Poznaj wykres świecowy i zacznij prognozować przyszłe wahania cen

Październik 22, 2020 17:00 Europe/Warsaw
Czas czytania: 8 minut

Za pomocą wykresów świecowych jesteśmy w stanie prognozować przyszłe ruchy cen na rynkach finansowych. Opanowanie analizy formacji na wykresach świecowych pozwoli Ci wyprzedzić innych Traderów na rynku Forex. Dlatego w tym artykule opiszemy sztukę prawidłowego czytania wykresów świecowych - i wyjaśnimy, jak je zrozumieć, aby mogły pomóc w handlu na rynku Forex.

Czytając ten artykuł odkryjesz:

 • Czym są wykresy świecowe i co wnoszą do handlu walutami
 • Budowę wykresów świecowych wraz ze szczegółowym opisem
 • Jak interpretować wykresy świecowe
 • Jak obliczyć rozmiar świecy w pipsach
 • 8 najpopularniejszych formacji świecowych
 • 7 zaawansowanych ustawień wykresu świecowego
 • Strategię inwestycyjną, czyli praktyczne wykorzystanie formacji świecowych

Najlepszym sposobem, aby stać się mistrzem tradingu na wykresach świecowych oraz nauczyć się dostrzegać formacje świecowe jest trenowanie, jak każdy profesjonalista i testowanie swoich strategii na koncie demo. Dzięki temu będziesz odpowiednio przygotowany, gdy zechcesz zrobić kolejny krok.

BEZPŁATNE KONTO DEMO

Czym są wykresy świecowe?

Istnieje wiele różnych typów wykresów Forex. Jest jednak taki rodzaj, który wykorzystują traderzy na całym świecie - wykresy świecowe. Co one przedstawiają? Wykres świecowy to wykres finansowy stosowany w celu zobrazowania przebiegu ceny waluty, papieru wartościowego lub instrumentu pochodnego.

Wykresy świecowe dostarczają pełnych informacji, co dokładnie dzieje się na wykresie. Niektóre świece będą tworzyć formacje, czyli układy, które w połączeniu ze wskaźnikami technicznymi pozwalają na przewidywanie kierunku zmiany notowań.

Przedstawimy teraz pewną właściwość, która pomoże odpowiedzieć na pytanie, jak czytać wykresy świecowe. Wyobraź sobie, że mamy dwa wykresy przedstawiające ruch ceny pary walutowej EUR/USD. Za pomocą 30-minutowych świec zobaczysz dwie duże świece w pokolorowanymi korpusami. To taki sam okres, jaki byśmy zobaczyli przy pomocy 12 pięciominutowych świec.

Prowadzi nas to do wniosku, że jeśli okres czasu zostanie ustalony na 30 minut, to każda pojedyncza świeca dotyczyć będzie dokładnie 30 minut.

Przyjrzyjmy się głębiej analizie wykresów świecowych. Dwa wykresy przedstawiają zmiany ceny tego samego instrumentu. Tylko, że 30-minutowy interwał pokazuje ruch ceny w znacznie dłuższym okresie, w porównaniu z wykresem pięciominutowym. Dlatego wykres pięciominutowy oznacza, że każda świeczka powstaje w ciągu pięciu minut. Jednak dzięki wykresowi 30-minutowemu zyskasz znacznie szerszy pogląd dotyczący ruchu ceny.

Poznaj krótką historię świec, aby zrozumieć wykres świecowy

Zacznijmy od krótkiej historii świec. Po raz pierwszy zaczęli je stosować Japończycy jeszcze w XVII wieku przy okazji zawierania transakcji w ramach handlu ryżem. O ile ta wczesna wersja analizy technicznej była stosunkowo odmienna niż współcześnie obowiązująca wersja amerykańska zapoczątkowana przez pioniera amerykańskiej analizy technicznej Charlesa Dowa z 1900 r., to jednak większość zasad przewodnich okazała się bardzo podobna.

Co to są wykresy świecowe? Zacznijmy od kilku istotnych założeń dotyczących analizy technicznej, aby dać ci podstawowy pogląd.

✅ „Co" (czyli ruch ceny) jest ważniejsze niż „dlaczego" (np. wyniki finansowe, wiadomości itp.)

✅ Wszystkie obecne i dostępne informacje są już odzwierciedlenie w cenie

✅ Sprzedający i kupujący w grupie poruszają rynkami w oparciu o przewidywania oraz emocje, takie jak strach i chciwość

✅ Rynki mają tendencję do fluktuacji

✅ Rzeczywista cena może nie odzwierciedlać faktycznej wartości instrumentu

Steve Nison, który spopularyzował świeczki w świecie zachodnim i zaproponował sposób, jak czytać wykresy świecowe, twierdził, że tak zwane wykresy świecowe walut lub innych instrumentów pojawiły się po raz pierwszy po 1850 roku.

Znaczna część splendoru za opracowanie świeczek i wykresów świecowych przypadła legendarnemu handlarzowi ryżem, znanemu jako Homma z miasta Sakata. Najprawdopodobniej jego początkowe innowacyjne pomysły zostały później stopniowo modyfikowane i udoskonalane w kolejnych latach, co ostatecznie zaowocowało systemem lub modelem wykresów świecowych, jakie spotykamy obecnie na co dzień.

Aby zobaczyć wykres świecowy dla dowolnego instrumentu finansowego, należy pobrać platformę MetaTrader. Jest ona całkowicie bezpłatna. Kliknij w poniższy baner, aby rozpocząć:

Co przedstawiają wykresy świecowe walut?

Jak wspomniano wcześniej, świeczki są sposobem na przedstawienie ruchu ceny w pewnym okresie czasu. Co więcej, mogą dostarczyć użytecznych informacji, takich jak nastroje rynkowe lub możliwe odwrócenia tendencji na wybranych rynkach, pokazując ruch cen w określony sposób.

Nauczenie się tego, jak czytać wykresy świecowe, jest dobrym punktem wyjścia do późniejszego wykorzystania tej techniki w handlu.

Kiedy czymś handlujesz, a szczególnie gdy jest to Forex, będziesz stosować wykresy cen, aby obserwować ruchy tych cen na poszczególnych rynkach. Jeśli porównamy na przykład wykresy liniowe i wykresy świecowe, zobaczymy wyraźne różnice:

Źródło: MT5 Admiral Markets, EURUSD, wykres H4. Sporządzono dnia 08 października 2020 r., godz. 11:45. UWAGA: Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

Wykres liniowy jest bardzo prostą metodą prezentacji ruchu ceny. Wyświetla informację w postaci linii, używając szeregu danych punktowych. Jest to rodzaj wykresu, na który można natknąć się oglądając różne czasopisma i gazety, które przedstawiają ruch cen akcji.

Ucząc się, jak odczytywać wykresy świecowe, zauważamy, że prezentują one ruch ceny, chociaż nie składają się z prostej linii, lecz z szeregu pojedynczych świeczek.

Traderzy na rynku Forex wolą czytać wykresy świecowe walut, ponieważ zawierają znacznie więcej informacji w porównaniu z wykresem liniowym i mogą być bardziej przydatne przy podejmowaniu rozsądnych decyzji transakcyjnych. Wykres liniowy jest nieskomplikowany i pokazuje ruchy cen w postaci linii, podczas gdy wykresy świecowe zawierają więcej informacji w odniesieniu do każdej pojedynczej świeczki.

Budowa wykresów świecowych

Aby dowiedzieć się, jak czytać wykres świecowy musisz poznać poszczególne elementy budowy świecy. Świeca japońska składa się z następujących elementów:

Korpus

Jeśli spojrzysz na wykres świecowy walut, zobaczysz figurę w kształcie prostokątnego pudełka. To jest tak zwany korpus, czy też ciało i jest najszerszą częścią świeczki. To pierwszy krok do odczytania wykresów świecowych. Ten korpus przedstawia poziomy otwarcia i zamknięcia określonego przedziału czasu.

Oznacza to, że jeśli wykres jest wykresem jednogodzinnym, wówczas korpus każdej świeczki pokazuje cenę otwarcia dla tego jednogodzinnego okresu, a także cenę zamknięcia dla tego jednogodzinnego okresu. Wykres przedstawiający cenę otwarcia, maksimum, minimum i zamknięcia za dany okres jest określany jako wykres Forex OHLC.

Knot, włos lub cień

Górna i dolna linia korpusu świecy, która reprezentuje cały ruch ceny (minimalną i maksymalną cenę) osiągniętą w określonych ramach czasowych, wskazująca na wzrost lub spadek.

Kolor

Różne kolory korpusu mówią, czy świeczka jest bycza (co oznacza, że cena wzrosła) czy niedźwiedzia (co oznacza, że cena spadła). Można je dostosować, według własnych preferencji. W naszych przykładach zastosujemy kolor niebieski dla byczych świec i kolor czerwony dla niedźwiedzich.

Dzięki możliwości użycia tych wykresów w różnych interwałach (H1, D1, itd.), pojedyncza świeczka zawiera cztery kluczowe informacje o cenach z danego interwału:

 • Cenę otwarcia

Po zamknięciu poprzedniej świecy, zaczyna się formować nowa, której punktem wyjścia jest poziom zamknięcia poprzedniej świecy. Mogą być wyjątki, jeśli na rynku pojawia się luka cenowa.

 • Cenę zamknięcia

Jeśli świeca jest bycza stanowi najwyższy poziom (górną granicę) korpusu. W przypadku, gdy jest niedźwiedzia, będzie to najniższy poziom (dolna granica) ciała świecy. Od tego poziomu, w normalnych warunkach, rozpoczyna się następna świeca.

 • Cena maksymalna

Jest to najwyższy poziom osiągnięty przez cenę w danym przedziale czasowym. Cena oscyluje i oznacza maksimum na końcu knota. Jest on krótszy, gdy kurs zamknięcia znajduje się na szczycie świecy.

 •  

Jest to najniższy poziom osiągnięty przez cenę w danym przedziale czasowym. Cena oscyluje i oznacza niski poziom na końcu knota. Jest on krótszy, gdy kurs zamknięcia znajduje się przy dolnym końcu świecy.

Na poniższym obrazku widzimy, jak interpretować japońskie świece:

Jest oczywiste, że wykresy świecowe walut są często wykorzystywane w technicznej analizie formacji cen na rynku walutowym. Jak widać na powyższym zdjęciu:

 • Jeśli cena zamknięcia jest wyższa niż cena otwarcia powstaje niebieska (bycza) świeca.
 • Jeśli cena zamknięcia jest niższa niż cena otwarcia powstaje czerwona (niedźwiedzia) świeca.

Wykres świecowy jak czytać japońskie świece

Sygnał dostarczany przez świecę reprezentuje sygnał trendu wzrostowego lub spadkowego. Japońskie świece bardzo dobrze pokazują ruch cen na rynku, swoją wielkością, jak również odległością pomiędzy ceną maksymalną a minimalną.

Patrząc na japońskie świece na wykresie świecowym, inwestorzy mogą określić siłę trendu.

Japońskie wykresy świecowe pozwalają na głębszą analizę. Traderowi będzie łatwiej dostrzec trend na rynku obserwując:

 • Długość cienia
 • Kolor
 • Różne formacje japońskich świec

Długość cienia japońskiej świecy wskazuje najwyższy i najniższy punkt osiągnięty przez cenę danego aktywa, który ma być analizowany na wybranym interwale.

⚠️ Jeśli widzimy długie knoty na szczycie byczych (niebieskich) świec podczas trendu wzrostowego, może to oznaczać, że rynek traci siłę i wkrótce pojawi się nowy trend.

⚠️ Jeśli widzimy długie knoty u dołu niedźwiedzich (czerwonych) świec w trendzie spadkowym, możemy spodziewać się odwrócenia trendu.

Analiza długości knota (cienia) w stosunku do świecy jest ważna, ponieważ może ona dać obraz siły sygnału.

Ważne jest, aby wiedzieć, że szczyt świecy tworzy poziomy oporu, a jej podstawa poziomy wsparcia. Im dłuższa świeca, tym ważniejsze są wsparcia i opory wyznaczane odpowiednio przez górną i dolną krawędź świecy.

Poniżej przedstawiamy przykład, jak rozpoznać poziomy wsparcia i oporu na wykresie świecowym.

Źródło: Rachunek demonstracyjny, MetaTrader 5 Supreme Edition, EURUSD, wykres H4. Zakres danych: od 2 czerwca 2020 r. do 17 lipca 2020 r. Sporządzono dnia 17 lipca 2020 r. UWAGA: Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

Jak czytać wykresy świecowe - czy kolor ma znaczenie?

Jak wcześniej wspomnieliśmy można ustawić kolor świeczek zgodnie z osobistymi preferencjami za pomocą oprogramowania do handlu. Jak czytać wykresy świecowe? Logicznie rzecz biorąc, jeśli świeczka jest bycza, to cena otwarcia jest najczęściej na dole, a cena zamknięcia jest prawie zawsze na górze. Jeśli świeczka jest niedźwiedzia, cena otwarcia jest niezmiennie na górze, a cena zamknięcia zawsze na dole.

Używanie różnych kolorów jest dobrym sposobem na natychmiastowe określenie, czy świece są bycze czy niedźwiedzie. Wykorzystajmy tą teorię w praktyce przy wykorzystaniu innego przykładu, który pomoże pokazać, jak odczytywać wykresy świecowe.

Wyobraź sobie, że świeczka ma interwał równy jednemu dniu (więc świeczka tworzona jest przez jeden dzień). Załóżmy, że para walutowa EUR/USD będzie służyć jako przykład. W naszym przypadku kolor niedźwiedzi jest czarny (może być również czerwony lub pomarańczowy), a byczy jest biały (może być również zielony lub niebieski). Wyobraź sobie, że masz następującą świecę: jest niedźwiedzia, ponieważ ma kolor pomarańczowy.

Oznacza to, że w ciągu jednego dnia cena pary EUR/USD spadła. Ponadto w ciągu tego dnia było więcej sprzedający niż kupujących. Cena na koniec dnia była niższa w porównaniu z momentem otwarcia. Gdyby zaczęło tworzyć świecę od ceny 1,38269, to na koniec dnia hipotetycznie mogłoby to być 1,34488. Cienie (czasem zwane też knotami) wskażą najwyższą cenę dnia oraz najniższą.

Ten przykład jak czytać wykresy świecowe pokazuje po prostu OHLC z konkretnego dnia. Jeśli chciałbyś zobaczyć ruch ceny bardziej szczegółowo, po prostu przechodzisz na niższy interwał. Korzystając z powyższego przykładu analizy wykresów świecowych, aby dowiedzieć się więcej o tym, co wydarzyło się w ciągu dnia, można przejść do wykresu świecowego w interwale godzinowym.

Takie wykresy świecowe przedstawiałby świeczki, które dokładniej pokazują ruch cen w ciągu tego konkretnego dnia. Jeśli chcesz uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat zachowania ceny, mądrą decyzją będzie przejście do wykresu 15-minutowego lub pięciominutowego. Wątek jak odczytywać wykresy świecowe zakończmy innym przykładem:

Wyobraź sobie, że mamy świeczkę, który jest bycza (jest niebieska). To oznacza dla nas, że w ciągu godziny cena EUR/USD wzrosła. Ponadto w ciągu tej godziny było więcej kupujących niż sprzedających. Cena była znacznie wyższa pod koniec godziny, w porównaniu z poziomem z początku godziny, z otwarciem. Na przykład cena na początku godziny wynosiła 1,3009, a na koniec godziny cena zamknęła wynosiła 1,3171. Ponownie cienie/knoty wskazują maksimum i minimum ceny pary EUR/USD w ciągu tej godziny.

Jak czytać wykres świecowy - ramy czasowe

Japońskie świece są używane na różnych interwałach. Technicznie rzecz biorąc, jeśli wybierzemy wykres świecowy z interwałem 30-minutowym, każda świeca przedstawia zachowanie ceny w okresie 30 minut podczas sesji na rynku. Podobnie, jeśli wykres jest ustawiony na 15-minutowym interwale, każda świeca uformuje się po 15 minutach.

Dokonajmy głębszej analizy wykresów świecowych. Przyjrzyjmy się dwóm wykresom pary walutowej EUR/USD, jeden 30-minutowy i drugi 5-minutowy:

Źródło: Rachunek demonstracyjny - MetaTrader 5 Supreme Edition - Porównanie EURUSD M5 i M30. Sporządzono dnia 17 lipca 2020 r. UWAGA: Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

 • Jak przed chwilą wspomnieliśmy, czas otwarcia i zamknięcia świecy na interwale 30-minutowym będzie wynosił 30 minut, pokazując zachowanie cen w tym samym okresie na jednej świecy.
 • Dlatego też, kiedy spojrzymy na wykres 5-minutowy, będziemy musieli poczekać, aż uformuje się 6 japońskich świec, aby zobaczyć ewolucję ceny w tym samym okresie, co świeca 30-minutowa.

Jeśli chcesz od doświadczonych traderów dowiedzieć się więcej o tym, jak odczytywać wykresy świecowe, możesz to zrobić, rejestrując się do DARMOWYCH webinarów Admiral Markets. Naśladuj profesjonalnych traderów dzięki przewodnikom krok po kroku, w jaki sposób uzyskać jak najlepszy wynik w handlu przy wykorzystaniu świeczek. Kliknij na poniższy banner, aby się zarejestrować!

Wykres świecowy - jak określić liczbę pipsów w świeczce

Świece dają nam miarę ruchu cen między ich maksimum a minimum. Wysokość świecy działa jak opór lub wsparcie. Im większa świeca, tym silniejszy jest jej poziom wsparcia bądź oporu.

Ale jak można zmierzyć długość świecy w pipsach? To bardzo proste. Najpierw kliknij na ikonę "krzyżyka" znajdującą się w górnym menu MetaTradera.

Można również użyć skrótu klawiaturowego CTRL+F, który spowoduje, że na Twoim wykresie zamiast kursora myszy pojawi "krzyżyk".

Aby zmierzyć rozmiar świecy, wykonaj poniższe kroki:

Aby określić rozmiar świecy wystarczy, że:

 • Umieść kursor na górze lub na dole wierzchołka danej świecy.
 • Kliknij lewym przyciskiem myszy.
 • Przytrzymaj lewy przycisk.
 • Podążaj kursorem w dół lub górę świecy.
 • Szczegółowe informacje zostaną wyświetlone po prawej stronie symbolu krzyżyka.

Źródło: Rachunek demonstracyjny - MT5, EURUSD, Wykres 15-minutowy. Sporządzono dnia 15 października 2020 r. UWAGA: Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

Warto wspomnieć, że

 • Pierwsza wartość po lewej stronie przedstawia cenę, przy której aktualnie znajduje się ikona krzyżyka.
 • Druga mówi nam o liczbie świec.
 • Trzeci wskazuje liczbę punktów lub pipsów, czyli ile mierzy japońska świeca
 • Ostatnia, wskazuje procent wahania cen.

Informację o liczbie pipsów należy odczytać, przesuwając przecinek w lewo o jedno miejsce.

Przykład euro dolara - EUR/USD: jeśli odczytasz wartość wynoszącą 49, to w rzeczywistości jest to 4,9 pipsa

Możliwe jest również automatyczne odczytanie maksimum i minimum słupka na wykresie świecowym.

Jeśli umieścisz kursor myszy nad świecą, którą chcesz zmierzyć, wszystkie niezbędne informacje pojawią się w prawym dolnym rogu platformy handlowej MT5:

 • Data danej świecy
 • Lub: Cena otwarcia
 • H: Maksymalna cena
 • L: Minimalna cena
 • C: Cena zamknięcia

Aby zmierzyć świecę w pipsach, wystarczy wziąć pod uwagę cenę maksymalną i minimalną:

H (Cena maksymalna) - L (Cena minimalna)


Źródło: Rachunek demonstracyjny - MetaTrader 5 Supreme Edition - EURUSD - Wykres M30 - Zakres danych: od 16 lipca 2020 r. do 17 lipca 2020 r. Sporządzono dnia 17 lipca 2020 r. UWAGA: Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

 • H = 1.14233
 • L = 1.1405

Rozmiar świecy wyniesie: H - L = 1,11467 - 1,11123 = 0,00179, czyli 17,9 pipsa.

Zanim przejdziesz dalej, jeśli chcesz poznać więcej terminów, strategii dotyczących handlu lub poszerzyć swoją wiedzę, możesz wziąć udział w naszym bezpłatnym 8-dniowym kursie online:

Jak czytać wykres świecowy - poznaj 8 najważniejszych formacji świecowych

W tej części artykułu przedstawimy najważniejsze japońskie formacje świecowe oraz ich przydatność w analizie technicznej. Są to:

1️⃣ Doji

2️⃣ Marubozu

3️⃣ Młot

4️⃣ Odwrócony młot

5️⃣ Wisielec

6️⃣ Objęcie hossy lub bessy

7️⃣ Przenikanie

8️⃣ Zasłona ciemnej chmury

Oczywiście poza wymienionymi istnieje wiele innych formacji świecowych na rynku Forex.

1️⃣ Wykres świecowy - świeca Doji

Świeca Doji to jedyna japońska świeca, która nie posiada korpusu. Cena otwarcia i zamknięcia świecy jest taka sama lub bardzo zbliżona, więc przybiera ona kształt krzyża.

Ta świeca może pojawić się zarówno podczas hossy, jak i bessy. Obecność formacji Doji na wykresie świecowym świadczy o niezdecydowaniu rynku, w którym kierunku ma zmierzać.

Na poniższym wykresie można zobaczyć kilka przykładów tego typu świec.

Źródło: Rachunek demo - MetaTrader 5 Supreme Edition - DAX40 (dawniej DAX30) - Wykres M30 - Zakres danych: od dnia 15-17 lipca 2020 r. Sporządzono dnia 16 lipca 2020 r. UWAGA: Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

Świece Doji dają neutralny, niedecydowany sygnał, więc, aby określić kierunek, należy obserwować pozostałe formacje świecowe.

Typ formacji: kontynuacja trendu odzwierciedlająca niezdecydowanie rynku

2️⃣ Wykres świecowy - świeca Marubozu

Świece momentum (odzwierciedlające silny momentum), takie jak świeca Marubozu, często pojawiają się w obszarach wsparcia i oporu.

Świeca Marubozu to solidna japońska świeca, która zwykle nie ma cienia. Ten rodzaj świecy daje silny sygnał trendu. Im większa świeca, tym mocniejszy sygnał, ponieważ japońska świeca Marubozu wyznacza wysoki próg wsparcia i oporu.

Marubozu oznacza po japońsku „łysy". Świece te zostały tak nazwane, ponieważ zazwyczaj nie mają knota. Spójrzmy na dwa przykłady świec Marubozu, aby lepiej zilustrować interpretację tej świecy.

Byczy Marubozu

Źródło: Rachunek demonstracyjny - MetaTrader 5 Supreme Edition - DAX40 - Wykres M30 - Zakres danych: od dnia 13-17 lipca 2020 r. Sporządzono dnia 17 lipca 2020 r. UWAGA: Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

 • Pojawienie się niebieskiej świecy Marubozu w trendzie wzrostowym oznacza możliwość kontynuacji trendu.
 • Pojawienie się niebieskiej świecy Marubozu w trendzie spadkowym może oznaczać koniec lub odwrócenie obecnego trendu.

Niedźwiedzi Marubozu

Źródło: Rachunek demonstracyjny - MetaTrader 5 Supreme Edition - DAX40 - Wykres M30 - Zakres danych: od dnia 9 lipca 2020 r. Do 17 lipca 2020 r. Sporządzono dnia 17 lipca 2020 r. UWAGA: Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

 • Pojawienie się czerwonej świecy Marubozu w trendzie spadkowym potwierdza możliwość kontynuacji trendu spadkowego na rynku Forex.
 • Pojawienie się czerwonej świecy Marubozu w trendzie wzrostowym wskazuje na możliwość odwrócenia trendu.

3️⃣ Wykres świecowy- świeca młot

Najważniejszym elementem świecy młot jest jej dolny knot, który generalnie stanowi co najmniej dwukrotną długość korpusu. Pojawiają się zwykle w trendzie spadkowym.

Źródło: Rachunek demo - MetaTrader 5 Supreme Edition - DAX40 - Wykres H1 - Zakres danych: od dnia 9-17 lipca 2020 r. Sporządzono dnia 17 lipca 2020 r. UWAGA: Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

Jak interpretować japońską świecę młot?

Młot, po angielsku Hammer, jest byczym sygnałem, który pojawia się pod koniec krótkoterminowego trendu spadkowego, aby wznowić podstawowy trend. To samo dotyczy odwrotnego kierunku.

 • Typ formacji: odwrócenie trendu
 • Przyszły trend: byczy

4️⃣ Wykres świecowy - świeca odwrócony młot

Jak sama nazwa wskazuje, odwrócony młot na wykresie świecowym wygląda tak samo, jak młot opisywany wyżej, ale różnica polega na tym, że formacja jest symetrycznie przeciwna. Oznacza to, że długi cień, charakterystyczny dla młota znajduje się u góry.

Źródło: Rachunek demonstracyjny - MetaTrader 5 Supreme Edition - DAX40 - Wykres za I półrocze - Zakres danych: od dnia 26 czerwca 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. Sporządzono dnia 17 lipca 2020 r. UWAGA: Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

Formacja ta prognozuje zmianę trendu ze spadkowego na wzrostowy, tak jak w przypadku młota, a także wskazuje na możliwy sygnał zwyżkowy.

5️⃣ Wykres świecowy - świeca wisielec

Świeca wisielec swoim kształtem przypomina formację młota. Różnica jednak polega na tym, że wisielec pojawia się w trendzie wzrostowym, a nie spadkowym, jak w przypadku młota.

Źródło: Rachunek demonstracyjny - MetaTrader 5 Supreme Edition - GBPUSD - Wykres H1- Zakres danych: od 2 lipca 2020 r. do 8 lipca 2020 r. Sporządzono dnia 17 lipca 2020 r. UWAGA: Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

Ta świeca ostrzega o możliwym końcu obecnego trendu wzrostowego, więc często można przewidzieć odwrócenie trendu.

 • Typ formacji: odwrócenie trendu
 • Przyszły trend: niedźwiedzi

6️⃣ Wykres świecowy - świeca objęcia

Ten model japońskiej świecy jest jednym z wiodących formacji na rynku forex.

Formacja ta składa się z 2 świec i może być zarówno niedźwiedzim, jak i byczym objęciem. Reprezentuje krótkoterminowe odwrócenie lub kontynuację trendu, w zależności od tego, jakiego typu jest i gdzie się znajduje. Zobaczmy.

Bycze objęcie - objęcie hossy

Japońska świeca obejmująca (ang. Engulfing) tworzy formację byczego objęcia, jeśli składa się z pierwszej czerwonej świecy, po której następuje dłuższa niebieska świeca, gdzie cena zamknięcia jest wyższa, a cena otwarcia jest niższa niż poprzednia świeca.

Źródło: Rachunek demonstracyjny - MetaTrader 5 Supreme Edition - DAX40 - Wykres za I półrocze - Zakres danych: od 2 lipca 2020 r. do 8 lipca 2020 r. Sporządzono dnia 17 lipca 2020 r. UWAGA: Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

Dlatego też objęcie hossy składa się z 2 świec. Druga świeca jest zawsze większa niż pierwsza i jest byczą świecą obejmującą (popytową).

 • Typ formacji: odwrócenie trendu
 • Przyszły trend: byczy

Niedźwiedzie objęcie - objęcie bessy

Japońska świeca obejmująca tworzy formację niedźwiedziego objęcia, jeśli składa się z pierwszej niebieskiej świecy, po której następuje dłuższa czerwona świeca, gdzie cena otwarcia jest wyższa, a cena zamknięcia jest niższa niż poprzednia świeca.

Źródło: Rachunek demonstracyjny - MetaTrader 5 Supreme Edition - DAX40 - Wykres H1 - Zakres danych: od 24-30 czerwca 2020 r. Sporządzono dnia 17 lipca 2020 r. UWAGA: Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

Objęcie bessy składa się z dwóch świec. Druga świeca jest zawsze większa niż pierwsza i jest niedźwiedzią świecą obejmującą (podażową).

 • Typ formacji: odwrócenie trendu
 • Przyszły trend: niedźwiedzi

7️⃣ Wykres świecowy - świeca przenikania

Formacja przenikania składa się z dwóch świec, jednej niedźwiedziej (czerwonej) i drugiej byczej (niebieskiej).

Sygnał ten pojawia się, gdy druga (bycza) świeca zamyka się powyżej połowy korpusu poprzedniej niedźwiedziej świecy.

Jeżeli rynek od dłuższego czasu znajduje się w trendzie spadkowym pojawienie się formacji przenikania może być sygnałem byczego odwrócenia lub przynajmniej większej korekty. Często pojawia się ona na rynku Forex.

Źródło: Rachunek demonstracyjny - MetaTrader 5 Supreme Edition - GBP / USD - Wykres D1 - Zakres danych: od 1 maja 2018 r. Do 5 lipca 2018 r. Sporządzono dnia 17 lipca 2020 r. UWAGA: Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

 • Typ formacji: odwrócenie trendu
 • Przyszły trend: byczy

8️⃣ Wykres świecowy - świeca zasłona ciemnej chmury

Ta formacja składa się z:

 • Świecy 1 - niebieskiej
 • Świecy 2 - czerwonej: jej cena otwarcia znajduje się powyżej maksimum z poprzedniego dnia. Z drugiej strony cena zamknięcia czerwonej świecy będzie znajdować się poniżej środka korpusu niebieskiej świecy. Uważaj, druga świeca nie zamyka się poniżej korpusu pierwszej świecy.

Zasłona ciemnej chmury pojawia się w trendach wzrostowych i wskazuje na odwrócenie trendu.

Źródło: Rachunek demo - MetaTrader 5 Supreme Edition - GBPUSD - Wykres D1- Zakres danych: od 6 grudnia 2019 r. do 13 lutego 2019 r. Sporządzono dnia 17 lipca 2020 r. UWAGA: Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

 • Typ formacji: odwrócenie trendu
 • Przyszły trend: niedźwiedzi

Przejdźmy teraz do bardziej złożonych formacji na wykresach świecowych! Zanim jednak zaczniesz czytać dalej, nie zapomnij wypróbować konta demo. Otwierając bezpłatny rachunek demonstracyjny, otrzymasz wirtualne środki, które pozwolą Ci handlować bez ponoszenia żadnego ryzyka. Dzięki temu będziesz mógł obserwować wszystkie formacje na wykresach świecowym, o których piszemy w tym artykule.

OTWÓRZ KONTO REAL

Poznaj wykres świecowy i rodzaje świec japońskich

Przyjrzyjmy się teraz innym rodzajom świec japońskich, które prezentują wykresy świecowe oraz dowiedzmy się, jak je interpretować.

Wykres świecowy - koncepcja świecy Master

Koncepcja świecy master jest znana wszystkim profesjonalnym traderom, którzy używają Price Action. Została po raz pierwszy wprowadzona przez Forex Factory, którą z czasem dopracowano.

Świeca główna jest definiowana przez 30-150 pipsowy zakres, która po wystąpieniu formacji engulfing obejmuje kolejne 4/5 świec. Wybicie głównej świecy jest możliwe, jeśli piąta, szósta lub siódma świeca pokona ten zakres. To potwierdza sygnał mocnego wybicia.

Bycza świeca Master - przykład

Źródło: Rachunek demonstracyjny - MetaTrader 5 Supreme Edition - USDJPY - Wykres D1 - Zakres danych: od 7 marca 2018 r. do 14 maja 2018 r. Sporządzono dnia 16 lipca 2020 r. UWAGA: Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

Typ formacji: kontynuacja trendu

 • Trend: byczy

Niedźwiedzia świeca Master - przykład

Źródło: Rachunek demonstracyjny - MetaTrader 5 Supreme Edition - USDJPY - Wykres D1 - Zakres danych: od 22 listopada 2019 r. do 30 stycznia 2020 r. Sporządzono dnia 17 lipca 2020 r. UWAGA: Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

Ta formacja, którą możemy zaobserwować na wykresie świecowym jest niezwykle skuteczna w połączeniu ze wskaźnikiem .

 • Typ formacji: kontynuacja trendu
 • Trend: niedźwiedzi

Ten wzór na wykresie świecowym pojawia się po dużym ruchu na parze walutowej Forex identyfikowanym ze świecą Master. Po zdefiniowaniu tej świecy rynek konsoliduje się przez kilka świec, zanim ponownie zacznie trend.

Wykres świecowy - Trzy białe żołnierze

Aby poprawnie zidentyfikować tą formację, musimy obserwować 3 świece. Każda świeca otwiera się i zamyka na wyższych poziomach niż poprzednia świeca.

Uwaga dla każdej świecy, cena otwarcia musi znajdować się na poziomie korpusu świecy z dnia poprzedniego.

Źródło: Rachunek demonstracyjny - MetaTrader 5 Supreme Edition - USDJPY - Wykres D1 - Zakres danych: od 28 sierpnia 2019 r. Do 9 stycznia 2019 r. Sporządzono dnia 17 lipca 2020 r. UWAGA: Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

Trzy kolejne świece, o których mowa są niebieskie, podczas gdy rynek ma tendencję wzrostową.

 • Typ formacji: kontynuacja trendu
 • Trend: byczy

Wykres świecowy - trzy czarne kruki

Liczba japońskich świec w setupie wynosi 3. Świece stopniowo zamykają się po niższej cenie niż poprzednia świeca. Uwaga dla każdej świecy, cena otwarcia musi znajdować się na poziomie korpusu świecy z dnia poprzedniego.

Źródło: Rachunek demonstracyjny - MetaTrader 5 Supreme Edition - GBPUSD - wykres H4 - Zakres danych: od 30 lipca 2019 r. do 20 sierpnia 2019 r. Sporządzono dnia 17 lipca 2020 r. UWAGA: Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

W trendzie spadkowym pojawiają się kolejno trzy czerwone świece. Jest to wyraźny sygnał kontynuacji trendu.

 • Typ formacji: kontynuacja trendu
 • Trend: niedźwiedzi

Wykres świecowy - świeca Harami

Harami jest formacją składającą się z dwóch świec. Na rynku dominuje określony trend.

Harami wzrostowe

Korpus pierwszej świecy jest czerwony zaś drugiej byczej świecy niebieski. Aby można było mówić o harami wzrostowym, druga świeca musi być całkowicie zakryta korpusem poprzedniej czerwonej świecy, co jest dokładnym przeciwieństwem świecy obejmującej, którą widzieliśmy powyżej.

Źródło: Rachunek demonstracyjny - MetaTrader 5 Supreme Edition - USDJPY - Wykres za I półrocze - Zakres danych: 23 czerwca 2020 r. do 14 lipca 2020 r. Sporządzono dnia 17 lipca 2020 r. UWAGA: Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

Typ formacji: odwrócenie trendu

 • Przyszły trend: byczy

Harami spadkowe

Korpus pierwszej świecy jest niebieski, a drugiej czerwony. Aby można było mówić o harami spadkowym, druga świeca musi być całkowicie zakryta korpusem poprzedniej niebieskiej świecy.

Źródło: Rachunek demonstracyjny - MetaTrader 5 Supreme Edition - USDJPY - Wykres za I półrocze - Zakres danych: od 11 lutego 2020 r. Do 4 marca 2020 r. Sporządzono dnia 17 lipca 2020 r. UWAGA: Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

 • Typ formacji: odwrócenie trendu
 • Przyszły trend: niedźwiedzi

Wykres świecowy - gwiazda poranna

Liczba świec w setupie wynosi 3. Gwiazda poranna powstaje po krótkotrwałym ruchu spadkowym.

Formacja ta rozpoczyna się od pierwszej długiej czerwonej świecy w pełni potwierdzającej dominujący trend. Druga świeca, bez względu na kolor ma krótki korpus i otwiera się luką cenową. Trzecia świeca również otwiera się luką, a jej korpus musi być koloru niebieskiego.

Źródło: Rachunek demonstracyjny - MetaTrader 5 Supreme Edition - GBP / USD - Wykres H1 - Zakres danych: od 21 lutego 2020 r. do 27 lutego 2020 r. Sporządzono dnia 17 lipca 2020 r. UWAGA: Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

Ta formacja wykresu świecowego wskazuje na mocno prawdopodobne odwrócenie dotychczasowego trendu.

 • Typ formacji: odwrócenie trendu
 • Przyszły trend: byczy

Wykres świecowy - gwiazda wieczorna

Liczba świec w setupie wynosi zawsze 3. Gwiazda wieczorna formuje się po krótkoterminowym ruchu zwyżkowym. Pierwsza świeca jest koloru niebieskiego. Druga to świeca tzw. gwiazda (czerwona lub niebieska), która otworzyła się luką. Ostatnia, trzecia świeca w formacji charakteryzuje się długim czerwonym korpusem.

Źródło: Rachunek demonstracyjny - MetaTrader 5 Supreme Edition - DJI30 - Wykres H1 - Zakres danych: od 15-22 kwietnia 2020 r. Sporządzono dnia 17 lipca 2020 r. UWAGA: Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

Ta formacja wykresu świecowego wskazuje na prawdopodobne odwrócenie trendu spadkowego na danym instrumencie CFD.

 • Typ formacji: odwrócenie trendu
 • Przyszły trend: niedźwiedzi

Gwiazda wieczorna i poranna to ważne formacje, ponieważ mają wyższy niż średni wskaźnik skuteczności. Mimo to twoje spekulacje muszą być absolutnie potwierdzone pojawieniem się trzeciej świecy.

Wykres świecowy - porzucone dziecko

Formacja porzuconego dziecka to charakterystyczny układ trzech świec. Niezależnie od tego, czy jest to sygnał zwyżkowy, czy spadkowy wzór ten wymaga pojawienia się świecy Doji, która została omówiona wcześniej w tym artykule, umieszczonej w centrum omawianej formacji.

Między świecami 1 - 2 i 2 - 3 występują luki cenowe.

W trendzie spadkowym sygnał japońskiej świecy identyfikuje możliwe krótkoterminowe odwrócenie trendu.

Spadkowe porzucone dziecko

Źródło: Rachunek demonstracyjny - MetaTrader 5 Supreme Edition - DAX40 - Wykres M5 - Zakres danych: od 28 października 2019 r. do 29 października 2019 r. Sporządzono dnia 17 lipca 2020 r. UWAGA: Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

 • Typ formacji: odwrócenie trendu
 • Przyszły trend: niedźwiedzi

Wzrostowe porzucone dziecko

Źródło: Rachunek demonstracyjny - MetaTrader 5 Supreme Edition - DAX40 - Wykres M15 - Zakres danych: od 6 listopada 2019 r. do 7 listopada 2019 r. Sporządzono dnia 17 lipca 2020 r. UWAGA: Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

 • Typ wzoru: odwrócenie trendu
 • Przyszły trend: byczy

Jak czytać wykres świecowy, aby rozpoznać formację

Aby rozpoznać formację na wykresie świecowym, musimy wykonać 3 kroki:

 • Poczekaj na zamknięcie ostatniej świecy,
 • Potwierdź zgodność uformowanej świecy z oczekiwaną formacją, uwzględniając poziomy wsparcia i oporu
 • Wykorzystaj wzór japońskiej świecy w swojej strategii handlowej.

Teraz, gdy wiesz, jak rozpoznać różne wzory japońskich świec, powinieneś nauczyć się uwzględniać właściwe świece tworzące formację i pomijać te, które ich nie dotyczy.

Tworzenie japońskiej formacji świecowej jest sygnałem, który tłumaczy graficznie psychologię inwestorów w danym momencie na rynku. Jak każdy sygnał, nie jest on samowystarczalny i wymaga potwierdzenia przed uzasadnieniem otwarcia pozycji.

Rozwińmy wszystkie kroki:

✅ Potwierdź formację na wykresie świecowym po zamknięciu ostatniej świecy

Zasadniczym pierwszym krokiem w potwierdzeniu powstania nowej formacji świecowej jest zamknięcie ostatniej świecy.

Wykresy świecowe graficznie tłumaczą zachowania inwestorów na danym interwale. Tak długo, jak świeca nie zamknie nie posiadasz wszystkich elementów tworzących formację, zatem możesz tylko zgadywać.

Jeśli zauważysz, że tworzy się pewien wzór, a aktualna świeca nie uformowała się do końca, musisz poczekać na zamknięcie tej świecy, aby potwierdzić sygnał. W rzeczywistości, w ostatniej chwili może pojawić się zwiększona zmienność na rynku, która całkowicie zmieni wygląd świecy i anuluje formację, której się spodziewałeś.

✅ Potwierdź formację na wykresie świecowym za pomocą poziomów wsparcia i oporu

Połączenie wykresów świecowych z analizą techniczną jest potężnym narzędziem do przewidywania zmian cen. Jednakże, rozsądne może być połączenie ich z psychologicznym poziomem cen na rynku, w celu potwierdzenia sygnału, jaki daje formacja świecowa.

Możesz użyć poziomów wsparcia i oporu, aby potwierdzić, na przykład odwrócenie trendu lub moment wahania. Wskaźnik Pivot Point odzwierciedla również psychologiczne poziomy cen, które mogą być szczególnie pomocne w potwierdzaniu sygnałów z formacji świecowych, zwłaszcza dla traderów intraday.

✅ Wykorzystaj formacje wykresów świecowych w swojej strategii handlowej

Układ japońskich świec w tradingu dostarcza ważnych informacji o zachowaniach inwestorów na rynku. Wiedza ta pomaga potwierdzić sygnałów twojej strategii handlowej.

Żaden wskaźnik techniczny nie jest sam w sobie wystarczający do handlu. Aby zminimalizować fałszywe sygnały, musisz zebrać informacje z różnych źródeł. Na przykład możesz połączyć japońskie świece (podejście psychologiczne) i wstęgi Bollingera (aby uwzględnić zmienność) w swojej strategii transakcyjnej.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o japońskich formacjach świecowych, możesz obejrzeć poniższy film na naszym kanale YouTube:

Wykresy świecowe z Admiral Candle Countdown

Jak już wspomnieliśmy, moment zamknięcia świecy na wykresie świecowym jest kluczowym elementem potwierdzającym tworzenie się formacji. Jeśli chcesz bezpośrednio na wykresie wyświetlić pozostały czas do zamknięcia rzeczywistej świecy w bieżącym interwale, możesz skorzystać ze wskaźnika Admiral Candle Countdown.

Jest to wskaźnik, który znajduje się w ekskluzywnym dodatku MetaTrader Supreme Edition. Jeśli jeszcze go nie pobrałeś, kliknij już teraz w poniższy baner. Wtyczka jest całkowicie darmowa, a oprócz Admiral Candle Countdown, dostarczy Ci wiele potężnych narzędzi, które pomogą Ci w opracowywaniu własnej strategii:

Ten licznik czasu pozwala szybko zorientować się, jak długo należy czekać na potwierdzenie identyfikowanej formacji. Dzięki niemu zaoszczędzisz cenny czas: jeśli okaże się, że pozostało Ci go dużo, możesz przeanalizować inny wykres, zamiast czekać, nic nie robiąc.

Traderzy wykorzystujący scalping, czyli 1-minutową strategię również uznają wskaźnik za szczególnie użyteczny. W rzeczywistości, wiele komputerów i platform transakcyjnych nie wyświetla minut na zegarze. Jednakże dla skalpera czas jest istotny, aby w odpowiednim momencie otworzyć i zamknąć pozycję, gdyż każda minimalna zmiana może spowodować znaczne straty.

Aby dodać wskaźnik, należy przejść do swojej platformy transakcyjnej i w oknie "Nawigator" dwukrotnie kliknąć na "Admiral Candle Countdown". Możesz dostosować parametry wskaźnika w zależności od swoich preferencji.

 • Wybierz interwał świecy: może być aktualny, aby wyświetlić czas odpowiadający ramom czasowym Twojego wykresu lub odpowiednio wyższy, jeśli należysz do inwestorów, którzy korzystają z wyższych ram czasowych do potwierdzenia sygnału.
 • Wybierz swoją strefę czasową: strefę czasową platformy handlowej, czas lokalny, strefę czasową VPS …
 • Określ, gdzie powinien pojawić się stoper: obok świecy, w lewym górnym rogu, w prawym dolnym rogu ...
 • Dla lepszej widoczności, wskaż wybrany rozmiar i kolor czcionki

Stoper pojawia się bezpośrednio na wykresie i pozwala Traderowi na bardzo szybkie podjęcie decyzji inwestycyjnej - już w pierwszej sekundzie po potwierdzeniu lub nie japońskiej świecy.

Źródło: Rachunek demonstracyjny - MetaTrader 5 Supreme Edition - Admiral Candle Countdown - DAX40 - Wykres M5 - Zakres danych: od 14 stycznia 2020 r. Sporządzono dnia 14 stycznia 2020 r. UWAGA: Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

Jak widać powyżej, po dodaniu wskaźnika do wykresu informuje nas, że pozostała 1 minuta i 36 sekund do zamknięcie japońskiej świecy.

Wykresy świecowe - Strategia Price Action

Rzućmy okiem na strategię Price Action wykorzystującą średnie ruchome i japońskie formacje świecowe.

Oto charakterystyka strategii:

Wskaźniki

➜ Wykładnicza średnia krocząca

 • 30
 • 60
 • 100

Sygnały wejścia w pozycję

Będą dostarczane przez różne japońskie formacje świecowe:

 • Doji
 • Marubozu
 • Młot
 • Wisielec
 • Odwrócony młot
 • Objęcie hossy lub bessy
 • Przenikanie
 • Zasłona ciemnej chmury

Interwał

4H

Aby lepiej zrozumieć omawianą strategię, poniżej znajduje się kilka wykresów z:

 • 20- okresową wykładniczą średnią krocząca oznaczoną na niebiesko.
 • 60-okresową wykładniczą średnią kroczącą oznaczoną na czerwono
 • 100-okresową wykładniczą średnią krocząca oznaczoną na zielono.

Strategia jest bardzo prosta. Trzy wykładnicze średnie kroczące muszą być odpowiednio wyrównane, aby pokazać silny i jednoznaczny trend.

 • Kiedy niebieska wykładnicza średnia ruchoma znajduje się poniżej czerwonej i zielonej wykładniczej średniej ruchomej występuje trend spadkowym.
 • Kiedy niebieska wykładnicza średnia ruchoma znajduje się powyżej czerwonej i zielonej wykładniczej średniej ruchomej występuje trend wzrostowy.

Trend wzrostowy

Źródło: Rachunek demo - MetaTrader 5 Supreme Edition - EURUSD - wykres H4 - Zakres danych: od 19 listopada 2019 r. do 7 stycznia 2020 r. Sporządzono dnia 14 stycznia 2020 r. UWAGA: Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

Trend spadkowy

Źródło: Rachunek demonstracyjny - MetaTrader 5 Supreme Edition - EURUSD - wykres H4 - Zakres danych: od 24 czerwca 2019 r. do 8 sierpnia 2019 r. Sporządzono dnia 14 stycznia 2020 r. UWAGA: Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

Zwróć uwagę, że wykładnicze średnie kroczące muszą być odpowiednio wyrównanie, aby wskazać trend na rynku Forex.

Jeśli wykładnicze średnie kroczące są przeplatane oznacza to, że tak naprawdę nie mamy wyraźnego trendu wzrostowego lub spadkowego, zatem rynek Forex może w tym momencie znajdować się w trendzie bocznym.

Sygnały handlowe

 • Wejście w pozycję jest dokonywane, gdy cena zbliża się do wykładniczych średnich kroczących.
 • Kiedy widzimy crossover ("skrzyżowanie"), poczekaj na byczą lub niedźwiedzią świecę, zgodnie z aktualnym trendem.
 • Wejście w pozycję następuje w oparciu o sygnały formacji świecowej, o których wspomnieliśmy powyżej.

Przykład krótkich pozycji:

Źródło: Rachunek demonstracyjny - MetaTrader 5 Supreme Edition - EURUSD - wykres H4 - Zakres danych: od 30 października 2019 r. do 22 listopada 2019 r. Wykonano dnia 14 stycznia 2020 r. UWAGA: Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

Przykład długich pozycji:

Źródło: Rachunek demo - MetaTrader 5 Supreme Edition - EURUSD - wykres H4 - Zakres danych: 15 listopada 2019 r. do 3 stycznia 2020 r. Wykonano dnia 14 stycznia 2020 r. UWAGA: Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

Jak czytać wykres świecowy - wniosek

Jak mogliśmy przekonać się w tym artykule, wiedza o tym, jak czytać wykresy świecowe może naprawdę ułatwić handel na rynkach takich jak Forex. Są bardzo wygodnym narzędziem do pracy i nie powinieneś mieć trudności z ich codziennym stosowaniem.

Jak czytać wykresy świecowe? Prosto. Zwykła świeczka może pokazać znacznie więcej informacji niż wykres liniowy, ponieważ masz wszystkie niezbędne informacje o cenie, nawet to czy rynek był byczy i niedźwiedzi.

Traderzy, którzy nauczą się, jak czytać wykres świecowy i tym samym rozpoznawać japońskie wzory świecowe, mogą mieć jasny obraz wahań cen oraz kierunku i siły trendu na rynku Forex. W rzeczy samej korzystanie z japońskich świec jest niemalże wystarczające, jeśli są interpretowane we właściwy sposób.

Cel jest tutaj bardzo prosty: należy wiedzieć, kto w konkretnym momencie dominuje na rynku, czy są to kupujący, czy może sprzedający. Ten, kto wie, jak czytać wykres świecowy będzie w posiadaniu cennych informacji!

Handel na wykresie świecowym może być bardzo korzystny, jeśli odpowiednio zarządzasz swoim ryzykiem. Poćwicz na koncie demo, zanim zaczniesz handlować na realnym koncie! Powiedz nam, co myślisz o tym artykule na temat analizy technicznej i wykresach świecowych dla średnio- i długoterminowych traderów, zaczynając od zera.

Kiedy już przetestujesz swój trading na rachunku demo i poczujesz się gotowy, aby zacząć na prawdziwych rynkach, otwórz rachunek real:

Inne artykuły, które mogą Cię również zainteresować:

O Admiral Markets

Admiral Markets to broker o globalnej obecności, który jest regulowany i licencjonowany przez różne organy regulacyjne. Umożliwia handel na ponad 8 000 instrumentów finansowych, takich jak Forex i CFD na akcje, indeksy, obligacje, towary, ETF i kryptowaluty.

Poza wyżej wymienionymi zapewnia możliwość inwestowania w prawdziwe akcje i fundusze ETF. Dzięki Admiral Markets możesz bezpłatnie korzystać z najbardziej innowacyjnych platform handlowych, takich jak MetaTrader 4 i MetaTrader 5, a także ekskluzywnej wtyczki MetaTrader Supreme Edition. Zacznij handlować już dziś!

INFORMACJE O MATERIAŁACH ANALITYCZNYCH:

Podane dane dostarczają dodatkowych informacji dotyczących wszystkich analiz, szacunków, prognoz, spekulacji, przewidywań, przeglądów rynku, prognoz tygodniowych lub innych podobnych ocen lub informacji (zwanych dalej "Analizą") publikowanych na stronie internetowej Admiral Markets. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie:

1. Jest to komunikat marketingowy. Treści publikowane są wyłącznie w celach informacyjnych i w żaden sposób nie mogą być interpretowane jako doradztwa lub rekomendacji inwestycyjnej. Nie została ona przygotowana zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlega żadnemu zakazowi zajmowania się rozpowszechnianiem badań inwestycyjnych.

2. Każda decyzja inwestycyjna jest podejmowana indywidualnie przez każdego klienta, natomiast Admiral Markets nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z takiej decyzji, niezależnie od tego, czy została podjęta w oparciu się o Analizę, czy też nie.

3. W celu ochrony interesów naszych klientów i obiektywności Analizy, Admiral Markets ustanowił odpowiednie wewnętrzne procedury zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi.

4. Analiza jest przygotowywana przez niezależnego analityka (Eva Blanco) - niezależny współtwórca (zwanego dalej "Autorem") na podstawie osobistych szacunków.

5. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić, że wszystkie źródła Analizy są wiarygodne oraz że wszystkie informacje są prezentowane w możliwe najbardziej zrozumiały, terminowy, precyzyjny i kompletny sposób, Admiral Markets nie gwarantuje dokładności ani kompletności jakichkolwiek informacji zawartych w Analizie. Przedstawione dane liczbowe odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, które nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wskaźników.

6. Jakikolwiek rodzaj wcześniejszego lub modelowego wykonania instrumentów finansowych wskazanych w Publikacji nie powinien być interpretowany jako wyraźna lub domniemana obietnica, gwarancja lub implikacja przez Admiral Markets dla jakichkolwiek przyszłych wyników. Wartość instrumentu finansowego może zarówno wzrastać, jak i maleć, przy czym nie gwarantuje się zachowania wartości aktywów.

7. Instrumenty pochodne (w tym kontrakty CFD) mają charakter spekulacyjny i mogą prowadzić do strat lub zysków. Zanim zaczniesz handlować, powinieneś upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

Avatar-Admirals
Admirals Kompleksowe rozwiązanie do wydatkowania, inwestowania i zarządzania pieniędzmi

Admirals to więcej niż zwykły broker. To centrum finansowe oferujące szeroki zakres produktów i usług finansowych. Umożliwiamy indywidualne podejście do finansów poprzez kompleksowe rozwiązania w zakresie inwestowania, wydatkowania i zarządzania pieniędzmi.