Wat is winst per aandeel (WPA)?

Admirals
12 Min lezen

Als u wilt beleggen in aandelen, moet u eerst de juiste aandelen kiezen. Selectiecriteria zoals financiële ratio's zijn hiervoor noodzakelijk. Een van de belangrijkste waarden in deze context is de EPS-ratio (Earning Per Share Ratio), die kan worden gebruikt om het verdienvermogen van een bedrijf te beoordelen.

Lees in dit artikel meer over hoe de WPA (Winst Per Aandeel) berekent, wat het aangeeft en hoe u het kunt gebruiken bij fundamentele analyse.

Een introductie tot Winst Per Aandeel

De winst per aandeel (WPA) of earnings per share (EPS) wordt berekend door het nettoresultaat van een bedrijf (ook bekend als winst) te delen door het aantal uitstaande aandelen van zijn gewone aandelen. Het resulterende nummer wordt gebruikt om de winstgevendheid van een bedrijf te bepalen.

Hoe hoger de winst per aandeel van een bedrijf, hoe winstgevender het wordt geacht, omdat het laat zien hoeveel de markt bereid is te betalen voor elke dollar winst.

Een hoog EPS-cijfer is echter niet altijd volledig betrouwbaar en de opname ervan in de jaarrekening is vereist door standaard internationale vereisten voor jaarrekeningen (IFRS - International Financial Reporting Standards en US GAAP - United States Generally Accepted Accounting Principles).

Wat geeft de Winst per aandeel aan?

Met de EPS-rating kan men conclusies trekken over de financiële situatie en winstgevendheid van een bedrijf. Als gevolg hiervan is het een van de belangrijkste instrumenten voor beleggingsbeslissingen op de aandelenmarkt. De volgende voorbeelden tonen het belang van de Earnings Per Share-indicator.

 • EPS kan worden gebruikt om het winstvermogen van verschillende bedrijven op elk gewenst moment te vergelijken.
 • EPS kan ook worden gebruikt om de financiële positie van een bedrijf door de jaren heen te beoordelen. Bedrijven met een gestaag stijgende EPS-indicator kunnen een goede investeringsoptie blijken te zijn. Bedrijven met dalende EPS-ratings worden daarentegen meestal vermeden door ervaren beleggers.
 • Een hogere winst per aandeel betekent een grotere winstgevendheid, waardoor bedrijven meer geld aan dividenden kunnen uitkeren aan aandeelhouders.

Het is echter ook belangrijk om te overwegen wat de EPS-metriek niet onthult. Cashflow is bijvoorbeeld een belangrijke factor bij het bepalen van het vermogen van een bedrijf om schulden terug te betalen.

De cashflow, die ruwweg de liquiditeit van een bedrijf aangeeft, wordt echter niet in aanmerking genomen bij het berekenen van de winst per aandeel. Dit betekent dat zelfs een hoge EPS niet altijd leidt tot conclusies over de solvabiliteit van een bedrijf.

Bent u geïnteresseerd in het oefenen van trading onder echte en live marktomstandigheden? Registreer u dan voor een gratis demo-rekening en test uw vaardigheden voordat u de live markten betreed! Klik op de onderstaande banner voor meer informatie:

Handel met een risicovrij demo-rekening

Oefen met virtuele fondsen

Hoe de winst per aandeel berekenen?

In theorie is het berekenen van de winst per aandeel eenvoudig. Hiervoor wordt de volgende formule wordt gebruikt:

❓ WPA = nettowinst / aantal uitstaande aandelen, in elk geval verwijzend naar dezelfde periode.

Een simpel voorbeeld: Stel dat bedrijf X en Y vorig jaar allebei een omzet van 500 miljoen euro hadden. Als dit betekent dat bedrijf X een nettowinst van 100 miljoen euro maakt, maar bedrijf Y slechts een nettowinst van 50 miljoen euro, zou uw onderbuikreactie waarschijnlijk zijn om te denken dat de aandelen van bedrijf X een betere koop zijn dan de aandelen van bedrijf Y. Dit is waar EPS in het spel komt.

Laten we verder aannemen dat bedrijf X 50 miljoen aandelen heeft uitstaan, maar bedrijf Y slechts 10 miljoen. Uitgaande van de EPS-formule en ervan uitgaande dat geen van beide bedrijven dividend uitkeert, zou de overeenkomstige winst per aandeel voor bedrijf X twee euro bedragen, maar voor bedrijf Y zou het vijf euro zijn. Dit verandert het uiterlijk van de investeringsbeslissing.

Een ander ding om te overwegen is dat als verschillende dividenden worden betaald voor bepaalde aandelencategorieën, zoals gewone en preferente aandelen, moeten deze als volgt in aanmerking worden genomen bij het berekenen van de winst per aandeel. Er wordt onderscheid gemaakt tussen uitgekeerde en ingehouden winsten:

❓ Winst per aandeel per klasse = ingehouden nettowinst / aantal aandelen per klasse + dividend per aandeel van klasse per aandeel van klasse

✅ Winst per aandeel voor gewone aandelen

Naast eventuele dividenduitkeringen verlenen gewone aandelen de houder ook stemrechten op de Jaarlijkse Algemene Vergadering van de naamloze vennootschap. Preferente aandelen hebben geen stemrecht, maar ontvangen hogere dividenden als compensatie.

Om de winst per aandeel van gewone aandelen te berekenen, moet echter het extra dividend op preferente aandelen worden afgetrokken. De bijbehorende formule ziet er dan als volgt uit:

❓ Gewone aandelen WPA = nettowinst per gewoon aandeel - dividend voor preferente aandelen / aantal gewone aandelen.

✅ Winst per aandeel voor preferente aandelen

Preferente aandelen zijn aantrekkelijk voor beleggers die zich niets aantrekken van stemrecht. Voor de berekening van hun winst per aandeel wordt eerst de nettowinst bepaald die toerekenbaar is aan de uitstaande preferente aandelen, waaraan vervolgens het (aanvullende) dividend wordt toegevoegd.

❓ Preferent aandelen WPA = nettowinst per preferent aandeel + dividend voor preferent aandeel / aantal preferente aandelen.

Zoals duidelijk uit de formules blijkt, hangt de hoogte van de winst per aandeel in grote mate af van het aantal uitstaande aandelen. Als een bedrijf nieuwe aandelen zou uitgeven, bijvoorbeeld omdat het een kapitaalverhoging plant, zou de rekenkundige winst per aandeel aanzienlijk worden verlaagd. De WPA zou als het ware "verwaterd" zijn.

In deze gevallen is het belangrijkste cijfer voor beleggers daarom de zogenaamde verwaterde winst per aandeel (diluted earning per share). De aldus berekende WPA laat zien hoeveel lager de winst zou zijn als er daadwerkelijk nieuwe aandelen zouden worden uitgegeven.

Als u uw belegging in aandelen wilt diversifiëren, is er naast het kopen van ETF-aandelen nog een andere mogelijkheid: fractionele aandelen.

Met fractionele aandelen koopt u slechts een fractie van het aandeel. Dit maakt de aankoop van zeer dure aandelen mogelijk, waarbij een enkel stuk al enkele duizenden euro's kan kosten. Bovendien kunt u meer individuele aandelen aan uw portefeuille toevoegen voor een bepaald beleggingskapitaal, waardoor het effectief wordt gediversifieerd.

Wilt u altijd op de hoogte blijven van de nieuwste handelstrends? Stem af op een van onze gratis webinars die worden gehost door onze handelsexperts en ontdek nieuwe strategieën en inzichten! Klik hieronder om u nu in te schrijven:

Gratis trading webinars

Stem af op live webinars gehost door onze handelsexperts

Winst Per Aaandeel in Fundamentele Analyse

Voor veel doeleinden zijn de inkomsten van een bedrijf voldoende als maatstaf voor succes. Maar voor u als aandelenbelegger kunnen meer diepgaande fundamentele analysestatistieken zoals de winst per aandeel veel belangrijker zijn.

Dit zijn enkele factoren waarmee u rekening moet houden bij het uitvoeren van een fundamentele analyse:

 • Wat zijn de inkomsten van het bedrijf?
 • Wordt er groei ervaren?
 • Wordt er winst gemaakt?
 • Hoe groot is de schuld van het bedrijf? Worden schulden afgelost?
 • Wat is het personeelsverloop?
 • Geeft het management om zijn werknemers?

Het berekenen van de winst per aandeel is slechts een startpunt voor een uitgebreide fundamentele analysestrategie. Het is echter een belangrijk onderdeel omdat er andere fundamentele statistieken van zijn afgeleid.

Er worden drie verschillende soorten EPS of WPA-cijfers gebruikt, die verschillen afhankelijk van de bron van de gegevens waaruit ze worden berekend:

 • Trailing of lagging EPS: Gebruikt de cijfers van het voorgaande jaar en wordt beschouwd als de werkelijke EPS.
 • Huidige EPS: gebruikt de cijfers van het huidige jaar, maar is een projectie.
 • Forward of projected EPS: Geschatte EPS-cijfers voor de volgende jaren op basis van de huidige trend.

Wat betekent negatieve winst per aandeel?

Natuurlijk genereren bedrijven niet altijd winst. Wanneer verliezen worden opgebouwd, is de winst per aandeel ook negatief. Een negatieve WPA vertelt u precies hoeveel geld het bedrijf verloor per uitstaand aandeel, daarom kan het ook een "nettoverlies per aandeel" worden genoemd.

Neem echter geen negatieve EPS aan op het eerste gezicht. Biotechbedrijven verliezen bijvoorbeeld vaak jarenlang geld bij het ontwikkelen van commercieel levensvatbare producten. Startups daarentegen hebben vaak tijd nodig om de omzet en winstgevendheid te verhogen. Het is een goed teken als zo'n bedrijf geleidelijk zijn verliezen vermindert en naar een positieve EPS-indicator gaat.

Evenzo worden gevestigde bedrijven geconfronteerd met aanzienlijke eenmalige kosten, zoals afschrijvingen op belangrijke investeringen. Als hierdoor hun winst een kwartaal of langer in het rood glijdt en de winst per aandeel negatief wordt, hoeft dit op de lange termijn nog steeds geen grimmige toekomst te betekenen.

Dus als een negatieve EPS een anomalie is in plaats van een terugkerende trend, is er geen reden tot paniek.

De winst per aandeel waarde correct interpreteren

Zoals men kan zien, is de WPA-waarde van een bedrijf niet altijd betrouwbaar. Er is soms een leemte in de interpretatie die moet worden opgevuld. Ten slotte zijn hier twee fundamentele richtlijnen die moeten worden gevolgd.

❗ Vergelijk niet het onvergelijkbare: als u een bedrijf wilt evalueren ten opzichte van anderen, moet u letten op vergelijkbaarheid. U kijkt bijvoorbeeld meestal naar de WPA van bedrijven in dezelfde branche of aandelensector om een idee te krijgen van hoe ze zich verhouden tot de concurrentie.

Zorg er ook voor dat u WPA-waarden gebruikt die op dezelfde manier zijn berekend (zie sectie WPA berekenen). Dit zal u helpen voorkomen dat u bijvoorbeeld gewone en preferente aandelen vergelijkt.

❗ Vertrouw niet alleen op momentopnamen: het is het beste om te kijken naar de WPA-prestaties van aandelen in de loop van de tijd. Op die manier kunnen beleggers een beter idee krijgen van hoe winstgevend een bedrijf in het verleden is geweest en een idee krijgen van de toekomstperspectieven. Een bedrijf met gestaag stijgende winst per aandeel kan worden beschouwd als een betrouwbaardere investering dan een bedrijf waarvan de winst per aandeel daalt of wild fluctueert.

Wilt u beginnen met het beleggen in aandelen? Met onze Invest.MT5 account kunt u de beste aandelen en ETF's kopen op 16 van de grootste beurzen ter wereld! Klik op de onderstaande banner om vandaag nog een account te openen!

Investeer in 's werelds beste instrumenten

Duizenden aandelen en ETF's binnen handbereik

Veelgestelde vragen over Winst Per Aandeel

Wat is Earnings per Share (EPS)?

Earnings per Share (EPS) of Winst per aandeel (WPA) is een financiële maatstaf die de winstgevendheid van een bedrijf aangeeft en het deel van de winst van een bedrijf vertegenwoordigt dat is toegewezen aan elk uitstaand aandeel van gewone aandelen. Het wordt berekend door het netto-inkomen van een bedrijf te delen door het gewogen gemiddelde aantal uitstaande aandelen.

Waarom is winst per aandeel belangrijk?

Winst per aandeel is belangrijk omdat het waardevolle informatie biedt aan beleggers en analisten over de winstgevendheid van een bedrijf per aandeel. Het helpt bij het beoordelen van de financiële prestaties van het bedrijf en kan worden gebruikt om het winstvermogen van verschillende bedrijven binnen dezelfde branche te vergelijken. WPA wordt vaak beschouwd als een belangrijke factor bij het bepalen van de aandelenkoers van een bedrijf en wordt gebruikt in verschillende waarderingsmodellen en beleggingsstrategieën.

Hoe kan de winst per aandeel (WPA) worden gebruikt om een bedrijf te evalueren?

De winst per aandeel kan op verschillende manieren worden gebruikt om een bedrijf te evalueren. Beleggers vergelijken vaak de winst per aandeel van een bedrijf met de historische WPA-cijfers om trends te identificeren en te beoordelen of de winstgevendheid van het bedrijf in de loop van de tijd verbetert of afneemt. Bovendien kan WPA worden vergeleken met de WPA van andere bedrijven binnen de industrie om de relatieve prestaties te meten. Een hogere winst per aandeel duidt over het algemeen op een betere winstgevendheid, maar het is cruciaal om rekening te houden met andere factoren zoals omzetgroei, marges en dynamiek in de sector bij het evalueren van de algehele financiële gezondheid van een bedrijf.

Andere artikelen die u kunnen interesseren:

Over Admirals

Admirals is een meermaals bekroonde, wereldwijd gereguleerde Forex- en CFD-broker en biedt handel op meer dan 8.000 financiële instrumenten via 's werelds populairste handelsplatformen: MetaTrader 4 en MetaTrader 5. Begin vandaag nog met handelen!

INFORMATIE OVER ANALYTISCHE MATERIALEN:

De gegeven gegevens bieden aanvullende informatie met betrekking tot alle analyses, schattingen, prognoses, prognoses, marktoverzichten, wekelijkse vooruitzichten of andere soortgelijke beoordelingen of informatie (hierna "Analyse") die is gepubliceerd op de websites van beleggingsondernemingen van Admirals die opereren onder het handelsmerk Admirals (hierna " Admirals”) Voordat u investeringsbeslissingen neemt, dient u goed op het volgende te letten:

 • Dit is een marketingcommunicatie. De inhoud wordt uitsluitend voor informatieve doeleinden gepubliceerd en mag op geen enkele manier worden opgevat als beleggingsadvies of -aanbeveling. Het is niet opgesteld in overeenstemming met de wettelijke vereisten die bedoeld zijn om de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied te bevorderen, en het is niet onderworpen aan enig verbod om voorafgaand aan de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied handel te drijven.
 • Elke investeringsbeslissing wordt door elke klant alleen genomen, terwijl Admirals niet verantwoordelijk is voor enig verlies of schade die voortvloeit uit een dergelijke beslissing, al dan niet gebaseerd op de inhoud.
 • Met het oog op de bescherming van de belangen van onze klanten en de objectiviteit van de analyse, heeft Admirals relevante interne procedures opgesteld voor het voorkomen en beheren van belangenconflicten.
 • De analyse wordt opgesteld door een onafhankelijke analist, (hierna "Auteur") op basis van hun persoonlijke schattingen.
 • Hoewel alle redelijke inspanningen worden gedaan om ervoor te zorgen dat alle bronnen van de inhoud betrouwbaar zijn en dat alle informatie, zoveel mogelijk, op een begrijpelijke, tijdige, nauwkeurige en volledige manier wordt gepresenteerd, garandeert Admirals niet de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie. opgenomen in de Analyse.
 • Elke vorm van eerdere of gemodelleerde prestaties van financiële instrumenten die in de inhoud worden aangegeven, mogen niet worden opgevat als een uitdrukkelijke of impliciete belofte, garantie of implicatie door Admirals voor toekomstige prestaties. De waarde van het financiële instrument kan zowel stijgen als dalen en het behoud van de activawaarde is niet gegarandeerd.
 • Leveraged producten (inclusief contracts for difference) zijn speculatief van aard en kunnen resulteren in verliezen of winst. Voordat u begint met handelen, moet u ervoor zorgen dat u de risico's volledig begrijpt.
TOP ARTIKELEN
Hoe Coca Cola aandelen kopen? Beleggen in Coca Cola in 2024
Wilt u Coca Cola aandelen kopen in 2024? Het toonaangevende frisdrankbedrijf behaalt niet alleen opmerkelijke rendementen, maar keert al tientallen jaren dividend uit, telkens met een hogere waarde. Dit maakt het een aantrekkelijke investering. Het is een van 's werelds bekendste merk...
Top 3 beste biopharma aandelen van 2024
De farmaceutische industrie is enorm en omvat verschillende segmenten waaronder biofarmaceutica. Biofarma zal waarschijnlijk steeds populairder worden in de gezondheidssector.Biofarma is een van de snelst groeiende segmenten binnen de farmaceutische industrie en is waarschijnlijk goed gepositioneerd...
Hoe beleggen in uranium aandelen?
Uranium wordt veel gebruikt als brandstof voor kerncentrales en is daarom een cruciaal onderdeel van de productie van kernenergie. Kernenergie wordt al meer dan tien jaar grotendeels verguisd, maar er zijn recente tekenen dat het een comeback maakt die op zijn beurt de vraag naar uranium zou kunnen...
Alles weergeven