Jak rozpocząć inwestowanie w złoto online

Wrzesień 07, 2019 00:20 Europe/Warsaw
Czas czytania: 20 minut

Handel złotem sięga czasów Cesarstwa Rzymskiego, kiedy uchodziło ono za formę pieniądza. Obecnie inwestorzy mogą kupować i sprzedawać złoto jednym kliknięciem za pomocą połączenia internetowego i laptopa. A teraz, gdy banki centralne kupują złoto w ilościach nie widzianych od prawie pół wieku, może być to jeden z lepszych momentów, by dowiedzieć się, jak rozpocząć inwestycje w złoto online.

W tym artykule wyjaśnimy, jak inwestować w złoto, omówimy najważniejsze czynniki, które wpływają na cenę złota, jak kupić złoto lub je sprzedać w Admirals i jak zastosować unikalną strategię handlu złotem!

Gold trading - historia

Złoto zawsze było poważane na całym świecie ze względu na swoją wartość i bogatą historię. W porównaniu z pieniądzem papierowym, monetami lub innymi rodzajami aktywów złoto przez lata potrafiło zachować swoją wartość, a ludzie często używają inwestycje w złoto jako sposób na przekazywanie swojego bogactwa z pokolenia na pokolenie.

Rozważając inwestowanie w złoto warto pamiętać o tym, że o ile metal ten jest wykorzystywany w działalności komercyjnej i przemysłowej, takiej jak tworzenie biżuterii i produkcji telefonów komórkowych, ma również miejsce intensywny handel złotem dokonywany przez traderów, fundusze hedgingowe, a nawet banki centralne, i jest szeroko stosowane w czasach niepewności gospodarczej. W sytuacji niepewności cena złota zwykle rośnie, gdyż inwestorzy traktują inwestowanie w złoto jako formę zaangażowania kapitału w bezpiecznej przystani - takiej, która z jednej strony jest wykorzystywana do produkcji energii elektrycznej i ciepła, ale również którą można przekształcić w pieniądz.

Status złota jako bezpiecznej klasy aktywów sięga umowy z Bretton-Woods z 1944 roku. W związku z tym, że Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych była zobowiązana do przechowywania złota o równowartości 40% wartości dolara amerykańskiego, bank zgromadził prawie 75% światowych zasobów złota. Z tego powodu większość krajów rozwiniętych zgodziła się odnosić wartość swoich walut do stałej relacji względem dolara amerykańskiego, i stąd dlatego dolar jest światową walutą.

Według Światowej Rady Złota w 2019 r. Stany Zjednoczone nadal posiadają najwyższą oficjalną ilość złota w swoich rezerwach, która sięga 8 133,5 tony, a kolejne są Niemcy, Włochy, Francja, Rosja, Chiny, Szwajcaria, Japonia, Holandia i Indie. Światowa Rada Złota informuje również, że w 2019 r. większość banków centralnych w rekordowym tempie podniosła swoje rezerwy złota, pomagając tym samym w podniesieniu wyceny złota, który to proces można zobaczyć na poniższym wykresie cen:

Źródło: Admirals MetaTrader 5, Gold, miesięczny - Zakres danych: od 1 stycznia 1992 r. do 25 sierpnia 2019 r., utworzony 25 sierpnia 2019 r. o 16:47 czasu BST. - Uwaga: Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

Jak inwestować w złoto online

Jeśli chcesz nauczyć się jak kupić złoto lub też je sprzedaż lub jak inwestować w złoto, pierwszym krokiem jest upewnienie się, że masz odpowiednie narzędzia i produkty handlowe:

1. 1. Poprawny handel złotem. Użyj najlepszego brokera!

Dla większości ludzi kupowanie sztabek złota lub złotych monet i przechowywanie ich pod łóżkiem jest po prostu niepraktyczne lub niebezpieczne. Istnieją jednak inne sposoby na skorzystanie ze zmiany ceny złota. Jednym ze sposobów jest handel złotem przy pomocy produktu o nazwie CFD lub kontrakty na różnicę.

Kontrakty CFD pozwalają traderom spekulować odnośnie ceny złota i potencjalnie czerpać zyski ze wzrostu lub spadku cen. Handlując kontraktami CFD, trader nigdy nie posiada fizycznego złota, co oznacza, że nie ma problemów z jego przechowywaniem ani zabezpieczeniem. Dzięki Admirals użytkownicy mogą spekulować na cenie złota u brokera, który oferuje środowisko poddane najwyższym standardom regulacyjnym, zapewnia bezpieczeństwo i ochronę, a także ma możliwość:

 • Inwestowanie w złoto lub spekulacja na nim z brokerem regulowanym przez brytyjski Urząd Nadzoru Finansowego, Australijską Komisję Papierów Wartościowych i Inwestycji, Estoński Urząd Nadzoru Finansowego oraz cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd.
 • Otwieranie wielu rodzajów rachunków, takich jak rachunek transakcyjny CFD (Contract for Difference), aby móc otwierać długie i krótkie pozycje, w celu osiągania potencjalnych zysków z rynków, których ceny rosną lub spadają, a także dostęp do dźwigni do 1: 500 dla klientów profesjonalnych i do 1:30 dla klientów detalicznych. Oznacza to, że możesz kontrolować dużą pozycję za pomocą małego depozytu.
 • Dostęp do najszybszej i najbezpieczniejszej platformy, której dokonywany jest handel złotem na świecie, MetaTrader, dedykowanej dla różnych systemów operacyjnych Windows, Mac, a także mobilnych iOS i Android, aby istniała możliwość handlu w podróży.
 • Handel wieloma klasami aktywów, takimi jak złoto, indeksy, towary, waluty, akcje globalne i kryptowaluty.

Aby rozpocząć handel złotem już dziś, po prostu kliknij na poniższy baner, i otrzymaj dostęp do kontraktów CFD na złoto z zerową prowizją i uzyskaj dostęp do wszystkich funkcji wymienionych powyżej!

2. Trading złotem i inwestycje w złoto

Wybierając najlepsze godziny handlu złotem, inwestorzy starają się znaleźć momenty, w których cena złota wykazuje się większym prawdopodobieństwem ruchu w określonym kierunku. Zależy to w dużej mierze od popytu na złoto w określonym momencie. W dalszej części artykułu oprócz wątku jak kupić złoto zbadamy także czynniki wpływające na popyt na złoto.

Skoro chcesz wiedzieć, jak inwestować w złoto, to zapewne zainteresuje Cię informacja, że dzięki Admirals możesz handlować złotem prawie 24 godziny na dobę, między 00: 00 - 22:59 (czas środkowoeuropejski) od poniedziałku do piątku. Zazwyczaj godziny handlu złotem, na których zwykle dochodzi do największych ruchów ceny, odpowiadają sesji w USA, która trwa od 15:30 do 22:00 (czasu środkowoeuropejskiego) od poniedziałku do piątku.

Powodem tego jest fakt, że to moment otwarcia rynku akcji w USA, jest jednocześnie momentem, w którym otwierają się notowania innych instrumentów związanych ze złotem, jak opcje na złoto i kontrakty futures na złoto, które zostaną omówione w dalszej części artykułu. Ta zwiększona aktywność może zostać potwierdzona poprzez sprawdzenie przebiegu wskaźnika średniego prawdziwego zakresu (ATR) opartego na cenie złota. ATR wskazuje średni zakres maksimów i minimów w określonym interwale, np. wykres 1-godzinny, dla określonej przez użytkownika liczby godzin. Na przykład poniższy wykres pokazuje 1-godzinny wykres ceny złota z ATR (8) - skutecznie mierząc średni zakres z ostatnich ośmiu godzinnych okresów:

Źródło: Admirals MetaTrader 5, Gold, H1 - Zakres danych: od 30 lipca 2019 r. do 25 sierpnia 2019 r., utworzony 25 sierpnia 2019 r., o 17:47 czasu BST. - Uwaga: Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

Na powyższym wykresie cen złota pionowe linie oznaczają jeden pełny dzień, w którym odbywa się handel złotem. Możesz zauważyć, że wskaźnik ATR (8) przesuwa się w górę w środkowej lub późniejszej części dnia, która odzwierciedla wpływ cyklu sesji w USA. Ten poziom analizy pomaga przede wszystkim handlować złotem w ramach daytradingu. Finalnie wybór godzin do handlu złotem będzie zależeć od rodzaju strategii, z której będziesz korzystać.

3. Inwestowanie w złoto - strategia

Strategia transakcyjna przeznaczona do handlu złotem pomaga traderom analizować cenę złota w celu znalezienia wskazówek na temat tego, w którym kierunku może się ona poruszyć. Ponieważ istnieje wiele sposobów analizy rynku, posiadanie listy zasad jest niezbędne, aby być konsekwentnie zdyscyplinowanym przez cały czas. Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak inwestować w złoto, warto byś zapamiętał, że najczęściej wyróżnia się dwa typy analizy rynku złota:

 • Analiza fundamentalna. To analiza danych ekonomicznych i nastrojów dotyczących rynku złota. Na przykład w czasach niepewności gospodarczej ceny złota zwykle rosną ze względu na jego status bezpiecznej przystani. Zaawansowani inwestorzy spróbują przeanalizować zmieniającą się gospodarkę światową, aby spróbować wcześniej od innych rozważyć inwestycje w złoto i zająć pozycję po cenie niższej w początkowej fazie potencjalnego ruchu wzrostowego.
 • Analiza techniczna. Jest to analiza ceny w celu zidentyfikowania możliwych poziomów wejścia i wyjścia. Ta analiza zasadniczo sprowadza się do użycia formacji na wykresach, price action i wskaźników technicznych, które mają ułatwić inwestowanie w złoto. Zostanie to bardziej szczegółowo przedstawione w dalszej części artykułu poświęconej strategii handlu złotem.

W miarę eksplorowania czynników wpływających na cenę złota i sposobów handlu z Admirals przy użyciu prostej strategii handlu złotem, przydatne może być otwarcie platformy handlowej Admirals, aby naśladować przykłady.

Jeśli jeszcze nie pobrałeś swojej platformy transakcyjnej, możesz pobrać MetaTrader 5 całkowicie ZA DARMO, klikając na poniższy baner. Otrzymasz również dostęp do wielu innych korzyści, takich jak możliwość handlu na innych rynkach towarowych, walutach, indeksach lub akcjach, a także dostęp do szerokiej gamy bezpłatnych technicznych wskaźników handlowych, pomagających w odpowiedzi na pytanie jak kupić złoto. Kliknij na poniższy baner, aby rozpocząć już dziś!

Czynniki decydujące o tym, jak inwestować w złoto

Istnieje wiele czynników, które wpływają na handel złotem i cenę złota i wiele z nich może się zmieniać z czasem. Główne z nich to:

 • Niepewność geopolityczna. W czasach globalnych niepokojów gospodarczych złoto ma się relatywnie dobrze, a inwestorzy kupują złoto jako forma bezpiecznej przystani na swój kapitał. Na przykład w połowie 2019 r. ceny złota notowała tendencję wzrostową pod wpływem eskalacji wojny handlowej USA-Chiny.
 • Stopy procentowe. Wielu traderów i inwestorów korzysta z rynków finansowych w poszukiwaniu godziwej „stopy zwrotu" z kapitału. W czasach rosnących stóp procentowych atrakcyjność złota staje się znacznie mniejsza, a handel złotem zamiera, ponieważ inwestorzy mogą osiągnąć lepszy wynika na innych klasach aktywów, które korzystają w warunkach wyższych stóp procentowych, takich jak waluty lub obligacje.
 • Globalne dane ekonomiczne. Ponieważ złoto jest postrzegane jako bezpieczna przystań, wszelkie znaczące zmiany w globalnych danych ekonomicznych mogą mieć wpływ na popyt na złoto. Na przykład, jeśli globalna gospodarka nie rośnie, inwestorzy będą obawiać się, że może pojawić się faza spowolnienia i mogą zrezygnować z inwestycji o wyższym ryzyku, takich jak akcje na rzecz bezpiecznych aktywów, takich jak złoto.
 • Dolar amerykański. Zmiany wartości dolara amerykańskiego mogą mieć duży wpływ na cenę złota. Wynika to z faktu, że złoto jest denominowane w dolarach amerykańskich. Dlatego spadający dolar amerykański może wynieść ceny złota na wyższe poziomy, a rosnący dolar amerykański może popchnąć ceny złota i uczyni inwestycje w złoto mniej atrakcyjnymi.

Wszystkie te czynniki wpływające na cenę są formą analizy fundamentalnej, która może być trudna do przeprowadzenia. Wielu traderów decyduje się poczekać na wykrystalizowania obrazu, który będzie miał skutek w zmianie na wykresie cen. Zastosowanie kombinacji tych form analizy może być skuteczne, a więc równocześnie odpowiedzi na to jak inwestować w złoto, ale zależy również od stylu indywidualnego inwestora: długoterminowego lub krótkoterminowego.

Wybór stylu może być ważny, ponieważ może ukierunkować sposób inwestowania w złoto i handel nim. Chociaż wspomnieliśmy już o korzystaniu z kontraktów CFD na złoto, istnieją inne inwestycje w złoto, które omówimy w następnej części.

Inwestowanie w złoto

Oto kilka przykładów jak inwestować w złoto:

1. Inwestuj w sztabki lub monety

Jest to handel złotem fizycznym, w formie sztabek, złotych monet, a nawet biżuterii. Traderzy musieliby znaleźć inne osoby chętne do sprzedania im swojego fizycznego złota, mieć pieniądze na zakup w pełnej wartości, przechowywać je w bezpiecznym miejscu i ubezpieczyć.

2. Spróbuj trading gold futures

Kontrakt futures to umowa jednej ze stron na zakup lub odbiór towaru takiego jak złoto. W rzeczywistości pierwszy kontrakt futures został stworzony w 1851 roku, dotyczył kukurydzy i był oferowany przez giełdę Chicago Board of Trade (CBOT).

W dzisiejszych czasach inwestycje w złoto w formie handlu kontraktami futures na złoto może odbywać się za pośrednictwem Chicago Mercantile Exchange. Kontrakty terminowe wygasają jednak w określonych terminach, co może być skomplikowane, jeśli inwestor chce utrzymać pozycję przez długi czas. Handel kontraktami futures na złoto wymaga również dużej sumy kapitału, ponieważ rozmiary kontraktów są zwykle dość duże.

Na przykład złoto handlowane jest kontraktem o wielkości 100 uncji, co sprawia,że każda zmiana o jeden punkt odpowiada zmianie na rachunku o równowartość 100 USD. Oznacza to, że kupienie jednego złotego kontraktu futures (najniższego, jaki można uzyskać na giełdzie) oznacza, że ruch ceny o dziesięć dolarów odpowiada stracie 1000 USD.

3. Spróbuj handlu opcjami złota

Przy zakupie kontraktu opcyjnego na złoto przyznaje kupującemu prawo, ale nie obowiązek do zakupu lub sprzedaży aktywów bazowych po określonej cenie przed lub w określonym dniu w przyszłości.

Kontrakty opcyjne na złoto jednak wygasają, a ich wartość zmienia się w zależności od zmienności ceny aktywów i tego, jak blisko jest wygaśnięcie. Zasadniczo wartość opcji na złoto maleje z upływem czasu ze względu na „upływ czasu".

Handel złotem w formie handlu opcjami na złoto, wymaga od traderów posiadania na swoim rachunku co najmniej 2000 USD, lub co najmniej 25 000 USD w przypadku daytradingu na opcjach, co jest dość dużą wartością dla wielu traderów.

4. Spróbuj gold trading za pośrednictwem kontraktów CFD

Jak stwierdzono wcześniej, kontrakty CFD lub kontrakty na różnicę to kolejny sposób na inwestowanie w złoto. Dzięki kontraktom CFD traderzy mają dostęp do:

 • Dźwigni. Traderzy mogą wykorzystywać handel depozytami zabezpieczającymi do kontrolowania dużej pozycji przy niewielkim depozycie.
 • Handel złotem w dowolnym kierunku: graj po długiej lub krótkiej stronie rynku, potencjalnie czerpiąc zyski z rosnących i spadających cen.
 • Utrzymuj pozycje tak długo, jak chcesz: dzięki kontraktom CFD możesz zawierać transakcję w ciągu kilku sekund, lub możesz utrzymywać pozycje przez kilka dni, tygodni lub miesięcy.

Dlaczego inwestować w złoto z Admirals

Istnieje wiele korzyści z handlu złotem z Admirals:

 1. Handluj 24 godziny na dobę, pięć dni w tygodniu w szeroką gamę klas aktywów.
 2. Handluj z regulowaną spółką o ugruntowanej pozycji, w tym regulacjami szanowanego brytyjskiego Urzędu Nadzoru Finansowego, Australijskiej Komisji Papierów Wartościowych i Inwestycji oraz Estońskiego Urzędu Nadzoru Finansowego oraz Cypryjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.
 3. Inwestycje w złoto z depozytem. Traderzy detaliczni mogą handlować zalewarowanymi pozycjami, które są do 30 razy większe niż saldo ich rachunku (w zależności od instrumentu). Profesjonalny inwestor może handlować pozycjami 500 razy większymi niż saldo rachunku (jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź „Detalicznie i profesjonalne warunki Handlu" Admirals).
 4. Skorzystaj z polityki ochrony przed ujemnym saldem dla spokoju ducha.
 5. Uzyskaj dostęp do najszybszych i najbezpieczniejszych platform transakcyjnych z MetaTrader w systemach operacyjnych Windows, Mac, Web, Android i iOS.
 6. Uzyskaj dostęp do wtyczki Admirals MetaTrader Supreme Edition do zaawansowanych narzędzi handlowych, takich jak Sentiment Trader i Advanced Order, całkowicie za darmo!
 7. Minimalne kwota dla otwarcia rachunku wynosi zaledwie 200 EUR, GBP, USD lub CHF!
 8. Handluj złotem z spreadami wynoszącymi zaledwie 16-22 pipsów!
 9. Handel złotem z zerową prowizją! Płacisz tylko spread i swap za pozycje na noc.

Jeśli chcesz przekonać się jak inwestować w złoto i przetestować niektóre z ekskluzywnych funkcji handlu z Admirals, które wymieniono powyżej, dlaczego nie wypróbować DARMOWEGO rachunku handlowego w wersji demo? Dzięki temu możesz handlować w środowisku wolnym od ryzyka, dopóki nie będziesz gotowy do założenia rachunku handlowego na żywo. Aby otworzyć bezpłatny rachunek demo, wystarczy kliknąć poniższy na baner:

Inwestycje w złoto zgodnie ze strategią

Jeśli chodzi o handel złotem online, rynek ten jest idealny dla niemal wszystkich rodzajów strategii, takich jak daytrading, swingtrading, handel pozycyjny i wiele innych. Handel złotem w formie daytradingu jest popularny ze względu na fakt, że rynek złota jest otwarty prawie 24 godziny na dobę, pięć dni w tygodniu - co czyni go jednym z najbardziej płynnych rynków.

W związku z tym, że na cenę złota wpływa wiele czynników, takie jak napięcia geopolityczne, dolar amerykański i stopy procentowe, ruch ceny złota może być dość niestabilny. W rzeczywistości cena złota może często wykazywać wiele rodzajów warunków rynkowych w krótkim okresie czasu, jak np. trend wzrostowy, trend spadkowy i trend boczny.

Dlatego część inwestorów rozważając inwestycje w złoto używa wskaźników technicznych, takich jak wstęgi Bollingera. Wstęgi Bollingera służą do identyfikowania rynków, które są spokojne i często poruszają się w bok, a także rynków, które wykazują zwiększoną zmienność i mają tendencję do kreślenia trendu w określonym kierunku.

Samo narzędzie wstęgi Bollingera składa się z trzech linii. Środkowa linia to 20-dniowa prosta średnia ruchoma (SMA) i służy do obliczania wartości górnego i dolnego pasma. Pasma te stanowią odległość dwóch odchyleń standardowych od 20-dniowej prostej średniej ruchomej (SMA).

Wskaźnik wstęgi Bollingera jest bezpłatnym elementem platformy transakcyjnej Admirals MetaTrader. Aby wstawić wskaźnik, wykonaj następujące kroki:

 1. Otwórz bezpłatną platformę Admirals MetaTrader.
 2. Znajdź „złoto" (gold) w kolumnie Rynek (Ctrl + M). Przeciągnij i upuść symbol na wykresie.
 3. Wybierz Wstaw z menu u góry platformy transakcyjnej, a następnie Wskaźniki -> Trend -> Wstęgi Bollingera, jak pokazano poniżej.

Po wybraniu pokaże domyślne pole z ustawieniami dla wstęg Bollingera. Wciśnij OK

Teraz masz wstęgi Bollingera wykreślone na cenie złota, jak pokazano poniżej na 4-godzinnym wykresie złota:

Źródło: Admirals MetaTrader 5, Gold, H4 - Zakres danych: od 29 maja 2019 r. do 27 sierpnia 2019 r., utworzony 27 sierpnia 2019 r., o 21:35 czasu BST. - Uwaga: Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

Odchylenie standardowe we wstędze Bollingera jest miarą zmienności, a wiele zasad opartych na wstędze Bollingera koncentruje się na zachowaniu cen wokół górnego i dolnego ograniczenia. Jak zobaczycie na poniższym wykresie, w okolicy tych ograniczeń występują popularne formacje price action sugerujące odrzucenie cen lub pojawienie się punktu zwrotnego.

Źródło: Admirals MetaTrader 5, Złoto - Gold, H4 - Zakres danych: od 29 maja 2019 r. do 27 sierpnia 2019 r., utworzony 27 sierpnia 2019 r., o 21:35 czasu BST. - Uwaga: Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

Żółte pola pokazują momenty odbicia ceny od dolnego ograniczenia wstęgi Bollingera. Fioletowe pola pokazują odbicia ceny od górnego ograniczenia wstęgi Bollingera. Jednak, aby handel złotem był skuteczny, musi istnieć dodatkowa reguła, która pomoże określić, na którym ograniczeniu się skupić.

Używając wskaźnika średniej kroczącej jako filtra określającego kierunek trendu, traderzy mogą szybko zidentyfikować, jaki jest trend na rynku, co może pomóc w większym skupieniu podczas rozważań jak inwestować w złoto. Na przykład:

 1. Jeśli cena jest wyższa od długoterminowej średniej kroczącej, jak np. 200-okresowa wykładnicza średnia krocząca, traderzy mogą brać pod uwagę tylko pozycje długie czyli skupić się na tym, jak kupić złoto.
 2. Jeśli zaś cena jest poniżej długoterminowej średniej ruchomej, jak np. 200-okresowa wykładnicza średnia ruchoma, traderzy mogą brać pod uwagę tylko pozycje krótkie czyli skupić się na tym, jak sprzedać złoto.

Aby wyznaczyć średnią ruchomą na wykresie, kliknij Wstaw w górnym menu platformy transakcyjnej, a następnie Wskaźniki -> Wskaźniki trendu -> Moving Average, jak pokazano poniżej:

Po wybraniu tej opcji pojawi się następujące okno:

Wybierz 200 dla opcji Okres, dla opcji Metoda: exponential i wybrany kolor (w tym przypadku zielony). Teraz długoterminowa 200-okresowa wykładnicza średnia ruchoma zostanie pokazana na wykresie cen złota:

Źródło: Admirals MetaTrader 5, Złoto - Gold, H4 - Zakres danych: od 29 maja 2019 r. do 27 sierpnia 2019 r., utworzony 27 sierpnia 2019 r., o 21:35 czasu BST. - Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

 

W tym przypadku cena złota utrzymywała się powyżej średniej ruchomej, co oznacza, że kupujący mieli kontrolę nad rynkiem. W takiej sytuacji traderzy mogą rozważyć handel złotem polegający na odbiciu ceny tylko od dolnego ograniczenia wstęgi Bollingera, które w tym przypadku zostały oznaczone żółtymi polami. W efekcie mamy kilka interesujących momentów w ramach tej strategii handlu złotem, ponieważ w większości wypadków cena złota rzeczywiście odbijała się od niższego ograniczenia wstęgi Bollingera w kierunku długoterminowej średniej ruchomej z 200 okresów.

Aby dowiedzieć się, jak handlować złotem i składać zlecenia na platformie MetaTrader, kliknij poniższe wideo

Oczywiście zdarzają się sytuacje, w których wybrane przez ciebie reguły strategia będą mniej skuteczne i inwestowanie w złoto kończy się zamknięciem stratnej pozycji. Dlatego na dłuższą metę konieczne jest zarządzanie ryzykiem i stosowanie zleceń stop loss.

Strategia ta nie była testowana na danych historycznych pod kątem skuteczności, a służy jedynie jako punkt wyjścia do budowania takiej, która sprawdzi się w takich testach. Traderzy skupiając się na tym, jak inwestować w złoto, mogą pójść o krok dalej, eksperymentując z różnymi wartościami średniej ruchomej, poznając dodatkowe formacje price action dostępne w bibliotece działu edukacji Admirals i dostosowując interwał do swoich preferencji. oraz przy pomocy zaawansowanych narzędzi i wskaźników będących cześcią wtyczki MetaTrader Supreme Edition.

Możesz korzystać z zaawansowanych narzędzi i wskaźników technicznych dzięki wtyczce Admirals Supremed Edition, która oferuje profesjonalnym traderom możliwość znacznego zwiększenia ich wrażeń w takiej działalności jak inwestycje w złoto. Dzięki tej wyjątkowej, ale i DARMOWEJ wtyczce możesz uzyskać dostęp do dodatkowych funkcji, takich jak macierz korelacji, do najnowszych danych rynkowych i spostrzeżeń profesjonalnych ekspertów oraz innych fantastycznych narzędzi.

Sięgnij po to wszystko i wiele więcej, klikając na poniższy baner i rozpocznij BEZPŁATNE pobieranie!

Inne artykuły, które mogą Cię zainteresować:

Powiedz Tak! Admirals

Admirals to wielokrotnie nagradzany i regulowany broker Forex i CFD, oferujący możliwość inwestowania na ponad 8000 instrumentów finansowych za pośrednictwem najpopularniejszych platform handlowych na świecie: MetaTrader 4 i MetaTrader 5. Rozpocznij handel już dziś!

Niniejszy materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

Avatar-Admirals
Admirals Kompleksowe rozwiązanie do wydatkowania, inwestowania i zarządzania pieniędzmi

Admirals to więcej niż zwykły broker. To centrum finansowe oferujące szeroki zakres produktów i usług finansowych. Umożliwiamy indywidualne podejście do finansów poprzez kompleksowe rozwiązania w zakresie inwestowania, wydatkowania i zarządzania pieniędzmi.