Jak handlować ropą naftową?

Admirals

Dzięki rozwojowi technologii przez ostatnie 100 lat świat przeszedł od wykorzystywania węgla do ropy naftowej jako głównego źródła energii. Ropa jest również używana w wielu produktach, m.in. w benzynie, tworzywach sztucznych oraz lekach. W związku z jej wszechstronnością, towar ten cieszy się wysokim zainteresowaniem na rynku, co skutkuje olbrzymią zmiennością cen tego surowca.

Dla traderów, zmienność cen ropy stwarza wiele możliwości handlowych. Ponadto, może ona posłużyć do dywersyfikacji portfeli inwestycyjnych, czy zabezpieczania inwestycji. Jak zatem zacząć handlować ropą?

W niniejszym artykule przedstawiamy, dlaczego i jak zmieniają się ceny ropy, jakie czynniki wpływają na jej wartość rynkową oraz jak inwestorzy mogą efektywnie handlować tym surowcem, stosując różnorodne strategie i analizując wykresy cen.

Co to jest ropa naftowa

Ropa naftowa jest paliwem kopalnym. To nierafinowany półprodukt, który pochodzi z eksploracji szybów naftowych. Składa się ze złóż węglowodorów i innych materiałów organicznych. Może być rafinowana w produkty ropopochodne, takie jak: benzyna, olej napędowy, produkty petrochemiczne (takie jak tworzywa sztuczne), nawozy, leki.

Ropa jest podstawowym i kluczowym składnikiem światowej gospodarki, a według Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA) całkowite globalne zużycie ropy wynosi około 93 mln baryłek dziennie. Nic więc dziwnego, że ma ona ogromny wpływ na nasze codzienne życie i jest powszechnie obserwowana zarówno przez ekonomistów, jak i przedsiębiorców oraz inwestorów. 

Co to jest ropa WTI

WTI oznacza West Texas Intermediate. Jest to jeden z dwóch najpopularniejszych i najbardziej znanych wskaźników do handlu ropą na MetaTrader 4 i MetaTrader 5.

Nazywana również US Crude, WTI to wysokiej jakości ropa naftowa eksportowana i wykorzystywana na całym świecie. Rafinowana w Stanach Zjednoczonych ropa WTI jest lekką i słodką ropą naftową, której tradycyjnie cena była od 1 do 2 USD wyższa niż Brent Crude.

WTI jest również wskaźnikiem odniesienia dla ropy naftowej, co oznacza, że jej cena służy jako odniesienie dla kupujących i sprzedających ropę naftową, a także jest podawana w mediach jako cena ropy.

Co to jest ropa Brent

Brent Crude odnosi się do ropy Brent z Morza Północnego i jest drugim popularnym punktem odniesienia dla handlu ropą, podobnie jak WTI.

Brent jest głównie wydobywany z Morza Północnego i rafinowany w północno-zachodniej Europie. Jest podstawowym rodzajem ropy w Europie i Afryce Północnej.

Co to jest OPEC?

Po ropie naftowej WTI i Brent ropa OPEC (Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową) jest kolejnym ważnym elementem na światowym rynku.

Ropa OPEC to połączenie siedmiu różnych rodzajów ropy naftowej, pochodzącej z Arabii Saudyjskiej, Nigerii, Algierii, Dubaju, Wenezueli, Indonezji i przesmyku meksykańskiego. Mniej słodka i ciemniejsza niż WTI, jak i Brent, ropa OPEC jest zwykle tańsza, ale nadal jest ważna na rynku globalnym.

Porównanie ropy naftowej: Brent vs WTI

Chociaż zarówno ropa Brent, jak i WTI są popularnymi instrumentami handlowymi, istnieje pięć kluczowych różnic między nimi:

 • Miejsce wydobycia: ropa WTI jest wydobywana i przetwarzana w USA - głównie w Teksasie, Północnej Dakocie i Luizjanie. Tymczasem ropa Brent jest w dużej mierze wydobywana z pól naftowych na Morzu Północnym.
 • Różnica geopolityczna: na ceny ropy często wpływa działalność polityczna, co może oznaczać, że sytuacja polityczna na obszarach, na których wydobywana jest ropa, może wpływać na ceny, a tym samym na handel. Dziś jest to bardziej istotne dla ropy naftowej OPEC niż Brent czy WTI.
 • Skład i zawartość: Skład ropy wpływa również na cenę WTI i Brent. Głównym wyznacznikiem jakości jest grawitacja API (American Petroleum Institute), która jest miarą tego, jak ciężka jest ropa w porównaniu z wodą oraz jaka jest w niej zawartość siarki. Zawartość siarki w WTI wynosi 0,24%, w porównaniu z 0,37% Brenta. Niższa zawartość siarki tworzy słodszy, łatwiejszy do rafinacji surowiec.
 • Opcje handlu ropą: Brent i WTI mają również różne opcje handlowe, w tym kontrakty futures i CFD. Kontrakty futures na każdą ropę są zarządzane na różnych giełdach (WTI za pośrednictwem New York Mercantile Exchange i Brent za pośrednictwem Intercontinental Exchange). Wielu brokerów CFD oferuje opcję handlu za pośrednictwem kontraktów różnic kursowych na swojej platformie zarówno dla WTI jak i Brent.
 • Ceny: Teoretycznie, WTI powinna być sprzedawana drożej od ropy Brent, jednak nie zawsze tak jest. Dzieje się tak dlatego, że istnieje szereg czynników, które wpływają na jej cenę, a nie tylko jakość samego surowca. Jednym z nich jest podaż i popyt, na przykład kiedy podaż wzrosła podczas rewolucji łupkowej na początku XXI wieku, cena ropy spadła.

Jeżeli jesteś zainteresowany handlem kontraktami CFD na ropę? Możesz zacząć od ćwiczenia z wirtualnymi środkami za pośrednictwem naszego rachunku demo - Kliknij poniższy baner, aby zacząć:

Wolny od ryzyka rachunek demo

Zarejestruj się na bezpłatnym rachunku demo i testuj swoje strategie inwestycyjne

Co wpływa na cenę ropy?

Ruch cen ropy jest ważny dla inwestorów i gospodarki światowej. Kiedy ropa staje się droższa, rosną bezpośrednie (ropa na stacji benzynowej) i pośrednie (produkty wytwarzane z ropy lub paliwo używane przez firmy do produkcji) koszty dla konsumentów. Ostatecznie, tańsza ropa oznacza niższe koszty dla konsumentów.

Oto, jak wygląda długoterminowy wpływ cen:

 • Jeśli cena ropy jest wysoka, spowoduje to, że produkty będą droższe. Może to hamować wzrost gospodarczy, powodując wyższą niż oczekiwano inflację i podwyżki stóp procentowych.
 • Niższe ceny ropy powodują, że produkty są bardziej dostępne. Stymuluje to wzrost gospodarczy, ograniczając ryzyko inflacji i wzrostu stóp procentowych.
 • Bardzo niskie ceny ropy mogą obniżyć podaż, ponieważ producenci zmniejszą bieżącą produkcję i wstrzymują nowe projekty naftowe.

Ceny ropy zmieniają się i wahają często z dnia na dzień, czasem nawet z minuty na minutę. Wpływa na nie kilka czynników, które należy wziąć pod uwagę:

 • Sytuacja dostaw w krajach wydobywających ropę
 • Stan popytu ze strony użytkowników ropy i importerów
 • Dotacje dla firm naftowych i innych przedsiębiorstw energetycznych
 • Polityka międzynarodowa (porozumienia między krajami)
 • Polityka wewnętrzna kraju wydobywającego ropę
 • Światowa podaż ropy
 • Konkurencyjne źródła energii
 • Napięcia geopolityczne i niepewność (które mają wpływ na wzrost cen)
 • Wykorzystanie ropy i jej podstawowe perspektywy

Ogólnie rzecz biorąc, wyższa podaż i niższy popyt prowadzą do niższych cen, podczas gdy mniejsza podaż i wyższy popyt podnoszą cenę. To powiedziawszy, istnieją dwa czynniki, które mają znaczący wpływ na podaż i popyt. Przyjrzyjmy się im z bliska!

Poziom światowych dostaw ropy

Ropa jest zasobem, którego nie można znaleźć we wszystkich krajach, dlatego też jej produkcja jest skoncentrowana tylko w kilku. Ropa jest produkowana w 100 krajach, co stanowi mniej więcej połowę świata. Pięć z tych krajów generuje 49,6% światowej produkcji ropy naftowej. Z tego powodu one, jak również stowarzyszenia naftowym (takim jak OPEC) posiadają więcej uprawnień do kontrolowania dostaw i wpływania na ceny.

Mogą ograniczyć produkcję ropy, aby powstrzymać spadki cen lub pomóc im w ich wzroście. Mogą zwiększyć produkcję ropy, jeśli uważają, że cena jest dobra (to znaczy wystarczająco wysoka), aby móc ją sprzedać i osiągnąć większy zysk.

Kondycja światowej gospodarki

Popyt na ropę rośnie, gdy światowa gospodarka ma się dobrze, ponieważ konsumenci więcej konsumują, firmy wysyłają i transportują więcej towarów, a tym samym więcej inwestują (aby stworzyć nowe moce produkcyjne). W świecie biznesu konsumenci zwiększają wydatki na podróże służbowe i wypoczynkowe. Spowolnienie światowej gospodarki będzie miało przeciwny, negatywny wpływ i spowoduje spadek popytu na ropę.

Ropa naftowa i wpływ geopolityki na jej ceny

Ponieważ zaledwie pięć krajów produkuje prawie połowę całkowitej światowej ropy naftowej, napięcie w jednym z nich może powodować poważne problemy z dostawami. Na przykład wojna lub konflikt w regionie produkującym ropę może zagrozić zapasom, zakładom produkcyjnym lub rafineryjnym, co może spowodować skok cen ropy.

Jako trader powinieneś zatem obserwować klimat geopolityczny otaczający główne kraje produkujące ropę na świecie.

Czynniki wpływające na handel ropą

Będąc jednym z najpopularniejszych aktywów na świecie do handlu i inwestycji, istnieje szereg korzyści z handlu ropą naftową:

1) Zmienność

Zmienność (duże ruchy cen) cen ropy naftowej jest prawdopodobnie najbardziej znaną zaletą handlu ropą WTI i Brent. Cena ropy ma tendencję do poruszania się w górę i w dół przy znacznych wahaniach. Ruchy ceny dają traderom możliwość wykorzystania ich poprzez daytrading, handel w ciągu tygodnia lub swing trading.

2) Dywersyfikacja

W wielu krajach zachodnich, takich jak Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Australia, majątek ludzi jest ulokowany w nieruchomościach, podczas gdy w innych krajach aktywa, takie jak akcje, stanowią dużą część majątku osobistego.

Niebezpieczeństwo polega na tym, że jeśli jeden rynek upadnie, cały portfel inwestora może wyparować. Dywersyfikacja portfela poprzez inwestowanie i handel na wielu rynkach może pomóc zmniejszyć to ryzyko.

Inwestowanie w towary, takie jak ropa naftowa, jest jednym ze sposobów, w jakie inwestorzy mogą dywersyfikować swoje portfele i zarządzać ryzykiem.

3) Handluj na podstawie analizy fundamentalnej

Wiele rynków onieśmiela nowych inwestorów, ponieważ wydają się polegać na sygnałach technicznych. Silny wpływ na ropę naftową mają jednak fundamentalne wydarzenia, takie jak wspomniane wcześniej napięcia geopolityczne. Oznacza to, że jeśli regularnie śledzisz wiadomości, możesz znaleźć interesujące możliwości handlowe.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tradingu, sprawdź nasze nadchodzące darmowe webinary. Kliknij poniższy baner, aby zarejestrować się już teraz:

Bezpłatne webinary inwestycyjne

Korzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów

Jak inwestować w ropę?

Ropa naftowa jest bardzo interesującym rynkiem, na którym można handlować i inwestować na wiele różnych sposobów. Obejmują one zakup ropy, zakup akcji ropy, handel kontraktami terminowymi na ropę, inwestowanie w ETF-y na ropę oraz handel CFD na ropę.

Jeśli jesteś gotowy, możesz otworzyć darmowy rachunek demo (lub live) online i zacząć handlować już dziś?

Oto trzy proste kroki, które pozwolą Ci rozpocząć handel ropą online:

 1. Zarejestruj się na rachunku handlowym demo
 2. Pobierz i zainstaluj platformę handlową MetaTrader 5
 3. Zaloguj się do platformy używając danych z rachunku demo
 4. Dokonaj pierwszej transakcji!

Bezpośrednie kupno ropy naftowej

Można by przypuszczać, że najprostszym sposobem inwestowania w ropę byłby zakup baryłki, a następnie sprzedaż drożej, gdy cena wzrośnie.

W rzeczywistości inwestorowi detalicznemu trudno jest zainwestować w fizyczną baryłkę ropy. W przeciwieństwie do innych towarów, takich jak złoto czy srebro, ropa naftowa jest trudna do przechowywania, wysoce toksyczna i wymaga znacznego ubezpieczenia, jeśli uda Ci się ją zdobyć.

Dobra wiadomość jest taka, że istnieje wiele innych metod inwestowania i handlu ropą, które są znacznie bardziej praktyczne.

Inwestowanie w akcje związane z ropą

Pierwszą opcją inwestowania w ropę, a najlepiej zarabiania na wzroście ceny, jest inwestowanie w akcje spółek zajmujących się poszukiwaniem, wydobyciem i rafinacją ropy. Firmy te to prawdziwe światowe giganty, takie jak BP, Royal Dutch Shell, Exxon Mobil i Total SA.

Problemem związanym z tym podejściem może być fakt, że nie inwestujesz bezpośrednio w samą ropę. Cena akcji spółek, w które inwestujesz, może nie zawsze odzwierciedlać zmiany ceny samego surowca. Dzieje się tak, gdyż istnieje szereg innych czynników, które wpływają na wycenę firmy poza cenę produktu końcowego, w tym dywidendy, zmiany w zarządzaniu i regulacje, które mogą mieć wpływ na biznes.

Handel kontraktami terminowymi na ropę naftową

Następną opcją jest handel kontraktami futures na ropę. Jest to powszechna opcja w handlu zarówno ropą WTI, jak i Brent.

Kontrakt futures to prawna umowa kupna lub sprzedaży aktywów po ustalonej z góry cenie w określonym czasie w przyszłości. Z perspektywy handlowej trader nie jest zainteresowany otrzymaniem samego aktywa (zwykle 1000 baryłek ropy), ale po prostu handluje samym kontraktem dla zysku.

Załóżmy na przykład, że cena kontraktu futures na ropę wynosi 55 USD za baryłkę. Jeśli trader uważa, że cena ropy wzrośnie przed wygaśnięciem kontraktu, mógłby kupić kontrakt teraz oczekując, że będzie w stanie zamknąć go z zyskiem.

Jeśli cena ropy wzrośnie do 58 USD do czasu wygaśnięcia kontraktu lub momentu zamknięcia pozycji przez tradera, wówczas zarobiłby on 3 USD na baryłce, czyli łącznie 3000 USD. Gdyby jednak cena spadła do 54 USD, straciliby on 1000 USD.

Należy pamiętać, że handlując kontraktami futures na ropę, inwestorzy nie muszą inwestować pełnej wartości kontraktu (55 USD x 1000 baryłek ropy). Zamiast tego muszą dokonać początkowej wpłaty depozytu zabezpieczającego, która zwykle wynosi kilka tysięcy dolarów.

Inwestowanie w fundusze ETF

Kolejną opcją handlu ropą jest inwestowanie w surowcowe fundusze ETF (fundusze giełdowe). ETF to instrument stanowiący pakiet innych aktywów (takich jak akcje), w które inwestor może zdecydować się zainwestować lub którymi może tradować. Główną korzyścią tego rozwiązania jest możliwość inwestowania lub tradingu na szerszym rynku, zamiast konieczności wybierania pojedynczych instrumentów.

Na przykład, jeśli inwestor chciałby zainwestować w amerykańskie akcje technologiczne, ale nie chciałby analizować poszczególnych akcji, aby dodać je do swojego portfela, mógłby poszukać ETF, który reprezentuje rynek amerykańskich akcji technologicznych.

Dostępnych jest szereg towarowych funduszy ETF, w tym ETF na ropę naftową. Mogą to być akcje spółek naftowych, a także kontrakty terminowe na ropę naftową.

Podobnie jak w przypadku inwestowania w inne aktywa, takie jak akcje, tradycyjna inwestycja w ETF to taka, w której masz możliwość jedynie zakupu. Następnie, gdy wartość ETF-u wzrośnie zamykasz inwestycję, uzyskując zysk na różnicy. Jednak możliwe jest również handlowanie ETF-ami za pośrednictwem instrumentu pochodnego zwanego CFD, który umożliwia handel w obu kierunkach (więc istnieje potencjał do zysku, niezależnie od tego, czy rynek rośnie, czy spada).

Handel kontraktami CFD na ropę

Ostatnią opcją handlu ropą jest handel kontraktami CFD. Contract For Difference - kontrakt różnic kursowych to instrument, który pozwala handlować zmianami cen ropy naftowej, ale bez konieczności obsługi fizycznych kontraktów lub inwestowania w aktywa fizyczne.

Kontrakty CFD na ropę - korzyści z handlu

 • Możliwość handlu na rynkach ropy naftowej bez inwestowania w fizyczne baryłki ropy
 • Możliwość handlu długimi (kupno) lub krótkimi (sprzedaż) pozycjami, co oznacza, że możesz potencjalnie zyskać zarówno na rynkach rosnących, jak i spadających
 • Możliwość zawierania transakcji krótkoterminowych, trwających nawet 1 sekundę
 • Możliwość uzyskania większego zysku - kontrakty CFD to instrumenty lewarowane. Oznacza to, że możesz otworzyć większą ekspozycję na rynku niż depozyt, który posiadasz. Jeśli więc broker oferuje dźwignię w stosunku 1:10, za każdego zainwestowanego 1 dolara możesz handlować pozycją wartą 10 dolarów.
 • Możliwość handlu wieloma aktywami z poziomu jednej platformy - profesjonalni brokerzy, tacy jak Admirals, oferują kontrakty CFD na tysiące instrumentów finansowych z wielu rynków, w tym waluty, akcje, towary, kryptowaluty i nie tylko
 • Możliwość handlu mniejszymi rozmiarami kontraktów, co oznacza niewielkie ryzyko (np. Standardowy kontrakt futures to 1000 baryłek ropy, a 1 lot - standardowy kontrakt CFD - to jedynie 100 baryłek)
 • Możliwość handlu 24 godziny na dobę, 5 dni w tygodniu, całkowicie online

Jak więc faktycznie działa handel kontraktami CFD na ropę? Oto krótki przykład ilustrujący ten proces.

CFD ropa naftowa - przykład

Aby zrozumieć, jak działa handel kontraktami CFD na ropę i jak obliczyć potencjalny zysk lub stratę, musisz znać:

 • Wielkość transakcji
 • Różnicę między ceną otwarcia i zamknięcia transakcji
 • Wszelkie koszty i opłaty handlowe

Jeśli chodzi o wielkość transakcji na kontraktach CFD są wyrażone w „lotach", czyli wielkości standardowego kontraktu na aktywa bazowe. W przypadku ropy WTI i Brent jeden lot to 100 baryłek. Oznacza to, że jeśli cena WTI wynosi 55 USD za baryłkę, to jeden lot jest wart 5500 USD.

Jeśli uważasz, że cena WTI ma wzrosnąć, otworzysz transakcję kupna, zwaną również pozycją długą. I odwrotnie, jeśli uważasz, że cena spadnie, otworzysz transakcję sprzedaży, znaną również jako pozycja krótka.

Powiedzmy, że otwierasz transakcję kupna na WTI po powyższej cenie (55 USD). Cena WTI wzrasta do 58 USD za baryłkę, a następnie decydujesz się zamknąć transakcję po tej cenie. Różnica między ceną otwarcia Twojej transakcji a ceną zamknięcia wynosi 3 USD za baryłkę. Jeśli pomnożymy to przez wielkość transakcji (100 baryłek), całkowity zysk wyniesie 300 USD. Jeśli jednak cena spadnie o 3 USD do 52, wtedy odnotujesz stratę 300 USD.

Ważne jest również, aby pamiętać o kosztach handlowych. Koszty naliczane przez brokerów CFD dzielą się na trzy kategorie:

Spread to różnica między ceną „kupna" i „sprzedaży" danego aktywa. Cena kupna jest zawsze nieco wyższa niż cena sprzedaży, co oznacza, że gdybyś otworzył długą pozycję i sprzedał ją natychmiast, w rzeczywistości poniósłbyś stratę, ponieważ sprzedajesz po niższej cenie niż pierwotnie zapłaciłeś.

Różnica jest niewielka (w chwili pisania tego tekstu cena sprzedaży Brent w Admirals MetaTrader 5 wynosi 41,73 USD, podczas gdy cena kupna wynosi 41,76 USD), ale może się sumować, jeśli dokonujesz dużych transakcji (np. kilka lotów), lub dużą liczbę transakcji.

Spread jest jedną z opłat pobieranych przez brokera i zanim transakcja stanie się zyskowna, cena aktywów musi przekroczyć spread. Jest to jeden z powodów, dla których ważne jest, aby przyjrzeć się, jak konkurencyjne są spready brokera, ponieważ jest to główny koszt handlu.

Niektórzy brokerzy mogą pobierać prowizję oprócz lub zamiast spreadu. Jest to wartość procentowa lub kwota w walucie rachunku pobrana z transakcji. Zwykle pobierana jest minimalna prowizja.

Ostatnia opłata to swap, czyli korekta stopy procentowej naliczana za utrzymywanie pozycji długich przez noc. Pamiętaj jednak, że w niektórych przypadkach możesz otrzymać swap, który może być dodatni.

Jeśli przyjmiemy, że jedynym kosztem, jaki pobiera Twój broker, jest spread 0,03 USD, Twój zysk netto w powyższym przykładzie wyniósłby 297 USD [300 USD zysku brutto - (0,03 USD x 100 baryłek)].

MetaTrader 5 daje inwestorom dostęp do doskonałych możliwości tworzenia wykresów, darmowych danych rynkowych w czasie rzeczywistym, najlepszych dostępnych widgetów handlowych i wiele więcej. Aby pobrać MetaTrader 5 za darmo, kliknij na poniższy baner:

Wielozadaniowa
platforma nr 1


Inwestowania w ropę - strategie

Po znalezieniu zaufanego brokera online warto rozważyć inwestowanie w ropę naftową. Istnieją różne strategie transakcyjne tym surowcem w zależności od wybranego stylu handlu i ram czasowych. Oto najpopularniejsze z nich:

 • Analiza fundamentalna: kiedy inwestorzy inwestują w ropę na podstawie analizy fundamentalnej, analizują długoterminowe dane rynkowe, takie jak prognozy OPEC (Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową) lub IEA (International Energy Agency - Światowa Agencja Energetyczna), aby zawrzeć i utrzymać transakcje przez długi okres czasu.
 • Analiza techniczna: analiza techniczna może być wykorzystywana do handlu długoterminowego, ale częściej jest używana do szukania okazji krótkoterminowych, kupna lub sprzedaży. Aby zbudować solidny plan tradingowy, traderzy mogą korzystać ze wskaźników technicznych, takich jak linie trendu, zniesienia Fibonacciego czy oscylatory (np. RSI, Stochastic).

Ropa naftowa - przykład strategii handlu ropą

Spójrzmy na wykres ropy na platformie MetaTrader. Poniżej znajduje się przykład uznaniowego handlu z wykorzystaniem analizy technicznej na wykresie dziennym. Należy pamiętać, że jest to tylko jeden z wielu przykładów łączenia różnych narzędzi i wskaźników.

Przeanalizujmy tę strategię na przykładzie opartym na wykresie ropy na platformie MetaTrader 5 z dodatkiem Supreme Edition.

Dodaj następujące wskaźniki na wykres w swojej platformy transakcyjnej:

 • EMA 100 (wykładnicza średnia krocząca ze 100 okresów)
 • Kanał Keltnera z dodatku MetaTrader Supreme Edition
 • Wskaźnik fraktali
Źródło: CFD WTI, Admirals MT5SE. Zakres danych: od 3 grudnia 2019 r. do 26 września 2020 r. Sporządzono 26 września 2020 r. o godzinie 15:50. Należy pamiętać, że wyniki historyczne nie są gwarantem przyszłych wyników.

 

 • Analiza ropy: handluj zgodnie z trendem przy użyciu wykładniczej średniej ruchomej
  • Pozycja długa (Kupno) - cena powyżej EMA 100
  • Pozycja krótka (Sprzedaż) - cena poniżej EMA 100
 • Zoptymalizuj punkt wejścia: Breakout
  • Przebicie świecy powyżej oporu kanału Keltnera dla transakcji kupna
  • Przebicie świecy przez wsparcie kanału Keltnera dla transakcji sprzedaży
 • Stop Loss
  • Inwestorzy mogą ustawić stop loss powyżej lub poniżej zamykającego fraktala
  • Nowe korekty są dostępne po powrocie ceny do kanału Keltnera.
 • Zarządzanie ryzykiem: użyj stop loss i przenieś go, gdy transakcja osiągnie co najmniej stosunek ryzyka do zysku równy 1.

Najtrudniejszą pracą jest prawdopodobnie unikanie znalezienia się w złym momencie na rynku, na przykład gdy zbliża się poziom oporu lub wsparcia.

Nie jest to kompletny system transakcyjny, ale raczej połączenie narzędzi technicznych i wskaźników, aby pokazać traderom, jak zbudować własny system transakcyjny. Zawsze pamiętaj, że wszystkie systemy transakcyjne można przetestować na koncie demo przed przejściem na konto rzeczywiste.

Podsumowanie

Ropa jest bardzo popularnym towarem wybieranym bardzo często przez traderów, głównie ze względu na zmienność tego aktywa.

Na ceny ropy wpływa kilka czynników, które należy wziąć pod uwagę podczas analizy, zwłaszcza czynniki polityczne.

Jeśli artykuł przekonał Cię do tego, aby spróbować swoich sił na realnym rynku, możesz otworzyć rachunek, klikając w poniższy baner.

Handluj na rynku Forex i CFD

Dostęp do 40 kontraktów CFD na pary walutowe

O Admirals

Admirals to broker o globalnej obecności, który jest regulowany i licencjonowany przez różne organy regulacyjne. Umożliwia handel na ponad 8 000 instrumentów finansowych, takich jak Forex i CFD na akcje, indeksy, obligacje, towary, ETF i kryptowaluty.

Poza wyżej wymienionymi zapewnia możliwość inwestowania w prawdziwe akcje i fundusze ETF. Dzięki Admirals możesz bezpłatnie korzystać z najbardziej innowacyjnych platform handlowych, takich jak MetaTrader 4 i MetaTrader 5, a także ekskluzywnej wtyczki MetaTrader Supreme Edition. Zacznij handlować już dziś!

INFORMACJE O MATERIAŁACH ANALITYCZNYCH:

Podane dane dostarczają dodatkowych informacji dotyczących wszystkich analiz, szacunków, prognoz, spekulacji, przewidywań, przeglądów rynku, prognoz tygodniowych lub innych podobnych ocen lub informacji (zwanych dalej "Analizą") publikowanych na stronie internetowej Admirals. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie:

1. Jest to komunikat marketingowy. Treści publikowane są wyłącznie w celach informacyjnych i w żaden sposób nie mogą być interpretowane jako doradztwa lub rekomendacji inwestycyjnej. Nie została ona przygotowana zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlega żadnemu zakazowi zajmowania się rozpowszechnianiem badań inwestycyjnych.

2. Każda decyzja inwestycyjna jest podejmowana indywidualnie przez każdego klienta, natomiast Admirals nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z takiej decyzji, niezależnie od tego, czy została podjęta w oparciu się o Analizę, czy też nie.

3. W celu ochrony interesów naszych klientów i obiektywności Analizy, Admirals ustanowił odpowiednie wewnętrzne procedury zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi.

4. Analiza jest przygotowywana przez niezależnego analityka Brandie E Blackler (zwanego dalej "Autorem") na podstawie osobistych szacunków.

5. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić, że wszystkie źródła Analizy są wiarygodne oraz że wszystkie informacje są prezentowane w możliwe najbardziej zrozumiały, terminowy, precyzyjny i kompletny sposób, Admirals nie gwarantuje dokładności ani kompletności jakichkolwiek informacji zawartych w Analizie. Przedstawione dane liczbowe odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, które nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wskaźników.

6. Jakikolwiek rodzaj wcześniejszego lub modelowego wykonania instrumentów finansowych wskazanych w Publikacji nie powinien być interpretowany jako wyraźna lub domniemana obietnica, gwarancja lub implikacja przez Admirals dla jakichkolwiek przyszłych wyników. Wartość instrumentu finansowego może zarówno wzrastać, jak i maleć, przy czym nie gwarantuje się zachowania wartości aktywów.

7. Instrumenty pochodne (w tym kontrakty CFD) mają charakter spekulacyjny i mogą prowadzić do strat lub zysków. Zanim zaczniesz handlować, powinieneś upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

NAJPOPULARNIEJSZE ARTYKUŁY
Jak handlować indeksem CAC 40
Indeks CAC 40 jest używany jako punkt odniesienia dla francuskiej giełdy papierów wartościowych i odzwierciedla ogólne wyniki 40 największych spółek pod względem kapitalizacji rynkowej na giełdzie Euronext w Paryżu. W tym artykule szczegółowo omówimy czym jest indeks CAC 40, jakie spółki w nim się z...
Jak handlować kontraktami CFD na bawełnę
Bawełna jest od wielu lat podstawą przemysłu tekstylnego. Istnieją dowody na to, że bawełna była uprawiana i tkana już ponad 5000 lat temu. Chociaż jej użycie w odzieży spadło w ostatnich latach z powodu pojawienia się substytutów, bawełna nadal jest przemysłem wartym wiele miliardów dolarów i jest...
Co to jest indeks DAX?
Z dniem 20 września 2021 roku benchmarkowy niemiecki indeks DAX przyjął do swojego grona dziesięć nowych spółek.W tym artykule dowiesz się wszystkiego, co powinieneś wiedzieć o nowym Germany40, w tym o nowych składnikach niemieckiego indeksu. Co więcej, pokażemy Ci różne sposoby, dzięki którym możes...
Więcej