast. U kunt handelen in financiële producten zoals indices, grondstoffen, obligaties, cryptocurrencies, futures en aandelen zonder dat u hier bezit van hoeft te nemen.

Dit is zeker interessant wilt u geld verdienen met beleggen tijdens recessies nu u uw vaardigheden en kennis op eenvoudige wijze op verschillende financiële markten en instrumenten toepassen. Immers, portfolio diversificatie is volgens professionele traders een van de sleutels tot consistent winstgevende resultaten.

Beleggen tijdens recessies zal doorgaans meer risico's met zich meebrengen. Als u zich goed wilt voorbereiden op financiële crisissen dan zal u zich op deze risico's moeten instellen. Wilt u consistent geld verdienen met beleggen tijdens recessies dan zult u zich niet alleen moeten toeleggen op het vinden van de beste handelsmogelijkheden. U zult tevens maatregelen moeten treffen voor het geval dat de markt zich tegen u keert.

De gouden regel van trading luidt 'maximaliseer uw winsten, minimaliseer uw verliezen'. Analysetechnieken en trading strategies zien erop toe de winsten te maximaliseren door de beste handelsmogelijkheden en de meest gunstige entry punten te identificeren. Hoewel we allen begrijpen dat het onmogelijk is geld te verdienen met beleggen tijdens recessies als de verliezen niet binnen de perken worden gehouden, wordt hier in de praktijk zeker door beginnende traders te gemakkelijk aan voorbij gegaan.

Een trading plan is niet compleet zonder risicomanagement waarborgen - zeker wanneer u wilt beleggen tijdens recessies is dit absoluut noodzakelijk. Bovendien zullen beleggers in deze markt conditie er vaak voor kiezen hun risico's te 'hedgen'. Hedging strategieën zijn erop ingesteld mogelijke verliezen te ondervangen. Het uitgangspunt van menig hedging strategy is eventuele schade te compenseren door de mogelijkheid dat de koers zich in tegengestelde richting zou kunnen ontwikkelen te erkennen en hier uw voordeel mee te doen.

U accepteert het risico en plaatst een positie in overeenstemming met dit 'worst case scenario'. Traders die consistent geld verdienen met beleggen tijdens crisissen zullen veelal hedging technieken toepassen en investeren in zogenaamde 'safe haven' assets zoals goud en de Zwitserse Frank. Een safe haven activum verwijst naar markten of instrumenten waarvan verwacht wordt dat zij hun waarde behouden, zelfs wanneer de wereldwijde financiële markten een klap krijgen. De Zwitserse Frank wordt beschouwd als een 'veilige haven' vanwege de neutraliteit van de Zwitserse overheid en de stabiliteit van haar financiële systeem. Goud wordt beschouwd als een veilige haven omdat het inherente waarde heeft.

We zullen in de laatste sectie, waarin we concrete technieken en strategieën bespreken om te beleggen tijdens recessies, hier nader op in gaan.

Geld verdienen met beleggen tijdens crisis - Recessie bestendige beleggingsstrategie kiezen

Om een goed beeld te krijgen over strategieën voor beleggen tijdens recessies is het van belang dat u elke strategie altijd eerst zelf uitprobeert. In de volgende paragrafen beschrijven we enkele simpele doch effectieve technieken die u zelf op uw handelsplatform kunt toepassen.

# 1 Beste technieken en strategieën voor beleggen tijdens crisis - Diversificatie en sector rotatie

Voor de beleggers of traders die aandelen in bedrijven houden, bestaat het risico dat die aandelen tijdens een recessie slecht(er) zouden kunnen presteren. Sommige beleggers kunnen proberen hun blootstelling te 'hedgen', zeker wanneer dit een belangrijk deel van hun portefeuille opmaakt. Zo zullen zij het risico dat de koers van de aandelen daalt bijvoorbeeld proberen te ondervangen door short te gaan op index CFD's. We zullen hier nader op ingaan in de strategieën voor beleggen tijdens crisisomstandigheden verderop in deze sectie.

Het doel is dat eventuele winsten uit shortposities op dalende indices de mogelijke verliezen op waardedalingen in de aandelenportefeuille zal compenseren. Hoewel dit vrij simpel en rechtdoorzee klinkt zijn er bepaalde belangrijke nuances waar men rekening mee moet houden. Zo kunnen stock traders die zich willen voorbereiden op financiële crisisomstandigheden overwegen gebruik te maken van de 'sectorrotatie' methode. Dit is een techniek om de aandelenportefeuille opnieuw in evenwicht te brengen door aandelen te houden sectoren die beter dan gemiddeld presteren.

In een economische recessie presteren zogenaamde 'defensieve' sectoren zoals 'staple' consumentengoederen, nutsbedrijven en bedrijven in de gezondheidszorg bijvoorbeeld vaak beter dan andere sectoren zoals discretionaire consumentengoederen, retail, enzovoort. Handelen in aandelen van bedrijven in defensieve sectoren is een goede tactiek voor zij die willen beleggen tijdens crisissen. De diensten of producten die deze bedrijven aanbieden zijn dingen die mensen nodig hebben en zullen blijven gebruiken, ongeacht wat de economische situatie is.

Handelaren die willen beleggen tijden recessies kunnen ook overwegen hun portefeuille aan te vullen met aandelen met een hoger dividendrendement. Als u in dividend aandelen of dividend stocks belegt, komt u naast eventuele winst (of verlies) op uw positie tevens in aanmerking voor een dividenduitkering. Het dividend is een deel van de winst van het bedrijf.

Een van de eenvoudigste manieren om te beginnen met de bovengenoemde strategieën voor beleggen tijdens recessies, is door een Invest.MT5 account te openen. Invest.MT5 is de beleggingsrekening aangeboden door Admiral Markets. Met dit account kunt u beleggen in ruim 4000 aandelen en ETF's op 15 van 's werelds grootste beurzen. Bovendien biedt het account toegang tot MetaTrader 5 handelsplatform waarmee u over gratis realtime market data en geavanceerde functionaliteiten beschikt.

Voor het gebruik van de Invest.MT5 beleggingsrekening worden geen onderhoudskosten in rekening gebracht en kunt u handelen tegen zeer lage transactiekosten en commissies. Uiteraard kunt u direct profiteren van de uitkeringen op door u gehouden dividend aandelen.

Wij raden u aan altijd eerst te experimenteren in een risicovrije omgeving. Admiral Markets biedt een gratis demo account, waarmee u alle functionaliteiten van het MetaTrader handelsplatform zelf kunt testen en kunt experimenteren met het beleggen in dividend aandelen

# 2 Beste technieken en strategieën voor beleggen tijdens crisis - Short gaan op Indices

Een andere manier waarop traders zich kunnen voorbereiden op financiële crisissen is door short te gaan op indices. De waarde van aandelen zal tijdens een economische crisis over het algemeen dalen. Het is echter niet altijd meteen duidelijk welke aandelen zullen dalen en welke niet. In de crisis van 2008 werden de aandelen van banken en andere kredietverstrekkers het hardst geraakt terwijl dit in 2001 de aandelen van bedrijven in de technologische sector waren.

Om deze reden zullen traders die zich voorbereiden op financiële crisisomstandigheden en de risicoblootstelling op hun aandelenportefeuille willen beperken er doorgaans voor kiezen short posities in te stellen op indices. Short gaan op indices is niet alleen een populaire techniek voor aandelenhandelaren die hun risico willen hedgen wanneer zij beleggen tijdens crisissen. Het is in wezen een goede manier voor iedereen die wilt profiteren van de neerwaartse trends die beleggen tijdens recessies kenmerken.

Wilt u ook geld verdienen met beleggen tijdens crisissen? Met Admiral Markets kunt u handelen in de belangrijkste indices zoals de NASDAQ, de S&P 500, de Dow Jones 30 (DJI 30), de Duitse DAX 30 (DAX 30), de Nikkei 25, FTSE 100, de AEX en vele andere.

Volg de onderstaande stappen om de volledige lijst van beschikbare instrumenten en markten waarop uw strategie voor beleggen tijdens recessies kunt toepassen:

 1. Open uw MetaTrader handelsplatform
 2. Open de 'Market Watch' sectie via de bovenste werkbalk of door de de Ctrl + M combinatie te gebruiken
 3. Hierop wordt aan de linkerzijde van uw grafiek een lijst geopend die de beschikbare instrumenten weergeeft
 4. Klik met de rechtermuisknop op het venster Market Watch en selecteer Symbolen of gebruik de Ctrl + U toetsencombinatie om het onderstaande venster te openen
 5. Dit venster toont alle beschikbare instrumenten waarop u de uw strategie voor beleggen tijdens recessies kunt toepassen
 6. Selecteer in dit geval de gewenste index

Waarin beleggen tijdens crisis Disclaimer: De tekst, weergaven en grafieken van financiële instrumenten in dit artikel zijn voor uitsluitend bedoeld voor illustratieve doeleinden en vormen geen handelsadvies noch kunnen zij worden opgevat als een verzoek om de door Admiral Markets (CFD's, ETF's, Aandelen) aangeboden financiële instrumenten te kopen of verkopen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor toekomstige prestaties.

Beursindexen vertegenwoordigen een selectie van verschillende beursgenoteerde bedrijven. De Dow Jones 30 index bijvoorbeeld, wordt berekend op basis van de collectieve koersen van de 30 grootste (op basis van marktkapitalisatie) Amerikaanse bedrijven. Denk aan bedrijven zoals Apple, Boeing, Pfizer, Microsoft, Nike en Wal-Mart.

Houdt bij beleggen tijdens crisisomstandigheden in gedachte dat bedrijven het in economische crisissen vaak het meest te verduren hebben. Consumentenbestedingen lopen terug waardoor inkomsten lager uitvallen. Bovendien kunnen extreme inflatie of verhoogde rentetarieven betekenen dat er minder besteedbaar kapitaal is. Deze en andere factoren kunnen ervoor zorgen dat de koers van de aandelen van bedrijven daalt. Normaal gesproken kopen en houden stock traders aandelen met de verwachting dat de prijs omhoog zal gaan en zij met winst kunnen verkopen.

Bij beleggen tijdens recessies is de verwachting doorgaans dat de waarde zal dalen. In dit geval zal de trader aandelen shorten ofwel een verkoop positie innemen. Wanneer de prijzen van individuele aandelen dalen, zal dit de koers van de algemene index (die deze aandelen houdt) ook drukken. Dit maakt dat short gaan op indices een populaire techniek voor beleggen tijdens recessies is. Met behulp van de eerder besproken CFD constructie kunt u zowel long als short gaan. Wanneer u er bij beleggen tijdens crisisomstandigheden voor kiest short te gaan, is het doel winst te maken wanneer de prijs daalt.

Hoewel u bij beleggen tijdens recessies rekening moet houden met de tendens dat de koersen van aandelen en indices dalen, is het tevens mogelijk dat prijs (tijdelijk) stijgt. Wanneer de handelaar een short positie houdt, zal hij in dit geval verlies lijden. Het is daarom belangrijk dat hij risicomanagement maatregelen treft. Een trading systeem is niet compleet zonder risicomanagement waarborgen, zeker wanneer u ervoor kiest te beleggen tijdens crisisomstandigheden is het verstandig uw risicoblootstelling zoveel mogelijk te beperken.

Voor beginnende handelaren is het beter om het risico in het begin laag te houden en stop- losses te gebruiken. Een stop loss is een automatische order die erop geënt is eventuele verliezen te beperken in het geval dat de positie zich tegen u keert. Het is in feite een instructie die u uw broker stuurt met de opdracht een verlieslatende positie te sluiten op een vooraf ingesteld niveau. Bij plaatsing van de stop loss moet men rekening houden met de volatiliteit, algemene marktomstandigheden en -structuur, de niveaus van weerstand en ondersteuning. Kies een niveau waarop het duidelijk is dat de directionele bias van onze Forex voorspellingen niet langer geldig is.

Volg de volgende stappen als u en short positie wilt plaatsen om in te kunnen spelen op mogelijke dalingen tijdens een recessie.

 1. Gebruik een strategie die is afgestemd op de omstandigheden die beleggen tijdens een recessie kenmerken.
 2. Identificeer op basis van uw strategie mogelijke entry, stop loss en take profit (winstneming) niveaus
 3. Selecteer het te verhandelen instrument op het MetaTrader handelsplatform . Navigeer naar het Market Watch venster, klik op het gewenste instrument, houdt deze ingedrukt en versleep het handmatig naar de grafiek.
 4. Klik met de rechtermuisknop in de grafiek. hierop verschijnt een keuzemenu. Selecteer vervolgens Trading -> Nieuwe order of gebruik simpelweg de F9 sneltoets op uw toetsenbord.
 5. Het onderstaande order ticket verschijnt. U kunt ervoor kiezen een Sell (verkoop) dan wel Buy (koop) order in te stellen.

De vraag is nu, welke handelsstrategie of -instrumenten gebruikt u om te bepalen wanneer u de markt moet shorten? Er zijn verschillende technieken en tools die traders kunnen gebruiken om de beste handelsmogelijkheden te identificeren. Denk aan technische indicatoren en price action patronen ofwel candlestick patronen. In het artikel over de beste trading strategieën voor 2020 kunt u enkele voorbeelden van beleggingsstrategieën vinden.

# 3 Beste technieken en strategieën voor beleggen tijdens crisis - Goud CFDs kopen

Goud is een populair instrument in tijden van economische onzekerheid. Dit komt door de eerder genoemde status als een 'safe haven asset'. Goud kent intrinsieke waarde en vergelijking met fiduciair geld en andere activa is de waarde van goud redelijk constant. Investeren in goud of in goud beleggen wordt vaak gebruikt voor kapitaalbescherming.

Tijdens de financiële recessie van 2008 verkozen vele investeerders beleggen in goud boven handelen in aandelen. Deze overgang is duidelijk af te lezen in de onderstaande grafiek.

Bron: Admiral Markets MetaTrader 5, Goud, Maandelijkse grafiek - Waarin beleggen tijdens recessie. Data over periode: van 1 januari 1992 tot 15 augustus 2019, Let op: in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor toekomstige prestaties.

In de bovenstaande lange termijn grafiek van goud, markeert het gele vak het begin van 2008 tot de piek die de goudmarkt in september 2011 bereikte. Terwijl de goudprijzen al vóór de financiële recessie stegen, versnelde de opwaartse beweging aanzienlijk, naar aanleiding van de vele bedrijfsfaillissementen en de problemen waar banken in de nasleep van de financiële crisis mee te kampen hadden.

Zelf handelen tijdens recessies?

Indien u zelf aan de slag wilt met trading en wilt proberen geld te verdienen met beleggen tijdens recessies doet u er verstandig aan u te verdiepen in de basics van trading en de dynamiek van de markten. Test bovengenoemde strategieën en enige andere technieken altijd eerst zelf, om te bepalen hoe dit voor u werkt. Het is raadzaam nieuwe strategieën of hulpmiddelen eerst in een risicovrije omgeving te testen.

Admiral Markets biedt hiertoe een gratis demo account. U kunt hiermee experimenteren met verschillende manieren van beleggen tijdens crisissen zonder dat u uw kapitaal op het spel zet. Met een demo account kunt u de financiële markten risicovrij en in real time navigeren en uw trading vaardigheden verbeteren zonder dat uw kapitaal risico loopt. De rekening balans op een demo account bestaat namelijk uitsluitend uit virtuele middelen.

U kunt vertrouwdheid opbouwen met de dynamiek van de markten en experimenteren met de verschillende functies en mogelijkheden van het MetaTrader 4 of MetaTrader 5 handelsplatform. Met een live trading account kunt u tevens daadwerkelijk deelnemen aan het handelsverkeer.

Admiral Markets is de perfecte partner als u aan de slag wilt met trading en beleggen tijdens een recessie. Admiral Markets is een multi-award winnende, wereldwijd gereguleerde Forex- en CFD-makelaar, naast de optie om te beleggen in goud kunt u bij ons handelen in ruim 8.000 financiële instrumenten via 's werelds populairste trading platformen: MetaTrader 4 en MetaTrader 5.

Naast uitstekende handelsvoorwaarden en concurrerende spreads bieden wij superieure trading software, technische hulpmiddelen en uitgebreide financiële educatie. Daarnaast hebben wij een Nederlandstalig team van experts die klaarstaan om u te assisteren en ondersteunen met het openen en managen van uw trading account. Bovendien bieden wij speciale hulpmiddelen zoals volatiliteit instellingen en speciale beschermingsmaatregelen.

Links naar Gerelateerde Trading Artikelen

Over Admiral Markets UK LTD

Als gereguleerde broker, verlenen wij toegang tot de meest gebruikte trading platformen ter wereld. U kan bij ons ETF's en CFD's op Forex, indices, grondstoffen, aandelen, obligaties en cryptocurrencies verhandelen.

Risico Disclaimer

Dit materiaal bevat geen beleggings- of investeringsadvies en zou niet als zodanig moeten worden geïnterpreteerd, noch als een uitnodiging of aanbieding tot deelname in transacties in financiële instrumenten. Merk op dat dergelijke beurs- en trading analyse geen betrouwbare indicatie zijn voor toekomstige prestaties gezien het feit dat de relevante omstandigheden aan constante verandering onderhevig zijn. Alvorens u enige beslissingen maakt omtrent investeringen, beleggingen of trading, dient u advies in te winnen van een onafhankelijk, financieel adviseur om degelijk begrip van de geassocieerde risico's te verkrijgen.

Informatie over de technische analyse

De in dit artikel opgenomen data betreft aanvullende informatie met betrekking tot analyse, schattingen, prognoses, voorspellingen of andere soortgelijke beoordelingen of informatie (hierna "Analyse") gepubliceerd op de website van Admiral Markets. Let, alvorens u investeringsbeslissingen neemt, alstublieft op het volgende:

 1. De analyse is puur voor informatieve doeleinden gepubliceerd en kan op geen enkele manier worden opgevat als een beleggingsadvies of aanbeveling.
 2. Elke investeringsbeslissing moet door elke klant afzonderlijk worden genomen. Admiral Markets is niet verantwoordelijk voor enig verlies of enige schade welke voortvloeit uit een dergelijke beslissingen, al dan niet gebaseerd op de analyse.
 3. Deze analyses zijn voorbereid door een onafhankelijke analist (hierna "auteur" genoemd) op basis van de persoonlijke opinies en schattingen van de auteur.
 4. Om ervoor te zorgen dat de belangen van de klanten worden beschermd en de objectiviteit van de analyse niet wordt geschaad, heeft Admiral Markets relevante interne procedures opgesteld ter preventie en voor het beheer van belangenconflicten.
 5. Hoewel alles in het werk wordt gesteld om ervoor te zorgen dat alle bronnen van Analyse betrouwbaar zijn en dat alle informatie, op een begrijpelijke, tijdige, nauwkeurige en volledige manier wordt gepresenteerd, garandeert Admiral Markets niet de nauwkeurigheid of volledigheid van enige informatie vervat in de analyse. De gepresenteerde cijfers die verwijzen naar eerdere prestaties zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.
 6. De inhoud van de Analyse mag niet worden geïnterpreteerd als een expliciete of impliciete belofte, garantie of implicatie door Admiral Markets dat de klant zal profiteren van de daarin opgenomen strategieën of dat verliezen in verband hiermee kunnen of zullen worden beperkt.
 7. Elke vorm van eerdere scenario's of gemodelleerde uitvoering van financiële instrumenten zoals aangegeven in de publicatie mag niet worden opgevat als een expliciete of impliciete belofte, garantie of implicatie door Admiral Markets voor toekomstige prestaties. De waarde van het financiële instrument kan zowel stijgen als dalen en het behoud van de waarde is niet gegarandeerd.
 8. De projecties opgenomen in de Analyse kunnen afhankelijk zijn van aanvullende vergoedingen, belastingen of andere heffingen. De prijslijst die van toepassing is op de diensten geleverd door Admiral Markets is publiek beschikbaar op de website van Admiral Markets.
 9. Handel in leveraged (hefboom) producten -inclusief contracts for difference- is speculatief van aard en kunnen resulteren in verliezen of winst. Voordat u begint met handelen, moet u ervoor zorgen dat u alle risico's begrijpt.
Avatar-Admirals
Admirals Een alles-in-één oplossing voor het uitgeven, investeren en beheren van uw geld

Admirals is meer dan een broker, het is een financieel centrum dat een breed scala aan financiële producten en diensten aanbiedt. We maken het mogelijk om persoonlijke financiën te benaderen via een alles-in-één oplossing voor beleggen, uitgeven en beheren van geld.