Co to są kontrakty CFD

Roberto Rivero

Kontrakty na różnice kursowe (CFD) to rodzaj finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane do spekulacji ceną aktywów. Chociaż handel kontraktami CFD jest łatwo dostępny online, są one skomplikowanym instrumentem i ważne jest, aby początkujący inwestorzy zapoznali się z ich działaniem.

W artykule wyjaśnimy, na czym polega handel kontraktami CFD oraz opiszemy niektóre korzyści i zagrożenia płynące z handlu tymi instrumentami.

Czym jest handel kontraktami CFD?

Kontrakt na różnice kursowe (CFD) stanowi umowę między dwiema stronami w celu wymiany różnicy w cenie aktywów od momentu otwarcia kontraktu do momentu jego zamknięcia.

Handel kontraktami CFD pozwala inwestorom spekulować ceną aktywów, takich jak złoto lub akcje spółki, bez konieczności przejmowania na własność lub dostarczania danych aktywów bazowych.

Zamiast tego kontrakty CFD śledzą cenę aktywów i zamiast kupować lub sprzedawać fizyczne aktywa, inwestorzy wykorzystują kontrakty CFD do spekulacji na temat tego, jak ich zdaniem zmieni się ich cena.

Przykład handlu kontraktami CFD

Załóżmy, że chcesz spekulować ceną złota poprzez handel kontraktami CFD.

Jeśli uważasz, że cena złota wzrośnie, możesz otworzyć transakcję kupna, czyli pozycję długą, korzystając z rachunku handlowego CFD. Załóżmy, że kupiłeś jeden kontrakt na złoto, gdy cena wynosiła 2000 USD, a następnie wzrosła do 2100 USD, po czym zamknąłeś transakcję.

W tym scenariuszu osiągnąłbyś zysk w wysokości 100 USD (nie uwzględniając żadnych kosztów transakcyjnych). Oczywiście, gdyby cena spadła, transakcja przyniosłaby stratę.

Dlaczego warto handlować kontraktami CFD?

Istnieje szereg korzyści związanych z handlem kontraktami CFD, a także szereg wad, do których przejdziemy w odpowiednim czasie. Niektóre z głównych zalet handlu kontraktami CFD zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Dźwignia finansowa

Jedną z największych zalet handlu kontraktami CFD jest dźwignia finansowa, która umożliwia dostęp do większej pozycji przy mniejszym depozycie, zwanym depozytem zabezpieczającym.

Wysokość dźwigni CFD, do której będziesz mieć dostęp, zależy od instrumentu, którym handlujesz, Twojej lokalizacji i brokera. Na przykład w Admirals inwestorzy detaliczni z siedzibą w Wielkiej Brytanii mogą uzyskać dostęp do dźwigni CFD o maksymalnej wartości 1:30.

Wskaźnik dźwigni 1:30 zasadniczo oznacza, że za każdy 1 USD na rachunku można uzyskać dostęp do pozycji o wartości 30 USD. Tak więc, jeśli masz dźwignię 1:30 i chcesz otworzyć pozycję o wartości 1500 USD, potrzebujesz depozytu zabezpieczającego w wysokości 50 USD.

Chociaż oznacza to, że handel kontraktami CFD na dźwigni finansowej zwiększy potencjalne zyski, oznacza to również, że ma dokładnie taki sam efekt powiększania strat.

Przykład dźwigni finansowej na CFD
 
Transakcja lewarowana
Transakcja bez dźwigni
Współczynnik dźwigni
1:20 brak
Margin/Inwestycja
1500 USD 1500 USD
Całkowita ekspozycja
30000 USD 1500 USD
Długa pozycja na złocie otwarta po 1500 USD i zamknięta po 1550 USD
Zysk 1000 USD Zysk 50 USD
Długa pozycja na złocie otwarta po 1500 USD i zamknięta po 1450 USD
Strata 1000 USD Strata 50 USD

Handel na wzrosty lub spadki 

Jedną z wad tradycyjnego inwestowania jest to, że o ile nie posiadasz już aktywów, klienci detaliczni mogą zazwyczaj osiągać zyski tylko wtedy, gdy rynki rosną.

Handel kontraktami CFD pozwala jednak na zawieranie transakcji zarówno długich, jak i krótkich, co oznacza, że można próbować czerpać zyski zarówno z rosnących, jak i spadających cen.

Jeśli inwestor uważa, że cena aktywa wzrośnie, może otworzyć transakcję kupna lub długą w nadziei, że będzie w stanie zamknąć transakcję po wyższej cenie z zyskiem. Z drugiej strony, jeśli inwestor uważa, że cena aktywa spadnie, może zdecydować się na zawarcie transakcji sprzedaży lub krótkiej w nadziei, że będzie w stanie zamknąć transakcję po niższej cenie z zyskiem.

Źródło: Admirals MetaTrader 5 - Wykres dzienny złota. od 2 czerwca 2022 r. do 8 grudnia 2023 r. Utworzono: 8 grudnia 2023 r. Wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości.

Spekulowanie bez otrzymywania lub dostarczania aktywów bazowych

Poruszyliśmy tę kwestię w ostatniej sekcji, ale warto ją podkreślić jako osobną korzyść z handlu kontraktami CFD.

Kontrakty różnic kursowych i inne finansowe instrumenty pochodne pozwalają inwestorom spekulować ceną aktywów bez konieczności posiadania lub dostarczania aktywów bazowych.

Jest to szczególnie korzystne w przypadku aktywów materialnych, takich jak towary. Oczywiście traderzy mogą spekulować ceną towaru, takiego jak ropa naftowa, kupując i sprzedając fizyczny towar. Wiązałoby się to jednak z wieloma kwestiami logistycznymi, takimi jak transport i przechowywanie, co uczyniłoby to podejście niepraktycznym.

Handel kontraktami CFD eliminuje jednak wiele z tych kwestii logistycznych. Niemniej jednak, nadal należy pamiętać o kosztach, które wkrótce omówimy.

Hedging

Kontrakty CFD mogą być wykorzystywane do hedge'owania innych otwartych transakcji lub inwestycji, które możesz również posiadać w swoim portfelu. Hedging to próba ograniczenia ryzyka związanego z pozycją rynkową poprzez zajęcie przeciwnej pozycji na rynku.

W rezultacie, jeśli wartość głównej pozycji spadnie, strata ta zostanie zrównoważona przez zyski z pozycji przeciwnej.

Załóżmy na przykład, że inwestor posiada akcje Apple, ale wierzy, że cena akcji spółki wkrótce spadnie. Zamiast sprzedawać swoje akcje, co wiązałoby się z kosztami transakcyjnymi i potencjalnym podatkiem od zysków kapitałowych, inwestor może zdecydować się na zabezpieczenie swojej pozycji poprzez krótką sprzedaż kontraktów CFD na akcje Apple.

Jeśli inwestor ma rację, a cena akcji Apple spadnie, wówczas utrata wartości jego głównej pozycji zostanie zrekompensowana zyskiem z krótkiej pozycji.

Szeroki zakres rynków

Ponieważ kontrakty CFD są pochodnymi innych aktywów, mogą być tworzone w celu reprezentowania wielu różnych rynków. W rzeczywistości wielu brokerów CFD, w tym Admirals, daje inwestorom dostęp do tysięcy rynków finansowych za pośrednictwem jednej platformy transakcyjnej CFD. 

Niektóre z rynków dostępnych dla handlu kontraktami CFD obejmują:

  • Forex
  • Akcje
  • Towary
  • ETF-y
  • Indeksy
  • Obligacje

Ryzyko związane z handlem kontraktami CFD

Przeanalizowaliśmy niektóre z głównych korzyści płynących z handlu kontraktami CFD, ale ważne jest również, aby podkreślić ryzyko związane z handlem kontraktami CFD. Wszystkie transakcje i inwestycje są ryzykowne, ale istnieją szczególne ryzyka związane z handlem kontraktami CFD, których należy być świadomym.

Paradoksalnie, jedną z największych zalet kontraktów CFD jest również jedno z największych zagrożeń - dźwignia finansowa.

Podobnie jak w przypadku każdej metody handlu i inwestowania, głównym ryzykiem, na jakie narażeni są uczestnicy rynku, jest bardzo realne ryzyko, że rynek poruszy się przeciwko nim, powodując utratę pieniędzy. Ponieważ jednak handel kontraktami CFD odbywa się przy użyciu dźwigni finansowej, straty te mogą być bardziej ekstremalne w porównaniu do początkowej inwestycji.

Tak, dźwignia finansowa zwiększy potencjalne zyski z udanych transakcji, ale będzie miała dokładnie taki sam wpływ na straty. W związku z tym ważne jest, aby zawsze korzystać z dźwigni finansowej z najwyższą ostrożnością i upewnić się, że masz wdrożoną strategię zarządzania ryzykiem.

Kontrakty CFD to złożone produkty i ważne jest, aby przed ich rozpoczęciem dokładnie zapoznać się z nimi i związanym z nimi ryzykiem. Ćwiczenie na rachunku demo CFD może być również dobrym sposobem na przygotowanie się do zarządzania ryzykiem związanym z handlem kontraktami CFD na rynkach rzeczywistych.

Koszty transakcyjne CFD

Jeśli chodzi o koszty handlu kontraktami CFD, istnieje kilka możliwych opłat, o których inwestorzy powinni wiedzieć. W poniższych sekcjach przyjrzymy się trzem typowym kosztom CFD. Należy pamiętać, że nasza lista nie obejmuje zobowiązań podatkowych, które mogą być płacone od zysków w zależności od lokalizacji i indywidualnych okoliczności.

CFD koszty transakcyjne
Prowizje
Spready
Swapy

Prowizje

Często brokerzy nie pobierają prowizji za handel kontraktami CFD na towary i Forex, choć oczywiście zależy to od danego brokera CFD.

Wielu brokerów pobiera jednak prowizję za otwieranie i zamykanie transakcji CFD na akcje i fundusze ETF (Exchange-Traded Funds). Na przykład na rachunku Trade.MT5 od Admirals prowizje od transakcji na akcjach i ETF zaczynają się od 0,02 USD za akcję.

Spready

Brokerzy CFD zarabiają większość swoich dochodów ze spreadu, który jest różnicą między cenami kupna i sprzedaży aktywów.

Cena kupna (bid) zawsze będzie nieco wyższa niż cena sprzedaży (ask). Oznacza to, że za każdym razem, gdy otwierasz transakcję CFD, musi ona przekroczyć spread, zanim stanie się opłacalna.

Swapy

Jeśli utrzymujesz transakcję CFD otwartą przez noc, zostaniesz obciążony opłatą odsetkową znaną jako swap. Ta opłata odsetkowa jest wynikiem handlu na dźwigni finansowej i jest naliczana, ponieważ kiedy handlujesz na dźwigni finansowej, zasadniczo pożyczasz środki w celu sfinansowania swojej pozycji.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat potencjalnych kosztów handlu kontraktami CFD dla konkretnej transakcji, możesz obliczyć opłaty za pomocą naszego bezpłatnego kalkulatora handlu kontraktami CFD.

Jak handlować kontraktami CFD

Teraz, gdy omówiliśmy podstawy handlu kontraktami CFD dla początkujących, możesz zastanawiać się, jak handlować kontraktami CFD online.Wiąże się to z kilkoma krokami, które przedstawiamy poniżej.

1) Utwórz rachunek handlowy 

Po pierwsze, musisz wybrać brokera CFD, u którego otworzysz rachunek. Może to być rachunek rzeczywisty, na którym wpłacasz pieniądze i wykorzystujesz je do handlu na rynkach finansowych, lub może to być demo, pozwalające poznać oprogramowanie i ćwiczyć swoje umiejętności z wirtualną walutą. 

2) Pobierz platformę transakcyjną CFD 

Wybór platformy transakcyjnej CFD jest czymś, co należy wziąć pod uwagę podczas handlu kontraktami CFD online, a także przy wyborze brokera. 

Admirals korzysta z dwóch najpopularniejszych platform w świecie handlu, MetaTrader 4 i MetaTrader 5, które zostały zaprojektowane specjalnie do handlu zarówno kontraktami CFD, jak i Forex. Oferujemy również platformę MetaTrader WebTrader, która umożliwia inwestorom handel kontraktami CFD online bezpośrednio z poziomu przeglądarki internetowej!

3) Dokonaj pierwszej transakcji! 

Ostatnim krokiem w nauce handlu kontraktami CFD jest dokonanie pierwszej transakcji na rachunku rzeczywistym lub demonstracyjnym. Wystarczy wykonać następujące kroki: 

Źródło: Admirals MetaTrader WebTrader – złoto, wykres H1. Od: 11 grudnia 2023 r. Wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości.

Handel kontraktami CFD z Admirals 

Jeśli czujesz się gotowy do rozpoczęcia handlu kontraktami CFD, rachunek Trade.MT5 od Admirals może być dla Ciebie odpowiednim wyborem! Trade.MT5 umożliwia handel kontraktami CFD na Forex, towary, akcje, fundusze ETF, indeksy giełdowe i nie tylko! Aby otworzyć rachunek i rozpocząć handel kontraktami CFD, kliknij poniższy baner:

Handluj na rynku Forex i CFD

Dostęp do 40 kontraktów CFD na pary walutowe

Często zadawane pytania

Ile pieniędzy potrzebuję, aby handlować kontraktami CFD?

Aby rozpocząć handel kontraktami CFD, musisz spełnić minimalny wymóg depozytu swojego brokera. W Admirals minimalny depozyt zależy od rodzaju rachunku, które chcesz otworzyć i Twojego kraju zamieszkania. Aby dowiedzieć się więcej, sprawdź stronę typów rachunków na naszej stronie internetowej.

Jakie są główne korzyści z handlu kontraktami CFD?

Niektóre z głównych korzyści płynących z handlu kontraktami CFD obejmują:

  • Możliwość handlu długimi i krótkimi pozycjami bez przejmowania własności lub dostarczania aktywów bazowych.
  • Dostęp do dźwigni finansowej.
  • Szeroki wybór rynków zbywalnych.

Jak długo można utrzymywać otwarty kontrakt CFD?

Zdecydowana większość kontraktów CFD nie ma daty wygaśnięcia, jedynym wyjątkiem są kontrakty CFD, które śledzą kontrakty futures. W związku z tym transakcja CFD może teoretycznie pozostać otwarta na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem spełnienia minimalnych wymogów dotyczących depozytu zabezpieczającego. Należy jednak pamiętać, że kontrakty CFD, które pozostają otwarte przez noc, podlegają opłatom swapowym.

O Admirals 

Admirals jest wielokrotnie nagradzanym, regulowanym na całym świecie brokerem Forex i CFD, oferującym handel na ponad 8000 instrumentów finansowych za pośrednictwem najpopularniejszych na świecie platform transakcyjnych: MetaTrader 4 i MetaTrader 5. Zacznij handlować już dziś

Niniejszy materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne, rekomendacje inwestycyjne, ofertę lub nakłanianie do jakichkolwiek transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że taka analiza handlowa nie jest wiarygodnym wskaźnikiem bieżących lub przyszłych wyników, ponieważ okoliczności mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy zasięgnąć porady niezależnych doradców finansowych, aby upewnić się, że rozumie się ryzyko.

NAJPOPULARNIEJSZE ARTYKUŁY
Poznaj wykres świecowy i zacznij prognozować przyszłe wahania cen
Japońskie wykresy świecowe oferują traderom więcej informacji niż tradycyjne wykresy słupkowe. Dostarczają one różnych wskazówek wizualnych, ułatwiających zrozumienie trendów cenowych. Pozwalają również traderom wyraźniej dostrzec formacje na rynku Forex i nie tylko.W tym artykule postaramy się zgłę...
Kim jest trader?
Stereotypowo słowo „trader" przywodzi na myśl ludzi stojących w budynku giełdy, machających papierami i przekrzykujących się nawzajem. Zawód ten nie jest tak naprawdę łatwy do zrozumienia, a dzięki rozwojowi internetu przeszedł niesamowitą ewolucję.Kim właściwie jest trader? Czas to wyjaśnić - prost...
Jak zostać traderem Forex?
Handel na rynku Forex oferuje inwestorom wiele możliwości, niesie jednak również ze sobą spore ryzyko.Wiele osób nie odnosi sukcesów i nie osiąga dobrych wyników na światowym rynku walutowym. Według statystyk o wiele większy odsetek inwestorów na rynku Forex traci więcej pieniędzy niż zarabia.Nauka...
Więcej