Co to jest CFD

Alexey Ivanov

CFD jest umową pomiędzy dwiema stronami - sprzedającym i kupującym - o przeniesieniu różnicy między aktualną wartością składnika aktywów (w momencie zawarcia umowy) a jego wartością przyszłą (w momencie zamknięcia kontraktu).

CFD jest finansowym instrumentem pochodnym, który jest aktywnie wykorzystywany w handlu. W przypadku kontraktu na różnicę sprzedający nie jest zobowiązany do posiadania rzeczywistych aktywów, a kupujący nie jest uprawniony do żądania ich dostawy. Dlatego instrumenty te są wykorzystywane głównie w celach spekulacyjnych, tj. w celu czerpania zysków z różnicy cen.

Podstawowe słownictwo związane z kontraktami CFD

 • Otwarcie kontraktu CFD to otwarcie transakcji kupna lub sprzedaży określonego aktywa po wybranym wolumenie. 
 • Zamknięcie kontraktu CFD to zamknięcie wcześniej otwartej transakcji kupna lub sprzedaży określonego aktywa po wybranym wolumenie. 
 • Pozycja (zlecenie, trade) to transakcja kupna lub sprzedaży wybranego aktywa w określonym wolumenie. 
 • Wolumen kontraktu CFD (lot) to liczba jednostek wybranego aktywa, którymi trader planuje handlować za pomocą kontraktu CFD. Dla wygody objętość jest wyrażona w lotach. W wielu terminalach handlowych minimalna wielkość do otwarcia pozycji to 0,01 lota. 
 • Rynek Forex to rynek walutowy, który nie wymaga stosowania kontraktów CFD, ale na którym możliwe jest zawieranie transakcji kupna lub sprzedaży różnych walut. W finansach kontrakty CFD i Forex (FX) w handlu z definicji są różnymi instrumentami handlowymi. Handlując parą walutową, trader zawsze kupuje jedną walutę i sprzedaje inną. Nie musi więc używać dodatkowych instrumentów pochodnych, aby otwierać transakcje kupna lub sprzedaży. 
 • Handel CFD na Giełdzie – co to jest? Jest to realizacja transakcji kupna i sprzedaży za pomocą instrumentów giełdowych 
 • Otwarcie pozycji kupna ("długa" lub BUY) oznacza otwarcie transakcji na wzrost notowań wybranego aktywa. Na przykład, jeśli trader przewiduje wzrost notowania akcji „Apple” z 170,00 do 190,00 dolarów, może otworzyć pozycję kupna dla kontraktów CFD na te akcje. Z definicji, jeśli ceny wzrosną, trader może zarobić. 
 • Otwarcie pozycji sprzedaży ("krótkiej" lub SELL) oznacza otwarcie transakcji na spadek notowań wybranego aktywa. Na przykład, jeśli trader przewiduje spadek notowania akcji „Apple” z 170,00 do 150,00 dolarów, może otworzyć pozycję sprzedaży. Jeśli notowania spadną, trader może zarobić. 
 • Modyfikacja otwartej pozycji to modyfikacja poziomów Stop Loss i Take Profit otwartej pozycji. Poziomy te są ustawione w terminalu handlowym, aby automatycznie zamknąć otwartą pozycję, jeśli cena osiągnie określone wartości - ze stratą lub zyskiem dla tradera. 
 • Zamknięcie otwartej pozycji polega na ustaleniu zysku lub straty na otwartej pozycji. Zamykanie może odbywać się automatycznie lub ręcznie. 
 • Margin Call - jest to żądanie brokera do zasilenia rachunku, spowodowane znaczną nierentowną pozycją tradera. W takim przypadku, jeśli trader nie podejmie żadnych działań, a jego strata będzie nadal rosła, sam broker zamknie otwarte pozycje tradera (w przeciwnym razie broker poniesie straty). 

Wpływ dźwigni finansowej na handel kontraktami

Dźwignia to możliwość otwierania pozycji za większą kwotę niż trader ma do dyspozycji. Niesie ona jednak ze sobą ryzyko odnotowanie ponadprzeciętnej straty.

Co oznacza dźwignia finansowa 1:20 na CFD? Obliczenia wykonane zgodnie z definicją dźwigni i analogicznie do powyższego przykładu sugerują, że trader może wykorzystać 5% swoich środków i 95% pożyczonych środków, aby otworzyć transakcję na wybranym kontrakcie CFD. 

Źródło: Kalkulator Inwestora. Sporządzono 11 lutego 2022 r. 

Powyższy obrazek pokazuje przykład obliczania depozytu zabezpieczającego wymaganego przy aktualnej cenie, aby kupić 1 lot akcji Apple z dźwignią 1:10. W tym przypadku marża wynosi 46,81 PLN. Innymi słowy, jeśli depozyt tradera jest mniejszy niż ta kwota, broker nie pozwoli mu otworzyć tej konkretnej transakcji. 

Rynki, na których można handlować kontraktami CFD 

 1. Giełdy papierów wartościowych. Z definicji giełda obejmuje handel akcjami, indeksami giełdowymi i funduszami ETF (Exchange Traded Funds). Akcje odgrywają tu główną rolę, ponieważ indeksy i ETF-y budowane są na podstawie zmian cen akcji. 
 2. Metale. Kontrakty CFD dotyczą metali, którymi handluje się na giełdzie. Należą do nich: złoto, srebro, pallad, platyna, miedź i inne.
 3. Energia to rynek aktywów naturalnych szeroko wykorzystywanych do produkcji energii. Najbardziej znane to gaz ziemny i ropa naftowa WTI oraz BRENT.
 4. Produkty rolne i tropikalne np. kawa Arabica i Robusta, kakao, bawełna, sok pomarańczowy, cukier i inne. Dynamika cen produktów rolnych jest silnie uzależniona od relacji między podażą a popytem.
 5. Indeksy walut i pary walutowe. Zazwyczaj indeks walutowy jest budowany wokół określonej waluty, dzięki czemu można szerzej ocenić jej siłę i słabość w stosunku do grupy innych walut. 
 6. Obligacje. Niektóre z bardziej powszechnych obligacji CFD to amerykański 10-letni T-Note i 10-letni niemiecki Bund. To znaczy, odpowiednio, dziesięcioletnie obligacje rządowe USA i Niemiec.
 7. Kryptowaluty. Kontrakty dają możliwość zarabiania na nowym i dynamicznie rozwijającym się rynku walut cyfrowych. W ofercie Admirals znajduje się już ponad 40 instrumentów tego typu.

Zalety handlu na CFD 

 1. Możliwość handlu zarówno wtedy, gdy cena rośnie, jak i gdy spada. CFD umożliwia otwieranie pozycji kupna i sprzedaży, a tym samym pozwala zarabiać zarówno przy wzroście, jak i spadku kwotowań. 
 2. Brak ukrytych kosztów. Zazwyczaj warunki handlu kontraktami CFD są napisane na stronie internetowej brokera i są jasne, i przejrzyste. Ponadto często można je znaleźć w terminalu handlowym w sekcji „Specyfikacja”. 
 3. Brak własności aktywów handlowych. Kupując kontrakty CFD na złoto lub ropę, trader nie otrzymuje ich w formie fizycznej. Innymi słowy, nie musi się martwić o to, gdzie przechowywać ropę naftową, komu ją później sprzedać, ani o inne kwestie związane z własnością fizyczną. Kontrakty CFD z definicji mają na celu wykorzystanie różnicy cen między kupnem a sprzedażą. 
 4. Możliwość otwierania pozycji na „drogich” instrumentach handlowych. Korzystanie z dźwigni pozwala inwestorom z niewielkim kapitałem na nabywanie instrumentów handlowych, na które w przeciwnym razie nie byłoby ich stać. 
 5. Dostęp do dużej liczby aktywów za pośrednictwem jednego konta handlowego. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych aplikacji transakcyjnych możliwe staje się zarządzanie wszystkimi otwartymi pozycjami za pośrednictwem jednego terminala transakcyjnego. Zarządzanie wieloma pozycjami poprzez konto handlowe i terminal handlowy oszczędza czas tradera na otwieranie, modyfikowanie i zamykanie zleceń, a także ułatwia złożoną analizę korelacji, która wymaga porównywalnych instrumentów na jednej platformie. 
 6. Zwiększenie potencjału zysku dzięki wykorzystaniu dźwigni. Użycie dźwigni pozwala inwestorowi otworzyć więcej pozycji, niż mógłby otworzyć za pomocą własnych środków. Doświadczeni traderzy wykorzystują dźwignię, aby zwiększyć liczbę i wolumen obracanych pozycji, co może generować dla nich większy dochód.
  Należy zauważyć, że wraz ze wzrostem potencjału dochodowego wzrasta również ryzyko całkowitej lub częściowej utraty depozytu. Ponieważ handel zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem, każda decyzja finansowa powinna być dokładnie rozważona. 

Ryzyko i wady handlu na CFD 

 1. Ryzyko dźwigni finansowej. Użycie dźwigni może zwiększyć zysk tradera, ale jednocześnie zwiększa ryzyko częściowej lub całkowitej utraty depozytu.
 2. Ryzyko zmienności rynku. Zmienność na rynkach finansowych jest z definicji zjawiskiem naturalnym zarówno dla kontraktów CFD, jak i innych instrumentów handlowych. Wysoka zmienność wiąże się z wysokim ryzykiem, zwłaszcza przy korzystaniu z wysokiej dźwigni. 
 3. Spekulacyjny charakter transakcji. Handel z wykorzystaniem kontraktów CFD z definicji ma na celu generowanie dochodu spekulacyjnego, a nie posiadanie określonego aktywa lub papieru wartościowego.

Przykładowe strategie handlowe w oparciu o kontrakty na różnice cenowe

 1. Skalpowanie - czynność otwierania i zamykania transakcji trwających kilka sekund lub minut. Skalperzy zarabiają na niewielkiej zmianie ceny. Użycie dźwigni finansowej pomaga w szybszym odnotowywaniu zysków, dlatego ruchy nie muszą być wcale duże. Oczywiście wiąże się to też z większym ryzykiem utraty środków.
 2. Strategie oparte na analizie fundamentalnej - inwestorzy fundamentalni badają czynniki podaży i popytu za pomocą wskaźników ekonomicznych i prognozują, jak zmienią się one w przyszłości.
 3. Strategie oparte na formacjach graficznych. Traderzy, analizując wykres historycznych notowań, znajdują schematy lub formacje cenowe, które okresowo się powtarzają. Analiza graficzna opiera się na założeniu, że te formacje mogą się w przyszłości powtarzać. 

Oczywiście konkretne rodzaje strategii można ze sobą łączyć. Należy pamiętać, że żadna strategia nie gwarantuje zysków. Z definicji handel kontraktami CFD zawsze wiąże się z ryzykiem, dlatego każda decyzja finansowa powinna być dokładnie rozważona. 

Handluj na rynku Forex i CFD

Dostęp do 40 kontraktów CFD na pary walutowe

Inne artykuły, które mogą Cię zainteresować

O Admirals 

Admirals to firma inwestycyjna działająca na całym świecie, autoryzowana i regulowana przez brytyjski Financial Conduct Authority (FCA), Estoński Urząd Nadzoru Finansowego (EFSA), Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC) oraz Australijską Komisję Papierów Wartościowych i Inwestycji (ASIC). Zapewniamy dostęp do platform handlowych MetaTrader4 i MataTrader5. Admirals oferuje możliwość handlu kontraktami różnic kursowych (CFD) na akcje, Forex, indeksy, towary, a także inwestowanie w fundusze ETF i akcje.

INFORMACJE O MATERIAŁACH ANALITYCZNYCH: 

Podane dane dostarczają dodatkowych informacji dotyczących wszystkich analiz, szacunków, prognoz, spekulacji, przewidywań, przeglądów rynku, prognoz tygodniowych lub innych podobnych ocen bądź informacji (zwanych dalej "Analizą") publikowanych na stronach internetowych firm inwestycyjnych Admirals działających pod marką Admirals (zwanych dalej "Admirals"). Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie: 

 1. Jest to komunikat marketingowy. Treści publikowane są wyłącznie w celach informacyjnych i w żaden sposób nie mogą być interpretowane jako doradztwa lub rekomendacji inwestycyjnej. Nie została ona przygotowana zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlega żadnemu zakazowi zajmowania się rozpowszechnianiem badań inwestycyjnych. 
 2. Każda decyzja inwestycyjna jest podejmowana indywidualnie przez każdego klienta, natomiast Admirals nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z takiej decyzji, niezależnie od tego, czy została podjęta w oparciu się o Analizę, czy też nie. 
 3. W celu ochrony interesów naszych klientów i obiektywności Analizy, Admirals ustanowił odpowiednie wewnętrzne procedury zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi. 
 4. Analiza jest przygotowywana przez niezależnego analityka Alexeya Ivanova (zwanego dalej "Autorem") na podstawie osobistych szacunków. 
 5. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić, że wszystkie źródła Analizy są wiarygodne oraz że wszystkie informacje są prezentowane w możliwe najbardziej zrozumiały, terminowy, precyzyjny i kompletny sposób, Admirals nie gwarantuje dokładności ani kompletności jakichkolwiek informacji zawartych w Analizie. Przedstawione dane liczbowe odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, które nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wskaźników. 
 6. Jakikolwiek rodzaj wcześniejszego lub modelowego wykonania instrumentów finansowych wskazanych w Publikacji nie powinien być interpretowany jako wyraźna lub domniemana obietnica, gwarancja lub implikacja przez Admirals dla jakichkolwiek przyszłych wyników. Wartość instrumentu finansowego może zarówno wzrastać, jak i maleć, przy czym nie gwarantuje się zachowania wartości aktywów. 
 7. Instrumenty pochodne (w tym kontrakty CFD) mają charakter spekulacyjny i mogą prowadzić do strat lub zysków. Zanim zaczniesz handlować, powinieneś upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.
NAJPOPULARNIEJSZE ARTYKUŁY
Co to jest Rajd świętego Mikołaja?
Czy wierzysz w Świętego Mikołaja? Byki na Wall Street wierzą. Każdego roku w okolicy grudnia traderzy oraz inwestorzy zwracają uwagę na rajd Świętego Mikołaja. W tym okresie spodziewają się wyższych stóp zwrotu na głównych indeksach. Na przestrzeni lat istniało wiele różnych interpretacji tego wyjąt...
Co to jest take profit?
Odpowiednie ustawianie zlecenia take profit, podobnie z resztą jak stop-loss, to jedna z ważniejszych umiejętności skutecznego handlu na rynkach finansowych. W artykule wyjaśnimy podstawowe kwestie związane z ustawianiem zlecenia chroniącego nasz zysk na Forex i innych rynkach.Czym jest take profit?...
Jak zostać traderem Forex?
Handel na rynku Forex oferuje inwestorom wiele możliwości, niesie jednak również ze sobą spore ryzyko.Wiele osób nie odnosi sukcesów i nie osiąga dobrych wyników na światowym rynku walutowym. Według statystyk o wiele większy odsetek inwestorów na rynku Forex traci więcej pieniędzy niż zarabia.Nauka...
Więcej