Akcje zwykłe i uprzywilejowane

Admirals

Czy wiesz, że udziały w spółce występują w dwóch różnych formach? Wielu inwestorów detalicznych nie wie, czym różnią się akcje zwykłe od uprzywilejowanych. Mimo, że te drugie są używane przez legendarnego miliardera i inwestora Warrena Buffetta!

W rzeczywistości ostatnie miliardowe inwestycje Buffetta w Bank of America i Occidental Petroleum były dokonywane głównie za pośrednictwem akcji uprzywilejowanych. Jaka jest różnica między akcjami uprzywilejowanymi a zwykłymi?

Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej! ▼▼▼

Z tego artykułu dowiesz się:

✅ Jakie są różnice między akcjami zwykłymi a uprzywilejowanymi?

✅ Jak zacząć inwestować w akcje preferowane i akcje zwykłe?

✅ Dlaczego fundusze typu ETF zapewniają największą ekspozycję na akcje uprzywilejowane dla inwestorów detalicznych?

✅ Dlaczego akcje uprzywilejowane mogą zapewnić wyjątkowe możliwości inwestorom dywidendowym i jak możesz zacząć to wykorzystywać?!

✅ Jak otworzyć konto Invest.MT5 z minimalnym depozytem 1 € i uzyskać dostęp do niskich prowizji od zaledwie 0,01 USD na amerykańskich akcjach i funduszach ETF.

✅ Jak otworzyć konto Trade.MT5, aby handlować akcjami i funduszami ETF za pośrednictwem kontraktów różnic kursowych (CFD), które pozwalają czerpać potencjalne zyski z rosnących i spadających rynków.

✅ Jak uzyskać dostęp do handlu z użyciem praktycznych pomysłów inwestycyjnych w czasie rzeczywistym na tysiącach rynków przy użyciu ekskluzywnej wtyczki Admirals Supreme Edition, którą można pobrać całkowicie BEZPŁATNIE!

✅ I dużo, dużo więcej!

Akcje zwykłe a uprzywilejowane

Gdy firma chce pozyskać kapitał na rozwój, oferuje swoje akcje inwestorom. Oferowane akcje mogą się różnić i mogą występować w jednym z dwóch rodzajów: akcje zwykłe lub akcje uprzywilejowane.

Chcąc znać odpowiedź na pytanie “jak najlepiej opisać różnicę między akcjami uprzywilejowanymi i zwykłymi?” musisz wiedzieć, że istnieje szereg różnic, które sprawiają, iż każdy typ akcji jest wyjątkowy, a inwestorzy powinni o nich wiedzieć.

Czy wiesz, że na platformie transakcyjnej MetaTrader 5 możesz wyświetlać w czasie rzeczywistym ceny zarówno akcji preferowanych, jak i zwykłych? Praktycznie możesz przeglądać kursy ponad 3000 akcji i funduszy ETF z całego świata, uzyskać dostęp do zaawansowanych narzędzi analitycznych i handlować bezpośrednio z platformy!

Kliknij w poniższy baner, aby rozpocząć BEZPŁATNE pobieranie: ▼▼▼

Wielozadaniowa
platforma nr 1


Co to są akcje zwykłe?

Akcje zwykłe są prawdopodobnie najpopularniejszym rodzajem akcji oferowanych przez firmy, a także tymi, którymi najczęściej handlują inwestorzy indywidualni. Rynek akcji zwykłych jest znacznie większy niż w przypadku akcji uprzywilejowanych. Kiedy media finansowe mówią o akcjach, zwykle mają na myśli akcje zwykłe.

Kupując akcje zwykłe, inwestor zasadniczo kupuje część udziałów w spółce. Celem jest odsprzedanie tych akcji z powrotem na rynku po tym, jak zyskają na wartości, aby skorzystać z różnicy między ceną zakupu a ceną sprzedaży.

Posiadacze akcji zwykłych zazwyczaj otrzymują prawo głosu, a także dywidendy od niektórych spółek. Dywidendy stanowią zasadniczo część zysków osiągniętych przez firmę.

Co to są akcje uprzywilejowane?

Akcje uprzywilejowane mają niektóre cechy akcji zwykłych, ale również specyfikę obligacji. Obligacja to po prostu pożyczka. Emitent obligacji (spółka lub rząd) pożycza kapitał od posiadacza obligacji (inwestora kupującego obligację). Emitent obligacji będzie dokonywać płatności na rzecz obligatariusza według stałej stopy procentowej przez określony czas.

Akcje uprzywilejowane mają niektóre z tych samych cech, co obligacje. Mowa o stałej kwocie dochodu z wypłaty dywidendy. Oznacza to, że inwestor może wykorzystać potencjalny zysk ze wzrostu ceny akcji spółki, otrzymując jednocześnie dochód z tytułu posiadania akcji. Akcje uprzywilejowane zwykle przynoszą również wyższe dywidendy.

Na przykład szwedzki bank Svenska Handelsbanken AB, w który można inwestować za pośrednictwem rachunku Admirals Invest.MT5, oferuje dwa rodzaje akcji, jak pokazano poniżej na stronie Admirals w sekcji specyfikacji instrumentów.

Źródło: Specyfikacja Instrumentów Admirals, 9 marca 2021 r.

 

Jak widać z powyższego zrzutu ekranu spółka zapewnia dostęp do inwestycji w dwa rodzaje akcji:

▶️ ️ SCA.A - Svenska Handelsbanken AB - PREF seria A. Sformułowanie PREF oznacza akcję uprzywilejowaną.

▶️ ️ SHB.B - Svenska Handelsbanken AB. Biorąc pod uwagę, że nie ma tu sformułowania PREF, jest to akcja zwykła.

Patrząc na ostatnią historię dywidend obu rodzajów akcje tej spółki, akcje uprzywilejowane Svenska Handelsbanken AB w większości przypadków wypłacały w przeszłości wyższe dywidendy.

Svenska Handlesbanken AB - PREF seria A (SCA.A)

Svenska Handelsbanken AB (SHB.B)

Termin płatności

Stopa dywidendy

Termin płatności

Stopa dywidendy

3 kwietnia 2019

6.27%

3 kwietnia 2019

5.90%

28 marca 2019

7.47%

28 marca 2019

7.04%

5 kwietnia 2017

4.39%

5 kwietnia 2017

4.33%

23 marca 2016

4.44%

23 marca 2016

4.38%

1 kwietnia 2015

5.52%

1 kwietnia 2015

5.23%

Źródło: Investing, 9 marca 2021 r

Powyższa tabela przedstawia historyczną stopę dywidendy dla akcji uprzywilejowanych (pierwsza kolumna) i zwykłych (druga kolumna). Dochód z dywidendy był wyższy w przypadku akcji uprzywilejowanych niż w przypadku akcji zwykłych. Podczas gdy stopa dywidendy zmienia się w zależności od ceny akcji, oba typy akcji w przeszłości wykazywały bardzo podobny trend cenowy.

Czy wiesz, że za pomocą rachunku Invest.MT5 w Admirals możesz inwestować w ponad 3000 akcji i funduszy ETF z 15 największych giełd na świecie?

Mając minimalny depozyt w wysokości 1 €, aby otworzyć konto, możesz cieszyć się bezpłatnym dostępem do kursów w czasie rzeczywistym, jednocześnie uzyskując dostęp do niskich prowizji i niskich minimalnych opłat transakcyjnych, zbudujesz portfel akcji dywidendowych!

Aby rozpocząć, kliknij poniższy baner: ▼▼▼

Inwestuj w najbardziej popularne instrumenty finansowe

Tysiące akcji i ETF-ów w zasięgu ręki

Poniższy zrzut ekranu przedstawia miesięczny kurs akcji Svenska Handelsbanken AB PREF serii A. Wyraźnie widać długoterminowy trend wzrostowy, który rozwinął się w latach 1993-2006, a następnie ponownie w latach 2009-2015.

Źródło: Admirals MetaTrader 5, SCA.A, wykres miesięczny. Zakres danych: od 1 stycznia 1993 r. do 15 marca 2021 r. Sporządzono dnia 15 marca 2021 r. o 12:15. Uwaga: wyniki historyczne nie są gwarantem przyszłych wyników.

 

Od 2015 r. cena akcji banku boryka się z problemami. Chociaż ten spadek spowodowałby wzrost rentowości dywidendy, trend ceny akcji był taki sam, jak w przypadku akcji zwykłych Svenska Handelsbanken AB, jak pokazano na poniższym wykresie:

Źródło: Admirals MetaTrader 5. SHB.B., wykres miesięczny. Zakres danych: od 1 lipca 1991 r. do 15 marca 2021 r. Sporządzono dnia 15 marca 2021 r. o 12:16. Uwaga: wyniki historyczne nie są gwarantem przyszłych wyników.

 

Powyższy wykres akcji zwykłych Svenska Handelsbanken AB jest bardzo podobny do wykresu akcji uprzywilejowanych Svenska Handelsbanken AB PREF Series A. Jedyna różnica polega na tym, że stopa dywidendy byłaby wyższa w przypadku inwestycji w akcje preferowane.

Akcje uprzywilejowane mają również pewną przewagę nad akcjami zwykłymi:

▶️ ️ Akcje uprzywilejowane często dają wyższą stopę dywidendy niż akcje zwykłe, więc mogą dobrze radzić sobie w środowisku o niskich stopach procentowych, gdzie inwestorzy szukają zysku.

▶️ ️ Posiadacze akcji uprzywilejowanych otrzymują dywidendę przed posiadaczami akcji zwykłych.

▶️ ️ Akcjonariusze uprzywilejowani mają większe szanse na spłatę i mają lepsze roszczenia do majątku firmy niż akcjonariusze zwykli, jeśli spółka zbankrutuje.

Niektóre akcje uprzywilejowane mogą być również zamienne, co oznacza, że ​​emitent akcji ma prawo do ich wycofania z rynku po określonym czasie. Może to skutkować znaczną premią dla preferowanego akcjonariusza, w zależności od warunków rynkowych.

Akcje zwykłe i uprzywilejowane różnice

Teraz, gdy wiesz już więcej na temat indywidualnych cech akcji preferowanych i zwykłych, podsumujmy niektóre z głównych różnic, zanim przyjrzymy się, jak zacząć inwestować w którąkolwiek z nich.

 

Akcje zwykłe

Akcje uprzywilejowane

Prawo głosu

Tak 

Nie

Roszczenie zysków

Brak pierwszeństwa

Pierwszeństwo

Dywidenda

Zmienna

Ustalona

Zmienność

Duża

Mniejsza ale wciąż duża

Stosowność

Inwestorzy wzrostowi

Inwestorzy dywidendowi

Jedną z największych różnic między akcjami zwykłymi a uprzywilejowanymi jest wypłata dywidendy. W przypadku akcji zwykłych dywidendy są wypłacane, jeśli firma jest rentowna. W przypadku akcji uprzywilejowanych dywidendy są wypłacane w stałych odstępach czasu, niezależnie od rentowności spółki. Wyróżnia się również kumulatywne, co oznacza, że ​​jeśli przegapią jedną płatność, trzeba będzie ją zwrócić w następnym okresie.

Dość ważne jest także roszczenie spłaty. Jeśli firma zbankrutuje, to uprzywilejowani akcjonariusze mają pierwszeństwo w kolejce po wypłatę swoich zainwestowanych środków przed zwykłymi akcjonariuszami, którzy mogą pozostać z niczym. Dlatego dla zwykłych akcjonariuszy kluczowe znaczenie ma trzymanie się spółek o wysokiej jakości.

Niektórzy inwestorzy mogą również zdecydować się na spekulację na temat kierunku cen akcji (preferowanych lub powszechnych), korzystając z kontraktów różnic kursowych (CFD). Pozwala to użytkownikom na handel długimi i krótkimi pozycjami czyli czerpanie potencjalnych zysków na rosnących i spadających rynkach, ponieważ nie ma własności aktywów bazowych.

W przypadku kontraktów CFD inwestorzy mogą dodatkowo handlować z depozytem zabezpieczającym. Oznacza to, że możesz kontrolować większy rozmiar pozycji za pomocą mniejszego depozytu, co może zwiększyć zwroty jak również straty. Dowiedz się więcej już dziś, klikając w poniższy baner, aby otworzyć konto: ▼▼▼

Kontrakty CFD na akcje
i ETF-y

Handluj kontraktami CFD na akcje
i ETF-y w Admirals

Kiedy inwestować w akcje zwykłe, a kiedy w akcje uprzywilejowane?

Wybór między inwestowaniem w akcje zwykłe lub uprzywilejowane zależy od stylu inwestorów. Wyróżniamy wiele różnych typów. Mogą to być m.in.:  inwestorzy wzrostowi, inwestorzy dywidendowi, inwestorzy wartościowi itp.

Ogólnie rzecz biorąc, inwestorzy, którzy kupują akcje zwykłe, szukają zysku kapitałowego w swojej inwestycji. Jest to najpowszechniejsza forma inwestowania, ponieważ dostępnych jest po prostu więcej akcji zwykłych niż akcji uprzywilejowanych.

Inwestorzy, którzy kupują akcje uprzywilejowane, są zwykle bardziej zainteresowani dochodem z dywidend, jaki mogą uzyskać. Jednak większość inwestorów unika akcji uprzywilejowanych w warunkach rosnących stóp procentowych, ponieważ obniża to wartość nominalną akcji.

Na przykład Warren Buffett jest znany z utrzymywania udziałów przez bardzo długi czas. Dlatego też lubi akcje wypłacające dywidendę. Na szczęście dla Buffetta, jego reputacja daje mu dużą władzę w zdobywaniu akcji uprzywilejowanych.

▶️ ️ Udziały Buffetta za miliard dolarów w Bank of America były specjalną klasą 6% skumulowanych wieczystych akcji uprzywilejowanych, wyemitowaną na rzecz Berkshire Hathaway, który posiadał również gwarancję zakupu 700 milionów akcji zwykłych.

▶️ ️ Dziesięciomiliardowa inwestycja Buffetta w Occidental Petroleum w celu wykupu Anadarko Petroleum została dokonana poprzez zakup 100 000 akcji uprzywilejowanych z dywidendą w wysokości 8% rocznie.

Chociaż zwykli inwestorzy mogą nie być w stanie dokonać tego typu transakcji, istnieją produkty, które zdołają pomóc inwestorom uzyskać ekspozycję na rynek akcji uprzywilejowanych. Jednym z takich produktów jest ETF lub fundusz giełdowy.

Akcje zwykłe i akcje uprzywilejowane za pośrednictwem funduszy ETF

Fundusze ETF działają jako fundusze inwestycyjne, które śledzą wyniki określonej grupy instrumentów. Istnieją fundusze ETF, które śledzą indeksy giełdowe, międzynarodowe rynki akcji, towary, waluty i sektory giełdowe.

Zapewniają inwestorom dostęp do szeregu rynków, do których w innym przypadku nie mieliby dostępu. Na przykład istnieją fundusze ETF, które śledzą sektory takie jak lit i baterie, robotyka, energia odnawialna i wiele innych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w artykule: Fundusze ETF - najważniejsze informacje.

W Admirals możesz handlować iShares US Preferred Stock ETF CFD. Oznacza to, że możesz spekulować na temat kierunku cen tego ETF-a, zarówno posiadając pozycję długą, jak i krótką. iShares to największy na świecie dostawca funduszy ETF.

▶️ ️ Zgodnie z arkuszem informacyjnym funduszu, celem iShares US Preferred Stock ETF jest zapewnienie inwestorom „Ekspozycji na amerykańskie akcje uprzywilejowane, które mają cechy obligacji (wypłata stałej dywidendy) i akcji (reprezentują własność w spółce)”.

Arkusz informacyjny zawiera również przegląd historycznych zwrotów funduszu, jak pokazano poniżej, na podstawie hipotetycznej inwestycji w wysokości 10 000 USD z 26 marca 2007 r. i 10 marca 2021 r.:

Źródło: iShares, 10 marca 2021 r.

 

Fundusz wyszczególnia również inne cechy, takie jak największe udziały w portfelu i sektory, w których się znajdują. Ponad 60% funduszu jest przeznaczone na instytucje finansowe, a ponad 20% na przedsiębiorstwa przemysłowe. 

Poniżej przedstawiono 10 największych składowych funduszu ETF pod względem ich wagi na dzień 10 marca 2021 r.:

Źródło: iShares, 10 marca 2021 r.

 

Jak inwestować w akcje zwykłe i uprzywilejowane?

Niezależnie od tego, czy inwestujesz w akcje zwykłe, czy uprzywilejowane za pośrednictwem platformy handlowej Admirals, możesz to zrobić w dokładnie ten sam sposób. Po prostu wykonaj cztery poniższe kroki:

▶️ ️ Otwórz swoją darmową platformę transakcyjną MetaTrader 5 dostarczoną przez Admirals lub rozpocznij bezpłatne pobieranie tutaj, jeśli jeszcze jej nie posiadasz.

▶️ ️ Po zalogowaniu na platformie, wybierz Widok z górnego menu, aby otworzyć okno “Rynek” (Ctrl+M na klawiaturze).

▶️ ️ Kliknij prawym przyciskiem myszy w oknie “Rynek”, a następnie wybierz Symbole (Ctrl+U). Tutaj możesz wyszukiwać poszczególne rynki obejmujące różne klasy aktywów. Zacznij wpisywać nazwę instrumentu, na którym chcesz handlować, a pojawią się instrumenty do wyboru.

▶️ ️ Naciśnięcie OK spowoduje dodanie symbolu instrumentu do okna “Rynek”. Przeciągnij symbol na wykres, aby wyświetlić historyczne i bieżące ceny instrumentu. Aby otworzyć okno służące do zawierania transakcji, kliknij prawym przyciskiem myszy na wykres i wybierz Handel, a następnie Nowe Zlecenie. Otworzy się bilet handlowy, abyś mógł wprowadzić własne parametry wejścia, stop loss i take profit, a także wielkość pozycji.

Zrzut ekranu przedstawiający platformę transakcyjną MetaTrader 5 dostarczoną przez Admirals z oknem "Zlecenie" otwartym na wykresie.

 

Czy wiesz, że możesz znaleźć automatycznie przydatne pomysły do handlu i inwestowania, w czasie rzeczywistym i na różnych klasach aktywów, takich jak akcje, fundusze ETF, indeksy, towary i waluty, korzystając ze wskaźnika wyszukiwania formacji technicznych (Technical Insight Lookup Indicator)?

Możesz go uzyskać całkowicie ZA DARMO, aktualizując platformę transakcyjną MetaTrader 5 do wersji Admirals Supreme Edition!

Na przykład poniższy screen przedstawia wyszukiwanie ETF iShares US Preferred Stock ETF w tym wskaźniku, który następnie zawiera listę możliwych do podjęcia działań technicznych w krótkim, średnim i długim okresie:

Zrzut ekranu przedstawiający przykład wyszukiwania „iShares US Preferred Stock ETF” we wskaźniku Technical Insight Lookup z platformy MetaTrader 5 Supreme Edition dostarczonej przez Admirals.

 

Łącząc formacje techniczne z analizą fundamentalną, inwestorzy mogą uzyskać znaczącą przewagę na rynku, aby znaleźć wysokiej jakości możliwości handlowe na wszystkich głównych klasach aktywów. Może to być świetnym dodatkiem do Twojej strategii tradingowej i inwestycyjnej!

Odkryj ekskluzywną wersję MetaTrader Supreme Edition

Pobierz najpotężniejszy pakiet wtyczek do swojej ulubionej platformy transakcyjnej!

Inwestowanie w akcje zwykłe i uprzywilejowane w Admirals

✔️ Inwestuj w renomowanej firmie autoryzowanej i regulowanej przez UK Financial Conduct Authority (FCA).

✔️ Uzyskaj dostęp do wielu klas aktywów, w tym ponad 3000 akcji i funduszy ETF!

✔️ Doładuj swoją platformę transakcyjną MetaTrader 5 całkowicie ZA DARMO, aktualizując ją do wersji Supreme Edition, aby uzyskać dostęp do wskaźnika Technical Insight Lookup.

✔️ Otwórz rachunek inwestycyjny Invest.MT5, aby kupować akcje, udziały i fundusze ETF z 15 największych giełd na świecie.

✔️ Otwórz rachunek tradingowy Trade.MT5, aby handlować za pośrednictwem kontraktów CFD i potencjalnie czerpać zyski z rosnących i spadających rynków akcji, funduszy ETF, indeksów, towarów, walut i nie tylko!

Jednym z najlepszych sposobów na rozpoczęcie jest samodzielne przetestowanie wszystkich funkcji i usług oferowanych przez Admirals.

Możesz to zrobić, otwierając DARMOWE konto tradingowe lub inwestycyjne! Oznacza to, że możesz kupować i sprzedawać w wirtualnym środowisku, dopóki nie będziesz gotowy do rozpoczęcia handlu z użyciem rzeczywistego kapitału!

Wolny od ryzyka rachunek demo

Zarejestruj się na bezpłatnym rachunku demo i testuj swoje strategie inwestycyjne

O Admirals

Admirals to wielokrotnie nagradzany, globalnie regulowany broker Forex i CFD, oferujący możliwość handlu na ponad 8 000 instrumentów finansowych za pośrednictwem najpopularniejszych na świecie platform transakcyjnych: MetaTrader 4 i MetaTrader 5. Rozpocznij handel już dziś!

Niniejszy materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne, rekomendacje inwestycyjne, ofertę lub rekomendacje dotyczące jakichkolwiek transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy zamieszczone w tym artykule nie są gwarantem bieżących lub przyszłych wyników, ponieważ okoliczności mogą się zmieniać. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych powinieneś zasięgnąć porady niezależnych doradców finansowych, aby upewnić się, że rozumiesz ryzyko.

NAJPOPULARNIEJSZE ARTYKUŁY
Jak kupić akcje Coca-Cola?
Coca Cola, dzięki swojemu flagowemu produktowi, pozostaje niekwestionowanym liderem wśród napojów bezalkoholowych. Ciekawe jest to, że firma nie wystąpiła nawet o patent na produkcję swojego ulubionego napoju. Receptura coca-coli jest oczywiście pilnie strzeżona, a firma odniosła dzięki świetnym zab...
Jak kupić akcje Disneya?
The Walt Disney Company jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek na świecie. Parki tematyczne, filmy i produkcje telewizyjne firmy zdobyły niezwykłą popularność zarówno wśród dzieci, jak i dorosłych na całym świecie. Dzięki globalnemu zasięgowi oraz zdolności do ciągłej ewolucji oraz adaptacji...
Spółki związane ze sztuczną inteligencją: które akcje AI wybrać w 2024 roku
Wyścig firm zajmujących się sztuczną inteligencją trwa w najlepsze, a firmy konkurują ze sobą w opracowywaniu inteligentnych maszyn, będących w stanie pracować i współdziałać z ludźmi. Sprawdź, na czym polega inwestowanie w akcje AI i na które spółki warto zwrócić uwagę w 2024 roku. Spis treści...
Więcej