Co to jest depozyt zabezpieczający w handlu na Forex?

Admirals

Depozyt zabezpieczający (margin) jest jedną z najważniejszych koncepcji w handlu Forex. Jednakże, wielu początkujących traderów nie rozumie jego znaczenia lub niewłaściwie interpretuje to pojęcie. Prowadzi to do serii błędów, które w konsekwencji mogą generować straty - szczególnie dlatego, że traderzy nie mają czasem elementarnej wiedzy na temat tego, jak działa depozyt

Co to jest depozyt zabezpieczający, czyli margin?

W skrócie, depozyt zabezpieczający na rynku inwestycyjnym jest kwotą potrzebną do utrzymania otwartych pozycji. Nie jest on opłatą lub kosztem transakcji, lecz częścią Twojego kapitału na rachunku, która jest zarezerwowana i przypisana do niego. Jest on zazwyczaj wyrażony jako procent całkowitej kwoty pozycji.

Handel w oparciu o margin może mieć różne konsekwencje - zarówno pozytywne, jak i negatywne, ponieważ zarówno zyski, jak i straty mogą zostać zdecydowanie zwiększone. 

Początkowy depozyt zabezpieczający to minimalna kwota, jaką trzeba mieć na rachunku transakcyjnym, aby móc otworzyć pozycję na dowolnym rynku.

Twój broker pobiera od Ciebie margin, a następnie łączy go w puli z innymi depozytami zabezpieczającymi. Brokerzy wykonują te czynności w celu umożliwienia zawierania transakcji w całej sieci międzybankowej.

Większość wymaganych depozytów wynosi: 0,25%, 0,5%, 1%, 2%. Te wartości procentowe reprezentują kapitał, który należy uwzględnić jako procent pozycji handlowej. Im większa jest twoja pozycja handlowa, tym wyższy będzie twój margin, jeśli utrzymasz tę samą dźwignię.

Jak wyliczyć margin?

Na podstawie depozytu zabezpieczającego wymaganego przez brokera FX można obliczyć maksymalną dźwignię finansową, którą można zastosować na posiadanym rachunku handlowym.

 • Para walutowa: EURUSD
 • Dźwignia finansowa: do 1:30 dla klientów detalicznych i 1: 500 dla klientów profesjonalnych (zgodnie z nową regulacją ESMA )
 • Wielkość kontraktu Forex: 100 000 € = 1 lot
 • Margin na poziomie 0,2% = 0,2% * 100 000 = 200 EUR dla klientów profesjonalnych. Inny sposób obliczeń to 100 000/500 (dźwignia) = 200 EUR
 • Margin na poziomie 3,33% = 3,33% * 100 000 = 3 333,33 EUR dla klientów detalicznych. Inny sposób obliczeń to 100 000/30 (dźwignia) = 3333,33 EUR

Oznacza to, że Trader posiadający status Klienta Profesjonalnego z dźwignią 1:500, aby otworzyć pozycję o wielkości 1 lota na parze walutowej EUR/USD będzie musiał mieć na swoim rachunku handlowym kwotę w wysokości 200 euro.

Z drugiej strony, Trader detaliczny z dźwignią 1:30, aby otworzyć tę samą pozycję będzie musiał mieć na swoim rachunku handlowym kwotę w wysokości 3333,33 euro.

Musimy ostrzec, że handel z depozytem zabezpieczającym na rynku Forex przy użyciu dźwigni finansowej jest uważany za ryzykowny. 

Kalkulator Forex od Admirals

Admirals udostępnia specjalny kalkulator, pomocny w wyliczaniu wymaganego depozytu dla pozycji.

Narzędzie jest bardzo popularne wśród traderów, nie tylko pozwala na wyliczenie margin do otwarcia pozycji, ale również można tutaj wyliczyć potencjalne zyski i straty z pozycji.

Źródło: Kalkulator inwestora od Admirals

Czym są wolne środki (free margin) na rynku forex?

Wolne środki to dostępna kwota, która nie jest zaangażowana w żadną transakcję i możesz wykorzystać ją do zajęcia większej liczby pozycji.

Innym sposobem, aby go zdefiniować i obliczyć prezentujemy poniżej:

Free margin to różnica między kapitałem własnym a depozytem zabezpieczającym.

 • Jeśli Twoje otwarte pozycje są zyskowne, to im więcej środków zarobią, tym więcej kapitału posiadasz - co za tym idzie, ilość wolnych środków rośnie.
 • Z drugiej strony, jeśli Twoje pozycje okażą się stratne, dostępne wolne środki zmniejszą się.

Może się zdarzyć, że będziesz posiadać jednocześnie kilka otwartych pozycji i oczekujących zleceń, ale ograniczoną ilość środków. Jedno z Twoich zleceń oczekujących będzie mogło zostać aktywowane, ale nie będziesz posiadać wystarczającej ilości wolnych środków na swoim rachunku do otwarcia pozostałych. Z tego powodu inne zlecenia oczekujące albo nie zostaną aktywowane albo zostaną automatycznie anulowane.

Może to spowodować, że niektórzy inwestorzy będą myśleć, że ich broker nie zrealizował zleceń i działa nieprofesjonalnie. Oczywiście w tym przypadku nie jest to prawdą. Powodem będzie po prostu brak wystarczającej ilości wolnych środków na rachunku handlowym.

Jeśli wrócimy do danych podanych w poprzednim przykładzie:

 • Margin: Wymagany depozyt dla Klienta profesjonalnego: 200 euro
 • Margin: Wymagany depozyt dla Klienta detalicznego: 3333,33 euro

Powiedzmy, że saldo na rachunku handlowym wynosi 1500 euro, a Trader otwiera 1 lota EURUSD:

Free margin na twoim rachunku handlowym, w przypadku Klienta profesjonalnego to 1300 euro (1500 –200 = 1300 euro).

Jeśli chodzi o klienta detalicznego, wymagany depozyt zabezpieczający dla 1 lota EURUSD wynosi 3333.33 EUR. Oznacza to, że przewyższa ona kwotę na rachunku transakcyjnym, więc Trader, aby otworzyć pozycję będzie musiał dokonać dodatkowej wpłaty w wysokości 1833.33 EUR.

Co to jest margin level?

Jest to wartość procentowa opartą na wielkości dostępnego depozytu (usable margin) w stosunku do depozytu wykorzystanego (used margin). Innymi słowy, jest to stosunek kapitału własnego (equity) do użytego depozytu. Oblicza się go w następujący sposób:

Poziom depozytu zabezpieczającego = (kapitał własny/użyty depozyt) x 10

Brokerzy używają depozytów zabezpieczających w celu wykrycia, czy inwestorzy walutowi mogą zajmować nowe pozycje, czy też nie. Różni brokerzy ustalają różne limity dla poziomu depozytu zabezpieczającego, ale większość z nich decyduje się na 100%.

Czy poziom depozytu zabezpieczającego w handlu stanowi stały procent? Odpowiedź brzmi: nie. W zależności od tego, czy jest to transakcja kupna czy sprzedaży i czy cena wzrasta czy maleje, wolne lub dostępne środki będą różne.

 

Wzrost cen

Spadek cen

Transakcja kupna

Zwiększa kapitał własny

Zwiększa wolne środki

Zwiększa poziom wymaganego depozytu zabezpieczającego w %

Zmniejsza kapitał własny

Zmniejsza wolne środki

Zmniejsza poziom wymaganego depozytu zabezpieczającego w %

Transakcja sprzedaży

Zmniejsza kapitał własny

Zmniejsza wolne środki

Zmniejsza poziom wymaganego depozytu zabezpieczającego w %

Zwiększa kapitał własny

Zwiększa wolne środki

Zwiększa poziom wymaganego depozytu zabezpieczającego w %

Ujemny Margin 

Czy depozyt zabezpieczający jest zawsze kwotą dodatnią?

W zasadzie tak, ale czasami może się zdarzyć, że wejdzie na minus. W przypadku gdy straty przekraczają depozyt zabezpieczający, jest on określany jako ujemny depozyt zabezpieczający. Rachunek handlowy z ujemnym depozytem zabezpieczającym oznacza, że poziom margin jest poniżej 100%.

Jeżeli Trader na swoim rachunku posiada kapitał własny w wysokości 800 euro, a depozyt zabezpieczający dla kontraktu CFD na EUR/USD wynosi 1000 euro, to ujemny depozyt zabezpieczający na tym rachunku wynosi 200 euro.

Czym jest wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego (margin call)?

Jeżeli inwestor posiada stratną pozycję, której nie zamyka, to jego rachunek może w końcu dojść do pewnego limitu. Limit ten nazywany jest poziomem wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego (margin call limit). Z technicznego punktu widzenia oznacza to, że gdy poziom depozytu na rachunku osiągnie 100%, nadal możesz zamykać swoje pozycje, ale nie możesz zajmować nowych.

W przypadku limitu 100%, do wezwania do uzupełnienia depozytu dochodzi wtedy, gdy kapitał na rachunku jest równy depozytowi. Dzieje się tak zazwyczaj, gdy posiadasz stratne pozycje, a rynek szybko kroczy dalej w niekorzystnym dla Ciebie kierunku.

Gdy kapitał własny jest równy depozytowi, nie możesz zajmować żadnych nowych pozycji. Platforma handlowa wysyła powiadomienia, gdy osiągnięty zostanie ten poziom margin. Broker informuje wtedy inwestora, że jego depozyt zabezpieczający spadł poniżej wymaganego poziomu (margin call level) z powodu ruchu otwartych pozycji w niekorzystnym dla inwestora kierunku.

Wezwanie do uzupełnienia depozytu Forex niesie ze sobą pewne zagrożenie. Może się bowiem zdarzyć, że przed likwidacją pozycji wcale nie otrzymasz takiego wezwania, na przykład ruch przeciw Twojej pozycji będzie bardzo gwałtowny. Jeśli poziom środków na rachunku spadnie poniżej wymaganego depozytu zabezpieczającego, Twój broker zamknie niektóre lub wszystkie pozycje. Ma to na celu ochronę przed ujemnym saldem na rachunku.

Co to jest poziom Stop out?

Broker zaczyna automatycznie zamykać pozycje, kiedy osiągnięty zostanie pewien limit, znany także jako poziom stop out. Na przykład, gdy poziom stop out zostanie ustalony na poziomie 30% przez brokera, platforma zacznie automatycznie zamykać Twoje pozycje, jeśli Twój margin osiągnie poziom 30%.

Należy zauważyć, że zamykanie zaczyna się od najbardziej stratnej pozycji. Czasem możemy się spotkać z modelami, w których Stop Out zamyka automatycznie wszystkie pozycje na rachunku. Nie chcesz narazić się na Stop Out? Pamiętaj o zarządzaniu ryzykiem i kapitałem!

Często zamknięcie jednej stratnej pozycji powoduje podwyższenie poziomu depozytu zabezpieczającego powyżej 30%, ponieważ taki krok uwalnia depozyt zabezpieczający użyty dla tej pozycji, dzięki czemu całkowity użyty depozyt spada. Po zamknięciu najbardziej stratnej pozycji, system podwyższa depozyt zabezpieczający powyżej 30%. Jeśli inne stratne pozycje będą pogłębiały straty, a poziom depozytu zabezpieczającego ponownie osiągnie 30%, system po prostu zamknie kolejną stratną pozycję.

Można zadać pytanie, dlaczego brokerzy decydują się na takie kroki. Cóż, powodem, dla którego brokerzy zamykają pozycje, gdy wstępny depozyt zabezpieczający osiąga poziom stop out jest fakt, że nie mogą oni pozwolić inwestorom na utratę większej ilości środków niż kwota, którą wpłacili na swoje rachunki handlowe. Rynek może potencjalnie kontynuować bez przerwy ruch w niekorzystnym dla Ciebie kierunku, a broker nie może sobie pozwolić na trwałe pokrywanie tych strat.

Jak można uniknąć tej nieoczekiwanej niespodzianki?

 • Wezwaniom do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego można zapobiec poprzez regularne monitorowanie salda na rachunku oraz stosowanie zleceń Stop-Loss w przypadku każdej pozycji w celu zminimalizowania ryzyka. Nie ma sensu utrzymywać stratnych otwartych pozycji na swoim rachunku w nadziei, że rynek zwróci się na Twoją korzyść. Lepiej ponieść niewielką stratę niż wymagany depozyt zabezpieczający.
 • Zasilanie rachunku nowymi środkami, gdy poziom depozytu zabezpieczającego jest niebezpiecznie bliski 100%.
 • Zamknięcie transakcji w celu zwolnienia depozytu zabezpieczającego. Dlaczego? Większa liczba otwartych transakcji oznacza, że więcej środków jest wykorzystywanych do utrzymania pozycji handlowych, więc masz mniej dostępnego depozytu zabezpieczającego, aby uniknąć wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego na Forex.
 • Zastosuj politykę zarządzania pieniędzmi. Wielu inwestorów na rynku finansowym nie wie, jak się zabezpieczyć. Nie można handlować walutami nie uwzględniając zasad zarządzania ryzykiem. Pierwszym krokiem jest upewnienie się, że nie inwestujesz więcej niż jesteś w stanie stracić.
 • Użyj odpowiedniej dźwigni. Traderzy odnoszący sukces na Forex inwestują około 2,5% do 5% swojego kapitału. Rachunek demonstracyjny może pomóc w lepszym zrozumieniu mechanizmów wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego.

Boisz się zainwestować swoje środki? Nie wiesz czy sobie poradzisz z tradingiem? W takim razie polecamy nasz rachunek demo, na którym możesz zmierzyć się z tradingiem i sprawdzić swoje możliwości. A wszystko na wirtualnych środkach.

Wolny od ryzyka rachunek demo

Zarejestruj się na bezpłatnym rachunku demo i testuj swoje strategie inwestycyjne

Depozyt zabezpieczający - wnioski

Jak można już wywnioskować margin jest jednym z aspektów handlu na rynkach, którego nie wolno przeoczyć, ponieważ może to prowadzić do nieprzyjemnych skutków.

Dopracowane podejście w margin trading to bez wątpienia mocna podstawa do zanotowania zysku na rynku. Warto korzystać także z kalkulatora przed otwieraniem pozycji, aby wiedzieć wcześniej, na jaki poziom powinniśmy uważać i gdzie najlepiej ustawić stop loss i take profit.

Niektórzy inwestorzy uważają handel w oparciu o depozyt zabezpieczający za bardzo niebezpieczny z kolei inni spekulanci walutowi uważają go za szczególnie przydatny w handlu, w którym wykorzystuje się krótkoterminowe strategie, na przykład scalping.

Wszystko zależy od Twojego doświadczenia inwestycyjnego, Twoich celów oraz doświadczenia w tradingu.

Inne artykuły, które mogą Cię zainteresować:

O Admirals

Jako regulowany broker zapewniamy dostęp do jednych z najczęściej używanych platform transakcyjnych na świecie. Możesz handlować z nami CFD, akcjami i funduszami ETF.

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

NAJPOPULARNIEJSZE ARTYKUŁY
Co to są kontrakty CFD
Kontrakty na różnice kursowe (CFD) to rodzaj finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane do spekulacji ceną aktywów. Chociaż handel kontraktami CFD jest łatwo dostępny online, są one skomplikowanym instrumentem i ważne jest, aby początkujący inwestorzy zapoznali się z ich dzia...
Co to jest swap na rynku Forex?
W żargonie na rynku Forex rzadziej stosowany termin przez traderów Rollover Forex jest również znany jako Swap walutowy lub Forex Swap. Pojęcie to jest bardzo ważne, ponieważ Twoje zarobki mogą wzrastać lub maleć w zależności od swapów, o ile przetrzymywane są otwarte pozycje przez noc na kolejny dz...
Co to jest pips na rynkach finansowych?
Jeśli interesuje Cię Forex i przeglądasz analizy lub komentarze dotyczące rynków finansowych, prawdopodobnie natknąłeś się na określenie pips. W tym krótkim tekście postaramy się odpowiedzieć na pytanie co to jest pips i jak go obliczyć.Co to jest pips?Pips (ang. percentage in point) jest stopniowym...
Więcej