Wat is margin trading - alles over handelen met marge

Admirals
26 Min lezen

Margin trading, is één van de meest belangrijke begrippen in Forex en CFD handel. Echter, er bestaat veel verwarring en zelfs onwetendheid over wat margin trading precies inhoud. Enkele veelgestelde vragen waar wij in dit artikel op in gaan, zijn:

 • Wat is margin trading
 • Wat is de trading marge en hoe kunt u deze berekenen
 • Wat is een margin call
 • Hoe kunt u een margin level of margin call voorkomen

We zullen onze aandacht tevens richten op de verschillende begrippen die vaak met margin trading en margin calls in verband worden gebracht en geven enkele voorbeelden van praktische toepassing van deze concepten.

Indien u direct wilt starten met margin trading klikt u op de onderstaande banner of de volgende links om een demo- of live trading account te openen:

Wat is margin trading

Een goed antwoord op de vraag wat is margin trading begint met een definitie van de centrale begrippen:

Wat is margin trading:

Margin trading duidt op het handelen met toepassing van een marge.

Wat is een trading marge:

De beste margin trading uitleg vergelijkt de trading marge met een lening, bijvoorbeeld een hypotheek. In dit geval betreft het een lening van de broker (de financiële tussenpersoon) aan de trader. De trader legt een bepaald bedrag of waardevol goed in als borgstelling of onderpand waarop de broker het overige deel van de aankoop (de trading order) financiert.

De trading marge is in wezen het onderpand; het bedrag dat nodig is om uw open posities te kunnen aanhouden.


Uit deze uitleg volgt, dat er voor toepassing van deze constructie bepaalde kosten en voorwaarden gelden, zoals dat ook bij een traditionele lening het geval is. In dit verband introduceren we het begrip margin call. Een margin call wordt ook wel aangeduid als: margin level Forex of stop out level Forex.

De rol van de financiële hefboomwerking bij margin trading

Een beschrijving van margin trading is niet compleet zonder vermelding van de hefboomwerking. Bij margin trading maakt men namelijk gebruik van de hefboomwerking. Het hefboomeffect (leverage) bepaalt in wezen de verhouding tussen de marge (de eigen inleg ofwel het onderpand) en het bedrag dat de broker als lening beschikbaar stelt. Dit houdt in dat voor elke US Dollar of Euro die een trader inlegt voor een bepaalde order, de broker hem een bepaald bedrag aan US Dollars leent. De ratio van het door de broker beschikbaar gestelde bedrag wordt aangeduid met een vermenigvuldigingsfactor.

De verhouding tussen de inleg (trading marge) van de trader en het bedrag dat de broker beschikbaar stelt als lening.

Afhankelijk van de gekozen hefboomwerking, bijvoorbeeld 1:20, wordt de trading marge aangevuld tot een bedrag waarmee de handelaar een positie met een onderliggende waarde die maar liefst 20x groter is, kan beheren. Let wel, het door de broker gefinancierde bedrag kan aldus niet alleen de inleg maar het ook het totale kapitaal van de trader overtreffen. Dit is aantrekkelijk voor traders omdat het hen het potentieel biedt om meer winst te behalen - winsten die geassocieerd zijn met de grotere positie. Men moet er echter wel op bedacht zijn dat ook de verliezen met deze zelfde factor kunnen worden vergroot.

Laten we het bovengenoemde aan de hand van een voorbeeld illustreren.

 • Stel dat u voor een bepaalde positie een trading marge van 500 US dollar beschikbaar heeft
 • U gebruikt een hefboomeffect van 1:20
 • Uw broker geeft u in dit geval geeft de gelegenheid een positie ter waarde van 10.000 dollar (500 x 20) te beheren.

De reikwijdte van uw inleg is aldus afhankelijk van de toegepaste hefboomfactor. Met een hefboom van 1:100 bijvoorbeeld kunt u met dezelfde trading marge van 500 US Dollar een positie van 50.000 USD innemen.

Wat is een margin call

Deze constructie is tot stand gekomen uit het gegeven dat het veel geld kost om posities in de Forex -markt te beheersen. In feite zijn valutabewegingen erg minimaal - denk bijvoorbeeld aan een waardeverandering van 0,001 per PIP (eenheidsbeweging). Om een fatsoenlijk rendement te genereren, zouden grote sommen geld in handelsposities moeten worden geïnvesteerd.

Vele handelaren hebben simpelweg niet zulke bedragen om te investeren of voelen zich er simpelweg prettiger bij te beleggen met kleine bedragen. De hefboomwerking maakt het voor hen mogelijk posities te beheren die hun inleg (en wellicht zelfs hun volledige handelsbalans) overstijgen. Met dezelfde inleg kunnen zij nu hogere winsten behalen. Let wel, dit geldt ook voor mogelijke verliezen.

Omdat eventuele verliezen snel kunnen oplopen, zullen brokers bepaalde voorwaarden aanhouden die hen enige zekerheid of waarborg bieden. Zo zullen zij doorgaans eisen stellen met betrekking tot het bedrag dat een trader op de handelsrekening beschikbaar moet hebben, wilt hij gebruik maken van de 'lening'. Kort gezegd, de margin level in Forex betreft het deel van het kapitaal dat de trader bij gebruik van margin trading 'moet reserveren.

De margin level betreft de verhouding tussen het totale handelskapitaal en het percentage dat wordt aangewend als trading marge.

Naar analogie van het eerdere voorbeeld waarin we een vergelijking trokken tussen margin trading en een hypothecaire lening zou de margin level Forex kunnen worden aangemerkt als de borgstelling of het onderpand waarop de leninggever de uitstaande schuld kan verhalen.

Indien de ontwikkeling van openstaande orders (bijvoorbeeld toenemende verliezen) of het openen van nieuwe posities de verhouding tussen het totale kapitaal en het voor de trading marges aangewende kapitaal veranderd, kan u het de margin level benaderen.

De margin call of stop out level verwijst naar het minimale bedrag dat de trader op de rekening beschikbaar moet hebben om de posities aan te houden.

Het inroepen van de margin call Forex houdt in dat het bedrag dat zou kunnen worden aangewend als garantstelling, niet langer alle open posities kan ondersteunen. Hieruit volgt dat de margin call het specifieke punt betreft waarop alle actieve posities van een trader op de Forex -markt automatisch door de broker worden gesloten.

Wanneer wordt de Margin Call ingeroepen

Zoals eerder benoemd kan margin trading zowel positieve als negatieve resultaten versterken. Het behelst grotere potentiële winsten maar brengt tevens het risico op evenredig grote verliezen met zich mee. Bovendien kunnen verliezen het kapitaal van de trader overstijgen. Een margin call behoort tot één van de grootste nachtmerries van Forex traders. In feite onterecht, het inroepen van de margin call of stop out level Forex dient eigenlijk ter voorkoming dat de balans van uw handelsrekening negatief komt te staan.

Het gevolg van het bereiken van de margin call leidt namelijk tot totale of gedeeltelijk sluiting van openstaande posities. De broker stelt een minimale ondergrens; een bepaald gedeelte van de rekening balans van de trader dient te reserveren. Een percentage van de balans dat niet voor actieve posities kan worden aangewend. Wanneer het saldo onder deze door de broker vastgestelde ondergrens valt, kunt u geen nieuwe posities openen en zullen (verlieslatende) posities worden gesloten. In feite is de margin call een beschermingsmaatregel van de broker waarmee zij wilt voorkomen dat de trader verdere verliezen opbouwt.

De drempel van de margin call Forex wordt bepaald door de broker en kan variëren van 30% tot 100% en kan verder verschillen per markt of instrument. De margin levels op de aandelenbeurs, derivatenmarkt of in CFD's kunnen afwijken van de margin call Forex. Bij Admiral Markets ligt de drempel voor het inroepen van de Margin call op het moment van schrijven op 30%.

Let wel, de broker bepaald in belangrijke mate uw handelservaring. Kies voor een FCA gereguleerde broker zoals Admiral Markets en zorg dat uw kapitaal veilig is.

Margin trading kan uitkomst bieden voor traders. Het is echter van cruciaal belang dat men goed op de hoogte is van alle mogelijke risico's. Verdiep u in hoe margin trading werkt en de bijbehorende voorwaarden en kosten. Een goede broker verstrekt duidelijke informatie over margin calls, de voorwaarden, kosten en risico's en biedt ondersteuning indien u problemen ondervindt bij de toepassing hiervan.

Admiral Markets biedt volledige transparantie omtrent de voorwaarden van toepassing van margin trading en het deskundige team van Admiral Markets Nederland staat voor u klaar mocht u hulp of ondersteuning kunnen gebruiken.

Gevolgen van een margin call

Margin trading vaak onderwerp van discussie. Sommige traders zijn huiverig, waar anderen het beschrijven als een bijzonder geschikte manier om met relatief weinig inleg grotere posities in te kunnen nemen. Anderen gaan zelfs een stapje verder en benoemen margin trading als de ultieme manier om handelskapitaal sneller op te bouwen. Margin trading heeft inderdaad het potentieel te resulteren in hogere winsten. Men moet echter wel in gedachten houden dan het omgekeerde scenario net zo goed mogelijk is. Het kan tevens resulteren in grotere verliezen.

Geen enkel trading plan is dan ook compleet zonder money management maatregelen - wanneer men wilt handelen met marge is dit des te meer van belang. Margin calls zijn gevreesd en hebben een slechte reputatie. Het is belangrijk om een onderscheid duidelijk te hebben. Inwerkingtreding van een margin call is het logische gevolg van de relatieve toename van het aandeel van de openstaande posities ten opzichte van het totale kapitaal. Het inroepen van de margin call en het sluiten van een of enkele actieve (verlieslatende) posities wanneer dit niveau bereikt wordt, is in die zin een vorm van risicomanagement, die zowel de trader als de broker beschermt tegen (verdere) buitensporige verliezen.

Wanneer de trader echter een beproefde trading strategie toepast op de juiste marktconditie en op adequate wijze zijn risico beheerd, is er geen reden dat hij of zij de margin call Forex hoeft te bereiken. Dit komt in de regel dan ook vaker voor bij beginnende traders, die zichzelf blootstellen aan te grote risico's. Traders die regelmatig een margin call Forex ontvangen, zullen bij zichzelf te rade moeten gaan waar het in hun handelsplan of aanpak aan schort.

Handelen met marge op een demo-rekening stelt de trader in staat, risicovrij, zijn trading strategie en handelsplan, met al haar risicomanagement elementen aan de test te onderwerpen. Een demo account fungeert als een trading simulator. U handelt uitsluitend virtuele middelen, zonder eigen kapitaal op het spel te zetten. Het biedt de trader de mogelijkheid nieuwe technieken, hulpmiddelen en strategieën op risicovrije wijze te testen.

Margin trading toepassen - Marge berekenen

Indien u zelf wilt starten met margin trading is het handig dat u weet hoe u de trading marge kunt berekenen.

Initiële marge berekenen

In de meeste gevallen zal de broker de toepasselijke Forex margin/ CFD margin automatisch verrekenen bij het openen van een positie. Dit betekent dat uw positie in de eerste instantie een negatieve waarde toont. Dit wordt ook wel aangeduid als de initiële marge. De initiële trading marge is het minimale bedrag dat op de rekening beschikbaar dient te zijn om de betreffende margin trading positie te kunnen openen.

Margin level

Een Forex margin/ CFD margin wordt vaak uitgedrukt als een percentage van de volledige onderliggende waarde van een positie. Een zogenaamd margin call percentage of margin level percentage. De meest gangbare margin verplichtingen zijn: 2%, 1% 0,5%, 0,25%. Deze percentages vertegenwoordigen dus het kapitaal dat u op uw handelsaccount moet hebben; uitgedrukt als een percentage van een bepaalde handelspositie. Hoe groter de waarde van de onderliggende handelspositie is, des te groter de vereiste inleg.

Gebaseerd op de voorwaarden van uw broker, kan u zelf de minimale Forex margins/CFD margins berekenen. Het berekenen van de trading marge kan echter op eenvoudige wijze met een CFD margin calculator. Voer simpelweg de gevraagde waarden in. U ziet hieronder een voorbeeld.

Trading marge calculator

De Admiral Markets website heeft een CFD margin calculator die u bij het innemen van positie kunt raadplegen. Met deze handige calculator kan de trader de Forex margin/ CFD margin op eenvoudige wijze berekenen aan de hand van de relevante gegevens. Volg de volgende stappen om toegang te krijgen tot dit handige hulpmiddel:

 1. Bezoek https://admiralmarkets.com/nl
 2. Navigeer naar "Start Trading" tab bovenaan op de webpagina.
 3. Kies vervolgens "Forex & CFD Calculator."

Wanneer u de CFD Margin calculator pagina opent, ziet u een overzicht van de verschillende parameters. Om met behulp van de CFD margin trading calculator de margin level van de voorgenomen positie te berekenen, vult u de volgende waarden in:

 • Het betreffende handel instrument: we nemen als voorbeeld de AEX25.
 • Het aantal lots: we gaan als voorbeeld uit van 2 lots.
 • De toepasbare hefboom: bijvoorbeeld 1:20
 • Valuta van het handelsaccount: voor traders in Nederland en België gaan wij uit van de Euro.

Verder kunt u de volgende optionele positie instellingen invoeren, waaronder:

 • Openingsprijs
 • Sluitingsprijs
 • Soort positie (Buy/Kopen of Sell/Verkopen)

Zodra u de gevraagde parameters heeft ingevoerd, klikt u op 'OK'. Hierop krijgt u een overzicht van de voor positie geldende waarden. Dit kan u helpen een margin call te voorkomen.

Margin trading mbv het MetaTrader handelsplatform

Wanneer u een positie op uw MetaTrader 4 of MetaTrader 5 handelsplatform plaatst, is het mogelijk veranderingen in uw margin levels in 'real time' te bekijken. Deze functie stelt u in staat uw trading account beter te beheren, nu het u een idee geeft over de

 • De balans/saldo van het account;
 • De beschikbare middelen (equity);
 • De vereiste marge;
 • De beschikbare of vrije trading marge;
 • Het marge niveau.

Margin trading waarden in 'real-time' weergeven

In de 'Terminal' sectie van uw handelsplatform kunt u alle open posities bekijken. U vindt hier informatie over de voortgang van uw trade en kunt tevens de geassocieerde trading marge inzien.

Om de terminal weer te geven, klikt u op de ' Terminal' snelkoppeling in de bovenste werkbalk van uw handelsplatform. Hierop wordt een venster toegevoegd in het onderste deel van uw MetaTrader 4 handelsterminal. In dit venster wordt de belangrijke informatie over uw pending orders en open posities weergegeven, zoals de MT4 margin levels.

Naast uw margin levels zelf heeft u tevens inzicht in enkele hieraan gerelateerde elementen, zoals:

 • Het rekeningsaldo - welke aangeeft hoeveel geld u op het handelsaccount beschikbaar heeft.
 • De beschikbare ofwel vrije marge - de beschikbare marge vertegenwoordigt het bedrag dat nog beschikbaar is om posities te openen, met inachtneming van alle huidige, open posities. Deze waarde wordt in real time aangepast op basis van lopende winsten of verliezen op open posities.
 • De margin level - welke direct gerelateerd is aan de op de betreffende open positie toegepaste hefboomfactor. Het betreft de balans als een percentage van de beschikbare marge.

Het MT4 margin level wordt automatisch in real time aangepast met inachtneming van alle actieve posities die u houdt. Deze waarde (en hoe dit zich verhoudt tot de MT4 margin level percentage) verandert dus automatisch wanneer u een nieuwe positie op de markt opent. Dit overzicht vereenvoudigd het beheer van uw kapitaal en voorkomt het ontvangen van margin calls wanneer de balans op de handelsrekening onvoldoende blijkt.

Margin level berekenen

Verschillende brokers hanteren uiteenlopende voorwaarden en percentages met betrekking tot hun margin level vereisten en wanneer de margin call wordt afgegeven. Het is belangrijk om te weten wat het geldende margin level Forex en de trading marge bijstorting niveau van uw broker is. Een groot aantal traders controleert niet dit en storten zich vol op het openen van hun accounts en nieuwe posities.

Sommige brokers claimen in hun handelsvoorwaarden dat hun trading margestorting gelijkwaardig is aan hun margin call. Eenvoudig gezegd; margin call = niveau waarop men moet bij storten. Dit betekent dat de margin call pas wordt afgegeven en de verlieslatende posities worden gesloten op het moment waarop de margin level daadwerkelijk is bereikt.

Een onaangename bijkomstigheid kan zijn dat er vooraf geen waarschuwingen worden gegeven. Als gevolg hiervan worden al uw posities automatisch gesloten zodra het vermogen tot het vastgestelde niveau is gedaald. Als u nieuw bent in het handelen met marge of als u uw account niet goed monitort kan dit vervelende gevolgen hebben.

Een ander scenario is wanneer het margin level bijvoorbeeld 10% is en het marge storting niveau op 20% is gesteld. Dit betekent dat uw vermogen ten minste 20% van de waarde van uw margin trading posities moet zijn. Immers, uw handelsbalans dient als onderpand (inleg) om uw positie aan te houden. Als u dit niveau benaderd, ontvangt u een een waarschuwing van de broker om stappen te ondernemen om toepassing van margin call te voorkomen.

Brokers die een dusdanig beleid voeren, zullen u adviseren om meer geld te storten om aan de minimale margin verplichting te voldoen en de margin call Forex te voorkomen. Als er echter geen actie wordt ondernomen en uw vermogen daadwerkelijk tot het margin call ofwel stop out level daalt, worden uw posities gesloten. In dit geval is een margin call niets om te vrezen - het is een eenvoudige waarschuwing en met goed management kan u voorkomen dat het stop out level wordt bereikt.

Laten we dit aan de hand van een voorbeeld illustreren. Stel, u heeft een handelsaccount bij een broker, waarbij een margin level Forex van 50% geldt en het stop out level Forex 20% is. Uw saldo is EUR 10.000 en u opent één handelspositie waarbij u een trading margin van EUR 1.000 inlegt. Als het verlies op deze 'leveraged' positie het niveau van EUR 9.500 bereikt, zou uw account-vermogen EUR 10.000 - $ 9.500 = EUR 500 te zijn. Dit is al 50% van uw gebruikte marge. De broker zal u dus een waarschuwing geven dat u de margin level Forex nadert. Op dit punt is een storting vereist is om aan de margin-verplichting te voldoen.

Indien u een verlies van EUR 9.800 bereikt en uw account-vermogen EUR 10.000 - EUR 9,800 = EUR 200 (d.w.z 20% van de gebruikte marge) is, zal uw broker simpelweg een stop out level Forex activeren. De broker zal uw verlieslatende positie sluiten om verdere verliezen op deze positie te voorkomen en uw totale verlies te beperken.

Indien de broker overgaat tot het sluiten van posities zal hij de allereerst de minst gunstige posities sluiten om de verliezen te dekken en de winstgevende openlaten. Als er meerdere actieve posities op het account van een trader zijn, zal de broker en alle posities schulden hebben, zullen deze allen worden gesloten.

Margin call berekenen

Admiral Markets houdt, op het moment van schrijven een Forex margin level van 30% aan. Het marge niveau wordt als volgt berekend:

Margin level = Equity / Marge (onafgeronde marge) x 100%.

Vanaf het moment dat het beschikbare kapitaal dat dient als marge onder dit niveau duikt, treedt de stop out Forex (margin call) in werking. De positie zal automatisch worden gesloten om het trading marge-niveau weer boven de 30% te krijgen.

Verschillende brokers hanteren verschillende margin call niveaus. Zoals eerder aangehaald ligt dit bij Admiral Markets op 30%. In het klantenportaal van Admiral Markets heeft u de optie uw instellingen aan te passen zodat u een SMS -alert zult ontvangen wanneer de trading marge onder een bepaalde niveau komt.

U heeft dan, in meeste gevallen nog de mogelijkheid om zelf posities te sluiten of saldo bij te storten om zo een eventuele margin call te voorkomen. Het idee is dat u de optie heeft om in te grijpen en uw account en posities zelf te managen. Uiteraard kan het ook zo zijn dat de markt na het ontvangen van de notificatie in uw voordeel beweegt, waardoor het margin level toeneemt en geen verdere actie nodig is.

Wat te doen bij een margin call

Indien u een margin call (of bovengenoemde waarschuwing dat u de stop out level Forex benaderd) zult u tegoed aan uw handelsaccount moeten toevoegen. Het is daarom wenselijk dat u deze situatie zoveel mogelijk probeert te voorkomen.

Met onze MetaTrader Supreme Editie kan u verder op gedetailleerde wijze uw de parameters van uw positie inzien. Dit is met name handig indien u een goed afgemeten margin trading positiegrootte wilt instellen. Zo kunt u de positiegrootte bijvoorbeeld bepalen op basis van een percentage van uw equity.

Tevens kunt u diverse alerts instellen, bijvoorbeeld om u te waarschuwen als u een bepaald niveau benaderd. Zo kunt u voorkomen dat u de eigenlijke margin level Forex bereikt. U kunt deze meldingen eventueel ook naar uw e-mail of telefoon kan laten doorsturen.

Deze alerts geven waarschuwingen op basis van de door u ingestelde criteria. Bijvoorbeeld wanneer u een bepaald prijsniveau bereikt of wanneer de relevante margin trading parameters een bepaalde waarde bereiken. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat uw balans onder een bepaald bedrag komt en een margin call Forex nabij is.

De onderstaande afbeelding toont een weergave van het instellingenmenu van het MetaTrader Supreme Editie handelsplatform, waar u de optie heeft de genoemde alerts in te stellen.

In tijden van een mogelijke toename van de volatiliteit, bijvoorbeeld ingegeven door belangrijke gebeurtenissen, nieuwsfeiten of beslissingen met grote economische of politieke gevolgen, kan het zo zijn dat de broker tijdelijk verhoogde trading marge-verplichtingen instelt.

Denk aan de situatie waarin er over het weekend belangrijke verkiezingen plaatsvinden in een land met een zwaarwegende economisch invloed. In zo een geval kunnen de margin-verplichtingen vlak voor het betreffende weekend tijdelijk worden verhoogd. Op die manier beschermt de broker u tegen mogelijke grote price gaps en de risico's die hiermee gepaard gaan. Price gaps komen over het algemeen voor in perioden van extreme volatiliteit en zouden kunnen plaatsvinden wanneer na het weekend de uitslagen bekend zijn en de markten deze informatie verdisconteren. Vele brokers houden om die reden gedurende het weekend verhoogde trading marginverplichtingen aan. Ook Admiral Markets kent ook tijdens het weekend tijdelijk aangepaste margin verplichtingen.

Als u regelmatig margin calls ontvangt of een stop out level Forex bereikt, kan het nuttig zijn om alerts in te stellen en uw risico en trade-management op adequate wijze uit te voeren.

Margin trading & risicomanagement - Margin Call voorkomen

Om het bereiken van de stop out level Forex en een eventuele margin call te voorkomen, is een goed Forex money management essentieel. Money management is een breed begrip. Het behelst vele verschillende voorzorgsmaatregelen met betrekking tot risico- en trade management.

Wanneer u margin trading technieken toepast is risicomanagement des te meer van belang. Enkele praktische tips:

 • De eerste stap is erop bedacht te zijn dat u niet te veel orders tegelijk opent. Waarom? U moet namelijk voldoende vermogen beschikbaar hebben om elke nieuwe order te openen en te houden. Hoe meer orders u open heeft, hoe minder vermogen als vrije trading marge beschikbaar is. Het verzoek om marge storting om aan uw margin-verplichting te voldoen en zelfs het voorkomen van een margin call is makkelijker indien u voldoende vrije ruimte aanhoudt..
 • Om chaos te vermijden, wordt het sterk aangeraden om stop-losses te gebruiken. Hiermee kunt u uw verliezen beperken. De stop loss order sluit een verlieslatende positie automatisch op een vooraf ingesteld niveau. Als u margin trading technieken toepast kunnen uw verliezen namelijk aardig oplopen. Als uw huidige positie hopeloos verlieslatend is, heeft het geen zin om deze open te houden. Het zou een betere beslissing zijn om het te sluiten terwijl u nog wat geld op uw account heeft staan, anders heeft uw broker geen ander alternatief dan uw posities te sluiten.
 • Een andere aanbeveling, die zeker onder professionele traders zeer geliefd blijkt, is het gebruik van hedging-technieken. Het is onnodig om te vermelden dat iedere trader of belegger op een gegeven moment geld verliest, het is onvermijdelijk. Het probleem is dat vele beginnendetraders de risico's sterk onderschatten. De meest succesvolle traders zullen echter aangeven dat het afdekken van risico (wat met hedging beoogd wordt) minstens net zo belangrijk is als het maken van winst, zeker wanneer men kiest voor margin trading.

De kans op verlies is onlosmakelijk verbonden met de mogelijkheid om wist te maken. U kunt verlies niet volledig uitsluiten. U kunt echter wel stappen ondernemen om ervoor te zorgen geen onnodige verliezen lijdt. Zorg er bovendien voor dat u niet meer riskeert dan wat u zich kunt veroorloven om te verliezen. Zeker bij margin trading is het makkelijk om uw kapitaal te buiten te gaan.

Zorg dat u uw geld op een verstandige manier beheert. Kies er bijvoorbeeld alleen voor gebruik te maken van hefboomwerking als u dit kunt verantwoorden. Dit kan onder omstandigheden betekenen dat u er niet voor kiest de hoogst beschikbare hefboomwerking toe te passen. Immers, dit zou ertoe kunnen leiden dat de geassocieerde verliezen uw inleg of balans overstijgen. De meest succesvolle traders riskeren slechts ongeveer 2,5% tot 5% van hun totale vermogen per trade.

Zelf aan de slag met Trading - Forex Margin Call en Stop Out levels

Margin trading is bijzonder populair - zeker beginnende traders zien het als een wondermiddel. Waar het zeker voordelen heeft zijn er ook risico's aan verbonden. Beginnende traders gaan hier vaak te gemakkelijk aan voorbij. Simpelweg fouten maken is niet altijd de meest effectieve leerschool, dus is het beter om onaangename ervaringen te voorkomen. Zeker nu het inroepen van een margin call vervelende gevolgen kan hebben en gemakkelijk kan worden voorkomen.

Het is daarom belangrijk om te weten wat het effect van toepassing van een Forex margin/ CFD margin is, en de verschillende voorwaarden die hiervoor gelden. Het bereiken van een margin level Forex kan zoals gezegd gemakkelijk worden voorkomen. Het enige dat u nodig heeft, is een goede trading strategy en verstandig risicomanagement

Het is raadzaam nieuwe handelsvormen, technieken en hulpmiddelen allereerst in een risicovrije omgeving te testen. Admiral Markets biedt u hiertoe gratis demo- en live trading accounts. Met een demo trading account kunt u de werkzaamheid van uw trading strategie in een risicovrije omgeving testen. U kunt experimenteren met verschillende technieken en trading indicatoren zonder dat u uw kapitaal op het spel zet. Met een demo account handelt u namelijk uitsluitend met virtuele middelen.

U kunt vertrouwdheid opbouwen met de dynamiek van de markten en experimenteren met de verschillende functies en mogelijkheden van het MetaTrader 4 handelsplatform of het MetaTrader 5 trading platform. Open een live account om daadwerkelijk deel te kunnen nemen aan het handelsverkeer en echte online trading ervaring op te doen.

Links naar Gerelateerde Trading artikelen

Over Admiral Markets

Als gereguleerde broker, verlenen wij toegang tot de meest gebruikte trading platformen ter wereld. U kan bij ons ETF's en CFD's op Forex, indices, grondstoffen, aandelen, obligaties en cryptocurrencies verhandelen.

Risico Disclaimer

Dit materiaal bevat geen beleggings- of investeringsadvies en zou niet als zodanig moeten worden geïnterpreteerd, noch als een uitnodiging of aanbieding tot deelname in transacties in financiële instrumenten. Merk op dat dergelijke beurs- en trading analyse geen betrouwbare indicatie zijn voor toekomstige prestaties gezien het feit dat de relevante omstandigheden aan constante verandering onderhevig zijn. Alvorens u enige beslissingen maakt omtrent investeringen, beleggingen of trading, dient u advies in te winnen van een onafhankelijk, financieel adviseur om degelijk begrip van de geassocieerde risico's te verkrijgen.

 

TOP ARTIKELEN
Wat is Forex? - Hoe werkt Forex Trading? - FX Trading in 2022
Beginnende Forex traders hebben vaak moeite om de juiste antwoorden te vinden op vragen zoals Wat is Forex trading? of Hoe werkt Forex trading? en talloze variaties hierop.Forex trading is een begrip dat verwijst naar de handel op de valutamarkt door de verschillende spelers die beleggen in valuta....
Forex Gids 2022 - Alles over Forex zoals wat is Forex, de Basis van Forex, en meer
Allereerst, let erop dat als bepaalde woorden van de forex encylopedie onbekend voor u zijn, dat u dan gebruik kan maken van onze ABC woordenlijst. U vind daar alle woorden die u nodig hebt om te begrijpen wanneer u in forex handeltForex trading op de forex markt is toegankelijk voor iedereen. Ieder...
Hoe een trading journal maken?
Een goed onderhouden trading journal of handelsdagboek is een essentieel hulpmiddel voor de moderne trader om te groeien en zijn vaardigheden op de financiële markten te ontwikkelen, terwijl het hen ook helpt verantwoordelijk te houden over zowel winsten als verliezen.Maar wat is een trading journal...
Alles weergeven