Co to jest Rajd świętego Mikołaja?

Jitanchandra Solanki
20 minut

Czy wierzysz w Świętego Mikołaja? Byki na Wall Street wierzą. Każdego roku w okolicy grudnia traderzy oraz inwestorzy zwracają uwagę na rajd Świętego Mikołaja. W tym okresie spodziewają się wyższych stóp zwrotu na głównych indeksach. Na przestrzeni lat istniało wiele różnych interpretacji tego wyjątkowego wydarzenia, w którym indeks giełdowy S&P 500 osiągał średni wzrost o 1,6% wyższy w ponad 75% od 1969 roku.

Najciekawsze jest jednak to, że zjawisko, o którym mowa spowodowało również kilka bardzo interesujących ruchów sezonowych pod koniec każdego roku w innych klasach aktywów. Biorąc pod uwagę powyższe fakty, wiedza o tym, czym jest Rajd Świętego Mikołaja, dlaczego się odbywa i jak można z niego skorzystać jest niezbędna do zakończenia roku z przytupem! Czytaj dalej, a dowiesz się znacznie więcej.

Co to jest Rajd Świętego Mikołaja?

Rajd Świętego Mikołaja to termin określający sezonowy trend wzrostowy na giełdzie w okresie świątecznym. W przeszłości tendencja ta nazywana była również po prostu rajdem Mikołaja, efektem grudniowym lub efektem przełomu roku.

Rajd giełdowy w okresie Świąt Bożego Narodzenia wpisuje się również w szerszą grupę efektu świątecznego (z ang. Holiday effect). Wokół wszystkich głównych świąt występują silne sezonowe tendencje z powodów, które staną się dla nas jasne po dokładnym przyjrzeniu się temu zjawisku.

Pierwszy dowód na istnienie zjawiska, jakim jest rajd Świętego Mikołaja został przedstawiony w 1942 roku przez S.B. Wachtela, który szczegółowo opisał go w "Journal of the Business of the University of Chicago". Analiza wykazała tendencję wzrostową na giełdzie (przy użyciu indeksu Dow Jones Industrial Average), trwającą od grudnia do stycznia w latach 1927-1942.

Od tego czasu odbyło się wiele odmian Rajdu świętego Mikołaja, ale najbardziej popularna wersja i ta, która istnieje do dziś, dotyczy badania przeprowadzonego przez Yale'a Hirscha w 1972 roku, przedstawionego w Almanachu Stock Tradera z 1973 roku. Hirsch odkrył, że giełda odnotowuje wzrost w ciągu ostatnich pięciu dni roku i pierwszych dwóch dni stycznia.

Rajd świętego Mikołaja w ciągu ostatnich lat

Poniższy wykres przedstawia notowania indeksu giełdowego S&P 500 ostatnich pięciu sesji w roku i dwóch pierwszych w styczniu:

Źródło: Wykres własny na podstawie danych z Investing. Przygotowany w dniu 18 listopada 2022 r.

Jeśli chodzi o analizę statystyk rajdu świętego Mikołaja, widoczny jest w tym okresie wyraźny trend wzrostowy. Na uwagę zasługuje rok 2018, który na tle ostatnich lat wypadł naprawdę dobrze. Chociaż lata 2014 i 2015 odnotowały najgorsze wyniki, średnia osiągana podczas efektu grudnia z lat 2008 do 2018 jest nadal dodatnia.

W dalszej części artykułu zostaną omówione poszczególne strategie inwestycyjne, które można zastosować w trakcie omawianego wydarzenia, dostarczającego wiele okazji do handlu. Należy jednak zauważyć, że jego twórca, Yale Hirsch, wykorzystałby Rajd świętego Mikołaja jako barometr możliwych zachowań na rynku, które mogą pojawić się się w kolejnym roku. 

Spójrzmy teraz na dość interesujący okres Rajdu Świętego Mikołaja w 2020 roku dla indeksu giełdowego S&P 500. Na poniższym wykresie, ostatnie pięć dni roku 2020 i pierwsze dwa dni roku 2021 są zaznaczone dwoma czerwonymi przerywanymi liniami. Widać, że rajd  rozpoczął się już w pierwszym z pięciu dni z dużym impulsem w drugim dniu. Pozostałe dni roku były stosunkowo płaskie, po czym nastąpiła wzmożona zmienność w pierwszym dniu nowego roku. Drugi dzień również zakończył się na plusie.

Źródło: Admirals MetaTrader 5, SP500, wykres dzienny - Zakres danych: od 29 października 2020 do 7 kwietnia 2021. Sporządzono 20 grudnia 2021 roku o 10:36 GMT. Uwaga: Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o handlu na rynkach, dołącz do naszych webinarów. Kliknij baner poniżej i zarejestruj się już teraz:

Bezpłatne webinary inwestycyjne

Korzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów

Powody wskazujące na to, że rajd Świętego Mikołaja istnieje

Istnieje wiele różnych powodów, dla których występuje sezonowa tendencja wzrostów na giełdzie, pojawiająca się pod koniec roku i w trakcie siedmiodniowego okresu rajdu Świętego Mikołaja. Są to przede wszystkim:

▶️ Gromadzenie strat podatkowych, które ma miejsce, gdy inwestorzy sprzedają akcje ze stratą pod koniec roku w celu wyrównania podatku od zysków kapitałowych. Oznacza to, że odkupują oni swoje pozycje na rynku, powodując wzrost niedowartościowanych akcji, co w naturalny sposób pod wpływem dynamiki przyspiesza wzrost silnych papierów wartościowych.

▶️ W tym okresie również więcej osób jest na urlopach, co oznacza, że wielu dużych inwestorów instytucjonalnych nie siedzi przy swoich biurkach tradingowych. Może to skutkować mniejszą aktywnością traderów zajmujących krótką pozycję, pozostawiając algorytmy tylko z pozycją długą dla funduszy inwestycyjnych, które dzięki temu będą mogły nadal korzystać ze spadków, budując portfele inwestycyjne.

▶️ Pod koniec grudnia odbywa się również polowanie na okazje, ponieważ inwestorzy koncentrują się na wyborze instrumentów finansowych, które miałyby zasilić ich portfele inwestycyjne w kolejnym roku. Z tego właśnie powodu, akcje wysoko wycenione mogą wykazywać tendencję do osiągania lepszych wyników u schyłku roku, ponieważ traderzy zyskują na akcjach wzrostowych i i przywracają niektóre z nich do ich wartości, które w dłuższej perspektywie dają większy współczynnik zysku do ryzyka.

▶️ Może to być po prostu samospełniająca się przepowiednia! Inwestorzy i traderzy zawsze poszukują przewagi na rynku. Chociaż optymizm na koniec roku, inwestowanie premii lub którykolwiek z innych powodów wymienionych powyżej potrafi wyjaśnić to zjawisko, może być również spowodowane tym, że tendencja ta została po raz pierwszy odkryta w 1942 roku! Ponieważ istnieje ona od tak dawna, inwestorzy przewidują ją i reagują na nią, tym samym utrzymując zjawisko w nienaruszonym stanie!

Rajd Świętego Mikołaja - strategia inwestycyjna

Traderzy mogą skorzystać z rajdu Świętego Mikołaja na wiele różnych sposobów. Biorąc pod uwagę, że trwa on przez siedem dni, znacznie lepiej skorzystać ze strategii krótkoterminowej.

W większości przypadków najprostszą metodą jest otwarcie pozycji kupna w pierwszym z ostatnich pięciu dni roku, a następnie zamknięcie pozycji pod koniec drugiego dnia sesji Nowego Roku. Problem pojawia się, kiedy chcemy ustawić stop loss i  sprawnie zarządzać ryzykiem. Podczas gdy historia pokazuje, że średni zysk w tym okresie jest dodatni i wynosi 1,5%, w niektórych przypadkach mogą pojawić się gwałtowne spadki.

Z uwagi na powyższe, wielu traderów może zdecydować się spojrzeć na siedmiodniowy okres rajdu Świętego Mikołaja, koncentrując się na krótszych ramach czasowych i stosując strategie typu DayTrading. Może to polegać na próbie zidentyfikowania byczej formacji price action lub przeprowadzaniu szybkiej analizy technicznej.

Poniższy wykres indeksu S&P 500 przedstawia czterogodzinne ramy czasowe podczas rajdu Świętego Mikołaja w 2019 roku.

Źródło: Admirals MetaTrader 5, SP500, H4 - Zakres danych: od 13 grudnia 2019 do 14 stycznia 2020. Sporządzono dnia 24 listopada 2020 o godzinie 11:36 GMT. Uwaga: Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

Widoczne żółte pole na powyższym wykresie przedstawia przykład popularnej formacji świecowej zwanej odwróconym młotem. Jest to wzorzec, który zazwyczaj występuje po trendzie spadkowym i który traderzy przyjęliby jako sygnał do odwrócenia trendu.

Warto również zerknąć na RSI. Na powyższym przykładzie, w momencie utworzenia się formacji Odwróconego Młota, oscylator stochastyczny znajdował się poniżej poziomu 20, który jest uważany za strefę wyprzedania.

W tym przypadku, trader mógłby po prostu otworzyć pozycję o jeden punkt powyżej maksimum Odwróconego Młota ze stop lossem o jeden punkt poniżej minimum. Skutkowałoby to możliwą ceną wejścia na rynek 3226,50 i stop lossem na poziomie 3211,15. Gdyby Trader handlował 10 lotami, skutkowałoby to potencjalną stratą w wysokości -$153.50. Jeśli jednak celowałby on w kolejny wysoki punkt swingowy na poziomie 3251,54, przyniosłoby mu to zysk w wysokości 250,40$. W tego typu wyliczeniach przydatny okazuje się Kalkulator Inwestora Admirals.

Trading przed rajdem Świętego Mikołaja

Niektórzy długoterminowi traderzy i inwestorzy będą chcieli obserwować okres poprzedzający Rajd Świętego Mikołaja, ponieważ od października występuje sezonowa tendencja do wzrostu rynków akcji. Poniżej znajduje się wykres przedstawiający średni trend ostatnich dwóch dekad kończących się w 2021 r. dla indeksu giełdowego S&P 500.

Źródło: EquityClock - Sezonowość kontraktów terminowych na S&P 500. Zakres danych do 31.12.2021 roku

Jak widzimy powyżej od października do końca roku na giełdzie panuje silna tendencja wzrostowa. Może ona wynikać z wielu powodów, takich jak: 

 • zwiększona aktywność traderów na rynku, których celem jest dobrze zakończyć ostatni kwartał roku, 
 • dominujący optymizm związany z okresem świątecznym, generujący większe przychody wielu różnych firm, itp. 

Bez względu na przyczyny, wzorzec ten jest oczywisty.

Na szczęście zarówno traderzy jak i inwestorzy, którzy wybrali Admirals mogą korzystać ze wskaźnika Technical Insight Lookup, aby znaleźć możliwe do wykorzystania pomysły na handel i inwestowanie na tysiącach różnych instrumentów handlowych, w tym na indeksie S&P 500!

Poniżej znajduje się zrzut ekranu wskaźnika pokazujący wszystkie możliwe okazje handlowe na indeksie S&P 500 dla pozycji krótkoterminowych, średnioterminowych i długoterminowych z 14 grudnia 2022 roku

Zrzut ekranu pokazujący przykład analiz technicznych SP500 we wskaźniku Trading Central Technical Insight Lookup z Admirals Premium Analytics. Data Utworzenia 14 grudnia 2022 roku.

Darmowe narzędzia analityczne

Natychmiastowy dostęp do wyjątkowych zasobów

Jak handlować podczas Rajdu Świętego Mikołaja w czterech krokach!

Kiedy już zdefiniujesz potencjalną formację, dzięki własnym badaniom i analizie bądź korzystając z praktycznych pomysłów handlowych wskaźnika Technical Insight Lookup możesz otworzyć pozycję w zaledwie czterech krokach, jak pokazano poniżej:

 1. Otwórz swoją platformę transakcyjną MetaTrader 5 dostarczoną przez Admirals, a jeśli jeszcze jej nie posiadasz, pobierz ją bezpłatnie tutaj.
 2. W oknie Rynek (uaktywnisz je przy użyciu skrótu Ctrl+M), wpisz instrument, który chcesz kupić lub sprzedać i wybierz go z rozwijanej listy.
 3. Przeciągnij symbol na wykres i otwórz Nowe zlecenie, naciskając klawisz F9 lub używając opcji prawego przycisku myszy.
 4. Określ poziomy stop-loss i take-profit oraz wielkość wolumenu, a następnie naciśnij Kupno po rynkowej, jeśli uważasz, że cena wzrośnie lub Sprzedaż po rynkowej, jeśli sądzisz, że jednak spadnie. Gotowe!
Zrzut ekranu przedstawiający platformę handlową Admirals MetaTrader 5 z otwartym oknem zlecenia na wykresie. Data utworzenia 14.12.2022 rok.

Dlaczego warto handlować z Admirals podczas rajdu Świętego Mikołaja?

☑️ Handluj z brokerem o ugruntowanej pozycji, którego działalność jest autoryzowana i regulowana przez brytyjski Urząd Nadzoru Finansowego (Financial Conduct Authority).

☑️ Skorzystaj z Polityki Ochrony przed Ujemnym Saldem, aby uchronić się przed nagłymi, niekorzystnymi ruchami cenowymi na rynku.

☑️ Uzyskaj dostęp do najszybszej i najpopularniejszej platformy transakcyjnej online MetaTrader, z której możesz korzystać na komputerach PC, Mac, Web, Android oraz systemach operacyjnych iOS i która jest udostępniana przez Admirals całkowicie bezpłatnie.

☑️ Otwórz rachunek inwestycyjny Invest.MT5, aby kupować akcje i ETF-y z 15 największych giełd na świecie.

☑️ Otwórz rachunek Trade.MT4 lub Trade.MT5 i rozpocznij handel za pośrednictwem kontraktów CFD (kontrakty na różnice kursowe). Otwieraj pozycje długie lub krótkie, dzięki czemu będziesz mógł optymalnie wykorzystać rynki zarówno na spadkach, jak i wzrostach kursów.

☑️ Uaktualnij i zasil swoją platformę transakcyjną całkowicie za darmo ekskluzywnym dodatkiem Supreme Edition, dzięki czemu uzyskasz przydatne pomysły handlowe dla tysiąca różnych akcji, jednocześnie korzystając z zaawansowanych narzędzi handlowych.

Czy wiesz, że jednym z najlepszych sposobów, aby rozpocząć trading jest przetestowanie wszystkich usług i produktów oferowanych przez Admirals za pomocą rachunku demonstracyjnego? Oznacza to, że możesz dokonywać transakcji kupna i sprzedaży w wirtualnym środowisku handlowym tak długo, aż poczujesz się gotowy, aby założyć rachunek rzeczywisty!

Kliknij w poniższy baner i już teraz otwórz DARMOWE konto demo

Wolny od ryzyka rachunek demo

Zarejestruj się na bezpłatnym rachunku demo i testuj swoje strategie inwestycyjne

Inne artykuły, które mogą Cię również zainteresować:

O Admirals

Admirals to broker o globalnej obecności, który jest regulowany i licencjonowany przez różne organy regulacyjne. Umożliwia handel na ponad 8 000 instrumentów finansowych, takich jak Forex i CFD na akcje, indeksy, obligacje, towary, ETF i kryptowaluty.

Poza wyżej wymienionymi zapewnia możliwość inwestowania w prawdziwe akcje i fundusze ETF. Dzięki Admirals możesz bezpłatnie korzystać z najbardziej innowacyjnych platform handlowych, takich jak MetaTrader 4 i MetaTrader 5, a także ekskluzywnej wtyczki MetaTrader Supreme Edition. Zacznij handlować już dziś!

INFORMACJE O MATERIAŁACH ANALITYCZNYCH:

Podane dane dostarczają dodatkowych informacji dotyczących wszystkich analiz, szacunków, prognoz, spekulacji, przewidywań, przeglądów rynku, prognoz tygodniowych lub innych podobnych ocen lub informacji (zwanych dalej "Analizą") publikowanych na stronie internetowej Admirals. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie:

 1. Jest to komunikat marketingowy. Treści publikowane są wyłącznie w celach informacyjnych i w żaden sposób nie mogą być interpretowane jako doradztwa lub rekomendacji inwestycyjnej. Nie została ona przygotowana zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlega żadnemu zakazowi zajmowania się rozpowszechnianiem badań inwestycyjnych.
 2. Każda decyzja inwestycyjna jest podejmowana indywidualnie przez każdego klienta, natomiast Admirals nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z takiej decyzji, niezależnie od tego, czy została podjęta w oparciu się o Analizę, czy też nie.
 3. W celu ochrony interesów naszych klientów i obiektywności Analizy, Admirals ustanowił odpowiednie wewnętrzne procedury zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi.
 4. Analiza jest przygotowywana przez niezależnego analityka (Jitanchandra Solanki) - niezależny współtwórca (zwanego dalej "Autorem") na podstawie osobistych szacunków.
 5. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić, że wszystkie źródła Analizy są wiarygodne oraz że wszystkie informacje są prezentowane w możliwe najbardziej zrozumiały, terminowy, precyzyjny i kompletny sposób, Admirals nie gwarantuje dokładności ani kompletności jakichkolwiek informacji zawartych w Analizie. Przedstawione dane liczbowe odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, które nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wskaźników.
 6. Jakikolwiek rodzaj wcześniejszego lub modelowego wykonania instrumentów finansowych wskazanych w Publikacji nie powinien być interpretowany jako wyraźna lub domniemana obietnica, gwarancja lub implikacja przez Admirals dla jakichkolwiek przyszłych wyników. Wartość instrumentu finansowego może zarówno wzrastać, jak i maleć, przy czym nie gwarantuje się zachowania wartości aktywów.
 7. Instrumenty pochodne (w tym kontrakty CFD) mają charakter spekulacyjny i mogą prowadzić do strat lub zysków. Zanim zaczniesz handlować, powinieneś upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.
NAJPOPULARNIEJSZE ARTYKUŁY
Co to jest spread na rynkach finansowych?
Spread na rynkach finansowych to jedno z podstawowych i bardzo ważnych pojęć. Jeżeli handlujesz na forex lub innych rynkach, powinieneś dokładnie wiedzieć, o co chodzi. Jeżeli nie do końca rozumiesz, na czym polega spread, przeczytaj uważnie poniższy tekst. Wyjaśnimy, dlaczego spread jest istotny, j...
Znajdź najlepsze szkolenie Forex
Usłyszałeś ostatnio o potencjale inwestycyjnym, jaki występuje na rynku Forex i doszedłeś do wniosku, że sam chciałbyś zacząć handlować? To świetny pomysł, ale zanim zaczniesz, koniecznie poświęć trochę czasu, żeby zdobyć odpowiednią wiedzę o Forex i poznać jego  zawiłości. Na rynku jest wiele różny...
Co to jest take profit?
Odpowiednie ustawianie zlecenia take profit, podobnie z resztą jak stop-loss, to jedna z ważniejszych umiejętności skutecznego handlu na rynkach finansowych. W artykule wyjaśnimy podstawowe kwestie związane z ustawianiem zlecenia chroniącego nasz zysk na Forex i innych rynkach.Czym jest take profit?...
Więcej