Ondergewaardeerde aandelen identificeren en verhandelen

Mei 18, 2020 22:56 UTC

Het credo van aandelenhandel en trading in het algemeen is 'koop laag, verkoop hoger'. In de praktijk zijn traders dan ook altijd op zoek naar goedkope aandelen met veel potentie ofwel ondergewaardeerde aandelen. Het idee is dat men aandelen selecteert waarvan de intrinsieke waarde hoger is dan de huidige koers waarde. De belegger kan deze aandelen aldus tegen een relatief lage prijs kopen en profiteren van de verwachte opwaartse prijsevolutie.

Deze techniek is geliefd onder hedge fund managers en legendarische beleggers zoals Warren Buffett maar wordt ook toegepast door 'retail traders'. Hoewel het kopen en verkopen van ondergewaardeerde aandelen op zich redelijk eenvoudig is, zit de moeilijkheid in het identificeren van de undervalued stocks waarvan verwacht wordt dat zij op termijn in waarde zullen stijgen.

In dit artikel bespreken we stapsgewijs de volgende punten:

 • Wat ondergewaardeerde aandelen zijn.
 • Het geheim van het vinden van ondergewaardeerde aandelen.
 • De belangrijkste financiële ratio's om de reële waarde van een bedrijf (en de intrinsieke waarde per aandeel) te identificeren
 • De drie beste ondergewaardeerde aandelen van 2020
 • Ondergewaardeerde aandelen verhandelen met Admiral Markets

Wilt u direct aan de slag met het beleggen in ondergewaardeerde aandelen? Klik op de onderstaande banner of de volgende links om een demo- of live trading account te openen.

Undervalued Stocks - Wat zijn ondergewaardeerde aandelen

Met de termen undervalued stocks of ondergewaardeerde aandelen refereert men aan de aandelen van een beursgenoteerd bedrijf waarvan de koers lager is dan de 'reële' waarde.

Wanneer krijgen we te maken met ondergewaardeerde aandelen

U vraagt zich wellicht af hoe deze dispariteit kan ontstaan en kan voortbestaan. Immers, zouden ondergewaardeerde aandelen niet direct worden opgekocht door grote hedge funds of investeerders? Hoewel dit aannemelijk lijkt, zijn er verschillende redenen waarom bedrijven onder hun reële waarde kunnen handelen en aandelen ondergewaardeerd kunnen zijn. De twee voornaamste categorieën undervalued stocks zijn:

 • Aandelen die na een Market crash massaal zijn verkocht - ten tijde van een market crash maken vele beleggers handels beslissingen die meer op emotie dan op ratio gebaseerd zijn. Dit vertaalt zich naar paniekverkoop hetgeen de prijs drukt en een ontkoppeling van de koerswaarde en de intrinsieke waarde per aandeel teweeg brengt.
 • Onderwaardering aandelen naar aanleiding van bedrijfsspecifiek problemen - er zijn situaties waarin beleggers er in grote getalen voor kiezen hun aandelen van de hand te doen. Denk aan scenario's waarin het bedrijf door nieuws, een schandaal of politieke- en economische veranderingen in een negatief daglicht wordt gesteld. De massale uitverkoop die volgt kan de koers aanzienlijk drukken en het sentiment rondom het kopen van deze aandelen aantasten.

Undervalued stocks - hoe ondergewaardeerde aandelen verhandelen

Beleggers die zich richten op het identificeren en kopen van ondergewaardeerde aandelen zien deze scenario's als handelsmogelijkheden. Zij gaan namelijk uit van de aanname dat de aandelenkoers zich naar verloop van tijd zal corrigeren naar de reële waarde. Wanneer men undervalued stocks koopt, vertegenwoordigd de intrinsieke waarde van een aandeel aldus doorgaans de streefprijs waarop de belegger zijn winstdoel baseert.

Download MetaTrader 5 GRATIS

 

Ondergewaardeerde aandelen/ undervalued stocks vs goedkope aandelen

Ondergewaardeerde aandelen zijn niet noodzakelijkerwijs hetzelfde als goedkoop aandelen. Undervalued stocks worden ook niet per se gekenmerkt door een daling in koerswaarde. We spreken van ondergewaardeerde aandelen als de huidige koers prijs onder de intrinsieke waarde van een aandeel ligt.

Een koersdaling, ook naar aanleiding van bovengenoemde redenen, houdt niet per definitie in dat het aandeel ondergewaardeerd is. Als de koersdaling gepaard gaat met een daling van de intrinsieke waarde van een aandeel hebben we niet te maken met undervalued stocks maar slechts met goedkope aandelen.

De investeringsethos van de legendarische belegger Warren Buffett vat de rationale achter beleggen in ondergewaardeerde aandelen perfect samen. Buffett leerde de kneepjes van het vak van de geestesvader van value investing, Benjamin Graham. Hun benadering tot beleggen in ondergewaardeerde aandelen komt neer op het identificeren van aandelen van bedrijven die naar verwachting in de komende 5, 10 of 15 jaar in waarde zullen stijgen.

Als u overweegt te investeren in ondergewaarde aandelen of wilt beleggen in andere aandelen en ETF's van de 15 grootste beurzen van over de hele wereld, kunt u overwegen een Invest.MT5- account te openen. U geniet van voordelen zoals:

 • De mogelijkheid om te beleggen in duizenden aandelen & ETF's van 15 van de grootste beurzen ter wereld.
 • Open een account met een minimale storting vanaf € 1 en investeer vanaf € 0,01 per aandeel tegen transactiekosten van slechts € 1 op Amerikaanse aandelen.
 • Ontvang gratis real time market data - geen vertragingen, geen extra kosten.
 • De mogelijkheid om dividenduitkeringen te innen - Creëer een passieve inkomstenbron door te investeren in dividend aandelen.
 • Gratis toegang tot 's werelds populairste multi asset trading platform - MetaTrader 5.

Ondergewaardeerde aandelen identificeren - undervalued stock analyse

Er zijn verschillende manieren om ondergewaardeerde aandelen te vinden. De meest voorkomende technieken vallen in de categorie fundamentele analyse of technische analyse, maar zijn in feite doorgaans een combinatie van beide.

Ondergewaardeerde aandelen vinden mbv fundamentele analyse

Fundamentele analyse betreft de bestudering van bedrijfsspecifieke gegevens en algemene economische data. Traders proberen aan de hand van deze data vast te stellen of het waarschijnlijk is dat het bedrijf in de toekomst meer waard zal zijn en meer winst zal maken - hetgeen zich naar verwachting vertaalt in een stijgende aandelenprijs.

Er zijn twee benaderingen tot fundamentele analyse die worden gebruikt om ondergewaardeerde aandelen te identificeren:

 • Een top-down analyse - bij deze benadering analyseert de investeerder eerst het grotere geheel ofwel de bredere economische trend. Tegen deze achtergrond scant hij de markt op bedrijven die onder deze condities goed zouden kunnen presteren.
 • De bottom-up benadering - bij deze vorm van fundamentele analyse gaat men uit van de financiële gezondheid en status van het bedrijf zelf alvorens de bredere context wordt geanalyseerd.

Ondergewaardeerde aandelen identificeren adv technische analyse

Technische analyse gebruikt historische prijsinformatie om toekomstige prijsontwikkeling te voorspellen. Traders die deze school van analyse aangehangen, richten zich uitsluitend op het analyseren van price action- en grafiek patronen, met de gedachte dat deze patronen zich herhalen. Ze maken hierbij gebruik van automated trading tools en technische hulpmiddelen om undervalued stocks te identificeren. Het idee is dat alle kenbare informatie reeds in de prijs verdisconteerd is.

Hoewel sommige handelaren ervoor kiezen zich te specialiseren in één van beide typen analyse, zullen de meeste traders die zoeken naar ondergewaardeerde aandelen een zekere combinatie van fundamentele- en technische analyse technieken aanwenden om beter inzicht in de context van de markt beweging te krijgen of gebruiken zij fundamentele gegevens om hun bevindingen uit technische analyse te staven.

Als u zoekt naar ondergewaardeerde aandelen is het bovendien nuttig om te weten dat er enkele specifieke financiële ratio's en statistieken zijn die investeerders zoals Warren Buffett en Benjamin Graham gebruiken om undervalued stocks te identificeren.

# 1 ondergewaardeerde aandelen identificeren adv Prijs-winstverhouding (P / E)

De prijs / winstverhouding ofwel de price/ earnings ratio (P / E) zet de aandelenkoers van een bedrijf af tegen de winst die het bedrijf maakt. Het is een van de meest gebruikte manieren om de intrinsieke waarde van aandelen te berekenen.

Price / Earnings - ratio: huidige aandelenprijs / winst per aandeel

De P / E ratio wordt berekend door de huidige prijs van een aandeel te delen door de winst per aandeel. Een lage uitkomst kan duiden op een ondergewaardeerde aandelenprijs. Het suggereert dat de prijs die u betaalt voor het aandeel laag is in verhouding tot de inkomsten (winst) die het bedrijf genereert.

Hoewel dit op zichzelf een nuttige maatstaf is, is de indicatieve waarde groter wanneer de ratio wordt afgezet tegen het industriegemiddelde. Zo wordt de P / E-ratio van een energiebedrijf zoals British Petroleum (BP) vergeleken met de P / E-ratio van de collectieve bedrijven in de sector. Als de ratio van het bedrijf lager is dan die van andere energiebedrijven zoals bijvoorbeeld Royal Dutch Shell en onder het sectorgemiddelde ligt, kan dit een teken zijn dat we te maken hebben met een ondergewaardeerde aandelenkoers.

# 2 ondergewaardeerde aandelen identificeren adv de earnings growth ratio (PEG)

De earnings growth ratio (PEG) is gebaseerd op de verhouding tussen de voorvernoemde P / E -ratio en de procentuele groei van de jaarlijkse winst per aandeel. Doorgaans gaat men hierbij uit van een periode van vijf jaar. Dit geeft beleggers een idee over het toekomstige winstpotentieel van het bedrijf.

PEG wordt berekend aan de hand van de P / E-ratio; waarbij deze factor wordt gedeeld door het verwachte jaarlijkse groeipercentage van de winst per aandeel. Een lage PEG, duidt in de regel op een ondergewaardeerde aandelenkoers.

PEG = P / E-ratio / de verwachte jaarlijkse groei van de winst in procenten


De PEG-ratio is een veelgebruikte maatstaf en wordt gezien als een betrouwbaardere indicator voor het identificeren van ondergewaardeerde aandelen.

# 3 ondergewaardeerde aandelen identificeren adv koers-/boekwaarde

De koers-/boekwaarde ofwel price to book ratio vergelijkt de waarde van de aandelen met de boekwaarde van het bedrijf. De boekwaarde is de totale waarde van de activa van een bedrijf minus passiva, gedeeld door het totale aantal uitgegeven aandelen.

Koers/boekwaarde = (totale activa van een bedrijf - passiva) / aantal uitgegeven aandelen


De koers/ boekwaarde duidt in feite op de verhouding tussen de prijs van een aandeel en de boekwaarde ofwel intrinsieke waarde per aandeel. Deze ratio geeft aan hoeveel de investeerder per aandeel zou ontvangen als het bedrijf zou worden geliquideerd. Beleggers die zoeken naar ondergewaardeerde aandelen scannen doorgaans op aandelen met een ratio tussen de nul en één.

# 4 ondergewaardeerde aandelen identificeren adv rendement op eigen vermogen (RoE)

Het rendement op eigen vermogen (RoE) -ratio meet de algehele winstgevendheid van een bedrijf in verhouding tot het eigen vermogen. De ratio wordt berekend door het nettoresultaat van de onderneming te delen door haar eigen vermogen. De uitkomst is een procentuele waarde.

Een hoog rendement op het eigen vermogen (RoE) geeft aan dat het aandeel relatief hoge winsten genereert in verhouding tot het geïnvesteerde bedrag. In zo een geval spreken we van ondergewaardeerde aandelen.

# 5 ondergewaardeerde aandelen identificeren obv het dividendrendement

Het dividendrendement is een veelgebruikte financiële maatstaf om de aantrekkelijkheid van investeringsmogelijkheden te beoordelen. Het wordt gebruikt om de verhouding tussen de jaarlijkse dividenden en de aandelenkoers te beschrijven. Dividenden zijn het deel van de winst dat aan aandeelhouders wordt uitgekeerd.

Om het dividendrendement te berekenen, deelt u het jaarlijkse dividend door de aandelenkoers. Bedrijven met solide dividendrendementen keren periodiek winsten uit aan de aandeelhouders en worden doorgaans als stabieler aangemerkt.

Als u investeert in ondergewaardeerde aandelen met een hoog dividendrendement kunt u behalve van de prijsevolutie op de lange termijn ook profiteren van periodieke uitkeringen.

Lees meer over dividend aandelen in ons artikel ' Beste dividendaandelen voor inkomen'.

Voordat we verder gaan met onze top 3 ondergewaardeerde aandelen voor 2020, is het belangrijk dat u weet hoe u undervalued stocks kunt verhandelen.

Wist u dat u het Admiral Markets MetaTrader 5 handelsplatform van geheel GRATIS kunt downloaden? MT5 geeft u direct toegang tot de real time koersen en historische prijsontwikkeling van een breed scala aan instrumenten in meerdere activa klassen. U kunt uw gratis download direct starten door op de onderstaande banner te klikken:

Undervalued stocks - Top 3 ondergewaardeerde aandelen voor 2020

De door het coronavirus ingeleide sell of zorgde in maart 2020 voor koersdalingen van indices en aandelen wereldwijd. Ten gevolge handelen enkele aantrekkelijke aandelen op ondergewaarde prijsniveaus, ver onder de intrinsieke waarde per aandeel. In de volgende paragrafen bespreken we mogelijke undervalued stock picks voor 2020

# 1 ondergewaardeerde aandelen - Boeing

Boeing (BA) was ooit een van de meest succesvolle bedrijven in de Verenigde Staten. De luchtvaart gigant heeft het echter zwaar te verduren gehad in 2020. Vrijwel alle bedrijven in de luchtvaartsector zijn zwaar getroffen door de door het Coronavirus ingegeven restricties en de terugloop van boekingen. De meeste van deze aandelen toonden sterke dalingen; de koers van Boeing echter daalde alleen al in 2020 meer dan 70%.

De extreme sell off heeft ertoe geleid het bedrijf trade tegen een prijs die een Price- Earnings ratio van 6,5 vertegenwoordigd - op basis waarvan we van een ondergewaarde aandelenkoers kunnen spreken. Echter, bij value investing zoeken we niet alleen naar goedkope aandelen. Men zoekt naar undervalued stocks waarvan de intrinsieke waarde per aandeel hoger is dan de huidige koers - goedkope aandelen met veel potentie. De gedachte is dat de investeerder kan profiteren van de prijsevolutie als de koers corrigeert naar het 'reële niveau'.

Boeing toont anno 2020 slechts $ 10 miljard aan contante tegoeden op haar balans. Dit is voor sommige beleggers een reden tot zorg. Zij vrezen dat de luchtvaart gigant mogelijk failliet zal gaan. Echter, vele beleggers geloven dat een kapitaalinjectie van de Amerikaanse overheid het bedrijf kan helpen de door COVID 19 ingeleide sell-off te doorstaan. Op het moment van schrijven zijn de Amerikaanse president Donald Trump en zijn kabinet en het bedrijf nog in onderhandelingen over een mogelijk reddingspakket.

Het kan verstandig zijn om af te wachten tot er meer duidelijkheid over de uitkomst van deze onderhandelingen is.

De onderstaande afbeelding toont een weergave van de maandelijkse prijsgrafiek van Boeing. We zien de ontwikkeling van de koers van het aandeel op de lange termijn:

Bron: Admiral Markets MetaTrader 5, #BA ondergewaardeerde aandelen, maandelijkse grafiek over de periode van 1 april 2007 tot 23 april 2020. Data verkregen uit analyse op 23 april 2020 om 11:22 uur BST. Let op: de in dit artikel opgenomen grafieken voor financiële instrumenten zijn bedoeld voor illustratieve doeleinden en vormen geen handelsadvies noch dienen zij te worden geïnterpreteerd als suggestie om de door Admiral Markets aangeboden financiële instrumenten (CFD's, ETF's, Aandelen) te kopen of verkopen. In het verleden behaalde resultaten zijn niet indicatief voor toekomstige prestaties.

Wanneer men een eerste blik op de bovenstaande grafiek werpt, springt de enorme koersdaling als eerste in het oog. Bij nadere bestudering van de trading chart valt het echter op dat de aandelenkoers zich lijkt te stabiliseren op het prijsniveau van $ 106 USD. Deze prijs markeert een sterk horizontaal ondersteuningsniveau waar kopers eerder in 2015 ingrepen en de prijs opwaarts dreven.

Beleggers die handelen in ondergewaardeerde aandelen trachten de intrinsieke waarde per aandeel te achterhalen om een idee te krijgen van het potentieel van het activum. Bovendien zullen zij tevens rekening houden met eerder genoemde historische structuurniveaus en all time highs om entry punten of winstdoelen te bepalen.

# 2 ondergewaardeerde aandelen - General Motors

General Motors (GM) is de Amerikaanse multinational achter automerken zoals Chevrolet, Buick, GMC en Cadillac. Het bedrijf dat opereert vanuit Detroit en produceert voertuigen in 15 landen.

De auto-industrie is bijzonder cyclisch en kent doorgaans hogere aankopen in de zomer dan in de winter. Echter, het Coronavirus heeft grote aankopen in vrijwel elke industrie tot stilstand gebracht en de verwachting is dat dit ook tijdens de zomermaanden navolging zal krijgen, aangezien steeds meer consumenten hun baan verliezen of inkomsten mislopen. Er zijn echter redenen waarom beleggers General Motors als een valide undervalued stock pick beschouwen.

De eerste reden waarom de GM prijs als ondergewaardeerde aandelen koers wordt aangemerkt is de lage P / E-ratio van het bedrijf van 4,70. Ten tweede factor is het dividendrendement van ruim 7,2% (op het moment van schrijven). Dit betekent dat beleggers 7,2% rente per jaar ontvangen in de vorm van dividendbetalingen, ongeacht hoe de aandelenkoers zich ontwikkeld.

De onderstaande afbeelding toont een weergave van de maandelijkse prijsgrafiek van General Motors. We zien de ontwikkeling van de koers van het aandeel op de lange termijn:

Bron: Admiral Markets MetaTrader 5, #BA ondergewaardeerde aandelen, maandelijkse grafiek over de periode van 1 november 2010 tot 23 april 2020. Data verkregen uit analyse op 23 april 2020 om 11:22 uur BST. Let op: de in dit artikel opgenomen grafieken voor financiële instrumenten zijn bedoeld voor illustratieve doeleinden en vormen geen handelsadvies noch dienen zij te worden geïnterpreteerd als suggestie om de door Admiral Markets aangeboden financiële instrumenten (CFD's, ETF's, Aandelen) te kopen of verkopen. In het verleden behaalde resultaten zijn niet indicatief voor toekomstige prestaties.

START TRADING

 

De bovenstaande weergave van de historische aandelenkoers van General Motors laat zien dat de prijs van het aandeel al geruime tijd in een consolidatie beweegt. De grenzen van het lange termijn chart patroon worden aangegeven door de bovenste zwarte horizontale weerstandslijn en de onderste zwarte horizontale ondersteuningslijn.

Sommige beleggers zullen het onderste historische structuurniveau wellicht gebruiken als entry punt in de hoop te profiteren van een mogelijke omkering van de koers van deze ondergewaardeerde aandelen.

# 3 ondergewaardeerde aandelen - Carnival

Carnival (CCL) is een Brits-Amerikaanse cruise exploitant die met meer dan 100 schepen verdeeld over 10 cruise lijn merken s werelds grootste vloot heeft. Cruise maatschappijen en andere reis- en recreatie organisaties voelden de druk toen regeringen wereldwijd beperkingen met betrekking tot 'niet-essentiële reizen' afgedwongen. Sterker nog, de aandelenkoers van Carnival toont sinds begin 2018 een gestage daling en trade thans bijna 90% onder haar all time high.

De door het coronavirus gepresenteerde situatie dwingt bedrijven om te herstructureren en bedrijfsmodellen aan te passen. Dit houdt in de praktijk vaak in dat alleen de grotere spelers in de branche overleven en de controle overnemen.

Als Carnival de crisis weet te overleven, is het bedrijf als voorloper in de branche in een goede positie om te kunnen profiteren naarmate de industrie op de lange termijn aantrekt. Met een koers-winstverhouding van slechts 2,8 wordt Carnival door beleggers veelvuldig aan de ondergewaardeerde aandelen watchlist toegevoegd.

De onderstaande afbeelding toont een weergave van de maandelijkse prijsgrafiek van Carnival. We zien de ontwikkeling van de koers van het aandeel op de lange termijn:

Bron: Admiral Markets MetaTrader 5, #BA ondergewaardeerde aandelen, maandelijkse grafiek over de periode van 1 oktober 2000 tot 23 april 2020. Data verkregen uit analyse op 23 april 2020 om 11:22 uur BST. Let op: de in dit artikel opgenomen grafieken voor financiële instrumenten zijn bedoeld voor illustratieve doeleinden en vormen geen handelsadvies noch dienen zij te worden geïnterpreteerd als suggestie om de door Admiral Markets aangeboden financiële instrumenten (CFD's, ETF's, Aandelen) te kopen of verkopen. In het verleden behaalde resultaten zijn niet indicatief voor toekomstige prestaties.

De Technical Insight ™ indicator van Trading Central biedt bruikbare, technische analyse voor een breed scala aan activaklassen en kan tevens worden ingezet om de koersontwikkeling van ondergewaardeerde aandelen te analyseren.

Als u de Trading Central-indicator nog niet heeft gedownload, kunt u dit op veilige en eenvoudige wijze doen door uw MetaTrader trading platform te upgraden met behulp van de Supreme Edition plug in. Met de GRATIS MetaTrader Supreme Edition add on van Admiral Markets heeft u nu toegang tot al deze genoemde hulpmiddelen en vele andere handige tools en functies van Trading Central.

Boost uw handelservaring met de MetaTrader Supreme Editie. MetaTrader Supreme Editie is exclusief beschikbaar voor cliënten van Admiral Markets en kan worden toegepast op zowel MT4 als MT5. Het pakket omvat ruim 55 extra indicatoren, technische hulpmiddelen, geavanceerde functies, weergave opties en nog veel meer. Klik op de onderstaande banner om vandaag nog te upgraden:

Beleggen in ondergewaardeerde aandelen - undervalued stocks trading

Beginnen met beleggen in ondergewaardeerde aandelen ofwel undervalued stock trading kan in slechts drie eenvoudige stappen:

 1. Open een trading account
 2. Download uw handelsplatform
 3. Open een order ticket en plaats uw eerste trade. In de onderstaande paragraaf beschrijven we hoe u te werk gaat.

Ondergewaardeerde aandelen selecteren

Als u de op basis van uw analyse geïdentificeerde ondergewaardeerde aandelen wilt verhandelen zult u deze allereerst moeten opzoeken op uw MetaTrader handelsplatform. Bekijk de beschikbare instrumenten simpelweg door:

 1. Open het MetaTrader trading platform
 2. Open het Market Watch menu door in de bovenste werkbalk menu optie 'Beeld' te selecteren en vervolgens voor 'Market Watch' te kiezen. U kunt dit menu tevens op eenvoudige wijze oproepen met behulp van de Ctrl + M sneltoetscombinatie.
 3. Hierop wordt aan de linkerzijde van uw grafiek een lijst met verhandelbare symbolen geopend. Klik met de rechtermuisknop op het Market Watch venster en selecteer Symbolen of houdt de Ctrl + U toetsen op uw toetsenbord ingedrukt.
 4. Hierop wordt het symbolen venster geopend, in deze lijst vindt u alle voor handel beschikbare instrumenten. Hier kunt u de gewenste ondergewaardeerde aandelen en andere instrumenten selecteren.

Disclaimer: de in dit artikel opgenomen grafieken voor financiële instrumenten zijn bedoeld voor illustratieve doeleinden en vormen geen handelsadvies noch dienen zij te worden geïnterpreteerd als suggestie om de door Admiral Markets aangeboden financiële instrumenten (CFD's, ETF's, Aandelen) te kopen of verkopen. In het verleden behaalde resultaten zijn niet indicatief voor toekomstige prestaties.

 

Zodra u op de OK knop klikt, zullen de geselecteerde ondergewaardeerde aandelen in het Market Watch menu worden opgenomen. U kunt deze instrumenten nu eenvoudigweg in het Market Watch venster bekijken.

Grafiek van de te verhandelen undervalued stocks bekijken

Klik met uw linkermuisknop op het te verhandelen instrument en sleep het symbool vervolgens handmatig naar de grafiek sectie op uw handelsplatform, om de trading chart van dit instrument op te roepen.

Undervalued stocks - Trade plaatsen

Met MetaTrader kunt u direct vanuit de grafiek van de ondergewaardeerde aandelen die u wilt verhandelen, een trade plaatsen. U gaat als volgt te werk:

Vanaf hier kunt u nu een ticket openen om uw eerste investering te doen:

 1. Klik met de rechtermuisknop op een willekeurig open gedeelte in de grafiek
 2. Selecteer 'Handel' in het keuzemenu en selecteer 'Nieuwe order'' of
 3. gebruik de F9 toets op uw toetsenbord
 4. Hierop wordt een order ticket geopend. Specificeer de gewenste entry prijs, stop loss & take profit niveau en het handelsvolume

Disclaimer: de in dit artikel opgenomen grafieken voor financiële instrumenten zijn bedoeld voor illustratieve doeleinden en vormen geen handelsadvies noch dienen zij te worden geïnterpreteerd als suggestie om de door Admiral Markets aangeboden financiële instrumenten (CFD's, ETF's, Aandelen) te kopen of verkopen. In het verleden behaalde resultaten zijn niet indicatief voor toekomstige prestaties.

Om zelf te kunnen starten met beleggen in ondergewaardeerde aandelen download u uw gratis uw MetaTrader platform op onze website en volgt u de instructies in de onderstaande video:

 

Beleggen in ondergewaardeerde aandelen met Admiral Markets

Als u overweegt te beleggen in ondergewaardeerde aandelen of wilt investeren in andere aandelen en ETF's van over de hele wereld, kunt u het Invest.MT5 account overwegen. U kunt hiermee genieten van voordelen zoals:

 • De mogelijkheid om naast undervalued stocks in ruim 8000 aandelen en ETF's van 15 van de grootste beurzen ter wereld te investeren
 • Open een account met een minimale storting van slechts € 1 en investeer vanaf slechts € 0,01 per aandeel tegen transactiekosten van slechts € 1 op Amerikaanse aandelen.
 • Ontvang gratis real time market data, zonder vertragingen, zonder extra kosten.
 • Creëer een stroom van passieve inkomsten door de mogelijkheid om dividenduitkeringen te innen.
 • Maak gratis gebruik van 's werelds populairste multi asset trading platform; MetaTrader 5.

Kies uw broker verstandig. Online trading een hot topic. Behalve betrouwbare aanbieders zijn er ook veel oplichters die proberen hier middels Forex scams een slaatje uit te slaan.

Uw handelservaring wordt in verregaande mate bepaalt door uw broker keuze. Het bepaalt het aanbod beschikbare instrumenten, de kwaliteit van executie, de geldende handelsvoorwaarden en kosten. Deze condities en kosten kunnen per broker sterk verschillen en kunnen de rendementen van uw trading activiteiten sterk beïnvloeden en zelfs het verschil tussen winst en verlies inhouden.

Wees voorzichtig met uw kapitaal. Houdt als drempel aan dat u kiest voor een broker die gereguleerd is door een gerenommeerde marktautoriteit. Admiral Markets is en award winnende broker, gereguleerd door de vooraanstaande Britse markttoezichthouder de Financial Conduct Authority (FCA). Check voordat u uw broker keuze maakt altijd eerste de handelscondities. U kunt de volledige handelsvoorwaarden van Admiral Markets op onze website terug vinden.

Als u meer wilt weten over waar u op moet letten bij uw broker keuze verwijzen wij u naar ons artikel - Hoe kiest u de Beste Forex & CFD Broker van Nederland 2020. Admiral Markets biedt zowel gratis demo- als live trading trading accounts waarmee u gebruik kunt maken van de MT4 en MT5 handelsplatformen en onze service zelf kunt ervaren! Heeft u specifieke of persoonlijke vragen? Ons Nederlandstalige team van experts staat klaar om u helpen!

Boost uw handelservaring met de MetaTrader Supreme Editie. MetaTrader Supreme Editie is beschikbaar voor zowel MT4 als MT5 en biedt ruim 55 extra indicatoren, technische hulpmiddelen, geavanceerde functies, weergave opties en nog veel meer.

Links naar Gerelateerde Trading Artikelen

Over Admiral Markets UK LTD

Als gereguleerde broker, verlenen wij toegang tot de meest gebruikte trading platformen ter wereld. U kan bij ons ETF's en CFD's op Forex, indices, grondstoffen, aandelen, obligaties en cryptocurrencies verhandelen.

Risico Disclaimer

Dit materiaal bevat geen beleggings- of investeringsadvies en zou niet als zodanig moeten worden geïnterpreteerd, noch als een uitnodiging of aanbieding tot deelname in transacties in financiële instrumenten. Merk op dat dergelijke beurs- en trading analyse geen betrouwbare indicatie zijn voor toekomstige prestaties gezien het feit dat de relevante omstandigheden aan constante verandering onderhevig zijn. Alvorens u enige beslissingen maakt omtrent investeringen, beleggingen of trading, dient u advies in te winnen van een onafhankelijk, financieel adviseur om degelijk begrip van de geassocieerde risico's te verkrijgen.

Informatie over de technische analyse

De in dit artikel opgenomen data betreft aanvullende informatie met betrekking tot analyse, schattingen, prognoses, voorspellingen of andere soortgelijke beoordelingen of informatie (hierna "Analyse") gepubliceerd op de website van Admiral Markets. Let, alvorens u investeringsbeslissingen neemt, alstublieft op het volgende:

 1. De analyse is puur voor informatieve doeleinden gepubliceerd en kan op geen enkele manier worden opgevat als een beleggingsadvies of aanbeveling.
 2. Elke investeringsbeslissing moet door elke klant afzonderlijk worden genomen. Admiral Markets is niet verantwoordelijk voor enig verlies of enige schade welke voortvloeit uit een dergelijke beslissingen, al dan niet gebaseerd op de analyse.
 3. Deze analyses zijn voorbereid door een onafhankelijke analist (hierna "auteur" genoemd) op basis van de persoonlijke opinies en schattingen van de auteur.
 4. Om ervoor te zorgen dat de belangen van de klanten worden beschermd en de objectiviteit van de analyse niet wordt geschaad, heeft Admiral Markets relevante interne procedures opgesteld ter preventie en voor het beheer van belangenconflicten.
 5. Hoewel alles in het werk wordt gesteld om ervoor te zorgen dat alle bronnen van Analyse betrouwbaar zijn en dat alle informatie, op een begrijpelijke, tijdige, nauwkeurige en volledige manier wordt gepresenteerd, garandeert Admiral Markets niet de nauwkeurigheid of volledigheid van enige informatie vervat in de analyse. De gepresenteerde cijfers die verwijzen naar eerdere prestaties zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.
 6. De inhoud van de Analyse mag niet worden geïnterpreteerd als een expliciete of impliciete belofte, garantie of implicatie door Admiral Markets dat de klant zal profiteren van de daarin opgenomen strategieën of dat verliezen in verband hiermee kunnen of zullen worden beperkt.
 7. Elke vorm van eerdere scenario's of gemodelleerde uitvoering van financiële instrumenten zoals aangegeven in de publicatie mag niet worden opgevat als een expliciete of impliciete belofte, garantie of implicatie door Admiral Markets voor toekomstige prestaties. De waarde van het financiële instrument kan zowel stijgen als dalen en het behoud van de waarde is niet gegarandeerd.
 8. De projecties opgenomen in de Analyse kunnen afhankelijk zijn van aanvullende vergoedingen, belastingen of andere heffingen. De prijslijst die van toepassing is op de diensten geleverd door Admiral Markets is publiek beschikbaar op de website van Admiral Markets.
 9. Handel in leveraged (hefboom) producten -inclusief contracts for difference- is speculatief van aard en kunnen resulteren in verliezen of winst. Voordat u begint met handelen, moet u ervoor zorgen dat u alle risico's begrijpt.

 

Avatar-Admirals
Admirals Een alles-in-één oplossing voor het uitgeven, investeren en beheren van uw geld

Admirals is meer dan een broker, het is een financieel centrum dat een breed scala aan financiële producten en diensten aanbiedt. We maken het mogelijk om persoonlijke financiën te benaderen via een alles-in-één oplossing voor beleggen, uitgeven en beheren van geld.