Jak inwestować w rynek miedzi?

Roberto Rivero

Kiedy ludzie myślą o tradingu lub inwestowaniu w metale, bez wątpienia rozważają najpierw złoto i srebro zanim w ogóle pomyślą o miedzi.

Chociaż miedź nie ma takiego samego statusu ani atrakcyjności, co błyszczące metale szlachetne, odgrywa ważną rolę w naszym życiu i jest trzecim najczęściej używanym metalem przemysłowym na świecie. W artykule przeanalizujemy ten wszechstronny towar, przyjrzymy się możliwościom inwestowania w miedź oraz wskażemy krok po kroku, jak rozpocząć inwestowanie w miedź w Admirals!

Co charakteryzuje rynek miedzi?

Miedź jest niezwykle zróżnicowanym metalem nieszlachetnym, który jest bardzo ważny we współczesnym świecie i jego nieustannym rozwoju. Jest ona w dużej mierze wykorzystywana w przemyśle budowlanym i produkcyjnym ze względu na doskonałą przewodność cieplną i elektryczną. W rzeczywistości spośród wszystkich metali nieszlachetnych miedź jest najlepszym przewodnikiem energii elektrycznej, co wyjaśnia jej popularność w tych branżach.

Miedziane rury i okablowanie przebiegają przez nasze domy. Co więcej silniki samochodów zawierają nawet kilkadziesiąt kilogramów tego surowca. Miedź jest również powszechnie używana w przyszłościowych autach elektrycznych, a światowe sieci telekomunikacyjne w dużym stopniu bazują wyłącznie na niej.

Ze względu na swoją przydatność w budownictwie i produkcji, cena miedzi wykazuje dodatnią korelację ze wzrostem gospodarczym i jest ogólnie postrzegana jako wiarygodny wskaźnik światowej kondycji gospodarki.

Co wpływa na cenę miedzi na giełdzie?

Jak w przypadku każdego towaru będącego przedmiotem swobodnej wymiany handlowej, cena miedzi jest określana przez bilans globalnej podaży i popytu. Na poziomy te mogą wpływać różne czynniki, niektóre z nich omówimy bardziej szczegółowo w dalszej części artykułu.

Najpierw jednak warto zrozumieć nieco więcej na temat krajobrazu globalnej podaży i popytu podczas inwestowania w miedź.

Chile jest zdecydowanie największym producentem miedzi na świecie, odpowiadając za 27% globalnej produkcji w 2021 r. Peru, które może pochwalić się wynikiem 10%, jest drugim co do wielkości krajem produkującym miedź.

Chiny - które w 2021 r. były również trzecim co do wielkości producentem miedzi, odpowiadającym za 8% światowej produkcji - są zdecydowanie największym konsumentem miedzi na świecie, odpowiedzialnym za 54% całkowitego globalnego zużycia w 2021 r.

Liczby te mówią nam, że cena miedzi może być w dużej mierze uzależniona od tego, co dzieje się w zaledwie trzech krajach. Chile i Peru po stronie podaży oraz Chiny po stronie popytu. 

Czerwony metal jako barometr globalnej kondycji gospodarczej

Wyniki miedzi są pozytywnie skorelowane ze wzrostem gospodarczym i dlatego jest ona ogólnie postrzegana jako barometr globalnej kondycji gospodarczej. Ekonomiści mówią na nią żartobliwie Doctor Copper".

W czasach boomu gospodarczego, kraje budują i produkują więcej, przez co wzrasta popyt na czerwony metal. Z drugiej strony, kiedy światowa gospodarka zwalnia, działalność ta również ulega spowolnieniu i popyt na miedź traci impet. 

Z posiadanej przez nas wiedzy o dużym zapotrzebowaniu Chin na miedź, warto mieć na uwadze, że jej cena może być szczególnie podatna na wyniki gospodarcze Chin, ponieważ każda zmiana w ich popycie ma znaczący wpływ na skalę globalną. W związku z tym, notowania miedzi zwykle reagują zwiększoną zmiennością na komunikaty dotyczące chińskiej gospodarki.

Rynek miedzi a katastrofy naturalne

Ponieważ znaczna część światowej produkcji odbywa się w zaledwie dwóch krajach, klęska żywiołowa w którymkolwiek z tych regionów może spowodować zakłócenia w dostawach, które z kolei mogą mieć wpływ na notowania towaru.

Dobrym przykładem jest wydarzenie, mające miejsce w sobotę 27 lutego 2010 roku. Tego dnia w Chile doszło do silnego trzęsienia ziemi, które dotknęło znaczną część kraju. W rezultacie produkcja w czterech głównych kopalniach została zawieszona. Wpłynęło to na około 20% zdolności produkcyjnych miedzi w tym kraju.

Na poniższym wykresie widzimy, że po ponownym otwarciu rynku surowców w poniedziałek 1 marca 2010 r. (tuż po katastrofie), cena miedzi była o ponad 3,5% wyższa niż podczas poprzedniego zamknięcia notowań.

Źródło: Admirals MetaTrader 5 - notowania miedzi wykres dzienny. Zakres danych: od 24 grudnia 2009 do 1 maja 2010 roku. Sporządzono dnia 25 maja 2023 r. Uwaga: Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

Substytuty miedzi

Chociaż miedź ma lepszą przewodność cieplną i elektryczną niż inne metale, a także większą plastyczność, istnieją substytuty tego metalu, które pomimo słabszej jakości, stają się bardziej atrakcyjnie wraz ze wzrostem kursu miedzi.

Dostępność do metali zastępczych, takich jak aluminium, może spowodować spadek popytu na czerwony metal, który pociągnie za sobą w dół notowania miedzi, jeśli cena za nią okaże się mało atrakcyjna.

Inwestowanie w miedź – różne metody

So, how can you gain exposure to copper? The first thing that may occur to you is to buy physical copper bullion in the hope of selling it for a higher price in the future. However, this method of copper trading presents a number of logistical issues, particularly storage.

Fortunately, there are several different ways of trading copper which don’t involve having to buy copper bullion. Below, we have identified three methods of doing so, each of which we will explain briefly in the following sections, before providing a step-by-step guide to trading copper online.

Handel miedzią
Kontrakty terminowe na miedź
Opcje na miedź
kontrakty CFD na miedź

Kontrakty terminowe na miedź

ontrakt terminowy (Futures) na miedź to prawnie wiążąca umowa pomiędzy dwiema stronami dotycząca wymiany towaru w określonym dniu w przyszłości po z góry ustalonej cenie.

Inwestowanie w kontrakty pozwala Traderom spekulować na cenie miedzi bez posiadania fizycznego towaru, pod warunkiem, że zamkną oni swoją pozycję przed wygaśnięciem kontraktu.

Kontrakty terminowe mają z góry określone specyfikacje w zależności od giełdy, na której są notowane. Na przykład, kontrakt futures na miedź na CME Group opiewa na kwotę 25 000 funtów, a jego cena jest podawana w USX za funt. Jedną z wad dotyczących handlu kontraktami terminowymi na miedź jest brak możliwości zmiany wielkości kontraktu. Istnieje jednak możliwość handlu kontraktami futures na miedź z depozytem zabezpieczającym.

Opcje na miedź

Opcje na miedź dają kupującemu prawo, ale nie obowiązek, do wymiany towaru po z góry określonej cenie i ustalonym terminie. 

Upływ czasu działa na niekorzyść opcji i są skuteczne tylko wtedy, gdy cena bazowego składnika aktywów osiągnie określony poziom przed datą wygaśnięcia. Jeśli cena go nie osiągnie, wtedy opcja wygaśnie jako bezwartościowa, co oczywiście stanowi znaczne ryzyko dla każdego, kto inwestuje w miedź za pośrednictwem opcji.

Kontrakty CFD na miedź

Kontrakty CFD na miedź (Contracts For Difference) reprezentują umowę pomiędzy dwoma stronami (dostawcą kontraktu i inwestorem), które zobowiązują się do wymiany kwoty równej różnicy pomiędzy ceną otwarcia, a zamknięcia pozycji, wynikającej bezpośrednio ze zmian cen towaru, których kontrakt dotyczy.

Inwestowanie w miedź za pomocą kontraktów CFD oznacza, że podobnie jak w przypadku kontraktów terminowych futures i opcji, inwestor nie jest zobowiązany do przejęcia lub dostarczenia własności samego fizycznego towaru. Zarówno kontrakty CFD, futures, jak i opcje korzystają z dźwigni finansowej.

Co więcej, kontrakty CFD na towary nie mają daty wygaśnięcia, co oznacza, że pozycja może być utrzymywana tak długo, jak będzie tego chciał Trader. Należy jednak pamiętać, że kontrakty CFD podlegają opłatom za swap, czyli odsetkom naliczanym od otwartej pozycji pozostawionej przez noc. 

Jak rozpocząć inwestowanie w miedź w Admirals?

Z rachunkiem Trade.MT5 od Admirals można handlować kontraktami CFD na miedź, a także kontraktami CFD na wiele innych popularnych towarów! Aby rozpocząć inwestowanie w miedź w Admirals, należy wykonać następujące kroki:

  • Otwórz rachunek Trade.MT5 Admirals i przejdź do Dashboard
  • Z menu po lewej stronie wybierz handel CFD, aby móc handlować z panelu Admirals
  • Wyszukaj „copper” i otwórz okno instrumentu
  • Wprowadź liczbę lotów, które chcesz kupić lub sprzedać przed wysłaniem zlecenia na rynek!
Źródło: Admirals Native Trading - Kontrakt CFD na miedź. Utworzono: 25 maja 2023 r. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

 

Handluj kontraktami CFD na miedź oraz inne towary w Admirals

Z rachunkiem Trade.MT5 od Admirals możesz handlować kontraktami CFD na miedź, złoto, srebro, kawę i wiele innych towarów, jednocześnie korzystając z bezpłatnej platformy MetaTrader 5! Kliknij poniższy baner, aby otworzyć swój rachunek już dziś:

Handluj kontraktami CFD na towary

Handluj CFD na ropę, kawę, złoto, srebro i wiele innych!

O Admirals

Admirals to broker o globalnej obecności, który jest regulowany i licencjonowany przez różne organy regulacyjne. Umożliwia handel na ponad 8 000 instrumentów finansowych, takich jak Forex i CFD na akcje, indeksy, obligacje, towary, ETF i kryptowaluty.

Poza wyżej wymienionymi zapewnia możliwość inwestowania w prawdziwe akcje i fundusze ETF. Dzięki Admirals możesz bezpłatnie korzystać z najbardziej innowacyjnych platform handlowych, takich jak MetaTrader 4 i MetaTrader 5, a także ekskluzywnej wtyczki MetaTrader Supreme Edition. Zacznij handlować już dziś!

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

NAJPOPULARNIEJSZE ARTYKUŁY
Jak rozpocząć handel na rynkach?
Rynki finansowe są teraz bardziej dostępne niż kiedykolwiek wcześniej. Coraz więcej osób uczy się, jak handlować z domu. Aby rozpocząć, wystarczy połączenie z Internetem i rachunek u brokera. Oczywiście osiągnięcie dobrych wyników wymaga czasu, wiedzy, odpowiedniej edukacji i cierpliwości. Jeśli jes...
Czym jest trading na indeksach giełdowych?
Czy wiesz, że możesz handlować online najbardziej popularnymi indeksami na świecie? Dow Jones, S&P500, GERMANY40 (dawniej GERMANY30), FTSE100 oraz wiele innych mogą być kupowane i sprzedawane w ramach transakcji intraday, w ramach swing trading oraz strategii długoterminowych.Ten artykuł omówi c...
Jak handlować ropą naftową?
Dzięki rozwojowi technologii przez ostatnie 100 lat świat przeszedł od wykorzystywania węgla do ropy naftowej jako głównego źródła energii. Ropa jest również używana w wielu produktach, m.in. w benzynie, tworzywach sztucznych oraz lekach. W związku z jej wszechstronnością, towar ten cieszy się wysok...
Więcej