3 proste strategie Forex dla początkujących

Admirals

W artykule przyjrzymy się mało skomplikowanym strategiom handlowym na rynku Forex dla początkujących traderów. Przedstawimy strategię wybicia, przecięcia się średnich ruchomych oraz Carry Trade.

Dlaczego warto zacząć od prostych strategii na Forex?

Rynek Forex jest niezwykle płynny i posiada ogromną liczbę uczestników. Jak można się spodziewać. profesjonalni traderzy FX opracowali niezliczone strategie handlowe, z których korzystają na tym największym rynku świata.

Dla osób dopiero zaczynających przygodę z rynkami, tak ogromna ilość informacji dotyczących sposobów inwestowania, może wydać się mocno przytłaczająca.

Niektóre strategie są bardzo skomplikowane i wymagają już nieco bardziej zaawansowanej wiedzy rynkowej, nie mówiąc o doświadczeniu. Dlatego proponujemy w miarę łatwe i przejrzyste podejście do rynku.

W końcu im prostsza strategia, tym łatwiej jest zrozumieć leżące u jej podstaw koncepcje. Dodatkowo opanowanie podstaw może pomóc Ci w przyszłości skomponować nieco bardziej złożone strategie. Niezależnie od tego, czy poszukujesz prostej, czy mocno rozbudowanej strategii, pamiętaj, że ważne jest korzystać z czegoś, co działa i to powinno być dla Ciebie najważniejszym wykładnikiem.

Nowi inwestorzy zazwyczaj nie są w stanie poświęcić dużo czasu na monitorowanie zachowań rynkowych. Tym bardziej odpowiednie powinny dla nich być założenia, które nie wymagają skomplikowanej wiedzy i poświęcania rynkom 100% wolnego czasu.

3 proste strategie Forex

Pierwsze dwie strategie, które pokażemy, są do siebie dość podobne, ponieważ próbują podążać za trendem. Trzecia z nich próbuje czerpać zyski z różnic w stopach procentowych, a nie z kierunku rynku.

Ale najpierw dość istotna kwestia - czym jest trend?

Trend to po prostu tendencja rynku do poruszania się w jednym kierunku w dłuższym czasie. Systemy podążający za trendami starają się generować sygnały kupna i sprzedaży, które są zgodne z kształtowaniem się nowych trendów. Istnieje wiele metod pozwalających określić moment rozpoczęcia i zakończenia trendu.

Wiele prostych strategii handlowych Forex korzysta z podobnych metod. Wielu traderów osiąga znakomite wyniki przy użyciu takiego podejścia do inwestowania na Forex.

Strategie te mają jednak również pewne wady:

  • trudno się ich trzymać,
  • niezachwiane, mocne trendy występują dość rzadko,
  • warunki, które oznaczają potencjalny początek trendu, nie występują aż tak często.

Oznacza to, że strategia ta ma tendencję do generowania wielu stratnych transakcji. Teoria zakłada jednak, że straty te zostaną zrównoważone przez rzadsze, ale większe transakcje zyskowne. W praktyce dość często się do tego przyzwyczaić. Ponadto, gdy trend się załamie, można oddać znaczną część wypracowanego zysku.

Być może słyszałeś wyrażenie „trend jest twoim przyjacielem”, ale należy do tego dodać „dopóki trwa”. Każdy trend kiedyś się kończy i trzeba mieć tego pełną świadomość.

Czasem, aby móc skutecznie podążać za trendem i nie wypaść z rynku na wahaniach, potrzebny jest dość mocny portfel. Tak więc podążanie za trendem jest oczywiście przydaną strategią na Forex dla początkujących, ale może nie być idealnym rozwiązaniem dla osób dysponujących niewielkimi środkami na rachunku.

Aby dowiedzieć się więcej o strategiach handlu na rynku Forex i doskonalić swoje umiejętności, zarejestruj się na nasze darmowe webinary:

Bezpłatne webinary inwestycyjne

Korzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów

Breakout

Źródło: Admirals MetaTrader 5, AUDCHF, wykres dzienny. Zakres danych od 21 kwietnia 2022 r. do 30 września 2022 r., utworzono 30 września 2022 r. - Uwaga: wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości. 

 

Nasza pierwsza strategia próbuje zidentyfikować, kiedy może formować się trend. Wyszukiwane jest wybicie ceny. Rynki czasami wahają się między strefami wsparcia i oporu. Nazywa się to konsolidacją. Wybicie ma miejsce, gdy rynek wykracza poza granice konsolidacji, osiągając nowe szczyty lub dołki. Kiedy pojawia się nowy trend, najpierw musi nastąpić wybicie. Wybicia są zatem postrzegane jako potencjalne sygnały rozpoczęcia nowego trendu. Problem polega jednak na tym, że nie wszystkie wybicia skutkują nowymi trendami.

Na rynku Forex nawet tak proste strategie muszą być stosowane z zarządzaniem ryzykiem. W ten sposób będziesz mógł zminimalizować straty podczas załamania trendu. Nowe maksimum wskazuje na możliwość rozpoczęcia trendu wzrostowego, a nowe minimum wskazuje na rozpoczęcie trendu spadkowego.

Jak więc możemy zidentyfikować nowy trend?

Długość okresu może pomóc w określeniu najwyższego maksimum lub najniższego minimum. Wybicie powyżej najwyższego szczytu lub najniższego dołka przez dłuższy okres sugeruje dłuższy trend. Wybicie na krótki okres sugeruje krótkoterminowy trend. Innymi słowy, można dostroić strategię wybicia, aby reagowała szybciej lub wolniej na formowanie się trendu. Szybsza reakcja pozwala na podążanie za trendem na wcześniejszym etapie, ale może również skutkować podążaniem za bardziej krótkoterminowymi trendami.

Prosta strategia handlowa Forex dla wybić

Sygnał kupna pojawia się, gdy cena przebija się powyżej 20-dniowego maksimum, a sygnał sprzedaży, gdy cena przebija się poniżej 20-dniowego minimum. Jest to proste podejście, posiada jednak pewną wadę. Mianowicie nowe szczyty mogą nie skutkować nowym trendem wzrostowym, a nowe minima mogą nie rozpoczynać nowego trendu spadkowego. Doświadczymy więc sporej ilości fałszywych sygnałów.

Użycie stop-loss może złagodzić ten problem. Oto niezwykle podstawowa zasada wychodzenia z transakcji: przyjmiemy podejście oparte na czasie. Po prostu zamykasz swoją pozycję po upływie określonej liczby dni. Wyjście z pozycji oparte na czasie pomija kwestię tego, że sytuacja staje się nieoczywista, gdy trend zaczyna się załamywać. Po zawarciu transakcji należy utrzymać ją przez 80 dni, a następnie ją zamknąć.

Pamiętaj, że jest to strategia długoterminowa. Jeśli okaże się, że parametry te nie zapewniają wystarczająco częstych sygnałów, można je dostosować do własnych potrzeb. Na przykład, możesz spróbować użyć wykresu H1 zamiast D1, aby uzyskać krótszą strategię. Backtesting wyników pomoże Ci w odpowiednim dostosowaniu strategii.

MetaTrader Supreme Edition oferuje backtesting, wraz z dużym wyborem innych przydatnych narzędzi, takich jak zautomatyzowane pomysły handlowe analizy technicznej i dodatkowe wskaźniki, takie jak macierz korelacji i wskaźnik nastrojów. 

Odkryj ekskluzywną wersję MetaTrader Supreme Edition

Pobierz najpotężniejszy pakiet wtyczek do swojej ulubionej platformy transakcyjnej!

Przecięcie średnich kroczących

Nasza kolejna strategia wykorzystuje prostą średnią ruchomą (SMA). SMA jest opóźnionym wskaźnikiem, który wykorzystuje starsze dane cenowe niż większość strategii i porusza się wolniej niż bieżąca cena rynkowa. Im dłuższy okres, w którym SMA jest uśredniana, tym wolniej się porusza. Często używamy dłuższej SMA w połączeniu z krótszą SMA. W przypadku tej prostej strategii Forex użyjemy 25-dniowej średniej kroczącej jako krótszej SMA i 200-dniowej średniej kroczącej jako dłuższej.

Źródło: Admirals MetaTrader 5, GBPUSD, wykres H1. Zakres danych od 2 sierpnia 2022 r. do 30 września 2022 r., utworzono 30 września 2022 r. - Uwaga: wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości. 

 

Na powyższym wykresie 25-okresowa średnia krocząca została zaznaczona przerywaną czerwoną linią. Widać, że jest ona zbliżona do rzeczywistej ceny. 200-okresowa średnia krocząca została zaznaczona przerywaną zieloną linią. Widać jak wygładza ona ruch cenowy. Gdy krótsza, szybsza SMA przecina dłuższą, może to oznaczać zmianę trendu.

Można to zinterpretować jako sygnał kupna i wzrostowy trend. Kiedy krótka SMA porusza się poniżej dłuższej SMA, sugeruje to niedźwiedzi trend i możliwość grania na spadki. Poza wykorzystywaniem do generowania sygnałów kupna/sprzedaży, średnie kroczące są często wykorzystywane jako potwierdzanie ogólnych trendów. Oznacza to, że możemy połączyć te dwie strategie, wykorzystując SMA, aby nasze sygnały wybicia były bardziej wiarygodne.

Dzięki połączonej strategii odrzucamy sygnały wybicia, które nie pasują do ogólnego trendu wskazywanego przez średnie kroczące. Oto przykład: jeśli otrzymamy sygnał kupna z naszego wybicia, powinniśmy sprawdzić, czy krótka SMA znajduje się powyżej długiej SMA. Jeśli tak, powinniśmy zawrzeć naszą transakcję. W przeciwnym razie lepiej może być poczekać.

Carry Trade

Nasza ostatnia strategia jest dość istotna. Jest to rodzaj handlu, który jest szeroko stosowany również przez profesjonalistów, więc nie jest to wyłącznie strategia Forex dla początkujących. Co najważniejsze, jest ona łatwa do wdrożenia i zrozumienia. Istotą carry trade jest czerpanie zysków z różnicy w rentowności dwóch walut. Aby zrozumieć te zasady, rozważmy najpierw kogoś, kto fizycznie przelicza walutę.

Wyobraźmy sobie, że inwestor pożycza pewną kwotę jenów japońskich. Ponieważ benchmarkowa japońska stopa procentowa jest niezwykle niska (efektywnie zerowa w momencie pisania tego tekstu), koszt posiadania tego długu jest znikomy. Następnie inwestor wymienia jeny na dolary kanadyjskie i inwestuje uzyskane w ten sposób środki w obligacje rządowe, których rentowność wynosi 0,6%. Odsetki otrzymane od obligacji powinny przekroczyć koszt finansowania zadłużenia w jenach.

Jest jednak pewna wada.

Oczywiście ryzyko walutowe jest wliczone w transakcję. Jeśli jen umocniłby się wystarczająco w stosunku do dolara kanadyjskiego, inwestor straciłby pieniądze. Te same zasady obowiązują podczas handlu na rynku FX, tylko że sprowadzają się tam do jednej transakcji. Jeśli kupisz parę walutową, w której pierwsza „waluta bazowa” ma wystarczająco wysoką stopę procentową w stosunku do drugiej „waluty kwotowanej”, na Twoje konto wpłyną środki z dodatniej stopy swap.

Uzyskana kwota jest skorelowana z ilością zarządzanej waluty, więc dźwignia finansowa może okazać się pomocna, jeśli strategia zrealizuje się pozytywnie. Jak jednak wspomniano wcześniej, istnieje nieodłączne ryzyko, że możesz znaleźć się po niewłaściwej stronie ruchu w parze walutowej. Dlatego ważne jest, aby starannie wybrać odpowiednie waluty. W przypadku tej strategii najlepiej wykorzystać parę walutową o niskiej zmienności. Ważne jest również, aby pamiętać, że dźwignia finansowa zwiększy straty, jeśli Twoja pozycja będzie tracić.

Japoński jen od dawna cieszy się popularnością, ponieważ japońskie stopy procentowe są od dawna niskie, a waluta jest postrzegana jako stabilna. Strategia ta sprawdza się dobrze w okresie wzmożonego apetytu na ryzyko, ponieważ ludzie mają tendencję do poszukiwania aktywów o wyższej rentowności.

Globalne środowisko niskich stóp procentowych zmniejszyło różnice w stopach procentowych. Kiedy apetyt na ryzyko załamał się podczas kryzysu kredytowego, fundusze popłynęły do bezpiecznej przystani, jaką był japoński jen. Zacieśnienia polityki pieniężnej przez Fed sprawiło, że carry trade powróciło do łask.

Jeśli jesteś zainteresowany handlem na popularnych parach walutowych, takich jak CADJPY i EURUSD lub bardziej egzotycznych parach walutowych, takich jak GBPPLN i USDRON, możesz to zrobić, otwierając rachunek handlowy Forex & CFD w Admirals:

Podsumowanie

Należy pamiętać, że przykłady, które udostępniliśmy, mają przede wszystkim na celu skłonienie do zastanowienia się nad wyszczególnionymi zasadami. Jeżeli poczułeś się zainspirowany jedną z przedstawionych strategii, możesz wdrożyć ją w swoim tradingu. Oczywiście zanim zainwestujesz swoje środki, możesz wcześniej przetestować strategię na rachunku demo.

Aby jeszcze bardziej rozwinąć swoje umiejętności handlowe, dołącz do regularnie prowadzonych webinarów na praktyczne tematy dotyczące finansowe.

Bezpłatne webinary inwestycyjne

Korzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów

Często zadawane pytania

 

Która strategia handlowa jest najlepsza dla początkujących inwestorów?

Początkujący inwestorzy mogą używać strategii związanych z wykorzystaniem trendów, wybić i średnich kroczących. Warto również rozważyć zbudowanie strategii korzystających z wyższych ram czasowych – dziennych lub godzinnych – przed przejściem na wykresy o niższej okresowości. 

 

O Admirals

Jako regulowany broker zapewniamy dostęp do jednych z najczęściej używanych platform transakcyjnych na świecie. Możesz handlować z nami indeks CFD, akcjami i funduszami ETF.

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

NAJPOPULARNIEJSZE ARTYKUŁY
Skalpowanie na rynkach finansowych
W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej jednej z bardzo popularnych strategii inwestycyjnych – skalpowaniu (ang. scalping). Pokrótce przedstawimy na czym polega zarabianie na rynkach za pomocą tej metody, jakie są jej mocne i słabe punkty oraz jakich używać technik i na co zwracać uwagę rozpoczy...
Wskazówki dotyczące day tradingu
W artykule przedstawiamy kilka wskazówek, które warto mieć na uwadze przed rozpoczęciem day tradingu. 7 wskazówek dotyczących day tradingu 1. Miej realistyczne oczekiwania dotyczące zysków 2. Stwórz plan handlowy 3. Wybierz właściwy rynek 4. Wybierz odpowiedniego brokera 5. Inwestuj w swoją...
Najskuteczniejsze strategie na rynku Forex w 2024 roku: 8 kluczowych metod
Wielu doświadczonych traderów twierdzi, że utrzymanie dyscypliny jest kluczowym aspektem udanego handlu. Niewątpliwie łatwiej jest przestrzegać ustalonych zasad związanych z zamykaniem i otwieraniem pozycji, jeśli posiadamy precyzyjnie określone strategie.W tekście omawiamy osiem strategii handlowyc...
Więcej