Detaliczne i Profesjonalne Warunki

Poznaj kluczowe korzyści oraz utracone możliwości w przypadku detalicznych oraz profesjonalnych warunków handlu.

Detaliczne Warunki Handlu

Korzyści

Pełna ochrona przed ujemnym saldem

Jako klient detaliczny, otrzymujesz bezwarunkową rekompensatę wszelkich deficytów na rachunku wynikających z Twojego handlu.

Silniejsza ochrona regulacyjna

Jako klient detaliczny, możesz korzystać ze wszystkich środków ochrony prawnej przyznanych klientom detalicznym.

Wady

Zwiększone wymogi depozytów zabezpieczających (zmniejszona dźwignia finansowa)

Jako klient detaliczny, masz obowiązek regulacyjny, aby handlować z nawet 25-krotnie wyższymi wymogami depozytu zabezpieczającego niż w przypadku klientów profesjonalnych, z maksymalą dźwignią finansową 1:30 dla par walutowych i 1:20 dla indeksów CFD.

Brak dostępu do programów bonusowych

Jako klient detaliczny, masz ograniczenia prawne dotyczące otrzymywania jakichkolwiek premii transakcyjnych, takich jak cash-back, rabaty lub zniżki.

Profesjonalne Warunki Handlu

Korzyści

Zmniejszone wymogi depozytów zabezpieczających (zwiększona dźwignia finansowa)

Jako klient profesjonalny, możesz handlować nawet z 25-krotnie niższymi wymogami depozytu zabezpieczającego niż w przypadku klientów detalicznych, z maksymalną dźwignią finansową 1:500 dla par walutowych, indeksów CFD i towarów CFD.

Pełny dostęp do programów bonusowych

Jako klient profesjonalny, masz pełny dostęp do wszystkich istniejących i przyszłych programów bonusowych.

Wady

Ograniczona ochrona przed ujemnym saldem

Jako klient profesjonalny, otrzymujesz rekompensatę deficytów na rachunku w maksymalnej wysokości 50 000 EUR, zgodnie z naszą Polityką.

Ograniczone możliwości rozstrzygania sporów za pośrednictwem organów regulacyjnych

Jako klient profesjonalny, możesz rozstrzygać spory za pośrednictwem organów regulacyjnych, jeżeli jesteś traderem indywidualnym (`Konsumentem`) i nie masz tego prawa, jeżeli prowadzisz działalność tradingową w imieniu osoby prawnej.

Informacja o ryzyku: Rynki Forex i CFD charakteryzują się wysokim poziomem ryzyka, a straty mogą przewyższyć depozyt początkowy. Admirals rekomenduje zasięgnąć porady u niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz ryzyko związane z rynkiem Forex, kontraktami CFD, depozytem zabezpieczającym i dźwignią finansową. Ponadto, prosimy o zapoznanie się z naszymi Dokumentami zawierającymi Kluczowe Informacje w celu zrozumienia charakteru oferowanych przez nas produktów inwestycyjnych oraz ryzyka, kosztów, potencjalnych zysków i strat z nimi związanych.

Wymogi Depozytu Zabezpieczającego dla Najpopularniejszych Instrumentów

Profesjonalne wymogi depozytu zabezpieczającego dla 1 lota (dźwignia finansowa do 1:500)
Detaliczne wymogi depozytu zabezpieczającego dla 1 lota (dźwignia finansowa do 1:30)
EURUSD
200€
3333,33€
ZŁOTO CFD
260$
6500$
Cena Gold: 1300 USD
Niemiecki DAX40
23€
575€
Cena DAX40: 11500 EUR
WTI CFD
14$
700$
Cena futures WTI: 70 USD
Procedura
Detaliczne Warunki

Jeśli chcesz skorzystać z dodatkowej ochrony oferowanej klientom detalicznym, zarejestruj się w Gabinecie Inwestora i po prostu pomiń w formularzu otwarcia rachunku krok aplikowania o profesjonalne warunki.

Profesjonalne Warunki

Jeśli kwalifikujesz się do kategorii klienta profesjonalnego, zarejestruj się w Gabinecie Inwestora i wypełnij formularz aplikacji o profesjonalne warunki przy otwieraniu rachunku.

Obecni Klienci

Jeśli posiadasz już u nas rachunek i kwalifikujesz się do kategorii klienta profesjonalnego, prosimy o wypełnienie formularza dostępnego w Gabinecie Inwestora w zakładce "Profesjonalne Warunki".

Pytania i Odpowiedzi

Rachunki detaliczne mają ograniczoną dźwignię finansową ze względu na analizy przeprowadzone przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA), według których większość transakcji inwestorów jest nierentowna, a wyższa dźwignia zwiększa zarówno korzyści, jak i ryzyko.

Klienci detaliczni nie otrzymują żadnych rabatów, cash-back`ów i innych premii, ponieważ korzyści te zachęcają do handlu, podczas gdy ESMA zauważa, że handel na rynkach finansowych jest wysoce ryzykowną działalnością i może nie być odpowiedni dla wszystkich.

When trading on margin,there is the possibility that the balance (or value) of your account can go negative,if the market(s) in which you have a position gaps abruptly.

Detaliczne warunki zapewniają pełną ochronę przez ujemnymi saldami, a profesjonalne warunki mają limit 50 000 EUR na pokrycie ujemnych sald, zgodnie z naszą Polityką.

Według statystyk Admirals Group, średnia rekompensata ujemnych sald dokonana w 2017 wyniosła 89 EUR.