Czym są rynki kapitałowe?

Roberto Rivero

Można powiedzieć, że termin rynek kapitałowy określa miejsce, w którym różni uczestnicy spotykają się, aby wymienić między sobą instrumenty finansowe. W niniejszym artykule udzielmy odpowiedzi na pytanie, czym są rynki kapitałowe, przedstawimy różne rodzaje rynków i nie tylko!

Czym są rynki kapitałowe?

Rynki kapitałowe są miejscem, w którym oszczędności i inwestycje są wymieniane pomiędzy posiadającymi kapitał do inwestowania, a tymi, którzy tego kapitału w danej chwili potrzebują.

Pisząc o tych, którzy kapitał mają, mamy na myśli inwestorów, zarówno detalicznych, jak i instytucjonalnych. Z kolei strona potrzebująca kapitału to wszelkiego rodzaju biznesy, rządy i ludzie. 

W zamian za swój kapitał, inwestorzy otrzymują papiery wartościowe, najbardziej powszechnymi z nich są akcje i obligacje.

Dlaczego rynki są istotne?

Rynki kapitałowe odgrywają dwie bardzo ważne role w gospodarce:

 1. Pozwalają firmą i rządom otrzymać dostęp do pieniędzy bardziej skutecznie, dzięki czemu mogą się szybciej rozwinąć i realizować swoje plany; oraz
 2. Dają możliwość ludziom i instytucjom do inwestowania oszczędności

Gospodarki nie mające dostępu do rynków kapitałowych rosną znacznie wolniej i są mniej atrakcyjne inwestycyjnie.

Czym są akcje i obligacje?

Akcje to jednostki uczestnictwa w prywatnej lub publicznej spółce. Akcje prywatnych firm znajdują się na początku w posiadaniu założycieli lub partnerów danej spółki. W momencie, kiedy firma się rozrasta, może ona podjąć decyzję o podniesieniu kapitału poprzez publiczną sprzedaż akcji.

Obligacje to instrumenty finansowe dający określony dochód, reprezentujący pożyczkę udzieloną przez inwestora dla określonego podmiotu, z reguły firmy lub rządu. Obligacje są emitowane w połączeniu ze zobowiązaniem wypłacania konkretnych płatności i czasem zapadalności, przed którym cała kwota musi zostać spłacona. Nie spełnienie któregoś z powyższych warunków oznacza, że emitentowi grozi niewypłacalność. 

Pomimo różnicy w konstrukcji, zarówno akcje, jak i obligacje spełniają to samo zadanie. Obydwa instrumenty powstają, aby zebrać kapitał. Ale po co? W teorii powodów może być bardzo wiele. Kapitał może zostać użyty przez firmy do rozwoju biznesu, wsparcia finansowego konkretnego projektu, czy kupna nowych aktywów.

Rząd może z kolei wyemitować obligacje, aby zdobyć fundusze na daną infrastrukturę, projekty dotyczące państwa czy spłatę długów.

Rynek pierwotny a rynek wtórny

Rynki kapitałowe składają się z dwóch typów rynków: pierwotnego i wtórnego.

Na rynku pierwotnym inwestor kupuje aktywa finansowe bezpośrednio od emitenta podczas tzw. oferty pierwotnej. 

Na przykład, kiedy spółka debiutuje na giełdzie, z reguły mamy do czynienia z pierwszą ofertą publiczną (ang. IPO – Initial Public Offering), podczas której nowe akcje, po wcześniej ustalonej cenie, są przeważnie sprzedawane inwestorom instytucjonalnym. 

Po debiucie firma może wyemitować więcej akcji w kolejnych rundach, muszą jednak zostać spełnione pewne warunki.

W obydwu przypadkach, skoro nowe akcje są kupowane bezpośrednio od spółki emitującej je, transakcje należą do rynku pierwotnego. 

Na rynku wtórnym istniejące już aktywa podlegają handlowi pomiędzy różnymi inwestorami. Na przykład obecni posiadacze akcji mogą je sprzedać innym osobom, wyrażającym chęć ich posiadania. Spółka emitująca akcje nie ma już wpływu na obrót akcjami na rynku wtórnym.

Giełdy papierów wartościowych, takie jak Londyńska Giełda Papierów Wartościowych, zazwyczaj zapewniają infrastrukturę dla pierwotnego i wtórnego rynku kapitałowego.

Co łączy rynek pierwotny i wtórny

 1. Jak można wywnioskować, wszystkie instrumenty na rynku wtórnym przeszły kiedyś przez rynek pierwotny.
 2. Istniejący płynny rynek wtórny daje inwestorom pewność, że w razie potrzeby uda im się zbyć papiery wartościowe zakupione na rynku pierwotnym.
 3. Jeżeli firma jest już notowana na giełdzie, ale chce wyemitować więcej akcji, cena nowych akcji będzie uzależniona od ceny istniejących już akcji na rynku wtórnym. 

Kim są główni gracze rynkowi?

Zapoznaliśmy się już nieco z rynkami, a teraz przyjrzymy się głównym graczom, mającym wpływ na zachowanie instrumentów na tych rynkach.

Uczestnicy rynku pierwotnego

1) Emitenci

Warto zacząć od wspomnianych wcześniej emitentów papierów wartościowych, chcących pozyskać kapitał od inwestorów. Są to firmy (wprowadzają do obiegu swoje akcje lub obligacje) lub rządy (obligacje).

2) Inwestorzy indywidualni

Inwestorzy indywidualni lub detaliczni mogą pozyskiwać czasem nowe akcje i obligacje z rynku pierwotnego za pośrednictwem brokera.

Jeżeli chodzi o obligacje rządowe, proces kupowania jest różny w zależności od danego kraju. W Wielkiej Brytanii, Debt Management Office (DMO) sprzedaje obligacje (gilts) na aukcji. Inwestorzy indywidualni, chcący zakupić gilts, mogą to zrobić poprzez Gilt-Edged Market Maker (GEMM). 

Z kolei w USA każdy obywatel może zarejestrować się w Departamencie Skarbu i kupić obligacje bezpośrednio na aukcji.

3) Instytucje finansowe

Inwestorzy instytucjonalni składają się z funduszy inwestycyjnych i innych dużych inwestorów, zapewniających kapitał w zamian za papiery wartościowe. W przypadku IPO, co prawda indywidualni inwestorzy mogą czasem pozyskać część akcji przed debiutem na giełdzie, ale zdecydowana większość akcji trafia zazwyczaj w ręce dużych inwestorów, zwłaszcza tych, którzy pomagają danej firmie wejść na giełdę.

4) Banki inwestycyjne

Banki inwestycyjne często pełnią rolę pośrednika pomiędzy emitentami i instytucjami. Dopasowują one inwestorów instytucjonalnych do emitentów, biorąc pod uwagę ryzyko vs zyski, rodzaj inwestycji i inne czynniki.

5) Publiczne biura rachunkowe

Pełnią one rolę doradczą i rozliczeniową dla emitentów na rynku pierwotnym. 

6) Regulatorzy

Regulatorzy nadzorujący rynki są niezwykle ważni. Chronią oni inwestorów i dbają o przestrzeganie przepisów i regulacji, aby rynek odpowiednio spełniał swoją funkcję. W przypadku rynku pierwotnego jest to dbanie o to, aby nowe papiery wartościowe były odpowiednie dla zewnętrznych inwestorów, a emitent dopełnił wszystkich formalności dotyczących przekazywania rzetelnych informacji na temat swojej działalności.

Uczestnicy rynku wtórnego

1) Inwestorzy: Kupujący i sprzedający

Rynki wtórne są o wiele łatwiej dostępne dla większości inwestorów. Kupujący i sprzedający mogą wymieniać się papierami wartościowymi za pośrednictwem brokera na giełdach. 

2) Banki inwestycyjne

Banki inwestycyjne poza ważną rolą, jaką pełnią na rynku pierwotnym, na rynku wtórnym są również istotne. Dokonują oceny emitentów i ich papierów wartościowych, pomagając uczestnikom rynku podejmować decyzje inwestycyjne, przeprowadzają one także transakcje, działając w imieniu swoich klientów.

3) Regulatorzy

Instytucje nadzorujące są bardzo istotne także na rynkach wtórnych. Dbają o to, aby emitenci nadal przekazywali prawdziwe i odpowiednie informacje dotyczące swojej działalności. Obserwują także uczestników rynku i wykrywają sztuczne ruchy rynkowe, mające na celu nienaturalnie obniżyć lub podnieść kurs; innymi słowy, walczą z manipulacjami rynkowymi.

Czy mogę rozpocząć handel na rynkach kapitałowych z Admirals?

Oczywiście! Rachunek Invest.MT5 otwiera drogę do ponad 4600 akcji i 200 ETF-ów z 15 największych giełd na świecie!

Aby kupić akcje w Admirals należy:

 1. Otworzyć rachunek Invest.MT5
 2. Pobrać platformę handlową MetaTrader 5
 3. Na platformie MetaTrader wyszukać interesujące nas spółki w oknie „Rynek” (Ctrl +M)
 4. Po wybraniu akcji, kliknąć prawym przyciskiem ich symbol i otworzyć wykres.
 5. Wybrać „Nowe Zlecenie”, aby kupić nowe lub sprzedać posiadane już przez nas akcje.

Źródło Admirals MetaTrader 5, dzienny wykres Apple Inc. od 1 marca 2021 roku do 30 września 2021 roku. Utworzono 30 września 2021 roku. Wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości.

Dlaczego warto handlować z Admirals:

 • Zacznij handlować w firmie, która podlega regulatorom na całym świecie, w tym brytyjskiemu organowi regulacyjnemu Financial Conduct Authority (FCA).
 • Uzyskaj dostęp do wielu klas aktywów, kontraktów CFD na ponad 4000 akcji, ETF-ów, indeksów, towarów, walut i wiele więcej!
 • Stworzyliśmy wyjątkowy dodatek Supreme Edition do MetaTrader 5 i MetaTrader 4, posiadający niezwykle przydatny wskaźnik Technical Insight Lookup.
 • Możesz wybrać rachunek Inves.MT5 i inwestować w akcje i ETF-y z 15 największych giełd świata.
 • Lub Trade.MT5, aby handlować na kontraktach CFD i zarabiać na spadkach lub wzrostach na wielu klasach aktywów! 

Aby otworzyć rachunek i rozpocząć swoją przygodę z tradingiem kliknij poniższy baner!

Handluj na rynku Forex i CFD

Dostęp do 40 kontraktów CFD na pary walutowe

O Admirals

Admirals to broker o globalnym zasięgu, który jest regulowany i licencjonowany przez różne organy na całym świecie. Umożliwia handel na ponad 8 000 instrumentów finansowych, takich jak Forex i CFD na akcje, indeksy, obligacje, towary, ETF i kryptowaluty. Zapewnia możliwość inwestowania w akcje i fundusze ETF. Dzięki Admirals możesz bezpłatnie korzystać z najbardziej innowacyjnych platform handlowych, takich jak MetaTrader 4 i MetaTrader 5, a także ekskluzywnej wtyczki MetaTrader Supreme Edition. Rozpocznij handel już dziś!

Inne artykuły, które mogą Cię również zainteresować:

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

NAJPOPULARNIEJSZE ARTYKUŁY
Poznaj wykres świecowy i zacznij prognozować przyszłe wahania cen
Japońskie wykresy świecowe oferują traderom więcej informacji niż tradycyjne wykresy słupkowe. Dostarczają one różnych wskazówek wizualnych, ułatwiających zrozumienie trendów cenowych. Pozwalają również traderom wyraźniej dostrzec formacje na rynku Forex i nie tylko.W tym artykule postaramy się zgłę...
Kim jest trader?
Stereotypowo słowo „trader" przywodzi na myśl ludzi stojących w budynku giełdy, machających papierami i przekrzykujących się nawzajem. Zawód ten nie jest tak naprawdę łatwy do zrozumienia, a dzięki rozwojowi internetu przeszedł niesamowitą ewolucję.Kim właściwie jest trader? Czas to wyjaśnić - prost...
Jak zostać traderem Forex?
Handel na rynku Forex oferuje inwestorom wiele możliwości, niesie jednak również ze sobą spore ryzyko.Wiele osób nie odnosi sukcesów i nie osiąga dobrych wyników na światowym rynku walutowym. Według statystyk o wiele większy odsetek inwestorów na rynku Forex traci więcej pieniędzy niż zarabia.Nauka...
Więcej