Belangrijkste financiële ratio’s bij investeren of beleggen?

Carolina Caro Mora
10 Min lezen

De belangrijkste financiële ratio's zijn die indicatoren die de financiële gezondheid van een bedrijf weerspiegelen en die raadzaam zijn om te raadplegen voordat u erin investeert. Onder de soorten financiële ratio's vinden we die welke verwijzen naar solvabiliteit, liquiditeit, winstgevendheid, schuldenlast, enz. Laten we ze in meer detail bekijken!

Wat zijn financiële ratio's en indicatoren en wat meten ze?

We kunnen financiële ratio's definiëren als de indicatoren die uit de boekhouding van een bedrijf worden gehaald en die ons in staat stellen om zijn situatie in verschillende perioden en dus zijn evolutie door de jaren heen te vergelijken. Op basis van dit financiële beeld van het bedrijf zullen de managers in staat zijn om groei- en verbeteringsstrategieën vast te stellen.

Wat is het nut van financiële ratio's bij beleggen en trading? Als het bedrijf in kwestie openbaar wordt verhandeld, geven deze ratio's beleggers en traders een algemeen idee over de toekomst ervan op korte, middellange en lange termijn.

Belangrijkste financiële ratio's en hun interpretatie

Er zijn veel financiële indicatoren met betrekking tot de boekhouding van een bedrijf, hoewel vanuit het oogpunt van een belegger de belangrijkste ratio's om een bedrijf te evalueren de volgende zouden zijn: EBIT / EBITDA; ROA, ROE, K/W, Cashflow, Winst per Aandeel en Dividendrendement.

We zullen de lijst met financiële ratio's in detail bekijken en zullen er dan nog wat toevoegen voor handelaren die zich verder willen verdiepen. We zullen ook uitleggen hoe financiële ratio's moeten worden geïnterpreteerd.

Belangrijkste Financiële Ratio's
EBIT
EBITDA
ROA
ROE
K/W
Cash Flow
Winst per Aandeel
Dividendrendement

Wilt u meer weten over trading? Volg dan onze gratis live webinars over financiële handel en beleggen. We bieden een breed scala aan handels- en beleggingswebinars waarmee u uw vaardigheden en prestaties kunt verbeteren. Klik op de onderstaande banner om de webinar agenda te bekijken:

Gratis trading webinars

Stem af op live webinars gehost door onze handelsexperts

Lijst van financiële ratio's

Laten we nu eens kijken naar elk van de belangrijkste financiële ratio's die we hierboven hebben vermeld:

EBIT Betekenis

Wat is EBIT? EBIT (earnings before interest and tax) is een van de belangrijkste financiële ratio's, namelijke de wint voor rente en belastingen, of het bedrijfsresultaat. Dat wil zeggen, het is het resultaat van het aftrekken van de kosten (belastingen, amortisaties, rente) op de inkomsten die gedurende een bepaalde periode zijn behaald. Kortom, het meet het resultaat van de activiteit van de onderneming na aftrek van rente en belastingkosten.

Deze verhouding is nuttig bij het vergelijken van bedrijven van verschillende nationaliteiten, omdat verstoringen zoals belastingen, die in elk land anders zijn, worden geëlimineerd. Logischerwijs zal het bedrijf met de hoogste EBIT winstgevender zijn wanneer de nettowinst vergelijkbaar is.

EBITDA Betekenis

Wat is EBITDA? EBITDA (Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortization) verwijst naar het bruto bedrijfsresultaat voor belastingen, rente, amortisatie. Dat wil zeggen, het is hetzelfde als EBIT, maar ook het verdisconteren van voorzieningen en amortisaties, laat dus hogere winsten zien. Het doel van deze indicator is om de cashflow van een bedrijf te kunnen meten.

ROA Betekenis

Wat is ROA? ROA (Return On Assets) of ROI (Return On Investments) berekent de winstgevendheid van de activa van een bedrijf. Hoe? Deel de EBITDA door de totale activa en vermenigvuldig deze met 100. Op deze manier kunt u weten of een bedrijf winstgevend is. In feite is het een indicator die door banken wordt gebruikt bij het al dan niet verstrekken van een lening. Over het algemeen moet de ROA groter zijn dan 5% om te kunnen inschatten dat het bedrijf in kwestie winstgevend is.

ROE Betekenis

Wat is ROE? ROE (Return on Equity) is het rendement op het eigen vermogen en wordt berekend door de nettowinst te delen door het eigen vermogen. Kortom, het is het vermogen van het bedrijf om rendement te genereren voor zijn aandeelhouders, vandaar het belang ervan. Als de ROE van een bedrijf bijvoorbeeld 12% is, betekent dit dat het voor elke geïnvesteerde 100 euro het een 12 euro winst genereert.

K/W Betekenis

Wat is de K/W-verhouding? De koers-winstverhouding (of P/E-ratio, Price to Earnings ratio) is een indicator die de aandelenkoers vergelijkt met de winst van het bedrijf in een bepaalde periode.

Hoe wordt K/W berekend? De koers-winstverhouding is het resultaat van het delen van de huidige koers van een aandeel door de winst per aandeel (WPA). Als het resultaat is dat de koers/winstverhouding laag is, kan dit betekenen dat de beurskoers ondergewaardeerd is op de beurs. Deze ratio is erg handig wanneer u een vergelijking maakt met de K/W-ratio van andere bedrijven in dezelfde sector, zodat als deze onder het sectorgemiddelde ligt, dit betekent dat deze ondergewaardeerd is.

Cashflow Betekenis

Wat is Cashflow? Cashflow is ook een zeer prominente indicator bij het analyseren van een beursgenoteerd bedrijf. Het verwijst naar het vermogen van een bedrijf om liquiditeit te genereren om aan zijn betalingen te voldoen, daarom is het belangrijk om te weten of een bedrijf levensvatbaar is. Om dit te doen, moet het altijd positief blijven. Ook wel cashflow of kasstroom genoemd.

Om de cashflow te berekenen, moeten we de nettowinst, voorzieningen en amortisatie optellen.

Winst per Aandeel Betekenis

Wat is Winst per Aandeel (WPA)? De WPA of winst per aandeel is een van de belangrijkste indicatoren bij het analyseren van een bedrijf, omdat het de winstgevendheid meet die een belegger verkrijgt voor elk aandeel dat hij bezit. Het wordt berekend door de nettowinst te delen door het aantal aandelen van het bedrijf.

Dividentrendement Betekenis

Wat is dividendrendement? Het dividendrendement is het verschil tussen de kosten van onze belegging in aandelen en wat we terugkrijgen dankzij de inning van het dividend. Om deze belangrijke ratio te berekenen, moeten we de waarde van het dividend dat per aandeel in rekening wordt gebracht delen door de prijs waartegen dat effect in de markt wordt genoteerd en vervolgens vermenigvuldigd met 100.

Deze indicator wordt bijvoorbeeld gebruikt door handelaren die de Dogs of the Dow-strategie beoefenen, op basis van de aandelen met het hoogste jaarlijkse dividendrendement onder de Dow Jones 30-waarden.

Dit zijn de belangrijkste financiële ratio's, maar er zijn er nog veel meer, zoals we hieronder zullen zien.

Nadat u uw analyse van het bedrijf via financiële ratio's hebt gedaan en wilt beginnen met beleggen of traden is het belangrijk om eerst uw handelsstrategieën te oefenen. U kunt dit het best doen met een risicovrije demo-account waarmee u kunt handelen met virtuele fondsen. Klik op de onderstaande banner om vandaag nog aan de slag te gaan met demo-trading:

Handel met een risicovrij demo-rekening

Oefen met virtuele fondsen

Andere financiële ratio's om te beleggen in de aandelenmarkt

Inkomsten

Deze term verwijst naar wat een bedrijf verdient voor het uitoefenen van zijn activiteit en dat veronderstelt een toename van het vermogen ervan.

Schuld

We moeten ook rekening houden met de schuld van het bedrijf: het kan miljonairswinsten hebben, maar als zijn schuld ook miljoenen betreft, kan het ernstige levensvatbaarheidsproblemen hebben. We kunnen niet verwachten dat het een 'nul' schuld heeft omdat schuld noodzakelijk is, maar het mag nooit hoger zijn dan of in de buurt komen van inkomsten, het moet in evenwicht zijn.

EV/EBITDA

EV/EBITDA vergelijkt de waarde van een bedrijf (Enterprise Value) met de brutowinst voor rente, belastingen, amortisatie. Als we het hebben over de waarde van een bedrijf, verwijzen we naar wat we ervoor zouden moeten betalen als we het zouden willen kopen. Voor de berekening van de EV wordt in principe rekening gehouden met de marktkapitalisatie, het aantal aandelen in omloop, de aandelenkoers en de schuld.

Koers-boekwaardeverhouding (KBV-ratio)

De koers-boekwaardeverhouding (of P/B ratio) meet de marktwaardering van een bedrijf ten opzichte van de boekwaarde. 

Veel beleggers gebruiken de KBV-verhouding om de marktkapitalisatie van een bedrijf te vergelijken met de boekwaarde en ondergewaardeerde bedrijven te lokaliseren. Deze ratio wordt berekend door de huidige aandelenkoers per aandeel van het bedrijf te delen door de boekwaarde per aandeel.

Koers-winst-groei verhouding

De Koers/Winst/Groei ratio (of PEG ratio, Price/Earnings To Growth) vergelijkt de winstverhouding met de verwachte toekomstige groei voor het bedrijf, doorgaans voor de komende vijf jaar. Beleggers kunnen zo het groeipotentieel van het bedrijf inschatten.

Om de PEG te berekenen, moeten we de K/W-ratio delen door de geschatte jaarlijkse groei van de winst per aandeel.

Uitbetaling

De uitbetaling (pay out) is de verhouding die het percentage van de winst weerspiegelt dat een bedrijf besteedt aan het vergoeden van zijn aandeelhouders, in de vorm van dividenden. Zoals logisch is, hoe hoger de uitbetaling, hoe hoger de vergoeding die het zijn aandeelhouders biedt, dus het is een indicator om rekening mee te houden wanneer we de fundamentele analyse van een bedrijf maken.

SOTP waardering

De SOTP waardering (of sum-of-the-parts valuation) is een indicator die wordt gebruikt wanneer het beursgenoteerde bedrijf dat we bestuderen deel uitmaakt van een holding. Het is handig om een verhouding te kennen die 'Som van de delen' of SOTP-ratio wordt genoemd. Het is een proces van het waarderen van de delen van de holding om te weten hoeveel ze waard zouden zijn als ze werden afgesplitst of verkocht aan een ander bedrijf.

Nu u weet hoe u financiële ratio's kunt gebruiken om een fundamentele analyse te maken van het bedrijf, kunt u een echte handelsrekening openen. Maak u geen zorgen als je geen hoog kapitaal hebt, want Admirals biedt ook aan om te beleggen in fractionele aandelen vanaf slechts 1 EUR / USD, ongeacht de aandelenkoers. Klik op de onderstaande banner om een rekening te openen:

Handel in Forex & CFD's

Krijg toegang tot meer dan 40 CFD's op valutaparen, 24/5

Andere artikelen die u kunnen interesseren:

Over Admirals

Admirals is een meermaals bekroonde, wereldwijd gereguleerde Forex- en CFD-broker en biedt handel op meer dan 8.000 financiële instrumenten via 's werelds populairste handelsplatformen: MetaTrader 4 en MetaTrader 5. Begin vandaag nog met handelen!

INFORMATIE OVER ANALYTISCHE MATERIALEN:

De gegeven gegevens bieden aanvullende informatie met betrekking tot alle analyses, schattingen, prognoses, prognoses, marktoverzichten, wekelijkse vooruitzichten of andere soortgelijke beoordelingen of informatie (hierna "Analyse") die is gepubliceerd op de websites van beleggingsondernemingen van Admirals die opereren onder het handelsmerk Admirals (hierna " Admirals”) Voordat u investeringsbeslissingen neemt, dient u goed op het volgende te letten:

  • Dit is een marketingcommunicatie. De inhoud wordt uitsluitend voor informatieve doeleinden gepubliceerd en mag op geen enkele manier worden opgevat als beleggingsadvies of -aanbeveling. Het is niet opgesteld in overeenstemming met de wettelijke vereisten die bedoeld zijn om de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied te bevorderen, en het is niet onderworpen aan enig verbod om voorafgaand aan de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied handel te drijven.
  • Elke investeringsbeslissing wordt door elke klant alleen genomen, terwijl Admirals niet verantwoordelijk is voor enig verlies of schade die voortvloeit uit een dergelijke beslissing, al dan niet gebaseerd op de inhoud.
  • Met het oog op de bescherming van de belangen van onze klanten en de objectiviteit van de analyse, heeft Admirals relevante interne procedures opgesteld voor het voorkomen en beheren van belangenconflicten.
  • De analyse wordt opgesteld door een onafhankelijke analist, Carolina Caro (analist), (hierna "Auteur") op basis van hun persoonlijke schattingen.
  • Hoewel alle redelijke inspanningen worden gedaan om ervoor te zorgen dat alle bronnen van de inhoud betrouwbaar zijn en dat alle informatie, zoveel mogelijk, op een begrijpelijke, tijdige, nauwkeurige en volledige manier wordt gepresenteerd, garandeert Admirals niet de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie. opgenomen in de Analyse.
  • Elke vorm van eerdere of gemodelleerde prestaties van financiële instrumenten die in de inhoud worden aangegeven, mogen niet worden opgevat als een uitdrukkelijke of impliciete belofte, garantie of implicatie door Admirals voor toekomstige prestaties. De waarde van het financiële instrument kan zowel stijgen als dalen en het behoud van de activawaarde is niet gegarandeerd.
  • Leveraged producten (inclusief contracts for difference) zijn speculatief van aard en kunnen resulteren in verliezen of winst. Voordat u begint met handelen, moet u ervoor zorgen dat u de risico's volledig begrijpt.
TOP ARTIKELEN
Japanse Candlesticks: Candlestick patronen lezen en begrijpen.
Japanese candlesticks of candlestick charts geven visuele aanwijzingen die handelsbeslissingen vergemakkelijken. Candlestick trading maakt gebruik van de interpretatie van grafiek- en prijs patronen in een poging de prijs te voorspellen. Kennis van candlestick analyse geeft de trader een groot voord...
Wat zijn ECN brokers & waarom kiezen voor ECN accounts?
Forex- en CFD trading is enorm populair onder traders en beleggers wereldwijd. Hoe men hier invulling aan geeft, verschilt van trader tot trader. Er zijn verschillende soorten traders; hetzelfde geldt voor brokers. In dit artikel richten wij ons op ECN brokers, ook wel bekend als de No Dealing Desk...
Open een Islamitische Forex rekening - Halal Beleggen
Hoewel trading in de Islam vaak als haram wordt beschouwd, is het nog steeds mogelijk om handel te drijven. De sleutel is om een islamitisch Forex-account te vinden, dat swapvrije handel biedt voor traders van het islamitische geloof.Dit artikel zal zich richten op de principes van islamitische fina...
Alles weergeven