Handel opcjami - przewodnik

Admirals
12 minut

W tym artykule wytłumaczymy początkującym, jak działa handlowanie opcjami. Zaczniemy od podstaw, przejdziemy przez przykłady, a także przedstawimy kilka różnych strategii tradowania opcjami. Następnie przedyskutujemy korzyści i wady handlu opcjami i zastanowimy się, czy inne produkty, takie jak tradycyjne inwestowanie w akcje czy kontrakty różnic kursowych (CFD), nie są bardziej przystosowane do potrzeb traderów na nowoczesnym rynku.

Czym jest handel opcjami?

Opcje (kontrakty opcyjne) to forma spekulacji na instrumentach bazowych, dająca nabywcy prawo, ale nie obowiązek sprzedaży lub kupna danych aktywów w określonym czasie, po określonej cenie. Aktywami bazowymi mogą być akcje, obligacje, surowce, waluty i inne instrumenty finansowe. Opcje to instrumenty pochodne (tzw. derywaty), ponieważ ich wartość zależy od instrumentu bazowego.

Handel opcjami wywodzi się już ze starożytnej Grecji, gdzie spekulowano na zbiorach oliwy. Obecnie możesz nauczyć się strategii handlu opcjami i korzystać z niej na większości rynków, takich jak Forex, akcje, towary, obligacje i indeksy giełdowe. Wśród traderów online, jedną z najpopularniejszych metod jest handel opcjami na akcje.

W handlu opcjami online, przy kupnie kontraktu na opcje zyskujesz prawo, ale nie obowiązek, kupna lub sprzedaży instrumentu bazowego po ustalonej cenie przed lub w określonym dniu w przyszłości. Tak jak w innych formach spekulacji, musisz obrać kierunek, w którym rynek będzie się według Ciebie poruszał. Każda forma handlu i inwestowania obejmuje analizę instrumentu finansowego pod kątem prawdopodobieństwa wzrostu lub spadku jego wartości w określonym czasie.

Jeśli nie czujesz się jeszcze pewnie w inwestowaniu, skorzystaj z naszego darmowego webinara Admirals UK Ltd Trading Spotlight. Chciałbyś obserwować, jak profesjonalni traderzy analizują rynki w czasie rzeczywistym i identyfikują potencjalne możliwości inwestycyjne? Takie sesje na żywo odbywają się trzy razy w tygodniu i są całkowicie BEZPŁATNE. Aby zarezerwować swoje miejsce na webinarze, wystarczy kliknąć w poniższy baner:

Bezpłatne webinary inwestycyjne

Korzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów

Opcje różnią się od innych produktów inwestycyjnych w istotnym aspekcie - kontrakty opcyjne mają swoją datę wygaśnięcia. Oznacza to, że niełatwo przewidzieć od samego początku swoje zyski z handlu. Inwestor nie tylko musi obrać prawidłowy kierunek ruchu, ale i oszacować, jak długo rynek będzie nim podążał oraz jaka zmienność będzie towarzyszyć temu ruchowi.

Cena opcji zmienia się pod wpływem wielu różnych czynników, np. zmienności rynkowej czy zmianach w stopach procentowych. Dowiedzmy się jednak trochę więcej o tym, jak handlować opcjami i jakie typy strategii handlu opcjami są dostępne dla traderów, zanim jeszcze bardziej zagłębimy się w tematykę opcji.

Jak grać na opcjach

Kiedy zaczynasz uczyć się handlu opcjami, pierwszymi rzeczami wartymi przyswojenia są dwa rodzaje dostępnych kontraktów na opcje - „call” i „put”. Należy pamiętać, że każda transakcja opcyjna ma dwie strony - kupujący kontrakt opcyjny i sprzedający kontrakt opcyjny (zwany wystawcą). Chociaż możesz korzystać z opcji na większości rynków finansowych, na razie pozostaniemy przy handlu opcjami na akcje, a później odpowiemy na często zadawane pytanie: czy handel na opcjach jest lepszy niż handel na akcjach?

Handel opcjami: czym jest opcja call?

Kupno opcji call daje kupującemu prawo, ale nie obowiązek, do nabycia akcji spółki po z góry określonej cenie (kursie wykonania) w określonym z góry czasie (data wygaśnięcia). To na sprzedawcy opcji call (zwanym wystawcą) ciąży obowiązek. Jeśli nabywca opcji zdecyduje się na skorzystanie z kupna akcji (tzw. wykonania opcji), wystawiający opcję jest zobowiązany do sprzedaży swoich udziałów kupującemu po z góry określonej cenie wykonania.

Pokażmy to na przykładzie. Przyjmijmy, że trader kupił opcję call spółki Apple z ceną wykonania 180 USD, mającą wygasnąć po sześciu tygodniach. Oznacza to, że inwestor kupujący opcję call ma prawo skorzystać z prawa do zakupu akcji, płacąc 180 USD za akcję. Jeśli cena akcji Apple wzrośnie do 200 dolarów, skorzystanie z opcji to dobra okazja dla kupującego – może uzyskać akcje po niższej cenie, niż zapłaciliby na wolnym rynku.

Wystawca opcji call byłby wówczas zobowiązany do dostarczenia tych akcji po 180 USD za akcję, niezależnie od faktycznej ceny bazowej Apple. Z kolei jeśli cena akcji Apple spadnie do 150 USD, kupujący nie musi wykonać niekorzystnego kontraktu na opcje. W takim przypadku kupujący pozwoliłby na wygaśnięcie kontraktu, a wystawca zatrzymałby swoje udziały.

Przykład kupna opcji call

Rozkład zysku i straty z opcji call wygląda mniej więcej tak, jak na poniższej grafice.

Żródło: Fidelity

 

Widzimy tutaj, jak wygląda zysk lub strata opcji call, której cena wykonania wynosi 40, i która została zakupiona po cenie 1,5 dolara za akcję. Podczas kupowania opcji call najgorsze, co może się wydarzyć, to nie osiągnięcie przez aktywa bazowego ceny wykonania. Twoją stratę stanowi wtedy koszt poniesiony podczas zakupu opcji call. Niebieska linia reprezentuje stratę w momencie, kiedy jest pozioma. Zysk zaczyna się po przekroczeniu 0 na wykresie. W powyższym przykładzie, będzie to cena większa niż 41,50 (jeżeli cena jest równa 41,50 to znaczy, że nic nie zarabiamy, ani nie tracimy: 40+1,50=41,50).

Dla kogoś, kto inwestuje w akcje lub kontrakty CFD za pośrednictwem platformy MetaTrader 5 od Admirals, zysk lub strata, mogą być uzależnione od ustawionych wcześniej poziomów take profit i stop loss. Ustawione odpowiednio poziomy będą widoczne na wykresie, patrz poniżej:

Screen z platformy MetaTrader 5 od Admirals, pokazujący poziomy stop loss i take profit.

 

Uwaga:Wykresy opublikowane w tym artykule służą jedynie jako demonstracja i w żadnym wypadku nie powinny być traktowane jako zachęta do kupna lub sprzedaży jakichkolwiek instrumentów finansowych, oferowanych przez Admirals (np. ETF-ów, kontraktów CFD, akcji) lub jako porada inwestycyjna.Pamiętaj, że wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań, ani wyników osiąganych w przyszłości.

Czy wiesz, że dostęp do platformy MetaTrader 5 od Admirals jest kompletnie DARMOWY? Otrzymujesz dostęp do notowań na żywo i danych historycznych tysięcy różnych instrumentów finansowych. Możesz również handlować bezpośrednio z poziomu wykresu, wspomagając się wieloma zaawansowanymi wskaźnikami. Kliknij poniższy baner i zacznij handlować już teraz:

Wielozadaniowa
platforma nr 1


Przykład sprzedaży opcji call

Źródło: Fidelity

 

Widzimy tutaj, jak wygląda zysk lub strata sprzedaży opcji call z ceną wykonania 40, która może zostać zakupiona po cenie 1,5 dolara za akcję. Grając na krótko w opcji call, to ty stajesz się sprzedającym kontrakt. Oznacza to, że jeżeli aktywo bazowe osiągnie cenę wykonania, sprzedawca musi zrealizować opcję. W teorii może to wiązać się z olbrzymim ryzykiem straty - wręcz nieograniczonym - ponieważ cena akcji nie ma limitu, jeżeli chodzi o wzrost. Za to limit zysków jest ograniczony do premii, otrzymanej podczas sprzedaży opcji call. Tego typu strategia wymaga już nieco większego doświadczenia.

Przyjrzymy się teraz nieco innej opcji, zwanej opcją „put”.

Handel opcjami: czym jest opcja put?

Kupno opcji put daje kupującemu prawo, ale nie obowiązek, do sprzedania aktywa bazowego po wcześniej ustalonej cenie wykonania, przed wcześniej określoną datą wygaśnięcia. Mamy tutaj do czynienia z obstawianiem spadku aktywa bazowego, można zatem powiedzieć, że trader gra na krótko. Zapoznajmy się z poniższym przykładem:

Załóżmy, że akcje Tesla są notowane po cenie 360 dolarów (tyle wynosi również cena wykonania), a cena opcji put wynosi 6 dolarów za kontrakt, wygasający za trzy miesiące. Jeżeli kontrakt jest równy 100 akcjom, 1 put kosztuje 600 dolarów (100 akcji x 1 put x 6 dolarów) – jest to tzw. premia opcyjna. Aby trader wyszedł na 0, cena opcji musi przekroczyć cenę wykonania minus cenę put. W tym wypadku będą to 354 dolary (360 – 6).

Jeżeli w momencie wygaśnięcia kontraktu cena akcji Tesli będzie się znajdywać pomiędzy 354 i 360 dolarów, opcja będzie miała pewną wartość, ale nie przyniesie zysku. Jeżeli cena akcji przekroczy 360 dolarów, stanie się ona bezwartościowa, a trader poniesie stratę, będącą kosztem zakupu opcji put (w tym przykładzie 600 dolarów). Jeżeli cena akcji spadnie poniżej 354 dolarów, trader osiągnie zysk.

Jak grać na opcjach: 5 strategii przedstawiających handel na opcjach

Traderzy używają wielu różnych strategii handlu opcjami. Zastosowanie każdej strategii będzie się różnić w zależności od stylu tradera. Niektórzy są daytraderami, inni trzymają kontrakty dłużej i czekają na większe ruchy (swing trading).

Na bardzo podstawowym poziomie handel opcjami wymaga przede wszystkim znajomości różnych typów strategii dostępnych przy kontraktach na opcje. Przyjrzyjmy się kilku:

1. Kupno opcji call

Jest to najprostszy dostępny rodzaj strategii handlu opcjami. Traderzy korzystają z niej, kiedy uważają, że ​​cena instrumentu bazowego prawdopodobnie wzrośnie. Jeśli cena instrumentu bazowego rzeczywiście wzrośnie i podniesie premię opcji, wówczas inwestor może zyskać na sprzedaży opcji przed wygaśnięciem. Wybierając opcję call nie da się stracić więcej niż premię, którą trzeba zapłacić, aby otworzyć pozycję.

2. Kupno opcji put

Jest to kolejny prosty rodzaj strategii opcyjnej, stosowany, gdy trader uważa, że ​​cena instrumentu bazowego prawdopodobnie spadnie. Jeśli cena istotnie spadnie i podniesie premię opcji, trader może zyskać na sprzedaży opcji przed jej wygaśnięciem. Wybierając opcję put nie da się stracić więcej niż premię, którą trzeba zapłacić, aby otworzyć pozycję.

3. Sprzedaż opcji call (short call)

Jeśli posiadasz już akcje spółki, możesz sprzedać na nie opcje. Nazywa się to wystawieniem opcji covered call. Jeśli sprzedajesz lub wystawiasz opcję call i nie jesteś właścicielem instrumentu bazowego, jest to tzw. naked call (goła opcja call), transakcja wiążąca się z wysokim ryzykiem - może się okazać, że będziesz musiał pokryć pełny koszt opcji, jak pokazano w przykładach w poprzedniej sekcji artykułu.

4. Spready

Handlowanie na spreadach opcji jest bardziej popularne, ponieważ pozwalają inwestorowi ograniczyć ryzyko. W tej strategii trader jednocześnie kupuje i sprzedaje opcje. Na przykład opcja bull call spread polega na tym, że trader kupuje opcję call po określonej cenie wykonania, jednocześnie sprzedając taką samą liczbę opcji call po wyższej cenie wykonania, na ten sam instrument bazowy i o tej samej dacie wygaśnięcia.

Strategia tego typu ogranicza zysk do różnicy pomiędzy cenami wykonania, ale ogranicza koszty netto premii. Opcja bear put spread działa podobnie, tylko w odwrotną stronę.

5. Strategia stelaża (straddles)

Trader zastosuje tego typu strategię, jeżeli uważa, że wzrośnie zmienność na rynku, ale nie ma pewności co do jej kierunku. Trader kupuje lub sprzedaje jednocześnie opcję put i call po tej samej cenie wykonania, dla tego samego aktywa bazowego.

Czy zauważyłeś podobne elementy we wszystkich tych strategiach?

W każdym z tych scenariuszy trader nadal musi przeprowadzić jakąś formę analizy technicznej lub analizy fundamentalnej, aby określić, w którym kierunku może podążać rynek lub czy rynek wkrótce zwiększy zmienność. Oprócz poznania wszystkich skomplikowanych mechanizmów handlu opcjami, trader nadal musi nadal wpaść na pomysły na transakcje i dobrze znać działanie rynku.

Szybkim sposobem na znalezienie praktycznych pomysłów tradingowych jest skorzystanie ze wskaźników Technical Insight Lookup, do których możesz uzyskać dostęp całkowicie ZA DARMO w MetaTrader Supreme Edition Po zaktualizowaniu wersji swojej platformy możesz uzyskać dostęp do tego wskaźnika i innych zaawansowanych narzędzi handlowych bez żadnych kosztów. Poniżej na przykładzie spółki Apple Inc pokazujemy, jak działa to rozwiązanie. Można dzięki niemu zobaczyć na bieżąco dane dotyczące analizy technicznej i pomysły handlowe dla pozycji krótkoterminowych, średnioterminowych i długoterminowych:

Przykład wskaźnika Technical Insight Lookup, wyszukiwanie dla spółki Apple, widok z ulepszonej platformy MetaTrader 5 Supreme Edition.

 

Aby ulepszyć platformę tradingową MetaTrader5 do wersji Supreme Edition całkowicie za darmo i uzyskać dostęp do wskaźnika Technical Insight Lookup, kliknij w baner poniżej.

Odkryj ekskluzywną wersję MetaTrader Supreme Edition

Pobierz najpotężniejszy pakiet wtyczek do swojej ulubionej platformy transakcyjnej!

Naucz się jak grać na opcjach

Podczas nauki handlu opcjami istotne jest, aby zrozumieć wszystko, co wpływa na cenę opcji. Opcje są zbywalnymi papierami wartościowymi, co oznacza, że rzadko mamy tutaj do czynienia z rzeczywistym przekazaniem akcji, na które dana opcja została wystawiona. Dla większości traderów opcje to kolejna forma spekulacji na cenie aktywa bazowego. Z tym że wartość opcji nie do końca odzwierciedla ruch swojego aktywa bazowego. Wartość opcji zmniejsza się wraz z upływem czasu - jest to zachowanie, którego nie obserwujemy na akcjach.

Stawiający swoje pierwsze kroki w handlu opcjami traderzy często ponoszą straty, ponieważ zapominają o tym, że na wycenę tego instrumentu wpływają dodatkowe czynniki. Każdy, kto zamierza zabrać się za handel na opcjach, musi zrozumieć na czym polegają wartości statystyczne, nazwane od liter greckiego alfabetu. Są to Delta, Vega, Gamma i Theta. Ich krótką charakterystyką zajmiemy się poniżej:

 • Delta: Jest to wartość mierząca wrażliwość ceny opcji na zmiany w aktywie bazowym, a dokładniej mówiąc, oczekiwana liczba punktów, o jaką zmieni się cena opcji, jeżeli cena aktywa bazowego zmieni się o 1 punkt. Zmiana o jeden punkt ceny aktywa bazowego, nie zawsze będzie równa jednopunktowej zmianie opcji. Wartość delty waha się od 0 do 1 dla opcji call i od 0 do -1 dla opcji put.
 • Vega: Jest to wartość mierząca wrażliwość ceny opcji na zmienność aktywa bazowego. Odpowiada ona wartości, o jaką zmieni się cena opcji, jeżeli zmienność na aktywie bazowym zmieni się o 1%.
 • Gamma: Wartość ta pokazuje, jak zmiany ceny aktywa bazowego wpływają na wartość delta.
 • Theta: Wartość ta mierzy zmianę ceny opcji wraz z upływem czasu. Im bliżej czasu wygaśnięcia znajduje się opcja, tym mniej jest warta. Theta pokazuje, ile teoretycznie wartość opcji traci każdego dnia.

Poza znajomością powyższych wskaźników, należy jeszcze zwrócić uwagę na:

 • Zmienność instrumentu bazowego. Akcje o zwiększonej zmienności mogą pomóc opcji dotrzeć do ceny wykonania. Wpłynie to jednak na omówione wyżej współczynniki greckie, a wraz z tym odpowiednio na cenę opcji oraz jej premię.
 • Czas do wygaśnięcia. Wycena aktywa bazowego i czas pozostający do wygaśnięcia opcji są krytyczne w określeniu zysku i straty oraz ustalenia odpowiedniego zarządzania ryzykiem. Łączą się z tym trzy istotne pojęcia:
 • Opcja w cenie (in the money). Występuje kiedy cena instrumentu bazowego jest większa niż cena wykonania dla opcji call lub mniejsza dla opcji put. Nazywa się opcją w cenie lub w pieniądzu, ponieważ jej wykonanie jest opłacalne.
 • Opcja poza ceną (out of the money). Występuje kiedy cena instrumentu bazowego jest mniejsza niż cena wykonania dla opcji call lub większa dla opcji put. Wykonanie tej opcji przyniesie stratę
 • Opcja po cenie (at the money). Jak można się domyśleć, cena aktywa bazowego jest w tym wypadku zbliżona do ceny wykonania.

Powyższe przykłady dają do zrozumienia, iż należy brać pod uwagę wiele czynników handlując na kontraktach opcyjnych. Dochodzi do tego analiza, mająca na celu znalezienia potencjalnie zyskownej pozycji wraz z poziomami kupna lub sprzedaży i momentu wyjścia z rynku.

Złożoność handlu na opcjach jest jednym z powodów, dla których wielu traderów sięga po inne instrumenty finansowe, np. kontrakty CFD czy po prostu zwykłe akcje. Przyjrzymy się zatem, co odróżnia opcje od innych instrumentów.

Czy handel na opcjach jest lepszy niż handel na akcjach?

Inwestowanie w akcje jest w miarę proste. Trader przeprowadza analizę rynkową, techniczną i fundamentalną, a następnie kupuje wybrane przez siebie akcje za pośrednictwem brokera. Jeżeli cena akcji wzrośnie, to inwestycja okaże się zyskowna. Odpowiednio spadek ceny akcji przyniesie inwestorowi stratę. Ten prosty i dość pasywny sposób inwestowania pieniędzy, przyciąga wiele osób na rynki akcji.

Czy wiesz, że rachunek Invest.MT5 otwiera drogę do ponad 4000 akcji i ETF-ów z 15 największych giełd na świecie? Inne korzyści z otwarcia tego rachunku to:

 • Wymagany minimalny depozyt podczas otwierania rachunku to jedyne 1 euro.
 • Niskie prowizje, zaczynające się od 0,01 dolara na akcję oraz 1 dolar na akcje amerykańskie.
 • Dostęp do darmowych, rzeczywistych danych rynkowych.
 • Inwestuj w akcje i ETF-y z 15 największych giełd świata.
 • Możliwość otrzymywania dywidend z rynku akcji.
 • Wiele, wiele więcej!

Kliknij poniższy baner i zacznij handlować już teraz:

Inwestuj w najbardziej popularne instrumenty finansowe

Tysiące akcji i ETF-ów w zasięgu ręki

Czynnik, który daje dodatkowe korzyści opcjom względem akcji, to możliwość kupienia opcji put i czerpanie potencjalnych zysków podczas spadków na giełdzie. Warto wspomnieć, że kontrakty CFD również oferują taką możliwość, a są prostsze w handlu niż opcje. Porównajmy zatem opcje z kontraktami CFD.

Czym handel opcjami różni się od handlu kontraktami CFD.

Podobnie jak opcja, kontrakt CFD jest derywatem, pozwalającym spekulować na rynkach zarówno jeżeli chodzi o wzrosty, jak i o spadki. Kontrakt CFD dotyczy dwóch stron, kupującego i sprzedającego. Rozliczenie polega na tym, że sprzedający zapłaci kupującemu różnicę pomiędzy obecną wartością danego instrumentu, a wartością w momencie wygasania kontraktu.

Często sprzedającym kontrakt jest broker. Trader, który kupił kontrakt CFD, płaci różnicę pomiędzy ceną otwarcia i zamknięcia odpowiadającemu kontraktowi rynkowi. W odróżnieniu od opcji, gdzie ruch na aktywie bazowym nie zawsze odpowiada takiemu samemu ruchowi na opcji, kontrakty CFD dość wiernie odzwierciedlają aktywa bazowe. Oto kilka kluczowych różnić między opcjami i kontraktami CFD:

Handel na opcjach

Handel na kontraktach CFD

Data wygaśnięcia – po tym, jak opcja wygaśnie tracisz możliwość dalszego zarabiania, nawet jeżeli rynek będzie poruszał się w przychylnym dla ciebie kierunku

Z reguły brak daty wygaśnięcia

Nie wszystkie akcje czy inne instrumenty są dostępne w handlu na opcjach

Traderzy mogą handlować na ponad 4000 instrumentach 

Osoby wystawiające opcje są narażone na nieograniczone straty

Traderzy mogą zabezpieczyć się przed stratami stop losem 

Wycena opcji łączy się z czasem, wraz z upływem czasu wartość opcji spada

Czas nie ma żadnego znaczenia w handlu na kontraktach CFD

Handlując na opcjach należy dysponować minimalnym depozytem w wysokości 25 000 dolarów

Możliwość otwarcia rachunku CFD od 200 dolarów


Kontrakty CFD charakteryzują się dodatkowo:

 • Handel zarówno na spadki, jak i na wzrosty
 • Możliwość trzymania pozycji bez ograniczeń czasowych: Na kontraktach CFD można przetrzymywać pozycję dni, tygodnie, a nawet miesiące.
 • Zaawansowane narzędzia do zarządzania ryzykiem: Możliwość ustawiania poziomów stop-loss i take profit.
 • Dostęp do niezliczonej liczby instrumentów - kontrakty CFD na: pary walutowe rynku forex, indeksy, towary, obligacje, ETF-y, waluty cyfrowe czy akcje.

Jak zacząć handlować na rynku kontraktów CFD

Już teraz posiadasz pewną wiedzę na temat plusów i minusów handlu na opcjach, a także rozumiesz, czym taki handel różni się od zajmowania pozycji na kontraktach CFD czy akcjach. Jak zatem zacząć handlować? Wystarczy kilka prostych kroków:

Krok 1: Platforma do tradingu

Wybór odpowiedniej platformy do handlu to jedna z pierwszych rzeczy, jakie powinien uczynić trader. Znalezienie platformy do handlu na opcjach ze wszystkimi instrumentami finansowymi pożądanymi przez tradera to naprawdę trudne zadanie. Nawet jeżeli uda się wyszukać potencjalnie atrakcyjną platformę, trzeba też zwrócić uwagę na jej stabilność, łatwość użytkowania czy dostępność.

Z kontraktami CFD sprawa wygląda nieco prościej. Właściwie wszystkie dostępne instrumenty można znaleźć na najbardziej popularnych na świecie platformach - MetaTrader 4, MetaTrader 5, MetaTrader Supreme Edition (ekskluzywna wersja dostępna wyłącznie w Admirals) czy MetaTrader WebTrader.

W odróżnieniu od różnych niszowych platform do handlu na opcjach, MetaTrader jest zawsze oczywistym wyborem dla wszystkich zainteresowanych na handlu kontraktami CFD. Co przekłada się na mnogość opcji, możliwości wsparcia użytkowników i dostępnych dodatków dla indywidualnych traderów.

Krok 2: Wybór odpowiedniej strategii

CFD oferują jasne zasady, jeżeli chodzi o spekulowanie na rynkach. Można się jednak pogubić w liczbie dostępnych instrumentów finansowych, niektóre są nawet aktywne 24 godziny na dobę. Jak zatem zacząć efektywnie handlować? Należy przestrzegać obranej strategii, mogącej polegać na m.in.:

 • Rutynie: W jakich godzinach chcesz handlować?
 • Stylu: Jaki handel jest dla ciebie odpowiedni? Daytrading, scalping, swing trading, a może trzymanie pozycji długoterminowo?
 • Wyborze rynków: Na jakich rynkach będziesz działać? Akcje, Forex, towary, indeksy, waluty cyfrowe?
 • Strategii: Na jakiej podstawie będziesz kupował/sprzedawał, kiedy zamkniesz pozycję, jakie poziomy zysku/straty będą dla ciebie akceptowalne?

Dlaczego warto inwestować w Admirals?

 • Handel w pełni regulowanej firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej - podleganie regulacjom m.in. brytyjskiej Komisji Nadzoru Finansowego.
 • Dostęp do najbardziej popularnej i najszybszej platformy tradingowej – MetaTrader. Platforma występuje w wersjach na: Mac, Pc, Web, iOS czy Android.
 • Zupełnie darmowy dostęp do zaawansowanej wersji MetaTrader Supreme Edition, która dostarczy ci wiele pomysłów handlowych na tysiącach instrumentów.
 • Otwórz rachunek Invest.MT5 - wymagany depozyt początkowy to jedynie 1 euro i uzyskaj dostęp do 15 największych rynków akcji i ETF-ów na świecie. Prowizje od 0,01 dolara za transakcję na akcji i tylko 1 dolar na akcjach amerykańskich!
 • Otwórz rachunek Trade.MT4 lub Trade.MT5, aby handlować na kontraktach CFD

Chcesz się przekonać o korzyściach handlu z Admirals? Możesz otworzyć DARMOWY rachunek demo i wszystko przetestować samemu. Rachunek demo nie naraża cię na utratę pieniędzy i pozwala sprawdzić swoją strategię przed zainwestowaniem prawdziwych środków.

Kliknij baner poniżej i zacznij testować swoją strategię już teraz!

Wolny od ryzyka rachunek demo

Zarejestruj się na bezpłatnym rachunku demo i testuj swoje strategie inwestycyjne

O Admirals

Admirals to wielkokrotnie nagradzany, regulowany globalnie broker Forex i CFD, mający w swojej ofercie ponad 8000 instrumentów finansowych oraz najpopularniejsze na świecie platformy handlowe: MetaTrader 4 i MetaTrader 5. Zacznij handlować już teraz!

INFORMACJE O MATERIAŁACH ANALITYCZNYCH:

Podane dane dostarczają dodatkowych informacji dotyczących wszystkich analiz, szacunków, prognoz, spekulacji, przewidywań, przeglądów rynku, prognoz tygodniowych lub innych podobnych ocen lub informacji (zwanych dalej "Analizą") publikowanych na stronie internetowej Admirals. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie:

1. Jest to komunikat marketingowy. Treści publikowane są wyłącznie w celach informacyjnych i w żaden sposób nie mogą być interpretowane jako doradztwa lub rekomendacji inwestycyjnej. Nie została ona przygotowana zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlega żadnemu zakazowi zajmowania się rozpowszechnianiem badań inwestycyjnych.

2. Każda decyzja inwestycyjna jest podejmowana indywidualnie przez każdego klienta, natomiast Admirals nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z takiej decyzji, niezależnie od tego, czy została podjęta w oparciu się o Analizę, czy też nie.

3. W celu ochrony interesów naszych klientów i obiektywności Analizy, Admirals ustanowił odpowiednie wewnętrzne procedury zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi.

4. Analiza jest przygotowywana przez niezależnego analityka Jitanchandra Solanki - niezależny współtwórca (zwanego dalej "Autorem") na podstawie osobistych szacunków.

5. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić, że wszystkie źródła Analizy są wiarygodne oraz że wszystkie informacje są prezentowane w możliwe najbardziej zrozumiały, terminowy, precyzyjny i kompletny sposób, Admirals nie gwarantuje dokładności ani kompletności jakichkolwiek informacji zawartych w Analizie. Przedstawione dane liczbowe odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, które nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wskaźników.

6. Jakikolwiek rodzaj wcześniejszego lub modelowego wykonania instrumentów finansowych wskazanych w Publikacji nie powinien być interpretowany jako wyraźna lub domniemana obietnica, gwarancja lub implikacja przez Admirals dla jakichkolwiek przyszłych wyników. Wartość instrumentu finansowego może zarówno wzrastać, jak i maleć, przy czym nie gwarantuje się zachowania wartości aktywów.

7. Instrumenty pochodne (w tym kontrakty CFD) mają charakter spekulacyjny i mogą prowadzić do strat lub zysków. Zanim zaczniesz handlować, powinieneś upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

NAJPOPULARNIEJSZE ARTYKUŁY
Jak rozpocząć handel na rynkach?
Rynki finansowe są teraz bardziej dostępne niż kiedykolwiek wcześniej. Coraz więcej osób uczy się, jak handlować z domu. Aby rozpocząć, wystarczy połączenie z Internetem i rachunek u brokera. Oczywiście osiągnięcie dobrych wyników wymaga czasu, wiedzy, odpowiedniej edukacji i cierpliwości. Jeśli jes...
Czym jest trading na indeksach giełdowych?
Czy wiesz, że możesz handlować online najbardziej popularnymi indeksami na świecie? Dow Jones, S&P500, GERMANY40 (dawniej GERMANY30), FTSE100 oraz wiele innych mogą być kupowane i sprzedawane w ramach transakcji intraday, w ramach swing trading oraz strategii długoterminowych.Ten artykuł omówi c...
Jak handlować ropą naftową?
Dzięki rozwojowi technologii przez ostatnie 100 lat świat przeszedł od wykorzystywania węgla do ropy naftowej jako głównego źródła energii. Ropa jest również używana w wielu produktach, m.in. w benzynie, tworzywach sztucznych oraz lekach. W związku z jej wszechstronnością, towar ten cieszy się wysok...
Więcej