Take Profit - zlecenie realizacji zysku na Forex i CFD

Admirals

Aby odnieść sukces na rynku Forex ważne jest, aby wdrożyć właściwą strategię zarządzania ryzykiem, czyli starać się minimalizować ryzyko i maksymalizować zyski.

Inwestorzy poświęcają mnóstwo czasu na analizę rynków oraz trendów, a także na identyfikację najlepszej pary walutowej do handlu.

Wiedza o tym, jak i kiedy otworzyć pozycję jest bardzo ważna, ale jeszcze ważniejsze jest dowiedzieć się:

Jak i kiedy zamknąć pozycję, aby zmaksymalizować zyski, dzięki Take Profit


Ale właściwie... co to jest Take Profit?

W tym artykule zajmiemy zleceniem Take Profit. No bo przecież w tradingu chodzi o realizację zysków. Stąd też zlecenie stop loss i take profit są bardzo ważne. W ostatnim artykule poruszaliśmy zagadnienia związane ze stosowaniem zleceń stop loss i trailing stop oraz zarządzania ryzykiem. Teraz omówimy realizację zysku, czyli take profit.

Dowiesz się między innymi:

✔ Take Profit co to

✔ Jaki jest zadanie Take Profit? Jakie są korzyści korzystania ze zlecenia?

✔ Na jakim poziomie ustawić zlecenie Take Profit

✔ Jak ustawić Take Profit w MetaTrader

✔ Co to jest częściowe zlecenie Take Profit

✔ Jak zastosować Take Profit w swojej strategii transakcyjnej

Zanim jednak dowiesz się wszystkiego o Take Profit, pobierz platformę MetaTrader i zarejestruj bezpłatny rachunek demonstracyjny, na którym będziesz w stanie przećwiczyć używanie zleceń take profit oraz innych.

Dlaczego stosować zlecenie Take Profit?

O ile ochrona naszego kapitału, zwłaszcza w początkowym okresie realizacji transakcji, ma za zadanie chronić nas przed ryzykiem nadmiernej straty, to zyski są paliwem napędowym naszego rachunku.

Większość początkujących spekulantów zazwyczaj skupia całą swoją uwagę na maksymalnym doprecyzowaniu wejść w rynek i wyszukiwaniu sytuacji rynkowych, mających zapewniać z góry określony, sztywny stosunek zysku do ryzyka. W teorii jest to bardzo rozsądne podejście. Na rynkach jednak nie ma nic pewnego, gwarancje nie istnieją, a sytuacja potrafi zmieniać się bardziej dynamicznie niż pogoda w górach.

Z tego względu, nieco bardziej doświadczeni inwestorzy, wiedzą, że najważniejsze w transakcji wcale nie jest wejście, a właśnie wyjście, ponieważ to ono określa finalny rezultat każdej z naszych transakcji. Jeżeli więc mówimy o realizacji zysków jednym z najważniejszych narzędzi w naszym ręku będzie sub-zlecenie take profit.

Take profit co to jest?

Zlecenie take profit co to jest? To nic innego jak sub zlecenie dołączane do naszej głównej pozycji, zamykające nasz trade po osiągnięciu określonego wcześniej pułapu zysku. Take Profit jest jednym z najczęściej używanych typów zleceń na rynku Forex.

Take Profit pozwala traderowi automatycznie zamknąć otwarte pozycje gdy ceny osiągną wcześniej zdefiniowany poziom i tym samym zrealizuje zyski. Ten rodzaj zlecenia ogranicza wielkość pozycji.

  • Jeśli otworzymy transakcję kupna i ustawimy take profit po określonej cenie, to take profit będzie zleceniem sprzedaży, które zostanie aktywowane, gdy cena osiągnie ten poziom, po wzroście kursu.
  • I odwrotnie, jeśli otworzymy transakcję sprzedaży, to take profit będzie zleceniem kupna, po niższej cenie, po czym nastąpi analogiczny proces.

Jeśli otworzymy pozycję długą EUR/USD o wartości nominalnej 20 000 EUR (0,2 lota), zlecenie take-profit będzie oznaczać sprzedaż o tej samej wartości po cenie wyższej niż aktualna cena rynkowa.

Bardzo często jednocześnie ustawia się Take Profit i Stop Loss. W ten sposób, poza realizacją zysków przy pomocy take-profit, możliwe będzie również ograniczenie strat w sytuacji, gdy rynek będzie zmierzać w innym kierunku.

Zlecenie typu take-profit jest metodą gwarantującą, że inwestor osiągnie zysk, jeśli ceny będą się zmieniać zgodnie z oczekiwaniami. Take profit jest wyrażony w pipsach lub jako procent ceny otwarcia pozycji dla danego instrumentu.

Po przeprowadzeniu odpowiedniej analizy, trader spekuluje, że notowania pary walutowej USD/JPY wzrosną o 15%. Jeśli dokonasz takich obliczeń, w Twoim interesie będzie zamknięcie pozycji i otwarcie kolejnej z potencjalnym zyskiem.

Strategia polega na umieszczeniu zlecenia Take Profit na poziomie 15% powyżej ceny rynkowej, ale także na umieszczeniu zlecenia Stop Loss na poziomie 5% poniżej ceny rynkowej w celu ograniczenia straty.

W ten sposób ryzykujesz utratę 5% lub osiągnięcie 15% zysku. Stosunek ryzyka do zysku wynosi 5:15. Taką proporcję można zaakceptować.

Aby zobaczyć poziomy, na których można ustawić zlecenie take profit należy pobrać platformę transakcyjną! Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, wystarczy, że klikniesz na obrazek poniżej, a następnie rozpoczniesz bezpłatne pobranie oprogramowania.

Zlecenie Take Profit na rynku Forex

W przeciwieństwie do zlecenia stop loss take profit Forex można z powodzeniem realizować po dwóch cenach: take profit bid ask, zarówno dla pozycji długich jak i krótkich. Jednak podobnie do Forex take profit stop loss można je modyfikować, dzięki czemu uzyskamy take profit sell limit lub tp buy limit. Take profit limit to typ zlecenia, które jest wykorzystywane na wysoce zmiennych rynkach, gdzie spodziewamy się dużych wahań przed osiągnięciem poziomów kluczowych, gdzie planujemy ustawić nasze Forex take profit order.

Realizacja zlecenia z limitem odbywa się w momencie, gdy cena przekroczy dany poziom cenowy, a następnie do niego wróci, przykładowo take profit buy order z limitem będziemy wykorzystywali w momencie, w którym będziemy chcieli aktywować zlecenie TP dopiero po korekcie.

Zadanie Take Profit

Podczas składania zlecenia Take Profit, trader cieszy się pewną swobodą, w tym sensie, że nie musi uważnie śledzić wykresów dla swoich pozycji w trakcie trwania sesji, ponieważ zlecenie take profit jest automatycznie zamykane, gdy tylko rynki na to pozwolą.

Oczywiście nie należy lekceważyć faktu, że zlecenie Take Profit wiąże się z dość znacznymi kosztami alternatywnymi, ponieważ ceny mogą przekraczać ustalony wcześniej poziom cenowy, podczas gdy pozycja została już zamknięta.

W handlu na rynku Forex zlecenie take profit i stop loss jest przede wszystkim narzędziem w zarządzaniu ryzykiem, a jego wartości nie powinny być określane przypadkowo.

Każdą transakcję należy traktować indywidualnie oraz dla każdej z nich należy zdefiniować oczekiwany stosunek ryzyka do zysku przy zajmowaniu nowej pozycji. Profesjonalni traderzy stosują częściowe zlecenie realizacji zysków, aby zwiększyć zyski i zminimalizować koszty alternatywnego.

Wyjaśnimy tę metodę w dalszej części artykułu...

Określenie poziom cen dla zlecenia Take Profit

Jak znaleźć optymalną wartość? Gdzie umieścić Take Profit? To pytania, dla których nie ma jednoznacznej odpowiedzi.

W końcu wiele zależy od ekspozycji na ryzyko każdego Tradera Forex oraz od jego strategii inwestycyjnej. Jedno jest pewne, nie zaleca się ustawiać zlecenia Take Profit przypadkowo.

Na przykład, na rynkach o trendzie wzrostowym, koszt alternatywy może być bardzo wysoki, dlatego wskazane jest, aby przeanalizować rynek przed ustawieniem Take Profit.

Przed wyznaczeniem poziomów zlecenia take profit warto wspierać się analizą techniczną. Dla każdej transakcji konieczne jest wyszukanie istotnych informacji, takich jak struktura rynku, dane dotyczące zmienności i na podstawie wykresów wskazanie pewnych graficznych wzorców kształtowania się cen. Wszystkie te informacje są niezbędne do potwierdzenia, że przykładowo notowania pary walutowej będą zmierzać do pewnego poziomu.

Nie zapomnij, że te pojęcia zostały szczegółowo wyjaśnione w teorii i na przykładach w naszym bezpłatnym kursie online - Super Trader!

Jak stawiać zlecenie Take Profit?

Aby zdefiniować Take Profit należy wykonać kilka kroków.

Większość Traderów umieszcza Take Profit, korzystając z poziomu wsparcia i oporu. Poziom wsparcia i oporu to miejsca, w których cena najczęściej zawraca, przyjmując kierunek przeciwny do ostatniego trendu, gdzie ta formacja cenowa często się powtarza. Zasadniczo ceny zwykle odbijają się po osiągnięciu tych poziomów.

▶️ W przypadku transakcji sprzedaży, Take profit jest umieszczany kilka pipsów powyżej linii wsparcia. Różnica w pipsach pomiędzy zyskiem a poziomem wsparcia uwzględnia rozpiętość aktywów, dlatego też zaleca się unikanie ustawiania Take Profit na dokładnym poziomie wsparcia.

▶️ Z drugiej strony, w przypadku transakcji kupna, należy umieścić take profit w kilku punktach poniżej linii oporu.

Nawet jeśli poziomy oporu i wsparcia tworzą wiarygodną formację do określenia optymalnych wartości Take profit należy to sprawdzić za pomocą innych wskaźników, takich jak poziomy Fibonacciego, a tym samym potwierdzić wcześniej ustalony trend.

Wiedząc już, co to jest take profit i znając podstawowe metody rozmieszczania order take profit warto omówić dodatkowe sposoby realizacji take a profit spotykane w profesjonalnym tradingu na rynku FOREX.

Ustawianie Take Profit na MT4 i MT5

Ustawianie zleceń take profit MetaTrader 4 i take profit MetaTrader 5 odbywa się dokładnie tak samo. Podstawowym warunkiem wymaganym do ustawienia take profit MT4 i i take profit MT5 jest zdefiniowanie głównego zlecenia. Przy czym zlecenie to może być zarówno zleceniem rynkowym jak i zleceniem oczekującym.

I sposób ustawienia zlecenia Take Profit

Zdefiniowanie take profit odbywa się bezpośrednio w arkuszu zlecenia, przy jego składaniu przez podanie poziomu cenowego, po którym chcemy zamknąć zlecenie z zyskiem. Jest to jednak take profit całościowy i z tego poziomu, nie mamy możliwości ustawienia tzw. partial close czyli częściowego take profit po polsku.

Źródło: GBPUSD, wykres godzinny, okno zlecenia, Platforma Meta Trader5 Admiral Markets. Zakres danych: od 16 kwietnia 2020 r. do 24 kwietnia 2020 r. Sporządzono 24 kwietnia 2020 r. UWAGA: Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

II sposób ustawienia zlecenia Take Profit

Drugim sposobem na ustalenie take profit jest modyfikacja zlecenia, poprzez kliknięcie na nie w oknie Terminal MT prawym przyciskiem myszy i wybór 'Modyfikuj' z menu kontekstowego.

Źródło: GBPUSD, wykres godzinny, okno zlecenia, Platforma MetaTrader5 Admiral Markets. Zakres danych: od 16 kwietnia 2020 r. do 24 kwietnia 2020 r. Sporządzono 24 kwietnia 2020 r. UWAGA: Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

III sposób ustawienia zlecenia Take Profit

Trzecim sposobem na wyznaczanie take profit dla zlecenia, które już zostało otwarte, jest 'złapanie' lewym klawiszem myszy poziomu zlecenia na wykresie, przeciągnięcie go na wyznaczony przez nas poziom i 'upuszczenie'. Jest to jednocześnie najszybszy i najwygodniejszy sposób ustalania take profit Forex order.

Źródło: GBPUSD, wykres H4, okno zlecenia, MetaTrader5 Supreme Edition. Zakres danych: od 16 kwietnia 2020 r. do 24 kwietnia 2020 r. Sporządzono 24 kwietnia 2020 r. UWAGA: Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

IV sposób ustawienia zlecenia Take Profit

Jeżeli chodzi zaś o realizację take profit strategy Forex zakładającej częściowe zamknięcia pozycji i przykładowe ustawienie trzech take profit 10 pips Forex jako grid'u, najlepszym rozwiązaniem jest podzielenie naszego głównego zlecenia na trzy mniejsze i ustalenie indywidualnego poziomu TP dla każdego z nich.

Innym wyjściem jest zamykanie zlecenia 'z ręki' gdy cena osiągnie wymagany poziom, jednak przy każdorazowym zmniejszeniu wolumenu do ⅓ głównej pozycji.

Inną metodą na częściowe zamykanie take profit order Forex jest skorzystanie z dodatkowych nakładek do MetaTrader, jak na przykład oferowany przez Admiral Markets MetaTrader Supreme Edition Mini Terminal. Narzędzie to, wchodzące w skład pakietu Supreme, umożliwia bardzo szybką realizację częściowych take profit scalping i w tym momencie zaczyna być znacznie bardziej efektywny.

W tym celu należy otworzyć Expert Advisor "Mini Terminal". Pojawi się okno, w którym można bezpośrednio ustawić Take profit, jak zostało to pokazane poniżej:

Źródło: GBPUSD, wykres D1, , MiniTerminal, MetaTrader5 Supreme Edition. Zakres danych: od 11 października 2020 r. do 24 kwietnia 2020 r. Sporządzono 24 kwietnia 2020 r. UWAGA: Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

Dodatkowo możesz zobaczy, jak ustawia się zlecenie Take Profit w naszym tutorialu:

Częściowe zlecenia Take Profit

W rozważaniach o tym, jak ustawić take profit, dużo uwagi poświęcone jest take profit targets. Wówczas często spotykamy się ze swoistym gridem (siatką) tworzoną przez multiple take profit levels, a więc częściowe take profit ( TP) ustalone na kilku poziomach dla jednego zlecenia. Jest to znacznie lepsze rozwiązanie niż tzw. manualny take profit kroczący, ponieważ pozwala nam jednocześnie zabezpieczać częściowe zyski i dalej powiększać swój kapitał aż osiągniemy ostateczny poziom take profit.

Można powiedzieć, że stop loss i take profit są zleceniami odwrotnymi. O ile jednak bardzo często stosowanym zleceniem jest trailing stop o tyle trailing take profit, praktycznie nie występuje, ponieważ z założenia nie ma ono sensu, gdyż jego automatyzacja sprawiałaby, że nigdy nie zostanie osiągnięty.

Zamiast tego stosuje się raczej częściowe zlecenia take profit - czyli take profit order realizujące jedynie część już osiągniętego zysku. To rozwiązanie ma wiele plusów, choć jest to dość zaawansowana koncepcja stosowana przez bardziej doświadczonych traderów. Aby ustawić częściowe zlecenie Take Profit, traderzy wyznaczają różne jego poziomy na podstawie poziomów wsparcia i oporu.

Dwie ważne zalety, jakimi charakteryzuje się częściowe zlecenie Take Profit to:

✔️ Pozwala zabezpieczyć część swoich zysków

✔️ Wolumen handlu jest zmniejszony, więc jeśli cena nie podąża w oczekiwanym kierunku, strata zostanie zmniejszona w porównaniu z potencjalną stratą (w przypadku całkowitego zysku). Oczywiście, jeśli ceny będą zmierzać w oczekiwanym kierunku, zysk jest również zmniejszony w porównaniu do potencjalnego zysku.

Istnieje kilka metod ustalania częściowych poziomów zysku: metoda 50/50, potrójna skala lub metoda 80/20. Przeanalizujmy podstawowe elementy tych strategii w dalszej części artykułu.

Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej o inwestowaniu weź udział w naszym bezpłatnym kursie video Forex 1-2-3 i zyskaj wiedzę o rynku walutowym FX i rynku CFD.

Metody ustawiania Take Profit

Wiemy już, co to jest take profit i gdzie jest stosowany. Wiemy także, że w przeciwieństwie do trailing stop, take profit kroczący / take profit trailing jest całkowicie nieużytecznym rozwiązaniem. Kolejnym pytaniem jest więc: jak właściwie ustawiać zlecenia MetaTrader take profit.

Take Profit poziomy wsparcia i oporu

W zależności od wybranej przez nas metody handlu, możemy stosować różne strategie ustawiania take profit. Z pewnością najprostszą i najbardziej efektywną strategią będzie wyznaczanie take profit na kluczowych poziomach wsparcia i oporu, zaczerpniętych z dużych ram czasowych (np. H4, D1, W1).

Dla wszystkich day traderów poziomy te mogą być zbyt odległe, oni z pewnością polegać będą na take profit Price Action - wyznaczanych poprzez lokalne poziomy support & resistance, znajdujące się na granicy poszczególnych swingów, tworzone bezpośrednio przez Lower Lows i Higher Highs.

Take Profit - poziomy Fibonacciego

Kolejną metodą wyznaczania miejsca realizacji zysków popularnych przy użyciu MetaTrader 5 take profit, jest użycie poziomów take profit Fibonacci, wyznaczanych przy użyciu wskaźnika zniesień Fibonacciego oraz badaniu fal Elliotta. Ta metoda jest z kolei najczęściej używanym sposobem przez position traderów, czyli takich, którzy zawierają transakcję raz na kilka dni/tygodniu, ponieważ to właśnie na tych interwałach na rynku FOREX metodologia poziomów Fibonacciego sprawdza się najdokładniej.

Take Profit - wskaźnik ATR

Dobrym sposobem na wyznaczanie take profit jest metoda bliźniacza dla stopów żyrandolowych, opisywana w artykule o zastosowaniu ATR przy trailing stops. Z tym, że odwrócona dla Take Profit.

Jest to szczególna metoda gdzie Forex ATR take profit trading zakłada trailing take profit Forex. Polega ona na przesuwaniu take profit ATR wedle wskaźnika Average True Range, co uniemożliwi przedwczesne zamknięcie pozycji i pozostanie w trendzie, który zazwyczaj kończy się bardzo agresywnym wybiciem, dopiero realizującym nasze zlecenie TP, bo osiągającym skrajną wartość ATR. Jest to jednak metoda dla zaawansowanych graczy, posiadających znaczną wiedzę fundamentalną dotyczącą rynku, który handlują, w dodatku sprawdzi się jedynie na silnie trendujących rynkach, takich jak np. rynki towarowe lub indeksy.

Temat ustawiania Take Profit bardzo często przewija się podczas naszych darmowych szkoleń online prowadzonych przez ekspertów z wieloletnim doświadczeniem.

Metody ustawiania częściowego zlecenia Take Profit

Metoda 50/50

Polega ona na zdefiniowaniu dwóch poziomów Take Profit w celu zamknięcia części pozycji z pierwszym zyskiem, a następnie zamknięcia drugiej połowy z drugim zyskiem. Jest to dość precyzyjna strategia wyjścia z pozycji, ale zniekształca współczynnik ryzyka do zysku, ponieważ tylko część pozycji maksymalizuje zysk.

Ważna zasada: gdy cena już aktywowała pierwszy Take profit, przenieś Stop Loss do poziomu ceny pierwszego Take profit, aby zmniejszyć straty.

Potrójna skala

Jest ona podobna do metody 50/50, z tą różnicą, że inwestor używa 3 poziomów Take Profit. Gdy osiągnięty zostanie pierwszy zysk, czyli rozliczany jest pierwszy lot.

Drugi lot jest rozliczany, gdy cena rynkowa osiągnie drugi poziom Take Profit. Jednocześnie Trader musi przesunąć zlecenie stop-loss, aby zrekompensować stratę i osiągnąć ten poziom bez ponoszenia ryzyka.

Trzeci lot jest rozliczany na najwyższej ustawionym poziomie take-profit.

Metoda ta pozwala zabezpieczyć zyski przy jednoczesnym śledzeniu notowań.

Metoda 80/20

To rozwiązanie najlepiej sprawdza się na niestabilnych rynkach lub gdy nie ma się pewności co do zmian notowań mających przekroczyć pewien poziom.

Trader stosuje dwa poziomy Take Profit.

  • Pierwszy jest ustawiony na najbardziej prawdopodobnym poziomie oporu lub wsparcia, w zależności od tego, czy jest to pozycja długa czy krótka.
  • Drugi poziom jest ustawione dużo dalej od pierwszego, ale w miejscu do którego rynek może zmierzać.

Sztuką jest zamknięcie 80% pozycji pierwszego Take profit i przeczekaniu, aż rynek podąży do wyznaczonego poziomu i zamknie pozostałe 20%.

Fakt, że 80% pozycji zostanie zamknięte, uspokoi Tradera w przypadku, gdy rynek zmierza w zakładanym przez niego kierunku, ale jednocześnie, jeśli cena osiągnie drugi poziom Take Profit zyski okażą się dużo bardziej satysfakcjonujące.

Take profit sztywny czy zmienny?

Powyższy opis wykorzystania take profit ATR, jednocześnie odpowiada na pytanie, czy lepiej trzymać się sztywnych poziomów TP, czy jednak zmieniać take profit wraz z rozwojem sytuacji. Dla zdecydowanej większości rynków oraz najpopularniejszych intraday'owych ram czasowych, najlepszą metodą ustawiania take profit, jest częściowa realizacja zysków. Bezpośrednim powodem stojącym za wyborem tej metody Take Profit, jest brak wyraźnych, a przede wszystkim stabilnych trendów w opisywanym środowisku.

Dodatkowo stosowanie częściowych take profit pomaga traderom także w aspekcie psychologicznym - częściowa realizacja profitów zabezpiecza przed uczuciem strachu dotyczącym zjawiska 'straconej okazji', zaś realizacja finalnego take profit target pozwala spekulantom zachować satysfakcję, wynikającą z faktu 'posiadania racji'. Są to aspekty zarządzania kapitałem i zarządzania ryzykiem.

Czy warto używać Take profit?

Gdy ktoś zapyta: take profit co to znaczy? Twoją pierwszą myślą powinno być: radość. Nie ma bowiem na rynku mechanizmu sprawiającego traderom więcej radości niż właściwie ustawiony i zrealizowany poziom zysku. Zaraz obok adrenaliny towarzyszącej spekulacji, jest to kolejne uczucie uzależniające inwestorów od obecności na rynku.

Odpowiedź na pytanie czy warto stosować TP może być tylko jedna - warto!

Warto spojrzeć, co oznacza potencjalny brak take profit: przegapione okazje, strach przed utraconą pozycją i przedwczesne zamykanie pozycji, a następnie 'pogoń za odjeżdżającym pociągiem', która zazwyczaj kończy się finansową stratą. W dalszej kolejności powoduje to brak dyscypliny w zarządzaniu ryzykiem, która prędzej czy później destabilizuje nasz system tradingowy i znowu - prowadzi do strat.

Brak jasnych i klarownych TP prowadzi także do overtradingu, który nie dość, że naraża nas na dodatkowe koszty transakcyjne, może z łatwością doprowadzić do strat i rosnącej frustracji.

Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, nie zwlekaj i zarejestruj bezpłatny rachunek demonstracyjny, który stanowi symulator Forex, pozwalający sprawdzić handel na FX i CFD w środowisku wolnym od ryzyka utraty własnych środków.

Inne artykuły, które mogą Cię również zainteresować:

Powiedz Tak! Admiral Markets

Jako regulowany broker zapewniamy dostęp do jednych z najczęściej używanych platform transakcyjnych na świecie. Możesz handlować z nami CFD, akcjami i funduszami ETF.

Niniejszy materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

NAJPOPULARNIEJSZE ARTYKUŁY
Znajdź najlepsze szkolenie Forex
Usłyszałeś ostatnio o potencjale inwestycyjnym, jaki występuje na rynku Forex i doszedłeś do wniosku, że sam chciałbyś zacząć handlować? To świetny pomysł, ale zanim zaczniesz, koniecznie poświęć trochę czasu, żeby zdobyć odpowiednią wiedzę o Forex i poznać jego  zawiłości. Na rynku jest wiele różny...
Co to jest pips na rynkach finansowych?
Jeśli interesuje Cię Forex i przeglądasz analizy lub komentarze dotyczące rynków finansowych, prawdopodobnie natknąłeś się na określenie pips. W tym krótkim tekście postaramy się odpowiedzieć na pytanie co to jest pips i jak go obliczyć.Co to jest pips?Pips (ang. percentage in point) jest stopniowym...
Jak stworzyć dziennik transakcyjny
Dobrze prowadzony dziennik transakcyjny jest niezbędnym narzędziem współczesnego tradera, pozwalającym mu rozwijać swoje umiejętności na rynkach finansowych, a także pomagającym analizować wygrane i przegrane transakcje.Ale czym właściwie jest taki dziennik? Dlaczego jest istotny? I jak go założyć?...
Więcej