Jak inwestować w towary i surowce?

Kwiecień 30, 2019 17:26 Europe/Warsaw
Czas czytania: 18 minut

Dzięki temu artykułowi dowiesz się czym jest rynek surowcowy, poznasz cztery rodzaje surowców, będziesz wiedział, jak inwestować w surowce, jak już dziś rozpocząć handel na kontraktach CFD na surowce i towary, jakie są zalety handlu na surowcach, co wpływa na ceny surowców i towarów, oraz jak bez ryzyka rozpocząć handel surowcami i towarami.

Czy wiesz że handel towarami ma swój początek już w pierwszych okresach cywilizacji? Już 4000 lat przed naszą erą w Sumerze (obecnie Irak) istniały rynki towarowe. Lokalni kupcy wymieniali gliniane żetony na kozy. Już w XVII w. w Japonii sprzedawcy ryżu sprzedawali swój towar przy pomocy biletów ryżowych.

Jednakże globalny rynek surowcowy i towarowy, a także handel nimi faktycznie rozkwitł po utworzeniu w 1848 roku giełdy Chicago Board of Trade. Obecnie inwestowanie w surowce i towary jest to jednym z najpopularniejszych sposobów handlu, którego dokonują przedsiębiorstwa, instytucje a także spekulanci.

Czym są rynki surowcowe?

Zanim dowiemy się, czym są inwestycje w towary i surowce spróbujmy określić, czym są rynki surowcowe oraz co to tak naprawdę oznacza. Surowiec lub towar to proste dobro lub podstawowy materiał wykorzystywany w przemyśle. Surowce to zwykle półprodukty służące do produkcji bardziej skomplikowanych dóbr lub świadczenia zaawansowanych usług. Przykładowo, cukier i kakao są towarami, które są składnikami wykorzystywanymi przy produkcji czekolady.

To, co wyróżnia towary i surowce od innych dóbr to to, że są wymienialne oraz zestandaryzowane. Oznacza to, że niezależnie, kto jest producentem i niezależnie, gdzie są produkowane, dwie jednostki tego samego towaru lub surowca mniej więcej są do siebie podobne w stosunku do jakości oraz ceny, co zdecydowanie ułatwia inwestowanie w towary i surowce. Zatem, jakie są rodzaje surowców i towarów wykorzystywanych w przemyśle?

Ogólnie mówiąc surowce i towary są albo wydobywane, albo uprawiane, albo produkowane. W rzeczywistości jest całkiem prawdopodobne, że dziś na śniadanie zjadłeś kilka towarów lub surowców. Przykładowo takim podstawowym towarem jest cukier. Jest też nim kakao lub kawa. Na rynku znajduje się wiele różnych rodzajów towarów i surowców. A więc przyjrzyjmy się im i wyróżniamy cztery kategorie tego rynku.

Cztery kategorie rynku surowcowego

W związku z handlem na surowcach można wyróżnić 4 rodzaje surowców lub towarów, do których każdy surowiec lub towar można zaliczyć. Są nimi:

 • Towary rolnicze: ta grupa zawiera podstawowe towary takie jak cukier, bawełna, ziarna kawy, i tak dalej.
 • Towary energetyczne: ta grupa zawiera produkty grupy petro takie jak ropa naftowa lub gaz ziemny.
 • Metale: ta grupa zawiera metale szlachetne takie jak złoto, srebro czy platynę, ale także metale przemysłowe takie jak miedź.
 • Żywiec zwierzęcy: ta grupa zawiera wieprzowinę, cielęta oraz ogólnie żywiec zwierzęcy, jak również inne towary mięsne.

Przy okazji tego podziału wymieniono jedynie kilka przykładów towarów i surowców. Zanim przyjrzyjmy się, w jaki sposób uczyć się tradingu na surowcach oraz jak inwestować w towary i surowce ważnym jest, by zrozumieć że większość traderów oraz inwestorów skupia swoją uwagę na rynkach onajwyższej płynności.

Jak zapewne przypuszczasz, część towarów i surowców jest handlowa częściej niż inne. Inwestowanie w surowce i towary o niskiej płynności jest bardziej skomplikowane. Przykładowo rynek cieląt skupia uwagę jedynie farmerów i firmy dystrybucyjnych, w związku z czym na tym rynku nie widać dużej aktywności. Faktycznie według danych Chicago Mercantile Exchange ogólny obrót tym towarem w listopadzie 2018 roku wyniósł jedynie 1365. Ta liczba przedstawia ogólną liczbę kontraktów, którymi obrócono w tym czasie.

Jednakże są też takie rynki jak ropa, na których są aktywne spółki wydobywcze, spółki przetwórcze/usługowe takie jak BP lub Shell, linie lotnicze, które aktywnie angażują się w kupno i sprzedaż ropy oraz oczywiście spekulanci. W tym wypadku inwestowanie w towary i surowce jest łatwiejsze. Według danych Chicago Mercantile Exchange sumaryczny obrót grudniowym kontraktem na ropę w 2018 roku wyniósł 866628 sztuk, co pokazuje olbrzymią różnicę względem rynku cieląt. Za pośrednictwem Admiral Markets, który umożliwia Ci trading surowcami MT5, masz dostęp przy pomocy kontraktów CFD do 16 najważniejszych rynków surowcowych i towarowych.

Poniższa lista przedstawia dostępne kontrakty CFD na rynku surowcowym i towarowym:

Towary rolnicze

 • kawa arabica
 • kakao
 • bawełna
 • sok pomarańczowy
 • kawa robusta
 • cukier trzcinowy
 • cukier biały

Towary energetyczne

 • ropa Brent
 • ropa wti
 • gaz ziemny

Metale

 • złoto
 • miedź
 • pallad
 • platyna
 • xauaud

Teraz, gdy mamy listę dostępnych kontraktów, przejdźmy do sekcji, która przedstawi, w jaki sposób rozpocząć handel na rynku towarów.

Jak inwestować w surowce i towary

Jednym ze sposobów inwestycji na rynku surowcowym jest zwrócenie się bezpośrednio do źródła oraz zakup potrzebnych dóbr. Z czasem, jeśli cena wzrośnie możesz poszukać chętnego, któremu sprzedaż posiadane dobra i dzięki temu zarobisz różnicę w cenie. Oczywiście nie jest prosto znaleźć chętnego do sprzedaży oraz do zakupu danego surowca. Trzeba też pamiętać, że będziesz musiał przechowywać swój zakupiony towar do momentu jego sprzedaży, bo przecież towary są produktami fizycznymi.

Producenci cukru sprzedają go w jednostkach po 112000 funtów. To odpowiada wadze ponad 8 słoni. Czy jesteś w stanie z magazynować taką ilość? To mało prawdopodobne! Nie zapominajmy także, że zmienność na rynkach surowcowych jest wyższa niż na rynkach akcji czy obligacji, gdyż występują tu większe wahania popytu i podaży, które mają wpływ na cenę (coś, o czym wspomnijmy dalszej części).

Zanim przyjrzymy się czynnikom, które wpływają na cenę na rynku surowcowym, odpowiedz sobie na pytania, czy taki handel surowcami jest wygodny, czy jest jakaś inna forma inwestycji na tym rynku? Tak, jest taka. Jest nią handel na rynku surowcowym za pośrednictwem brokera. Zatem spójrzmy, jak handlować na rynku surowcowym za pośrednictwem brokera i dlaczego jest to bardziej przystępna metoda.

Jak handlować na rynku surowcowym przy pomocy brokera

Handel surowcami rozwinął się znacznie od czasów, gdy wymieniono gliniane żetony na kozy. Od wielu lat istnieje wiele towarów, którymi handlują instytucje i inwestorzy. Przykładowo kontrakty terminowe futures na surowce pozwalają na osiąganie zysków z ekspozycji na zmienność na rynkach surowcowych za pośrednictwem brokera bez konieczności fizycznego posiadania danego towaru.

W skrócie, trader handluje kontraktem na przyszłą dostawę surowca. Trader płaci za kontrakt w momencie otwarcia pozycji. Gdy cena wzrasta między momentem zakupu, a datą rozliczenia, trader notuje zysk. W sytuacji spadku ceny, trader osiąga stratę.

Jednak nawet i tego typu inwestycje w towary i surowce mogą okazać się skomplikowane. Różne rynki kontraktów futures posiadają różne terminy dostaw (rozliczenia), a także różne jednostki handlu. To jeden z powodów, dla których tak wiele osób skierowało swoją uwagę na rynki surowcowe za pośrednictwem kontraktów CFD, które są proponowane przez brokerów.

Handel kontraktami CFD na surowce

Kontrakt CFD (kontrakt na różnicę) pozwala traderowi spekulować na wzrost lub spadek rynku bez konieczności posiadania towaru. Zostały one utworzone na początku lat 90 w Londynie przez dwóch bankierów inwestycyjnych UBS Warburg. W skrócie CFD jest kontraktem między dwiema stronami: traderem i brokerem. W momencie zakończenia kontraktu obie strony wymieniają się różnicą między ceną surowca z momentu otwarcia kontraktu, a ceną surowca w momencie zamknięcia kontraktu.

Odpowiedź na pytanie, jak inwestować w surowce i towary, staje się prostsza. W uproszczeniu trader płaci różnicę między cenami otwarcia i zamknięcia towaru, którym handluje. Łatwość otwarcia i zamknięcia pozycji w porównaniu z innymi sposobami handlu jest jednym z głównych powodów tak dużej popularności kontraktów CFD. Nie można powiedzieć, że jest to łatwe ale ma sporo zalet, takich jak:

 • Dźwignia - trader detaliczny może otworzyć pozycję 20 razy większą od posiadanego salda na rachunku. Trader profesjonalny może otworzyć pozycję 500 razy większą od salda na swoim rachunku.
 • 24h/ 5d - traderzy mogą handlować 24 godziny na dobę przez 5 dni w tygodniu mając dostęp do okazji, jakie daje im rynek surowcowy na całym świecie.
 • Brak prowizji - traderzy mogą handlować bez prowizji oraz zacząć swoją przygodę z rynkiem wpłacając na swój rachunek jedynie 200 €.
 • Zysk ze wzrostu i spadku ceny - jeśli oczywiście prawidłowo otworzysz pozycję! W innym wypadku pojawi się strata.

Jednakże handel na rynku surowcowym za pośrednictwem Admiral Markets posiada dodatkowe zalety:

Posiadanie odpowiedniej platformy oraz zaufanego brokera to kluczowy czynnik handlu. Jednak w handlu na rynku surowcowym bardzo istotne jest również zrozumienie, co wpływa na cenę na rynku i jak powinien się ten handel odbywać, innymi słowy jak inwestować w surowce i towary. Zatem zacznijmy.

Inwestowanie w surowce - Co wpływa na ceny?

Konkretny towar lub surowiec posiada unikalny zbiór czynników, które wpływają na jego cenę. Znaczące zmiany cen pojawiają się wtedy, gdy na dany towar jest znacząco duże zapotrzebowanie lub znacząco duża podaż. Tym samym największe zmiany cen pojawiają się przy skokowych zmianach podaży i popytu.

Podaż

Na podaż na rynku surowcowym może wpływać wiele czynników, takich jak interwencje rządowe, pogoda, wojny i tym podobne. Przykładowo 6 Sierpnia 2018 roku prezydent Donald Trump odnowił sankcje przeciwko Iranowi. Ropa z Iranu, który jest czwartym co do wielkości w światowym źródłem podaży, zniknęła z rynku.

Skutek? Na rynku było mniej dostępnej ropy. W związku z tym, że popyt się nie zmienił, przedsiębiorstwa oraz instytucje wysilały się w celu zdobycia potrzebnej ropy, z tej która na rynku pozostała. Taka nierównowaga popytu i podaży zwykle prowadzi do wzrostu ceny. Na wykresie poniżej możemy zobaczyć wzrost ceny, który rozpoczął się 7 sierpnia 2018 roku i wyniósł ponad 900 punktów tuż przed tym, jak rynek zaczął spadać.

Źródło: Admiral Markets MT5 Supreme Edition - WTI dzienny - Zakres danych: od 25 maja 2017 do 11 listopada 2018 roku - utworzony 11 listopada 2018 o godzinie 7:52 PM GMT - Uwaga: Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

Jeśli chodzi o handel na rynkach surowcowych, warto pamiętać, że podaż towarów energetycznych jest silnie związana z decyzjami rządowymi oraz wydarzeniami na Bliskim Wschodzie, co ma związek z tym że Arabia Saudyjska posiada piąte co do wielkości złoża ropy na świecie.

Zmiany podaży na towarach rolniczych są zazwyczaj wywołane odbiegający od normy czynnikami pogodowymi, jak choćby szczególnie ulewne deszcze lub długotrwałe susze. Jest to związane z tym że większość takich towarów jak kakao, kawa, sok pomarańczowy jest siana i zbiera, a stąd ścisły związek z czynnikami pogodowymi.

Popyt

Poszukując odpowiedzi na pytanie, jak inwestować w towary i surowce warto znać czynniki wpływające na zmiany popytu na tych rynkach. Na popyt na rynkach surowcowych może mieć wpływ wiele czynników takich jak zmiany w zachowaniach konsumentów oraz stan gospodarki. Przykładowo w ostatnich latach zmieniły się nawyki żywieniowe dotyczące przyswajania cukru. Ludzie aktywnie starają się ograniczać konsumpcję cukru. Gdy uda się to odpowiednio dużej liczbie osób, spada popyt na cukier. Na poniższym wykresie widać zmiany cen cukru w ostatnich latach.

Źródło: Admiral Markets MT5 Supreme Edition - cukier dzienny - Zakres danych: od 27 marca 2005 do 11 listopada 2018 roku - utworzony 11 listopada 2018 o godzinie 8:31 PM GMT - Uwaga: Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

Żółte prostokąty na wykresie przedstawiają okresy silnych spadków cen cukru począwszy od 2010 roku Jednak zanotowano także wyraźny wzrost ceny między wrześniem 2015 roku, a wrześniem 2016 roku, co miało związek z obawami o ilość dostarczanego cukru na rynek. Rzeczywistości było to związane z obawami o dostawy z Brazylii, co sprawiło że przez pewien czas na rynku pojawiła się nierównowaga, a ta wpłynęła na podniesienie ceny cukru.

Jednak pod koniec tego okresu pojawił się większy problem z popytem, co skutkowało ponownym obniżeniem ceny cukru. To jest jeden z powodów dla których handel kontraktami CFD na cukier może być pomocny do rozgrywanie tego cukrowego scenariusza.

Dzięki kontraktom CFD, które ułatwiają handel surowcami i towarami, możesz zarabiać tak na spadku cen jaki na wzroście cen, o ile prawidłowo określisz przyszły ruch. Zatem teraz, gdy już wiesz co nieco na temat czynników, które powodują zmiany cen na rynku surowcowym oraz znasz popularne sposoby handlu na rynku surowcowym, jak mógłbyś rozpocząć handel bez ryzyka już dziś? Oto sposób!

Jak bez ryzyka inwestować w surowce i towary

W poprzedniej części omówiliśmy czynniki, które wpływają na zmianę cen. Jednak jeśli nie jesteś pełnoetatowym traderem mającym do dyspozycji szczegółowe analizy, będzie ci trudno poszukiwać prawidłowości pogodowych oraz analizować rządową politykę. Między innymi dlatego wielu traderów korzysta z analizy technicznej, która ma pomóc w podejmowaniu decyzji tradingowych oraz ćwiczeniu podejmowania tych decyzji na rachunkach demo. Zatem czym jest analiza techniczna na rynku surowcowym? Jest prostym poszukiwaniem formacji oraz wskazówek inwestycyjnych na wykresie ceny konkretnego towaru lub surowca.

Poniżej przedstawiamy, jak wygląda inwestowanie w surowce i towary przy pomocy średniej kroczącej. Jednym z narzędzi popularnych wśród traderów jest średnia krocząca, która pomaga w określeniu kierunku trendu na rynku. W skrócie, wylicza ona z określonego przez użytkownika (liczbą okresów) zbioru cen zamknięcia cenę średnią. Ta linia (średnia) jest następnie nanoszona na wykres, dzięki czemu trader widzi średnią cenę z ostatniego odcinka czasu.

Źródło: Admiral Markets MT5 Supreme Edition - złoto dzienny - Zakres danych: od 7 marca 2018 do 11 listopada 2018 roku - utworzony 11 listopada 2018 o godzinie 9:06 PM GMT - Uwaga: Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

Na wykresie powyżej linia czerwona odpowiada średniej z ostatnich 50 świec. Linia zielona przedstawia średnią z ostatnich 100 świec. Szybko zauważysz, że gdy cena znajduje się pod średnią z 50 okresów, a ta średnia znajduje się pod średnią ze 100 okresów, cena ma tendencję do spadku. To jest powszechna zbieżność zachowania na rynkach o podobnej charakterystyce. To jest jeden z wielu przykładów darmowych wskaźników, które możesz znaleźć na platformie MT5 Admiral Markets.

Tak wygląda trading surowcami MT5 - w takiej sytuacji możemy powiedzieć, że sprzedający mają kontrolę nad rynkiem złota. W tym momencie możesz nie znać fundamentalnych uzasadnień dla tej słabości. Jednakże wykorzystanie dodatkowych narzędzi analizy technicznej może wspomóc Cię w uzyskaniu korzystnego dla ciebie prawdopodobieństwa. Na przykład możesz użyć formacji price action w celu przeanalizowania zachowania kupujących i sprzedających, by uzyskać wskazówki co do przyszłego zachowania ceny.

Źródło: Admiral Markets MT5 Supreme Edition - złoto dzienny - Zakres danych: od 7 marca 2018 do 11 listopada 2018 roku - utworzony 11 listopada 2018 o godzinie 9:18 PM GMT - Uwaga: Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

Na powyższym wykresie żółtymi prostokątami oznaczono przykłady powszechnie używanej przez traderów formacji pin bara. Ta formacja przedstawia wysiłki kupujących zmierzające do podniesienia ceny lecz w pewnym momencie pojawiają się sprzedający i przejmują kontrolę nad rynkiem przesuwając cenę na niższe poziomy zgodnie z panującym na rynku trendem. Część ruchów spadkowych trwa tylko kilka dni, a część kilka tygodni.

Przy pomocy rachunku demo inwestycje w towary i surowce jest pozbawione ryzyka utraty własnych środków. Możesz ćwiczyć wyszukiwanie tego typu setupów, podobnie jak innych technicznych okazji do chwili, gdy nie znajdziesz odpowiedniego dla ciebie zestawu narzędzi. Oczywiście odpowiedni zestaw nie oznacza, że za każdym razem będziesz osiągał zysk z pozycji. Pojawienie się stratnych transakcji jest stałym elementem tej gry. Dlatego też rozpoczęcie tradingu na rachunku demo, dzięki któremu nie ponosisz ryzyka finansowego, pozwoli ci na rozwinięcie odpowiedniego nastawienia do rynku i zbudowania odpowiednich oczekiwań.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować:

Powiedz Tak! Admiral Markets

Jako regulowany broker zapewniamy dostęp do jednych z najczęściej używanych platform transakcyjnych na świecie. Możesz handlować z nami CFD, akcjami i funduszami ETF.

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

Avatar-Admirals
Admirals Kompleksowe rozwiązanie do wydatkowania, inwestowania i zarządzania pieniędzmi

Admirals to więcej niż zwykły broker. To centrum finansowe oferujące szeroki zakres produktów i usług finansowych. Umożliwiamy indywidualne podejście do finansów poprzez kompleksowe rozwiązania w zakresie inwestowania, wydatkowania i zarządzania pieniędzmi.