Fundusze ETF - najważniejsze informacje

Admirals

Czy wiesz, że istnieją fundusze, które obejmują grupę aktywów, ale są notowane na giełdzie jako pojedynczy instrument? Zastanawiasz się, czym tak naprawdę są giełdowe fundusze ETF i na czym polega handel nimi? Czy wiesz, jakie ETF-y są dostępne i jak działają? I przede wszystkim: Czy chcesz nauczyć się inwestować tymi instrumentami? Jeśli Twoja odpowiedź brzmi „tak", przeczytaj poniższy artykuł.

Exchange Traded Fund

Celem ETF-u (Exchange-traded fund) jest odwzorowywanie wskazanego indeksu, którego tytuły uczestnictwa są notowane na giełdzie. Mimo, że fundusze te są dość powszechnym przedmiotem inwestycji na zachodzie, w Polsce dopiero zyskują popularność. Dostęp do tych instrumentów był do niedawna dość ograniczony.

ETF-y to produkty inwestycyjne idealne dla osób, które swój czas cenią równie mocno co pieniądze. Instrumenty te nie wymagają bowiem dodatkowych wysiłków niezbędnych do wykonania analizy, która jest nieodłączną częścią lokowania kapitału na giełdzie.

Większość inwestorów indywidualnych oraz zarządzających funduszami, stara się ''pobić benchmark'', czyli osiągnąć stopę zwrotu wyższą niż dany indeks. Jednak, aby robić to konsekwentnie, wymagane są niezwykłe umiejętności i sporo szczęścia. Przeciętnie istnieje 80% szans, że wybrany przez nas otwarty fundusz inwestycyjny w ciągu 3 lat osiągnie gorszą stopę zwrotu niż indeksy benchmarkowe.

Aby uchronić się przed tego typu rozczarowaniem, warto więc rozważyć inwestowanie w fundusz podążający za benchmarkiem czyli w fundusz indeksowy.

ETF-y mogą oferować szeroki wachlarz klas aktywów - od tradycyjnych inwestycji w spółki giełdowe po waluty czy towary.

Co więcej, struktury ETF-ów umożliwiają inwestorom otwieranie krótkich pozycji na rynku, korzystanie z dźwigni finansowej i unikanie podatków od krótkoterminowych zysków kapitałowych w niektórych jurysdykcjach.

Inwestowanie w ETF-y

Na rynku ETF-ów dochodzi do transakcji o wartości kilku miliardów dolarów, można powiedzieć, że konkuruje on płynnością z tym, co oferuje Forex. Jak wspomnieliśmy zadaniem funduszy jest śledzenie innych aktywów.

Na przykład SP500 ETF śledzi wyniki indeksu S&P 500, który jest koszykiem 500 największych spółek notowanych na giełdzie w USA.

Wielu inwestorów korzysta z funduszy ETF, aby czerpać korzyści z dywersyfikacji, a także uzyskać dostęp do nowych rynków.

Istnieje wiele funduszy ETF, którymi możesz handlować, takich jak:

  • ETF dla poszczególnych krajów: możesz uzyskać dostęp do rynków giełdowych na całym świecie, do których dostęp byłby trudny. Na przykład, jeśli uważasz, że rynek papierów wartościowych na Tajwanie wzrośnie, możesz handlować ETF iShares MSCI Taiwan.
  • ETF specyficzne dla poszczególnych sektorów: jeśli uważasz, że brytyjski rynek nieruchomości może mieć trudności, możesz posłużyć się ETF iShares UK Property UCITS. A ponieważ jest to CFD, możesz działać zarówno po krótkiej jak i długiej stronie.
  • ETF specyficzne dla konkretnych towarów: poprzez CFD na ETF, takie jak ETF SPDR S&P Metals & Mining, możesz uzyskać ekspozycję na globalny rynek metali i surowce kopalne, zamiast poszukiwania odpowiedniego metalu do handlu lub firmy wydobywczej.
  • ETF specyficzne dla indeksów: możesz wykorzystać ETF dla indeksu S&P 500 za pośrednictwem ETF Vanguard S&P 500.

Powiedzmy, że interesuje nas obszar AI (sztucznej inteligencji) i uważamy, że jest mocno przyszłościowy. Trudno jednak wyszukać odpowiednią firmę zajmującą się tak precyzyjnie ukierunkowaną technologią, bo obszar jest naprawdę szeroki.

W takim przypadku można skupić swoją uwagę na dostępnym w Admirals iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBOT). Poniżej wykres tego funduszu.

Źródło: Admirals Specyfikacja Instrumentów.

Ten ETF ma w szczególności na celu inwestowanie w firmy, które mogą skorzystać z postępów w rozwoju robotyki i sztucznej inteligencji. Dlatego może zapewnić inwestorowi dostęp do rozwijającego się rynku, bez konieczności bezpośredniego wyboru konkretnej firmy.

Podobnie jak akcje spółek notowanych na giełdzie, ETF można kupić i sprzedać w godzinach otwarcia giełdy.

Jednak kurs ETF nie zależy bezpośrednio od kupna/podaży, ale także od kursu indeksu, za którym dany fundusz podąża. Kupując ETF-y poza prowizją dochodzi także koszt spreadu cenowego, podobnie jak w przypadku innych instrumentów handlowanych na rynkach.

Inwestowanie w fundusze ETF - ryzyko

Inwestowanie zawsze wiąże się z ryzykiem. Jednak przy inwestowaniu w ETF istnieją pewne szczególne zagrożenia, o których należy wiedzieć.

  • Ryzyko rynkowe : ETF-y są zaprojektowane tak, aby podążać za koszykiem papierów wartościowych, indeksem, surowcami lub nawet instrumentami pochodnymi (takimi jak na przykład kontrakty futures na ropę naftową). Dlatego w korzystnych czasach osiągniesz zysk, ale możesz zanotować stratę, gdy rynek będzie spadał. Ponieważ nie możesz zmienić struktury ETF-u, podczas posiadania otwartej pozycji nie masz innego wyboru, jak śledzić to, co robi ETF, zarówno te dobre ruchy, jak i złe.
  • Zbyt duży wybór: wraz ze wzrostem sektora funduszy ETF rośnie również wybór możliwych inwestycji. Na przykład inwestowanie w fundusze biotechnologiczne może wydawać się proste. Jednak różnica między biotechnologicznym ETF o najlepszych stopach zwrotu a takim o najgorszych wynikach wyniosła ponad 18% w ciągu kilku lat. Wynika to z faktu, że jeden ETF jest właścicielem firmy, która chce leczyć raka, a drugi posiada firmy, które zapewniają narzędzia dla branży nauk przyrodniczych.

Indeksowe fundusze, takie jak indeks S&P 500, są najczęściej wybieranymi sposobami inwestowania. Wynika to z faktu, że zapewniają największą płynność i są prawdopodobnie najlepszym miejscem do rozpoczęcia, gdy dopiero zaczynasz inwestować.

Czym jest lewarowanie funduszy?

Dźwignia finansowa umożliwia zwiększenie zysków z inwestycji, może być również wykorzystywana podczas inwestowania w ETF-y, będzie oczywiście o wiele mniejsza niż na rynku forex. Fundusze z lewarem mają na celu utrzymanie stałego poziomu dźwigni finansowej w czasie trwania inwestycji, w stosunku 2:1 lub 3:1.

Ze względu na zastosowanie mnożnika, długoterminowe wyniki takich funduszy niekoniecznie pokrywają się z indeksem, który śledzą, zwłaszcza te, które poruszają się w kierunku przeciwnym do zmian indeksu giełdowego - tzw. odwrotny ETF.

Oczywiście na ETF-ach, tak jak na każdym innym instrumencie finansowym można odnotować stratę.

Niezwykle ważne jest, aby odpowiednio zarządzać swoimi pozycjami. Większość odnoszących sukcesy traderów wyróżnia silna dyscyplina polegająca na tym, aby ich straty nie przekraczały ustalonego progu, np. 5%-10%. Oczywiście dochodzą też takie czynniki; jak horyzont inwestycyjny, wielkość pozycji, warunki giełdowe (hossa lub bessa) itd. Należy zawsze zrobić odpowiednie badanie rynku przed kupnem jakiegokolwiek instrumentu, to samo dotyczy ETF-ów.

Kontrakty CFD kontra ETF-y

Kontrakty na różnice kursowe (CFD) na ETF-y i fundusze, którymi można handlować bezpośrednio, to dwie preferowane opcje handlowe dla tych, którzy chcą inwestować na rynkach w fundusze.

Kontrakt CFD jest produktem lewarowanym o wysokim ryzyku, podczas gdy fundusz notowany na giełdzie, zasadniczo replikuje indeks bazowy i jego ryzyko jest o wiele niższe (nie występuje tutaj lewarowanie).

CFD jest kontraktem między traderem a brokerem, który można kupić lub sprzedać po cenie początkowej opartej na aktywach bazowych w nadziei osiągnięcia zysku jeśli rynek zmieni się na naszą korzyść.

Olbrzymią zaletą kontraktów CFD jest możliwość szybkiej sprzedaży i wyjścia z pozycji. Z kolei fundusze ETF są notowane podobnie jak akcje, o możliwości sprzedaży (lub kupna) decyduje płynność w danej chwili i popyt na dany instrument.

A zatem kontrakty CFD na ETF-y to lepszy wybór podczas strategii krótkoterminowych. Kontrakty CFD, oferujące dźwignię finansową, pozwalają uzyskać wyższy zwrot niż ten, który byłby możliwy, gdyby ten sam kapitał, zainwestować kupując ETF bezpośrednio na giełdzie. Oczywiście w razie nieudanej inwestycji, strata na CFD też będzie większa, ponieważ działa to w obie strony. Admirals oferuje zarówno CFD na ETF-y, jak i same ETF-y.

Krótka sprzedaż za pośrednictwem ETF-ów

Krótka sprzedaż, jest zwykle dość ryzykownym przedsięwzięciem dla większości inwestorów, a zatem nie jest czymś, co większość początkujących powinna robić. Taktyka ta jest wykorzystywana, kiedy inwestor myśli, że jakiś instrument lub grupa instrumentów jest zbyt wysoko wyceniania i powinna spaść.

Jednak granie na spadki za pośrednictwem ETF-ów jest nieco lepszym rozwiązaniem niż skracanie pozycji na poszczególnych instrumentach. Chodzi o zjawisko short squeeze, czyli wyciskania krótkich pozycji - to scenariusz, w którym instrument finansowy, który został silnie „skrócony", gwałtownie zyskuje na wartości. Fundusze są zdywersyfikowane, więc nawet jeżeli jeden z instrumentów w koszyku gwałtownie wystrzeli, nie wpłynie to aż tak znacząco na cały fundusz.

Należy jednak pamiętać, że traderom stawiającym pierwsze kroki na rynkach finansowych zdecydowanie zalecamy trzymanie się z dala od shortowych ETF-ów z podwójną lub potrójną dźwignią, generującą wyniki na bazie dwukrotności lub trzykrotności odwrotnej zmiany ceny instrumentu, którego naśladują. Jak już wspominaliśmy można osiągnąć większe zyski, ale również więcej stracić.

Fundusze ETF w ofercie Admirals 

Jeśli chodzi o ETF-y, polska giełda jest w nie dość uboga. W Admirals jednak można znaleźć wiele zagranicznych instrumentów tego typu. W ofercie znajdują się ETF-y z Francji, Wielkiej Brytanii oraz dwóch giełd amerykańskich ARCA i NASDAQ. Całą ofertę można sprawdzić na naszej stronie.

Fundusze typu ETF są odpowiednie dla inwestorów ze względu na ich wiele zalet, takich jak niskie wskaźniki kosztów, duża płynność , szeroki wybór opcji inwestycyjnych, dywersyfikacja, niski próg wejścia w inwestycję itd.

Inwestycja w ETF jest stosunkowo prosta i właściwie przypomina kupowanie akcji. Możemy zdecydować się, czy wolimy inwestować w kontrakty CFD i korzystać dodatkowo z lewarowania i opcji gry na spadki, czy wolimy nabyć zwykły ETF, to już zależy od naszego podejścia.

Nie ulega wątpliwości, że ETF-y są bezpieczniejszymi instrumentami niż np. akcje, nie mówiąc już o parach walutowych, ponieważ są zdywersyfikowane i ryzyko rozkłada się tutaj na na wiele aktywów.

Zainwestowanie części swoich środków w fundusze inwestycyjne może być dobrym pomysłem jeżeli ktoś dopiero rozpoczyna swoją przygodę z rynkami i nie chce narazić się na zbyt wysokie ryzyko. Admirals ma w swojej ofercie wiele funduszy, które pokrywają wiele obszarów gospodarki, od indeksów po surowce, dlatego raczej każdy znajdzie tutaj coś dla siebie.

Inne artykuły, które mogą Cię zainteresować:

Powiedz Tak! Admirals

Zanim rozpoczniesz handel, ważne jest, abyś wybrał wiarygodnego i sprawdzonego brokera posiadającego w swojej ofercie handel na funduszach ETF. Admirals jest wielokrotnie nagradzanym i przede wszystkim regulowanym brokerem, który posiada w swojej ofercie ETF na rachunku handlowym Invest.MT5.

Jeśli chcesz handlować na 15 największych światowych giełdach papierów wartościowych, z dostępem do BEZPŁATNYCH danych rynkowych w czasie rzeczywistym, zaawansowanych wykresów i analiz technicznych, najnowocześniejszej platformy handlowej i nie tylko, kliknij na poniższy baner, aby otworzyć swój rachunek już dziś!

Handluj na rynku Forex i CFD

Dostęp do 40 kontraktów CFD na pary walutowe

INFORMACJE O MATERIAŁACH ANALITYCZNYCH:

Podane dane dostarczają dodatkowych informacji dotyczących wszystkich analiz, szacunków, prognoz, spekulacji, przewidywań, przeglądów rynku, prognoz tygodniowych lub innych podobnych ocen lub informacji (zwanych dalej "Analizą") publikowanych na stronie internetowej Admirals. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie:

1. Jest to komunikat marketingowy. Treści publikowane są wyłącznie w celach informacyjnych i w żaden sposób nie mogą być interpretowane jako doradztwa lub rekomendacji inwestycyjnej. Nie została ona przygotowana zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlega żadnemu zakazowi zajmowania się rozpowszechnianiem badań inwestycyjnych.

2. Każda decyzja inwestycyjna jest podejmowana indywidualnie przez każdego klienta, natomiast Admirals nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z takiej decyzji, niezależnie od tego, czy została podjęta w oparciu się o Analizę, czy też nie.

3. W celu ochrony interesów naszych klientów i obiektywności Analizy, Admirals ustanowił odpowiednie wewnętrzne procedury zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi.

4. Analiza jest przygotowywana przez niezależnego analityka - niezależny współtwórca (zwanego dalej "Autorem") na podstawie osobistych szacunków.

5. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić, że wszystkie źródła Analizy są wiarygodne oraz że wszystkie informacje są prezentowane w możliwe najbardziej zrozumiały, terminowy, precyzyjny i kompletny sposób, Admirals nie gwarantuje dokładności ani kompletności jakichkolwiek informacji zawartych w Analizie. Przedstawione dane liczbowe odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, które nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wskaźników.

6. Jakikolwiek rodzaj wcześniejszego lub modelowego wykonania instrumentów finansowych wskazanych w Publikacji nie powinien być interpretowany jako wyraźna lub domniemana obietnica, gwarancja lub implikacja przez Admirals dla jakichkolwiek przyszłych wyników. Wartość instrumentu finansowego może zarówno wzrastać, jak i maleć, przy czym nie gwarantuje się zachowania wartości aktywów.

7. Instrumenty pochodne (w tym kontrakty CFD) mają charakter spekulacyjny i mogą prowadzić do strat lub zysków. Zanim zaczniesz handlować, powinieneś upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

NAJPOPULARNIEJSZE ARTYKUŁY
Jak rozpocząć handel na rynkach?
Rynki finansowe są teraz bardziej dostępne niż kiedykolwiek wcześniej. Coraz więcej osób uczy się, jak handlować z domu. Aby rozpocząć, wystarczy połączenie z Internetem i rachunek u brokera. Oczywiście osiągnięcie dobrych wyników wymaga czasu, wiedzy, odpowiedniej edukacji i cierpliwości. Jeśli jes...
Czym jest trading na indeksach giełdowych?
Czy wiesz, że możesz handlować online najbardziej popularnymi indeksami na świecie? Dow Jones, S&P500, GERMANY40 (dawniej GERMANY30), FTSE100 oraz wiele innych mogą być kupowane i sprzedawane w ramach transakcji intraday, w ramach swing trading oraz strategii długoterminowych.Ten artykuł omówi c...
Jak handlować ropą naftową?
Dzięki rozwojowi technologii przez ostatnie 100 lat świat przeszedł od wykorzystywania węgla do ropy naftowej jako głównego źródła energii. Ropa jest również używana w wielu produktach, m.in. w benzynie, tworzywach sztucznych oraz lekach. W związku z jej wszechstronnością, towar ten cieszy się wysok...
Więcej