Paper Trading Gids - Wat is Paper trading?

Admirals
21 Min lezen

Paper trading is in feite fictief beleggen ofwel beleggen met nepgeld. Vele beginnende traders zien hier het nut niet van in. Zij richten zich liever op de theorie of gaan direct aan de slag.

We bespreken in dit artikel waarom paper trading absoluut meerwaarde heeft en waarom zowel beginners als ervaren traders paper trading zouden moeten overwegen.

Inleiding tot Paper Trading

Trading of handelen op de beurs, is een complexe activiteit. In tegenstelling tot wat veel beginners misschien denken, bestaat beurshandel uit veel meer dan alleen het kopen en verkopen van aandelen. Om succesvol te handelen, is een verscheidenheid aan vaardigheden en regels vereist die moeten worden geoefend en verfijnd voor succes op de lange termijn. Bovenal vergt een goede trading opleiding veel tijd. Een deel van deze training moet worden gedaan door middel van paper trading.

Beginnende traders denken dat ze vaak zonder de juiste kennis en ervaring snel veel winst kunnen genereren en realiseren zich vaak al na korte tijd dat ze fout zijn geweest. Hoge verliezen zijn in dergelijke gevallen niet ongewoon. Verschillende factoren kunnen hiervoor verantwoordelijk zijn. Het kan te wijten zijn aan een gebrek aan een trading plan of het gebrek aan kennis en ervaring om een situatie correct in te schatten.

Waar vele beginnende traders huiverig zijn te beginnen en hun kapitaal op het spel te zetten, bieden wij een risicovrij alternatief: paper trading ofwel beleggen met nepgeld.

Wilt u zelf aan de slag met paper trading? Klik op de onderstaande banner of de volgende links om een demo- of live trading account te openen.

Handel met een risicovrij demo-rekening

Oefen met virtuele fondsen

Wat is Paper Trading?

Traden is zoals elke andere vorm van beleggen een complexe activiteit. Beginners onderschatten dit nogal eens en zien het nut van paper trading niet in of zijn verblind door de winstmogelijkheden en willen om die reden niet beleggen met nepgeld. Trading is echter meer dan het kopen en verkopen van financiële assets. Succesvolle traders onderscheiden een scala vaardigheden, systematiek en praktische kennis die steeds moet worden geoefend, verfijnd en verbeterd. Paper trading biedt hierbij uitkomst.

Paper trading of demo trading is de manier om te oefenen en experimenteren zonder uw kapitaal op het spel te zetten. Het is in feite niets meer dan beleggen met nepgeld ook wel fictief beleggen.

Waarom beleggen met nepgeld?

Onervaren traders die enige winsten behalen onderschatten de geluksfactor en het belang van consistentie. Traden is naar haar aard risicovol. De kans op winst gaat hand in hand met het risico op verlies. Nieuwkomers kunnen winst maken zonder enige kennis noch ervaring. Echter, om op de lange termijn positieve resultaten te behalen dient men over nodige kennis en een trading plan of strategie te beschikken om de beste handelskansen te identificeren. Let wel, het vinden van een goed systeem gaat doorgaans met vallen en opstaan.

Dit is dan ook waarom paper trading het meest wordt gebruikt. U handelt namelijk uitsluitend met virtuele middelen. Dit betekent echter niet dat een paper trading account geen enkele reële elementen kent. Integendeel, de meerwaarde van paper trading is juist dat het wat de overige aspecten betreft een goede afspiegeling is van de werkelijkheid. Op een demo trading account heeft men namelijk toegang tot de real time market data en kunt u dus handelen in de geldende marktomstandigheden. Brokers en banken bieden paper trading accounts en trading simulators aan om cliënten de mogelijkheid te bieden kennis te maken met trading en om het handelsplatform te testen.

Hoewel een demo trading account een zeer geschikt hulpmiddel is voor beginnende traders is het niet zaligmakend. Paper trading is een goed startpunt maar verschilt op bepaalde cruciale punten aanzienlijk van echt beleggen of traden. Beleggen met nepgeld is uiteraard anders dan wanneer er echt geld op het spel staat. De psychologische impact van (potentiële) winst of verlies is volgens professionals de differentiërende factor als het gaat om consistente winstgevendheid.

Live Trading vs. Paper trading

In dit artikel introduceren wij u tot paper trading. We bespreken het nut van hiervan en de belangrijkste voordelen van beleggen met nepgeld en de mogelijke struikelblokken. We sluiten af met een praktisch toepasbaar stappenplan voor het openen van een demo trading account zodat u direct aan de slag kunt met paper trading.

1️⃣ Wat zijn de risico's van paper trading?

Paper trading op een demo trading account van Admirals is vrijwel gelijk aan handelen op een live account. Op een demo account heeft u toegang tot de real time market data van een breed scala verschillende instrumenten. Bovendien heeft u alle mogelijkheden en hulpmiddelen om analyse uit te voeren en kunt u zelfs koop- en verkoop orders plaatsen. Het enige verschil tussen paper trading en 'het echte werk' is dat het in het eerste geval beleggen met nepgeld betreft en de behaalde winsten noch de verliezen daadwerkelijk uw financiële positie beïnvloeden.

Deze mate van realisme is exact wat paper trading zo een waardevolle oefening maakt. U kunt experimenteren met verschillende technieken en analyse- & trading tools en zelf ervaren wat werkt voor u. Test de verschillende functionaliteiten van uw trading software, zo kunt u zelf ervaren wat het effect van het aanpassen van uw tijdframe of het instellen van een stop loss of take profit order op uw resultaten is.

Het is de manier om door oefening en experimenteren tot de beste handelsstrategie te komen, of het nu gaat om beleggen in aandelen of handel op de Forex markt. U wordt namelijk niet geremd door de angst om verlies te lijden of het verlangen om winsten te innen. Wat de uitkomst van uw paper trading positie ook is, u verdient niets en het kost u ook niks. Dit is het belangrijkste voordeel van paper trading maar tegelijkertijd ook het grootste nadeel.

Wist u dat u real time koersontwikkeling van verschillende activa op eenvoudige wijze kunt bekijken op het Admirals MetaTrader 5 handelsplatform. U kunt het platform geheel GRATIS downloaden via onze website. Klik op de onderstaande banner om vandaag nog een rekening te openen:

's Werelds beste multi-asset platform


2️⃣ Welke rol speelt psychologie bij trading?

We besloten de voorgaande paragraaf met de opmerking dat u bij paper trading, in tegenstelling tot de live variant, niet daadwerkelijk kapitaal riskeert. Bij handel op een demo trading account heeft de trader aldus niet te maken met de sterke emoties die gepaard gaan met geld verdienen of verliezen Waar verlies op een echte trade een duidelijke impact op de psychologische staat van de trader kan hebben, zal een verandering in het virtuele puntensaldo op een paper trading account doorgaans nauwelijks enige emotionele reactie uitlokken. Voor de beginnende trader klinkt dit waarschijnlijk ideaal.

Het managen van de psychologische component is een van de grootste uitdagingen bij traden en beleggen. De risicobereidheid en -tolerantie is bijvoorbeeld aanzienlijk hoger bij paper trading, waar u in feite niks te verliezen heeft. Dit is de kracht van paper trading; handelaren die beleggen met nepgeld kunnen de markt verkennen en vertrouwdheid opbouwen met de dynamiek zonder dat zij zich laten leiden door de mogelijke financiële gevolgen.

Dit is echter exact waarom de handelservaring op een demo trading account slechts in gedeeltelijk reproduceerbaar is voor live traden. Er zijn bovendien enkele andere subtiele verschillen tussen beleggen met nepgeld enerzijds en echte handel anderzijds. Het is belangrijk dat u zich hiervan bewust bent wanneer u de overstap maakt. Demo trading is immers de perfecte voorbereiding maar is geen vervanging van de live variant.

3️⃣ Werkt Paper Trading met real time data?

Of u nu start met paper trading of direct overgaat op het echte werk, vroeg of laat zal u ontdekken dat de uitvoer van uw trading orders afhankelijk is van een reeks factoren en omstandigheden. Dit is tevens een prominent punt waarop paper trading afwijkt van echte transacties. Dit verschil is met name in zeer volatiele markten relevant. Het kan namelijk zo zijn dat de koers dusdanig snel verandert dat order uitvoer tegen de beoogde prijs simpelweg niet mogelijk is. Hoewel in paper trading een verschil van een paar pips een puur theoretisch gegeven is, zal het bij live trading uw winstaandeel beïnvloeden.

Op de meeste paper trading accounts kunt u orders tegen de huidige marktprijs uitvoeren zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over enige discrepantie tussen de huidige marktprijs en de prijs op het moment dat de order daadwerkelijk verwerkt en uitgevoerd is. Hoewel order executie bij vooraanstaande brokers zoals Admirals slechts een fractie van een seconde in beslag neemt kan er alsnog een verschil zijn tussen de koers waarde op het moment dat u de order invoert en de eigenlijke entry prijs.

Waar hier bij paper trading doorgaans weinig aandacht aan wordt besteed, komt dit in live trading duidelijker naar voren. Met name in een volatiele periode kunnen er aanzienlijke verschillen gelden tussen de prijs waarop u wilt kopen of verkopen en de werkelijke prijs waartegen de bestelling is uitgevoerd. Deze afwijkingen zijn vooral merkbaar wanneer men kiest voor het markt executie ordertype.

Wanneer we over volatiliteit spreken, is de definitie van volatiliteit waar wij aan refereren hoezeer de prijs van een bepaalde markt of instrument over een bepaalde periode beweegt. Hoe hoger de volatiliteit, hoe meer de prijs van een markt over een gegeven tijdsbestek zal bewegen. Minder volatiele instrumenten daarentegen, zullen relatief weinig verandering in prijs tonen. Elke vorm van trading gaat uit van prijsbeweging. Wanneer de koers van punt A beweegt naar punt B kan de trader, afhankelijk van de richting die hij met zijn positie geanticipeerd had, winst dan wel verlies bijschrijven. Volatiliteit presenteert aldus handelsmogelijkheden maar zorgt tevens voor risico's.

Als u dit puur theoretisch bekijkt, is het makkelijk dit voor waar aan te nemen en hier verder compleet aan voorbij te gaan. De functie van paper trading is echter dat u hier daadwerkelijk mee leert omgaan. Het is namelijk niet vanzelfsprekend dat uw ervaring met paper trading hier ook echt aan bijdraagt. U voelt de effecten van volatiele bewegingen namelijk niet in uw portemonnee. Wij raden u daarom aan handel op uw paper trading account te benaderen alsof het niet gaat om beleggen met nepgeld maar alsof het echt kapitaal betreft.

4️⃣ Hoe werkt de Order Executie bij Paper Trading?

Een market order vertegenwoordigt de mogelijkheid om een order direct uit te voeren. De trader beoogt hiermee zijn positie tegen de geldende marktprijs in te stellen. De uitvoer geschiedt in de praktijk tegen de eerstvolgende beschikbare prijs.

Bij paper trading zal de ingestelde prijs doorgaans overeenkomen met de markt entry prijs nu er geen echte order uitgevoerd en verwerkt hoeft te worden. Bij live traden daarentegen kan het, met name in perioden van extreme volatiliteit, voorkomen dat de prijs vanaf het moment dat u de order instelt, tot de eigenlijke uitvoer veranderd is. Dit is een factor waar u rekening mee moet houden als u de overstap van paper trading naar live trading maakt.

Houdt in gedachten dat beleggen met nepgeld moet worden beschouwd als voorbereiding op het echte werk. Paper trading wordt echter vaak onterecht gezien als een alternatief voor live traden. Behalve dat u nooit geld kan verdienen met paper trading zijn er bepaalde andere aspecten die u niet kunt leren door demo trading.

We hebben het eerder gehad over omgaan met risico en verlies, winst en de psyche en emoties van de trader. Hetzelfde geldt voor order executie. Vele nieuwkomers zien het behalen van de perfecte resultaten en prestaties op hun paper trading account ten onrechte als voorwaarde om tot echte handel over te gaan. Houdt in gedachten dat u ook op een echt account winsten en verliezen moet verwachten en blijf onnodig lang te blijven aanmodderen met paper trading.

Start met paper trading om de vertrouwdheid met de dynamiek van de markt op te bouwen, begrip over de werkzaamheid van de trading software te verwerven en om tot een degelijk trading systeem te komen. Onthoud wel dat het doel hiervan is om u voor te bereiden op live traden. Stel vooraf doelen en houdt mijlpalen aan zodat u op een gegeven moment over kunt gaan op echte handel.

Paper Trading Tips

Wilt u het meeste halen uit uw paper trading ervaring? Behandel demo trading of fictief beleggen dan niet alsof u gaat beleggen met nepgeld. Neem paper trading vanaf dag één serieus. Alleen dan heeft handelen op een demo trading account daadwerkelijk meerwaarde.

1️⃣ Behandel paper trading als een live account

Zoals we zojuist hebben besproken kunt u het meeste halen uit uw paper trading ervaring door uw demo trading account te behandelen alsof het een live account is.

Een goed voorbeeld daarvan is het instellen van een startbedrag op uw paper trading account wat vergelijkbaar is met het bedrag dat u voornemens bent aan te wenden voor uw echte handelsrekening. Bij beleggen met nepgeld is het makkelijk om voor een willekeurig, buitensporig hoog bedrag te selecteren. Als u voor paper trading een bedrag van bijvoorbeeld 100.000 kiest en een hoge hefboomwerking selecteert, zal dit echter in uw resultaten gereflecteerd worden.Mogelijke winsten en verliezen zijn aan deze instellingen gerelateerd.

De gouden regel van beleggen met nepgeld houdt echter in dat u het meest uit uw paper trading ervaring haalt als u het zoveel mogelijk benaderd alsof het live traden betreft. Hieruit volgt dat u er verstandig aan doet uw paper trading account in te stellen op een startkapitaal dat ongeveer gelijk is aan het bedrag dat u als beoogd in te leggen op uw live account.

Als u bijvoorbeeld 10.000 Euro kunt aanwenden als initiële inleg, stelt u uw demo trading account op hetzelfde bedrag in. De winsten en verliezen op uw demo account geven in dit geval een realistisch beeld van wat uw resultaten op een echt account zouden zijn. U kunt beoordelen wat toepassing van een bepaalde indicator, techniek of trading strategy u zou kunnen opleveren.

Dit raakt de kern van waar paper trading voor bedoeld is. Handelen op een demo trading account dient u zoveel en zo goed mogelijk voor te bereiden op live traden.

2️⃣ Paper Trading en Risico management

Beginnende traders onderschatten in hun enthousiasme vaak het belang van een trading systeem of van het opstellen van een handelsplan. De gouden regel van trading is 'maximaliseer uw winsten, beperk uw verliezen'. Waar vele beginners zich vaak uitsluitend toeleggen op het maximaliseren van winsten, ligt de focus doorgaans op het vinden van forex trading tips en de zoektocht naar de beste trading strategy.

Hoewel een beleggingsstrategie onmisbaar is, blijkt het op zichzelf niet voldoende. Een paper trading account is het perfecte hulpmiddel voor de trader om te experimenteren met verschillende hulpmiddelen en technieken. Zowel beginnende als gevorderde traders gebruiken paper trading om de werkzaamheid van nieuwe strategieën en indicatoren te testen

We brengen het centrale advies met betrekking tot paper trading nogmaals in de herinnering: beheer uw demo trading account alsof het een echt account is. Trading is naar haar aard risicovol. Traders die niet beleggen met nepgeld zullen altijd proberen hun risico zoveel mogelijk te beperken. Met een handelsstrategie tracht men, op systematische wijze, de beste handelskansen te identificeren. Er is echter altijd een kans dat de markt zich anders ontwikkeld dan dat u geanticipeerd had. U wilt in zo een geval natuurlijk zo min mogelijk verliezen. Het sleutelwoord in deze context is risicobeheer.

Succesvolle traders hebben, ongeacht hun handelsstijl, één ding gemeen: ze incorporeren alle risicomanagement waarborgen in hun trading plan. Omdat u in paper trading de effecten van verliezende trades niet zal voelen is het makkelijk om aan risicomanagement voorbij te gaan. Ervaren traders zullen beamen dat risicomanagement het geheim achter consistente winstgevendheid is. Incorporeer risicomanagement al in uw paper trading activiteiten zodat u de juiste gewoonten aanleert.

Overweeg de volgende risicomanagement technieken:

✔️ Stel een realistisch startkapitaal in op uw demo trading account. Hoewel paper trading in feite beleggen met nepgeld is, zal het u later ten goede komen als u dit vooraf overweegt. Bovendien kunt u zien wat het effect van toepassing van een bepaalde techniek of strategie op uw balans zou zijn.

✔️ Bepaal een maximale risico blootstelling per trade. Dit kan zich vertalen naar een maximaal percentage van de rekening balans van de trader of een vaststaand bedrag in Euro's. Vele beginnende traders kiezen er bijvoorbeeld voor om met kleine bedragen te beleggen en niet meer dan 1 a 2% van hun totale forex startbedrag per trade te riskeren. Behandel uw activiteiten op uw paper trading account alsof het een live account betreft!

✔️ In trading (en dus ook in paper trading) moet men altijd rekening houden met de kans op verlies. Wanneer een kleine opeenvolging van verliezen een substantieel deel van uw kapitaal verspeelt, duidt dit erop dat er buitensporig veel totale risico blootstelling is. Deze paper trading tip heeft betrekking op het totale percentage van de equity dat men op een bepaald moment, over alle openstaande posities, riskeert.

✔️ Met een demo trading account heeft u toegang tot alle functies en hulpmiddelen van het MetaTrader handelsplatform, zo kunt u ook stop loss orders instellen. De stop loss is een van de meest gebruikte risicomanagement technieken. Het betreft een automatische instructie aan uw broker om uw trade op een bepaald, vooraf ingegeven, niveau te sluiten. Het ziet direct toe op het kernelement van money management; het beperken van uw verlies. U bepaalt vooraf het exit niveau, indien de trade zich tegen u keert. Uw trade wordt automatisch gesloten en uw verliezen zijn hiermee beperkt.

✔️Naar hetzelfde idee kunt u in paper trading tevens gebruik maken van de take profit order die toeziet op winstneming op een vooraf ingesteld niveau. Deze opties zijn met name nuttig wanneer u de markt niet constant kunt monitoren. Zij voorkomen tevens dat de trader emotionele beslissingen maakt wanneer hij de overstap maakt van paper trading naar live trading. Waar de stop loss voorkomt dat men de trade te lang laat lopen in de hoop dat de markt omkeert, doet de take profit hetzelfde voor winstneming.

Als u deze punten consequent volgt, minimaliseert u niet alleen de kans op verliezende trades, u beperkt tevens de grootte van eventuele verliezen. Hoewel het risico op het lijden van verliezen in paper trading ontbreekt, is strikte naleving van deze regels op uw demo account toch erg belangrijk. Toepassing van risicomanagement technieken zal uw kans van slagen wanneer u de overstap van paper trading naar live trading maakt, sterk vergroten.

Wilt u meer weten over de basis van Forex analyse, indicatoren, beslissingsprocessen, risico management en trading strategieën? Bekijk dan de Forex & CFD Trading Seminars van Admirals. Klik op de onderstaande banner om de agenda te bekijken en u vandaag nog te registeren:

Gratis trading webinars

Stem af op live webinars gehost door onze handelsexperts

3️⃣ Paper Trading Account Instellingen

We hebben het al eerder geïmpliceerd door te stellen dat u uw paper trading activiteiten zo veel mogelijk moet structureren als zijnde live trading maar dit punt verdiend expliciete vermelding. Het doel van beleggen met nepgeld op een demo account is u zo goed mogelijk voor te bereiden op het echte werk. Met een paper trading account heeft u toegang tot alle functies en hulpmiddelen die het MetaTrader handelsplatform biedt. Experimenteer met verschillende opties en pas deze aan op basis van uw resultaten. Gebruik de configuraties die u op uw echte account ook zou kiezen.

Wat zijn de voor- en nadelen van Paper Trading?

Enkele voor- en nadelen van papierhandel hebben we al in het artikel genoemd. In deze sectie willen we meer in detail treden en de uitleg tot nu toe samenvatten.

Met papierhandel kunnen beginners de volgende aspecten van online handelen leren:

  • Behandeling en werking van de paper trading software.
  • Kennis maken met basisprincipes zoals hefboomwerking, marge, lots en pips.
  • Basisprincipes van geldbeheer.
  • Handelsstrategieën testen.
  • Handelsindicatoren uitproberen.
  • Documentatie en analyse van transacties uit het verleden vinden.
  • Berekenen van handelskosten zoals swaps.

Meer ervaren traders kunnen ook paper trading gebruiken om backtests uit te voeren.

Een van de grootste sterke punten van paper trading is ook een van de nadelen. Omdat alle transacties virtueel van aard zijn en u geen echt geld inzet, is het moeilijker om de behaalde resultaten serieus te nemen. Het leereffect kan zo ondermijnd worden. U denkt dat u veilig bent, omdat u uw eigen geld niet riskeert. Dit kan het moeilijker maken om effectief risico- en geldbeheer te leren.

Paper trading ontaardt dan in een spel dat u niet kunt verliezen. Dit bereidt u echter niet voor op de emotionele componenten die gepaard gaat met het verhandelen van echt geld. Het vermijden van stress die kan voortvloeien uit het verliezen van echt geld is een van de belangrijkste succesfactoren bij het handelen. Dit is echter moeilijk te leren met een demo-account omdat er geen risico aan verbonden is.

Daarom moet u paper trading net zo serieus nemen als live handelen. U moet proberen naar hun verliezen in de paper trading te kijken alsof het echte verliezen zijn. Alleen zo bereikt u een duurzaam leereffect.

Hoe zelf beginnen met Paper Trading? 

Om te kunnen starten met paper trading heeft u uiteraard een demo account nodig. Het is handig een paper trading account te openen bij een broker die u tevens zou willen gebruiken voor uw live trading activiteiten. Uw handelservaring wordt in verregaande mate bepaald door uw broker keuze. De beschikbare instrumenten, de contractvoorwaarden en geldende transactiekosten kunnen per broker namelijk sterk verschillen. Overweeg als u wilt beginnen met beleggen ook de kwaliteit van de service, betrouwbaarheid en het beschikbare handelsplatform.

Houdt als drempel aan dat u kiest voor een broker die gereguleerd is door een gerenommeerde marktautoriteit. Admirals is gereguleerd door de FCA (Financial Conduct Authority), de vooraanstaande Britse markttoezichthouder. Check voordat u uw broker keuze maakt altijd eerste de handelscondities. U kunt de volledige handelsvoorwaarden van Admirals op onze website terug vinden.

Enkele kernpunten:

  • Start Trading met een minimum inleg vanaf slechts € 1 - afhankelijk van het gekozen trading account type en het te verhandelen instrument.
  • Competitieve transactiekosten en trading spreads; de spread is het verschil tussen de bied- en de vraagprijs.
  • Hefboomwerking beschikbaar:
  • Toegang tot hefboomeffecten tot 1: 500 voor Professionele Klanten; waarmee u posities kunt beheren die tot 500 keer meer waard zijn dan uw inleg.
  • Toegang tot hefboomeffecten tot 1:30 voor Particuliere Klanten. De maximaal beschikbare hefboomwerking is verder afhankelijk van het instrument.
  • Geniet bescherming van het exclusieve Admirals "Negatief Saldo Beschermingsbeleid".
  • Breed aanbod van verhandelbare instrumenten - handelen in Forex, aandelen, CFD aandelen, indices, ETF's, grondstoffen en cryptocurrencies.
  • Gratis Real Time market data - ook bij paper trading op een demo trading account.
  • Gratis stortingen en opnames middels bankoverschrijving, credit card betalingen of via iDeal, Skrill & Neteller.
  • Hedging is mogelijk en toegestaan.
  • Ondersteund alle handel stijlen.

Met een demo trading- ofwel paper trading account kunt u de werkzaamheid van uw trading strategie in een risicovrije omgeving testen. U kunt experimenteren met verschillende technieken en indicatoren zonder dat u uw kapitaal op het spel zet. Met een demo account handelt u namelijk uitsluitend met virtuele middelen.

U kunt vertrouwdheid opbouwen met de dynamiek van de markten en experimenteren met de verschillende functies en mogelijkheden van het MetaTrader 4 handelsplatform of het MetaTrader 5 trading platform. Ook ervaren traders kunnen hun voordeel doen met paper trading. Het is raadzaam elke nieuwe strategie of tool altijd eerst zelf te testen, zodat u kunt beoordelen hoe deze voor u werkt.

Onthoudt dat u het meeste voordeel heeft van uw ervaring met beleggen met nepgeld als u uw paper trading account behandelt alsof het een live trading account betreft. Gebruik uw paper trading account om te oefenen met verschillende technieken, indicatoren en strategieën. Met een demo account handelt u namelijk onder real time markt omstandigheden en kunt u direct ervaren hoe uw trading systeem presteert.

Om de overstap van paper trading naar live traden zoveel mogelijk te stroomlijnen houdt u de instellingen die u voor uw live account zou gebruiken aan voor uw paper trading account. Zorg dat u direct de juiste gewoonten aanleert en uw strategie aanvult met risicomanagement waarborgen.

Open een gratis demo-rekening om te kunnen starten met beleggen met nepgeld. Open een live account om daadwerkelijk deel te kunnen nemen aan het handelsverkeer en echte online trading ervaring op te doen. Klik op de onderstaande banner om vandaag nog van start te gaan:

Handel in Forex & CFD's

Krijg toegang tot meer dan 40 CFD's op valutaparen, 24/5

Andere artikelen die u kunnen interesseren:

Over Admirals

Admirals is een meermaals bekroonde, wereldwijd gereguleerde Forex- en CFD-broker en biedt handel op meer dan 8.000 financiële instrumenten via 's werelds populairste handelsplatformen: MetaTrader 4 en MetaTrader 5. Begin vandaag nog met handelen!

Risicobepaling

Dit materiaal bevat geen beleggings- of investeringsadvies en zou niet als zodanig moeten worden geïnterpreteerd, noch als een uitnodiging of aanbieding tot deelname in transacties in financiële instrumenten. Merk op dat dergelijke beurs- en trading analyse geen betrouwbare indicatie zijn voor toekomstige prestaties gezien het feit dat de relevante omstandigheden aan constante verandering onderhevig zijn. Alvorens u enige beslissingen maakt omtrent investeringen, beleggingen of trading, dient u advies in te winnen van een onafhankelijk, financieel adviseur om degelijk begrip van de geassocieerde risico's te verkrijgen.

TOP ARTIKELEN
Japanse Candlesticks: Candlestick patronen lezen en begrijpen.
Japanese candlesticks of candlestick charts geven visuele aanwijzingen die handelsbeslissingen vergemakkelijken. Candlestick trading maakt gebruik van de interpretatie van grafiek- en prijs patronen in een poging de prijs te voorspellen. Kennis van candlestick analyse geeft de trader een groot voord...
Wat zijn ECN brokers & waarom kiezen voor ECN accounts?
Forex- en CFD trading is enorm populair onder traders en beleggers wereldwijd. Hoe men hier invulling aan geeft, verschilt van trader tot trader. Er zijn verschillende soorten traders; hetzelfde geldt voor brokers. In dit artikel richten wij ons op ECN brokers, ook wel bekend als de No Dealing Desk...
Open een Islamitische Forex rekening - Halal Beleggen
Hoewel trading in de Islam vaak als haram wordt beschouwd, is het nog steeds mogelijk om handel te drijven. De sleutel is om een islamitisch Forex-account te vinden, dat swapvrije handel biedt voor traders van het islamitische geloof.Dit artikel zal zich richten op de principes van islamitische fina...
Alles weergeven