Profesjonalne Warunki Handlu

Procedura
Detaliczne Warunki

Jeśli chcesz skorzystać z dodatkowej ochrony oferowanej klientom detalicznym, zarejestruj się w Dashboard i po prostu pomiń w formularzu otwarcia rachunku krok aplikowania o profesjonalne warunki.

Profesjonalne Warunki

Jeśli kwalifikujesz się do kategorii klienta profesjonalnego, zarejestruj się w Dashboard i wypełnij formularz aplikacji o profesjonalne warunki przy otwieraniu rachunku.

Obecni Klienci

Jeśli posiadasz już u nas rachunek i kwalifikujesz się do kategorii klienta profesjonalnego, prosimy o wypełnienie formularza dostępnego w Dashboard w zakładce "Profesjonalne Warunki".

Pytania i Odpowiedzi

Rachunki detaliczne mają ograniczoną dźwignię finansową ze względu na analizy przeprowadzone przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA), według których większość transakcji inwestorów jest nierentowna, a wyższa dźwignia zwiększa zarówno korzyści, jak i ryzyko.

Klienci detaliczni nie otrzymują żadnych rabatów, cash-back`ów i innych premii, ponieważ korzyści te zachęcają do handlu, podczas gdy ESMA zauważa, że handel na rynkach finansowych jest wysoce ryzykowną działalnością i może nie być odpowiedni dla wszystkich.

Podczas handlu z depozytem zabezpieczającym istnieje możliwość, że saldo (lub wartość) rachunku stanie się ujemne, jeśli rynek (rynki), na którym (których) posiadasz pozycję, gwałtownie się załamie.

Detaliczne warunki zapewniają pełną ochronę przez ujemnymi saldami, a profesjonalne warunki mają limit 50 000 EUR na pokrycie ujemnych sald, zgodnie z naszą Polityką.

Według statystyk Admirals Group, średnia rekompensata ujemnych sald dokonana w 2017 wyniosła 89 EUR.