Jak inwestować w indeks S&P 500

Roberto Rivero
17 minut

S&P 500 to jeden z najbardziej znanych i najczęściej obserwowanych indeksów giełdowych na świecie. W artykule przyjrzymy się spółkom z S&P 500, wynikom indeksu w ciągu ostatnich lat oraz wyjaśnimy, czy warto zainwestować w S&P 500 i jak to zrobić.

Co to jest indeks S&P 500?

S&P 500, skrót od Standard & Poor's 500, to indeks giełdowy składający się z 500 największych spółek notowanych na amerykańskich giełdach.

Jest to jeden z trzech najczęściej obserwowanych amerykańskich indeksów giełdowych, pozostałe dwa to Nasdaq Composite i Dow Jones Industrial Average. S&P jest często wykorzystywany przez inwestorów jako punkt odniesienia dla kondycji amerykańskiej gospodarki.

S&P 500 jest indeksem ważonym kapitalizacją, co oznacza, że każdemu składnikowi indeksu przypisywana jest waga oparta na jego kapitalizacji rynkowej. Innymi słowy, im większa kapitalizacja rynkowa spółki, tym wyższa jej waga, a w konsekwencji większy wpływ jej wyników na ogólny indeks. Odwrotna sytuacja ma miejsce w przypadku spółek o niższej kapitalizacji rynkowej.

Najważniejsze składniki indeksu S&P 500 według wagi

Indeks ważony kapitalizacją oznacza, że wyniki największych spółek z indeksu S&P 500 mogą mieć zbyt duży wpływ na indeks jako całość.

W związku z tym, dla tych, którzy rozważają inwestowanie w S&P 500, dobrym pomysłem jest zapoznanie się z największymi spółkami S&P 500, ponieważ mogą one odgrywać decydującą rolę w kształtowaniu się całego indeksu. Poniższa tabela przedstawia 10 największych spółek wchodzących w skład indeksu S&P 500:

Top 10 składników S&P 500 ze względu na wagę:
Apple Inc.
Microsoft Corp
Amazon.com Inc
Nvidia Corp
Alphabet Inc A
Berkshire Hathaway B
Alphabet Inc C
Meta Platforms, Inc Class A
Exxon Mobil Corp
UnitedHealth Group Inc

Utworzono 2 maja 2023 r.

W chwili pisania tego tekstu, spośród 500 spółek, powyższe 10 stanowi około 28% całego indeksu, co ilustruje ich duży wpływ na wyniki S&P 500.

Historyczne wyniki indeksu S&P 500

W obliczu trudnych warunków gospodarczych, S&P 500 miał raczej nieudany 2022 rok, spadając o 19,4% w najgorszym dla indeksu roku od czasu recesji w 2008 roku.

Niemniej jednak, dla tych, którzy rozważają inwestowanie w S&P 500, ważne jest, aby spojrzeć na szerszy obraz. Nie należy skupiać się zbytnio na wynikach indeksu w danym roku, ale zamiast tego myśleć długoterminowo.

Źródło: Admirals MetaTrader 5  - Wykres tygodniowy SP500. od 2 maja 2010 r. do 1 maja 2023 r. Utworzono: 2 maja 2023 r. Wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości.

W przypadku indeksu S&P 500 możemy wyodrębnić poszczególne nienajlepsze lata, takie jak 2008 i 2022, ale kiedy spojrzymy na szerszy obraz, długoterminowy trend jest wyraźnie wzrostowy.

W ciągu 30 lat między 1992 a 2022 r. indeks S&P 500 osiągnął średni roczny zwrot w wysokości 10,7%.

Ile zyskałby inwestor, gdyby zainwestował w S&P 500 w 1992 roku?
W oparciu o średnią roczną stopę zwrotu w wysokości 10,7%, inwestycja w S&P 500 o wartości 1 000 USD na początku 1992 r. byłaby warta ponad 20 000 USD do końca 2021 roku. Gdyby inwestor co miesiąc inwestował dodatkowe 100 USD oprócz początkowej inwestycji, wartość ta wzrosłaby do ponad 250 000 USD.

Niemniej jednak, wyniki osiągane w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Chociaż może to nam przedstawić wyobrażenie o długoterminowym potencjale wzrostu aktywów, wyniki z przeszłości nie powinny być wykorzystywane jako jedyna podstawa inwestycji. Ważne, aby w pełni przeanalizować dane aktywa i być świadomym wszystkich potencjalnych zagrożeń przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu pieniędzy.

Czy warto inwestować w indeks S&P 500?

Biorąc pod uwagę, że indeks S&P 500 składa się z 500 największych spółek publicznych w USA, odpowiedź na pytanie „czy powinienem zainwestować w S&P 500” tak naprawdę zależy od tego, jak według Ciebie duże spółki będą radzić sobie w USA w perspektywie długoterminowej.

Jeśli chcemy wykorzystać wyniki z przeszłości jako jakąkolwiek wskazówkę, inwestowanie w S&P 500 może być niezwykle opłacalne w perspektywie długoterminowej.

Historycznie rzecz biorąc, amerykański rynek akcji stale piął się w górę i pomimo wielu niepowodzeń wynikających z trudnych warunków gospodarczych, zawsze odrabiał straty i odnotowywał dalsze wzrosty.

Potencjalne ryzyko związane z wyborem indeks S&P 500 polega na tym, że w ten sposób zyskujesz ekspozycję wyłącznie na amerykański rynek akcji. W związku z tym, jeśli na rynku amerykańskim wystąpi okres spadków lub zawirowań, odbije się to negatywnie na Twojej inwestycji.

Właśnie dlatego dywersyfikacja portfela jest ważna, ponieważ może ochronić Cię przed ryzykiem nadmiernej ekspozycji na jednym rodzaju aktywów.

Jak inwestować w indeks S&P 500

Chociaż nie jest możliwe bezpośrednie inwestowanie w S&P 500, ani w żaden inny indeks giełdowy, inwestorzy mogą uzyskać ekspozycję na indeksy giełdowe, inwestując w fundusze inwestycyjne lub fundusze ETF (Exchange-Traded Funds), które odwzorowują wybrany indeks.

Tego typu fundusze śledzą indeksy giełdowe, wykorzystując pieniądze inwestorów do zakupu wszystkich akcji składowych, a tym samym odzwierciedlają wyniki całego indeksu. W przypadku indeksu S&P 500, fundusz nabyłby akcje wszystkich 500 spółek wchodzących w skład indeksu, proporcjonalnie do ich odpowiednich wag.

Istnieje wiele różnic między funduszami ETF a funduszami inwestycyjnymi, a jedną z nich jest sposób, w jaki są one kupowane i sprzedawane. Fundusze ETF są notowane na giełdach papierów wartościowych i dlatego można je uznać za bardziej dostępne dla inwestorów detalicznych.

Jak inwestować w ETF-y na S&P 500

Aby inwestować w fundusze ETF S&P 500, należy otworzyć rachunek u brokera, który zapewnia dostęp do tego typu instrumentów.

W Admirals oferujemy inwestorom szereg różnych opcji, jeśli chodzi o fundusze ETF S&P 500, w tym:

Jeśli zastanawiasz się, jaka jest różnica między tymi funduszami ETF lub jaki jest najlepszy fundusz ETF na S&P 500, w rzeczywistości są one do siebie dość podobne.

Wynika to z faktu, że wszystkie są skonstruowane tak, aby śledzić ten sam indeks giełdowy, zatem wszelkie różnice w ich wynikach powinny teoretycznie być minimalne. Jednak przed wyborem funduszu ETF S&P 500 należy sprawdzić opłaty związane z posiadaniem konkretnego funduszu ETF oraz reputację dostawcy funduszu ETF.

Aby zainwestować w fundusz ETF S&P 500 z Admirals, wykonaj następujące 4 kroki:

  • Otwórz rachunek Invest.MT5 i zaloguj się do Dashboard.
  • W Dashboard kliknij „Inwestuj”, aby otworzyć platformę Admirals do handlu.
  • Kliknij ikonę wyszukiwania po lewej stronie ekranu i wyszukaj fundusz ETF S&P 500, który chcesz kupić.
  • Na stronie instrumentu wybierz, ile jednostek funduszu ETF S&P 500 chcesz kupić i kliknij „Kup”, aby wysłać zlecenie na rynek.

Źródło: Platforma Admirals - Vanguard S&P 500 UCITS ETF Utworzono: 3 maja 2023 r. Wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości.

Inwestowanie w Admirals

Dzięki rachunkowi Invest.MT5 w Admirals inwestorzy mogą nabywać akcje ponad 4 500 spółek i ponad 200 ETF-ów z całego giełd świata! Kliknij poniższy baner, aby otworzyć rachunek już dziś:

Inwestuj w najbardziej popularne instrumenty finansowe

Tysiące akcji i ETF-ów w zasięgu ręki

Powyższy materiał nie zawiera porad inwestycyjnych, rekomendacji, ani sugestii co do inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe i nie powinien być traktowany w taki sposób. Weź pod uwagę, że analiza dotycząca handlu nie jest miarodajnym wskaźnikiem ponieważ okoliczności handlowe mogą zmienić się wraz z upływem czasu. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej zasięgnij porady niezależnego doradcy finansowego, aby mieć pełną świadomość podejmowanego ryzyka.

NAJPOPULARNIEJSZE ARTYKUŁY
Jak rozpocząć handel na rynkach?
Rynki finansowe są teraz bardziej dostępne niż kiedykolwiek wcześniej. Coraz więcej osób uczy się, jak handlować z domu. Aby rozpocząć, wystarczy połączenie z Internetem i rachunek u brokera. Oczywiście osiągnięcie dobrych wyników wymaga czasu, wiedzy, odpowiedniej edukacji i cierpliwości. Jeśli jes...
Czym jest trading na indeksach giełdowych?
Czy wiesz, że możesz handlować online najbardziej popularnymi indeksami na świecie? Dow Jones, S&P500, GERMANY40 (dawniej GERMANY30), FTSE100 oraz wiele innych mogą być kupowane i sprzedawane w ramach transakcji intraday, w ramach swing trading oraz strategii długoterminowych.Ten artykuł omówi c...
Jak handlować ropą naftową?
Dzięki rozwojowi technologii przez ostatnie 100 lat świat przeszedł od wykorzystywania węgla do ropy naftowej jako głównego źródła energii. Ropa jest również używana w wielu produktach, m.in. w benzynie, tworzywach sztucznych oraz lekach. W związku z jej wszechstronnością, towar ten cieszy się wysok...
Więcej