Jak inwestować w towary i surowce?

Admirals
18 minut

Czy wiesz że handel towarami ma swój początek już w pierwszych okresach cywilizacji? Już 4500 lat przed naszą erą w Sumerze (obecnie Irak) istniały rynki towarowe. Lokalni kupcy używali glinianych żetonów jako środka wymiany za kozy. W XVII-wiecznej Japonii handlarze ryżem sprzedawali swoje zapasy ryżu, sprzedając „bilety ryżowe” chętnym kupcom.

Jednakże globalny rynek surowcowy i towarowy, a także handel nimi faktycznie rozkwitł po utworzeniu w 1848 roku giełdy Chicago Board of Trade. Obecnie inwestowanie w surowce i towary jest to jednym z najpopularniejszych sposobów handlu, którego dokonują przedsiębiorstwa, instytucje a także spekulanci.

Czym są rynki surowcowe?

Zanim dowiemy się, czym są inwestycje w towary i surowce spróbujmy określić, czym są rynki surowcowe oraz co to tak naprawdę oznacza. Surowiec lub towar to proste dobro lub podstawowy materiał wykorzystywany w przemyśle. Surowce to zwykle półprodukty służące do produkcji bardziej skomplikowanych dóbr lub świadczenia zaawansowanych usług. Przykładowo, cukier i kakao są towarami, które są składnikami wykorzystywanymi przy produkcji czekolady.

To, co wyróżnia towary i surowce od innych dóbr to to, że są wymienialne oraz zestandaryzowane. Oznacza to, że niezależnie, kto jest producentem i niezależnie, gdzie są produkowane, dwie jednostki tego samego towaru lub surowca mniej więcej są do siebie podobne w stosunku do jakości oraz ceny, co zdecydowanie ułatwia inwestowanie w towary i surowce. Zatem, jakie są rodzaje surowców i towarów wykorzystywanych w przemyśle?

Ogólnie mówiąc surowce i towary są albo wydobywane, albo uprawiane, albo produkowane. W rzeczywistości jest całkiem prawdopodobne, że dziś na śniadanie zjadłeś kilka towarów lub surowców. Przykładowo takim podstawowym towarem jest cukier. Jest też nim kakao lub kawa. Na rynku znajduje się wiele różnych rodzajów towarów i surowców. A więc przyjrzyjmy się im i wyróżniamy cztery kategorie tego rynku.

Cztery kategorie rynku surowcowego

W związku z handlem na surowcach można wyróżnić 4 rodzaje surowców lub towarów. Są nimi:

  • Towary rolnicze: ta grupa zawiera podstawowe towary, takie jak cukier, bawełna, ziarna kawy, itd.
  • Towary energetyczne: ta grupa zawiera produkty grupy petro, takie jak ropa naftowa lub gaz ziemny.
  • Metale: ta grupa zawiera metale szlachetne, takie jak złoto, srebro czy platynę, ale także metale przemysłowe, np. miedź.
  • Żywiec zwierzęcy: ta grupa zawiera wieprzowinę, cielęta oraz ogólnie żywiec zwierzęcy, jak również inne towary mięsne.

Przy okazji tego podziału wymieniliśmy jedynie kilka przykładów towarów i surowców. Zanim przyjrzyjmy się, w jaki sposób uczyć się tradingu na surowcach oraz jak inwestować w towary i surowce ważnym jest, by zrozumieć że większość traderów oraz inwestorów skupia swoją uwagę na rynkach o najwyższej płynności.

Jak zapewne przypuszczasz, część towarów i surowców jest handlowa częściej niż inne. Inwestowanie w surowce i towary o niskiej płynności jest bardziej skomplikowane. Przykładowo rynek cieląt skupia uwagę jedynie farmerów i firm dystrybucyjnych, w związku z czym na tym rynku nie widać dużej aktywności. Faktycznie według danych Chicago Mercantile Exchange ogólny obrót tym towarem w listopadzie 2018 roku wyniósł jedynie 1365. Ta liczba przedstawia ogólną liczbę kontraktów, którymi obrócono w tym czasie.

Jednakże są też takie rynki jak ropa, na których są aktywne spółki wydobywcze, spółki przetwórcze/usługowe takie jak BP lub Shell, linie lotnicze, które aktywnie angażują się w kupno i sprzedaż ropy oraz oczywiście spekulanci. W tym wypadku inwestowanie w towary i surowce jest łatwiejsze. Według danych Chicago Mercantile Exchange sumaryczny obrót grudniowym kontraktem na ropę w 2018 roku wyniósł 866628 sztuk, co pokazuje olbrzymią różnicę względem wspomnianego rynku cieląt. Admirals umożliwia trading różnymi surowcami - otrzymasz u nas dostęp do 16 najważniejszych rynków surowcowych i towarowych.

Poniższa lista przedstawia dostępne kontrakty CFD na rynku surowcowym i towarowym:

Towary rolnicze Towary energetyczne Metale
kakao ropa wti miedź
bawełna gaz ziemny pallad
sok pomarańczowy ropa Brent platyna
kawa robusta   srebro
kawa arabica   złoto
cukier biały    
cukier trzcinowy    

Teraz, gdy mamy listę dostępnych kontraktów, przedstawimy w jaki sposób rozpocząć handel na rynku towarów. Pełna lista naszych instrumentów znajduje się w sekcji specyfikacja instrumentów.

Jak inwestować w surowce i towary

Jednym ze sposobów inwestycji na rynku surowcowym jest zwrócenie się bezpośrednio do źródła oraz zakup potrzebnych dóbr. Z czasem, jeśli cena wzrośnie możesz poszukać chętnego, któremu sprzedaż posiadane dobra i dzięki temu zarobisz różnicę w cenie. Oczywiście nie jest prosto znaleźć chętnego do sprzedaży oraz do zakupu danego surowca. Trzeba też pamiętać, że będziesz musiał przechowywać swój zakupiony towar do momentu jego sprzedaży, bo przecież towary są produktami fizycznymi.

Producenci cukru sprzedają go w jednostkach po 112000 funtów. Tyle waży mniej więcej osiem słoni. Czy jesteś w stanie z magazynować taką ilość? To mało prawdopodobne! Nie zapominajmy także, że zmienność na rynkach surowcowych jest wyższa niż na rynkach akcji czy obligacji, gdyż występują tu większe wahania popytu i podaży, które mają wpływ na cenę (coś, o czym wspomnimy w dalszej części).

Jak handlować na rynku surowcowym przy pomocy brokera

Handel surowcami rozwinął się znacznie od czasów, gdy wymieniano gliniane żetony na kozy. Od wielu lat istnieje wiele towarów, którymi handlują instytucje i inwestorzy. Przykładowo kontrakty terminowe futures na surowce pozwalają na osiąganie zysków z ekspozycji na zmienność na rynkach surowcowych za pośrednictwem brokera bez konieczności fizycznego posiadania danego towaru.

W skrócie, trader handluje kontraktem na przyszłą dostawę surowca. Trader płaci za kontrakt w momencie otwarcia pozycji. Gdy cena wzrasta między momentem zakupu, a datą rozliczenia, trader notuje zysk. W sytuacji spadku ceny, trader osiąga stratę.

Jednak nawet i tego typu inwestycje w towary i surowce mogą okazać się skomplikowane. Różne rynki kontraktów futures posiadają różne terminy dostaw (rozliczenia), a także różne jednostki handlu. To jeden z powodów, dla których tak wiele osób skierowało swoją uwagę na rynki surowcowe za pośrednictwem kontraktów CFD, które są proponowane przez brokerów.

Handel kontraktami CFD na surowce

Kontrakt CFD (kontrakt na różnicę) pozwala traderowi spekulować na wzrost lub spadek rynku bez konieczności posiadania towaru. Zostały one utworzone na początku lat 90 w Londynie przez dwóch bankierów inwestycyjnych UBS Warburg. W skrócie CFD jest kontraktem między dwiema stronami: traderem i brokerem. W momencie zakończenia kontraktu obie strony wymieniają się różnicą między ceną surowca z momentu otwarcia kontraktu, a ceną surowca w momencie zamknięcia kontraktu.

W uproszczeniu trader płaci różnicę między cenami otwarcia i zamknięcia towaru, którym handluje. Łatwość otwarcia i zamknięcia pozycji w porównaniu z innymi sposobami handlu jest jednym z głównych powodów tak dużej popularności kontraktów CFD. Nie można powiedzieć, że jest to łatwe ale ma sporo zalet, takich jak:

  • Dźwignia - trader detaliczny może otworzyć pozycję 20 razy większą od posiadanego salda na rachunku. Trader profesjonalny może otworzyć pozycję 500 razy większą od salda na swoim rachunku.
  • 24h/ 5d - traderzy mogą handlować 24 godziny na dobę przez 5 dni w tygodniu mając dostęp do okazji, jakie daje im rynek surowcowy na całym świecie.
  • Brak prowizji - traderzy mogą handlować bez prowizji oraz zacząć swoją przygodę z rynkiem wpłacając na swój rachunek niewielką kwotę.
  • Zysk ze wzrostu i spadku ceny - jeśli oczywiście prawidłowo otworzysz pozycję! W innym wypadku pojawi się strata.

Jednakże handel na rynku surowcowym za pośrednictwem Admirals posiada dodatkowe zalety:

Handluj kontraktami CFD na towary

Handluj CFD na ropę, kawę, złoto, srebro i wiele innych!

Inwestowanie w surowce - Co wpływa na ceny?

Konkretny towar lub surowiec posiada unikalny zbiór czynników, które wpływają na jego cenę. Znaczące zmiany cen pojawiają się wtedy, gdy na dany towar jest znacząco duże zapotrzebowanie lub znacząco duża podaż. Tym samym największe zmiany cen pojawiają się przy skokowych zmianach podaży i popytu.

Podaż

Na podaż na rynku surowcowym może wpływać wiele czynników, takich jak interwencje rządowe, pogoda, wojny i tym podobne. Przykładowo 6 Sierpnia 2018 roku prezydent Donald Trump odnowił sankcje przeciwko Iranowi. Ropa z Iranu, który jest czwartym co do wielkości w światowym źródłem podaży, zniknęła z rynku.

Skutek? Na rynku było mniej dostępnej ropy. W związku z tym, że popyt się nie zmienił, przedsiębiorstwa oraz instytucje wysilały się w celu zdobycia potrzebnej ropy, z tej która na rynku pozostała. Taka nierównowaga popytu i podaży zwykle prowadzi do wzrostu ceny. Na wykresie poniżej możemy zobaczyć wzrost ceny, który rozpoczął się 7 sierpnia 2018 roku i wyniósł ponad 900 punktów tuż przed tym, jak rynek zaczął spadać.

Źródło: Admirals MT5 Supreme Edition - WTI dzienny - Zakres danych: od 25 maja 2017 do 11 listopada 2018 roku - utworzony 11 listopada 2018 o godzinie 7:52 PM GMT - Uwaga: Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

Jeśli chodzi o handel na rynkach surowcowych, warto pamiętać, że podaż towarów energetycznych jest silnie związana z decyzjami rządowymi oraz wydarzeniami na Bliskim Wschodzie, co ma związek z tym że Arabia Saudyjska posiada piąte co do wielkości złoża ropy na świecie.

Zmiany podaży na towarach rolniczych są zazwyczaj wywołane odbiegający od normy czynnikami pogodowymi, jak choćby szczególnie ulewne deszcze lub długotrwałe susze. Jest to związane z tym że większość takich towarów jak kakao, kawa, sok pomarańczowy jest siana i zbiera, a stąd ścisły związek z czynnikami pogodowymi.

Popyt

Poszukując odpowiedzi na pytanie, jak inwestować w towary i surowce warto znać czynniki wpływające na zmiany popytu na tych rynkach. Na popyt na rynkach surowcowych może mieć wpływ wiele czynników, takich jak zmiany w zachowaniach konsumentów oraz stan gospodarki. Przykładowo w ostatnich latach zmieniły się nawyki żywieniowe dotyczące przyswajania cukru. Ludzie aktywnie starają się ograniczać konsumpcję cukru. Gdy uda się to odpowiednio dużej liczbie osób, spada popyt na cukier. Na poniższym wykresie widać zmiany cen cukru w ostatnich latach.

Źródło: Admirals MT5 Supreme Edition - cukier dzienny - Zakres danych: od 27 marca 2005 do 11 listopada 2018 roku - utworzony 11 listopada 2018 o godzinie 8:31 PM GMT - Uwaga: Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

Żółte prostokąty na wykresie przedstawiają okresy silnych spadków cen cukru począwszy od 2010 roku Jednak zanotowano także wyraźny wzrost ceny między wrześniem 2015 roku, a wrześniem 2016 roku, co miało związek z obawami o ilość dostarczanego cukru na rynek. Rzeczywistości było to związane z obawami o dostawy z Brazylii, co sprawiło że przez pewien czas na rynku pojawiła się nierównowaga, a ta wpłynęła na podniesienie ceny cukru.

Jednak pod koniec tego okresu pojawił się większy problem z popytem, co skutkowało ponownym obniżeniem ceny cukru. To jest jeden z powodów dla których handel kontraktami CFD na cukier może być pomocny do rozgrywanie tego cukrowego scenariusza.

Dzięki kontraktom CFD, które ułatwiają handel surowcami i towarami, możesz zarabiać tak na spadku cen jaki na wzroście cen, o ile prawidłowo określisz przyszły ruch. Zatem teraz, gdy już wiesz co nieco na temat czynników, które powodują zmiany cen na rynku surowcowym oraz znasz popularne sposoby handlu na rynku surowcowym, możesz spróbować swoich sił na prawdziwym rynku. Jeżeli nie czujesz się gotowy, zawsze możesz przećwiczyć swoją strategię na rachunku demo - aby to zrobić kliknij poniższy baner.

Wolny od ryzyka rachunek demo

Zarejestruj się na bezpłatnym rachunku demo i testuj swoje strategie inwestycyjne

Artykuły, które mogą Cię zainteresować:

Powiedz Tak! Admirals

Jako regulowany broker zapewniamy dostęp do jednych z najczęściej używanych platform transakcyjnych na świecie. Możesz handlować z nami CFD, akcjami i funduszami ETF.

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

NAJPOPULARNIEJSZE ARTYKUŁY
Inwestowanie pasywne - jak rozpocząć?
Inwestowanie pasywne to podejście inwestycyjne, które często dzieli inwestorów. Są tacy, którzy zdecydowanie je faworyzują, ale są też tacy, którzy opowiadają się za jego przeciwstawnym stylem - aktywnym inwestowaniem. Jednak w ostatnich latach popularność inwestowania pasywnego znacznie wzrosła, po...
Zacznij inwestować w złoto w 2023 roku
Pandemia koronawirusa oraz konflikt rosyjsko-ukraiński spowodowały, że coraz więcej osób zaczęło interesować się inwestowaniem w złoto. Ten szlachetny metal jest zaliczany do bezpiecznych przystani na rynkach i w niepewnych ekonomicznie czasach przyciąga zarówno indywidualnych inwestorów, jak i bank...
Londyńska giełda – Jak inwestować w FTSE 250
Od czasów Brexitu i pandemii koronawirusa wielu inwestorów doszło do wniosku, że warto zainwestować w nieco odstający od reszty indeks FTSE 100.O ile jednak inwestycja w ten indeks przyniosłaby stopę zwrotu na poziomie 4,2% w pierwszym kwartale 2021, kupno FTSE 250 w tym samym czasie podwoiłoby ten...
Więcej