Najlepsze spółki dywidendowe zapewniające dochód

Jitanchandra Solanki

Jeśli chodzi o wybór najlepszych akcji do inwestowania, akcje płacące dywidendę są wysoko na liście dla wielu inwestorów. A dlaczego nie? Jeśli inwestor może wybrać niektóre z najlepiej radzących sobie akcji, może potencjalnie skapitalizować wzrost cen akcji, a także regularne wypłaty dochodu w postaci dywidend. 

Wielu inwestorów lubi korzystać ze stałych wypłat gotówkowych, które są zapewniane akcjonariuszom przez niektóre spółki. W końcu daje to inwestorowi możliwość reinwestowania i kupowania kolejnych akcji w celu osiągnięcia wzrostu lub po prostu wykorzystania ich jako źródła dochodu. Co ciekawe, reinwestowanie dywidend stanowiło 42% średniego całkowitego zwrotu indeksu Standard & Poor's 500 od 1930 roku. 

Wybieranie najlepszych akcji do kupienia teraz i próba zidentyfikowania najlepszych akcji płacących dywidendy może wydawać się zniechęcające na początku, jednak istnieje kilka wskazówek, które mogą uczynić ten proces znacznie bardziej przejrzystym. Przyjrzyjmy się temu, zanim spojrzymy na niektóre z najlepszych akcji dywidendowych, w które warto zainwestować. 

Jak inwestować w spółki dywidendowe? 

Spółki dywidendowe to takie spółki publiczne, które za posiadanie akcji wypłacają akcjonariuszom część swoich zysków. Dywidendy są zazwyczaj wypłacane kwartalnie i są sposobem na to, aby akcjonariusze mogli uczestniczyć w sukcesie spółki. Większość dywidend to dywidendy gotówkowe. 

Są to wypłaty gotówkowe dokonywane w przeliczeniu na jedną akcję na rzecz inwestorów. Na przykład, BlackRock Inc, największy na świecie zarządzający funduszami ETF, wypłaca co kwartał 3,13$ na akcję w formie dywidendy - jest to tzw. kwota dywidendy. 

Co to jest stopa dywidendy? 

Być może słyszałeś już wcześniej termin dividend yield, ale nie martw się, jeśli nic o tym nie wiesz - jest to prosta kalkulacja: 

  • Dividend Yield = Roczna dywidenda / Cena akcji. 

Stopa dywidendy to roczna dywidenda podzielona przez cenę akcji. Tak więc w przypadku BlackRock Inc, roczna dywidenda wynosiłaby $3,13 pomnożona przez cztery kwartalne wypłaty, co daje $12,52. W dniu ostatniej wypłaty dywidendy, 6 grudnia 2018 r., cena akcji zamknęła się na poziomie 400,23 USD. Oznacza to, że stopa dywidendy wyniosła 3,1% ($12,52 / $400,23). Jak więc możemy wykorzystać te informacje, aby zidentyfikować akcje dywidendowe, w które warto zainwestować? Przyjrzyjmy się temu bliżej. 

Dywidenda - Jakie akcje są najlepsze? 

Zanim spojrzymy na listę niektórych z najlepszych akcji płacących dywidendę, ważne jest, aby zrozumieć niektóre z kryteriów, które mogą pomóc w poprawie sposobu inwestowania jak również usprawnią proces doboru odpowiednich spółek.

#1 Wzrost dywidendy  

Akcje z rosnącymi dywidendami mają tendencję do osiągania lepszych wyników od akcji ze stałymi lub malejącymi dywidendami. Skąd to wiemy? Porównując stopę zwrotu indeksu S&P 500 Dividend Aristocrats (biały wykres poniżej) z indeksem S&P 500 (pomarańczowy wykres). Indeks Dywidendowych Arystokratów składa się ze spółek z indeksu S&P 500, które zwiększają dywidendy od co najmniej 25 lat. 

Źródło: Bloomberg - SPDAUDT Index - Zakres danych: 1990 - 2020 - Uwaga: Prognozy takie jak ta nie są gwarantem przyszłych wyników, ani zwrotów. 

Ogólnie rzecz biorąc, akcje z rosnącymi dywidendami prześcignęły indeks S&P 500. Warto pamiętać, że niektóre spółki nie wypłacają dywidend, a te, które to robią, mogą również zmniejszyć wypłaty dywidend w trudnych czasach. 

#2 Stopa dywidendy 

Stopa dywidendy spółki może być użyteczną miarą. Pokazuje ona inwestorowi stosunek rocznej dywidendy do aktualnej ceny akcji, w ujęciu procentowym. Zasadniczo, pokazuje ona szacunkową stopę zwrotu z dywidendy z inwestycji w akcje. Oczywiście, wielu inwestorów będzie poszukiwać tylko akcji o wysokiej rentowności, co może być błędem. Dlaczego? Ponieważ wiele spółek, które mają bardzo wysoką rentowność, często mają bardzo niskie ceny akcji. 

A jeśli cena akcji jest niska, dzieje się tak nie bez powodu. W rzeczywistości badania pokazują, że w okresie od stycznia 1928 r. do grudnia 2017 r. czwarty kwintyl akcji dywidendowych przewyższał pod względem rentowności pierwszy i piąty kwintyl. Oznacza to w zasadzie, że wybieranie akcji dywidendowych o średnim poziomie rentowności daje lepsze rezultaty niż wybór akcji dywidendowych o najwyższej i najniższej rentowności. 

Źródło: Heartland Advisors - Highest and lowest payers. Zakres danych: 1928 – 2016. Uwaga: Prognozy takie jak ta nie są gwarantem przyszłych wyników. 

Dość często spółki, które mają najwyższą prognozowaną stopę zwrotu z dywidendy, mogą nie wypłacić jej w szacowanej wysokości. Akcje o bardzo wysokiej rentowności są w rzeczywistości tymi, których większość inwestorów powinna unikać, ponieważ istnieje duża różnica pomiędzy szacowaną stopą dywidendy (czerwony słupek), a rzeczywistą stopą dywidendy (niebieski słupek), jak pokazuje poniższy wykres słupkowy. 

Źródło: CNBC - Yield Bait & Switch - 20 Year Equal. Średnia ważona dla akcji w indeksie S&P 500. Zakres danych: 1996 – 2015. Prognozy takie jak ta nie są gwarantem przyszłych wyników. 

Teraz znamy niektóre zalety i wady kwoty dywidendy i stopy dywidendy, co pomoże nam wyszukać najlepsze spółki do rozważenia, gdy próbujemy znaleźć akcje do zainwestowania pod kątem wypłacanej dywidendy. Spójrzmy na niektóre z najlepszych akcji dywidendowych z całego świata: 

Najlepsze spółki dywidendowe w Stanach Zjednoczonych 

Stany Zjednoczone są domem dla jednych z najbardziej rozpoznawalnych spółek na świecie. Dzięki różnorodności sektorów do wyboru, takich jak handel detaliczny, energia i usługi finansowe, istnieje wielu kandydatów, którzy mogą znaleźć się na liście najlepszych akcji dywidendowych do inwestowania. Jednakże, korzystając z wytycznych wymienionych powyżej, wiemy, że spółka musi mieć: 

  • Długą historię stabilnych wypłat 
  • Rosnącą stopę dywidendy 
  • Stopę dywidendy, która nie jest zbyt wysoka ani zbyt niska. 

Dywidenda - Lista najlepszych akcji

1. JP Morgan Chase

JP Morgan, jeden z największych banków na świecie, ma imponującą historię dywidend sięgającą daleko w przeszłość. Przed krachem finansowym w 2008 r. gigant bankowości inwestycyjnej wypłacał roczną dywidendę w wysokości 1,52 USD. Krótko po krachu finansowym obniżył ją do zaledwie 0,20 centa. Jednak od tego czasu wypłata dywidendy wzrastała co roku i jest na najwyższym poziomie od dwóch dekad, przewyższając poziom sprzed 2008 roku. 

Źródło: Admirals MetaTrader 5 Supreme Edition. #JPM, wykres tygodniowy. Zakres danych: od 1 września 2013r. do 18 sierpnia 2021r. Sporządzono 18 sierpnia 2021r. o 12:00. Uwaga: Wyniki historyczne nie są gwarantem przyszłych wyników. 

Oprócz wypłaty dywidendy, akcjonariusze cieszyli się również wzrostem ceny akcji, co daje inwestorom więcej opcji działania. Mogą oni wybrać wypłatę dywidendy jako formę dochodu lub wykorzystać ją do reinwestycji i zakupu większej ilości akcji - w ten sposób z biegiem czasu ich zysk mogą się powiększać. 

Oczywiście wzrost cen akcji spółki nie odbywał się w linii prostej. Jednak w czasie, gdy akcje spadają, inwestor przynajmniej ma pewien kapitał pochodzący ze spółki w postaci wypłaty dywidendy. 

2. Johnson & Johnson

Wszyscy inwestorzy dywidendowi kochają Johnson & Johnson. Chociaż nie zapewnia ona najwyższej stopy zwrotu z dywidendy na rynku, to oferuje dobrą równowagę pomiędzy wzrostem dywidendy a stabilną ceną akcji. Spółka posiada dwa bardzo duże atuty: zwiększała swoją dywidendę przez 56 lat z rzędu i jej akcje są uważane za akcję defensywną, to znaczy że spółka będzie radzić sobie w dobrych i złych czasach gospodarczych. 

W końcu Johnson & Johnson jest jednym z największych producentów i dystrybutorów produktów medycznych i farmaceutycznych na świecie. Tak więc, zawsze istnieje zapotrzebowanie na produkty, które dostarczają, bez względu na to, jak radzi sobie gospodarka. 

Źródło: Admirals MetaTrader 5 Supreme Edition. #JNJ, wykres tygodniowy. Zakres danych: od 1 września 2013r. do 18 sierpnia 2021r. Sporządzono 18 sierpnia 2021r. o 12:17. Uwaga: Wyniki historyczne nie są gwarantem przyszłych wyników. 

Inwestorzy cieszą się korzyściami płynącymi z rosnącej ceny akcji i stabilnych dywidend. Zapewnia to dobrą równowagę dla wielu portfeli inwestorów. Co ciekawe, w latach 1970-2016 średnia roczna stopa zwrotu wyniosła prawie 15%. W tym czasie było tylko 13 lat spadkowych, co oznacza, że 72,2% czasu akcje kończyły rok na plusie. 

Najlepsze spółki dywidendowe w Wielkiej Brytanii 

Rynek akcji w Wielkiej Brytanii również jest bardzo popularnym miejscem dla międzynarodowych inwestorów, którzy poszukują najlepszych spółek wypłacających dywidendy. Znajdują się tam jedne z największych firm na świecie, które działają na skalę globalną. Nie jest przypadkiem, że niektóre z najlepszych brytyjskich akcji wykazują wysoką korelację z akcjami wysokodochodowymi. Oto przykład tylko kilku akcji z wysoką dywidendą w Wielkiej Brytanii, które są warte rozważenia jako najlepsze akcje do zakupu. 

1. Unilever PLC

Unilever PLC ma bogatą historię od momentu założenia w 1885 roku. Spółka jest domem dla marek rozpoznawalnych na całym świecie, takich jak Dove, Lipton, Hellmann's, Ben & Jerry's i wiele, wiele innych. Fakt, że firma ma bardzo duże portfolio produktów, które są sprzedawane na całym świecie, w tym na rynkach wschodzących, takich jak Afryka, Chiny i Indie, czyni jej akcje silnym pretendentem do bycia jedną z najlepszych propozycji w sektorze akcji dywidendowych z Wielkiej Brytanii.

Źródło: Admirals MetaTrader 5 Supreme Edition. #ULVR, wykres miesięczny. Zakres danych: od 1 stycznia 1990r. do 18 sierpnia 2021r. Sporządzono 18 sierpnia 2021r. o 12:30. Uwaga: Wyniki historyczne nie są gwarantem przyszłych wyników. 

Unilever jest w rzeczywistości notowany na trzech różnych giełdach na całym świecie, ponieważ jego marka składa się z dwóch podmiotów. Spółka Unilever NV jest notowana na giełdach Euronext Amsterdam i New York Stock Exchange. Unilever PLC jest notowany na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Ponieważ każda giełda oferuje inne waluty, bystrzy inwestorzy mogą również grać na kursie wymiany różnych akcji Unilever. 

Jednakże, być może najbardziej atrakcyjną cechą Unilever jest wzrost ceny akcji od 1990 roku, przedstawiony na zrzucie ekranu ceny akcji Unilever PLC (patrz wykres powyżej). Akcje wypłacające wysoką dywidendę w Wielkiej Brytanii rzadko mogą się pochwalić tak stałym wzrostem kursu. Chociaż może to nie trwać wiecznie, to z pewnością ten wzrost może być bardzo atrakcyjny dla inwestorów.

2. GlaxoSmithKline

GlaxoSmithKline jest jedną z największych firm medycznych i farmaceutycznych na świecie, a jej kapitalizacja rynkowa wynosi ponad 80 miliardów funtów. Główne obszary zainteresowania firmy to farmaceutyki, szczepionki i konsumencka opieka zdrowotna. Jednym z głównych powodów, dla których spółka jest głównym pretendentem do grona najlepszych akcji płacących dywidendę w Wielkiej Brytanii jest jej 5,44% rentowność dywidendy. 

Jednakże, wyższa stopa dywidendy ma swoją cenę. Ceny akcji spółek farmaceutycznych mają tendencję do bycia bardzo zmiennymi, ponieważ miliardy mogą być wydawane na leki - tylko po to, aby następnie zawieść w badaniach klinicznych. 

Źródło: Admirals MetaTrader 5 Supreme Edition. #GSK, wykres miesięczny. Zakres danych: od 1 października 1991r. do 18 sierpnia 2021r. Sporządzono 18 sierpnia 2021r. o 14:45. Uwaga: Wyniki historyczne nie są gwarantem przyszłych wyników.

Cena akcji GlaxoSmithKline może być dość zmienna, jak pokazuje zrzut ekranu (patrz powyżej) kursu akcji spółki. Zdarzają się okresy, w których cena akcji wzrasta, ale również takie, w których spada.

Ci, którzy są na tyle pewni siebie, aby wykorzystać metody timingu rynkowego, aby spróbować skorzystać ze wzrostu cen akcji, jak również wysokiej stopy dywidendy, z pewnością będą rozważać tę spółkę w ramach swojej listy obserwacyjnej spółek akcyjnych o wysokiej dywidendzie z rynku Wielkiej Brytanii. 

Najlepsze spółki dywidendowe w Europie 

Europa posiada duży wybór akcji dywidendowych w różnych sektorach. To sprawia, że jest to interesujące miejsce dla inwestorów przy wyborze najlepszych akcji do inwestowania. Jednym ze sposobów na znalezienie niektórych z najlepszych akcji płacących dywidendy jest przyjrzenie się sektorowi funduszy inwestycyjnych. Jest to miejsce, gdzie można znaleźć wiele europejskich funduszy inwestycyjnych, skupiających się na dywidendzie. 

Źródło: Seeking Alpha

Powyższa tabela zawiera listę 19 najlepszych europejskich spółek dywidendowych, które są najczęściej posiadane w co najmniej jednej trzeciej europejskich funduszy inwestycyjnych skoncentrowanych na dywidendach. Zestawienie to informuje inwestora o tym, które akcje dywidendowe są najbardziej atrakcyjne dla zarządzających funduszami instytucjonalnymi. 

Spółki te pochodzą z różnych sektorów i obejmują szerokie spektrum stóp zwrotu z dywidendy. Na końcu znajduje się niemiecki SAP SE, z rentownością dywidendy na poziomie 1,4%, a na czele brytyjski HSBC Holdings PLC, z rentownością dywidendy na poziomie 10,4%. 

Wytrawni inwestorzy mogą rozważyć przeprowadzenie dodatkowych analiz na temat każdej ze spółek. Czy jest to analiza fundamentalna czy analiza techniczna, identyfikacja najlepszych akcji dywidendowych daje inwestorowi przewagę. Równie ważne jest jednak utrzymanie tej przewagi. Aby to zrobić, inwestorzy muszą dysponować odpowiednimi badaniami i najlepszą możliwą platformą inwestycyjną, a także odpowiednim produktem do inwestowania. 

Jak inwestować w spółki dywidendowe?

Jeśli rozważasz inwestowanie na giełdzie w celu zbudowania portfela najlepszych akcji dywidendowych, musisz mieć dostęp do najlepszych produktów inwestycyjnych. Jednym z takich produktów jest rachunek Invest.MT5. 

Invest.MT5 jest rachunkiem inwestycyjnym oferowanym przez Admirals. Rachunek ten umożliwia inwestowanie w akcje i ETF-y na 15 największych giełdach świata za pomocą platformy transakcyjnej MetaTrader 5. Inne korzyści obejmują bezpłatne dane rynkowe w czasie rzeczywistym, aktualizacje rynku premium, zerowe opłaty za prowadzenie rachunku, niskie prowizje transakcyjne oraz wypłaty dywidend. Otwórz rachunek inwestycyjny już dziś, klikając w poniższy baner! 

Inwestuj w najbardziej popularne instrumenty finansowe

Tysiące akcji i ETF-ów w zasięgu ręki

O Admirals

Admirals to wielokrotnie nagradzany, regulowany globalnie broker Forex i CFD, który ma w swojej ofercie ponad 8000 instrumentów finansowych oraz najpopularniejsze na świecie platformy handlowe: MetaTrader 4 i MetaTrader 5.

Powyższy materiał nie zawiera porad inwestycyjnych, rekomendacji, ani sugestii co do inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe i nie powinien być traktowany w taki sposób. Weź pod uwagę, że analiza dotycząca handlu nie jest miarodajnym wskaźnikiem ponieważ okoliczności handlowe mogą zmienić się wraz z upływem czasu. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej zasięgnij porady niezależnego doradcy finansowego, aby mieć pełną świadomość podejmowanego ryzyka.

NAJPOPULARNIEJSZE ARTYKUŁY
Jak kupić akcje Coca-Cola?
Coca Cola, dzięki swojemu flagowemu produktowi, pozostaje niekwestionowanym liderem wśród napojów bezalkoholowych. Ciekawe jest to, że firma nie wystąpiła nawet o patent na produkcję swojego ulubionego napoju. Receptura coca-coli jest oczywiście pilnie strzeżona, a firma odniosła dzięki świetnym zab...
Inwestowanie w Netflix w 2023 roku – jak zacząć?
Netflix (NASDAQ: NFLX) jest jedną z niewielu spółek technologicznych, które zdołały się odbudować od pęknięcia bańki internetowej na początku lat 2000. Od tego czasu platforma streamingowa gwałtownie się rozwinęła, nie tylko pod względem przychodów, ale także kapitalizacji giełdowej. Od dołków w cze...
Jak kupić akcje Tesla
Na świecie ludzie coraz bardziej niepokoją się stanem środowiska, dlatego zielone inwestycje przyciągają ostatnio sporo uwagi. Jedną z firm korzystających na tym trendzie jest producent samochodów elektrycznych Tesla. Od 2020 roku wielu inwestorów zainwestowało w Teslę, czyniąc z niej jedną z najbar...
Więcej