Microsoft aandelen - een goede investering?

November 10, 2020 14:06 UTC

Microsoft is een van de meest bekende bedrijven wereldwijd. Bekend bij het grote publiek als een software ontwikkelaar en bij beleggers als een van de zwaargewichten in de technologiesector op Wall Street. Microsoft stock is al decennialang een van de meest geliefde opties onder investeerders.

Als we de historische ontwikkeling van de Microsoft koers bekijken is het evident dat beleggen in Microsoft aandelen traders over de jaren zeker geen windeieren heeft gelegd. Na een aantal moeilijke jaren, tussen 2007 en 2013, zit het Microsoft aandeel wederom in de lift.

Het Microsoft aandeel wordt thans om verschillende redenen als een van de beste lange termijn beleggingen op de aandelenmarkt beschouwd. In dit artikel bespreken we stapsgewijs hoe u ook uw voordeel kunt doen met Microsoft stock trading. We behandelen de volgende punten:

 • Microsoft koersontwikkeling - historische prestatie van het microsoft aandeel
 • Microsoft Aandelen en dividend
 • Waarom Microsoft aandelen kopen en Microsoft aandelen verkopen
 • Zelf starten met investeren in Microsoft aandelen
 • Microsoft stock trading met Admiral Markets

Microsoft aandelen kopen - Korte introductie

Vrijwel iedereen is bekend met het in 1975 door Bill Gates en Paul Allen opgerichte software development bedrijf. De kernactiviteiten van het bedrijf houden verband met de ontwikkeling van besturingssystemen, software- en hardware development. Microsoft revolutioneerde het gebruik van computers en introduceerde PC's bij het grote publiek. Het bedrijf ging in 1986 publiek en nasdaq:msft (het publieke Microsoft aandeel) was hiermee een feit. Als we de ontwikkeling van de microsoft koers bekijken is het evident dat het bedrijf haar relevantie niet verloren heeft. Het bedrijfsmodel is voortdurend in ontwikkeling en tegenwoordig is het bedrijf ook actief in verschillende sub-sectoren, zoals digital cloud services, web services, kunstmatige intelligentie en video games.

De 'flagship products' behoren tot de meest herkenbare, meest gebruikte producten en services en hun populariteit wordt duidelijk gereflecteerd in de ontwikkeling van het Microsoft aandeel. Denk aan:

 • Windows besturingssysteem
 • De Office desktop tools
 • Xbox video game console
 • De Bing search engine
 • De Explorer internet browser
 • One cloud digital storage service

Ook enkele 'high profile' acquisities hebben het Microsoft stock over de jaren een enorme boost gegeven. Denk aan de overname van:

 • Linkedin social media netwerk
 • Skype software voor audio- en video calls

Sinds de beursgang van het Microsoft aandeel heeft het bedrijf verschillende CEO's gehad. Initieel stond oprichter Bill Gates (1975-1999) aan het roer. Hij werd opgevolgd door Steve Ballmer (2000-2013) en sinds 2014 zwaait Satya Nadella de scepter.

De nieuwe directeur heeft het bedrijfsmodel nieuw leven ingeblazen en het Microsoft aandeel bereikte onder zijn supervisie nieuwe hoogtepunten. Hij nam enkele belangrijke, strategische beslissingen; hij transformeerde Office tot een abonnementsservice en schrapte de ontwikkeling van de Windows Phone productlijn per December 2019. Het systeem kon moeilijk concurreren met Android en iOS.

De door Nadella uitgezette koers gaf een nieuwe impuls aan de Microsoft aandelenprijs; sinds zijn aanstelling in Feb 2014 steeg de waarde van Microsoft stocks van $36 tot ruim $ 138 in October 2019. De verwachting van vele investeerders is dat MSFT nog meer groeipotentieel heeft en zij positioneren zich om te kunnen profiteren van de verdere ontwikkeling van het aandeel.

Deelt u deze mening en wilt u meer weten over beleggen in Microsoft aandelen of Microsoft stock trading? In de volgende paragrafen zullen we uiteenzetten hoe u vandaag nog kunt starten met investeren in Microsoft stocks.

Ontwikkeling Microsoft Stock en kenmerken Microsoft aandelen

De Microsoft koersontwikkeling is indrukwekkend. MSFT toonde in de afgelopen paar jaar gestage, exponentiële groei op de beurs. De waarde van Microsoft aandelen nam met ruim 260% toe en de marktkapitalisatie overschreed op 30 april 2019 voor het eerst $ 1 triljoen USD. De koers van het aandeel was op dat moment ruim 130 US dollar en het bedrijf voegde zich hiermee bij het selecte gezelschap van bedrijven die deze mijlpaal hebben bereikt, zoals Apple en Amazon.

De ontwikkeling van het Microsoft aandeel wordt door beleggers en analisten aangemerkt als zijnde 'cyclisch'. Dat wil zeggen dat de waarde van Microsoft aandelen doorgaans sterker groeien in perioden van economische expansie en sterk dalen tijdens recessies. Dit is niet alleen kenmerkend voor Microsoft stocks maar is typerend voor vele aandelen in de technologiesector.

Echter, als u overweegt Microsoft stocks te traden is het belangrijk dat u de karakteristieken van het aandeel goed begrijpt. Het bedrijf is in de afgelopen jaren sterk gediversifieerd en is niet langer als puur technologie aandeel aan te merken. Het Microsoft aandeel staat thans bekend als een 'revenue security. De opwaartse Microsoft koersontwikkeling bleek echter consistent; zelfs in tijden van recessie en is een van de meest geliefde Amerikaanse hoog dividend aandelen.

Ten gevolge van de in 2014 ingezette transformatie is het bedrijf van Bill Gates thanks een cash flow -rijke onderneming die dat het zich kan veroorloven om haar aandeelhouders dividenden uit te betalen. Dit gegeven onderscheid Microsoft aandelen van andere technologie aandelen die enige cashflow doorgaans (moeten) herinvesteren.

Microsoft aandelen kopen

Microsoft aandelen kopen - Dividend & rendement Microsoft stocks

Normaliter staan technologie aandelen niet bekend als hoog dividend aandelen. De financiële gemeenschap classificeert deze activaklasse als 'growth stocks' ofwel snelgroeiende aandelen. In tegenstelling tot Microsoft aandelen betalen de meesten zelfs geen dividenden uit omdat het kapitaal gereserveerd wordt voor nieuwe projecten die potentieel meer groei kunnen genereren.

Microsoft aandelen hebben daarentegen sinds 2004 zonder onderbreking en op regelmatige, driemaandelijkse basis een dividend uitgekeerd. Bovendien toont de dividenduitkering op Microsoft stocks van jaar op jaar constante groei. In het eerste kwartaal van 2019 profiteerden beleggers van een dividend van $ 0,46 per aandeel. Dit lijkt wellicht niet bijzonder hoog maar de verwachting is dat de dividenden op Microsoft aandelen in de komende jaren zal blijven groeien.

Microsoft aandeelhouders hebben sinds 2005 elk kwartaal een dividend uitgekeerd gekregen. Bij de dividendrendement uitkering In het eerste kwartaal van 2020 profiteerden beleggers van een dividend van $ 0,51 per aandeel. Hoewel dit geen groot bedrag is, blijkt uit prognoses dat het bedrag de komende jaren waarschijnlijk zal blijven groeien.

Bron:Microsoft. Evolutie van het dividend per Microsoft aandeel sinds 2005

Tussen 2005 en 2020 steeg het dividend van Microsoft per kwartaal van $ 0,08 naar $ 0,51 - een groei van 537% in 15 jaar.

Tussen 2004 en 2019 steeg het dividend per kwartaal op Microsoft aandelen van $ 0,08 naar $ 0,46. Dit is een toename van maar liefst 475% in een periode van slechts 15 jaar.

Een ander kenmerk wat beleggen in Microsoft aandelen een zeer aantrekkelijke optie maakt, is de continuïteit. De uitkering van dividenden op Microsoft stocks bleef constant, ongeacht de fase in de economische cyclus. In tegenstelling tot vele andere aandelen op de markt bleven Microsoft aandeelhouders tijdens de recessies in 2008 en 2011 een dividend ontvangen. Sterker nog, de uitkering per aandeel steeg zelfs in de genoemde periode. In het eerste kwartaal van 2020 keerde het bedrijf een dividendrendement van 1,23% uit.

Ook als we de Microsoft koersontwikkeling bekijken, komt het deze beleggingsoptie goed uit de verf. De rendementen (winsten) op de ontwikkeling van Microsoft aandelen zijn aantrekkelijk. Het Microsoft aandeel is dan ook geliefd onder lange termijn beleggers die op zoek zijn naar stabiliteit en inkomsten. Het bedrijf rapporteerde in het eerste kwartaal van dit jaar (Q1 2019) een jaarlijks rendement van 1,46%.

Bron: GuruFocus.com - Microsoft Aandeel winst/ Microsoft stocks rendement

Hoewel het Microsoft aandeel nog altijd dividenden uitkeert, toont het rendement sinds december 2015 een afnemende trend. Dit is echter geen teken van zwakte aangezien de neerwaartse beweging te wijten is aan de sterke stijging van de Microsoft koers. De (koers)waarde van het aandeel groeit sneller dan het dividend hetgeen de rendementen drukt maar beleggers hebben zeker niets te klagen over de rendement en inkomsten.

Microsoft koers - Microsoft Stock chart analyse

Hoeveel kosten Microsoft stocks. De huidige notering, medio november 2020 is ongeveer $ 218 per aandeel.

Bron: Admiral Markets Contract Specificatie , Microsoft aandelen CFD, 10 juni 2019. Let op: in het verleden behaalde resultaten bieden geen indicatie of garantie voor toekomstige prestaties.

De bovenstaande grafiek toont de evolutie van het Microsoft aandeel tussen maart 2006 en juli 2020.

Bron: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition, Microsoft stock, maandelijkse grafiek (tussen maart 2006 en juli 2020), data verkregen uit analyse op 10 juni 2019. Let op: in het verleden behaalde resultaten bieden geen indicatie of garantie voor toekomstige prestaties.

Een analyse van de ontwikkeling van de Microsoft koers toont dat de waarde van het Microsoft aandeel sinds maart 2009 duidelijk is gestegen. In maart 2009 registreert het Microsoft aandeel een dieptepunt op het 14,85 US dollar prijsniveau. Begin juli 2020, iets meer dan tien jaar later, ligt de prijs van Microsoft aandelen rond de $ 200. De waarde van Microsoft aandelen is in het afgelopen decennium aldus vertienvoudigd. Enkele maanden later, op 5 november 2020 schommelt de waarde van het aandeel rond de $ 223.

Met een recentere en kleinere steekproefgrootte komen we tot ongeveer dezelfde conclusies. Over de afgelopen jaren, sinds de benoeming van nieuwe CEO Satya Nadella in Februari 2014, is de prijs van de Microsoft met meer dan 700% gestegen. Dit toont aan waarom vele lange termijn beleggers Microsoft stocks in hun aandelenportefeuille opnemen - het houden van Microsoft stocks biedt volgens velen een bepaalde mate van zekerheid. Let wel, in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst en het is in de regel lastig om een dusdanig sterke en steile trend te handhaven.

Als u de trading chart van het Microsoft aandeel analyseert zou u kunnen opmerken dat de prijs, vooral na de Christmas rally in December 2018 waarbij het aandeel 30% steeg, nogal hoog lag voor retailbeleggers. Ten gevolge van de door het Coronavirus ingeleide sell-off in maart daalde koers van het aandeel aanzienlijk. Dit presenteerde een interessante handelsmogelijkheid. Traders kochten het aandeel na de dip en dreven de koers in slechts drie maanden met ruim 60% op.

Na een piek van $ 189 in februari en een snelle daling tot $ 132 in maart, steeg de Microsoft aandelenprijs in rap tempo, met een nieuw record van $ 214,65 op 7 juli 2020.

Bron: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition - Microsoft - Dagelijkse grafiek. Gegevensbereik: november 2019 tot juli 2020. Opgesteld op 9 juli 2020. Houd er rekening mee dat in het verleden behaalde resultaten geen garantie zijn voor toekomstige resultaten.

Houdt in gedachte dat deze opmerkingen onze persoonlijke mening over een van de mogelijke scenario's reflecteren en geen advies vormen, noch garanties bieden. Wees u zich ervan bewust dat dat alle prijzen, winsten en dividenden zijn uitgedrukt in Amerikaanse Dollars nu het Microsoft aandeel in de Verenigde Staten geregistreerd is.

Microsoft Stock trading - Waarom Microsoft aandelen kopen

Wanneer u wilt beginnen met beleggen in aandelen en geïnteresseerd bent in Microsoft aandelen kopen of verkopen dient u in gedachten te houden dat u in feite een (aan)deel van het bedrijf koopt. Vertrouw als lange termijn belegger niet uitsluitend op trading signals en technische analyse of fundamentele analyse technieken maar zorg dat u enigszins begrijpt wat het bedrijf doet.

Bekijk de sterke en zwakke punten voordat u overgaat tot lange termijn beleggingen.

Microsoft Stocks - Pro's Microsoft Aandelen kopen

 • Het bedrijf exploiteert verschillende 'high potential' groei gebieden. In de afgelopen jaren heeft de tech gigant de aandacht verlegd naar cloud services en kunstmatige intelligentie en het Microsoft aandeel heeft hiervan geprofiteerd.
 • Het bedrijf heeft een meer gediversifieerd bedrijfsmodel en een leidende positie in computersoftware ontwikkelingssector.
 • Hoewel velen zich zorgen maken over mogelijke risico's met betrekking tot concurrentie tussen Microsoft en Apple moet men opmerken dat bedrijfsmodellen van beide bedrijven aanzienlijk verschillen.
 • Gezonde balans: Hoge winstgevendheid, redelijk schuldniveau, goede cash flow
 • Bedrijven zoals Google, Apple, Facebook en Amazon zijn momenteel het doelwit van de 'GAFA' regulering (die zich richt op strengere regelgeving en controle inzake gebruikersgegevens en concurrentie). Deze op hande zijnde wetgeving drukt de ontwikkeling van de aandelen. De verwachting is dat beleggers massaal voor Microsoft aandelen zullen kiezen, nu het bedrijf niet geraakt wordt door GAFA.

Microsoft Stocks - nadelen van Microsoft aandelen kopen

 • De technologie is gevoelig voor disruptie. Concurrentie en innovatie is sterker dan in elke andere sector, hetgeen Microsoft aandelen maar ook aandelen van andere bedrijven zoals Apple en Facebook kwetsbaarder maken
 • GAFA regelgeving kan in de toekomst projecten met hoog groeipotentieel raken
 • Korte termijn gevoeligheid voor renteverhogingen wanneer het Microsoft aandeel sneller ontwikkeld dan de norm

Microsoft aandelenkoers en het Coronavirus

Microsoft registreerde na het eerste kwartaal van 2020 een winst van $ 1.40 per aandeel en een totale een omzet van $ 35,02 miljard. Het bedrijf overtrof hiermee de prognoses van analisten. Rating-bureaus hadden de winst voorstelling van Microsoft op $ 1,26 per aandeel gesteld, met een omzet van $ 33,66 miljard Dollar. Op jaarbasis groeide de winst van het bedrijf met ruim 23%, terwijl de omzet maar liefst 15% steeg.

De pandemie en de wereldwijde lockdown maatregelen zorgden voor een enorme boost in de toepassing van work-at-home en stay-at-home services en producten. "In slechts twee maanden tijd hebben we een digitale transformatie van twee jaar meegemaakt", stelde CEO Satya Nadella in een persbericht. "Van tools ter ondersteuning van team werk en afstandsonderwijs tot de toepassing van cloud infrastructuur en beveiliging, we werken elke dag samen met onze klanten om hen te helpen navigeren in een wereld waar alles op afstand is."

Microsoft stock trading of op de lange termijn Microsoft aandelen kopen

Bent u enthousiast en wilt u Microsoft aandelen kopen? Sommige particuliere traders of beleggers zijn nog niet bekend met de voordelen van online trading en houden hun aandelenportefeuille bij hun bank of via een investeringsmaatschappij.

Er is echter een goedkopere, veilige en snellere manier om Microsoft aandelen te kopen. Met behulp van een trading account neemt u uw beleggingen in eigen hand. U heeft controle en kunt traden of beleggen tegen een fractie van de kosten.

Bovendien kunt u zowel profiteren van stijgingen als dalingen in de Microsoft koers. Met CFD's (Contracts for Difference) heeft u de mogelijkheid om long of om short te gaan en kunt u investeren in duizenden aandelen en andere financiële instrumenten. U kunt bovendien gebruik maken van de hefboomwerking.

Met behulp van de hefboomwerking ofwel leverage kunnen beleggers de reikwijdte van hun positie vergroten. Met een relatief kleine inleg kunnen zij een positie van grotere, onderliggende waarde beheren en kunnen zij profiteren van eventuele hogere, geassocieerde winsten. Let wel, ook potentiële verliezen worden met dezelfde factor vergroot dus wees voorzichtig.

Waar u bij vele brokers slechts kunt handelen in CFD aandelen bieden wij beleggers tevens de mogelijkheid om echte Microsoft aandelen te kopen en te houden. Met ons Admiral.Invest account kunt u op traditionele wijze beleggen in Microsoft aandelen. Zo kunt u niet alleen profiteren van mogelijke winsten als de waarde van het Microsoft aandeel toeneemt maar kunt u ook uw voordeel doen met dividenduitkeringen.

Het enige wat u nodig heeft om aan de slag te kunnen met beide vormen van beleggen is een Admiral Markets trading account en uw MetaTrader handelsplatform. Met de MetaTrader trading software kunt u op snelle en eenvoudige wijze orders plaatsen. U gaat als volgt te werk:

 • Download MetaTrader 5 en meld u aan met uw trading account
 • Open de Market Watch -sectie via de 'Beeld' menu optie in de bovenste werkbalk of gebruik de CTRL + M sneltoetscombinatie
 • Ga naar symbolen en typ Microsoft stock of MSFT in de zoekbalk
 • Selecteer het Microsoft aandeel en klik op Symbool weergeven
 • Selecteer Nieuwe order of gebruik de F9 sneltoets op uw toetsenbord.
 • Hierop wordt een order ticket geopend
 • Voer de gewenste openingsprijs in (het niveau waarop u uw order wilt plaatsen), selecteer het niveau voor uw stop loss en take profit order en specificeer de positie grootte (volume).
 • Klik op Microsoft aandeel Kopen


Indien u meer wilt weten over het MetaTrader 5 download en installatieproces verwijzen wij u naar de handleiding op onze website. Kiest u voor MetaTrader 4, gebruik dan onze MT4 download- en installatie gids.

Microsoft aandelen verkopen

Als u denkt dat de prijs van Microsoft aandelen in de nabije toekomst zal dalen, kunt u inspelen op de verwachte neerwaartse prijsbeweging door short te gaan. Middels de CFD constructie kunt u Microsoft aandelen verkopen. Volg hiertoe de onderstaande stappen:

 • Download MetaTrader 5 en meld u aan met uw trading account
 • Open de Market Watch sectie via de 'Beeld' menu optie in de bovenste werkbalk of gebruik de CTRL + M sneltoetscombinatie
 • Ga naar symbolen en typ Microsoft stock of MSFT in de zoekbalk
 • Selecteer het Microsoft aandeel en klik op Symbool weergeven
 • Selecteer Nieuwe order of gebruik de F9 sneltoets op uw toetsenbord.
 • Hierop wordt een order ticket geopend
 • Voer de gewenste openingsprijs in (het niveau waarop u uw order wilt plaatsen), selecteer het niveau voor uw stop loss en take profit order en specificeer de positie grootte (volume).
 • Klik op Microsoft aandeel Verkopen

Uw handelservaring wordt in verregaande mate bepaalt door uw broker keuze. Het bepaalt het aanbod (of Microsoft aandelen en andere instrumenten beschikbaar zijn) de kwaliteit van executie, de geldende handelsvoorwaarden en kosten. De handelscondities en kosten kunnen per broker sterk verschillen en kunnen u rendementen sterk beïnvloeden en zelfs het verschil tussen winst en verlies inhouden!

Wees voorzichtig met uw kapitaal. Houdt als drempel aan dat u kiest voor een broker die gereguleerd is door een gerenommeerde marktautoriteit. Admiral Markets is gereguleerd door de FCA (Financial Conduct Authority), de vooraanstaande Britse markttoezichthouder. Raadpleeg voordat u uw broker keuze maakt altijd eerste de handelscondities. U kunt de volledige handelsvoorwaarden van Admiral Markets op onze website terug vinden.

Als u meer wilt weten over waar u op moet letten bij uw broker keuze verwijzen wij u naar ons artikel - Hoe kiest u de Beste Forex & CFD Broker van Nederland 2020. Admiral Markets biedt zowel gratis demo- als live trading trading accounts waarmee u gebruik kunt maken van de MT4 en MT5 handelsplatformen en onze service zelf kunt ervaren! Heeft u specifieke of persoonlijke vragen? Ons Nederlandstalige team van experts staat klaar om u helpen!

Links naar Gerelateerde Trading Artikelen

Over Admiral Markets UK LTD

Als gereguleerde broker, verlenen wij toegang tot de meest gebruikte trading platformen ter wereld. U kan bij ons ETF's en CFD's op Forex, indices, grondstoffen, aandelen, obligaties en cryptocurrencies verhandelen.

Risico Disclaimer

Dit materiaal bevat geen beleggings- of investeringsadvies en zou niet als zodanig moeten worden geïnterpreteerd, noch als een uitnodiging of aanbieding tot deelname in transacties in financiële instrumenten. Merk op dat dergelijke beurs- en trading analyse geen betrouwbare indicatie zijn voor toekomstige prestaties gezien het feit dat de relevante omstandigheden aan constante verandering onderhevig zijn. Alvorens u enige beslissingen maakt omtrent investeringen, beleggingen of trading, dient u advies in te winnen van een onafhankelijk, financieel adviseur om degelijk begrip van de geassocieerde risico's te verkrijgen.

Informatie over de technische analyse

De in dit artikel opgenomen data betreft aanvullende informatie met betrekking tot analyse, schattingen, prognoses, voorspellingen of andere soortgelijke beoordelingen of informatie (hierna "Analyse") gepubliceerd op de website van Admiral Markets. Let, alvorens u investeringsbeslissingen neemt, alstublieft op het volgende:

 1. De analyse is puur voor informatieve doeleinden gepubliceerd en kan op geen enkele manier worden opgevat als een beleggingsadvies of aanbeveling.
 2. Elke investeringsbeslissing moet door elke klant afzonderlijk worden genomen. Admiral Markets is niet verantwoordelijk voor enig verlies of enige schade welke voortvloeit uit een dergelijke beslissingen, al dan niet gebaseerd op de analyse.
 3. Deze analyses zijn voorbereid door een onafhankelijke analist (hierna "auteur" genoemd) op basis van de persoonlijke opinies en schattingen van de auteur.
 4. Om ervoor te zorgen dat de belangen van de klanten worden beschermd en de objectiviteit van de analyse niet wordt geschaad, heeft Admiral Markets relevante interne procedures opgesteld ter preventie en voor het beheer van belangenconflicten.
 5. Hoewel alles in het werk wordt gesteld om ervoor te zorgen dat alle bronnen van Analyse betrouwbaar zijn en dat alle informatie, op een begrijpelijke, tijdige, nauwkeurige en volledige manier wordt gepresenteerd, garandeert Admiral Markets niet de nauwkeurigheid of volledigheid van enige informatie vervat in de analyse. De gepresenteerde cijfers die verwijzen naar eerdere prestaties zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.
 6. De inhoud van de Analyse mag niet worden geïnterpreteerd als een expliciete of impliciete belofte, garantie of implicatie door Admiral Markets dat de klant zal profiteren van de daarin opgenomen strategieën of dat verliezen in verband hiermee kunnen of zullen worden beperkt.
 7. Elke vorm van eerdere scenario's of gemodelleerde uitvoering van financiële instrumenten zoals aangegeven in de publicatie mag niet worden opgevat als een expliciete of impliciete belofte, garantie of implicatie door Admiral Markets voor toekomstige prestaties. De waarde van het financiële instrument kan zowel stijgen als dalen en het behoud van de waarde is niet gegarandeerd.
 8. De projecties opgenomen in de Analyse kunnen afhankelijk zijn van aanvullende vergoedingen, belastingen of andere heffingen. De prijslijst die van toepassing is op de diensten geleverd door Admiral Markets is publiek beschikbaar op de website van Admiral Markets.
 9. Handel in leveraged (hefboom) producten -inclusief contracts for difference- is speculatief van aard en kunnen resulteren in verliezen of winst. Voordat u begint met handelen, moet u ervoor zorgen dat u alle risico's begrijpt.
Avatar-Admirals
Admirals Een alles-in-één oplossing voor het uitgeven, investeren en beheren van uw geld

Admirals is meer dan een broker, het is een financieel centrum dat een breed scala aan financiële producten en diensten aanbiedt. We maken het mogelijk om persoonlijke financiën te benaderen via een alles-in-één oplossing voor beleggen, uitgeven en beheren van geld.