Strategie hedgingowe na rynku Forex, czyli hedging walutowy FX

Admirals

Zastanawiasz się co to jest hedging i czym są strategie hedgingowe? Dobrze się składa! Właśnie na te i inne pytania znajdziesz odpowiedź w niniejszym artykule.

A więc hedging w dwóch słowach to - OGRANICZENIE RYZYKA

To właśnie jest esencja wszystkich strategii hedgingowych.

A jak określa hedging definicja klasyczna? Opisuje go jako pozycję zajętą przez uczestnika rynku w celu redukcji jego ekspozycji na ruchy cen.

➝ Przykładowo linie lotnicze są eksponowane na ryzyko zmiany cen paliwa, jako nieodłącznego kosztu prowadzenia działalności. Linie te mogą kupić kontrakty futures na ropę, w celu obniżenia rosnących cen paliwa. Takie działanie, pozwoli im skupić się na swojej rdzennej działalności, czyli przewozie pasażerów. Dzięki temu działaniu zahedgowali swoją ekspozycję na ceny paliwa.

W tym znaczeniu, hedgujący jest przeciwieństwem spekulanta. Jak już powiedzieliśmy, hedgujący zawiera pozycję w celu zredukowania lub uniknięcia ryzyka. To kontrast w stosunku do spekulanta, który podejmuje ryzyko w nadziei na osiągnięcie zysków.

 • Ale czy jest sposób by mieć ciastko i zjeść ciastko
 • Czy istnieją hedging Forex strategies, które pozwalają na zajęcie pozycji w nadziei na zysk, ale jednocześnie ograniczają ryzyko?

Mimo, że niemożliwa jest całkowita eliminacja ryzyka, odpowiedź brzmi: tak. Istnieje szeroki wybór, różnorodnych strategii hedgingowych, stanowiących skuteczne zabezpieczenie transakcji walutowych.

Prawdziwym wyzwaniem każdej strategii hedgingu walutowego jest takie ograniczenie ryzyka, by nie konsumowało ono zysków.

A czy Ty kiedykolwiek słyszałeś o ograniczeniu ryzyka, a czasami o jego anulowaniu wykorzystując strategie hedgingowe?

Jeśli tak, przeczytaj ten artykuł do końca, a odkryjesz:

✅ Co to jest hedging

✅ Rodzaje strategii hedgingowych

✅ Strategie hedgingowe Forex

✅ Konkretne przykłady Hedging Forex

Sprawdź już teraz, czym jest hedging oraz jak z niego korzystać w tradingu!

Strategia hedgingowa

Hedging w języku polskim oznacza zabezpieczenie przed ryzykiem. Zabezpieczenie to stanowi otwarcie pozycji kupna i sprzedaży na tę samą kwotę, w odniesieniu do tego samego aktywa lub dwóch różnych aktywów, najlepiej silnie ze sobą skorelowanych.

Chodzi o to, aby spróbować w pełni lub częściowo zrównoważyć wpływ niekorzystnych zmian aktywów, takich jak pary walutowe.

Oto podstawowy sposób strategii hedgingowej Forex:

➲ PRZYKŁAD

 • Kupno euro w stosunku do dolara - EURUSD
 • Sprzedaż dolara w stosunku do franka szwajcarskiego - USDCHF

Te dwa aktywa są silnie skorelowane ujemnie. Oznacza to, że gdy euro dolar rośnie, kurs franka szwajcarskiego spada o tę samą kwotę.

W ten sposób, jeśli nabyty składnik aktywów traci na wartości, trader zyskuje kwotę osiągniętej straty poprzez otwartą pozycję na drugim aktywie, która reaguje z taką samą amplitudą.

Hedging Forex może być przeprowadzany na różne sposoby. Możesz zabezpieczyć się sam:

➢ Częściowo, jako sposób na ograniczenie ryzyka.

➢ Całkowicie, aby w pełni wyeliminować wszelkie ryzyko przyszłych ruchów cen.

Istnieje również szereg instrumentów, które można wykorzystać do strategii hedgingowych, w tym kontrakty terminowe typu futures lub opcje.

W dalszej części omówimy opcje, ale głównie będziemy koncentrować się na rynku Forex. Na przykład, jeśli posiadasz nieruchomość za granicą, możesz zdecydować się na hedging forex.

Jak już wspomnieliśmy, hedging w handlu oznacza otwarcie pozycji w celu zrównoważenia ryzyka związanego z przyszłymi zmianami cen na rynkach finansowych.

Przyjrzyjmy się niektórym strategiom hedgingowym i konkretnym przykładom.

Czy istnieje skuteczna strategia hedgingowa?

Chcesz się dowiedzieć, czy istnieje skuteczna strategia hedgingowa. Poniższe przykłady omówią różne strategie hedgingowe. Zanim jednak przejdziesz dalej, sam możesz przekonać się o ich skuteczności, testując każdą strategię na wolnym od ryzyka rachunku demo. Jak to zrobić? To proste. Kliknij na poniższy baner ➠ Otwórz bezpłatny rachunek demo ➠Wykorzystaj wirtualne środki bez ponoszenia ryzyka ➠ Testuj wybrane strategie hedgingowe!

Wolny od ryzyka rachunek demo

Zarejestruj się na bezpłatnym rachunku demo i testuj swoje strategie inwestycyjne

1️⃣ Strategia zabezpieczająca na rynku akcji

Jedną z metod forex hedging może być jednoczesne działanie na rynku forex i akcji w celu zabezpieczenia przed ryzykiem.

➲ PRZYKŁAD

Wyobraź sobie, że:

 • Mieszkasz w Wielkiej Brytanii, zainwestowałeś w akcje "Nintendo" i masz niezrealizowane zyski.
 • Twój niezrealizowany zysk wynosi 1.000.000 JPY.

Przy kursie 137,38 funta w stosunku do jena (GBP/JPY), Twój zysk wyniósłby 1.000.000 / 137,38 = 7.279 funtów (bez uwzględnienia kosztów transakcji).

Zatem, jakie transakcje hedgingowe należałoby przeprowadzić? Ile jenów potrzebujesz, aby kupić parę walutową w celu zabezpieczenia?

Wszystko zależy od tego, czy chcesz całkowicie wyeliminować swoje ryzyko walutowe, czy tylko częściowo.

▶ Jeśli chcesz zabezpieczyć się przed całkowitym ryzykiem, musisz kupić 7279 funtów. Należy zauważyć, że kontrakt CFD na GBP/JPY jest równoważny 100 000 GBP. Dlatego musisz kupić 7279 / 100,000 = 0,07279 kontraktu.

Jeśli jen osłabi się w stosunku do funta brytyjskiego, twoja pozycja na GBP/JPY będzie zyskowna w miarę wzrostu kursu pary walutowej. Kwota, jaką uzyskasz z transakcji hedgingowej powinna przewyższać negatywny wpływ spadku jena na Twoją transakcję na akcjach Nintendo.

W rzeczywistości złożoność transakcji wynika z faktu, że ryzyko walutowe zmienia się wraz ze zmianą wartości akcji.

W związku z tym powinieneś:

➛ Zmieniać kwotę zabezpieczenia w miarę, jak zmienia się wartość akcji.

2️⃣ Strategia hedgingowa Forex

Teraz rozważmy kolejny przykład dotyczący Tradera, który handluje tylko na rynku forex.

Transakcje hedgingowe na rynku Forex mają na celu zmniejszenie ryzyka, chroniąc Tradera przed niepożądanymi ruchami cen. Oczywiście najłatwiejszym sposobem na ograniczenie ryzyka jest zmniejszenie lub zamknięcie pozycji. Może się jednak zdarzyć, że będziesz mógł tylko tymczasowo lub częściowo zmniejszyć swoją ekspozycję.

W zależności od okoliczności, hedge Forex może być bardziej praktyczny niż zwykłe zamknięcie pozycji.

➲ PRZYKŁAD

Spójrzmy na inny przykład: powiedzmy, że masz kilka otwartych pozycji na rynku Forex przed głosowaniem w sprawie Brexit.

Twoje pozycje są następujące:

◈ Transakcja sprzedaży 1 lota na parze EUR/GBP

◈Transakcja sprzedaży 2 lotów na parze USD/CHF

◈ Transakcja kupna 1 lota na parze GBP/CHF

W zasadzie jesteś zadowolony ze swoich długoterminowych pozycji, ale obawiasz się, że zmienność funta brytyjskiego (GBP) może wzrastać w miarę zbliżania się momentu głosowania dotyczącego Brexitu.

Zamiast zamykać dwie pozycje z funtem brytyjskim (GBP), decydujesz się na zastosowanie strategii hedgingowej forex.

Jak zabezpieczać się na rynku Forex? Otwierasz dodatkową krótką pozycję na GBP/USD (funt brytyjski do dolara amerykańskiego).

Zmniejsza to Twoją ekspozycję na funta brytyjskiego (GBP), ponieważ będziesz:

➛ Sprzedawać funty brytyjskie

➛ Kupować dolary amerykańskie

➛ Kiedy twoje już otwarte pozycje to pozycja długa na GBP/USD.

Możesz sprzedać 2 loty pary walutowej GBP/USD, aby w pełni pokryć swoją ekspozycję na ryzyko funta brytyjskiego, co miałoby również dodatkowy wpływ na wyeliminowanie Twojej ekspozycji na dolara.

Alternatywnie, możesz zabezpieczyć mniejszą kwotę, w zależności od własnej awersji do ryzyka.

Źródło: GBPUSD, wykres dzienny, MT5 Admirals. Zakres danych od 20 lutego 2016 do 25 października 2016 r. Sporządzono dnia 11 września 2020 r. Uwaga: wyniki osiągnięte w przeszłości nie wskazują na przyszłe wyniki, ani nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Powyższy wykres pokazuje gwałtowny spadek funta brytyjskiego tuż po głosowaniu w sprawie Brexit.

Krótka pozycja otwarta na GBP/USD jako strategia hedgingowa uchroniłaby Cię przed dużą stratą.

Należy pamiętać, że można również handlować inną parą walutową. Kluczem jest tutaj sprzedaż funta brytyjskiego, ponieważ występuje zmienność w stosunku do brytyjskiego funta, której starasz się uniknąć.

Jako przykład może posłużyć para walutowa z funtem szterlingiem - GBP/USD, która jest korzystna w porównaniu z Twoją obecną długą pozycją na dolarze. Pamiętaj, że istnieje dodatkowy wpływ na Twoją ekspozycję na dolara amerykańskiego.

▶ Innym, nieco mniej bezpośrednim sposobem na strategię hedgingową forex jest zawarcie transakcji na skorelowanej parze walutowej.

Narzędzie takie jak matryca korelacji, które zawarte jest w dodatku MetaTrader Supreme Edition dostarcza informacji na temat zależności międzyrynkowych. Miernikiem tych zależności jest współczynniki korelacji, który sprawdzisz również między różnymi parami forex.

Źródło: Matryca korelacji, MetaTrader 5. Sporządzono dnia 11 września 2020 r. Uwaga: wyniki osiągnięte w przeszłości nie wskazują na przyszłe wyniki, ani nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Jeśli znajdziesz jedną parę walutową, która jest silnie skorelowana z inną, możliwe jest otwarcie pozycji, która jest w dużej mierze neutralna rynkowo.

➲ PRZYKŁAD

Powiedzmy, że masz długą pozycję na GBP/USD. Widać, że para ta ma silną ujemną korelację z USD/CHF (jak na powyższym obrazie korelacji).

➣ Kupno USD/CHF powinno być teoretycznie wykorzystane do zabezpieczenia części ekspozycji pod warunkiem, że utrzyma się korelacja. Ale ponieważ nie są całkowicie odwrotnie skorelowane, hedging nie zapewnia pełnej ochrony, jeśli równoważna wielkość pozycji została otwarta na obu parach.

Pojęcie łączenia skorelowanych pozycji w celu skompensowania ryzyka jest tym, gdzie pierwotnie fundusze hedgingowe Forex otrzymały swoją nazwę.

Możesz wykonywać i testować różne transakcje na rachunku demo. Otrzymując wirtualne pieniądze, nie ponosisz żadnego ryzyka. Pobierz go za darmo!

3️⃣Handel opcjami w hedging strategies

Innym sposobem na hedging ryzyka jest użycie derywatów, które powstały specjalnie w tym celu. Doskonałym przykładem derywatów są opcje, które stanowią świetne narzędzie, działające jak polisa ubezpieczeniowa. Jako takie, mają wiele zastosowań w strategiach hedgingowych.

Opcje są skomplikowanym tematem, ale przyjrzyjmy się im z podstawowego poziomu. W celu dyskusji nad tym, jak mogą nam one pomóc przy zabezpieczeniu transakcji walutowych, musimy wprowadzić trochę terminologii.

Przede wszystkim, zdefiniujmy czym jest opcja. Opcja walutowa to prawo, ale nie zobowiązanie do kupna lub sprzedaży pary walutowej po określonej cenie, w określonym terminie w przyszłości.

➛ Prawo do kupna nazywamy opcją call.

➛ Prawo do sprzedaży nazywamy opcją put.

Prawa nabyte przez nabywcę opcji stają się zobowiązaniami wystawcy opcji. Wystawca opcji (osoba sprzedająca opcję) jest:

➛ Zobowiązany do kupna nazywamy opcją put sale

➛ Zobowiązany do sprzedaży nazywamy opcją call sale

Określona cena, po której opcja uprawnia do sprzedaży lub kupna, nazywana jest ceną strike lub ceną wykonania. Określona w przyszłości data, nazywana jest datą wygaśnięcia.

Poniżej omówimy przykład strategii hedgingowej. Zanim przejdziesz dalej, pobierz bezpłatnie już teraz platformę transakcyjną do handlu nr 1 na świecie!

Wielozadaniowa
platforma nr 1


Hedging walutowy przykład

Opcja call 1.2900 GBP/USD daje nam prawo do kupna 1 lota GBP/USD po cenie 1.2900. Cena lub premia opcyjna jest określona poprzez popyt i podaż, tak jak wszystkie instrumenty, którymi obraca się na rynkach.

Możemy jednak określić dwa komponenty wpływające na cenę akcji:

 1. Wewnętrzną wartość
 2. Wartość czasową

Wewnętrzna wartość określa to, ile opcja jest warta gdy jest wykonana na rynku. Opcja call będzie miała wartość wewnętrzną tylko wtedy, gdy cena wykonania opcji będzie niższa niż obecna cena instrumentu bazowego. Przeciwnie dla opcji put, będzie ona posiadała wartość wewnętrzną, jeżeli cena wykonania będzie wyższa niż obecna cena instrumentu bazowego.

➱ Opcja o wartości wewnętrznej równej więcej niż 0, nazywaną jest 'in the money'.

➱ Opcja o wartości wewnętrznej równej 0, nazywana jest 'out of the money'.

➱ Bardzo często jednak cena opcji przekroczy jej wartość wewnętrzną.

Dlaczego tak się dzieje?

Opcja oferuje jej kupcowi korzyści ochronne. Z tego powodu traderzy są skłonni zapłacić dodatkowe pieniądze za wartość czasową. Przy niezmiennych warunkach, im więcej czasu pozostaje do wygaśnięcia opcji, tym wyższa jest jej wartość czasowa.

➲ PRZYKŁAD

Rozważmy naszą opcje call 1.2900 GBP/USD. Cena spot GBP/USD jest jej instrumentem bazowym. Jeżeli instrument bazowy jest handlowany po cenie 1.2730, nasza opcja jest 'out of the money'. Jej wartość wewnętrzna wynosi 0. Jednakże, jeśli GBP/USD jest handlowana po cenie 1.3050, nasza opcja call posiada wartość wewnętrzną 150 pipsów.

Wynika to z faktu, że jeśli wykonalibyśmy opcję, zapłacilibyśmy za GBP/USD 1.2900, cenę strike naszego call'a. Co pozwoliłoby nam na sprzedaż GBP/USD po 1.3050 z zyskiem 150 pipsów.

Poznawszy powyższe podstawy, przejdźmy do sposobów użycia opcji w hedgingowych strategiach walutowych, chroniących przed stratą.

Interesującą ceną opcji jest asymetryczny sposób w jaki zmienia się ich cena, w zależności, czy rynek porusza się w górę, czy w dół.

Opcja call będzie zwiększać swoją wartość bez limitu, jeśli rynek będzie rosnąć. Jeżeli jednak rynek zawiedzie (spadnie), premia za opcję call nie może spaść poniżej 0. Oznacza to, że zakup calla pozwala na nieskończone wzrosty, z konkretnie limitowaną stratą.

Otwiera to drzwi do morza możliwości, kiedy myślimy o strategiach hedgingowych Forex. Zdobywaj wiedzę, dzięki bezpłatnej edukacji. Kliknij w poniższy baner i zapoznaj się z biblioteką edukacyjną.

Bezpłatne webinary inwestycyjne

Korzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów

➲ PRZYKŁAD

Kupno opcji chroni nas przed skokami ceny. Powiedzmy, że masz pozycję długą na AUD/USD. Twoja pozycja zakłada zyski z pozytywnej różnicy między stopami procentowymi Australii i USA. Dla przykładu, jeśli wartość SWAPowa dla pozycji długiej wynosi 0.17 pipsa, oznacza to, że każdego dnia, w którym mamy pozycję długa, zarabiamy na odsetkach.

Jednakże utrzymywanie pozycji eksponuje nas także na ryzyko zmiany ceny. Jeżeli para walutowa porusza się w trendzie bocznym, lub lepiej - rośnie, nic nam nie będzie. Jednakże jeśli całkowity ruch jest spadkowy, o więcej niż 0,17 pipsa dziennie, będziemy ponosili stratę. Naszym prawdziwym zmartwieniem będzie ostry spadek, który mógłby znacznie przekroczyć wszystkie korzyści związane z dodatnim SWAPem.

Ryzyko ceny najłatwiej ograniczyć poprzez hedging finansowy. W naszym przykładzie jedną z łatwiejszych dróg jest kupno opcji put AUD/USD, która jest 'out of the money'. Ponieważ opcja jest 'out of the money', jej cena (premia) składać się będzie jedynie z wartości czasowej. Im bardziej opcja będzie 'out of the money', tym mniejszą cenę trzeba będzie zapłacić za put'a. Profil ryzyka opcji put jest stały, wynosi koszt zakupu opcji. Jednakże od momentu w którym raz zapłaciliśmy premię, opcja dostarcza ochrony przed nagłymi spadkami rynku.

Handel opcjami - przykład hedging FX

Przyjrzyjmy się konkretnym przykładom hedging FX.

➜ Powiedzmy, że kupiłeś 1 lot AUD/USD 9 września po cenie 0,7600. Wszedłeś w długą pozycję w strategii Carry Trade, aby skorzystać z dodatniego swapu. Chcesz jednak zabezpieczyć się przed ryzykiem gwałtownego spadku cen.

Dlatego uważasz, że najlepszym sposobem zabezpieczenia się przed ryzykiem jest kupno opcji "out of the money".

Kupujesz opcję call po cenie 0,7500, ale z jednomiesięcznym terminem zapadalności po cenie 0,0061. W momencie wygaśnięcia naszego calla sprzedaż po 0,7500 będzie coś warte, jeśli instrument bazowy spadnie poniżej 0,7500.

Kupując opcję put, zmniejszyłeś maksymalny spadek swojej pozycji na rynku byka do zaledwie 100 pipsów. Dzieje się tak dlatego, że rzeczywista wartość Twojej wkładu zaczyna rosnąć, gdy rynek spadnie poniżej ceny wykonania.

Ogólne oszacowanie strat: 100 pipsów pomiędzy Twoją długą pozycją a ceną wykonania (strike), plus koszty połączenia. Czyli łącznie 161 pipsów, co odpowiada kosztowi wykonanej transakcji.

Poniższy wykres pokazuje wykonanie strategii zabezpieczającej w odniesieniu do ceny wygaśnięcia: Koszt opcji można uznać za równoważny polisie ubezpieczeniowej.

Zgodnie z tą analogią, różnica pomiędzy ceną wykonania a poziomem, na którym masz długą pozycję na instrumencie bazowym jest podobna do nadwyżki w polisie ubezpieczeniowej.

Chcesz wiedzieć, co jest najlepsze? Twoje korzyści nie są ograniczone. Tak długo, jak AUD/ USD będzie rosnąć, będziecie nadal osiągać zyski.

➣ Kontynuując przykład, powiedzmy, że w momencie wygaśnięcia AUD/USD spada do 0,7325. Na długiej pozycji stracisz 275 pipsów. Ale Twoje prawo do sprzedaży AUD/USD po 7.500, musi być warte 175 pipsów. W związku z tym straciłeś tylko 100 pipsów. Nie wolno nam zapomnieć o swapie, który został naliczony w związku z naszą otwartą transakcją na parze walutowej.

Dodaj najpierw koszt premii za 61 pipsów, a Twoja całkowita strata wyniesie 161 pipsów, jak podano powyżej. Niezależnie, jak silny jest spadek notowań AUD/USD, wartość ta nigdy nie wzrasta.

➣ Rozważmy teraz inną sytuację. Otóż po wygaśnięciu opcji kurs AUD/USD wzrósł do 7750. Zyskasz 150 pipsów ze swojej długiej pozycji, ale koszt opcji jest równy 61 pipsów. W związku z tym, zysk wyniesie 89 pipsów.

4️⃣ Hedge Forex stosowany przez przedsiębiorstwa

Z punktu widzenia biznesowego

 • Hedging jest bardzo powszechnym rodzajem transakcji finansowych, które firmy regularnie przeprowadzają w ramach swojej działalności gospodarczej.

Przedsiębiorstwa mają często niepożądaną ekspozycję na kurs walut i towarów.

W związku z tym starają się ograniczyć lub wyeliminować ryzyko z nimi związane, przeprowadzając transakcje finansowe i tym samym potencjalnie zabezpieczając towary. W rzeczywistości rynki finansowe zostały niemalże stworzone głównie dla tego typu transakcji.

➲ PRZYKŁAD

Weźmy za przykład linię lotniczą, która może być narażona na koszt paliwa, z uwagi na jego korelację z ceną ropy.

Międzynarodowa firma, taka jak ta amerykańska linia lotnicza, osiąga dochody w wielu różnych walutach, ale deklaruje swoje zyski i wypłaca dywidendy w dolarach amerykańskich.

Firma ta zabezpiecza się na różnych rynkach finansowych, aby zrównoważyć ryzyko biznesowe związane z tymi niekorzystnymi ekspozycjami.

▶ Na przykład, linia lotnicza może zdecydować się na zakup kontraktów futures na ropę. Może to uchronić firmę przed ryzykiem wzrostu kosztów związanych ze wzrostem cen ropy.

Ale to nie wszystko!

Ropa naftowa jest wyceniana na całym świecie w dolarach amerykańskich.

Kiedy kontrakty futures wygasają, firma fizycznie otrzymuje ropę naftową i płatność następuje w dolarach amerykańskich. Jeśli mówimy o firmie spoza USA, istnieje ryzyko kursowe.

W związku z tym, jest bardzo prawdopodobne, że firma zdecyduje się zabezpieczyć również swoje ryzyko walutowe.

Aby tego dokonać, firma sprzedaje swoją walutę krajową, w celu kupna dolarów amerykańskich, zabezpieczając w ten sposób swoją ekspozycję na dolara i ropę naftową.

Należy zauważyć, że nie tylko firmy zajmują się hedgingiem na rynku forex.

5️⃣Strategia hedgingowa Forex na towarach

Wiele strategii wykorzystuje korelacje między tymi dwiema klasami aktywów do wzajemnego zabezpieczania się i wykorzystywania ruchów na rynkach finansowych w bardziej niezawodny sposób niż zwykła ukierunkowana spekulacja.

Powszechnie uznaje się, że korelacja między USD a złotem jest odwrotna, stosunkowo silna do tego stopnia, że strategie hedgingowe są przeprowadzane na parach walutowych, w tym na dolarze amerykańskim z żółtym metalem.

Tak więc, ogólnie rzecz biorąc, gdy dolar amerykański rośnie, złoto ma tendencję do spadku i odwrotnie. Chodzi o hedging towarowy i Forex hedging.

Możliwe jest również łączenie pokrycia towaru i akcji, o ile wybrane akcje są ściśle związane z danym towarem.

6️⃣ Hedging - pozycja rynkowo neutralna przez dywersyfikację

Strategia, której się teraz przyjrzymy ma na celu dywersyfikację ryzyka poprzez zajęcie rynkowo neutralnej pozycji. Jest ona dokładnie tym, co nazywamy podejściem funduszy hedgingowych. Ze względu na jej złożoność, nie będziemy przyglądać się dokładnie jej specyfikacji, ale skupimy się na mechanice.

Pozycje długie i krótkie na rynku walutowym wykorzystywane są przez fundusze hedgingowe, w celu osiągnięcia zysków przy minimalnej ekspozycji na ryzyko. Sercem tej strategii jest asymetria ceny. Generalnie, strategia ta ma na celu dwie rzeczy:

 1. Zażegnanie ekspozycji na ryzyko rynkowe przez trading na wielu skorelowanych instrumentach
 2. Użycie asymetrii cenowych do osiągnięcia zysku

Ta strategia hedgingu polega na założeniu, że ceny w końcu wrócą do równowagi, przynosząc zysk. W innych słowach strategia ta jest formą arbitrażu statystycznego. Pozycję dobierane są w taki sposób, by całe portfolio było możliwie rynkowo neutralne. Oznacza to, że fluktuacje ceny mają mały wpływ na całkowity zysk lub stratę.

Innym sposobem opisania tej strategii, jest hedging przeciwko zmienności rynkowej. Kluczową zaletą tego typu strategii jest fakt, że w swej naturze są one wewnętrznie neutralne. W teorii, powinny one chronić Cię przed wieloma ryzykami. W praktyce jednak, bardzo ciężko jest utrzymać stałą neutralność rynkową.

Z czego to wynika? Przede wszystkim korelacje pomiędzy instrumentami są dynamiczne. W konsekwencji wyzwaniem jest już samo badanie zależności pomiędzy instrumentami. Dalszym wyzwaniem jest działanie zależne od wiadomości, we właściwym czasie, bez znacznego zwiększenia kosztów transakcyjnych.

Hedge fundy opierają funkcjonowanie tego typu strategii na dużych pozycjach akcyjnych. Przy akcjach, powiązania pomiędzy firmami operującymi w tym samym sektorze są silne i oczywiste. Identyfikacja tak bliskich cech wspólnych pomiędzy walutami nie jest łatwa. Co więcej, wybór instrumentów jest mniejszy.

Dobrą nowiną jest fakt, że Meta Trader 4 Supreme Edition wśród wielu nowoczesnych narzędzi posiada Correlation Matrix (macierz korelacji pomiędzy walutami), która bardzo ułatwia badanie stosunków pomiędzy walutami.

Odkryj ekskluzywną wersję MetaTrader Supreme Edition

Pobierz najpotężniejszy pakiet wtyczek do swojej ulubionej platformy transakcyjnej!

7️⃣ Forex Hedging EA

W Internecie jest wiele robotów Expert Advisor stosowanych w hedgingu Forex.

Uwaga ❗

Powinieneś być bardzo ostrożny podczas hedgingu z Expert Advisor, które dostępne są w internecie i opracowane przez osoby prywatne. Zaleca się, abyś spróbował skorzystać z hedgingu za pomocą EA na rynku, na którym chciałbyś w przyszłości dokonywać transakcji na rachunku demonstracyjnym, oferowanym również przez Admirals.

Testowanie powinno być, jak najbardziej zbliżone do realnych warunków, jednak należy zrobić krok dalej i przetestować działanie eksperta hedgingowego EA w mniej optymalnych warunkach, aby uniknąć przykrych niespodzianek po otwarciu transakcji na rachunku real.

Hedging vs. Spekulacja

Dla najbardziej konserwatywnych, strategie zabezpieczające w handlu są sposobem na ochronę i zabezpieczenie naszego kapitału.

Prawdą jest, że wyniki mogą być czasami mniejsze niż oczekiwane, ale są w stanie być nieco bezpieczniejsze przy tej metodzie zarządzania i strategii.

Najistotniejsze fakty:

▶ Spekulacja jest bardziej lukratywna, ale rzadziej skuteczna, co oznacza:

 • Wysoki wskaźnik zysk/ryzyko
 • Średni wskaźnik sukcesu

▶ Hedging jest bardziej konserwatywną strategią, ale pozwala na częstsze zamykanie zyskownych pozycji, co oznacza:

 • Średni wskaźnik zysk/strata
 • Wysoki wskaźnik sukcesu

Jeśli pomału wszystko staje się dla Ciebie jasne, decyzja, czy stosować hedging w handlu zależy całkowicie od Twojej osobowości i podejścia do ryzyka.

Niektórzy wolą być konserwatywni i stosować hedging, aby móc zachować spokój oraz lepiej kontrolować swoje ryzyko. Inni zaś wolą spekulować na rynku forex, aby mając wygrywające pozycje, zarabiać więcej pieniędzy, nawet jeśli dzieje się to rzadziej niż w przypadku konserwatywnego tradera.Jakie narzędzia należy stosować do Hedge Forex

Jakich narzędzi użyć do Hedgingu walutowego

Jak wspomniano już wcześniej, warto jeszcze raz podkreślić, iż należy uważać na narzędzia dostępne w Internecie, zwłaszcza pochodzące z niepewnych źródeł.

Najlepszym sposobem jest zwrócenie się do uznanych profesjonalistów w Twojej dziedzinie, który opracowali narzędzia, przetestowali je i są używane na co dzień przez wielu innych traderów.

Admirals oferuje swoim Klientom bezpłatny zestaw narzędzi wspierających hedging na rynku Forex, w tym m.in. wskaźniki oraz narzędzie MT5 Supreme Edition Expert Advisors.

1️⃣ Narzędzie do analizy

 • Macierz korelacji

Ten bezpłatny wskaźnik MetaTrader Expert Advisor pozwala na mierzenie siły korelacji wielu aktywów, w tym par walutowych, indeksów, a nawet towarów. W jednym oknie możesz sprawdzić korelację różnych aktywów i ocenić ewentualne możliwości zastosowania hedgingu w danym momencie.

Źródło: MT5 Admirals, okno macierzy korelacji. Sporządzono dnia 15 września 2020 r. UWAGA: Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

2️⃣ Narzędzie handlowe

 • Correlation Trader

Ten bezpłatny wskaźnik Expert Advisor pozwala na przeglądanie dwóch mini wykresów, podając jednocześnie odpowiedni procent korelacji. Z zakładki okna dodatku Admirals MT5 supreme Edition można także złożyć zlecenia.

Źródło: DAX 40 (dawniej DAX 30), MT5 Admirals, okno Correlation Trader. Sporządzono dnia 15 września 2020 r. UWAGA: Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

 • Mini Terminal

Ten bezpłatny wskaźnik MT5 Supreme Edition Expert Advisor pozwala w prosty sposób otworzyć pozycje z wcześniej zdefiniowanymi parametrami ryzyka.

Dzięki niemu możesz także szybko i sprawnie zarządzać swoimi pozycjami handlowymi a także korzystać ze wskaźnika Mini Terminal w hedgingu na rynku Forex, akcji, a nawet towarów.


Źródło: DAX 40, MT5 Admirals, okno Mini Terminal. Sporządzono dnia 15 września 2020 r. UWAGA: Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

Hedge forex - zalety

✅ Hedging Forex nieodłącznie zmniejsza Twoją ekspozycję na ryzyko na rynku finansowym.

✅ Możesz otwierać pozycje, których nie mógłbyś otworzyć bez hedgingu.

✅ Pozwala znaleźć się na początku nowego trendu na długo przed pojawieniem się sygnałów potwierdzających.

✅ Strategia hedgingowa daje możliwość spokojnego zarządzania portfelem walutowym, co pozwala Traderowi zrealizować lepsze transakcje, ponieważ jest on mniej narażony na stres związany z utratą pieniędzy.

✅ Pamiętaj, że hedging nie jest magiczną sztuczką, która zagwarantuje Ci pieniądze. To sposób na ograniczenie potencjalnych szkód wynikających z niekorzystnych wahań cen. Czasami najlepiej jest po prostu zamknąć lub zmniejszyć otwartą pozycję. Innym razem, można wykorzystać pełny lub częściowy hedging, aby łatwiej było śledzić ruchy cen.

✅ W Admirals można stosować strategie hedgingowe Forex.

Hedge forex - wady

❌ Nie wszyscy brokerzy umożliwiają stosowanie hedge forex

❌ Strategia hedgingowa to sposób na uniknięcie ryzyka, ale wiążą się z nią koszty. Poza oczywistymi kosztami transakcyjnymi, hedging może również zmniejszyć Twoje zyski.

❌ Hedge Forex zmniejsza Twoje straty, jeśli rynek porusza się w przeciwnym kierunku. Jeśli jednak rynek zmierza w Twoim kierunku, osiągniesz mniejszy zysk w porównaniu do zysku z transakcji bez użycia strategii hedgingowej.

Handluj w sposób, który najlepiej wpływa na Twoje podejście do ryzyka.

Hedging Forex - wnioski

Teraz, gdy już wiesz, jak stosować strategie zabezpieczające Forex masz świadomość, że zawsze należy zachować równowagę.

Działania mające na celu zabezpieczanie towarów, akcji lub rynku Forex ogranicza ryzyko, ale to Trader ma wpływ na potencjalne zyski.

Jak wspomniano wcześniej, niektórzy uczestnicy rynku zabezpieczają się, aby całkowicie zmniejszyć swoje ryzyko.

Są oni zadowoleni z rezygnacji ze swoich szans na osiągnięcie znaczących zysków w zamian za wyeliminowanie swojej ekspozycji cenowej.

Prawdopodobnie najlepszą strategią hedgingową Forex dla Traderów będzie:

 • Zajęcie potencjalnie zyskownej pozycji
 • Albo prawdopodobnie zobowiązanie się do osiągnięcia niższych zysków w zamian za ochronę przed potencjalnymi stratami.

Opcje są niezwykle użytecznym narzędziem hedgingowym, jak mogliśmy się o tym przekonać na zaprezentowanych przez nas przykładach.

Ich złożoność oznacza jednak, że są one najlepiej dostosowane do profesjonalnych Traderów.

Niezależnie od Twojego stylu handlu, Admirals oferuje nieograniczoną ilość bezpłatnych rachunków demo, na których można bezpiecznie inwestować wirtualnymi środkami i samemu przekonać się, czy hedging jest dla Ciebie odpowiedni. Po przetestowaniu i zweryfikowaniu skuteczności strategii, możesz rozpocząć trading na rachunku real.

Inne artykuły, które mogą Cię również zainteresować:

O Admirals

Jako regulowany broker zapewniamy dostęp do jednych z najczęściej używanych platform transakcyjnych na świecie. Możesz handlować z nami CFD, akcjami i funduszami ETF.

Niniejszym materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

NAJPOPULARNIEJSZE ARTYKUŁY
Co to jest NFP i jak handlować na rynku Forex podczas publikacji Payrolls?
Raport o zatrudnieniu w sektorze pozarolniczym lub NFP jest często najważniejszym wydarzeniem makroekonomicznym na rynku Forex w ciągu całego miesiąca. Inwestorzy, którzy dobrze wyczują rynek podczas publikacji tych danych mogą zakończyć miesiąc na dużym plusie. Jeśli jednak nie powiedzie im się teg...
Strategie handlowe na 2023 r.
Czy wiesz, że posiadanie skutecznej strategii handlowej, która pomoże Ci poruszać się po rynkach finansowych, może znacznie poprawić Twoje wyniki handlowe i podejmowanie decyzji w rynku? Co tak naprawdę składa się na skuteczną strategię inwestycyjną? Co ważniejsze - w jaki sposób można uzyskać infor...
Ciąg Fibonacciego i zniesienia Fibonacciego na giełdzie
Ciąg Fibonacciego zawiera unikalne właściwości matematyczne i proporcje, które można znaleźć w przyrodzie lub architekturze. Uniwersalność występowania zagadnień Fibo sprawiła, że znalazł on wielu zwolenników na rynkach finansowych. W poniższym artykule przeanalizujemy wykorzystanie ciągu i zniesień...
Więcej