Jak handlować ropą naftową?

Admirals

Wielu Inwestorów śledzi ceny ropy na giełdzie, ale czy wiesz, że ropa jest jednym z towarów, którymi handlują najczęściej profesjonaliści?

Dzieje się tak, ponieważ CFD WTI i BRENT zapewniają ruchy kierunkowe, które są wysoko cenione zarówno przez inwestorów intraday, jak i swing traderów. Z perspektywy tradera ropa naftowa jest jednym z najczęściej wymienianych towarów na świecie i jest wykorzystywana jako narzędzie do spekulacji, inwestycji, zabezpieczania, dywersyfikacji i nie tylko.

Te znaczące ruchy zachęcają wielu uczestników rynku do inwestowania w ropę za pomocą kontraktów CFD (CFD ropa naftowa), zwłaszcza traderów, którzy handlują za pośrednictwem internetowych platform handlowych.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Jak cena ropy wpływa na rynki?
 • Jak i dlaczego zmienia się cena ropy?
 • Jakie czynniki wpływają na ceny ropy?
 • Jak inwestować w ropę WTI i Brent?
 • Z czym wiąże się ryzyko związane z tym surowcem
 • Jakie strategie handlowe można wykorzystać podczas handlu kontraktami CFD na ropę naftową
 • Co to jest contango i backwardation

Co to jest ropa naftowa

Ropa naftowa jest paliwem kopalnym. To nierafinowany półprodukt, który pochodzi z eksploracji szybów naftowych. Składa się ze złóż węglowodorów i innych materiałów organicznych. Może być rafinowana w produkty ropopochodne, takie jak:

 • Benzyna
 • Olej napędowy
 • Produkty petrochemiczne (takie jak tworzywa sztuczne)
 • Nawozy
 • Leki

Ropa jest podstawowym i kluczowym składnikiem światowej gospodarki, a według Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA) całkowite globalne zużycie ropy wynosi około 93 mln baryłek dziennie. Nic więc dziwnego, że ma ona ogromny wpływ na nasze codzienne życie i jest powszechnie obserwowana zarówno przez ekonomistów, jak i przedsiębiorców oraz inwestorów. Ale jak cena ropy wpływa na giełdę?

Istotna jest ewolucja ceny ropy naftowej, ponieważ:

➡️ Gdy ropa staje się droższa, bezpośrednio zmniejsza siłę nabywczą konsumentów i pośrednio zwiększa koszty produktów wytwarzanych z ropy lub paliwa wykorzystywanego przez firmy do produkcji swoich towarów.

➡️ Z drugiej strony tania ropa sprzyja sile nabywczej konsumentów.

W perspektywie długoterminowej:

➡️ Jeśli cena ropy jest wysoka, spowoduje to, że produkty będą droższe. Może to hamować wzrost gospodarczy, powodując wyższą niż oczekiwano inflację i podwyżki stóp procentowych.

➡️ Niższe ceny ropy powodują, że produkty są bardziej dostępne. Stymuluje to wzrost gospodarczy, ograniczając ryzyko inflacji i wzrostu stóp procentowych.

➡️ Bardzo niskie ceny ropy mogą obniżyć podaż, ponieważ producenci zmniejszą bieżącą produkcję i wstrzymają nowe projekty naftowe.

Chcesz nauczyć się inwestować? Aby wkroczyć do świata tradingu, bardzo ważne jest dobre przygotowanie. Odkryj nasz darmowy kurs online! Zarejestruj się, klikając w poniższy baner:

SUPER TRADER

Naucz się handlu na rynkach w 8 dni, od teorii do praktyki

Ceny ropy zmieniają się i wahają często z dnia na dzień, czasem nawet z minuty na minutę. Wpływa na nie kilka czynników, które należy wziąć pod uwagę:

✦ Sytuacja dostaw w krajach wydobywających ropę

✦ Stan popytu ze strony użytkowników ropy i importerów

✦ Dotacje dla firm naftowych i innych przedsiębiorstw energetycznych

✦ Polityka międzynarodowa (porozumienia między krajami)

✦ Polityka wewnętrzna kraju wydobywającego ropę

✦ Światowa podaż ropy

✦ Konkurencyjne źródła energii

✦ Napięcia geopolityczne i niepewność (które mają wpływ na wzrost cen)

Wykorzystanie ropy i jej podstawowe perspektywy

Teraz możesz się zastanawiać, jak podaż i popyt wpływają na ceny ropy, a co za tym idzie, jak inwestować w ropę.

Ogólnie rzecz biorąc, wyższa podaż i niższy popyt prowadzą do niższych cen, podczas gdy mniejsza podaż i wyższy popyt podnoszą cenę. To powiedziawszy, istnieją dwa czynniki, które mają znaczący wpływ na podaż i popyt. Przyjrzyjmy się im z bliska!

Czynnik nr 1 - Poziom światowych dostaw ropy

Ropa jest zasobem, którego nie można znaleźć we wszystkich krajach, dlatego też jej produkcja jest skoncentrowana tylko w kilku. Ropa jest produkowana w 100 krajach, co stanowi mniej więcej połowę świata. Pięć z tych krajów generuje 49,6% światowej produkcji ropy naftowej. Z tego powodu one, jak również stowarzyszenia naftowym (takim jak OPEC) posiadają więcej uprawnień do kontrolowania dostaw i wpływania na ceny.

Mogą ograniczyć produkcję ropy, aby powstrzymać spadki cen lub pomóc im w ich wzroście. Mogą zwiększyć produkcję ropy, jeśli uważają, że cena jest dobra (to znaczy wystarczająco wysoka), aby móc ją sprzedać i osiągnąć większy zysk.

Spójrzmy na przykład, który pozwoli nam to zrozumieć. Dotyczy on aktualnej wojny cenowej pomiędzy Rosją a Arabią Saudyjską. W obliczu odmowy przez Rosję ograniczenia produkcji w celu podniesienia ceny ropy (spadła ona z powodu koronawirusa), Arabia Saudyjska zdecydowała się obniżyć cenę za baryłkę i tym samym odzyskać udział w rynku. Spowodowało to jeszcze większe spadki cen ropy, co wyjaśnimy później. Czy będzie to dobra okazja do inwestowania w ropę na giełdzie?

Czynnik 2 - Popyt: stan światowej gospodarki

Popyt na ropę rośnie, gdy światowa gospodarka ma się dobrze, ponieważ konsumenci więcej konsumują, firmy wysyłają i transportują więcej towarów, a tym samym więcej inwestują (aby stworzyć nowe moce produkcyjne).

W świecie biznesu konsumenci zwiększają wydatki na podróże służbowe i wypoczynkowe. Spowolnienie (lub kurczenie się) światowej gospodarki będzie miało przeciwny, negatywny wpływ i spowoduje spadek popytu na ropę.

Ropa naftowa i wpływ geopolityki na jej ceny

Ponieważ zaledwie pięć krajów produkuje prawie połowę całkowitej światowej ropy naftowej, napięcie w jednym z nich może powodować poważne problemy z dostawami. Na przykład wojna lub konflikt w regionie produkującym ropę może zagrozić zapasom, zakładom produkcyjnym lub rafineryjnym, co może spowodować skok cen ropy.

Jako trader powinieneś zatem obserwować klimat geopolityczny otaczający główne kraje produkujące ropę na świecie.

Inwestowanie w ropę - zalety

Będąc jednym z najpopularniejszych aktywów na świecie do handlu i inwestycji, istnieje szereg korzyści z handlu ropą naftową:

1) Zmienność

Zmienność (duże ruchy cen) cen ropy naftowej jest prawdopodobnie najbardziej znaną zaletą handlu ropą WTI i Brent. Cena ropy ma tendencję do poruszania się w górę i w dół przy znacznych wahaniach (jak widać na poniższym wykresie). Ruchy ceny dają traderom możliwość wykorzystania ich poprzez day trading, handel w ciągu tygodnia lub swing trading.

Źródło: Admirals MT5 SE, WTI, wykres dzienny. Zakres dat: 5 grudnia 2018 r. do 26 września 2020 r. Sporządzono 26 września 2020 r. o godzinie 15:00. Wyniki historyczne nie są gwarantem przyszłych wyników.

2) Dywersyfikacja

Wielu traderów i inwestorów ma problem z umieszczeniem wszystkich swoich jajek w jednym koszyku. W wielu krajach zachodnich, takich jak Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Australia, majątek ludzi jest ulokowany w nieruchomościach, podczas gdy w innych krajach aktywa, takie jak akcje, stanowią dużą część majątku osobistego.

Niebezpieczeństwo polega na tym, że jeśli jeden rynek upadnie, cały portfel inwestora może wyparować. Dywersyfikacja portfela poprzez inwestowanie i handel na wielu rynkach może pomóc zmniejszyć to ryzyko.

Inwestowanie w towary, takie jak ropa naftowa, jest jednym ze sposobów, w jakie inwestorzy mogą dywersyfikować swoje portfele i zarządzać ryzykiem.

3) Handluj na podstawie analizy fundamentalnej

Wiele rynków onieśmiela nowych inwestorów, ponieważ wydają się polegać na sygnałach technicznych. Silny wpływ na ropę naftową mają jednak fundamentalne wydarzenia, takie jak wspomniane wcześniej napięcia geopolityczne. Oznacza to, że jeśli regularnie śledzisz wiadomości, możesz znaleźć interesujące możliwości handlowe.

Jak inwestować w ropę? Poznaj rodzaje ropy

1️⃣ WTI

WTI oznacza West Texas Intermediate. Jest to jeden z dwóch najpopularniejszych i najbardziej znanych wskaźników do handlu ropą na MetaTrader 4 i MetaTrader 5.

Nazywana również US Crude, WTI to wysokiej jakości ropa naftowa eksportowana i wykorzystywana na całym świecie. Rafinowana w Stanach Zjednoczonych ropa WTI jest lekką i słodką ropą naftową, której tradycyjnie cena była od 1 do 2 USD wyższa niż Brent Crude.

WTI jest również wskaźnikiem odniesienia dla ropy naftowej, co oznacza, że jej cena służy jako odniesienie dla kupujących i sprzedających ropę naftową, a także jest podawana w mediach jako cena ropy.

2️⃣ Brent

Brent Crude odnosi się do ropy Brent z Morza Północnego i jest drugim popularnym punktem odniesienia dla handlu ropą, podobnie jak WTI.

Brent jest głównie wydobywany z Morza Północnego i rafinowany w północno-zachodniej Europie. Jest podstawowym rodzajem ropy w Europie i Afryce Północnej.

Co to jest OPEC?

Po ropie naftowej WTI i Brent ropa OPEC (Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową) jest kolejnym ważnym elementem na światowym rynku.

Ropa OPEC to połączenie siedmiu różnych rodzajów ropy naftowej, pochodzącej z Arabii Saudyjskiej, Nigerii, Algierii, Dubaju, Wenezueli, Indonezji i przesmyku meksykańskiego. Mniej słodka i ciemniejsza niż WTI, jak i Brent, ropa OPEC jest zwykle tańsza, ale nadal jest ważna na rynku globalnym.

Handluj kontraktami CFD na towary

Handluj CFD na ropę, kawę, złoto, srebro i wiele innych!

Porównanie ropy naftowej: Brent vs WTI

Chociaż zarówno ropa Brent, jak i WTI są popularnymi instrumentami handlowymi, istnieje pięć kluczowych różnic między nimi:

 • Miejsce wydobycia: ropa WTI jest wydobywana i przetwarzana w USA - głównie w Teksasie, Północnej Dakocie i Luizjanie. Tymczasem ropa Brent jest w dużej mierze wydobywana z pól naftowych na Morzu Północnym.
 • Różnica geopolityczna: na ceny ropy często wpływa działalność polityczna, co może oznaczać, że sytuacja polityczna na obszarach, na których wydobywana jest ropa, może wpływać na ceny, a tym samym na handel. Dziś jest to bardziej istotne dla ropy naftowej OPEC niż Brent czy WTI.
 • Skład i zawartość: Skład ropy wpływa również na cenę WTI i Brent. Głównym wyznacznikiem jakości jest grawitacja API (American Petroleum Institute), która jest miarą tego, jak ciężka jest ropa w porównaniu z wodą oraz jaka jest w niej zawartość siarki. Zawartość siarki w WTI wynosi 0,24%, w porównaniu z 0,37% Brenta. Niższa zawartość siarki tworzy słodszy, łatwiejszy do rafinacji surowiec.
 • Opcje handlu ropą: Brent i WTI mają również różne opcje handlowe, w tym kontrakty futures i CFD. Kontrakty futures na każdą ropę są zarządzane na różnych giełdach (WTI za pośrednictwem New York Mercantile Exchange i Brent za pośrednictwem Intercontinental Exchange). Wielu brokerów CFD oferuje opcję handlu za pośrednictwem kontraktów różnic kursowych na swojej platformie zarówno dla WTI jak i Brent.
 • Ceny: Teoretycznie, WTI powinna być sprzedawana drożej od ropy Brent, jednak nie zawsze tak jest. Dzieje się tak dlatego, że istnieje szereg czynników, które wpływają na jej cenę, a nie tylko jakość samego surowca. Jednym z nich jest podaż i popyt, na przykład kiedy podaż wzrosła podczas rewolucji łupkowej na początku XXI wieku, cena ropy spadła.

Jak inwestować w ropę?

Kup bezpośrednio ropę naftową

Można by przypuszczać, że najprostszym sposobem inwestowania w ropę byłby zakup baryłki, a następnie sprzedaż drożej, gdy cena wzrośnie.

W rzeczywistości inwestorowi detalicznemu trudno jest zainwestować w fizyczną baryłkę ropy. W przeciwieństwie do innych towarów, takich jak złoto czy srebro, ropa naftowa jest trudna do przechowywania, wysoce toksyczna i wymaga znacznego ubezpieczenia, jeśli uda Ci się ją zdobyć.

Dobra wiadomość jest taka, że istnieje wiele innych metod inwestowania i handlu ropą, które są znacznie bardziej praktyczne.

Inwestuj w akcje ropy

Pierwszą opcją inwestowania w ropę, a najlepiej zarabiania na wzroście ceny, jest inwestowanie w akcje spółek zajmujących się poszukiwaniem, wydobyciem i rafinacją ropy. Firmy te to prawdziwe światowe giganty, takie jak BP, Royal Dutch Shell, Exxon Mobil i Total SA.

Problemem związanym z tym podejściem może być fakt, że nie inwestujesz bezpośrednio w samą ropę. Cena akcji spółek, w które inwestujesz, może nie zawsze odzwierciedlać zmiany ceny samego surowca. Dzieje się tak, gdyż istnieje szereg innych czynników, które wpływają na wycenę firmy poza cenę produktu końcowego, w tym dywidendy, zmiany w zarządzaniu i regulacje, które mogą mieć wpływ na biznes.

Handluj kontraktami terminowymi na ropę naftową

Następną opcją jest handel kontraktami futures na ropę. Jest to powszechna opcja w handlu zarówno ropą WTI, jak i Brent.

Kontrakt futures to prawna umowa kupna lub sprzedaży aktywów po ustalonej z góry cenie w określonym czasie w przyszłości. Z perspektywy handlowej trader nie jest zainteresowany otrzymaniem samego aktywa (zwykle 1000 baryłek ropy), ale po prostu handluje samym kontraktem dla zysku.

Załóżmy na przykład, że cena kontraktu futures na ropę wynosi 55 USD za baryłkę. Jeśli trader uważa, że cena ropy wzrośnie przed wygaśnięciem kontraktu, mógłby kupić kontrakt teraz oczekując, że będzie w stanie zamknąć go z zyskiem.

Jeśli cena ropy wzrośnie do 58 USD do czasu wygaśnięcia kontraktu lub momentu zamknięcia pozycji przez tradera, wówczas zarobiłby on 3 USD na baryłce, czyli łącznie 3000 USD. Gdyby jednak cena spadła do 54 USD, straciliby on 1000 USD.

Należy pamiętać, że handlując kontraktami futures na ropę, inwestorzy nie muszą inwestować pełnej wartości kontraktu (55 USD x 1000 baryłek ropy). Zamiast tego muszą dokonać początkowej wpłaty depozytu zabezpieczającego, która zwykle wynosi kilka tysięcy dolarów.

Inwestuj w fundusze ETF

Kolejną opcją handlu ropą jest inwestowanie w surowcowe fundusze ETF (fundusze giełdowe). ETF to instrument stanowiący pakiet innych aktywów (takich jak akcje), w które inwestor może zdecydować się zainwestować lub którymi może tradować. Główną korzyścią tego rozwiązania jest możliwość inwestowania lub tradingu na szerszym rynku, zamiast konieczności wybierania pojedynczych instrumentów.

Na przykład, jeśli inwestor chciałby zainwestować w amerykańskie akcje technologiczne, ale nie chciałby analizować poszczególnych akcji, aby dodać je do swojego portfela, mógłby poszukać ETF, który reprezentuje rynek amerykańskich akcji technologicznych.

Dostępnych jest szereg towarowych funduszy ETF, w tym ETF na ropę naftową. Mogą to być akcje spółek naftowych, a także kontrakty terminowe na ropę naftową.

Podobnie jak w przypadku inwestowania w inne aktywa, takie jak akcje, tradycyjna inwestycja w ETF to taka, w której masz możliwość jedynie zakupu. Następnie, gdy wartość ETF-u wzrośnie zamykasz inwestycję, uzyskując zysk na różnicy. Jednak możliwe jest również handlowanie ETF-ami za pośrednictwem instrumentu pochodnego zwanego CFD, który umożliwia handel w obu kierunkach (więc istnieje potencjał do zysku, niezależnie od tego, czy rynek rośnie, czy spada).

Handel kontraktami CFD na ropę

Ostatnią opcją handlu ropą jest handel kontraktami CFD. CFD (Contract For Difference - kontrakt różnic kursowych) to instrument, który pozwala handlować zmianami cen ropy naftowej, ale bez konieczności obsługi fizycznych kontraktów lub inwestowania w aktywa fizyczne.

CFD ropa naftowa

Czy uważasz, że cena ropy przestała spadać i że czas zainwestować w czarne złoto?

Czas nauczyć się handlować kontraktami CFD na ropę! Pierwszym krokiem jest pobranie platformy handlowej. Jeśli jeszcze jej nie masz, pobierz ją bezpłatnie, klikając w poniższy baner!

Wielozadaniowa
platforma nr 1


Oto kroki, które należy poczynić aby kupić kontrakty CFD na ropę za pomocą MetaTrader 5 Supreme Edition:

1️⃣ Po połączeniu się z platformą handlową zalecamy dodanie Mini Terminalu do wykresu na CFD WTI lub Brent.

2️⃣ W sekcji „Oblicz wielkość lota" wprowadź liczbę pipsów o jaką będzie oddalony Stop loss, a także stałe ryzyko w walucie rachunku, które chcesz przyjąć.

3️⃣ Następnie kliknij „Wprowadź loty".

4️⃣ Teraz możesz zainicjować zlecenie kupna na rynku, klikając przycisk "Kup" lub złożyć zlecenie oczekujące za pomocą szarej pionowej kolumny po lewej stronie Mini Terminalu.

Źródło: Admirals MetaTrader 5, Crude Oil, wykres dzienny - zakres danych: 21 marca 2019 do 8 września 2020 r. Sporządzono 8 września 2020 r. o godzinie 22:20. Uwaga: wyniki historyczne nie są gwarantem przyszłych wyników.

Aby dokonać zakupu ropy naftowej za pomocą zlecenia oczekującego pamiętaj, że musisz wykonać następujące kroki:

 • Kliknij raz poziom cen, który Cię interesuje (w szarej kolumnie)
 • Kliknij po raz drugi na poziomie, na którym chcesz ustawić Stop Loss
 • Kliknij po raz trzeci poziom, na którym chcesz ustawić Take Profit

Oczywiście możliwe jest późniejsze anulowanie Take Profit zwłaszcza, jeśli zastosujesz strategię z kilkoma zleceniami Take Profit. Wystarczy użyć etykiety linii Take Profit, aby wybrać „T/P", po czym kliknąć „None".

Czy chcesz inwestować w ropę na spadki? Przeczytaj koniecznie dalszą część artykułu, jeśli chcesz zarobić na spadkach ropy.

Jak handlować ropą naftową na spadkach? Sprzedawaj kontrakty CFD

Jeśli cena ropy kontynuuje spadki ważne jest, aby umiejętnie dokonać transakcji sprzedaży na kontrakcie CFD na WTI, która pozwala zarabiać na spadkach.

Aby dokonać sprzedaży ropy naftowej, wykonaj wszystkie opisane powyżej kroki, konieczne do zakupu kontraktu CFD na ropę, z dwiema różnicami:

 1. Aktywacja zlecenia sprzedaży w celu spekulacji na spadek ceny ropy odbywa się za pomocą przycisku „Sprzedaj" w Mini Terminalu.
 2. Złożenie zlecenia oczekującego na sprzedaż kontraktów CFD na ropę odbywa się za pomocą czerwonej pionowej kolumny, znajdującej się po lewej stronie Mini Terminalu.

Inwestowanie w ropę na giełdzie

Podobnie, jak w przypadku wszystkich innych instrumentów CFD, inwestując w ropę naftową w celu osiągnięcia zysku, inwestorzy muszą podejmować ryzyko i często godzić się z utratą swojego kapitału.

W zamian za to ryzyko trader ma możliwość osiągnięcia zysku poprzez zmiany cen ropy, w dwojaki sposób:

 • Kupując ropę i sprzedając ją po wyższej cenie (to tzw. Pozycja długa).
 • Sprzedając kontrakt CFD na ropę, czyli otwierając pozycję spadkową po określonej cenie, a następnie kupując po niższej cenie (to tzw. Pozycja krótka).

Traderzy mogą korzystać z narzędzi wspomagających podejmowanie decyzji, takich jak:

Ich celem jest zwiększenie szans tradera na sukces i zdolności do osiągnięcia zysku.

Pamiętaj jednak, że każda transakcja może zakończyć się zyskiem lub stratą. Wynik handlu kontraktami CFD na ropę, jak w przypadku każdego innego kontraktu CFD, nigdy nie jest gwarantowany.

Zdecydowana większość uczestników rynku ropy korzysta z platform takich jak MetaTrader 4 (MT4) lub Metatrader 5 (MT5), w celu:

 • Otwierania transakcji
 • Zarządzania swoimi pozycjami
 • Zamykania transakcji z zyskiem lub stratą

Jak opisaliśmy wcześniej, możesz handlować cenami baryłki ropy naftowej na wzrosty (kupno) lub na spadki (sprzedaż) za pośrednictwem kontraktów CFD. Ich zaletą jest brak daty wygaśnięcia. Dlatego transakcja nie zostanie zamknięta, jak w przypadku kontraktów futures w dniu ich realizacji oraz nie otrzymasz fizycznie baryłki ropy.

Kontrakty CFD na ropę - korzyści z handlu

✔️ Możliwość handlu na rynkach ropy naftowej bez inwestowania w fizyczne baryłki ropy

✔️ Możliwość handlu długimi (kupno) lub krótkimi (sprzedaż) pozycjami, co oznacza, że możesz potencjalnie zyskać zarówno na rynkach rosnących, jak i spadających

✔️ Możliwość zawierania transakcji krótkoterminowych, trwających nawet 1 sekundę

✔️ Możliwość uzyskania większego zysku - kontrakty CFD to instrumenty lewarowane. Oznacza to, że możesz otworzyć większą ekspozycję na rynku niż depozyt, który posiadasz. Jeśli więc broker oferuje dźwignię w stosunku 1:10, za każdego zainwestowanego 1 dolara możesz handlować pozycją wartą 10 dolarów.

✔️ Możliwość handlu wieloma aktywami z poziomu jednej platformy - profesjonalni brokerzy, tacy jak Admirals, oferują kontrakty CFD na tysiące instrumentów finansowych z wielu rynków, w tym waluty, akcje, towary, kryptowaluty i nie tylko

✔️ Możliwość handlu mniejszymi rozmiarami kontraktów, co oznacza niewielkie ryzyko (np. Standardowy kontrakt futures to 1000 baryłek ropy, a 1 lot - standardowy kontrakt CFD - to jedynie 100 baryłek)

✔️ Możliwość handlu 24 godziny na dobę, 5 dni w tygodniu, całkowicie online

Jak więc faktycznie działa handel kontraktami CFD na ropę? Oto krótki przykład ilustrujący ten proces.

CFD ropa naftowa - przykład

Aby zrozumieć, jak działa handel kontraktami CFD na ropę i jak obliczyć potencjalny zysk lub stratę, musisz znać:

 • Wielkość transakcji
 • Różnicę między ceną otwarcia i zamknięcia transakcji
 • Wszelkie koszty i opłaty handlowe

Jeśli chodzi o wielkość transakcji na kontraktach CFD są wyrażone w „lotach", czyli wielkości standardowego kontraktu na aktywa bazowe. W przypadku ropy WTI i Brent jeden lot to 100 baryłek. Oznacza to, że jeśli cena WTI wynosi 55 USD za baryłkę, to jeden lot jest wart 5500 USD.

Jeśli uważasz, że cena WTI ma wzrosnąć, otworzysz transakcję kupna, zwaną również pozycją długą. I odwrotnie, jeśli uważasz, że cena spadnie, otworzysz transakcję sprzedaży, znaną również jako pozycja krótka.

Powiedzmy, że otwierasz transakcję kupna na WTI po powyższej cenie (55 USD). Cena WTI wzrasta do 58 USD za baryłkę, a następnie decydujesz się zamknąć transakcję po tej cenie. Różnica między ceną otwarcia Twojej transakcji a ceną zamknięcia wynosi 3 USD za baryłkę. Jeśli pomnożymy to przez wielkość transakcji (100 baryłek), całkowity zysk wyniesie 300 USD. Jeśli jednak cena spadnie o 3 USD do 52, wtedy odnotujesz stratę 300 USD.

Ważne jest również, aby pamiętać o kosztach handlowych. Koszty naliczane przez brokerów CFD dzielą się na trzy kategorie:

➡️ Spread to różnica między ceną „kupna" i „sprzedaży" danego aktywa. Cena kupna jest zawsze nieco wyższa niż cena sprzedaży, co oznacza, że gdybyś otworzył długą pozycję i sprzedał ją natychmiast, w rzeczywistości poniósłbyś stratę, ponieważ sprzedajesz po niższej cenie niż pierwotnie zapłaciłeś.

Różnica jest niewielka (w chwili pisania tego tekstu cena sprzedaży Brent w Admirals MetaTrader 5 wynosi 41,73 USD, podczas gdy cena kupna wynosi 41,76 USD), ale może się sumować, jeśli dokonujesz dużych transakcji (np. kilka lotów), lub dużą liczbę transakcji.

Spread jest jedną z opłat pobieranych przez brokera i zanim transakcja stanie się zyskowna, cena aktywów musi przekroczyć spread. Jest to jeden z powodów, dla których ważne jest, aby przyjrzeć się, jak konkurencyjne są spready brokera, ponieważ jest to główny koszt handlu.

➡️ Niektórzy brokerzy mogą pobierać prowizję oprócz lub zamiast spreadu. Jest to wartość procentowa lub kwota w walucie rachunku pobrana z transakcji. Zwykle pobierana jest minimalna prowizja.

➡️ Ostatnia opłata to swap, czyli korekta stopy procentowej naliczana za utrzymywanie pozycji długich przez noc. Pamiętaj jednak, że w niektórych przypadkach możesz otrzymać swap, który może być dodatni.

Jeśli przyjmiemy, że jedynym kosztem, jaki pobiera Twój broker, jest spread 0,03 USD, Twój zysk netto w powyższym przykładzie wyniósłby 297 USD [300 USD zysku brutto - (0,03 USD x 100 baryłek)].

Czy to dobry czas na inwestowanie w ropę?

Wielu traderów może się zastanawiać: czy warto teraz inwestować w ropę? Spójrzmy na poniższy wykres ropy w MetaTrader!

Źródło: CFD Brent, wykres dzienny, Admirals MT5SE. Zakres danych: od 5 grudnia 2018 r. do 26 września 2020 r. Sporządzono 26 września 2020 r. Należy pamiętać, że wyniki historyczne nie są gwarantem przyszłych wyników.

Luka cenowa pokazana w pierwszym czarnym prostokącie odpowiada sobocie 14 września, kiedy grupa dronów z materiałami wybuchowymi zaatakowała największą na świecie fabrykę ropy naftowej w Arabii Saudyjskiej, nagle zmniejszając światową produkcję ropy o 5 milionów baryłek dziennie. Stanowi to prawie połowę obecnej dziennej produkcji Arabii Saudyjskiej i 5% światowej produkcji, powodując gwałtowny wzrost cen ropy.

Cena ropy Brent podskoczyła z 60,42 USD za baryłkę na zamknięciu sesji w piątek 13 września do 72,19 USD na otwarciu rynku w poniedziałek 16 września, co oznacza wzrost o 19,4%. To samo stało się z WTI. Następnie cena spadła i ponownie wzrosła do tak wysokiego poziomu (ponad 70 USD). Wtedy powszechna panika z powodu koronawirusa i ograniczeń w ruchu spowodowała, że cena zaczęła ponownie pikować w dół.

To była bardzo dobra okazja dla tych, którzy chcieli inwestować w ropę na spadki, ale 9 marca 2020 r. było jeszcze ciekawiej. W ten Czarny poniedziałek ropa otworzył się z dużą luką spadkową i przez cały dzień spadała notując 30% przecenę, osiągając minimum od końca 2016 roku.

Było to konsekwencją decyzji Arabii Saudyjskiej o obniżeniu ceny ropy naftowej, którą handluje Aramco, w odpowiedzi na odmowę Rosji przyłączenia się do cięcia produkcji OPEC.

Pomimo tej luki, cena nadal spada z powodu obostrzeń nakładanych, w celu powstrzymania postępu koronawirusa.

Czy to problem przy inwestowaniu w ropę? Niekoniecznie. Zmienność stwarza możliwości dla traderów, zwłaszcza handlujących kontraktami CFD, którzy mogą czerpać zyski zarówno na rynku byka, jak i niedźwiedzia, handlując długimi i krótkimi pozycjami.

Należy jednak pamiętać, że zmienność zwiększa ryzyko, dlatego ważne jest, aby odpowiednio zarządzać ryzykiem przy inwestowaniu w ropę na giełdzie.

Inwestowanie w ropę na MetaTrader 4 i 5 Supreme Edition

Najlepszą platformą transakcyjną do handlu ropą jest niewątpliwie MT5 Supreme Edition, ponieważ oferuje długą listę wskaźników i narzędzi, których nie ma na zwykłej platformie MetaTrader. Supreme Edition znacznie poprawia możliwości traderów, oferując im szeroką gamę dodatkowych narzędzi.

Platformy MetaTrader 4 Supreme Edition i MetaTrader 5 Supreme Edition umożliwiają handel cenami ropy w czasie rzeczywistym. Oto kilka narzędzi, których możesz użyć w swojej strategii handlu ropą:

✅ Mini Terminal, który pozwala ustalić kwotę w walucie rachunku, którą chcesz zaryzykować na transakcję, otwiera i zamyka Twoje pozycje z możliwością częściowego zamknięcia, jak również daje opcje hedgingu, aby pokryć Twoje otwarte pozycje.

✅ Trade Terminal, który pozwala efektywnie zarządzać rachunkiem handlowym i wszystkimi zleceniami, łącząc funkcjonalność mini terminala, ale na wszystkich produktach.

✅ Dostęp do wskaźników zawartych w dodatku Supreme Edition. Znajdziesz wskaźniki bezpośrednio powiązane z Price Action wraz z przykładami graficznymi, które rzadko są udostępniane prywatnym traderom.

✅ Symulator handlu, który pozwala ręcznie przetestować strategie handlu ropą w rzeczywistych warunkach, przeżywając na nowo poprzednie sesje, nawet w weekendy lub w nocy.

Jeśli jeszcze nie posiadasz wtyczki Supreme Edition do Metatrader pobierz ją bezpłatnie, klikając w poniższy baner:

Odkryj ekskluzywną wersję MetaTrader Supreme Edition

Pobierz najpotężniejszy pakiet wtyczek do swojej ulubionej platformy transakcyjnej!

Jak inwestować w ropę (Swing Trading)

Jeśli masz bardzo napięty kalendarz, swing trading jest najlepszą alternatywą dla handlu ropą.

Wystarczy analizować wykres przez kilka minut w tygodniu i być na bieżąco z długoterminowymi wiadomościami, aby lepiej zarządzać ryzykiem. Takie podejście zapewnia znaczną oszczędność czasu i kosztów w porównaniu z bardzo intensywnym podejściem do tradingu.

Jest to również wygodne podejście dla tych, którzy nie muszą martwić się o zostawienie pozycji na noc. Aby przeanalizować rynki, wystarczy przestudiować dzienne i tygodniowe wykresy ropy. Jeśli lubisz analizę wykresów lub po prostu otwierasz pozycje za pomocą smartfona, MetaTrader jest dostępny na Androida i IOS.

Jak inwestować w ropę krótkoterminowo - Scalping i Intraday

Jeśli masz pracę w niepełnym wymiarze godzin lub jesteś po prostu dostępny przez całą dobę, to day trading i scalping mogą być dla Ciebie odpowiedni.

Otwierasz transakcję o określonej porze dnia i zamykasz ją najpóźniej tuż przed końcem sesji. W tym przypadku odpowiednie ramy czasowe będą mniejsze - wykresy godzinowe dla handlu w ciągu dnia i wykresy minutowe dla skalpowania.

Podejścia te wymagają oczywiście uwzględnienia Kalendarza Inwestora, a w szczególności godzin handlu.

Na przykład należy unikać godzin poza szczytem, takich jak godzina 12:00 w południe, z oczywistych powodów - braku ruchu. Większość uczestników rynku nie jest obecna w tym konkretnym czasie na rynku.

Główną różnicą pomiędzy tymi strategiami transakcyjnymi jest moment, w którym należy otworzyć pozycje oraz okres w jakim ta pozycja będzie utrzymywana zanim zostanie zamknięta. Trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie czy jest to inwestycja, czy działalność spekulacyjna.

Podsumowując, inwestowanie w ropę może być dobrym sposobem na zaangażowanie się w rynki finansowe z wykorzystaniem dużej zmienności ceny ropy oraz narzędzi do analizy i zarządzania ryzykiem, oferowanych przez Admirals.

Pamiętaj, że każda inwestycja wiąże się z ryzykiem. Aby uzyskać więcej informacji na temat handlu kontraktami CFD, przeczytaj nasz artykuł o tym, jak handlować kontraktami CFD.

Przyjrzyjmy się teraz kilku możliwym strategiom wykorzystania wahań cen czarnego złota!

Inwestowania w ropę - strategia

Po znalezieniu zaufanego brokera online warto rozważyć inwestowanie w ropę naftową. Istnieją różne strategie transakcyjne tym surowcem w zależności od wybranego stylu handlu i ram czasowych. Oto najpopularniejsze z nich:

Analiza fundamentalna i długoterminowe inwestowanie w ropę:

Kiedy inwestorzy inwestują w ropę na podstawie analizy fundamentalnej, analizują długoterminowe dane rynkowe, takie jak prognozy OPEC (Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową) lub IEA (International Energy Agency - Światowa Agencja Energetyczna), aby zawrzeć i utrzymać transakcje przez długi okres czasu.

Analiza fundamentalna i krótkoterminowa:

Kiedy traderzy wykorzystują statystyki tygodniowe (rezerwy ropy, liczba nowych odwiertów) i wydarzenia na rynku ropy, koncentrują się na transakcjach w krótkim okresie czasu.

Analiza średnioterminowa i fale Elliotta:

Ruchy fal Elliotta są bardzo przydatne do handlu na wykresie ropy H1 i powyżej.

Analiza techniczna i średnioterminowa:

Analiza techniczna może być wykorzystywana do handlu długoterminowego, ale częściej jest używana do szukania okazji krótkoterminowych, kupna lub sprzedaży. Aby zbudować solidny plan tradingowy, traderzy mogą korzystać ze wskaźników technicznych, takich jak linie trendu, zniesienia Fibonacciego czy oscylatory (np. RSI, Stochastic).

Analiza krótkookresowa i techniczna:

Jest to metoda zarezerwowana dla scalperów. Są bardziej skłonni do korzystania ze wskaźników technicznych, które są obliczane automatycznie. Zwykle używają wskaźników, takich jak Parabolic SAR, kanały Ketlnera i Pivot Points, zamiast ręcznych wskaźników, takich jak linie trendu czy zniesienia Fibonacciego. Czemu? Ponieważ ceny szybko zmieniają się w czasie, a decyzje muszą być podejmowane natychmiastowo.

Połączenie trzech stylów handlu

Niektórzy inwestorzy lubią łączyć wszystkie trzy style handlu w kompleksowe podejście. Chociaż istnieje korzyść z przyjęcia różnych punktów widzenia, ryzyko braku możliwości podjęcia decyzji jest większe.

Trading plan i systemy transakcyjne

Systemy transakcyjne zwykle zawierają listę kluczowych elementów, takich jak:

 • Forma analizy
 • Ramy czasowe
 • Podejście do zarządzania ryzykiem
 • Metody wejścia
 • Filtry (powody, aby nie wchodzić)
 • Zarządzanie pozycjami (w tym wyjście z rynku i stop loss)
 • Metody wyjścia (w tym stop loss i potencjalne cele)
 • Informacje zwrotne i oceny

Chociaż może się to wydawać długa lista, warto dokładnie rozważyć wszystkie aspekty przed rozpoczęciem handlu, ponieważ pomaga to inwestorom w budowaniu bardziej spójnego podejścia w perspektywie długoterminowej.

Ropa naftowa - przykład strategii handlu ropą

Spójrzmy na wykres ropy na platformie MetaTrader. Poniżej znajduje się przykład uznaniowego handlu z wykorzystaniem analizy technicznej na wykresie dziennym. Należy pamiętać, że jest to tylko jeden z wielu przykładów łączenia różnych narzędzi i wskaźników.

Przeanalizujmy tę strategię na przykładzie opartym na wykresie ropy na platformie MetaTrader 5 z dodatkiem Supreme Edition.

Dodaj następujące wskaźniki na wykres w swojej platformy transakcyjnej:

 • EMA 100 (wykładnicza średnia krocząca ze 100 okresów)
 • Kanał Keltnera z dodatku MetaTrader Supreme Edition
 • Wskaźnik fraktali

Źródło: CFD WTI, Admirals MT5SE. Zakres danych: od 3 grudnia 2019 r. do 26 września 2020 r. Sporządzono 26 września 2020 r. o godzinie 15:50. Należy pamiętać, że wyniki historyczne nie są gwarantem przyszłych wyników.

Oto kroki, które należy wykonać:

 • Analiza ropy: handluj zgodnie z trendem przy użyciu wykładniczej średniej ruchomej
  • Pozycja długa (Kupno) - cena powyżej EMA 100
  • Pozycja krótka (Sprzedaż) - cena poniżej EMA 100
 • Zoptymalizuj punkt wejścia: Breakout
  • Przebicie świecy powyżej oporu kanału Keltnera dla transakcji kupna
  • Przebicie świecy przez wsparcie kanału Keltnera dla transakcji sprzedaży
 • Stop Loss
  • Inwestorzy mogą ustawić stop loss powyżej lub poniżej zamykającego fraktala
  • Nowe korekty są dostępne po powrocie ceny do kanału Keltnera.
 • Zarządzanie ryzykiem: użyj stop loss i przenieś go, gdy transakcja osiągnie co najmniej stosunek ryzyka do zysku równy 1.

Najtrudniejszą pracą jest prawdopodobnie unikanie znalezienia się w złym momencie na rynku, na przykład gdy zbliża się poziom oporu lub wsparcia.

Nie jest to kompletny system transakcyjny, ale raczej połączenie narzędzi technicznych i wskaźników, aby pokazać traderom, jak zbudować własny system transakcyjny. Zawsze pamiętaj, że wszystkie systemy transakcyjne można przetestować na koncie demo przed przejściem na konto rzeczywiste.

Ropa naftowa na giełdzie - zalety inwestowania

Inwestowanie w ropę za pośrednictwem kontraktów CFD ma wiele zalet, zwłaszcza w kontekście zmienności.

Cena ropy naftowej ma tendencję do znacznych wahań, zarówno w górę, jak i w dół, i oferuje traderom możliwość czerpania zysków z tych ruchów w transakcjach Day Trading i Swing Trading.

Gdzie inwestować w ropę - Warunki handlu ropą

Wśród brokerów dających możliwość inwestycji w ropę, Admirals oferuje bardzo interesujące warunki handlowe:

 • Typowy spread na Brent w wysokości 3 pips w głównych godzinach handlu
 • Minimalna pozycja od 0,1 lota
 • Dostęp do dźwigni finansowej 1:500 dla klientów profesjonalnych, co pozwala handlować pozycjami o wartości 500 razy większej niż Twój kapitał (zdecydowanie zalecane jest posiadanie umiejętności zarządzanie ryzykiem)
 • Dostęp do dźwigni finansowej 1:20 z ochroną przed ujemnym saldem, dla klientów detalicznych
 • Brak dodatkowej prowizji za handel kontraktami CFD na ropę
 • Realizacja rynkowa i bez rekwotowań
 • Brak minimalnej odległości między ceną rynkową a zleceniami Stop Loss i Take Profit
 • Dozwolone są wszystkie style handlu
 • Dostępne zabezpieczenie Stop Loss jak również Take Profit
 • Ustawienia ochrony przed zmiennością
 • Handel z brokerem autoryzowanym i regulowanym przez FCA (Financial Conduct Authority) w Wielkiej Brytanii.
 • Darmowe wpłaty i wypłaty środków

Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu na prawdziwych rynkach konieczne jest przećwiczenie z rachunkiem demonstracyjnym, który pozwoli Ci znaleźć się w środowisku wolnym od ryzyka, w którym możesz przetestować swoje strategie. Wypróbuj demo, klikając w poniższy baner:

Wolny od ryzyka rachunek demo

Zarejestruj się na bezpłatnym rachunku demo i testuj swoje strategie inwestycyjne

Contango - co to jest contango i dlaczego tak się dzieje?

W handlu kontraktami terminowymi, a szczególnie w handlu towarami, występuje zjawisko zwane contango. Ale czy wiesz, co to jest? Czy wiesz, dlaczego tak się dzieje? Czy kiedykolwiek słyszałeś o backwordingu?

Contango co to jest?

Aby zrozumieć, czym jest contango, ważne jest, aby najpierw zrozumieć, jak działają kontrakty terminowe typu futures, a zwłaszcza futures na towary, w których zwykle występuje zjawisko znane jako contango.

Kiedy mówimy o surowcach lub towarach, mamy na myśli podstawowe składniki bardziej złożonych dóbr lub usług. Na przykład bazy spożywcze, takie jak cukier, kawa lub kakao, metale, takie jak złoto lub srebro, lub surowce energetyczne, takie jak ropa lub gaz. Produkty te były w przeszłości fizycznie wymieniane, ale obecnie są również przedmiotem obrotu w celach spekulacyjnych za pośrednictwem kontraktów futures.

W kontrakcie terminowym sprzedający zgadza się na wymianę określonego produktu po ustalonej cenie w uzgodnionym terminie w przyszłości. Cena tego zamówienia będzie zależna od popytu kupujących, a także od podaży sprzedających.

Kontrakty terminowe to instrumenty pochodne, którymi handluje się na giełdach, na których wszystkie kontrakty są znormalizowane. Oznacza to, że nie są to indywidualne umowy, ale każda umowa ma te same specyfikacje, niezależnie od tego, kto kupuje i kto sprzedaje.

Na przykład każdy, kto handluje ropą naftową na giełdzie nowojorskiej wie, że kontrakt obejmuje 1000 baryłek ropy naftowej West Texas Intermediate (WTI) o określonym poziomie jakości.

Większość kontraktów terminowych jest oferowana z pięciocyfrowymi kodami. Pierwsze dwa symbole oznaczają produkt, trzeci miesiąc, a dwa ostatnie rok. Na przykład kontrakty terminowe na ropę mogą być oferowane jako CLX20, gdzie CL oznacza ropę naftową, X = listopad (są to kody miesięcy), a 20 oznacza rok 2020.

Ponieważ wielkość niektórych kontraktów terminowych może być dość duża, część inwestorów futures i intraday zwraca się w stronę kontraktów CFD.

Ropa naftowa - handel kontraktami CFD vs Futures

Ponieważ kontrakty CFD i futures to najczęstsze sposoby handlu ropą naftową, inwestorzy często chcą porównać te dwa kontrakty, aby zobaczyć, który jest dla nich najlepszy.

Istnieje wiele różnic między tymi dwoma produktami, z których najważniejsze podsumowano w poniższej tabeli:

Kontrakt Futures

Kontrakt CFD

Data wygasania (miesięcznie, kwartalnie)

Brak daty wygasania

Handel na giełdzie (CBOT, CME, NYMEX)

Handel za pośrednictwem kontrahenta (Twój broker)

Brak własności produktu

Brak własności produktu

Możliwość handlu na krótko i długo (kupno i sprzedaż)

Możliwość handlu na krótko i długo (kupno i sprzedaż)

Handel na marży

Handel na marży

Dostępnych mniej rynków do handlu

Możliwość handlu na ponad 3000 instrumentów

Teraz, gdy wiemy, jak działają kontrakty futures, możemy lepiej zrozumieć, czym jest contango:

Contango to zjawisko, które występuje, gdy cena kontraktów futures jest wyższa niż cena instrumentu bazowego (cena spot).

W tym przypadku krzywa cen w kolejnych terminach zapadalności kontraktów terminowych rośnie, chociaż w miarę zbliżania się terminów zapadalności cena będzie zbliżać się do ceny spot.

Ta różnica między ceną spot a kontraktem futures w contango wynika z dwóch czynników:

 • Przyszła cena implikuje koszt przechowywania (na przykład koszt przechowywania ropy do przyszłego terminu zapadalności). W czasach nadprodukcji - np. w kwietniu 2020 r. w wyniku braku popytu z powodu spowolnienia gospodarczego związanego z kryzysem Covid-19, koszt magazynowania surowców gwałtownie rośnie i podnosi przyszłą cenę. Cena spot jednak nie odzwierciedla tych kosztów przechowywania i dlatego jest niższa niż w przypadku kontraktów terminowych.
 • Oczekiwania inwestorów. Cena kontraktów terminowych również odzwierciedla oczekiwania inwestorów. Oznacza to, że jeśli uczestnicy rynku uważają, że cena określonego produktu wzrośnie w późniejszym terminie, zostanie to również odzwierciedlone w cenie kontraktów futures.

Niezbyt często różnica w cenie pomiędzy kolejnymi terminami zapadalności kontraktów terminowych jest bardzo wyraźna, chociaż czasami może wystąpić i w tym przypadku nazywa się to „super contango".

Powszechny przypadek contango występuje w przypadku złota z dwóch powodów: w czasach kryzysu staje się bezpieczną przystanią, powodując wzrost cen kontraktów terminowych. Po drugie ze względu na koszty przechowywania tego metalu, które są bardzo wysokie.

Inwestorzy detaliczni powinni zachować ostrożność podczas inwestowania w kontrakty futures, ponieważ mogą one powodować zamieszanie podczas handlu. Dzieje się tak, ponieważ niektórzy brokerzy mogą oferować instrumenty handlowe w oparciu o cenę spot, podczas gdy inni pokażą cenę kontraktów futures o różnych terminach zapadalności, stąd różnica w cenie między brokerami i zdezorientowanie wśród niedoświadczonych traderów.

Jeśli jesteś w takiej sytuacji i chcesz dowiedzieć się, jak handlować różnymi instrumentami finansowymi, możesz zapoznać się z zakładką Edukacja na stronie Admirals, ze szczególnym naciskiem na Artykuły i Poradniki oraz szkoleniami online:

Bezpłatne webinary inwestycyjne

Korzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów

Contango a backwardation

Efekt odwrotny do contango nazywa się backwardation. W tym przypadku cena kontraktów futures jest niższa niż kasowa cena aktywa. W przeciwieństwie do contango, wykres backwardation jest skierowany w dół, to znaczy spada od jednej zapadalności do następnej i tak dalej. Popyt na zasób jest tak duży, że im później nastąpi jego dostawa, tym będzie on tańszy. Przyszła cena będzie również dążyć do zbieżności z ceną spot w miarę zbliżania się dat wygaśnięcia.

Następujące czynniki wpływają na backwardation:

 • Inwestorzy przewidują niedobór przedmiotowego surowca. Na przykład, jeśli jest to zboże i wystąpiło zjawisko klimatyczne, które zepsuło zbiory, kupujący będą chcieli mieć produkt tak szybko, jak to możliwe.
 • Przyszłe oczekiwania gospodarcze nie są optymistyczne, a inwestorzy gromadzą bezpieczne aktywa zamiast kupować kontrakty z przyszłym terminem zapadalności.

Contango - handel długi czy krótki?

Traderzy w ciągu dnia nie muszą martwić się contango lub backwardation, ponieważ tak krótki okres czasu nie wpłynie na ich transakcje. Jednak inwestorzy długoterminowi powinni wziąć to pod uwagę. W jaki sposób? Wyjaśnimy to poniżej:

 • Jeśli handlujemy na długo na kontraktach futures, gdy wystąpi sytuacja contango, możemy stracić mniej więcej różnicę między ceną spot a ceną koktraktu futures. I odwrotnie, jeśli wystąpi backwardation, zarobimy w przybliżeniu różnicę między dwiema cenami.
 • Jeśli będziemy tradować na spadki, wystąpi odwrotny efekt: w contango uzyskamy w przybliżeniu różnicę między obiema cenami, a w przypadku backwardation stracimy tę różnicę.

Praktyczny przykład contango - ropa naftowa

Analiza fundamentalna

Od początku 2020 roku na rynek ropy naftowej miały wpływ różne wydarzenia, które spowodowały dużą zmienność tego instrumentu aż do 20 kwietnia, kiedy to miała miejsce bezprecedensowa sytuacja z efektem contango. Ta zmienność zaczęła się wraz z eskalacją napięcia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem na początku tego roku, która zakończyła się atakiem Iranu na pola naftowe w Arabii Saudyjskiej. W krótkim czasie miało miejsce kilka wydarzeń, spójrzmy na chronologię:

 • Luty, pierwszy szok i globalne załamanie na rynkach finansowych rozpoczęte z powodu kryzysu wywołanego przez pandemię budzącego grozę Covid-19, która wybuchła w Chinach. Ten kryzys sanitarny wpłynął na konsumpcję na rynku ropy naftowej, ponieważ światowy popyt został drastycznie zmniejszony z powodu różnych środków zapobiegawczych i ograniczeń podjętych przez rządy. Spowodowało to, że Międzynarodowa Agencja Energii zakwalifikowała rok 2020 jako najgorszy w historii ropy.
 • W tej sytuacji OPEC zdecydował się zwołać w marcu nadzwyczajne posiedzenie, ale wynik tego spotkania nie był zadowalający. Po nieudanej próbie porozumienia z Rosją wybuchła wojna cenowa, która jeszcze bardziej obniżyła cenę notowań, dodatkowo poważnie osłabiając sektor, który już odczuł obecną sytuację rynkową.
 • Ostatecznie na spotkaniu 12 kwietnia OPEC i inne kraje produkujące (w tym Rosja) osiągnęły porozumienie w sprawie ograniczenia produkcji o 9,7 mln baryłek dziennie w maju i czerwcu. Ta redukcja oznaczała zmniejszenie podaży o około 10%.
 • Po tej i poprzednich korektach szacuje się, że całkowita redukcja wydobycia ropy naftowej na świecie wyniesie ponad 20 milionów baryłek dziennie, co odpowiada liczbie blisko 20% światowej podaży od 1 maja. Cięcie z 12 kwietnia jest zdecydowanie największe w historii, ponieważ jest czterokrotnie wyższe niż to wykonane w 2008 r. Oczekuje się, że cięcia wydobycia będziemy mieć do kwietnia 2022 r.
 • Pomimo tych działań ceny ropy nie wykazywały chęci odbicia na początku tygodnia, co jest szczególnie zaskakujące, ponieważ WTI zakończyło czwartek spadkiem o prawie 10%, a BRENT zamknął się spadkiem o ponad 4%. Przesłanie rynkowe wydaje się jasne - podjęte środki nie wystarczą, aby stawić czoła gwałtownemu spadkowi konsumpcji. Rzeczywisty wpływ koronawirusa jest wciąż trudny do oszacowania i trudno określić, jak długo można utrzymywać zatrzymanie gospodarek na całym świecie. Oczekuje się, że wraz ze wznowieniem działalności przez kolejne kraje, zapotrzebowanie na ropę będzie rosło i będzie to stymulantem dla rynku tego surowca..
 • Wszystkie te napięcia spowodowały silne załamanie na rynku w poniedziałek, 20 kwietnia, spowodowane wygaśnięciem kontraktu terminowego, powodując załamanie się kontraktów WTI, osiągając ujemne ceny o wartości 37 USD za baryłkę, również zaniżając ceny kolejnego kontraktu z terminem zapadalności w czerwcu. Sytuację tę można wytłumaczyć faktem, że ze względu na niskie zapotrzebowanie na ropę naftową na świecie, zasoby tego surowca są maksymalne, co sprawia, że magazynowanie jest prawie niemożliwe ze względu na wysokie koszty. Ponadto musimy również pamiętać o dużej liczbie spekulantów ingerujących na tym rynku oraz presji na obniżenie ceny WTI podczas próby rolowania swoich pozycji na następny okres zapadalności.

W tej sytuacji musimy być świadomi ewentualnych kolejnych decyzji krajów eksportujących ropę, mających na celu próbę ustabilizowania jej ceny. Nie można wykluczyć, że w ciągu najbliższych kilku dni doszłoby do nowej obniżki próbując złagodzić spadki.

Innymi dużymi przegranymi w kryzysie cenowym są koncerny naftowe, takie jak Repsol, BP czy Exxon Mobil, które cierpią z powodu gwałtownych spadków na giełdzie z powodu bezczynności oraz prognoz słabych rocznych wyników.

Analiza techniczna

Technicznie rzecz biorąc, zarówno Brent, jak i WTI zostały potraktowane bardzo surowo 22 kwietnia 2020 r., po gwałtownych spadkach, które rozpoczęły się od silnej luki spadkowej na otwarciu rynku 9 marca, kiedy to cena baryłki brent spadła z 45,87 do 36,09 USD, a WTI z 41,50 do 32,66 USD.

Spadki te utrzymywały się przez cały marzec i kwiecień, do momentu utworzenia wsparcia w okolicach odpowiednio 21 i 19 dolarów. Załamanie tych poziomów było głównym czynnikiem wywołującym ostatnie gwałtowne spadki.

Chociaż mało prowdopodobny jest powrót do tych poziomów, nie możemy spodziewać się stabilizacji cen ropy, która mogłaby wskazywać na możliwość osiągnięcia wyższych poziomów cenowych. Jak jednak wspomnieliśmy wcześniej, będzie to zależało od tego, czy zmienność na rynkach zostanie ostatecznie ograniczona. Presja dotycząca nowych cięć w produkcji będzie zależała głównie od wzrostu popytu, który będzie uzależniony od tego, czy kraje reaktywują swoją działalność gospodarczą i czy zostanie wznowiony swobodny przepływ osób.

Dlaczego jest to przykład contango?

20 kwietnia rynki ze zdziwieniem doświadczyły zjawiska, które w przypadku ropy naftowej wcześniej nie miało miejsca: cena majowego kontraktu futures, który wygasł następnego dnia, była niższa od przyszłego, czerwcowego. Zwykle kontrakty na dostawy natychmiastowe są wyceniane powyżej tych z późniejszymi datami zapadalności. Mało tego: cena majowego kontraktu futures była ujemna. Zobaczmy ewolucję ceny na poniższym wykresie:

Źródło: Admirals MetaTrader 5 Supreme Edition. Wykres dzienny Crude Oil. Zakres danych: 23 czerwiec 2017 r. do 26 września 2020 r. Sporządzono 26 września 2020 r. Należy pamiętać, że wyniki historyczne nie są gwarantem przyszłych wyników.

Podsumowanie

Jak dowiedzieliśmy się w tym artykule, ropa jest bardzo popularnym towarem wybieranym bardzo często przez traderów, głównie ze względu na jej zmienność.

Ta zmienność wynika z faktu, że ceny ropy często się zmieniają i wahają z dnia na dzień, z minuty na minutę. Na ceny te wpływa kilka czynników, które należy wziąć pod uwagę podczas analizy, zwłaszcza czynniki polityczne.

Jeśli jednak ten artykuł przekonał Cię do tego, aby spróbować swoich sił na realnym rynku, możesz otworzyć rachunek, klikając w poniższy baner.

Handluj na rynku Forex i CFD

Dostęp do 40 kontraktów CFD na pary walutowe

Inne artykuły, które również mogą Cię zainteresować:

O Admirals

Admirals to broker o globalnej obecności, który jest regulowany i licencjonowany przez różne organy regulacyjne. Umożliwia handel na ponad 8 000 instrumentów finansowych, takich jak Forex i CFD na akcje, indeksy, obligacje, towary, ETF i kryptowaluty.

Poza wyżej wymienionymi zapewnia możliwość inwestowania w prawdziwe akcje i fundusze ETF. Dzięki Admirals możesz bezpłatnie korzystać z najbardziej innowacyjnych platform handlowych, takich jak MetaTrader 4 i MetaTrader 5, a także ekskluzywnej wtyczki MetaTrader Supreme Edition. Zacznij handlować już dziś!

INFORMACJE O MATERIAŁACH ANALITYCZNYCH:

Podane dane dostarczają dodatkowych informacji dotyczących wszystkich analiz, szacunków, prognoz, spekulacji, przewidywań, przeglądów rynku, prognoz tygodniowych lub innych podobnych ocen lub informacji (zwanych dalej "Analizą") publikowanych na stronie internetowej Admirals. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie:

1. Jest to komunikat marketingowy. Treści publikowane są wyłącznie w celach informacyjnych i w żaden sposób nie mogą być interpretowane jako doradztwa lub rekomendacji inwestycyjnej. Nie została ona przygotowana zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlega żadnemu zakazowi zajmowania się rozpowszechnianiem badań inwestycyjnych.

2. Każda decyzja inwestycyjna jest podejmowana indywidualnie przez każdego klienta, natomiast Admirals nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z takiej decyzji, niezależnie od tego, czy została podjęta w oparciu się o Analizę, czy też nie.

3. W celu ochrony interesów naszych klientów i obiektywności Analizy, Admirals ustanowił odpowiednie wewnętrzne procedury zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi.

4. Analiza jest przygotowywana przez niezależnego analityka Jitan Solanki (zwanego dalej "Autorem") na podstawie osobistych szacunków.

5. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić, że wszystkie źródła Analizy są wiarygodne oraz że wszystkie informacje są prezentowane w możliwe najbardziej zrozumiały, terminowy, precyzyjny i kompletny sposób, Admirals nie gwarantuje dokładności ani kompletności jakichkolwiek informacji zawartych w Analizie. Przedstawione dane liczbowe odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, które nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wskaźników.

6. Jakikolwiek rodzaj wcześniejszego lub modelowego wykonania instrumentów finansowych wskazanych w Publikacji nie powinien być interpretowany jako wyraźna lub domniemana obietnica, gwarancja lub implikacja przez Admirals dla jakichkolwiek przyszłych wyników. Wartość instrumentu finansowego może zarówno wzrastać, jak i maleć, przy czym nie gwarantuje się zachowania wartości aktywów.

7. Instrumenty pochodne (w tym kontrakty CFD) mają charakter spekulacyjny i mogą prowadzić do strat lub zysków. Zanim zaczniesz handlować, powinieneś upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

NAJPOPULARNIEJSZE ARTYKUŁY
Zacznij inwestować w złoto w 2023 roku
Pandemia koronawirusa oraz konflikt rosyjsko-ukraiński spowodowały, że coraz więcej osób zaczęło interesować się inwestowaniem w złoto. Ten szlachetny metal jest zaliczany do bezpiecznych przystani na rynkach i w niepewnych ekonomicznie czasach przyciąga zarówno indywidualnych inwestorów, jak i bank...
Londyńska giełda – Jak inwestować w FTSE 250
Od czasów Brexitu i pandemii koronawirusa wielu inwestorów doszło do wniosku, że warto zainwestować w nieco odstający od reszty indeks FTSE 100.O ile jednak inwestycja w ten indeks przyniosłaby stopę zwrotu na poziomie 4,2% w pierwszym kwartale 2021, kupno FTSE 250 w tym samym czasie podwoiłoby ten...
Fundusze hedge – poradnik strategii dotyczących funduszy hedgingowych
Fundusz hedgingowy jest logicznym wyborem każdej osoby dysponującej znacznymi środkami finansowymi, która szuka sposobów zainwestowania przynajmniej części swoich oszczędności. Starannie zarządzane fundusze hedgingowe mogą być dochodowymi instrumentami inwestycyjnymi, ale żeby tak się stało, zarządz...
Więcej