76% van de retail rekeningen verliezen gelden met de handel in CFD`s bij deze aanbieder. CFD`s zijn complexe instrumenten met een hoog risico om snel gelden te verliezen vanwege het hefboomeffect. 76% van de retail beleggers lijdt verlies op de handel in CFD`s met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD`s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

Admiral Markets Group bestaat uit de volgende ondernemingen:

Admiral Markets Pty Ltd

Gereguleerd door de Australian Securities and Investments Commission (ASIC)
Website alleen beschikbaar in het Engels
DOORGAAN

Admiral Markets Cyprus Ltd

Gereguleerd door de Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC)
DOORGAAN

Admiral Markets UK Ltd

Gereguleerd door de Financial Conduct Authority (FCA)
DOORGAAN
Opmerking: als u dit venster sluit zonder te kiezen stemt u ermee in om verder te gaan onder de FCA (UK) regulering.
Opmerking: als u dit venster sluit zonder te kiezen stemt u ermee in om verder te gaan onder de FCA (UK) regulering.
Regulering CySEC fca

Marge Trading en Margin Trading in Forex en CFD - Margin Call

Leestijd: 26 minuten

Marge trading, of in het Engels margin trading, is één van de meest belangrijke begrippen in Forex en CFD handel. Echter, er bestaat veel verwarring en zelfs onwetendheid over marge trading. Enkele veelgestelde vragen waar wij in dit artikel op in gaan, zijn:

 • Wat betekent marge
 • Wat is margin trading
 • Hoe bereken je marge en hoe kunt u de trading marge berekenen op uw handelsplatform
 • Wat is een margin call/ stop out level Forex
 • Hoe kunt u een margin level of margin call voorkomen

Margin call margin level forex marge berekenen trading marge wat is een margin call margin trading margin trading uitleg handelen met marge trading met marge marge handelen margin verplichting margin trading marge trading margin call stop out level forex margin level

We zullen in het bijzonder centraal stellen wat de margin level in Forex is en hoe men kennis over de margin call in trading praktisch toepast.

We zullen ook kijken naar verschillende voorbeelden en begrippen in verband margin trading en margin calls/ Forex stop out levels.

Indien u direct wilt starten met margin trading klikt u op de onderstaande banner of de volgende links om een demo- of live trading account te openen

margin level forex marge berekenen trading marge wat is een margin call margin trading margin trading uitleg handelen met marge trading met marge marge handelen margin verplichting margin trading marge trading margin call stop out level forex margin level

Margin Trading Uitleg - Wat is Margin Trading & Wat is de Margin Call

Een volledige margin trading uitleg begint bij de centrale begrippen trading marge, Forex margin of CFD margin.

De eerste vragen die beantwoord moeten te worden zijn: wat is marge en wat is margin trading? Margin trading betekent handelen met gebruik van een marge. De beste margin trading uitleg vergelijkt de trading marge met een lening, bijvoorbeeld een hypotheek. In dit geval betreft het een lening van de broker (de financiële tussenpersoon) aan de trader. De trader legt een bepaald bedrag of waardevol goed in als borgstelling of onderpand waarop de broker het overige deel van de aankoop (de trading order) financiert. De trading marge duidt op het bedrag dat nodig is om open posities te kunnen aanhouden.

Uit deze margin trading uitleg volgt, dat er voor toepassing van deze constructie bepaalde kosten en voorwaarden gelden, zoals dat ook bij een traditionele lening het geval is. In dit verband introduceren we het begrip margin call. Een margin call wordt ook wel aangeduid als: margin level Forex of stop out level Forex. In een marge trading uitleg worden deze termen gebruikt ter aanduiding van hetzelfde.

De Rol van Hefboomwerking bij Margin Calls of Stop Out levels

De margin trading uitleg is niet compleet zonder vermelding van het hefboomeffect. Forex- en CFD instrumenten zijn hefboomproducten. Dit houdt in dat voor elke US Dollar of Euro, die door traders wordt aangeboden voor een bepaalde order, hun broker hen een bepaald bedrag aan US Dollars of Euro's beschikbaar stelt als lening. De eigen inleg is de CFD margin /Forex margin.

Het door de broker beschikbaar gestelde bedrag wordt aangeduid met een vermenigvuldigingsfactor - het hefboomeffect. Afhankelijk van de gekozen hefboomwerking, bijvoorbeeld 1:20, wordt de trading marge aangevuld tot een bedrag waarmee de handelaar een positie met een onderliggende waarde die maar liefst 20x groter is, kan beheren. Let wel, het door de broker gefinancierde bedrag kan aldus niet alleen de inleg (trading marge) maar het ook het totale kapitaal van de trader overtreffen.

Dit is aantrekkelijk voor traders omdat het hen het potentieel biedt om meer winst te behalen - winsten die geassocieerd zijn met de grotere positie. Men moet er echter wel op bedacht zijn dat ook de verliezen met deze zelfde factor kunnen worden vergroot.

Laten we het bovengenoemde aan de hand van een voorbeeld illustreren. Stel dat u voor een bepaalde positie een trading marge van 500 US dollar beschikbaar heeft en een hefboom van 1:20 zou aanwenden. Uw broker geeft u in dit geval geeft de gelegenheid een positie ter waarde van 10.000 dollar te beheren. De reikwijdte van de Forex margin/CFD margin (de inleg) is aldus afhankelijk van de door de broker beschikbaar gestelde hefboom factoren. Met een hefboom van 1:100 bijvoorbeeld kunt u met dezelfde trading marge van 500 US Dollar een positie van 50.000 USD innemen.

margin level forex marge berekenen trading marge wat is een margin call margin trading margin trading uitleg handelen met marge trading met marge marge handelen margin verplichting margin trading marge trading margin call stop out level forex margin level

De margin trading constructie is tot stand gekomen uit het gegeven dat het veel geld kost om posities in de Forex -markt te beheersen. In feite zijn valutabewegingen erg minimaal - denk bijvoorbeeld aan een waardeverandering van 0,001 per PIP (eenheidsbeweging). Om een fatsoenlijk rendement te genereren, zouden grote sommen geld in handelsposities moeten worden geïnvesteerd. Vele handelaren hebben simpelweg niet zulke bedragen om te investeren. De hefboomwerking maakt het voor hen mogelijk posities te beheren die hun inleg (en wellicht zelfs hun volledige handelsbalans) overstijgen. Met dezelfde trading marge (inleg) kunnen zij nu hogere winsten behalen.

Let wel, Margin Trading biedt zoals gezegd de mogelijkheid winsten te vergroten, maar dit geldt ook voor de verliezen. Elke Marge trading uitleg wordt om deze reden vrijwel altijd in verband gebracht met een margin call/ stop out level Forex. Kort gezegd, de margin level in Forex betreft het deel van het kapitaal dat de trader bij gebruik van een Forex margin/ CFD margin op de handelsrekening beschikbaar moet hebben. Simpel gezegd, het bedrag dat 'opzij moet worden gezet' als minimale Forex margin verplichting.

Terugkomend op de margin trading uitleg waarin we de vergelijking tussen de trading marge en de hypotheek trokken - de margin level Forex fungeert als de garantie of het onderpand waarop de leninggever de uitstaande schuld kan verhalen. Hieruit volgt dat de margin call of een stop out level in Forex het specifieke punt betreft waarop alle actieve posities van een trader op de Forex -markt automatisch door de broker worden gesloten.

De stop out level is het minimale bedrag dat de trader op de rekening beschikbaar moet hebben om de posities aan te houden. Indien de ontwikkeling van openstaande orders (bijvoorbeeld toenemende verliezen) of het openen van nieuwe posities voor een relatieve afname van de Forex margin levels zorgt, kan u het niveau van de minimale margin verplichting benaderen. Het inroepen van de margin call Forex/ stop out level Forex houdt in dat het bedrag dat zou kunnen worden aangewend als garantstelling, niet langer alle open posities kan ondersteunen.

We zullen dit in de volgende paragrafen in perspectief plaatsen.

Wat is een Margin Call - Margin call betekenis en margin call definitie

Zoals eerder benoemd kan margin trading zowel positieve als negatieve resultaten versterken. Handelen met Marge (margin trading) behelst grotere potentiële winsten maar brengt tevens het risico op evenredig grote verliezen met zich mee. Bovendien kunnen verliezen het kapitaal van de trader overstijgen. Een margin call behoort tot één van de grootste nachtmerries van Forex traders. In zekere mate onterecht, het inroepen van de margin call op stop out level Forex voorkomt eigenlijk dat de balans van uw handelsrekening negatief komt te staan.

Het gevolg van het bereiken van de margin call of stop out level Forex call is namelijk de totale of gedeeltelijk sluiting van openstaande posities. De broker stelt een minimale ondergrens; een bepaald gedeelte van de rekening balans van de trader dat niet voor actieve posities wordt aangewend. Wanneer het saldo onder deze door de broker vastgestelde ondergrens valt, kunt u geen nieuwe posities openen en zullen (verlieslatende) posities worden gesloten. In feite is de margin call een beschermingsmaatregel van de broker waarmee zij wilt voorkomen dat de trader verdere verliezen opbouwt.

De drempel van de margin call Forex wordt bepaald door de broker en kan variëren van 30% tot 100%. Het margin level percentage kan per markt of instrument variëren - de margin calls op de aandelenbeurs, derivatenmarkt of in CFD's kunnen afwijken van de margin call Forex ofwel de geldende stop out level Forex. Bij Admiral Markets ligt de drempel voor het inroepen van de Margin call op 30%.

Let wel, de broker bepaald in belangrijke mate uw handelservaring. Kies voor een FCA gereguleerde broker zoals Admiral Markets en zorg dat uw kapitaal veilig is.

margin level forex marge berekenen trading marge wat is een margin call margin trading margin trading uitleg handelen met marge trading met marge marge handelen margin verplichting margin trading marge trading margin call stop out level forex margin level

Margin trading of handelen met marge kan een goede Forex strategie zijn. Het is echter van cruciaal belang om alle mogelijke risico's te begrijpen. Maak u vertrouwd met hoe margin trading en margin calls Forex/ stop out levels Forex werken en de bijbehorende voorwaarden en kosten. Een goede broker verstrekt duidelijke informatie over margin calls, de voorwaarden, kosten en risico's en biedt ondersteuning indien u problemen ondervindt bij de toepassing hiervan.

Admiral Markets biedt volledige transparantie omtrent de voorwaarden van toepassing van stop out levels Forex ofwel margin calls en het deskundige team van Admiral Markets Nederland staat voor u klaar mocht u hulp of ondersteuning kunnen gebruiken.

Margin Calls: Vertrouwd raken met Handel met Marge op een demo account

Forex margins en het handelen met marge zijn vaak onderwerp van discussie. Sommige traders achten trading met marge gevaarlijk, waar anderen margin trading beschrijven als een uitermate geschikte manier om met relatief weinig inleg grotere posities in te kunnen nemen. Anderen gaan zelfs een stapje verder en benoemen margin trading als de ultieme manier om handelskapitaal sneller op te bouwen.

Trading met marge heeft inderdaad het potentieel te resulteren in hogere winsten. Men moet echter wel in gedachten houden dan het omgekeerde scenario net zo goed mogelijk is. Margin trading kan tevens resulteren in grotere verliezen. Geen enkel trading plan is compleet zonder Forex money management maatregelen - wanneer men wilt handelen met marge is dit des te meer van belang.

Margin calls Forex of stop out levels Forex zijn gevreesd en hebben een slechte reputatie. Het is belangrijk om een onderscheid duidelijk te hebben. Inwerkingtreding van een Margin call is het logische gevolg van de relatieve toename van het aandeel van de openstaande posities ten opzichte van het kapitaal -onderpand. De margin call Forex en het sluiten van een of enkele actieve (verlieslatende) posities wanneer de margin level Forex bereikt wordt, is in die zin een vorm van risicomanagement, die zowel de trader als de broker beschermt tegen (verdere) buitensporige verliezen.

Wanneer de trader echter een beproefde trading-strategie toepast op de juiste marktconditie en op adequate wijze zijn risico managed, is er geen reden dat hij of zij de stop out levels Forex ofwel de margin call Forex hoeft te bereiken.

Het inroepen van margin calls Forex of sluiten van posities wanneer de margin level bereikt wordt, raakt dan ook vaker beginnende traders, die zichzelf blootstellen aan te grote risico's. Traders die regelmatig een margin call Forex ontvangen, zullen bij zichzelf te rade moeten gaan waar het in hun handelsplan of aanpak aan schort.

Handelen met marge op een demo-rekening stelt de trader in staat, risicovrij, zijn trading-strategie en handelsplan, met al haar risicomanagement elementen aan de test te onderwerpen. Op een demo account is als een trading simulator. U handelt uitsluitend virtuele middelen, zonder eigen kapitaal op het spel te zetten. Het biedt de trader de mogelijkheid margin trading te ervaren, te experimenteren met toepassing van Forex margins/CFD margins en de rol van de stop out level Forex te leren begrijpen.

margin level forex marge berekenen trading marge wat is een margin call margin trading margin trading uitleg handelen met marge trading met marge marge handelen margin verplichting margin trading marge trading margin call stop out level forex margin level

Margin Trading uitleg: Hoe Margin Call & Marge berekenen

U kunt inmiddels antwoord geven op de vraag wat is margin trading. Indien u echter zelf een Forex margin of CFD margin wilt toepassen moet u bovendien zelf deze marge berekenen. Hoe bereken je marge? Indien u een margin trading positie plaatst zal de broker de toepasbare Forex margin/CFD margin automatisch verrekenen bij het openen van een positie. Dit betekent dat uw positie in de eerste instantie een negatieve waarde toont. Dit wordt ook wel aangeduid als de initiële marge. De initiële trading marge is het minimale bedrag dat op de rekening beschikbaar dient te zijn om de betreffende marge trading positie te kunnen openen.

Een Forex margin/ CFD margin wordt vaak uitgedrukt als een percentage van de volledige onderliggende waarde van een positie. Een zogenaamd margin call percentage of margin level percentage. De meest gangbare marginverplichtingen zijn: 2%, 1% 0,5%, 0,25%. Deze percentages vertegenwoordigen dus het kapitaal dat u op uw handelsaccount moet hebben; uitgedrukt als een percentage van een bepaalde handelspositie.

Hoe groter de waarde van de onderliggende handelspositie is, des te groter de vereiste Forex margin. Gebaseerd op de marginverplichtingen van uw broker, kan u zelf de minimale Forex margins/CFD margins berekenen.

Het berekenen van de trading marge kan echter op eenvoudige wijze met een CFD margin calculator. U kunt de marge berekenen door simpelweg de juiste waarden in te voeren. We zullen hier nader op in gaan.

Marge berekenen: De Forex margin call calculator - Margin level indicator MT4

what is stop-loss margin level forex marge berekenen trading marge wat is een margin call margin trading margin trading uitleg handelen met marge trading met marge marge handelen margin verplichting margin trading marge trading margin call stop out level forex margin level

De Admiral Markets website heeft een CFD margin calculator die u bij het innemen van positie kunt raadplegen. Deze handige Trading Marge Calculator helpt de trader de margin level % of simpelweg de Forex margin/CFD margin te berekenen aan de hand van de positie grootte die u op de Forex markt, aandelenmarkt, cryptocurrency markt of commodity markt inneemt.

Om met behulp van de CFD margin trading calculator de stop out level Forex van de voorgenomen positie te berekenen volgt u onderstaande stappen:

 1. Bezoek https://admiralmarkets.com/nl/
 2. Navigeer naar "Start Trading" tab bovenaan op de webpagina.
 3. Kies vervolgens "Forex & CFD Calculator."

Wanneer u de CFD Margin calculator pagina opent, ziet u een overzicht van de verscheidene parameters welke gerelateerd zijn aan de marge trading positie die u wilt innemen, zoals:

 • Het betreffende handel instrument: we nemen als voorbeeld de AEX25.
 • Het aantal lots: we gaan als voorbeeld uit van 2 lots.
 • De toepasbare hefboom: bijvoorbeeld 1:20
 • Valuta van het handelsaccount: voor traders in Nederland en België gaan wij uit van de Euro.

Verder kunt u de volgende optionele positie instellingen invoeren:

 • Openingsprijs
 • Sluitingsprijs
 • Soort positie (Buy/Kopen of Sell/Verkopen)

Deze tool helpt u de CFD margin/ Forex margin gerelateerde waarden, waaronder de margin call Forex van uw positie te berekenen. Dit kan u helpen het bereiken van de stop out level Forex te voorkomen.

what is stop-loss margin level forex marge berekenen trading marge wat is een margin call margin trading margin trading uitleg handelen met marge trading met marge marge handelen margin verplichting margin trading marge trading margin call stop out level forex margin level

MT4 Margin Inzien op het MetaTrader 4 Handelsplatform

Wanneer u een positie op uw MetaTrader 4 handelsplatform plaatst, is het mogelijk de veranderingen in het MT4 margin level in 'real time' te bekijken. Deze optie stelt u in staat uw trading account beter te beheren, nu het u een idee geeft over de

 • De balans/saldo van het account;
 • De beschikbare middelen (equity);
 • De vereiste marge;
 • De beschikbare of vrije marge;
 • Het marge niveau.

Het MetaTrader 4 Margin Trading Level Automatisch, 'real-time' Weergeven

In de 'Terminal' sectie van uw handelsplatform kunt u alle open posities bekijken. U vindt hier informatie over de voortgang van uw trade en kunt tevens de geassocieerde marge inzien.

Om de terminal weer te geven, klikt u op de ' Terminal' snelkoppeling in de bovenste werkbalk van uw handelsplatform. Hierop wordt een venster toegevoegd in het onderste deel van uw MetaTrader 4 handelsterminal. In dit venster wordt de belangrijke informatie over uw pending orders en open posities weergegeven, zoals de MT4 margin levels.

Naast uw MetaTrader 4 margin level zelf heeft u tevens inzicht in enkele hieraan gerelateerde elementen:

 • Het rekeningsaldo, welke aangeeft hoeveel geld u op het handelsaccount beschikbaar heeft.
 • De beschikbare ofwel vrije marge, deze wordt in real time aangepast op basis van lopende winsten of verliezen op open posities.
 • Het Marge niveau, welke direct gerelateerd is aan de op de betreffende open positie toegepaste leverage.
 • De beschikbare marge vertegenwoordigt het bedrag dat nog beschikbaar is om posities te openen, met inachtneming van alle huidige, open posities.
 • Het marge niveau - zijnde de balans als een percentage van de beschikbare marge.

Het MT4 margin level wordt automatisch in real time aangepast met inachtneming van alle actieve posities die u heeft. De MetaTrader 4 margin level (en hoe dit zich verhoudt tot de MT4 margin level percentage) verandert dus automatisch wanneer u een nieuwe positie op de markt opent. Dit inzicht vereenvoudigd het beheer van uw kapitaal en voorkomt het ontvangen van margin calls wanneer de balans op de handelsrekening onvoldoende blijkt.

Het Begrijpen van Stop Out Levels en afgegeven Margin Calls

Als er echter meerdere actieve posities op het account van een trader zijn, is het logisch dat de broker eerst de stop out level Forex op de minst gunstige posities toepast, deze sluit en de winstgevende openlaat. En inderdaad, als alle posities schulden hebben, zullen deze allen worden gesloten.

Verschillende brokers hebben verschillende opvattingen over wat hun margin level/stop out level Forex inhoudt en wanneer de margin call Forex wordt afgegeven. Het is belangrijk om te weten wat het margin level Forex en de trading marge-bij storting niveau van uw broker is. Een groot aantal traders controleert niet dit en storten zich vol op het openen van hun accounts en nieuwe posities.

Sommige brokers claimen in hun handelsvoorwaarden dat hun trading margestorting gelijkwaardig is aan hun stop out level Forex. Eenvoudig gezegd; stop out level Forex = margin storting. Dit betekent dat de margin call Forex pas wordt afgegeven en de verlieslatende posities worden gesloten op het moment waarop de stop out level Forex daadwerkelijk is bereikt..

Een onaangename bijkomstigheid kan zijn dat er vooraf geen waarschuwingen worden gegeven. Als gevolg hiervan worden al uw posities automatisch gesloten zodra het vermogen tot het stop out level Forex is gedaald. Als u nieuw bent in het handelen met marge of als u uw account niet goed monitort kan dit vervelende gevolgen hebben.

leer trading Forex trading call/ margin calll margin level forex marge berekenen trading marge wat is een margin call margin trading margin trading uitleg handelen met marge trading met marge marge handelen margin verplichting margin trading marge trading margin call stop out level forex margin level

Een ander scenario is wanneer het margin level Forex bijvoorbeeld 10% is en de trading margestorting op 20% is gesteld. Dit betekent dat wanneer uw vermogen 20% van de Forex margin/CFD margin bestrijkt (wat het vermogen is dat nodig is om de positie te behouden), de trader een waarschuwing van de broker krijgt om stappen te ondernemen om toepassing van de stop out level Forex te voorkomen. Brokers die een dusdanig beleid voeren, zullen u adviseren om meer geld te storten om aan de minimale margin verplichting te voldoen en de margin call Forex te voorkomen.

Als er echter geen actie wordt ondernomen en uw vermogen daadwerkelijk tot de stop out level Forex daalt, worden uw posities gesloten. Als u een broker heeft die dit onderscheid maakt, zijn trading margestorting of margin call Forex niets om te vrezen - het is een eenvoudige waarschuwing en met goed management kan u voorkomen dat het stop out level wordt bereikt.

Een ander voorbeeld. Stelt u zich voor dat u een handelsaccount met een broker heeft, waarbij een margin level Forex van 50% geldt en het stop out level Forex 20% is . Uw saldo wordt geëvalueerd op EUR 10.000 en u opent één handelspositie waarbij u een Forex margin van EUR 1.000 inlegt. Als het verlies op deze positie het niveau van EUR 9.500 bereikt, blijkt uw account-vermogen EUR 10.000 - $ 9.500 = EUR 500 te zijn. Dit is al 50% van uw gebruikte marge. De broker zal u dus een waarschuwing geven dat u de margin level Forex nadert en op dat punt een storting vereist is om aan de marginverplichting te voldoen.

Indien u op uw margin trading positie een verlies van EUR 9.800 bereikt en uw account-vermogen EUR 10.000 - EUR 9,800 = EUR 200 (d.w.z 20% van de gebruikte marge) lijkt te zijn, zal uw broker simpelweg een stop out level Forex activeren. De broker zal uw verlieslatende positie sluiten om enige toekomstige verliezen op deze positie te voorkomen en uw algehele verlies te beperken.

En het laatste voorbeeld wederom met euro als valuta, is het volgende: Een Forex broker hanteert een marginverplichting en stop out level Forex van respectievelijk 200%/ 100% met een saldo van € 1.500. Stelt u zich voor dat u een margin trading positie opent met een marge van € 200. Als het verlies op deze positie het punt van € 1.100 bereikt, wordt uw account-vermogen € 1.500 - € 1.100 = € 400 (dat is 200% van uw gebruikte marge) en wordt de margestorting uitgevoerd.

Wanneer uw verlies op deze positie ten minste € 1.300 bedraagt en uw account-vermogen uiteindelijk € 1.500 - € 1.300 = € 200 wordt, is dit 100% van de gebruikte Forex margin/CFD margin en stopt het bereiken van de Stop out level Forex automatisch uw positie.

Wat is de Margin Call? Zelf Margin call Berekenen

Admiral Markets houdt, over het algemeen een Forex margin level van 30% aan. Het marge niveau wordt als volgt berekend: Equity / Marge (onafgeronde marge) x 100%. Vanaf het moment dat het beschikbare kapitaal dat dient als marge onder dit niveau duikt, treedt de stop out Forex (margin call) in werking.

De positie zal automatisch worden gesloten om het margeniveau weer boven de 30% te krijgen. In het geval dat u meerdere open posities heeft, zal het platform beginnen met het sluiten van de meest winstgevende positie. Mocht dat niet genoeg zijn dan zal de MetaTrader 4 trading software de positie sluiten die daarna het meest verliesgevend is of worden alle verlieslatende posities gesloten.

Verschillende brokers hanteren verschillende margin call niveaus. Zoals eerder aangehaald ligt dit bij Admiral Markets op 30%. In het klantenportaal van Admiral Markets heeft u de optie uw instellingen aan te passen zodat u een SMS -alert zult ontvangen wanneer de trading marge onder een bepaalde niveau komt.

U heeft dan, in meeste gevallen nog zelf de mogelijkheid om posities te sluiten of saldo bij te storten om zo een eventuele margin call / stop out te voorkomen. Het idee is dat u de optie heeft om in te grijpen en uw account en posities zelf te managen.

Uiteraard kan het ook zo zijn dat de markt na het ontvangen van de notificatie in uw voordeel beweegt, waardoor het margeniveau toeneemt en geen verdere actie nog is. We zullen nu verder kijken hoe u een margin call kan voorkomen.

margin trading margin trading uitleg cfd margin forex margin marge trading wat is margin trading what is margin in forex forex equity margin margin level forex marge berekenen trading marge handelen met marge trading met marge marge handelen margin verplichting betekenis marge margin handel

Hoe Stop Out of Margin Call te Vermijden of te Voorkomen

Om het bereiken van de stop out level Forex en een eventuele margin call te voorkomen, is een goed Forex money management essentieel. Money management is een breed begrip. Het behelst vele verschillende voorzorgsmaatregelen met betrekking tot risico- en trade management. Wanneer u Forex margin/CFD margin trading technieken toepast is risicomanagement des te meer van belang. Over het algemeen komt het voorkomen van margin calls Forex namelijk eveneens aan op passend risicomanagement.

We hebben echter wat specifieke, praktische tips, die u kunt opvolgen om het bereiken van margin trading levels te voorkomen op een rijtje gezet.

 • De eerste stap is erop bedacht te zijn dat u te veel orders tegelijk opent. Waarom? U moet namelijk voldoende vermogen beschikbaar hebben om elke nieuwe order te openen en te houden. Hoe meer orders u open heeft, hoe minder vermogen als vrije trading marge beschikbaar is. Het verzoek om bij- storting om aan uw marginverplichting te voldoen en zelfs het voorkomen van een margin call Forex kan worden voorkomen door voldoende Forex margin ruimte aan te houden.
 • Om chaos te vermijden, wordt u sterk aangeraden om stop-losses te gebruiken. Hiermee kunt u uw verliezen beperken. De stop loss order sluit een verlieslatende positie automatisch op een vooraf ingesteld niveau. Als u margin trading technieken toepast kunnen uw verliezen namelijk aardig oplopen. Als uw huidige positie hopeloos onrendabel is, heeft het geen zin om deze open te houden. Het zou een veel betere beslissing zijn om het te sluiten terwijl u nog wat geld op uw account heeft staan, anders heeft uw broker geen ander alternatief dan uw margin trading posities te sluiten.
 • Een andere aanbeveling, die zeker onder professionele traders zeer geliefd blijkt, is het gebruik van hedging-technieken. Het is onnodig om te vermelden dat iedereen op een gegeven moment geld verliest, het is onvermijdelijk. Het probleem is dat vele beginnende Forex -traders de risico's van trading sterk onderschatten. De meest succesvolle traders zullen echter aangeven dat het afdekken van risico (wat met hedging beoogd wordt) minstens net zo belangrijk is als het maken van winst, zeker wanneer men kiest voor margin trading/ trading met marge.

Ervaren traders gebruiken hedging technieken in een poging om hun verliezen te dekken en als zij handelen met marge om de margin call Forex te voorkomen. Het loont zeker de moeite u te verdiepen in hedging technieken.

De kans op verlies is onlosmakelijk verbonden met de mogelijkheid om wist te maken. U kunt verlies niet volledig uitsluiten. U kunt echter wel stappen ondernemen om ervoor te zorgen geen onnodige verliezen lijdt.

Zorg er bovendien voor dat u niet meer riskeert dan wat u zich kunt veroorloven om te verliezen. Hieruit volgt onze laatste tip. Om te voorkomen dat u een margin call ontvangt, dient u alleen te handelen met wat u zich kunt veroorloven. Bij trading met marge/ margin trading is het makkelijk om uw kapitaal te buiten te gaan.

Zorg bij toepassing van margin trading ofwel handelen met marge dat u uw geld op een verstandige manier beheert. Kies er bijvoorbeeld alleen voor gebruik te maken van hefboomwerking als u dit kunt verantwoorden. Dit kan onder omstandigheden betekenen dat u ervoor kiest niet volledig gebruik te maken van de grootste beschikbare hefboomwerking. Immers, dit zou ertoe kunnen leiden dat de geassocieerde verliezen uw inleg of balans overstijgen.

De meest succesvolle traders riskeren slechts ongeveer 2,5% tot 5% van hun totale vermogen per trade. Bovendien houden zij zelf in de gaten of zij een margin level Forex naderen.

margin trading margin trading uitleg cfd margin forex margin marge trading wat is margin trading what is margin in forex forex equity margin margin level forex marge berekenen trading marge handelen met marge trading met marge marge handelen margin verplichting betekenis marge margin handel

Houdt Stop Out levels en Marge vereisten in de Gaten

Indien u een margin trading strategy nastreeft en de marginverplichting over uw openstaande posities het stop out level Forex benaderd, dient u onmiddellijk een directe financieringsmethode te gebruiken om geld aan uw handelsaccount toe te voegen. Het is daarom wenselijk dat u deze situatie zoveel mogelijk probeert te voorkomen.

Met onze MetaTrader Supreme Editie kan u verder op gedetailleerde wijze uw positiegrootte (aan de hand van verschillende margin trading parameters) bepalen.

Dit is vooral handig om een goed afgemeten margin trading positiegrootte te kiezen. Bijvoorbeeld op basis van een percentage van uw equity.

Margin call trade terminal margin level forex marge berekenen trading marge wat is een margin call margin trading margin trading uitleg handelen met marge trading met marge marge handelen margin verplichting margin trading marge trading margin call stop out level forex margin level

Tevens kunt u diverse alerts instellen, bijvoorbeeld om u te waarschuwen als u een bepaald niveau benaderd. Zo kunt u voorkomen dat u de eigenlijke margin level Forex bereikt. U kunt deze meldingen eventueel ook naar uw e-mail of telefoon kan laten doorsturen.

Deze alerts geven waarschuwingen op basis van de door u ingestelde criteria. Bijvoorbeeld wanneer u een bepaald prijsniveau bereikt of wanneer de relevante margin trading parameters een bepaalde waarde bereiken. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat uw equity onder een bepaald bedrag uitkomt en een margin call Forex nabij is. Hieronder ziet illustratie van het instellingenmenu van het MetaTrader Supreme Editie handelsplatform, waar u de optie heeft een genoemde alert in te stellen.

margin trading margin trading uitleg cfd margin forex margin marge trading wat is margin trading what is margin in forex forex equity margin margin level forex marge berekenen trading marge handelen met marge trading met marge marge handelen margin verplichting betekenis marge margin handel

In tijden van een mogelijke toename van de volatiliteit, bijvoorbeeld ingegeven door belangrijke gebeurtenissen, nieuwsfeiten of beslissingen met grote economische of politieke gevolgen, kan het zo zijn dat de broker tijdelijk verhoogde trading marginverplichtingen instelt. Bijvoorbeeld wanneer over het weekend belangrijke verkiezingen plaatsvinden in een land met een zwaarwegende economisch invloed heeft. In zo een geval kunnen de marginverplichtingen zoals de Stop out level Forex vlak voor het betreffende weekend tijdelijk worden verhoogd.

Op die manier beschermt de broker u tegen mogelijke grote price gaps en de risico's die hiermee gepaard gaan - zeker bij trading met marge/toepassing van margin trading strategies. Price gaps komen over het algemeen voor in perioden van extreme volatiliteit en zouden kunnen plaatsvinden wanneer na het weekend de uitslagen bekend zijn en de markten deze informatie verdisconteren. Vele brokers houden om die reden over de weekenden verhoogde trading marginverplichtingen aan. Ook Admiral Markets kent ook tijdens het weekend tijdelijk aangepaste margin verplichtingen.

Als u regelmatig een margin call Forex ontvangt of een stop out level Forex bereikt, kunt u profiteren van meer oefening. Het loont om alerts in te stellen en uw risico en trade-management op adequate wijze uit te voeren.

Zelf aan de slag met Trading - Forex Margin Call en Stop Out levels

Margin trading, handelen met marge of trading met marge is zeer populair - zeker beginnende traders zien het als een wondermiddel. Waar margin trading zeker voordelen heeft zijn er ook risico's aan verbonden. Beginnende traders gaan hier vaak te gemakkelijk aan voorbij en margin calls Forex/stop out levels Forex worden vaak over het hoofd gezien. Simpelweg fouten maken is niet altijd de meest effectieve leerschool, dus is het beter om onaangename ervaringen te voorkomen. Zeker nu het inroepen van een margin level Forex/margin call vervelende gevolgen kan hebben en gemakkelijk kan worden voorkomen.

Het is daarom belangrijk om te weten wat de betekenis van margin trading is, wat het effect van toepassing van een Forex margin/ CFD margin is en de verschillende voorwaarden die hiervoor gelden.

Het bereiken van een margin level Forex ofwel een stop out level Forex kan zoals gezegd gemakkelijk worden voorkomen. Het enige dat u nodig heeft, is een goede trading strategy en verstandig risicomanagement

margin trading margin trading uitleg cfd margin forex margin marge trading wat is margin trading what is margin in forex forex equity margin margin level forex marge berekenen trading marge handelen met marge trading met marge marge handelen margin verplichting betekenis marge margin handel

Links naar Gerelateerde Trading artikelen

Over Admiral Markets

Als gereguleerde broker, verlenen wij toegang tot de meest gebruikte trading platformen ter wereld. U kan bij ons ETF's en CFD's op Forex, indices, grondstoffen, aandelen, obligaties en cryptocurrencies verhandelen.

Risico Disclaimer

Dit materiaal bevat geen beleggings- of investeringsadvies en zou niet als zodanig moeten worden geïnterpreteerd, noch als een uitnodiging of aanbieding tot deelname in transacties in financiële instrumenten. Merk op dat dergelijke beurs- en trading analyse geen betrouwbare indicatie zijn voor toekomstige prestaties gezien het feit dat de relevante omstandigheden aan constante verandering onderhevig zijn. Alvorens u enige beslissingen maakt omtrent investeringen, beleggingen of trading, dient u advies in te winnen van een onafhankelijk, financieel adviseur om degelijk begrip van de geassocieerde risico's te verkrijgen.