Akcje spółek naftowych, które warto obserwować

Roberto Rivero

Ceny ropy mają za sobą ostatnio bardzo ostre wzrosty. Jedną z przyczyn jest wzrost globalnego popytu na ten surowiec. W rezultacie wielu inwestorów nastawiło się po raz kolejny do sektora paliwowego prowzrostowo.

Inwestorzy mogą uzyskać ekspozycję na rynek ropy zarówno kontraktami CFD, jak i akcjami firm powiązanymi z tym surowcem. Na jakie akcje związane z ropą warto zatem zwrócić uwagę? W poniższym artykule zajmiemy się dwiema ważnymi na rynku ropy spółkami, wyjaśnimy, jak inwestować w rynek ropy i nie tylko!

Czy warto inwestować w spółki związane z ropą?

Co prawda świat zaczął przechodzić na bardziej zieloną energię, prawda jest jednak taka, że nadal jesteśmy uzależnieni od paliw kopalnych, takich jak ropa naftowa, które są źródłem znacznej części naszego zużycia energii. Oprócz tego, że ropa naftowa jest głównym źródłem paliwa, wykorzystuje się ją także do produkcji innych towarów, takich jak nawozy i tworzywa sztuczne.

W ostatnich latach wielu inwestorów odwróciło się od ropy naftowej, woląc zamiast tego zainwestować swoje pieniądze w czystszą energię przyszłości. W dłuższej perspektywie akcje spółek zajmujących się energią odnawialną mogą okazać się nie najgorszym wyborem, ponieważ przyszłość naszej planety zależy w jakimś stopniu od sukcesu tej branży. Z roku na rok udział sektora energii odnawialnej na rynku jest też coraz większy.

Nie musi to jednak oznaczać, że czołowe akcje ropy naftowej nie mają nic do zaoferowania w międzyczasie.

Gdy ceny ropy naftowej są wysokie, a tak jest obecnie, spółki działające w tym sektorze osiągają dobre wyniki. Poza odnotowywaniem wzrostu kapitału, wiele z nich wypłaca dywidendy, co jest pożądane w niepewnych czasach.

Co więcej, większość dużych koncernów naftowych rozpoczęła już dywersyfikację swojej działalności w kierunku produkcji alternatywnej, bardziej ekologicznej energii. Mając to wszystko na uwadze, jakie akcje powiązane z ropą naftową warto obserwować w 2024 roku?

Rodzaje spółek naftowych

Zanim zajmiemy się ciekawymi akcjami spółek naftowych, przyjrzyjmy się poszczególnym sektorom tej branży.

Przemysł naftowy dzieli się zazwyczaj na trzy następujące sektory:

Upstream - firmy działające w tym segmencie zajmują się poszukiwaniem i wydobywaniem ropy naftowej.

Midstream - firmy z tego segmentu odpowiadają za transport, przetwarzanie i magazynowanie ropy naftowej.

Downstream - segment downstream zajmuje się rafinacją i dystrybucją ropy naftowej.

Wszystkie spółki naftowe są zaangażowane przynajmniej w jeden z tych sektorów, a niektóre z największych spółek naftowych na świecie działają we wszystkich trzech.

Akcje spółek związanych z ropą, które warto obserwować

Wyróżniliśmy dwie spółki warte bliższej uwagi: ExxonMobil i Chevron.

ExxonMobil

ExxonMobil jest jedną z największych spółek naftowych na świecie pod względem kapitalizacji rynkowej. Firma prowadzi działalność w zakresie wydobycia i produkcji ropy naftowej i gazu ziemnego oraz wytwarzania i dystrybucji produktów naftowych.

Mimo że ostatnie dziesięć lat było trudne dla akcji tej spółki, ostatnio pojawiły się oznaki ożywienia. Jeszcze przed wybuchem pandemii koronawirusa w 2020 roku ExxonMobil wykazywał długoterminową tendencję spadkową - od lipca 2014 roku do końca grudnia 2019 roku notowania na giełdzie tych akcji spadły o 32% (okres zaznaczony na czerwono poniżej).

Źródło Admiral MetaTrader 5. ExxonMobil – wykres dzienny od 25 stycznia 2009 r. do 4 marca 2022 r. Utworzono 7 marca 2022 r. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są gwarantem przyszłych wyników.

Początek tego długoterminowego trendu spadkowego zbiega się z załamaniem rynku ropy naftowej, które rozpoczęło się w połowie 2014 r. i zakończyło na początku 2016 r., kiedy to cena ropy Brent spadła o ponad 70%. Do czasu ożywienia po pandemii ceny ropy naftowej nigdy tak naprawdę nie podniosły się po tym krachu, podobnie jak zyski ExxonMobil.

Pandemia pogłębiła istniejące już problemy firmy ExxonMobil, powodując dalszy spadek zysków i wzrost zadłużenia, co doprowadziło do usunięcia akcji z indeksu Dow Jones Industrial Average (DJIA) w sierpniu 2020 roku.

Wydaje się jednak, że działania oszczędnościowe podjęte przez firmę w czasie pandemii przynoszą efekty. Zgodnie z ogłoszeniem wyników za czwarty kwartał 2021 r., cięcia kosztów przyniosły oszczędności w wysokości 5 mld USD w porównaniu z rokiem 2019. Ponadto, dzięki wyjątkowemu czwartemu kwartałowi, zysk za cały rok 2021 wyniósł 23 mld USD, podczas gdy rok wcześniej strata wyniosła 22,4 mld USD.

Źródło Admirals MetaTrader 5 – ExxonMobil – wykres dzienny od 26 października 2020 r. do 4 marca 2022r. Utworzono: 7 marca 2022 roku. Wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości.

Od połowy grudnia 2021 r. kurs akcji ExxonMobil rośnie wraz ze wzrostem cen ropy naftowej i gazu ziemnego. Tylko w tym roku akcje tego surowca wzrosły o prawie 37,5% (stan na 4 marca 2022 r.), osiągając przy tym trzyipółroczny szczyt. Wyniki te są szczególnie imponujące w porównaniu z indeksem S&P 500, obecnie odnotowującym spadek o ponad 9% w ujęciu rocznym.

W styczniu 2022 r. ExxonMobil ogłosił, że nabył 49,9% udziałów w norweskiej firmie Biojet AS zajmującej się biopaliwami, dążąc do rozszerzenia inwestycji w przedsiębiorstwa o niższej emisji dwutlenku węgla i zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.

ExxonMobil jest również uznaną spółką dywidendową, ponieważ przez 39 kolejnych lat konsekwentnie wypłacał i zwiększał co roku podstawową dywidendę. W oparciu o ostatnią wypłatę dywidendy i bieżącą cenę akcji, aktualna stopa zwrotu z dywidendy wynosi ponad 4%.

Chevron

Kolejna duża spółka naftowa, którą umówimy, również pochodzi ze Stanów Zjednoczonych. Chevron, choć nie tak duży jak ExxonMobil, jest jedną z największych firm naftowych na świecie pod względem kapitalizacji rynkowej i, podobnie jak ExxonMobil, działa zarówno w sektorze upstream, jak i downstream.

Podobnie jak ExxonMobil, Chevron ucierpiał w wyniku załamania cen ropy naftowej w latach 2014-2016. Jednak w przeciwieństwie do ExxonMobil, cena akcji Chevronu powróciła do normy i przed wybuchem pandemii powróciła do poziomu zbliżonego do tego sprzed załamania cen ropy. Ponadto, w przeciwieństwie do ExxonMobil, Chevron utrzymał swoją pozycję w indeksie DJIA, będąc jedyną czołową spółką naftową pozostającą w tym indeksie.

Na poniższym wykresie okres zaznaczony na zielono pokrywa się z okresem zaznaczonym na czerwono na wcześniejszym wykresie ExxonMobil (lipiec 2014 - grudzień 2019).

Źródło Admiral MetaTrader 5. Chevron – wykres dzienny od 22 lutego 2009 r. do 7 marca 2022 r. Utworzono 7 marca 2022 roku. Wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości.

Podobnie jak wszystkie inne akcje ropy naftowej, Chevron przeżywał trudne chwile w 2020 roku, ponieważ globalne obostrzenia spowodowały gwałtowny spadek popytu na ropę. W pewnym momencie w 2020 roku Chevron i ExxonMobil podobno rozważały możliwość połączenia swoich firm, próbując w ten sposób obniżyć koszty w słabnącym sektorze naftowo-gazowym, ale nic z tych planów nie wyszło.

Dzięki późniejszemu ożywieniu cen ropy naftowej i gazu ziemnego, Chevron odnotował znacznie lepsze wyniki w 2021 roku - całoroczny zysk wyniósł 15,6 mld USD, podczas gdy w 2020 roku strata wyniosła 5,5 mld USD. Jak dotąd w 2022 roku cena akcji Chevronu wzrosła o ponad 35% (stan na 4 marca 2022 roku).

Źródło Admiral MetaTrader 5 Chevron – wykres dzienny od 29 października 2020 r. do 7 marca 2022r. Utworzono: 7 marca 2022 roku. Wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości.

Podobnie jak wiele innych spółek związanych z ropą, Chevron w ostatnich latach dywersyfikuje swoją działalność, poszukując możliwości rozwoju w zakresie rozwiązań niskoemisyjnych, paliw odnawialnych i wodoru. Ostatnio Chevron ogłosił przejęcie Renewable Energy Group, starając się przestawić na paliwa odnawialne.

A co z dywidendami? Chevron również może pochwalić się długą historią dywidendową - od 35 lat co roku wypłaca i zwiększa swoją dywidendę, a obecna stopa zwrotu z dywidendy wynosi ponad 3,5%.

Jak inwestować w spółki naftowe z Admirals

Korzystając z rachunku Invest.MT5 firmy Admirals, możesz inwestować w wiele spółek związanych z ropą na całym świecie, w tym Chevron i ExxonMobil.

Aby otworzyć konto i rozpocząć inwestowanie w akcje ropy naftowej, wykonaj poniższe kroki:

 • Zarejestruj się Admirals i załóż rachunek Invest.MT5
 • Pobierz platformę handlową MetaTrader 5
 • Naciśnij Ctrl + U, aby wyświetlić okno „Symbole” i wyszukaj akcje, a następnie wybierz „Pokaż symbol”, w ten sposób dodasz akcje do okna „Rynek”
Źródło Admirals MetaTrader 5 – Symbole
 • Znajdź akcje ropy naftowej w sekcji Rynek i przeciągnij je do okna wykresu.
 • Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Handel ->Nowe Zlecenie. Wypełnij okno zlecenia, możesz ustawić dodatkowo stop loss i take profit.
Źródło Admiral MetaTrader 5 Chevron – wykres dzienny od 10 lutego2021 r. do 3 czerwca 2022r. Utworzono: 3 czerwca 2022 roku. Wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości.

Inwestuj z Admirals

Dzięki rachunkowi Invest.MT5, możesz wybierać spośród ponad 4 300 akcji i ponad 200 funduszy typu ETF (Exchange-Traded Funds) z 15 największych giełd na świecie! Inne korzyści, jakie oferuje rachunek Invest.MT5:

 • Możliwość otwarcia konta z minimalną wpłatą w wysokości zaledwie 1 EUR
 • Konkurencyjne koszty transakcji i brak opłat za prowadzenie rachunku
 • Bezpłatny dostęp do obszernej i stale powiększanej biblioteki artykułów edukacyjnych oraz regularnych wiadomości analitycznych
 • Ekskluzywny dostęp do portalu Premium Analytics, gdzie znajdziesz najnowsze wiadomości rynkowe, sentymenty i analizy techniczne bez ponoszenia dodatkowych kosztów!
 • Możliwość zakupu akcji ułamkowych ponad 700 najbardziej rozpoznawalnych spółek!

Aby zacząć korzystać z tych i wielu innych korzyści, kliknij poniższy baner i zarejestruj swoje konto już dziś:

Inwestuj w najbardziej popularne instrumenty finansowe

Tysiące akcji i ETF-ów w zasięgu ręki

INFORMACJE O MATERIAŁACH ANALITYCZNYCH:

Podane dane dostarczają dodatkowych informacji dotyczących wszystkich analiz, szacunków, prognoz, spekulacji, przewidywań, przeglądów rynku, prognoz tygodniowych lub innych podobnych ocen lub informacji (zwanych dalej "Analizą") publikowanych na stronie internetowej Admirals. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie:

 1. Jest to komunikat marketingowy. Treści publikowane są wyłącznie w celach informacyjnych i w żaden sposób nie mogą być interpretowane jako doradztwa lub rekomendacji inwestycyjnej. Nie została ona przygotowana zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlega żadnemu zakazowi zajmowania się rozpowszechnianiem badań inwestycyjnych.
 2. Każda decyzja inwestycyjna jest podejmowana indywidualnie przez każdego klienta, natomiast Admirals nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z takiej decyzji, niezależnie od tego, czy została podjęta w oparciu się o Analizę, czy też nie.
 3. W celu ochrony interesów naszych klientów i obiektywności Analizy, Admirals ustanowił odpowiednie wewnętrzne procedury zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi.
 4. Analiza jest przygotowywana przez niezależnego analityka Roberto Rivero - niezależny współtwórca (zwanego dalej "Autorem") na podstawie osobistych szacunków.
 5. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić, że wszystkie źródła Analizy są wiarygodne oraz że wszystkie informacje są prezentowane w możliwe najbardziej zrozumiały, terminowy, precyzyjny i kompletny sposób, Admirals nie gwarantuje dokładności ani kompletności jakichkolwiek informacji zawartych w Analizie. Przedstawione dane liczbowe odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, które nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wskaźników.
 6. Jakikolwiek rodzaj wcześniejszego lub modelowego wykonania instrumentów finansowych wskazanych w Publikacji nie powinien być interpretowany jako wyraźna lub domniemana obietnica, gwarancja lub implikacja przez Admirals dla jakichkolwiek przyszłych wyników. Wartość instrumentu finansowego może zarówno wzrastać, jak i maleć, przy czym nie gwarantuje się zachowania wartości aktywów.
 7. Instrumenty pochodne (w tym kontrakty CFD) mają charakter spekulacyjny i mogą prowadzić do strat lub zysków. Zanim zaczniesz handlować, powinieneś upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.
NAJPOPULARNIEJSZE ARTYKUŁY
Jak kupić akcje Coca-Cola?
Coca Cola, dzięki swojemu flagowemu produktowi, pozostaje niekwestionowanym liderem wśród napojów bezalkoholowych. Ciekawe jest to, że firma nie wystąpiła nawet o patent na produkcję swojego ulubionego napoju. Receptura coca-coli jest oczywiście pilnie strzeżona, a firma odniosła dzięki świetnym zab...
Jak kupić akcje Disneya?
The Walt Disney Company jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek na świecie. Parki tematyczne, filmy i produkcje telewizyjne firmy zdobyły niezwykłą popularność zarówno wśród dzieci, jak i dorosłych na całym świecie. Dzięki globalnemu zasięgowi oraz zdolności do ciągłej ewolucji oraz adaptacji...
Spółki związane ze sztuczną inteligencją: które akcje AI wybrać w 2024 roku
Wyścig firm zajmujących się sztuczną inteligencją trwa w najlepsze, a firmy konkurują ze sobą w opracowywaniu inteligentnych maszyn, będących w stanie pracować i współdziałać z ludźmi. Sprawdź, na czym polega inwestowanie w akcje AI i na które spółki warto zwrócić uwagę w 2024 roku. Spis treści...
Więcej