Admiral Markets Group bestaat uit de volgende ondernemingen:

Admiral Markets Pty Ltd

Gereguleerd door de Australian Securities and Investments Commission (ASIC)
Website alleen beschikbaar in het Engels
DOORGAAN

Admiral Markets Cyprus Ltd

Gereguleerd door de Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC)
Website alleen beschikbaar in het Engels
DOORGAAN

Admiral Markets UK Ltd

Gereguleerd door de Financial Conduct Authority (FCA)
DOORGAAN
Opmerking: als u dit venster sluit zonder te kiezen stemt u ermee in om verder te gaan onder de FCA (UK) regulering.
Opmerking: als u dit venster sluit zonder te kiezen stemt u ermee in om verder te gaan onder de FCA (UK) regulering.
Regulering fca

Paper trading- Trading resultaten verbeteren dmv beleggen met Nepgeld

Leestijd: 24 minuten

Paper trading is in feite fictief beleggen ofwel beleggen met nepgeld. Vele beginnende traders zien hier niet het nut van in. Zij richten zich liever op de theorie of gaan direct aan de slag.We bespreken in dit geval waarom paper trading absoluut meerwaarde heeft en waarom zowel beginnende als ervaren traders paper trading zouden moeten overwegen.

Hoeveel kunt u zich nog van uw opleiding herinneren? Waar een opleiding in het gunstigste geval de basis legt voor uw carrière, zullen de meeste professionals beamen dat het geenszins vergelijkbaar is met het echte werk. Hetzelfde geldt voor trading of beleggen. Het is absoluut raadzaam u vertrouwd te maken met de basis- concepten en begrippen het kan u echter slechts in beperkte mate voorbereiden op de praktijk.

Een puur theoretische benadering, in uw werkveld of in trading gaat voorbij aan de complexiteit en variatie die we in het echte leven kennen. Zo zijn er bepaalde essentiële vaardigheden die u heeft geleerd door het 'doen'. De kneepjes van het vak, de systemenen van uw bedrijf en het bedienen van een klant leert u niet uit een tekstboek.

Vele beginnende traders leren alles wat ze te weten kunnen komen over trading. Ze kennen alle feiten, begrippen en zullen u perfect kunnen vertellen wat andere traders zouden doen. Echter, als u succesvol wilt zijn in trading moet u niet alleen weten wat u zou moeten doen, u moet ook in staat zijn het daadwerkelijk te doen.

Piloten leren niet alleen over vliegen of over het het vliegtuig zij zullen (vrij letterlijk) vlieguren moeten maken. Hetzelfde geldt voor trading. Waar vele beginnende traders huiverig zijn te beginnen en hun kapitaal op het spel te zetten, bieden wij een risicovrij alternatief: paper trading ofwel beleggen met nepgeld.

We bespreken in dit artikel:

 • Wat is paper trading ofwel demo trading
 • Wat is het nut van paper trading/ beleggen met nepgeld
 • Hoe kan ik beginnen met paper trading
 • Overstappen van paper trading op live trading


Wilt u zelf aan de slag met paper trading? Klik op de onderstaande banner of de volgende links om een demo- of live trading account te openen.

paper trading beleggen met nepgeld fictief beleggen beursspel demo trading simulated trading

Wat is Demo trading/ Paper Trading & Waarom beleggen met Nepgeld

Trading is zoals elke andere vorm van beleggen een complexe activiteit. Beginners onderschatten dit nogal eens en zien het nut van paper trading niet of zijn verblind door de winstmogelijkheden en willen om die reden niet beleggen met nepgeld. Trading is echter meer dan het kopen en verkopen van financiële assets. Succesvolle traders onderscheiden een scala vaardigheden, systematiek en praktische kennis die steeds moet worden geoefend, verfijnd en verbeterd. Paper trading biedt hierbij uitkomst.

Onervaren traders die enige winsten behalen onderschatten de geluksfactor en het belang van consistentie. Nieuwkomers kunnen winst maken zonder enige kennis noch ervaring. Trading is naar haar aard risicovol. De kans op winst gaat hand in hand met het risico op verlies. Met de nodige kennis en een trading plan of strategie tracht de trader de beste handelskansen te identificeren. Echter, het vinden van een goed systeem gaat doorgaans met vallen en opstaan. Paper trading of demo trading is de manier om te oefenen en experimenteren zonder uw kapitaal op het spel te zetten. Paper trading is in feite beleggen met nepgeld ook wel fictief beleggen.

Voor paper trading gebruikt u namelijk een demo trading account. Op een demo trading account handelt u uitsluitend met virtuele middelen. Dit betekent echter niet dat een paper trading account geen enkele reële elementen kent. Integendeel, de meerwaarde van paper trading is juist dat het wat de overige aspecten betreft juist een goede afspiegeling van de werkelijkheid is. Op een demo trading account heeft men namelijk toegang tot de real time market data en kunt u dus handelen in de geldende marktomstandigheden. Brokers en banken bieden paper trading accounts om cliënten de mogelijkheid te bieden kennis te maken met trading en om trading software te testen.

Hoewel een demo trading account een zeer geschikt hulpmiddel is voor beginnende traders is het niet zaligmakend. Paper trading is een goed startpunt maar verschilt op bepaalde cruciale punten aanzienlijk van echt beleggen of traden. Beleggen met nepgeld is uiteraard anders dan wanneer er echt geld op het spel staat. De psychologische impact van (potentiële) winst of verlies is volgens professionals de differentiërende factor als het gaat om consistente winstgevendheid.

In dit artikel introduceren wij u tot paper trading. We bespreken het nut van paper trading en de belangrijkste voordelen van beleggen met nepgeld en de mogelijke struikelblokken. We sluiten af met een praktisch toepasbaar stappenplan voor het openen van een demo trading account zodat u direct aan de slag kunt met paper trading.

Paper trading op een Risicovrij Demo Trading account

Paper trading op een demo trading account van Admiral Markets is vrijwel gelijk aan handelen op een live trading account. Op een demo trading account heeft u toegang tot de real time market data van een breed scala verschillende instrumenten. Bovendien heeft u alle mogelijkheden en hulpmiddelen om analyse uit te voeren en kunt u zelfs koop- en verkoop orders plaatsen. Het enige verschil tussen paper trading en live trading is dat het in dit geval beleggen met nepgeld betreft en de behaalde winsten noch de verliezen daadwerkelijk uw financiële positie beïnvloeden.

Deze mate van realisme is exact wat paper trading zo een waardevolle oefening maakt. U kunt experimenteren met verschillende technieken, analyse hulpmiddelen en zelf ervaren wat werkt voor u. U kunt bovendien de verschillende functionaliteiten van uw trading software testen. Zo kunt u zelf ervaren wat het effect van het aanpassen van uw timeframe of het instellen van een stop loss of take profit order op uw resultaten is. Het is de manier om door oefening en experiment tot de beste handelsstrategie te komen. U wordt namelijk niet geremd door de angst om verlies te lijden of het verlangen om winsten te innen. Wat de uitkomst van uw paper trading positie ook is, u verdient niet en het kost u ook niks. Dit is het belangrijkste voordeel van paper trading maar tegelijkertijd ook het grootste nadeel.

paper trading beleggen met nepgeld fictief beleggen beursspel demo trading simulated trading

Paper Trading vs Live Trading - De psychologische component van Demo Trading

We besloten de voorgaande paragraaf met de opmerking dat u bij paper trading, in tegenstelling tot live trading, geen werkelijk kapitaal riskeert. Bij handel op een demo trading account heeft de trader aldus niet te maken met de sterke emoties die gepaard gaan met geld verliezen of verdienen. Waar verlies op een live trade een duidelijke impact op de psychologische staat van de trader kan hebben, zal een verandering in het virtuele puntensaldo op een paper trading account doorgaans nauwelijks enige emotionele reactie uitlokken. Voor de beginnende trader klinkt dit waarschijnlijk ideaal.

Het managen van de psychologische component is een van de grootste uitdagingen bij trading. De risicobereidheid en -tolerantie is bijvoorbeeld aanzienlijk hoger bij paper trading, waar u in feite niks te verliezen heeft. Dit is de kracht van paper trading; handelaren die beleggen met nepgeld kunnen de markt verkennen en vertrouwdheid opbouwen met de dynamiek zonder dat zij zich laten leiden door de mogelijke financiële gevolgen. Dit is echter exact waarom de handelservaring op een demo trading account slechts in gedeeltelijk reproduceerbaar is in live trading.

Er zijn bovendien enkele andere subtiele verschillen tussen paper trading ofwel fictief beleggen enerzijds en echte handel anderzijds. We bespreken demo trading vs live trading.

Paper Trading vs Live Trading - Marktprijzen op een Live- of Demo Trading Account

Of u nu start met paper trading of direct overgaat op het echte werk, vroeg of laat zal u ontdekken dat de uitvoer van uw trading orders afhankelijk is van een reeks factoren en omstandigheden. Dit is tevens een prominent punt waarop paper trading sterk afwijkt van echte transacties. Dit verschil is met name in zeer volatiele markten erg relevant. Het kan namelijk zo zijn dat de koers dusdanig snel veranderd dat order uitvoer tegen de beoogde prijs simpelweg niet mogelijk is. Hoewel in paper trading een verschil van een paar pips een puur theoretisch gegeven is, zal het bij live trading uw winstaandeel beïnvloeden.

Op de meeste paper trading accounts kunt u orders tegen de huidige marktprijs uitvoeren zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over enige descrepantie tussen de huidige marktprijs en de prijs op het moment dat de order verwerkt en uitgevoerd is. Hoewel order executie bij vooraanstaande brokers zoals Admiral Markets slechts een fractie van een seconde in beslag neemt kan er alsnog een verschil zijn tussen de koers waarde op het moment dat u de order invoert en de daadwerkelijke entry prijs. Waar hier bij paper trading doorgaans weinig aandacht aan wordt besteed, komt dit in live trading duidelijker naar voren.

Met name in een volatiele periode kunnen er aanzienlijke verschillen gelden tussen de prijs waarop u wilt kopen of verkopen en de werkelijke prijs waartegen de bestelling is uitgevoerd. Deze afwijkingen zijn vooral merkbaar wanneer men kiest voor het markt executie ordertype. Wanneer we over volatiliteit spreken, is de definitie van volatiliteit waar wij aan refereren hoezeer de prijs van een bepaalde markt of instrument over een bepaalde periode beweegt. In zowel live- als paper trading hebben we hiermee te maken. Hoe hoger de volatiliteit, hoe meer de prijs van een markt over een gegeven tijdsbestek zal bewegen. Minder volatiele instrumenten daarentegen, zullen relatief weinig verandering in prijs tonen.

Elke vorm van live en demo trading gaat uit van prijsbeweging. Wanneer de koers van punt A beweegt naar punt B kan de trader, afhankelijk van de richting die hij met zijn positie geanticipeerd had, winst dan wel verlies bijschrijven. Volatiliteit presenteert aldus handelsmogelijkheden maar zorgt tevens voor risico's.

Als u dit puur theoretisch bekijkt, is het gemakkelijk dit voor waar aan te nemen en hier gemakkelijk aan voorbij te gaan. De functie van paper trading is dat u hier daadwerkelijk mee leert omgaan. Echter, het is niet vanzelfsprekend dat uw ervaring met paper trading hier ook echt aan bijdraagt. U voelt de effecten van volatiele bewegingen namelijk niet in uw portemonnee. Wij raden u daarom aan handel op uw demo trading trading account te benaderen alsof het niet gaat om beleggen met nepgeld maar alsof het echt kapitaal betreft.

paper trading beleggen met nepgeld fictief beleggen beursspel demo trading simulated trading


Paper Trading vs Live Trading - Verschillen Order Executie Live of Demo Trading Account

Een market order vertegenwoordigt de mogelijkheid om een order direct uit te voeren. De trader beoogt hiermee zijn positie tegen de geldende marktprijs in te stellen. De uitvoer geschiedt in de praktijk tegen de eerstvolgende beschikbare prijs. Bij paper trading zal de ingestelde prijs doorgaans overeenkomen met de daadwerkelijk markt entry prijs. Bij live trading daarentegen kan het, met name in perioden van extreme volatiliteit, voorkomen dat de prijs vanaf het moment dat u de order instelt, tot de eigenlijke uitvoer veranderd is.

Dit is een factor waar u rekening mee moet houden als u de overstap van paper trading naar live trading maakt. Houdt in gedachten dat beleggen met nepgeld of demo trading moet worden beschouwd als voorbereiding op het echte werk. Demo trading wordt vaak echter ten onrechte gezien als een vervanging van live trading. Behalve dat u nooit geld kan verdienen met paper trading zijn er bepaalde andere aspecten die u niet kunt leren door demo trading. We hebben het eerder gehad over omgaan met risico en verlies, winst en de psyche en emoties van de trader. Hetzelfde geldt voor order executie. Vele nieuwkomers zien een perfecte prestatie op een paper trading account ten onrechte als voorwaarde om tot echte handel over te gaan en hebben de neiging te lang te blijven aanmodderen met paper trading.

Start met paper trading om de vertrouwdheid met de dynamiek van de markt op te bouwen, begrip over de werkzaamheid van de trading software te verwerven en om tot een degelijk trading systeem te komen. Onthoud wel dat het doel van paper trading is om u voor te bereiden op live trading. Stel vooraf doelen en houdt mijlpalen aan zodat u op een gegeven moment over kunt gaan op echte handel.

Wat is het nut van Paper Trading /Demo Trading

In de introductie van dit artikel hebben we een parallel getrokken tussen een beroepsopleiding en het bedrijfsleven. Dit was geen willekeurige vergelijking. Beiden vereisen het leren van bepaalde basis theorie, begrippen en basisprocessen. Echter, dit betekent niet dat een medische student of een piloot in opleiding na het voltooien van de theoretische aspect van zijn studie klaar is om een operatie uit te voeren of een vliegtuig met honderden passagiers te besturen.

De volgende fase is namelijk praktijkervaring. De piloot zal niet direct beginnen met volle passagiersvluchten. Hij zal eerst oefenen met vluchtsimulatoren en vervolgens onder begeleiding oefenen in een echt vliegtuig. Hetzelfde geldt voor paper trading. Demo trading of beleggen met nepgeld biedt de trader de mogelijkheid te oefenen en zich het proces eigen te maken alvorens hij wordt geconfronteerd met de risico's van trading.

Bij paper trading op een demo trading account kunt u de effecten van enige beginnersfouten op elk gewenst moment uitwissen door op de reset -knop te drukken. Hiermee wordt de balans van uw demo trading account in haar originele staat hersteld. Dit is de aantrekkingskracht van beleggen met nepgeld maar tevens het grootste struikelblok. Immers, wie niet waagt, wie niet wint. Om succesvol te leren beleggen zult u moeten leren omgaan met (het risico op) verliezen. Het feit dat paper trading risicovrij is, maakt dat het hier niet voor geschikt is.

Sterker nog, het feit dat men in paper trading de gevolgen van 'verliezen' niet voelt kan onzorgvuldig en roekeloos gedrag in de hand werken. Deze gewoonten kunnen de trader wanneer hij de overstap van een demo trading- naar een live account maakt, duur komen te staan. Wilt u het meeste halen uit uw paper trading ervaring? Behandel demo trading of fictief beleggen dan niet alsof u gaat beleggen met nepgeld. Neem paper trading vanaf dag één serieus. Alleen dan heeft handelen op een demo trading account daadwerkelijk meerwaarde.

paper trading beleggen met nepgeld fictief beleggen beursspel demo trading simulated trading

Paper Trading /Beleggen met Nepgeld - Behandel Demo Trading Account alsof het Echt is

Zoals we zojuist hebben besproken kunt u het meeste halen uit uw paper trading ervaring door uw demo trading account te behandelen alsof het een live account is. Een goed voorbeeld daarvan is het instellen van een startbedrag op uw demo trading account wat vergelijkbaar is met het bedrag dat u voornemens bent aan te wenden voor uw echte handelsrekening. Bij beleggen met nepgeld is het makkelijk om voor een willekeurig, buitensporig hoog bedrag te selecteren. Als u voor paper trading een bedrag van bijvoorbeeld 100.000 kiest en een hoge hefboomwerking selecteert, zal dit echter in uw resultaten gereflecteerd worden.

Mogelijke winsten en verliezen zijn aan deze instellingen gerelateerd. De gouden regel van beleggen met nepgeld houdt echter in dat u het meest uit uw paper trading ervaring haalt als u uw demo trading account zoveel mogelijk behandeld zoals u dat met uw live account zou doen. Hieruit volgt dat u er verstandig aan doet uw paper trading account in te stellen op een startkapitaal dat ongeveer gelijk is aan het bedrag dat u als beoogd in te leggen op uw live account.

Als u bijvoorbeeld 10.000 Euro kunt aanwenden als initiële inleg , stelt u uw demo trading account op hetzelfde bedrag in. De winsten en verliezen op uw paper trading account geven in dit geval een realistisch beeld van wat uw resultaten op een echt account zouden zijn. U kunt beoordelen wat toepassing van een bepaalde indicator, techniek of trading strategy u zou kunnen opleveren.

Dit raakt de kern van waar paper trading voor bedoeld is. Handelen op een demo trading account dient u zoveel en zo goed mogelijk voor te bereiden op live trading.

Paper Trading/ Beleggen met Neppgeld - Risico management

Beginnende traders onderschatten in hun enthousiasme vaak het belang van een trading systeem of van het opstellen van handelsplan. De gouden regel van trading is 'maximaliseer uw winsten, beperk uw verliezen'. Waar vele beginners zich vaak uitsluitend toeleggen op het maximaliseren van winsten, ligt de focus doorgaans op het vinden van forex trading tips en de zoektocht naar de beste trading strategy. Waar een trading strategy onmisbaar is, blijkt het op zichzelf niet voldoende. Een paper trading account is het perfecte hulpmiddel voor de trader om te experimenteren met verschillende hulpmiddelen en technieken. Zowel beginnende als gevorderde traders gebruiken paper trading om de werkzaamheid van nieuwe strategieën en indicatoren te testen

We brengen het centrale advies met betrekking tot paper trading nogmaals in de herinnering: beheer uw demo trading account alsof het een echt account is. Traders die niet beleggen met nepgeld zullen altijd proberen hun risico zoveel mogelijk te beperken. Trading is naar haar aard risicovol. Met een trading strategy tracht men, op systematische wijze, de beste handelskansen te identificeren. Er is echter altijd een kans dat de markt zich anders ontwikkeld dan dat u geanticipeerd had. U wilt in zo een geval natuurlijk zo min mogelijk verliezen. Het sleutelwoord in deze context is risicobeheer .

Succesvolle traders, ongeacht hun handelsstijl, hebben één ding gemeen: ze incorporeren alle risicomanagement waarborgen in hun trading plan. Omdat u in paper trading de effecten van verliezende trades niet zal voelen is het makkelijk om aan risicomanagement voorbij te gaan. Ervaren traders zullen beamen dat risicomanagement het geheim achter consistente winstgevendheid is. Incorporeer risicomanagement al in uw paper trading activiteiten en bouw de juiste

Overweeg de volgende risicomanagement technieken:

 • Stel een realistisch startkapitaal in op uw demo trading account. Hoewel paper trading in feite beleggen met nepgeld is, zal het u later ten goede komen als u dit vooraf overweegt. Bovendien kunt u zien wat het effect van toepassing van een bepaalde techniek of strategie op uw balans zou zijn.
 • Bepaal een maximale risicoblootstelling per trade. Dit kan zich vertalen naar een maximaal percentage van de rekening balans van de trader of een vaststaand bedrag in Euro's. Vele beginnende traders kiezen er bijvoorbeeld voor niet meer dan 1 a 2% van hun totale forex startbedrag per trade te riskeren. Behandel uw paper trading activiteiten op uw demo trading account alsof het een live account betreft!
 • In trading (en dus ook in paper trading) moet men altijd rekening houden met de kans op verlies. Wanneer een kleine opeenvolging van verliezen een substantieel deel van uw kapitaal verspeeld, duidt dit erop dat er buitensporig veel totale risicoblootstelling is. Deze paper trading tip heeft betrekking op het totale percentage van de equity dat men op een bepaald moment, over alle openstaande posities, riskeert.
 • Met een demo trading account heeft u toegang tot alle functies en hulpmiddelen van het MetaTrader handelsplatform, zo kunt u ook stop loss orders instellen. De stop loss is een van de meest gebruikte risicomanagement technieken. Het betreft een automatische instructie aan uw broker om uw trade op een bepaald, vooraf ingegeven, niveau te sluiten. Het ziet direct toe op het kernelement van money management; het beperken van uw verlies. U bepaalt vooraf het exit niveau, indien de trade zich tegen u keert. Uw trade wordt automatisch gesloten en uw verliezen zijn hiermee beperkt.
 • Naar hetzelfde idee kunt u in paper trading tevens gebruik maken van de take profit order die toeziet op winstneming op een vooraf bepaald niveau. Deze opties zijn met name nuttig wanneer u de markt niet constant kunt monitoren. Zij voorkomen tevens dat de trader emotionele beslissingen maakt wanneer hij de overstap maakt van paper trading naar live trading. Waar de stop loss voorkomt dat men de trade te lang laat lopen in de hoop dat de markt omkeert, doet de take profit hetzelfde voor winstneming.

Als u deze punten consequent volgt, minimaliseert u niet alleen de kans op verliezende trades, u beperkt tevens de grootte van eventuele verliezen. Hoewel het psychologische aspect van verliezen in paper trading ontbreekt, is strikte naleving van deze regels op uw demo account toch erg belangrijk. Toepassing van risicomanagement technieken zal uw kans van slagen wanneer u de overstap van paper trading naar live trading maakt, sterk vergroten.

paper trading beleggen met nepgeld fictief beleggen beursspel demo trading simulated trading


Uw Paper Trading/ Demo Trading Account Instellen

We hebben het al eerder geïmpliceerd door te stellen dat u uw paper trading activiteiten zo veel mogelijk moet structureren als zijnde live trading maar dit punt verdiend expliciete vermelding. Het doel van beleggen met nepgeld op een demo account is u zo goed mogelijk voor te bereiden op het echte werk. Met een paper trading account heeft u toegang tot alle functies en hulpmiddelen die het MetaTrader handelsplatform biedt. Experimenteer met verschillende opties en pas deze aan op basis van uw resultaten. Gebruik de configuraties die u op uw echte account ook zou kiezen.

Zelf Starten met Beleggen met Nepgeld - Paper Trading Account Openen bij Betrouwbare Broker

Om te kunnen starten met paper trading heeft u een demo trading account nodig. Het is handig een paper trading account te openen bij een broker die u tevens zou willen gebruiken voor uw live trading activiteiten. Uw handelservaring wordt in verregaande mate bepaald door uw broker keuze. De beschikbare instrumenten, de contractvoorwaarden en geldende transactiekosten kunnen per broker namelijk sterk verschillen. Overweeg als u wilt beginnen met beleggen ook de kwaliteit van de service, betrouwbaarheid en het beschikbare handelsplatform.

Houdt als drempel aan dat u kiest voor een broker die gereguleerd is door een gerenommeerde marktautoriteit. Admiral Markets is gereguleerd door de FCA (Financial Conduct Authority), de vooraanstaande Britse markttoezichthouder. Check voordat u uw broker keuze maakt altijd eerste de handelscondities. U kunt de volledige handelsvoorwaarden van Admiral Markets op onze website terug vinden.

Enkele kernpunten:

 • Start Trading met een minimum inleg vanaf slechts € 200 - afhankelijk van het gekozen trading account type en het te verhandelen instrument
 • Competitieve transactiekosten en trading spreads; de spread is het verschil tussen de bied- en de vraagprijs
 • Hefboomwerking beschikbaar:
 • Toegang tot hefboomeffecten tot 1: 500 voor Professionele Klanten; waarmee u posities kunt beheren die tot 500 keer meer waard zijn dan uw inleg.
 • Toegang tot hefboomeffecten tot 1:30 voor Particuliere Klanten. De maximaal beschikbare hefboomwerking is verder afhankelijk van het instrument.
 • Geniet bescherming van het exclusieve Admiral Markets "Negatief Saldo Beschermingsbeleid"
 • Breed aanbod van verhandelbare instrumenten - handelen in Forex, aandelen, CFD aandelen, indices, ETF's, grondstoffen en cryptocurrencies.
 • Gratis Real Time market data - ook bij paper trading op een demo trading account
 • FCA gereguleerde broker - Met een licentie van een van de meest gerenommeerde marktautoriteiten ter wereld - de Britse FCA - kunt u bij Admiral Markets handelen met een veilig gevoel.
 • Gratis stortingen en opnames middels bankoverschrijving, credit card betalingen of via iDeal, Skrill & Neteller
 • Hedging is mogelijk en toegestaan
 • Ondersteund alle handel stijlen

Als u meer wilt weten over waar u op moet letten bij uw broker keuze verwijzen wij u naar ons artikel - Hoe kiest u de Beste Forex & CFD Broker van Nederland 2019. Admiral Markets biedt zowel gratis demo- als live trading trading accounts waarmee u gebruik kunt maken van de MT4 en MT5 handelsplatformen en onze service zelf kunt ervaren! Heeft u specifieke of persoonlijke vragen? Ons Nederlandstalige team van experts staat klaar om u helpen!

paper trading beleggen met nepgeld fictief beleggen beursspel demo trading simulated trading


Zelf Starten met Beleggen met Nepgeld - De Beste Paper Trading Software

Om te starten met beleggen met nepgeld heeft u naast een betrouwbare broker ook goede demo trading software nodig. MetaTrader is het meest gebruikte en gevierde handelsplatform en wordt dan ook door zowel beleggers als Forex/CFD brokers als best trading platform beschouwd. Het handelsplatform onderscheidt zich van andere trading software door betrouwbaarheid, stabiliteit en functionaliteit. Het biedt geavanceerde functionaliteit maar is verrassend gebruiksvriendelijk - wat het voor zowel handelaren die net leren beleggen met nepgeld als gevorderde traders erg aantrekkelijk maakt.

U kunt kiezen uit de MetaTrader 4 en de MetaTrader 5 demo trading software. Admiral Markets biedt gratis toegang tot beiden versies van het online trading platform. MT4/ MT5 zijn niet slechts handelsplatformen maar complete online trading software solutions met geïntegreerde functies en hulpmiddelen voor technische analyse. Het is een multi asset handelsplatform - dit houdt in dat u een breed scala aan markten en instrumenten kunt verhandelen. U kunt fictief beleggen in aandelen of beginnen met beleggen met nepgeld in Forex en uw handelsportefeuille op eenvoudige wijze uitbreiden.

Ervaren traders stellen dat diversificatie een van de meest belangrijke risicomanagement tools is. Door verschillende assets in uw handelsportefeuille op te nemen is uw risico blootstelling gespreid. Bovendien heeft u toegang tot de meest uitgebreide selectie indicators en hulpmiddelen die handelaren die leren beleggen kunnen ondersteunen.

Bovendien biedt Admiral Markets een exclusieve add-on; MetaTrader 4 Supreme Editie. Boost uw handelservaring met MT4SE. Deze plug -in omvat ruim 55 extra, innovatieve indicatoren en technische hulpmiddelen, geavanceerde functies, weergaveopties en nog veel meer. Download MetaTrader Supreme Editie trading software en start online trading!

paper trading beleggen met nepgeld fictief beleggen beursspel demo trading simulated trading


Is Paper Trading iets voor u? Waarom u zou Starten met Beleggen met Nepgeld

De meeste beginnende traders verdiepen zich in de theorie van trading, de terminologie en verschillende technieken en trading strategieën. De beste manier om deze theorie in de praktijk te brengen, is door hier zelf mee aan de slag te gaan. Admiral Markets biedt u hiertoe gratis live en demo trading accounts. Met een demo trading ofwel paper trading account kunt u de werkzaamheid van uw trading strategie in een risicovrije omgeving testen. U kunt experimenteren met verschillende technieken en indicatoren zonder dat u uw kapitaal op het spel zet. Met een demo trading account handelt u namelijk uitsluitend met virtuele middelen.

U kunt vertrouwdheid opbouwen met de dynamiek van de markten en experimenteren met de verschillende functies en mogelijkheden van het MetaTrader 4 handelsplatform of het MetaTrader 5 trading platform. Ook ervaren traders kunnen hun voordeel doen met paper trading. Het is raadzaam elke nieuwe trading strategie of tool altijd eerst zelf te testen, zodat u kunt beoordelen hoe deze voor u werkt.

Onthoudt dat u het meeste voordeel heeft van uw ervaring met beleggen met nepgeld als u uw paper trading account behandelt alsof het een live trading account betreft. Gebruik uw paper trading account om te oefenen met verschillende technieken, indicatoren en strategieën. Met een paper trading account handelt u onder real time marktomstaigheden en kunt u direct ervaren hoe uw trading systeem presteert. Om de overstap van paper trading naar live trading zoveel mogelijk te stroomlijnen houdt u de instellingen die u voor uw live account zou gebruiken aan voor uw paper trading account. Zorg dat u direct de juiste gewoonten aanleert en uw trading strategie aanvult met risicomanagement waarborgen.

Open een gratis paper trading account om te kunnen starten met beleggen met nepgeld ofwel fictief beleggen. Open een live account om daadwerkelijk deel te kunnen nemen aan het handelsverkeer en echte online trading ervaring op te doen.

paper trading beleggen met nepgeld fictief beleggen beursspel demo trading simulated trading

Links Gerelateerde Trading Artikelen:

Over Admiral Markets UK LTD

Als gereguleerde broker, verlenen wij toegang tot de meest gebruikte trading platformen ter wereld. U kan bij ons ETF's en CFD's op Forex, indices, grondstoffen, aandelen, obligaties en cryptocurrencies verhandelen.

Risico Disclaimer

Dit materiaal bevat geen beleggings- of investeringsadvies en zou niet als zodanig moeten worden geïnterpreteerd, noch als een uitnodiging of aanbieding tot deelname in transacties in financiële instrumenten. Merk op dat dergelijke beurs- en trading analyse geen betrouwbare indicatie zijn voor toekomstige prestaties gezien het feit dat de relevante omstandigheden aan constante verandering onderhevig zijn. Alvorens u enige beslissingen maakt omtrent investeringen, beleggingen of trading, dient u advies in te winnen van een onafhankelijk, financieel adviseur om degelijk begrip van de geassocieerde risico's te verkrijgen.

Risicowaarschuwing

CFD`s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico met zich mee van snel oplopende verliezen. 77% van de retail beleggers lijdt verlies op de handel in CFD`s met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD`s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.