Najlepsze ETF-y do kupienia w 2024 roku

Roberto Rivero

Fundusze ETF (Exchange-Traded Funds) sprawiają, że inwestowanie jest znacznie bardziej dostępne dla inwestorów detalicznych, a co za tym idzie, w ciągu ostatniej dekady ich popularność ogromnie wzrosła. Zainteresowanie tymi instrumentami doprowadziło w ostatnich latach do powstania tysięcy nowych funduszy ETF. Przy tak dużym wyborze inwestorom może być trudno znaleźć najlepsze fundusze ETF do inwestowania.

Jakie są więc najlepsze fundusze ETF na 2024 rok? W artykule przeanalizujemy 5 funduszy ETF, które inwestorzy powinni obserwować.

Jeżeli nie wiesz dokładnie, czym jest i jak działa ETF, koniecznie przeczytaj przygotowany przez nas artykuł, w którym dokładnie wyjaśniamy wszystkie kwestie związane z tym instrumentem finansowym, a teraz przechodzimy do wybranych przez nas ETF-ów. 

ETF-y warte uwagi w 2024 roku

Po burzliwym roku 2022, perspektywy gospodarcze nieco ustabilizowały się w 2023 roku. Inflacja spada w wielu gospodarkach i chociaż wzrost prawdopodobnie pozostanie stłumiony, wydaje się coraz bardziej prawdopodobne, że światowa gospodarka uniknie recesji.

Wraz ze spadkiem obaw o inflację, wiele osób zaczyna mówić o cięciach stóp procentowych, a Rezerwa Federalna w USA sygnalizuje, że takie cięcia mogą nastąpić wkrótce. Jednakże, szczególnie w Europie, stopy procentowe pozostają wysokie, a wzrost gospodarczy spowolnił do zera.

Bank Anglii (BoE) i Europejski Bank Centralny (EBC) nie oczekują, że inflacja w Wielkiej Brytanii i strefie euro powróci do docelowych poziomów do 2025 roku. Obie instytucje wskazały również, że stopy procentowe pozostaną na podwyższonym poziomie jeszcze przez jakiś czas.

Biorąc pod uwagę to skomplikowane tło, jakie są najlepsze fundusze ETF, w które warto zainwestować w tym roku? W kolejnych sekcjach przeanalizujemy perspektywy 5 najlepszych funduszy ETF, które inwestorzy powinni obserwować w 2024 roku. Należy jednak zauważyć, że to, co stanowi „najlepszy” ETF, będzie się różnić w zależności od podejścia każdego inwestora i jego celów inwestycyjnych.

Inwestowanie z Admirals

Dzięki rachunkowi Invest.MT5 od Admirals możesz inwestować w jedne z najlepiej prosperujących funduszy ETF z całego świata, a także w ponad 4500 różnych akcji z 15 największych giełd na świecie! Kliknij poniższy baner, aby zarejestrować konto już dziś:

Inwestuj w najbardziej popularne instrumenty finansowe

Tysiące akcji i ETF-ów w zasięgu ręki

Vanguard S&P 500 UCITS ETF

Opłata bieżąca Stopa dystrybucji 1-roczne wyniki 3-roczne wyniki 5-roczne wyniki 10-roczne wyniki
0,07% 1,23% 25,91% 31,97% 104,.80% 200,90%

Dane na dzień 31 grudnia 2023 r. (stopa dystrybucji na dzień 15 lipca 2024 r.). Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Indeks S&P 500 spadł o ponad 20% w 2022 r., ale odbił się w 2023 r., zyskując 24% do końca roku. Ponieważ Fed sygnalizuje, że cięcia stóp procentowych mogą być w drodze, indeks może cieszyć się kolejnym pozytywnym rokiem.

S&P 500 to indeks giełdowy, który śledzi wyniki 500 największych spółek notowanych na amerykańskich giełdach. Długoterminowe wyniki tego indeksu były wyjątkowe, przynosząc średni całkowity roczny zwrot w wysokości około 10% przez ponad pięć dekad.

Chociaż 10% może nie wydawać się imponującą liczbą, w dłuższej perspektywie tego rodzaju wzrost ma potencjał do stworzenia znacznych zysków dla inwestorów, którzy regularnie wnoszą wkład w swoje inwestycje.

Imponujący długoterminowy wzrost oznacza, że fundusze ETF, które śledzą S&P 500, są często prezentowane jako jedne z najlepszych do nabycia. Jednym z takich funduszy ETF jest Vanguard S&P 500 UCITS ETF, którego dodatkowym atutem są bardz niskie opłaty.

Inwestycja w ten fundusz oferuje inwestorom natychmiastową dywersyfikację ponad 500 odnoszących sukcesy amerykańskich spółek z różnych branż. Inwestorzy mogą jednak chcieć wziąć pod uwagę, że indeks staje się coraz bardziej obciążony akcjami spółek technologicznych, co może powodować problemy, jeśli branża ta będzie miała problemy w przyszłości, tak jak miało to miejsce w 2022 r.

iShares NASDAQ-100 UCITS ETF

Opłata bieżąca Stopa dystrybucji 1-roczne wyniki 3-roczne wyniki 5-roczne wyniki 10-roczne wyniki
0,33% 0,31% 54,22% 31,54% 171,74% 390,49%

Dane z 31 grudnia 2023 r. (stopa dystrybucji na dzień 15 lipca 2024 r.) Wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości.

Po zmaganiach przez większość 2022 r., akcje spółek technologicznych powróciły do wzrostów w 2023 r. W rzeczywistości większość zeszłorocznych zysków indeksu S&P 500 pochodziła z garstki akcji spółek technologicznych o dużej kapitalizacji.

Indeks Nasdaq-100 składa się ze 100 największych spółek niefinansowych notowanych na giełdzie Nasdaq. Chociaż indeks ten obejmuje wiele branż, jest on silnie związany z high-tech.

ETF śledzący Nasdaq-100 może być opcją na 2024 rok dla tych, którzy pasjonują się spółkami technologicznymi. Jednym z takich funduszy jest iShares NASDAQ-100 UCITS ETF.

Po niezapomnianym roku 2022, w którym ETF spadł o ponad 30%, iShares NASDAQ-100 UCITS ETF wzrósł o ponad 50%, plasując się wśród najlepiej prosperujących ETF-ów w 2023 roku.

Jeśli jednak myślisz o zainwestowaniu w ten ETF w 2024 r., ważne jest, aby pamiętać, że ponieważ Nasdaq-100 jest indeksem ważonym kapitalizacją rynkową, na wyniki tego ETF duży wpływ ma zaledwie kilka spółek.

Chociaż Nasdaq-100 wykorzystuje zmodyfikowaną metodę ważenia kapitalizacją rynkową, która ogranicza wpływ największych spółek na indeks, następujące osiem spółek stanowi prawie 43% całego funduszu.

W obecnej sytuacji sukces tego funduszu ETF zależy w dużej mierze od dalszych sukcesów tych spółek.

Chociaż akcje te były jednymi z najlepiej prosperujących akcji w ostatnich latach, a w konsekwencji przyczyniły się do tego, że jest to jeden z najlepiej prosperujących funduszy ETF w ciągu ostatniej dekady, ich dalszy wzrost nie jest gwarantowany. Inwestorzy powinni zatem mieć to na uwadze przed zainwestowaniem w Nasdaq-100 ETF.

iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF

Opłata bieżąca Stopa dystrybucji 1-roczne wyniki 3-roczne wyniki 5-roczne wyniki 10-roczne wyniki
 0,47% 4,57% 26,973% 79,15% 53,97% 24,76%

Dane na dzień 31 grudnia 2023 r. (stopa dystrybucji na dzień 15 lipca 2024 r.). Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Jedną z branż, które skorzystały na wzroście stóp procentowych w ciągu ostatnich dwóch lat, była bankowość. Po rekordowo niskich stopach procentowych od czasu kryzysu finansowego w 2008 r., wyższe stopy pozwoliły bankom wygenerować więcej zysków ze swoich operacji kredytowych.

Jednakże, podczas gdy wyższe stopy procentowe zwykle prowadzą do wyższego dochodu odsetkowego netto, mogą one również prowadzić do wzrostu nieściągalnych długów, ponieważ klienci mają trudności ze spłatą. W związku z tym zbyt długie utrzymywanie stóp procentowych na restrykcyjnych poziomach nie byłoby korzystne dla banków.

Pomimo jastrzębiej retoryki ze strony BoE i EBC, rynki przewidują obecnie, że oba te banki będą zmuszone rozpocząć obniżanie stóp procentowych do lata 2024 r., aby uniknąć spowolnienia gospodarczego.

W miarę jak stopy procentowe zaczną spadać, mogą one dotrzeć do punktu, który pozwoli bankom zarabiać więcej pieniędzy na udzielaniu pożyczek niż przez większą część ostatniej dekady, jednocześnie obniżając ryzyko zwiększonego niespłacania kredytów.

Fundusz iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF śledzi indeks złożony z europejskich banków. Należy jednak pamiętać, że branża bankowa ma charakter cykliczny. Recesja w Europie niewątpliwie miałaby negatywny wpływ na ten ETF.

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF

Opłata bieżąca Stopa dystrybucji 1-roczne wyniki 3-roczne wyniki 5-roczne wyniki 10-roczne wyniki
0,45% 4,22% 7,41% 16,27% 28,11% 53,49%

Dane na dzień 31 grudnia 2023 r (stopa dystrybucji na dzień 15 lipca 2024 r.). Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Dla tych, którzy szukają dodatkowego dochodu, najlepszym funduszem ETF do nabycia w 2024 r. może być taki, który składa się z akcji wypłacających dywidendę.

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF śledzi indeks składający się ze spółek z całego świata, które zwiększyły lub utrzymały wypłaty dywidend przez co najmniej 10 kolejnych lat.

Istnieją inne podobne fundusze ETF, które śledzą indeksy złożone z arystokratów dywidendowych z bardziej konkretnych regionów, takich jak Wielka Brytania i Europa. Global Dividend Aristocrats Index oferuje jednak dywersyfikację geograficzną, która zmniejszy ekspozycję inwestorów na jakikolwiek konkretny region. Należy jednak zauważyć, że akcje amerykańskie stanowią 50% tego funduszu ETF.

iShares MSCI India UCITS ETF

Opłata bieżąca Stopa dystrybucji 1-roczne wyniki 3-roczne wyniki 5-roczne wyniki 10-roczne wyniki
0,65% - 19,74% 37,04% 68,23% -

Dane na dzień 31 grudnia 2023 r. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Indie to jedna z największych i najszybciej rozwijających się gospodarek świata. Szacuje się, że wraz z końcem marca 2024 r. Indie odnotują wzrost gospodarczy na poziomie 7,3%, co będzie trzecim z rzędu rokiem wzrostu gospodarczego przekraczającego 7%.

Przewiduje się, że do 2028 r. Indie staną się trzecią co do wielkości gospodarką na świecie, wyprzedzając Japonię i Niemcy. Patrząc znacznie dalej w przyszłość, Goldman Sachs Research przewiduje, że do 2075 r. Indie będą drugą co do wielkości gospodarką na świecie.

W związku z tym inwestorzy zwracają coraz większą uwagę na ten kraj. W obliczu pozytywnych nastrojów i znacznego wzrostu gospodarczego, indyjski rynek akcji osiągnął ostatnio dobre wyniki.

W związku z prognozowanym silnym wzrostem indyjskiej gospodarki w nadchodzących latach, indyjskie fundusze ETF mogą stanowić jedne z najlepszych do kupna. Fundusz iShares MSCI India UCITS ETF śledzi indeks giełdowy, który składa się z akcji o dużej i średniej kapitalizacji, które stanowią około 85% całego indyjskiego rynku akcji.

Jak inwestować w najlepsze fundusze ETF

Jeśli chcesz zacząć inwestować w najlepsze fundusze ETF, załóż rachunek Invest.MT5 w Admirals! 

Invest.MT5 umożliwia inwestowanie w ponad 200 funduszy ETF z największych giełd na świecie. Aby rozpocząć inwestowanie w fundusze ETF wystarczy wykonać następujące kroki:

  • Otwórz rachunek Invest.MT5 i zaloguj się do Dashboard.
  • Znajdź dane swojego rachunku i kliknij „Inwestuj”, aby otworzyć platformę Admirals.
  • Wyszukaj fundusz ETF, w który chcesz zainwestować i otwórz wykres instrumentu
  • Wprowadź liczbę akcji, które chcesz kupić i kliknij „Kup”, aby wysłać zlecenie na rynek.

Źródło: Admirals MetaTrader WebTrader – Vanguard S&P 500 UCITS ETF wykres dzienny. Utworzono: 9 lipca 2024 r. Wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości.

Handluj na pozbawionym ryzyka rachunku demo

Jeśli jesteś zainteresowany inwestowaniem, ale nie czujesz się gotowy, aby handlować realnymi środkami, wypróbuj rachunek demo. Pozbawiony ryzyka rachunek demo w Admirals pozwala ćwiczyć handel i inwestowanie w realistycznych warunkach rynkowych bez ryzykowania swoich pieniędzy. Kliknij poniższy baner, aby otworzyć darmowy rachunek demo już dziś:

Wolny od ryzyka rachunek demo

Zarejestruj się na bezpłatnym rachunku demo i testuj swoje strategie inwestycyjne

Często zadawane pytania

Czym jest fundusz ETF obligacji?

Obligacyjny fundusz ETF inwestuje wyłącznie w obligacje rządowe lub korporacyjne.

Czym jest lewarowany fundusz ETF?

Lewarowany fundusz ETF to fundusz notowany na giełdzie, wykorzystujący instrumenty dłużne i/lub finansowe instrumenty pochodne w celu zwiększenia zwrotów z indeksu bazowego. Podczas gdy tradycyjny fundusz ETF będzie starał się odzwierciedlać zwroty swojego indeksu bazowego, lewarowany fundusz ETF stara się powiększyć zwroty o ustalony stosunek, np. 2:1.

Chociaż podejście to może przynieść znaczne zyski, gdy indeks bazowy osiąga dobre wyniki, może również prowadzić do znacznych strat, gdy indeks bazowy osiąga złe wyniki.

Czy fundusze ETF wypłacają dywidendy?

To, czy fundusz ETF wypłaca dywidendy, zależy od posiadanych aktywów i rodzaju danego funduszu ETF. Jeśli fundusz ETF posiada aktywa przynoszące dochód, takie jak akcje lub obligacje dywidendowe, i jest dystrybucyjnym funduszem ETF, wówczas będzie on wypłacał wszelkie tego typu dochody akcjonariuszom.


Jeśli jest to jednak akumulacyjny ETF, będzie on automatycznie reinwestował uzyskane w ten sposób środki z powrotem w ETF w imieniu akcjonariuszy.

INFORMACJE O MATERIAŁACH ANALITYCZNYCH:

Podane dane dostarczają dodatkowych informacji dotyczących wszystkich analiz, szacunków, prognoz, spekulacji, przewidywań, przeglądów rynku, prognoz tygodniowych lub innych podobnych ocen lub informacji (zwanych dalej "Analizą") publikowanych na stronie internetowej Admirals. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie:

1. Jest to komunikat marketingowy. Treści publikowane są wyłącznie w celach informacyjnych i w żaden sposób nie mogą być interpretowane jako doradztwa lub rekomendacji inwestycyjnej. Nie została ona przygotowana zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlega żadnemu zakazowi zajmowania się rozpowszechnianiem badań inwestycyjnych.

2. Każda decyzja inwestycyjna jest podejmowana indywidualnie przez każdego klienta, natomiast Admirals nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z takiej decyzji, niezależnie od tego, czy została podjęta w oparciu się o Analizę, czy też nie.

3. W celu ochrony interesów naszych klientów i obiektywności Analizy, Admirals ustanowił odpowiednie wewnętrzne procedury zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi.

4. Analiza jest przygotowywana przez niezależnego analityka Roberto Rivero - niezależny współtwórca (zwanego dalej "Autorem") na podstawie osobistych szacunków.

5. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić, że wszystkie źródła Analizy są wiarygodne oraz że wszystkie informacje są prezentowane w możliwe najbardziej zrozumiały, terminowy, precyzyjny i kompletny sposób, Admirals nie gwarantuje dokładności ani kompletności jakichkolwiek informacji zawartych w Analizie. Przedstawione dane liczbowe odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, które nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wskaźników.

6. Jakikolwiek rodzaj wcześniejszego lub modelowego wykonania instrumentów finansowych wskazanych w Publikacji nie powinien być interpretowany jako wyraźna lub domniemana obietnica, gwarancja lub implikacja przez Admirals dla jakichkolwiek przyszłych wyników. Wartość instrumentu finansowego może zarówno wzrastać, jak i maleć, przy czym nie gwarantuje się zachowania wartości aktywów.

7. Instrumenty pochodne (w tym kontrakty CFD) mają charakter spekulacyjny i mogą prowadzić do strat lub zysków. Zanim zaczniesz handlować, powinieneś upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

NAJPOPULARNIEJSZE ARTYKUŁY
Handel ropą za pomocą ETF-ów
Wahania cen na ropie w ostatnim okresie to istny rollercoaster. Po wybuchu pandemii kurs spadł do 30-letnich dołków, żeby przez kolejny rok odbić o więcej niż 500% do obecnych poziomów.Duża zmienność, która daje potencjalnie spore zyski to tylko jeden z powodów, dla którego inwestorzy próbują znaleź...
Jak inwestować w chińskie spółki?
Chiny są drugą co do wielkości gospodarką na świecie i przyciągają uwagę wielu inwestorów z całego globu. Stale zmieniająca się polityka rządu, napięcia geopolityczne, trwająca wojna handlowa z USA i ograniczenia dotyczące inwestycji zagranicznych sprawiły, że inwestowanie w Chinach stało się większ...
Jak inwestować w indeks MSCI?
MSCI to skrót pochodzący od Morgan Stanley Capital International. Podobnie jak Dow Jones Averages lub S&P 500, MSCI jest indeksem. W szerszym rozumieniu odpowiada on za śledzenie określonych grup spółek/giełd w zakresie konkretnych kategorii lub regionów. Spis treści Najpopularniejszy indeks...
Więcej