Co to jest hedging na rynku Forex?

Alexandros Theophanopoulos

W artykule znajdziesz wiele przydatnych informacji o hedgingu na Forex, w tym przykład strategii hedgingowej, opis hedgowanie za pomocą robota, czy informacje o stosowaniu macierzy korelacji na rynku.

Hedging: wstęp

Hedging oznacza zajęcie pozycji w celu zrównoważenia ryzyka przyszłych wahań cen. Jest to bardzo powszechny rodzaj transakcji finansowych, które firmy przeprowadzają regularnie w ramach prowadzenia działalności gospodarczej. Firmy często zyskują niepożądaną ekspozycję na wartość walut obcych i ceny surowców.

W rezultacie starają się zmniejszyć lub wyeliminować ryzyko związane z tymi ekspozycjami, dokonując transakcji finansowych. W rzeczywistości rynki finansowe zostały w dużej mierze stworzone z myślą o tego rodzaju transakcjach - w których jedna strona pozbywa się ryzyka na rzecz drugiej. Przykładowo, linia lotnicza może być narażona na koszt paliwa lotniczego, który z kolei jest skorelowany z ceną ropy naftowej.

Amerykańska firma międzynarodowa będzie osiągać przychody w wielu różnych walutach, ale będzie raportować swoje zyski i wypłacać dywidendy w dolarach amerykańskich. Firmy będą zabezpieczać się na różnych rynkach, aby zrównoważyć ryzyko biznesowe stwarzane przez te niepożądane ekspozycje. Na przykład, linia lotnicza może zdecydować się na zabezpieczenie poprzez zakup kontraktów futures na ropę naftową. Uchroniłoby to spółkę przed ryzykiem wzrostu kosztów w wyniku wzrostu cen ropy naftowej:

 • Ropa naftowa jest wyceniana na rynku międzynarodowym w dolarach amerykańskich
 • Po wygaśnięciu kontraktów futures, spółka odbierze fizyczną dostawę ropy i zapłaci za nią w dolarach amerykańskich
 • Jeśli mówimy o firmie spoza USA, stanowiłoby to ryzyko walutowe

W związku z tym istnieje duże prawdopodobieństwo, że firma zdecyduje się również zabezpieczyć swoje ryzyko walutowe.

Aby to zrobić, firma może sprzeddać swoją rodzimą walutę, aby kupić dolary amerykańskie, a tym samym pokryć swoją ekspozycję na dolara z pozycji ropy naftowej. Nie tylko firmy stosują hedging się na rynkach. Jako osoba fizyczna możesz znaleźć się w sytuacji, w której zabezpieczenie walutowe może okazać się atrakcyjną opcją.

Chcesz uzyskać dostęp do ponad 40 kontraktów CFD na pary walutowe? Kliknij poniższy baner, aby zobaczyć, co oferuje Admirals:

Handluj na rynku Forex i CFD

Dostęp do 40 kontraktów CFD na pary walutowe

Jak stosować hedging na rynku Forex

Hedging może być realizowany na wiele różnych sposobów. Można zabezpieczyć się częściowo, aby odizolować się od części niekorzystnego ruchu, lub całkowicie, aby całkowicie wyeliminować wszelką ekspozycję na przyszłe wahania. Istnieje również szereg instrumentów, które można wykorzystać, w tym kontrakty futures lub opcje.

Skoncentrujemy się jednak na wykorzystaniu rynku spot FX. Jeśli posiadasz aktywa zagraniczne, możesz zabezpieczyć się przed ryzykiem walutowym. Załóżmy, że mieszkasz w Wielkiej Brytanii i zainwestowałeś w akcje Nintendo przed sukcesem Pokemon Go, a po fakcie znacznie zyskałeś.

Załóżmy, że niezrealizowany zysk wyniósł 1 000 000 JPY. Jeśli chcesz zatrzymać zysk, możesz sprzedać swoje akcje, a następnie zamienić jeny z powrotem na funty szterlingi. Twój zysk wyniósłby 1 000 000/137,38 = 7 279 GBP przy kursie GBP/JPY wynoszącym 137,38. (pomijając koszty transakcyjne).

Oto przykład tego, jak hedging jest realizowany na platformie Admirals:

Źródło: MetaTrader 4 Supreme Edition

 

Kontynuując nasz scenariusz, co jeśli chciałbyś zatrzymać swoje aktywa w nadziei na dalsze zwiększenie zysków? W takiej sytuacji można utrzymać długą ekspozycję na Nintendo, mając jednocześnie ekspozycję na GBP/JPY. Co to dokładnie oznacza?

Jeśli wartość jena spadnie, zysk zostanie zmniejszony. Możesz być zadowolony z utrzymywania takiej ekspozycji, mając nadzieję na zysk z umocnienia jena. Jeśli jednak interesowałoby Cię tylko dane aktywo, bez dodatkowej ekspozycji walutowej, mógłbyś kupić GBP/JPY jako zabezpieczenie. W ten sposób zabezpieczasz się przed ryzykiem walutowym. Jaka jest odpowiednia kwota do zabezpieczenia?

Zależy to od tego, czy chcesz całkowicie wyeliminować ryzyko walutowe. Gdybyś chciał zabezpieczyć całą pozycję, musiałbyś:

 • Kupić jeny o wartości 7 279 GBP
 • Jeden kontrakt GBP/JPY wynosi 100 000 GBP
 • W związku z tym należałoby kupić 7 279/100 000 = 0,07279 kontraktów.

Jeśli jen osłabi się teraz w stosunku do funta, zyskasz na transakcji GBP/JPY, gdy kurs wymiany wzrośnie.

Kwota zarobiona na zabezpieczeniu ryzyka Forex powinna zrównoważyć negatywny wpływ słabszego jena na handel akcjami. W rzeczywistości istnieje potencjalna komplikacja polegająca na tym, że ryzyko walutowe zmienia się wraz ze zmianą wartości akcji. W związku z tym należałoby zmienić kwotę zabezpieczenia, ponieważ wartość akcji uległa zmianie. Rozważmy teraz przykład dla osób, które są wyłącznie traderami na FX:

Strategia Hedge and Hold na Forex

Hedging polega na ograniczaniu ryzyka w celu ochrony przed niepożądanymi ruchami cen. Oczywiście najprostszym sposobem na zmniejszenie ryzyka jest redukcja lub zamknięcie pozycji. Może się jednak zdarzyć, że będziesz chciał tylko tymczasowo lub częściowo zmniejszyć swoją ekspozycję. W zależności od okoliczności, zabezpieczenie może być wygodniejsze niż zwykłe zamknięcie. Załóżmy, że utrzymujesz kilka pozycji walutowych przed istotnym wydarzeniem rynkowym.

Twoje pozycje to:

 • Pozycja short 1 lot EUR/GBP
 • Pozycja short 2 loty na USD/CHF
 • Pozycja long 1 lot na GBP/CHF

Ogólnie rzecz biorąc, jesteś zadowolony z tych długoterminowych pozycji, ale martwisz się o potencjalną zmienność GBP w obliczu wydarzenia rynkowego. Zamiast wycofywać się z dwóch pozycji w GBP, decydujesz się na hedging. Robisz to poprzez zajęcie dodatkowej pozycji short na GBP/USD. Zmniejsza to ekspozycję na GBP, ponieważ sprzedajesz funty i kupujesz dolary amerykańskie, podczas gdy twoje istniejące pozycje to long na GBP i short na USD.

Możesz sprzedać dwa loty GBP/USD, aby całkowicie zabezpieczyć swoją ekspozycję na funta szterlinga, co miałoby również dodatkowy efekt w postaci usunięcia ekspozycji na USD. Alternatywnie, można zabezpieczyć mniejszą kwotę, w zależności od własnego nastawienia do ryzyka.

Zauważ, że możesz również handlować inną parą walutową: kluczowym aspektem jest skracanie funta szterlinga, ponieważ to właśnie zmienności funta szterlinga chciałeś uniknąć.

GBP/USD jest tutaj używany jako przykład, ponieważ wygodnie kompensuje istniejącą długą pozycję w dolarach. Należy pamiętać, że ma to dodatkowy wpływ na ekspozycję na dolara amerykańskiego. Innym, nieco mniej bezpośrednim sposobem zabezpieczenia ekspozycji walutowej jest zawarcie transakcji ze skorelowaną parą walutową. Matryca korelacji dołączona do wtyczki MetaTrader 4 Supreme Edition umożliwia przeglądanie korelacji między różnymi parami walutowymi.

Źródło: MetaTrader 4 Supreme Edition - Correlation Matrix

 

Jeśli znajdziesz parę walutową, która jest silnie skorelowana z inną, możliwe jest skonstruowanie pozycji, która jest w dużej mierze neutralna dla rynku. Powiedzmy, że masz długą pozycję w GBP/USD. Widać, że USD/CAD ma silną ujemną korelację z GBP/USD (jak pokazano na powyższym obrazku). Kupno USD/CAD powinno teoretycznie służyć do zabezpieczenia części ekspozycji - pod warunkiem, że korelacja się utrzyma.

Ale ponieważ nie są one w 100% odwrotnie skorelowane: nie zapewniłoby to całkowitego zabezpieczenia, gdybyś zajął równoważną wielkość na obu parach. Koncepcja łączenia skorelowanych pozycji w celu skompensowania ryzyka jest tym, od czego fundusze hedgingowe Forex wzięły swoją nazwę. Jeśli jesteś zainteresowany próbą skonstruowania strategii handlowych, możesz eksperymentować i handlować bez ryzyka, korzystając z informacji na żywo, wirtualnych funduszy i bez narażania swojego kapitału na ryzyko. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij poniższy baner:

Wolny od ryzyka rachunek demo

Zarejestruj się na bezpłatnym rachunku demo i testuj swoje strategie inwestycyjne

Hedging za pomocą robota

Forex hedging z automatycznymi narzędziami handlowymi lub robotami może być korzystny dla niektórych traderów z oczywistych powodów. Po skonfigurowaniu wykonują one większość pracy za użytkownika.

Robot hedgingowy został zaprojektowany w oparciu o ideę, opierającą się na otwieraniu wielu dodatkowych pozycji oraz jednoczesnym kupowaniu i sprzedawaniu w połączeniu z analizą trendów. Wszystko po to, aby zabezpieczyć się przed nagłymi i nieoczekiwanymi ruchami na rynku. Roboty właśnie to robią, mając na celu utrzymanie dodatniej kwoty zmiennej. Pamiętaj, że będziesz mieć otwartych wiele pozycji jednocześnie, więc Ty lub Twój broker możecie być pewni, że przestrzegacie zasad FIFO (first in first out), co prowadzi nas do kolejnego pytania:

Czy hedging jest legalny?

Hedging na rynku Forex jest nielegalny w Stanach Zjednoczonych. Aby było jasne, nie każda forma hedgingu jest zakazana w USA, ale prawo koncentruje się na kupnie i sprzedaży tej samej pary walutowej po tej samej lub różnych cenach wykonania. W związku z tym CFTC ustanowiła ograniczenia handlowe dla inwestorów na rynku Forex.

Jednak hedging na Forex nie jest nielegalny u wielu brokerów na całym świecie, w tym wielu w UE, Azji i Australii.

Podsumowanie

Hedging jest sposobem na uniknięcie ryzyka, ale wiąże się z kosztami. Chodzi oczywiście o koszty transakcyjne, ale hedging może również obniżyć zysk. Hedge z natury zmniejsza ekspozycję na ryzyko. Zmniejsza to straty w przypadku niekorzystnych zmian na rynku. Ale jeśli rynek porusza się na twoją korzyść, zarabiasz mniej niż zarobiłbyś bez zabezpieczenia.

Należy pamiętać, że hedging:

 • Nie gwarantuje zawsze zysku
 • Jest sposobem na ograniczenie potencjalnych szkód związanych z niekorzystnymi wahaniami cen.

Czasami po prostu zamknięcie lub zredukowanie otwartej pozycji jest najlepszą rzeczą, którą możesz wykonać. Rób po prostu to, co najlepiej odpowiada Twojemu podejściu do ryzyka.

Jeśli dążysz do ulepszenia swojej strategii handlowej lub chcesz odświeżyć swoje podstawy na temat rynków finansowych, dołącz do jednego z naszych bezpłatnych webinarów:

Bezpłatne webinary inwestycyjne

Korzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów

Często zadawane pytania 

Czym jest hedging na rynku Forex?

Hedging na rynku Forex to strategia zarządzania ryzykiem, w ramach której inwestorzy wykorzystują instrumenty finansowe do kompensowania potencjalnych strat wynikających z niekorzystnych ruchów cen na rynku walutowym.

 

Jak działa hedging w handlu na rynku Forex?

Hedging polega na otwarciu transakcji o przeciwnym kierunku do istniejącej pozycji. Pomaga to ograniczyć ryzyko, równoważąc potencjalne straty z zyskami wynikającymi z wahań rynkowych.

 

Jakie są popularne metody hedgingu na rynku Forex?

Powszechne metody zabezpieczania na rynku Forex obejmują korzystanie z kontraktów forward, opcji, kontraktów futures i kontraktów spot. Narzędzia te pozwalają inwestorom chronić swoje pozycje przed niekorzystnymi zmianami kursów walutowych.

O Admirals

Jako regulowany broker zapewniamy dostęp do jednych z najczęściej używanych platform transakcyjnych na świecie. Możesz handlować z nami CFD, akcjami i funduszami ETF.

Niniejszym materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

NAJPOPULARNIEJSZE ARTYKUŁY
Skalpowanie na rynkach finansowych
W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej jednej z bardzo popularnych strategii inwestycyjnych – skalpowaniu (ang. scalping). Pokrótce przedstawimy na czym polega zarabianie na rynkach za pomocą tej metody, jakie są jej mocne i słabe punkty oraz jakich używać technik i na co zwracać uwagę rozpoczy...
Wskazówki dotyczące day tradingu
W artykule przedstawiamy kilka wskazówek, które warto mieć na uwadze przed rozpoczęciem day tradingu. 7 wskazówek dotyczących day tradingu 1. Miej realistyczne oczekiwania dotyczące zysków 2. Stwórz plan handlowy 3. Wybierz właściwy rynek 4. Wybierz odpowiedniego brokera 5. Inwestuj w swoją...
Najskuteczniejsze strategie na rynku Forex w 2024 roku: 8 kluczowych metod
Wielu doświadczonych traderów twierdzi, że utrzymanie dyscypliny jest kluczowym aspektem udanego handlu. Niewątpliwie łatwiej jest przestrzegać ustalonych zasad związanych z zamykaniem i otwieraniem pozycji, jeśli posiadamy precyzyjnie określone strategie.W tekście omawiamy osiem strategii handlowyc...
Więcej