Jak inwestować w bawełnę?

Roberto Rivero

Bawełna jest od wielu lat podstawą przemysłu tekstylnego. Istnieją dowody na to, że bawełna była uprawiana i tkana w tkaniny już ponad 5000 lat temu. Chociaż jej użycie w odzieży spadło w ostatnich latach z powodu pojawienia się substytutów, bawełna nadal jest przemysłem wartym wiele miliardów dolarów i jest jednym z najczęściej handlowanych towarów na świecie. 

W tym artykule przyjrzymy się temu towarowi, omówimy, jakie czynniki mogą mieć wpływ na jego cenę i wyjaśnimy, jak rozpocząć handel kontraktami futures na bawełnę w Admirals! 

Bawełna na giełdzie - Czym są kontrakty futures? 

Zanim przyjrzymy się bliżej bawełnie jako towarowi, warto szybko przypomnieć, czym są kontrakty terminowe

Kontrakt futures to umowa między dwiema stronami dotycząca wymiany aktywów bazowych po z góry określonej cenie w ustalonym dniu w przyszłości. 

Kontrakty terminowe mogą być wykorzystywane zarówno przez konsumentów, jak i producentów bawełny, którzy starają się zabezpieczyć swoje ryzyko przed przyszłymi zmianami cen. Są one również intensywnie wykorzystywane przez spekulantów, którzy kupują i sprzedają kontrakty futures, aby próbować wykorzystać zmiany ceny aktywów bazowych, nigdy nie przejmując ani nie przekazując własności danego aktywa. 

Kontrakty terminowe są kupowane i sprzedawane na giełdach. Są one regulowane, a wszystkie umowy ujednolicone zarówno pod względem ilości, jak i jakości. 

Objaśnienie kontraktów terminowych na bawełnę 

Kontrakty terminowe na bawełnę są kupowane i sprzedawane na różnych giełdach, w tym na giełdzie Intercontinental Exchange. 

Wielkość kontraktu jest ustalona na 50 000 funtów (22 679,6 kg), a ceny są podane w centach amerykańskich (USX) za 1 funt bawełny . 

Bawełna na giełdzie - Co wpływa na cenę? 

Cena bawełny zależy od globalnego poziomu jej podaży i popytu, na które z kolei mogą wpływać różne inne czynniki. Niektórym z nich przyjrzymy się w tej sekcji. 

Towary rolne nazywane są również towarami miękkimi (softs). Nazwa ta odnosi się do towarów uprawianych, a nie wydobywanych takich jak np. węgiel czy metale szlachetne, które nazywamy towarami twardymi. Handlując towarem rolnym, takim jak bawełna, warto znać kraje, w których odbywa się większość produkcji. 

W sezonie 2019/2020 Indie, Chiny i USA odpowiadały za około 65% całkowitej światowej produkcji. Te liczby mówią nam, że wszelkie zdarzenia, które zakłócą łańcuch dostaw w tych trzech krajach, będą miały znaczący wpływ na globalną podaż, a tym samym na cenę bawełny. 

W następnych sekcjach przyjrzymy się kilku przykładom wydarzeń, które mogą wpłynąć na globalny popyt i podaż, zanim zwrócimy uwagę na bieżące wydarzenia w Chinach, które mogą mieć znaczący wpływ na przemysł bawełniany w najbliższej przyszłości.

Bezpłatne webinaria handlowe z Admirals 

Czy chcesz dowiedzieć się więcej o tradingu i inwestowaniu online? Zarejestruj się na jeden z naszych webinarów handlowych. Te sesje na żywo, które odbywają się codziennie, od poniedziałku do piątku, obejmują szeroki zakres tematów, a co najważniejsze, są całkowicie bezpłatne! Kliknij w poniższy baner, aby zobaczyć harmonogram nadchodzących szkoleń i zapisz się już dziś: 

Bezpłatne webinary inwestycyjne

Korzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów

Pogoda 

Jak w przypadku każdego towaru miękkiego, najważniejszą rolę w produkcji odgrywa pogoda. Sezon z niesprzyjającą pogodą może zniszczyć plony, utrudniając produkcję i prowadząc do spadku globalnej podaży, a następnie wzrostu cen. 

Z drugiej strony idealne warunki pogodowe mogą prowadzić do rekordowych zbiorów, zwiększając globalną podaż, a następnie powodując spadek cen. 

Na przykład jak dotąd w 2021 r. brakowało opadów w tzw. „pasie bawełnianym” USA, w południowych stanach, które odpowiadają za większość produkcji bawełny w tym kraju. 

Doprowadziło to do obaw o spadek globalnej podaży w 2021 r., co przyczyniło się do tego, że ceny bawełny osiągnęły najwyższy poziom od ponad dwóch lat.

Źródło: Admirals MetaTrader 5. Bawełna, wykres dzienny. Zakres dat: 5 sierpnia 2019 r. - 9 czerwca 2021 r. Sporządzono: 9 czerwca 2021 r. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są gwarantem przyszłych wyników. 

Z drugiej strony, jeśli cofniemy się do 2014 roku, możemy zaobserwować załamanie cen bawełny, które nastąpiło po okresie obfitych opadów deszczu w Teksasie. Te idealne warunki przyczyniły się do rekordowych zbiorów w USA i wzrostu globalnej podaży. 

Źródło: Admirals MetaTrader 5. Bawełna, wykres dzienny. Zakres dat: 2 stycznia 2014 r. - 15 marca 2016 r. Sporządzono: 9 czerwca 2021 r. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są gwarantem przyszłych wyników. 

Chińskie zapasy 

W 2011 r. Chiny ustanowiły minimalny poziom cen bawełny, aby pomóc w poprawie krajowego przemysłu, a tym samym rozpoczęły politykę zakupu towaru, którego zapasy zaczęły gromadzić z powodu spadku cen światowych. 

W 2013 roku, w obliczu ogromnych zapasów, Chiny odwróciły tę politykę i zaczęły dotować plantatorów bawełny. To odwrócenie wywołało obawy przed wyprzedażą przez Chiny ogromnych rezerw bawełny, a następnie doprowadziło do spadku cen.

Źródło: Admirals MetaTrader 5. Bawełna, wykres dzienny. Zakres dat: 19 październik 2012 r. - 30 grudnia 2014 r. Sporządzono: 9 czerwca 2021 r. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są gwarantem przyszłych wyników. 

Pomimo zakończenia polityki gromadzenia zapasów, Chiny miały problemy ze sprzedażą bawełny i w 2019 r. oszacowano, że nadal posiadają ponad 9 milionów ton tego towaru. Aby uzmysłowić sobie skalę tych liczb należy wspomnieć, że całkowita globalna produkcja w tym samym roku wyniosła około 26,1 miliona ton metrycznych. 

Chociaż niepotwierdzone, istnieją podejrzenia, że jakość bawełny rezerwowej jest niska. Jednak, w związku z tym, że Chiny nadal utrzymują tak duże rezerwy, wszelkie obawy o rzuceniu ich na rynek, prawdopodobnie przełożą się na spadek cen. 

Podobnie, jeśli Chiny zdecydują się w przyszłości ponownie rozpocząć politykę gromadzenia zapasów bawełny, należy spodziewać się wzrostu globalnego popytu, a następnie cen. 

Ceny ropy 

Proces uprawy bawełny jest kosztowny, a duża część kosztów produkcji pochodzi z kosztów eksploatacji maszyn i pojazdów mechanicznych niezbędnych w procesie uprawy. 

Maszyny, urządzenia i pojazdy zasilane są paliwem, co oznacza, że cena ropy naftowej może mieć bezpośredni wpływ na koszty produkcji, a tym samym na cenę bawełny. 

Z tego powodu można zaobserwować dodatnią korelację między ceną ropy naftowej a ceną bawełny. 

Stosunki międzynarodowe 

Podobnie jak w przypadku każdego handlu, stosunki międzynarodowe mogą odgrywać rolę w określaniu globalnej ceny bawełny. Szczególne znaczenie mają relacje między Chinami a USA, odpowiednio drugim i trzecim co do wielkości producentem bawełny na świecie. 

Wynika to z faktu, że Chiny są nie tylko głównym producentem bawełny, ale także największym światowym konsumentem i importerem. Z drugiej strony Stany Zjednoczone są bawełny, a Chiny importują dużo bawełny z USA. 

Podczas kadencji Donalda Trumpa w Białym Domu, stosunki między Chinami a Stanami Zjednoczonymi były bardzo napięte. Oczekuje się jednak, że za prezydentury Joe Bidena sytuacja ta ulegnie poprawie. 

Jednak zdecydowanie warto mieć to na oku. Jeśli nastąpi pogorszenie relacji tych dwóch światowych mocarstw, które wpłynie na ich handel, może to wpłynąć również na rynek bawełny. 

Xinjiang: zarzuty dotyczące pracy przymusowej i globalne sankcje 

Dowiedzieliśmy się już, w jaki sposób stosunki międzynarodowe mogą wpływać na cenę kontraktów terminowych na bawełnę. W tej części przyjrzymy się pokrótce sytuacji w Xinjiang w Chinach, która w ciągu ostatniego roku cieszyła się coraz większym zainteresowaniem prasy, oraz temu, jak może to wpłynąć na dalszy rozwój rynku bawełny. 

Pojawia się coraz więcej doniesień z Chin, mówiących o tym, że grupy mniejszości etnicznych są internowane w Sinciangu i zmuszane do pracy w przemyśle bawełnianym w tym regionie. 

Xinjiang odpowiada za 85% całkowitej produkcji bawełny w Chinach i 20% całkowitej produkcji światowej. 

Zwiększona ekspozycja tych zarzutów doprowadziła do tego, że coraz większa liczba globalnych detalistów stara się zapewnić, że żaden z ich produktów nie został wyprodukowany z bawełny pochodzącej z tego regionu. Stany Zjednoczone nałożyły zakaz importu wyrobów bawełnianych z Sinciangu w styczniu 2021 r. i możliwe, że inne kraje pójdą w ich ślady. 

Doprowadziło to do wzrostu popytu na bawełnę z innych źródeł, przyczyniając się do wzrostu cen bawełny na początku 2021 r. 

Ważne będzie obserwowanie przyszłych wydarzeń w Sinciangu, ponieważ biorąc pod uwagę udział bawełny produkowanej w tym regionie, dalszy rozwój sytuacji może mieć istotne konsekwencje dla światowego rynku bawełny. 

Źródło: Admirals MetaTrader 5. Bawełna, wykres dzienny. Zakres dat: 5 sierpnia 2019 r. - 9 czerwca 2021 r. Sporządzono: 9 czerwca 2021 r. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są gwarantem przyszłych wyników. 

Bawełna giełda - Jak handlować kontraktami CFD na kontrakty terminowe na bawełnę z Admirals? 

Chociaż handel kontraktami futures z Admirals nie jest możliwy, można handlować kontraktami różnic kursowych (CFD) na bawełnę i na kontrakty futures na bawełnę! 

Kontrakty CFD futures na bawełnę śledzą cenę bazowego kontraktu futures. Podobnie jak kontrakty futures, kontrakty CFD pozwalają inwestorom potencjalnie czerpać zyski zarówno z rosnących, jak i spadających cen, a także korzystać z efektu dźwigni finansowej. 

Jednak w przeciwieństwie do kontraktów futures, w których jesteś związany kontraktem o wielkości 50 000 funtów, możesz handlować odpowiadającymi im kontraktami CFD od wielkości odpowiadającej 1000 funtów. 

Aby rozpocząć handel kontraktami CFD na kontrakty terminowe na bawełnę, wykonaj następujące kroki: 

1. Otwórz konto Trade.MT5 w Admirals 

2. Pobierz platformę handlową MetaTrader 5 

3. Otwórz swoją platformę handlową i naciśnij Ctrl + U, aby otworzyć okno „Symbole”, jak pokazano poniżej. Znajdź symbol dla kontraktów terminowych na bawełnę, który znajduje się w sekcji „Commodity Futures CFDs” i wybierz „Pokaż Symbol”, a następnie „OK”. 

Źródło: Admirals MetaTrader 5 – okno “Symbole” 

4. Przejdź do zakładki „Rynek” po lewej stronie ekranu, znajdź właśnie dodany symbol, kliknij na niego prawym przyciskiem myszy i wybierz „Okno Wykresu”, aby wyświetlić jego wykres cenowy. 

Źródło: Admirals MetaTrader 5. Bawełna, CFD na kontrakt terminowy, wykres dzienny. Zakres dat: 8 listopada 2019 r. - 9 czerwca 2021 r. Sporządzono: 9 czerwca 2021 r. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są gwarantem przyszłych wyników. 

5. Teraz, gdy otworzyłeś wykres cenowy, możesz przejrzeć historyczne informacje o cenie instrumentu i skorzystać z szeregu wskaźników technicznych, pomocnych w analizie. Aby umieścić swoją pierwszą transakcję, kliknij prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu na wykresie, wybierz „Handel” i „Nowe zlecenie” (ewentualnie przycisk F9 na klawiaturze). Tutaj możesz wypełnić żądany wolumen transakcji, a także ustawić stop loss i take profit

Źródło: Admirals MetaTrader 5 - Nowe Zlecenie. Data wykonania: 9 czerwca 2021 r. 

Bawełna na giełdzie - Przemyślenia końcowe

Towary dają inwestorom doskonałą okazję do dywersyfikacji swojego portfela, co jest istotną częścią dobrego zarządzania ryzykiem

Powinieneś teraz zapoznać się z bawełną jako towarem i lepiej zrozumieć czynniki, które mogą powodować zmiany jej ceny. Podobnie jak wiele innych towarów, cena bawełny może być dość niestabilna, co chociaż zwiększa ryzyko, stwarza również doświadczonemu traderowi możliwości czerpania zysków z rosnących i spadających cen. 

Handluj kontraktami CFD na towary z Admirals 

Z kontem Trade.MT5 od Admirals możesz handlować kontraktami CFD na bawełnę, złoto, ropę Brent i szereg innych towarów! Aby otworzyć konto już dziś, kliknij w poniższy baner! 

Handluj kontraktami CFD na towary

Handluj CFD na ropę, kawę, złoto, srebro i wiele innych!

O Admirals

Admirals to wielokrotnie nagradzany, regulowany na całym świecie broker Forex, CFD, akcji i funduszy ETF oferujący handel na ponad 8 000 instrumentów finansowych, za pośrednictwem najpopularniejszych na świecie platform handlowych: MetaTrader 4 i MetaTrader 5. Zacznij handel już dziś!

Niniejszy materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne, rekomendacje inwestycyjne, ofertę lub rekomendację dotyczącą jakichkolwiek transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że taka analiza handlu nie jest wiarygodnym wskaźnikiem dla jakichkolwiek bieżących lub przyszłych wyników, ponieważ okoliczności mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy zasięgnąć porady niezależnych doradców finansowych, aby upewnić się, że rozumiesz ryzyko.

NAJPOPULARNIEJSZE ARTYKUŁY
Jak handlować na rynkach azjatyckich
Dla wielu inwestorów rynki azjatyckie stanowią obecnie ważny dodatek do ich portfeli. Region Azji i inne rynki wschodzące zamieszkuje 85% światowej populacji i są one uważane za motor globalnego wzrostu.Niezależnie od tego, czy chodzi o handel na rynkach akcji azjatyckich tygrysów - Hongkongu, Singa...
Zacznij inwestować w złoto w 2023 roku
Pandemia koronawirusa, konflikt rosyjsko-ukraiński, czy ostatnio rekordowa inflacja spowodowały, że coraz więcej osób zaczęło interesować się inwestowaniem w złoto. Ten szlachetny metal jest zaliczany do bezpiecznych przystani na rynkach i w niepewnych ekonomicznie czasach przyciąga zarówno indywidu...
Inwestowanie pasywne - jak rozpocząć?
Inwestowanie pasywne to podejście inwestycyjne, które często dzieli inwestorów. Są tacy, którzy zdecydowanie je faworyzują, ale są też tacy, którzy opowiadają się za jego przeciwstawnym stylem - aktywnym inwestowaniem. Jednak w ostatnich latach popularność inwestowania pasywnego znacznie wzrosła, po...
Więcej