Admiral Markets Group bestaat uit de volgende ondernemingen:

Admiral Markets Pty Ltd

Gereguleerd door de Australian Securities and Investments Commission (ASIC)
Website alleen beschikbaar in het Engels
DOORGAAN

Admiral Markets UK Ltd

Gereguleerd door de Financial Conduct Authority (FCA)
DOORGAAN

Admiral Markets AS

Gereguleerd door de Estonian Financial Supervision Authority (EFSA)
Website alleen beschikbaar in het Engels
DOORGAAN

Admiral Markets Cyprus Ltd

Gereguleerd door de Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC)
Website alleen beschikbaar in het Engels
DOORGAAN
Opmerking: als u dit venster sluit zonder te kiezen stemt u ermee in om verder te gaan onder de FCA (UK) regulering.
Opmerking: als u dit venster sluit zonder te kiezen stemt u ermee in om verder te gaan onder de FCA (UK) regulering.
Regulering fca

Marge Trading en Margin Trading in Forex en CFD - Margin Call

Leestijd: 17 minuten

Margin call

Marge, of in het Engels margin, is één van de meest belangrijke begrippen in Forex en CFD trading. Echter, er bestaat veel verwarring en zelfs onwetendheid over marge trading. 'Wat betekent marge, Wat is een Margin call' en 'hoe berekenen we de marge' zijn enkele veelgestelde vragen waar wij in dit artikel op in gaan.

We zullen in het bijzonder centraal stellen wat de margin level in Forex is en hoe men de margin call in trading praktisch toepast. We zullen ook kijken naar verschillende voorbeelden en begrippen in verband met stop out levels.

Marge betekenis, wat is marge en wat is margin trading - Definitie marge

De definitie van marge of margin calls is synoniem aan die van Stop-out levels. In een marge trading uitleg worden beiden synoniemen gebruikt ter aanduiding van hetzelfde. De eerste vraag die beantwoord dient te worden is: wat is marge en wat is margin trading? Margin trading betekent handelen met gebruik van een marge. De definitie van Forex marge, ofwel definitie marge is een bedrag dat nodig is om open posities te kunnen aanhouden.

Hieruit volgt dat de margin call of een stop out level in Forex het specifiek punt betreft waarop alle actieve posities van een trader op de Forex-markt automatisch door de broker worden gesloten vanwege een relatieve afname van hun Forex margin levels. Dit houdt in dat het bedrag dat kan worden aangewend als garantstelling, niet langer alle open posities kan ondersteunen. Laten we dit in perspectief plaatsen:

margin call forex

De Rol van Hefboomwerking bij Margin Calls of Stop Out levels

De uitleg margin trading is niet compleet zonder vermelding van het hefboom effect. Forex is een hefboommarkt, wat inhoudt dat voor elke dollar, die door traders worden aangeboden voor elke trade, hun broker hen een bepaald bedrag aan dollars kan lenen. Het door de broker gefinancierde bedrag kan het daadwerkelijke kapitaal van de trader overtreffen. Dit is aantrekkelijk voor traders omdat zij het potentieel hebben om meer winst te behalen.

Laten we illustreren wat we hierboven hebben beschreven. Als u voor een bepaalde trade 500 dollar beschikbaar heeft en een hefboom van 1:20 zou aanwenden, geeft uw broker u de gelegenheid een positie ter waarde van 10.000 dollar te beheren. Uw originele inleg wordt aangeduid als de Forex marge ofwel de Forex marge. Hefboomwerking is tot stand gekomen uit het gegeven dat het veel geld kost om posities in de Forex-markt te beheersen. In feite zijn valutabewegingen erg minimaal - denk bijvoorbeeld aan een waardeverandering van 0,001 per eenheidsbeweging.

Om een fatsoenlijk rendement te genereren, zouden grote sommen geld in handelsposities moeten worden geïnvesteerd. Veel handelaren hebben deze bedragen niet om te investeren. De hefboomwerking maakt het hen mogelijk deze posities te beheren door middel van Margin trading. Margin Trading biedt de mogelijkheid winsten te vergroten, maar ook de verliezen.

Marge trading uitleg wordt om deze reden vrijwel altijd in verband gebracht met een margin call. Kort gezegd, de margin level in Forex betreft een deel van het kapitaal op de handelsrekening van de trader welke moet worden aangehouden en 'opzij worden gezet' als minimale Forex marginverplichting. Laten we hier dieper op in gaan.


Wat is een Margin Call - Margin call betekenis en margin call definitie

Zoals eerder benoemd kan margin trading zowel positieve als negatieve resultaten versterken. Handelen met Marge behelst grotere potentiële winsten maar brengt tevens het risico tot evenredig grote verliezen met zich mee. Bovendien kunnen verliezen het kapitaal van de trader overstijgen. Een margin call behoort tot één van de grootste nachtmerries van Forex traders. In zekere mate onterecht, het inroepen van de margin call op stop out level voorkomt dat de balans van uw handelsrekening negatief komt te staan.

De betekenis margin call of definitie marge call is namelijk de totale of gedeeltelijk sluiting van openstaande posities wanneer het marge niveau onder de, door de broker vastgestelde, ondergrens valt. Deze drempel van de margin call wordt bepaald door de broker en kan variëren van 30% tot 100%. Het margin level percentage kan per markt of instrument variëren - de margin call op de aandelenbeurs, derivatenmarkt of in CFDs kan afwijken van het Forex margin call ofwel het geldende margin level percentage Forex. Bij Admiral Markets ligt deze drempel op 30%.

Margin trading of handelen met marge kan een goede Forex strategie zijn.Het is echter van cruciaal belang om alle mogelijke risico's te begrijpen. Maak u vertrouwd met hoe margin trading en margin calls of stop out levels werken en de bijbehorende voorwaarden. Een goede broker verstrekt duidelijke informatie over margin calls, de voorwaarden en risico's en biedt ondersteuning indien u problemen ondervindt bij de toepassing hiervan.

Admiral Markets biedt volledige transparantie omtrent de voorwaarden van toepassing van stop out levels ofwel margin calls en het deskundige team van Admiral Markets Nederland staat voor u klaar mocht u hulp of ondersteuning kunnen gebruiken.

Margin Calls: Vertrouwd raken met Handel met Marge op een demo account

Marges en het handelen met marge zijn vaak onderwerp van discussie. Sommige traders achten handelen met marge gevaarlijk, waar anderen margin trading beschrijven als een uitermate geschikte manier om met relatief weinig inleg grotere posities in te kunnen nemen. Dit heeft het potentieel te resulteren in grotere, bijbehorende winsten. Het omgekeerde scenario is echter net zo goed mogelijk, margin trading kan tevens resulteren in grote verliezen.

Margin calls of stop out levels zijn gevreesd en hebben een slechte reputatie.Het is belangrijk om een onderscheid duidelijk te hebben. Inwerkingtreding van een Margin call is het logische gevolg van de relatieve toename van open positiegrootte ten opzichte van kapitaal-onderpand. Wanneer een trader een beproefde trading-strategie toepast op de juiste marktconditie en op adequate wijze risico-managed, hoeft hij of zij geen stop-out levels of margin call te bereiken.

Margin Calls raken vaker beginnende traders en die zichzelf blootstellen aan te groot risico. Traders die regelmatig margin call stop-out ontvangen, zullen bij zichzelf te rade moeten gaan waar het in hun handelsplan of aanpak aan schort.

Handelen op een demo-rekening stelt de trader in staat, risicovrij, zijn trading-strategie en handelsplan, met al haar risicomanagement elementen aan de test te onderwerpen. Op een demo account handelt men virtuele middelen, zonder eigen kapitaal op het spel te zetten.

stop out level demo account

Margin Trading uitleg: Hoe Marge berekenen en bereken zelf marge

De broker berekent de toepasbare marge automatisch bij het openen van een positie, dit wordt ook wel aangeduid als de initiële marge. De initiële marge is het minimale bedrag dat op de rekening beschikbaar dient te zijn om de betreffende positie te kunnen openen.

Een marge wordt vaak uitgedrukt als een percentage van de volledige onderliggende waarde van een positie. Een zogenaamd margin call percentage of margin level percentage. De meest gangbare Forex margevereisten zijn: 2%, 1% 0,5%, 0,25%. Deze percentages vertegenwoordigen dus het benodigde kapitaal op uw handelsaccount, als een percentage van een bepaalde handelspositie.

Hoe groter de waarde van de onderliggende handelspositie is, des te groter de vereiste trading marge. Gebaseerd op de marge vereisten van uw broker, kan u zelf de minimale marges berekenen. Het berekenen van marge kan echter eenvoudig met een CFD margin calculator, bereken marges door simpelweg de juiste waarden in te voeren. We zullen hier nader op in gaan.

Marge berekenen: De Forex margin call calculator - Margin level indicator MT4

what is stop-loss

De Admiral Markets website heeft een Fx margin calculator die u bij het innemen van positie kunt raadplegen. Deze handige Trading Marge Calculator helpt de trader de margin level % of simpelweg de marges te berekenen. volgens de positie grootte die je neemt op de Forex markt, aandelenmarkt, cryptocurrency markt of commodity markt.

Om met behulp van de CFD margin trading calculator de stop-out level voor de voorgenomen positie te berekenen volgt u onderstaande stappen"

  1. Bezoek https://admiralmarkets.com/nl/
  2. Navigeer naar "Start Trading" tab bovenaan op de webpagina.
  3. Kies vervolgens "Forex & CFD Calculator."

De Margin calculator pagina opent dan en geeft toegang tot de verscheidene parameters welke gerelateerd zijn aan de MT4 trading positie die u wilt innemen, zoals:

  • Het betreffende handelsinstrument: we nemen als voorbeeld de AEX25.
  • Het aantal lots: we gaan als voorbeeld uit van 2 lots.
  • De toepasbare hefboom: bijvoorbeeld 1:20
  • Valuta van het handelsaccount: voor traders in Nederland en België gaan wij uit van de Euro.

Verder kunt u de volgende optionele positie instellingen invoeren:

  • Openingsprijs
  • Sluitingsprijs
  • Soort positie (Buy/Kopen of Sell/Verkopen)

Deze tool helpt u de trading call of margin call van uw individuele positie te berekenen wat u kan helpen een stop-out te voorkomen.

Het Begrijpen van Stop Out Levels en afgegeven Margin Calls

Als er echter meerdere actieve posities op het account van een trader zijn, is het logisch dat de broker eerst de stop out level op de minst gunstige posities toepast en deze sluit en de winstgevende openlaat. En inderdaad, als alle posities schulden hebben, zullen deze worden gesloten.

Verschillende brokers hebben verschillende opvattingen over wat hun stop out level inhoudt en wanneer de margin call wordt afgegeven. Het is belangrijk om te weten wat het stop out level en de marge-bijstorting niveau van uw broker is. Een groot aantal traders controleren niet dit en storten zich vol op het openen van hun accounts en nieuwe posities.

Sommige brokers claimen in hun handelsvoorwaarden dat hun margestorting gelijkwaardig is aan een Forex stop-out-leve. Eenvoudig gezegd, stop out level = margestorting. Dit betekent dat de margin call pas afgegeven en de stop out level wordt toegepast op het moment waarop de stop out level daadwerkelijk zal worden uitgevoerd.

Een onaangename bijkomstigheid kan zijn dat er vooraf geen waarschuwingen worden gegeven. Als gevolg hiervan worden al uw posities automatisch gesloten zodra het vermogen tot het stop out level is gedaald. Als u nieuw bent in het handelen in valuta of als u uw account niet goed monitort kan dit vervelende gevolgen hebben.

leer trading Forex trading call/ margin calll

Een ander scenario is wanneer het stop out level bijvoorbeeld 10% is en de margestorting op 20% is gesteld. Dit betekent dat wanneer uw vermogen 20% van de marge bereikt (wat het vermogen is dat nodig is om de positie te behouden), de trader een waarschuwing van de broker krijgt om stappen te ondernemen om toepassing van de stop out level te voorkomen. Dit zal later worden toegelicht.

Als er geen actie wordt ondernomen en uw vermogen tot de Forex stop out daalt, worden uw posities gesloten. Als u zo'n broker heeft, zijn margestorting of stop-out level niets om te vrezen - het is een eenvoudige waarschuwing en met goed management voorkomt u waarschijnlijk dat het stop out level wordt bereikt. Deze brokers kunnen u adviseren om meer geld te storten om aan de minimale margevereiste te voldoen en de margin call te voorkomen.

Een ander voorbeeld. Stelt u zich voor dat u een handelsaccount met een broker heeft met een marge storting level van 50% en een stop out level van 20%. Uw saldo wordt geëvalueerd op EUR 10.000 en u opent één handelspositie met een marge van EUR 1.000. Als het verlies op deze positie EUR 9.500 bereikt, blijkt uw account-vermogen EUR 10.000 - $ 9.500 = EUR 500 te zijn. Dit is al 50% van uw gebruikte marge.

De broker zal u dus een waarschuwing voor een margestorting geven. Daarbij komt, wanneer uw positie verlies EUR 9.800 bereikt en uw account-vermogen EUR 10.000 - EUR 9,800 = EUR 200 (d.w.z 20% van de gebruikte marge) lijkt te zijn, zal het simpelweg een stop out Forex activeren. De broker zal uw verliespositie afsluiten om alle toekomstige verliezen te voorkomen en uw algehele verlies te beperken.

En het laatste voorbeeld wederom met euro als valuta, is het volgende: Een Forex-broker heeft een margestorting en stop out level van respectievelijk 200%/100% met een saldo van € 1.500. Stelt u zich voor dat u een handelspositie opent met een marge van € 200. Als het verlies op deze positie het punt van € 1.100 bereikt, wordt uw account-vermogen € 1.500 - € 1.100 = € 400 (dat is 200% van uw gebruikte marge) en wordt de margestorting uitgevoerd.

Wanneer uw verlies op deze positie ten minste € 1.300 bedraagt en uw account-vermogen uiteindelijk € 1.500 - € 1.300 = € 200 wordt, is dit 100% van de gebruikte marge en stopt de Forex-stop limiet automatisch uw positie.

Margin call berekenen

Admiral Markets houdt, over het algemeen een Forex margin level van 30% aan. Het marge niveau wordt als volgt berekend: Equity / Marge (onafgeronde marge) x 100%. Vanaf het moment dat de het beschikbare kapitaal dat dient als marge onder dit niveau duikt, treedt de stop out in werking, ook wel de margin call.

De positie zal automatisch gesloten worden om het margeniveau weer boven de 30% te krijgen. In het geval van meerdere open posities zal het platform beginnen met het sluiten van de meest winstgevende positie. Mocht dat niet genoeg zijn dan zal MetaTrader 4 de positie sluiten die daarna het meest verliesgevend is, of alle verliesgevende posities worden dan afgesloten.

Verschillende brokers hanteren verschillende margin call niveaus. Zoals eerder genoemd ligt dit bij Admiral Markets op 30%. In het klantenportaal van Admiral Markets kunt u instellen om een SMS-alert te ontvangen van ons wanneer de tradingmarge onder het bepaalde niveau komt.

U heeft dan, in meeste gevallen nog zelf de mogelijkheid om posities te sluiten of saldo bij te storten om zo een eventuele margin call / stop out te voorkomen. U heeft de optie om in te grijpen en uw account en posities zelf te managen. Uiteraard is de mogelijkheid aanwezig dat de markt hierop in uw voordeel zal bewegen waardoor het margeniveau zal toenemen en geen verdere actie vereist is. We zullen nu verder kijken hoe u een margin call kan voorkomen.

margin call - stop out level webtrader


Hoe Stop Out of Margin Call te Vermijden of te Voorkomen

Om een eventuele margin call te voorkomen, is een goed Forex money management essentieel. Money management is een breed begrip welke verschillende voorzorgsmaatregelen met betrekking tot risico- en trade management behelst. Over het algemeen komt het voorkomen van margin calls eveneens aan op passend risicomanagement. We hebben echter wat specifieke, praktische tips, die u kunt opvolgen om margin calls / stop outs te voorkomen.

De eerste stap is om te voorkomen dat u te veel orders tegelijk opent. Waarom? Meer orders betekent dat vermogen wordt gebruikt om een positie aan te houden, u laat dus minder vermogen als vrije marge om margestorting en stop out level in Forex te voorkomen.

Om chaos te vermijden, wordt u sterk aangeraden om stop-losses te gebruiken. Hiermee kunt u uw verliezen beheersen. Als uw huidige positie hopeloos onrendabel is, heeft het geen zin om deze open te houden. Het zou een veel betere beslissing zijn om het te sluiten terwijl u nog wat geld op uw account heeft staan, anders heeft uw broker geen ander alternatief dan u en uw account met niets achter te laten.

Een van de aanbevelingen is het gebruik van hedging-technieken. Het probleem is dat veel Forex-traders weinig weten over hedging. Om eerlijk te zijn, kunt u niet overleven op de Forex-markt zonder gebruik te maken van deze risicomanagement technieken, die professionele traders gebruiken in een poging om hun verliezen te dekken en de margin call ofwel stop limiet Forex te voorkomen. Het is onnodig om te vermelden dat iedereen op een gegeven moment geld verliest, het is onvermijdelijk.

U kunt echter wel stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat u niets verliest wat u niet hoeft te verliezen. En hieruit volgt onze laatste tip. Om te voorkomen dat u een stop out level Forex bereikt, dient u alleen te handelen met wat u zich kunt veroorloven.

Dit betekent dat u uw geld op een verstandige manier moet beheren, bijvoorbeeld door alleen gebruik te maken van hefboomwerking als het rationeel voor u lijkt om dit te doen. Dit betekent niet dat u volledig gebruik moet maken van hefboomwerking. De meest succesvolle traders verhandelen slechts ongeveer 2,5% tot 5% van hun vermogen.Bovenstaande is gebaseerd op de situatie waarin u mogelijk vooraf een waarschuwing krijgt.

Houdt Stop Out levels en Marge vereisten in de Gaten

Echter, wanneer de marge storting hoger is dan het stop out level, dient u onmiddellijk een directe financieringsmethode te gebruiken om geld aan uw handelsaccount toe te voegen.

Met onze MetaTrader Supreme Editie kan verder op gedetailleerde wijze je positiegrootte bepalen aan de hand van verschillende parameters. Dit is vooral handig om een goed afgemeten positiegrootte te kiezen. Bijvoorbeeld op basis van een percentage van uw equity.


Margin call trade terminal

Tevens kunt u diverse alerts instellen, welke u eventueel ook naar uw e-mail of telefoon kan laten doorsturen. Deze alerts geven een waarschuwing af wanneer parameters een bepaald niveau bereiken. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat uw equity onder een bepaald bedrag uitkomt en u een margin call naderd. Hieronder ziet illustratie van het instellingenmenu van het MetaTrader Supreme Editie handelsplatform, waar u de optie heeft een genoemde alert in te stellen.

stop out level MetaTrader Supreme

In tijden van een mogelijke toename van de volatiliteit, bijvoorbeeld ingegeven door belangrijke gebeurtenissen of nieuwsfeiten of beslissingen met grote economische of politieke gevolgen, kan het zijn dat de broker tijdelijk verhoogde margevereisten instelt. Bijvoorbeeld, wanneer over het weekend belangrijke verkiezingen plaatsvinden in een land met een zwaarwegende economisch invloed heeft, kunnen de margevereisten vlak voor het betreffende weekend tijdelijk worden verhoogd.

Op die manier beschermt de broker u tegen mogelijke grote price gaps die zouden kunnen plaatsvinden wanneer na het weekend de uitslagen bekend zijn en de markten deze informatie verdisconteren. Vele brokers werken om die reden over de weekenden met verhoogde margevereisten.

Ook Admiral Markets kent ook tijdens het weekend aangepaste, tijdelijk verhoogde marge vereisten. Het loont om alerts in te stellen en uw risico en trade-management op adequate wijze uit te voeren.

Als u regelmatig een margin call ontvangt of een Forex stop out level bereikt, kunt u profiteren van meer oefening. Experimenteren, oefenen en (back)testing op een demo-account kan een verstandige optie zijn totdat u denkt weer winstgevend te kunnen handelen. Hierop kunt u teruggaan naar live trading.

Conclusie Forex Margin Call en Stop Out levels

Stop out levels worden vaak door traders over het hoofd gezien. Simpelweg fouten maken is niet altijd de meest effectieve leerschool, dus is het beter om onaangename ervaringen te voorkomen. Het is daarom belangrijk om te weten wat de betekenis van stop out levels in Forex is.

Een stop-out level kan gemakkelijk worden voorkomen. Het enige dat u nodig hebt, is verstandig accountmanagement en natuurlijk handelskennis verdubbeld met ervaring.

forex trading call - margin call

Gerelateerde Trading artikelen

Over Admiral Markets

Als gereguleerde broker, verlenen wij toegang tot de meest gebruikte trading platformen ter wereld. U kan bij ons ETF's en CFD's op Forex, indices, grondstoffen, aandelen, obligaties en cryptocurrencies verhandelen.

Risicowaarschuwing

CFD`s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico met zich mee van snel oplopende verliezen. 85% van de retail beleggers lijdt verlies op de handel in CFD`s met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD`s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.