Poznaj wykres świecowy i zacznij prognozować przyszłe wahania cen

Admirals
8 minut

Japońskie wykresy świecowe oferują traderom więcej informacji niż tradycyjne wykresy słupkowe. Dostarczają one różnych wskazówek wizualnych, ułatwiających zrozumienie trendów cenowych. Pozwalają również traderom wyraźniej dostrzec formacje na rynku Forex i nie tylko.

W tym artykule postaramy się zgłębić temat wykresów świecowych. Przeanalizujemy kilka typowych formacji, na które powinieneś zwrócić uwagę podczas handlu, a jeśli chciałbyś przetestować nową wiedzę, podamy też przykłady strategii handlowych wykorzystujących te formacje świecowe.

Czym są wykresy świecowe?

Istnieje wiele różnych typów wykresów. Jest jednak taki rodzaj, który wykorzystują traderzy na całym świecie - wykresy świecowe, stosowane w celu zobrazowania przebiegu ceny waluty, papieru wartościowego lub instrumentu pochodnego.

Wykresy świecowe dostarczają pełnych informacji, co dokładnie dzieje się z ceną. Niektóre świece będą tworzyć formacje, czyli układy, które w połączeniu ze wskaźnikami technicznymi pozwalają na przewidywanie kierunku zmiany notowań.

Poznaj krótką historię świec, aby zrozumieć wykres świecowy

Po raz pierwszy zaczęli je stosować Japończycy jeszcze w XVII wieku przy okazji zawierania transakcji w ramach handlu ryżem. Znaczna część splendoru za opracowanie świeczek i wykresów świecowych przypadła legendarnemu handlarzowi, znanemu jako Homma z miasta Sakata. Współcześnie obowiązująca wersja amerykańska powstała w 1900 r. dzięki pionierowi amerykańskiej analizy technicznej Charlesowi Dowowi. Do popularności wykresów świecowych w świecie zachodnim przyczynił się Steve Nison, autor wielu uznanych, bestsellerowych publikacji na temat interpretacji świec.

Patrząc na wykresy świecowe warto pamiętać o podstawowych założeniach dotyczących analizy technicznej:

➡️ „Co" (czyli ruch ceny) jest ważniejsze niż „dlaczego" (np. wyniki finansowe, wiadomości)

➡️ Wszystkie obecne i dostępne informacje są już odzwierciedlone w cenie

➡️ Sprzedający i kupujący w grupie poruszają rynkami w oparciu o przewidywania oraz emocje, takie jak strach i chciwość

➡️ Rynki mają tendencję do fluktuacji

➡️ Rzeczywista cena może nie odzwierciedlać faktycznej wartości instrumentu

Co przedstawiają wykresy świecowe?

Jak wspomniano wcześniej, świeczki są sposobem na przedstawienie ruchu ceny w pewnym okresie czasu. Co więcej, mogą dostarczyć użytecznych informacji, takich jak nastroje rynkowe lub możliwe odwrócenia tendencji na wybranych rynkach, pokazując ruch cen w określony sposób.

Nauczenie się tego, jak czytać wykresy świecowe, jest dobrym punktem wyjścia do późniejszego wykorzystania tej techniki w handlu.

Kiedy czymś handlujesz, a szczególnie gdy jest to Forex, będziesz stosować wykresy cen, aby obserwować ruchy tych cen na poszczególnych rynkach. Jeśli porównamy na przykład wykresy liniowe i wykresy świecowe, zobaczymy wyraźne różnice:

Źródło: MT5 Admirals, EURUSD, wykres H4. Sporządzono dnia 08 października 2020 r., godz. 11:45. UWAGA: Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

Wykres liniowy jest bardzo prostą metodą prezentacji ruchu ceny. Wyświetla informację w postaci linii, używając szeregu danych punktowych. Jest to rodzaj wykresu, na który można natknąć się oglądając różne czasopisma i gazety, które przedstawiają ruch cen akcji.

Ucząc się, jak odczytywać wykresy świecowe, zauważamy, że prezentują one ruch ceny, chociaż nie składają się z prostej linii, lecz z szeregu pojedynczych świeczek.

Traderzy na rynku Forex wolą czytać wykresy świecowe, ponieważ zawierają one znacznie więcej informacji w porównaniu z wykresem liniowym i mogą być bardziej przydatne przy podejmowaniu rozsądnych decyzji transakcyjnych. Wykres liniowy jest nieskomplikowany i pokazuje ruchy cen w postaci linii, podczas gdy wykresy świecowe zawierają więcej informacji w odniesieniu do każdej pojedynczej świeczki.

Budowa wykresów świecowych

Aby dowiedzieć się, jak czytać wykres świecowy musisz poznać poszczególne elementy budowy świecy. Świeca japońska składa się z następujących elementów:

Korpus

Jeśli spojrzysz na wykres świecowy, zobaczysz figurę w kształcie prostokątnego pudełka. To jest tak zwany korpus, czy też ciało i jest najszerszą częścią świeczki. To pierwszy krok do odczytania wykresów świecowych. Ten korpus przedstawia poziomy otwarcia i zamknięcia określonego przedziału czasu.

Oznacza to, że jeśli wykres jest wyświetlany na interwale jednogodzinnym (1H), wówczas korpus każdej świeczki pokazuje cenę otwarcia oraz zamknięcia dla tego jednogodzinnego okresu. Wykres przedstawiający cenę otwarcia, maksimum, minimum i zamknięcia dla danego okresu jest określany jako OHLC.

Knot, włos lub cień

Górna i dolna linia korpusu świecy, która reprezentuje cały ruch ceny (minimalną i maksymalną cenę) osiągniętą w określonych ramach czasowych, wskazująca na wzrost lub spadek.

Kolor

Różne kolory korpusu mówią, czy świeczka jest bycza (co oznacza, że cena wzrosła) czy niedźwiedzia (co oznacza, że cena spadła). Można je dostosować, według własnych preferencji. W naszych przykładach zastosujemy kolor niebieski dla byczych świec i kolor czerwony dla niedźwiedzich.

Dzięki możliwości użycia tych wykresów na różnych interwałach (H1, D1, itd.), pojedyncza świeczka zawiera cztery kluczowe informacje o cenach z danego interwału:

 • Cenę otwarcia

Po zamknięciu poprzedniej świecy, zaczyna się formować nowa, której punktem wyjścia jest poziom zamknięcia poprzedniej świecy. Mogą być wyjątki, jeśli na rynku pojawia się luka cenowa.

 • Cenę zamknięcia

Jeśli świeca jest bycza stanowi najwyższy poziom (górną granicę) korpusu. W przypadku, gdy jest niedźwiedzia, będzie to najniższy poziom (dolna granica) ciała świecy. Od tego poziomu, w normalnych warunkach, rozpoczyna się następna świeca.

 • Cena maksymalna

Jest to najwyższy poziom osiągnięty przez cenę w danym przedziale czasowym. Cena oscyluje i oznacza maksimum na końcu knota. Jest on krótszy, gdy kurs zamknięcia znajduje się na szczycie świecy.

 • Cena minimalna

Jest to najniższy poziom osiągnięty przez cenę w danym przedziale czasowym. Cena oscyluje i oznacza niski poziom na końcu knota. Jest on krótszy, gdy kurs zamknięcia znajduje się przy dolnym końcu świecy.

Na poniższym obrazku widzimy, jak interpretować japońskie świece:

Jest oczywiste, że wykresy świecowe walut są często wykorzystywane w technicznej analizie formacji cen na rynku walutowym. Jak widać na powyższym zdjęciu:

 • Jeśli cena zamknięcia jest wyższa niż cena otwarcia powstaje niebieska (bycza) świeca.
 • Jeśli cena zamknięcia jest niższa niż cena otwarcia powstaje czerwona (niedźwiedzia) świeca.

Jak czytać japońskie świece

Sygnał dostarczany przez świecę reprezentuje sygnał trendu wzrostowego lub spadkowego. Japońskie świece bardzo dobrze pokazują ruch cen na rynku, swoją wielkością, jak również odległością pomiędzy ceną maksymalną a minimalną.

Patrząc na japońskie świece na wykresie świecowym, inwestorzy mogą określić siłę trendu.

Japońskie wykresy świecowe pozwalają na głębszą analizę. Traderowi będzie łatwiej dostrzec trend na rynku obserwując:

 • Długość cienia
 • Kolor
 • Różne formacje japońskich świec

Długość cienia japońskiej świecy wskazuje najwyższy i najniższy punkt osiągnięty przez cenę danego aktywa, który ma być analizowany na wybranym interwale.

⚠️ Jeśli widzimy długie knoty na szczycie byczych (niebieskich) świec podczas trendu wzrostowego, może to oznaczać, że rynek traci siłę i wkrótce pojawi się nowy trend.

⚠️ Jeśli widzimy długie knoty u dołu niedźwiedzich (czerwonych) świec w trendzie spadkowym, możemy spodziewać się odwrócenia trendu.

Analiza długości knota (cienia) w stosunku do świecy jest ważna, ponieważ może ona dać obraz siły sygnału.

Ważne jest, aby wiedzieć, że szczyt świecy tworzy poziomy oporu, a jej podstawa poziomy wsparcia. Im dłuższa świeca, tym ważniejsze są wsparcia i opory wyznaczane odpowiednio przez górną i dolną krawędź świecy.

Poniżej przedstawiamy przykład, jak rozpoznać poziomy wsparcia i oporu na wykresie świecowym.

Źródło: Rachunek demonstracyjny, MetaTrader 5 Supreme Edition, EURUSD, wykres H4. Zakres danych: od 2 czerwca 2020 r. do 17 lipca 2020 r. Sporządzono dnia 17 lipca 2020 r. UWAGA: Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

Ramy czasowe

Japońskie świece są używane na różnych interwałach. Technicznie rzecz biorąc, jeśli wybierzemy wykres świecowy z interwałem 30-minutowym, każda świeca przedstawia zachowanie ceny w okresie 30 minut podczas sesji na rynku. Podobnie, jeśli wykres jest ustawiony na 15-minutowym interwale, każda świeca uformuje się po 15 minutach.

Dokonajmy głębszej analizy wykresów świecowych. Przyjrzyjmy się dwóm wykresom pary walutowej EUR/USD, jeden 30-minutowy i drugi 5-minutowy:

Źródło: Rachunek demonstracyjny - MetaTrader 5 Supreme Edition - Porównanie EURUSD M5 i M30. Sporządzono dnia 17 lipca 2020 r. UWAGA: Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

 • Jak przed chwilą wspomnieliśmy, czas otwarcia i zamknięcia świecy na interwale 30-minutowym będzie wynosił 30 minut, pokazując zachowanie cen w tym samym okresie na jednej świecy.
 • Dlatego też, kiedy spojrzymy na wykres 5-minutowy, będziemy musieli poczekać, aż uformuje się 6 japońskich świec, aby zobaczyć ewolucję ceny w tym samym okresie, co świeca 30-minutowa.

Jeśli chcesz od doświadczonych traderów dowiedzieć się więcej o tym, jak odczytywać wykresy świecowe, możesz to zrobić, rejestrując się do DARMOWYCH webinarów Admirals. Naśladuj profesjonalnych traderów dzięki przewodnikom krok po kroku, w jaki sposób uzyskać jak najlepszy wynik w handlu przy wykorzystaniu świeczek. Kliknij na poniższy banner, aby się zarejestrować!

Bezpłatne webinary inwestycyjne

Korzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów

Jak określić liczbę pipsów w świeczce

Świece dają nam miarę ruchu cen między ich maksimum a minimum. Wysokość świecy działa jak opór lub wsparcie. Im większa świeca, tym silniejszy jest jej poziom wsparcia bądź oporu.

Ale jak można zmierzyć długość świecy w pipsach? To bardzo proste. Najpierw kliknij na ikonę "krzyżyka" znajdującą się w górnym menu MetaTradera.

Można również użyć skrótu klawiaturowego CTRL+F, który spowoduje, że na Twoim wykresie zamiast kursora myszy pojawi "krzyżyk".

Aby zmierzyć rozmiar świecy, wykonaj poniższe kroki:

Aby określić rozmiar świecy wystarczy, że:

 • Umieść kursor na górze lub na dole wierzchołka danej świecy.
 • Kliknij lewym przyciskiem myszy.
 • Przytrzymaj lewy przycisk.
 • Podążaj kursorem w dół lub górę świecy.
 • Szczegółowe informacje zostaną wyświetlone po prawej stronie symbolu krzyżyka.

Źródło: Rachunek demonstracyjny - MT5, EURUSD, Wykres 15-minutowy. Sporządzono dnia 15 października 2020 r. UWAGA: Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

Warto wspomnieć, że

 • Pierwsza wartość po lewej stronie przedstawia cenę, przy której aktualnie znajduje się ikona krzyżyka.
 • Druga mówi nam o liczbie świec.
 • Trzeci wskazuje liczbę punktów lub pipsów, czyli ile mierzy japońska świeca
 • Ostatnia, wskazuje procent wahania cen.

Informację o liczbie pipsów należy odczytać, przesuwając przecinek w lewo o jedno miejsce.

Przykład euro dolara - EUR/USD: jeśli odczytasz wartość wynoszącą 49, to w rzeczywistości jest to 4,9 pipsa

Możliwe jest również automatyczne odczytanie maksimum i minimum słupka na wykresie świecowym.

Jeśli umieścisz kursor myszy nad świecą, którą chcesz zmierzyć, wszystkie niezbędne informacje pojawią się w prawym dolnym rogu platformy handlowej MT5:

 • Data danej świecy
 • Lub: Cena otwarcia
 • H: Maksymalna cena
 • L: Minimalna cena
 • C: Cena zamknięcia

Aby zmierzyć świecę w pipsach, wystarczy wziąć pod uwagę cenę maksymalną i minimalną:

H (Cena maksymalna) - L (Cena minimalna)

Źródło: Rachunek demonstracyjny - MetaTrader 5 Supreme Edition - EURUSD - Wykres M30 - Zakres danych: od 16 lipca 2020 r. do 17 lipca 2020 r. Sporządzono dnia 17 lipca 2020 r. UWAGA: Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

 • H = 1.14233
 • L = 1.1405

Rozmiar świecy wyniesie: H - L = 1,11467 - 1,11123 = 0,00179, czyli 17,9 pipsa.

Poznaj 8 najważniejszych formacji świecowych

W tej części artykułu przedstawimy najważniejsze japońskie formacje świecowe oraz ich przydatność w analizie technicznej. Są to:

1️⃣ Doji

2️⃣ Marubozu

3️⃣ Młot

4️⃣ Odwrócony młot

5️⃣ Wisielec

6️⃣ Objęcie hossy lub bessy

7️⃣ Przenikanie

8️⃣ Zasłona ciemnej chmury

Oczywiście poza wymienionymi istnieje wiele innych formacji świecowych.

1️⃣ Świeca Doji

Świeca Doji to jedyna japońska świeca, która nie posiada korpusu. Cena otwarcia i zamknięcia świecy jest taka sama lub bardzo zbliżona, więc przybiera ona kształt krzyża.

Ta świeca może pojawić się zarówno podczas hossy, jak i bessy. Obecność formacji Doji na wykresie świecowym świadczy o niezdecydowaniu rynku

Na poniższym wykresie można zobaczyć kilka przykładów tego typu świec.

Źródło: Rachunek demo - MetaTrader 5 Supreme Edition - GERMANY40 (dawniej DAX30) - Wykres M30 - Zakres danych: od dnia 15-17 lipca 2020 r. Sporządzono dnia 16 lipca 2020 r. UWAGA: Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

Świece Doji dają neutralny, niedecydowany sygnał, więc, aby określić kierunek, należy obserwować pozostałe formacje świecowe.

Typ formacji: kontynuacja trendu odzwierciedlająca niezdecydowanie rynku

2️⃣ Świeca Marubozu

Świece momentum (odzwierciedlające silny momentum), takie jak świeca Marubozu, często pojawiają się w obszarach wsparcia i oporu.

Świeca Marubozu to solidna japońska świeca, która zwykle nie ma cienia. Ten rodzaj świecy daje silny sygnał trendu. Im większa świeca, tym mocniejszy sygnał, ponieważ japońska świeca Marubozu wyznacza wysoki próg wsparcia i oporu.

Marubozu oznacza po japońsku „łysy". Świece te zostały tak nazwane, ponieważ zazwyczaj nie mają knota. Spójrzmy na dwa przykłady świec Marubozu, aby lepiej zilustrować interpretację tej świecy.

Byczy Marubozu

Źródło: Rachunek demonstracyjny - MetaTrader 5 Supreme Edition - GERMANY40 - Wykres M30 - Zakres danych: od dnia 13-17 lipca 2020 r. Sporządzono dnia 17 lipca 2020 r. UWAGA: Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

 • Pojawienie się niebieskiej świecy Marubozu w trendzie wzrostowym oznacza możliwość kontynuacji trendu.
 • Pojawienie się niebieskiej świecy Marubozu w trendzie spadkowym może oznaczać koniec lub odwrócenie obecnego trendu.

Niedźwiedzi Marubozu

Źródło: Rachunek demonstracyjny - MetaTrader 5 Supreme Edition - GERMANY40 - Wykres M30 - Zakres danych: od dnia 9 lipca 2020 r. Do 17 lipca 2020 r. Sporządzono dnia 17 lipca 2020 r. UWAGA: Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

 • Pojawienie się czerwonej świecy Marubozu w trendzie spadkowym potwierdza możliwość kontynuacji trendu spadkowego na rynku Forex.
 • Pojawienie się czerwonej świecy Marubozu w trendzie wzrostowym wskazuje na możliwość odwrócenia trendu.

3️⃣ Świeca młot

Najważniejszym elementem świecy młot jest jej dolny knot, który generalnie stanowi co najmniej dwukrotną długość korpusu. Pojawiają się zwykle w trendzie spadkowym.

Źródło: Rachunek demo - MetaTrader 5 Supreme Edition - GERMANY40 - Wykres H1 - Zakres danych: od dnia 9-17 lipca 2020 r. Sporządzono dnia 17 lipca 2020 r. UWAGA: Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

Jak interpretować japońską świecę młot?

Młot, po angielsku Hammer, jest byczym sygnałem, który pojawia się pod koniec krótkoterminowego trendu spadkowego, aby wznowić podstawowy trend. To samo dotyczy odwrotnego kierunku.

 • Typ formacji: odwrócenie trendu
 • Przyszły trend: byczy

4️⃣ Świeca odwrócony młot

Jak sama nazwa wskazuje, odwrócony młot na wykresie świecowym wygląda tak samo, jak młot opisywany wyżej, ale różnica polega na tym, że formacja jest symetrycznie przeciwna. Oznacza to, że długi cień, charakterystyczny dla młota znajduje się u góry.

Źródło: Rachunek demonstracyjny - MetaTrader 5 Supreme Edition - GERMANY40 - Wykres za I półrocze - Zakres danych: od dnia 26 czerwca 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. Sporządzono dnia 17 lipca 2020 r. UWAGA: Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

Formacja ta prognozuje zmianę trendu ze spadkowego na wzrostowy, tak jak w przypadku młota, a także wskazuje na możliwy sygnał zwyżkowy.

5️⃣ Świeca wisielec

Świeca wisielec swoim kształtem przypomina formację młota. Różnica jednak polega na tym, że wisielec pojawia się w trendzie wzrostowym, a nie spadkowym, jak w przypadku młota.

Źródło: Rachunek demonstracyjny - MetaTrader 5 Supreme Edition - GBPUSD - Wykres H1- Zakres danych: od 2 lipca 2020 r. do 8 lipca 2020 r. Sporządzono dnia 17 lipca 2020 r. UWAGA: Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

Ta świeca ostrzega o możliwym końcu obecnego trendu wzrostowego, więc często można przewidzieć odwrócenie trendu.

 • Typ formacji: odwrócenie trendu
 • Przyszły trend: niedźwiedzi

6️⃣ Świeca objęcia

Ten model japońskiej świecy stanowi jedną z wiodących formacji podczas analizy rynków.

Formacja ta składa się z 2 świec i może być zarówno niedźwiedzim, jak i byczym objęciem. Reprezentuje krótkoterminowe odwrócenie lub kontynuację trendu, w zależności od tego, jakiego typu jest i gdzie się znajduje. Zobaczmy.

Bycze objęcie - objęcie hossy

Japońska świeca obejmująca (ang. Engulfing) tworzy formację byczego objęcia, jeśli składa się z pierwszej czerwonej świecy, po której następuje dłuższa niebieska świeca, gdzie cena zamknięcia jest wyższa, a cena otwarcia jest niższa niż poprzednia świeca.

Źródło: Rachunek demonstracyjny - MetaTrader 5 Supreme Edition - GERMANY40 - Wykres za I półrocze - Zakres danych: od 2 lipca 2020 r. do 8 lipca 2020 r. Sporządzono dnia 17 lipca 2020 r. UWAGA: Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

Dlatego też objęcie hossy składa się z 2 świec. Druga świeca jest zawsze większa niż pierwsza i jest byczą świecą obejmującą (popytową).

 • Typ formacji: odwrócenie trendu
 • Przyszły trend: byczy

Niedźwiedzie objęcie - objęcie bessy

Japońska świeca obejmująca tworzy formację niedźwiedziego objęcia, jeśli składa się z pierwszej niebieskiej świecy, po której następuje dłuższa czerwona świeca, gdzie cena otwarcia jest wyższa, a cena zamknięcia jest niższa niż poprzednia świeca.

Źródło: Rachunek demonstracyjny - MetaTrader 5 Supreme Edition - GERMANY40 - Wykres H1 - Zakres danych: od 24-30 czerwca 2020 r. Sporządzono dnia 17 lipca 2020 r. UWAGA: Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

Objęcie bessy składa się z dwóch świec. Druga świeca jest zawsze większa niż pierwsza i jest niedźwiedzią świecą obejmującą (podażową).

 • Typ formacji: odwrócenie trendu
 • Przyszły trend: niedźwiedzi

7️⃣ Świeca przenikania

Formacja przenikania składa się z dwóch świec, jednej niedźwiedziej (czerwonej) i drugiej byczej (niebieskiej).

Sygnał ten pojawia się, gdy druga (bycza) świeca zamyka się powyżej połowy korpusu poprzedniej niedźwiedziej świecy.

Jeżeli rynek od dłuższego czasu znajduje się w trendzie spadkowym pojawienie się formacji przenikania może być sygnałem byczego odwrócenia lub przynajmniej większej korekty. Często pojawia się ona na rynku Forex.

Źródło: Rachunek demonstracyjny - MetaTrader 5 Supreme Edition - GBP / USD - Wykres D1 - Zakres danych: od 1 maja 2018 r. Do 5 lipca 2018 r. Sporządzono dnia 17 lipca 2020 r. UWAGA: Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

 • Typ formacji: odwrócenie trendu
 • Przyszły trend: byczy

8️⃣ Świeca zasłona ciemnej chmury

Ta formacja składa się z:

 • Świecy 1 - niebieskiej
 • Świecy 2 - czerwonej: jej cena otwarcia znajduje się powyżej maksimum z poprzedniego dnia. Z drugiej strony cena zamknięcia czerwonej świecy będzie znajdować się poniżej środka korpusu niebieskiej świecy. Uważaj, druga świeca nie zamyka się poniżej korpusu pierwszej świecy.

Zasłona ciemnej chmury pojawia się w trendach wzrostowych i wskazuje na odwrócenie trendu.

Źródło: Rachunek demo - MetaTrader 5 Supreme Edition - GBPUSD - Wykres D1- Zakres danych: od 6 grudnia 2019 r. do 13 lutego 2019 r. Sporządzono dnia 17 lipca 2020 r. UWAGA: Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

 • Typ formacji: odwrócenie trendu
 • Przyszły trend: niedźwiedzi

Przejdźmy teraz do bardziej złożonych formacji na wykresach świecowych! Zanim jednak zaczniesz czytać dalej, nie zapomnij wypróbować konta demo. Otwierając bezpłatny rachunek demonstracyjny, otrzymasz wirtualne środki, które pozwolą Ci handlować bez ponoszenia żadnego ryzyka. Dzięki temu będziesz mógł obserwować wszystkie formacje na wykresach świecowym, o których piszemy w tym artykule.

Przyjrzyjmy się teraz innym rodzajom świec japońskich, które prezentują wykresy świecowe oraz dowiedzmy się, jak je interpretować.

Koncepcja świecy Master

Koncepcja świecy master jest znana wszystkim profesjonalnym traderom, którzy używają Price Action. Została po raz pierwszy wprowadzona przez Forex Factory i z czasem została dopracowana.

Świeca główna jest definiowana przez 30-150 pipsowy zakres, która po wystąpieniu formacji engulfing obejmuje kolejne 4/5 świec. Wybicie głównej świecy jest możliwe, jeśli piąta, szósta lub siódma świeca pokona ten zakres. To potwierdza sygnał mocnego wybicia.

Bycza świeca Master - przykład

Źródło: Rachunek demonstracyjny - MetaTrader 5 Supreme Edition - USDJPY - Wykres D1 - Zakres danych: od 7 marca 2018 r. do 14 maja 2018 r. Sporządzono dnia 16 lipca 2020 r. UWAGA: Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

Typ formacji: kontynuacja trendu

 • Trend: byczy

Niedźwiedzia świeca Master - przykład

Źródło: Rachunek demonstracyjny - MetaTrader 5 Supreme Edition - USDJPY - Wykres D1 - Zakres danych: od 22 listopada 2019 r. do 30 stycznia 2020 r. Sporządzono dnia 17 lipca 2020 r. UWAGA: Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

Ta formacja, którą możemy zaobserwować na wykresie świecowym jest niezwykle skuteczna w połączeniu ze wskaźnikiem .

 • Typ formacji: kontynuacja trendu
 • Trend: niedźwiedzi

Ten wzór na wykresie świecowym pojawia się po dużym ruchu na danym instrumencie. Po zdefiniowaniu tej świecy, rynek konsoliduje się przez kilka świec zanim wznowi trend.

Trzech białych żołnierzy

Aby poprawnie zidentyfikować tą formację, musimy obserwować 3 świece. Każda świeca otwiera się i zamyka na wyższych poziomach niż poprzednia świeca.

Uwaga dla każdej świecy, cena otwarcia musi znajdować się na poziomie korpusu świecy z dnia poprzedniego.

Źródło: Rachunek demonstracyjny - MetaTrader 5 Supreme Edition - USDJPY - Wykres D1 - Zakres danych: od 28 sierpnia 2019 r. Do 9 stycznia 2019 r. Sporządzono dnia 17 lipca 2020 r. UWAGA: Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

Trzy kolejne świece, o których mowa są niebieskie, podczas gdy rynek ma tendencję wzrostową.

 • Typ formacji: kontynuacja trendu
 • Trend: byczy

Trzy czarne kruki

Liczba japońskich świec w setupie wynosi 3. Świece stopniowo zamykają się po niższej cenie niż poprzednia świeca. Uwaga dla każdej świecy, cena otwarcia musi znajdować się na poziomie korpusu świecy z dnia poprzedniego.

Źródło: Rachunek demonstracyjny - MetaTrader 5 Supreme Edition - GBPUSD - wykres H4 - Zakres danych: od 30 lipca 2019 r. do 20 sierpnia 2019 r. Sporządzono dnia 17 lipca 2020 r. UWAGA: Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

W trendzie spadkowym pojawiają się kolejno trzy czerwone świece. Jest to wyraźny sygnał kontynuacji trendu.

 • Typ formacji: kontynuacja trendu
 • Trend: niedźwiedzi

Świeca Harami

Harami jest formacją składającą się z dwóch świec. Na rynku dominuje określony trend.

Harami wzrostowe

Korpus pierwszej świecy jest czerwony zaś drugiej byczej świecy niebieski. Aby można było mówić o harami wzrostowym, druga świeca musi być całkowicie zakryta korpusem poprzedniej czerwonej świecy, co jest dokładnym przeciwieństwem świecy obejmującej, którą widzieliśmy powyżej.

Źródło: Rachunek demonstracyjny - MetaTrader 5 Supreme Edition - USDJPY - Wykres za I półrocze - Zakres danych: 23 czerwca 2020 r. do 14 lipca 2020 r. Sporządzono dnia 17 lipca 2020 r. UWAGA: Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

Typ formacji: odwrócenie trendu

 • Przyszły trend: byczy

Harami spadkowe

Korpus pierwszej świecy jest niebieski, a drugiej czerwony. Aby można było mówić o harami spadkowym, druga świeca musi być całkowicie zakryta korpusem poprzedniej niebieskiej świecy.

Źródło: Rachunek demonstracyjny - MetaTrader 5 Supreme Edition - USDJPY - Wykres za I półrocze - Zakres danych: od 11 lutego 2020 r. Do 4 marca 2020 r. Sporządzono dnia 17 lipca 2020 r. UWAGA: Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

 • Typ formacji: odwrócenie trendu
 • Przyszły trend: niedźwiedzi

Gwiazda poranna

Liczba świec w setupie wynosi 3. Gwiazda poranna powstaje po krótkotrwałym ruchu spadkowym.

Formacja ta rozpoczyna się od pierwszej długiej czerwonej świecy w pełni potwierdzającej dominujący trend. Druga świeca, bez względu na kolor ma krótki korpus i otwiera się luką cenową. Trzecia świeca również otwiera się luką, a jej korpus musi być koloru niebieskiego.

Źródło: Rachunek demonstracyjny - MetaTrader 5 Supreme Edition - GBP / USD - Wykres H1 - Zakres danych: od 21 lutego 2020 r. do 27 lutego 2020 r. Sporządzono dnia 17 lipca 2020 r. UWAGA: Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

Ta formacja wykresu świecowego wskazuje na mocno prawdopodobne odwrócenie dotychczasowego trendu.

 • Typ formacji: odwrócenie trendu
 • Przyszły trend: byczy

Gwiazda wieczorna

Liczba świec w setupie wynosi zawsze 3. Gwiazda wieczorna formuje się po krótkoterminowym ruchu zwyżkowym. Pierwsza świeca jest koloru niebieskiego. Druga to świeca tzw. gwiazda (czerwona lub niebieska), która otworzyła się luką. Ostatnia, trzecia świeca w formacji charakteryzuje się długim czerwonym korpusem.

Źródło: Rachunek demonstracyjny - MetaTrader 5 Supreme Edition - DJI30 - Wykres H1 - Zakres danych: od 15-22 kwietnia 2020 r. Sporządzono dnia 17 lipca 2020 r. UWAGA: Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

Ta formacja wykresu świecowego wskazuje na prawdopodobne odwrócenie trendu spadkowego na danym instrumencie.

 • Typ formacji: odwrócenie trendu
 • Przyszły trend: niedźwiedzi

Gwiazda wieczorna i poranna to ważne formacje, ponieważ mają wyższy niż średni wskaźnik skuteczności. Mimo to twoje spekulacje muszą być absolutnie potwierdzone pojawieniem się trzeciej świecy.

Porzucone dziecko

Formacja porzuconego dziecka to charakterystyczny układ trzech świec. Niezależnie od tego, czy jest to sygnał zwyżkowy, czy spadkowy wzór ten wymaga pojawienia się świecy Doji, która została omówiona wcześniej w tym artykule, umieszczonej w centrum omawianej formacji.

Między świecami 1 - 2 i 2 - 3 występują luki cenowe.

W trendzie spadkowym sygnał japońskiej świecy identyfikuje możliwe krótkoterminowe odwrócenie trendu.

Spadkowe porzucone dziecko

Źródło: Rachunek demonstracyjny - MetaTrader 5 Supreme Edition - GERMANY40 - Wykres M5 - Zakres danych: od 28 października 2019 r. do 29 października 2019 r. Sporządzono dnia 17 lipca 2020 r. UWAGA: Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

 • Typ formacji: odwrócenie trendu
 • Przyszły trend: niedźwiedzi

Wzrostowe porzucone dziecko

Źródło: Rachunek demonstracyjny - MetaTrader 5 Supreme Edition - GERMANY40 - Wykres M15 - Zakres danych: od 6 listopada 2019 r. do 7 listopada 2019 r. Sporządzono dnia 17 lipca 2020 r. UWAGA: Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

 • Typ wzoru: odwrócenie trendu
 • Przyszły trend: byczy

Jeżeli chciałbyś lepiej nauczyć się rozpoznawać różne formacje na wykresach, skorzystaj z niesamowitego narzędzia jakim są Analizy Premium i wskaźnik Technical Insight Lookup. Wystarczy, że wybierzesz instrument rynkowy, który Cię interesuje, a otrzymasz dokładną analizę techniczną z opisanymi wykresami, okresami inwestycji, wyróżnionymi formacjami i innymi przydatnymi informacjami. Poniżej znajdują się wykresy znalezione dla pary walutowej EURUSD:

Zrzut ekranu pokazujący przykład analiz technicznych EURUSD z wykorzystaniem wskaźnika Insight Lookup z Admirals Premium Analytics. Data wykonania: 29.12.2021 r.

Kliknij baner, aby rozpocząć korzystanie z działu Analiz Premium i wykorzystywać pomysły handlowe na tysiącach instrumentów finansowych!

Darmowe narzędzia analityczne

Natychmiastowy dostęp do wyjątkowych zasobów

Jak czytać wykres świecowy, aby rozpoznać formacje

Aby rozpoznać formację na wykresie świecowym, musimy wykonać 3 kroki:

 • Poczekaj na zamknięcie ostatniej świecy,
 • Potwierdź zgodność uformowanej świecy z oczekiwaną formacją, uwzględniając poziomy wsparcia i oporu
 • Wykorzystaj wzór japońskiej świecy w swojej strategii handlowej.

Teraz, gdy wiesz, jak rozpoznać różne wzory japońskich świec, powinieneś nauczyć się uwzględniać właściwe świece tworzące formację i pomijać te, które ich nie dotyczy.

Tworzenie japońskiej formacji świecowej jest sygnałem, który tłumaczy graficznie psychologię inwestorów w danym momencie na rynku. Jak każdy sygnał, nie jest on samowystarczalny i wymaga potwierdzenia przed uzasadnieniem otwarcia pozycji.

Rozwińmy wszystkie kroki:

✅ Potwierdź formację na wykresie świecowym po zamknięciu ostatniej świecy

Zasadniczym pierwszym krokiem w potwierdzeniu powstania nowej formacji świecowej jest zamknięcie ostatniej świecy.

Wykresy świecowe graficznie tłumaczą zachowania inwestorów na danym interwale. Tak długo, jak świeca nie zamknie nie posiadasz wszystkich elementów tworzących formację, zatem możesz tylko zgadywać.

Jeśli zauważysz, że tworzy się pewien wzór, a aktualna świeca nie uformowała się do końca, musisz poczekać na zamknięcie tej świecy, aby potwierdzić sygnał. W rzeczywistości, w ostatniej chwili może pojawić się zwiększona zmienność na rynku, która całkowicie zmieni wygląd świecy i anuluje formację, której się spodziewałeś.

✅ Potwierdź formację na wykresie świecowym za pomocą poziomów wsparcia i oporu

Połączenie wykresów świecowych z analizą techniczną jest potężnym narzędziem do przewidywania zmian cen. Jednakże, rozsądne może być połączenie ich z psychologicznym poziomem cen na rynku, w celu potwierdzenia sygnału, jaki daje formacja świecowa.

Możesz użyć poziomów wsparcia i oporu, aby potwierdzić, na przykład odwrócenie trendu lub moment wahania. Wskaźnik Pivot Point odzwierciedla również psychologiczne poziomy cen, które mogą być szczególnie pomocne w potwierdzaniu sygnałów z formacji świecowych, zwłaszcza dla traderów intraday.

✅ Wykorzystaj formacje wykresów świecowych w swojej strategii handlowej

Układ japońskich świec w tradingu dostarcza ważnych informacji o zachowaniu inwestorów na rynku. Wiedza ta pomaga potwierdzić sygnałów twojej strategii handlowej.

Żaden wskaźnik techniczny nie jest sam w sobie wystarczający do handlu. Aby zminimalizować fałszywe sygnały, musisz zebrać informacje z różnych źródeł. Na przykład możesz połączyć japońskie świece (podejście psychologiczne) i wstęgi Bollingera (aby uwzględnić zmienność) w swojej strategii transakcyjnej.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o japońskich formacjach świecowych, możesz obejrzeć poniższy film na naszym kanale YouTube:

Wykresy świecowe z Admiral Candle Countdown

Jak już wspomnieliśmy, moment zamknięcia świecy na wykresie świecowym jest kluczowym elementem potwierdzającym tworzenie się formacji. Jeśli chcesz bezpośrednio na wykresie wyświetlić pozostały czas do zamknięcia rzeczywistej świecy w bieżącym interwale, możesz skorzystać ze wskaźnika Admiral Candle Countdown.

Jest to wskaźnik, który znajduje się w ekskluzywnym dodatku MetaTrader Supreme Edition. Jeśli jeszcze go nie pobrałeś, kliknij już teraz w poniższy baner. Wtyczka jest całkowicie darmowa, a oprócz Admiral Candle Countdown, dostarczy Ci wiele potężnych narzędzi, które pomogą Ci w opracowywaniu własnej strategii:

Odkryj ekskluzywną wersję MetaTrader Supreme Edition

Pobierz najpotężniejszy pakiet wtyczek do swojej ulubionej platformy transakcyjnej!

Ten licznik czasu pozwala szybko zorientować się, jak długo należy czekać na potwierdzenie identyfikowanej formacji. Dzięki niemu zaoszczędzisz cenny czas: jeśli okaże się, że pozostało Ci go dużo, możesz przeanalizować inny wykres, zamiast czekać, nic nie robiąc.

Traderzy wykorzystujący scalping, czyli 1-minutową strategię również uznają wskaźnik za szczególnie użyteczny. W rzeczywistości, wiele komputerów i platform transakcyjnych nie wyświetla minut na zegarze. Jednakże dla skalpera czas jest istotny, aby w odpowiednim momencie otworzyć i zamknąć pozycję, gdyż każda minimalna zmiana może spowodować znaczne straty.

Aby dodać wskaźnik, należy przejść do swojej platformy transakcyjnej i w oknie "Nawigator" dwukrotnie kliknąć na "Admiral Candle Countdown". Możesz dostosować parametry wskaźnika w zależności od swoich preferencji.

 • Wybierz interwał świecy: może być aktualny, aby wyświetlić czas odpowiadający ramom czasowym Twojego wykresu lub odpowiednio wyższy, jeśli należysz do inwestorów, którzy korzystają z wyższych ram czasowych do potwierdzenia sygnału.
 • Wybierz swoją strefę czasową: strefę czasową platformy handlowej, czas lokalny, strefę czasową VPS
 • Określ, gdzie powinien pojawić się stoper: obok świecy, w lewym górnym rogu, w prawym dolnym rogu, itp.
 • Dla lepszej widoczności, wskaż wybrany rozmiar i kolor czcionki

Stoper pojawia się bezpośrednio na wykresie i pozwala Traderowi na bardzo szybkie podjęcie decyzji inwestycyjnej - już w pierwszej sekundzie po potwierdzeniu lub nie japońskiej świecy.

Źródło: Rachunek demonstracyjny - MetaTrader 5 Supreme Edition - Admiral Candle Countdown - GERMANY40 - Wykres M5 - Zakres danych: od 14 stycznia 2020 r. Sporządzono dnia 14 stycznia 2020 r. UWAGA: Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

Jak widać powyżej, po dodaniu wskaźnika do wykresu informuje nas, że pozostała 1 minuta i 36 sekund do zamknięcie japońskiej świecy.

Wnioski na temat wykresów świecowych

Jak mogliśmy przekonać się w tym artykule, wiedza o tym, jak czytać wykresy świecowe może naprawdę ułatwić handel na rynkach takich jak Forex. Są bardzo wygodnym narzędziem do pracy i nie powinieneś mieć trudności z ich codziennym stosowaniem.

Jak czytać wykresy świecowe? Bardzo łatwo. Zwykła świeczka może pokazać znacznie więcej informacji niż wykres liniowy, ponieważ uwzględnia wszystkie niezbędne informacje o cenie, nawet to, czy rynek był byczy, czy niedźwiedzi.

Traderzy, którzy nauczą się czytać wykresy świecowe i tym samym rozpoznawać japońskie wzory świecowe, mogą mieć jasny obraz wahań cen oraz kierunku i siły trendu na rynkach finansowych.

Cel jest tutaj bardzo prosty: należy dowiedzieć się, kto w konkretnym momencie dominuje na rynku, czy są to kupujący, czy może sprzedający. Ten, kto wie, jak czytać wykres świecowy będzie w posiadaniu cennych informacji, pomagających to ustalić!

Handel na wykresie świecowym może być bardzo korzystny, ale pamiętaj, że również niezwykle istotne jest odpowiednie zarządzanie ryzykiem. Klucz do sukcesu zawsze kryje się w opanowaniu wielu czynników i konsekwentnej pracy nad swoją strategią. 

Kiedy już przetestujesz swój trading na rachunku demo i poczujesz się gotowy, aby zacząć na prawdziwych rynkach, otwórz rachunek real:

Handluj na rynku Forex i CFD

Dostęp do 40 kontraktów CFD na pary walutowe

Inne artykuły, które mogą Cię również zainteresować:

O Admirals

Admirals to broker o globalnej obecności, który jest regulowany i licencjonowany przez różne organy regulacyjne. Umożliwia handel na ponad 8 000 instrumentów finansowych, takich jak Forex i CFD na akcje, indeksy, obligacje, towary, ETF i kryptowaluty.

Poza wyżej wymienionymi zapewnia możliwość inwestowania w prawdziwe akcje i fundusze ETF. Dzięki Admirals możesz bezpłatnie korzystać z najbardziej innowacyjnych platform handlowych, takich jak MetaTrader 4 i MetaTrader 5, a także ekskluzywnej wtyczki MetaTrader Supreme Edition. Zacznij handlować już dziś!

INFORMACJE O MATERIAŁACH ANALITYCZNYCH:

Podane dane dostarczają dodatkowych informacji dotyczących wszystkich analiz, szacunków, prognoz, spekulacji, przewidywań, przeglądów rynku, prognoz tygodniowych lub innych podobnych ocen lub informacji (zwanych dalej "Analizą") publikowanych na stronie internetowej Admirals. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie:

1. Jest to komunikat marketingowy. Treści publikowane są wyłącznie w celach informacyjnych i w żaden sposób nie mogą być interpretowane jako doradztwa lub rekomendacji inwestycyjnej. Nie została ona przygotowana zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlega żadnemu zakazowi zajmowania się rozpowszechnianiem badań inwestycyjnych.

2. Każda decyzja inwestycyjna jest podejmowana indywidualnie przez każdego klienta, natomiast Admirals nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z takiej decyzji, niezależnie od tego, czy została podjęta w oparciu się o Analizę, czy też nie.

3. W celu ochrony interesów naszych klientów i obiektywności Analizy, Admirals ustanowił odpowiednie wewnętrzne procedury zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi.

4. Analiza jest przygotowywana przez niezależnego analityka (Eva Blanco) - niezależny współtwórca (zwanego dalej "Autorem") na podstawie osobistych szacunków.

5. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić, że wszystkie źródła Analizy są wiarygodne oraz że wszystkie informacje są prezentowane w możliwe najbardziej zrozumiały, terminowy, precyzyjny i kompletny sposób, Admirals nie gwarantuje dokładności ani kompletności jakichkolwiek informacji zawartych w Analizie. Przedstawione dane liczbowe odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, które nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wskaźników.

6. Jakikolwiek rodzaj wcześniejszego lub modelowego wykonania instrumentów finansowych wskazanych w Publikacji nie powinien być interpretowany jako wyraźna lub domniemana obietnica, gwarancja lub implikacja przez Admirals dla jakichkolwiek przyszłych wyników. Wartość instrumentu finansowego może zarówno wzrastać, jak i maleć, przy czym nie gwarantuje się zachowania wartości aktywów.

7. Instrumenty pochodne (w tym kontrakty CFD) mają charakter spekulacyjny i mogą prowadzić do strat lub zysków. Zanim zaczniesz handlować, powinieneś upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

NAJPOPULARNIEJSZE ARTYKUŁY
Kim jest trader?
Stereotypowo słowo „trader" przywodzi na myśl ludzi stojących w budynku giełdy, machających papierami i przekrzykujących się nawzajem. Zawód ten nie jest tak naprawdę łatwy do zrozumienia, a dzięki rozwojowi internetu przeszedł niesamowitą ewolucję.Kim właściwie jest trader? Czas to wyjaśnić - prost...
Jak zostać traderem Forex?
Handel na rynku Forex oferuje inwestorom wiele możliwości, niesie jednak również ze sobą spore ryzyko.Wiele osób nie odnosi sukcesów i nie osiąga dobrych wyników na światowym rynku walutowym. Według statystyk o wiele większy odsetek inwestorów na rynku Forex traci więcej pieniędzy niż zarabia.Nauka...
Ile pieniędzy potrzeba, aby zacząć handlować na Forex?
Kiedy jesteś gotowy do otwarcia rzeczywistego rachunku handlowego i zdobyłeś odpowiednią wiedzę na temat rynku Forex, możesz zastanawiać się, ile pieniędzy potrzebujesz. A może chcesz zacząć handlować na Forex z niewielką kwotą?Wszystko zależy od rachunku, który wybierzesz. Różne typy rachunków ofer...
Więcej