Poznaj Smart Money na rynkach finansowych

Admirals

Rynki finansowe składają się z setek tysięcy uczestników. Jednak tylko garstka z nich ma wpływ na to, co się na nim dzieje. Praktycznie 80% obrotu na rynku walutowym jest generowana przez inwestorów instytucjonalnych. Podobne statystyki można spotkać na innych rynkach, chociażby rynku akcji, na którym również większość wolumenu jest generowana przez duże instytucje.

Ta niewielka grupa, pod kątem liczebności, a nie kapitału, potrafi poruszać rynkiem niezależnie od informacji. Media wykorzystują do akumulacji bądź dystrybucji papierów wartościowych oraz manipulują rynkiem. Inwestorzy ci określani są mianem Smart Money.

W tym artykule zamierzamy wyjaśnić, w jaki sposób można sprawdzić, co robią Ci wielcy gracze, czyli jak śledzić Smart money i wykorzystać ich działania.

Smart money to kapitał, który jest kontrolowany przez inwestorów instytucjonalnych, banki centralne, podmioty rynkowe, fundusze oraz innych profesjonalistów posiadających ogromną wiedzę z zakresu finansów. To właśnie oni mają największy wpływ na rynki finansowe, dlatego smart money zawsze zajmuje pierwsze miejsce.

Smart money odnosi się do największych i najmądrzejszych graczy w grze. Mogą oni wykrywać trendy dużo szybciej niż pozostali i handlować zasadniczo wbrew ogólnym nastrojom rynkowym.

Kto tak naprawdę jest smart money?

Nie jest łatwo stwierdzić, kim dokładnie są smart money. Od razu nasuwa się myśl, że są to banki inwestycyjne, fundusze inwestycyjne, hedgingowe, banki centralne. Jednak nie brak opinii, że nawet fundusze inwestycyjne stają się często mięsem armatnim dla tak zwanych smart money. Wcale nie chodzi o teorie spiskowe, w których staramy się udowodnić istnienie małej grupy osób trzymającej ster nad rynkami.

Fundusze inwestycyjne są mocno skrępowane przepisami. Trudno im odwracać pozycję, czy grać na krótko. Co innego duzi gracze posiadający ogromny kapitał, bądź fundusze hedgingowe, których swoboda działania jest znacznie większa. Istotniejszą kwestią od nazwania po imieniu smart money jest ich wykrycie na rynku, albo próba zdemaskowania ich zamiarów. W co gra smart money? Dowiemy się w dalszej części artykułu.

Co to jest smart money trading?

Smart money trading odnosi się do stosowania strategii handlowych wykorzystywanych przez graczy instytucjonalnych, które są dostosowane do koncepcji Smart Money.

Smart money trading jest atrakcyjniejszy niż jakakolwiek strategia handlu detalicznego na wielu poziomach. Nie oznacza to, że strategie handlu detalicznego w ogóle nie są skuteczne. Po prostu Forex instytucjonalny jest potężniejszy i bardziej dokładny niż cokolwiek innego, co oferuje rynek detaliczny.

Smart money ma oczywiście większy dostęp do wiedzy i zasobów niż traderzy detaliczni. Śledzenie transakcji dokonywanych przez smart money da ci prawdziwą narrację i przede wszystkim to, czego możesz spodziewać się po notowaniach na rynku.

Chcesz przybliżyć sobie praktykę smart money trading? Zacznij od pobrania bezpłatnie podstawowego narzędzia, czyli zaawansowanej platformy transakcyjnej MetaTrader 5, która pozwala na handel na wielu rynkach - zarówno na rachunku demo, jak i rachunku real.

Wielozadaniowa
platforma nr 1


Smart money i kluczowe fazy rynku

Już Charles Dow amerykański dziennikarz i założyciel czasopisma The Wall Street Journal zauważył kluczowe fazy rynku. Określił je jako akumulacja, ruch zgodnie z trendem, dystrybucja.

➲ Faza akumulacji

W fazie akumulacji aktywność inwestorów jest niska, choć złe informacje napływające na rynek są już zdyskontowane. Większość boi się nawet pomyśleć o giełdzie mając w pamięci ostatnie spadki oraz fakt, że straciło oszczędności. W tej fazie doświadczeni inwestorzy skupują akcje od spanikowanego tłumu. Po jakimś czasie spadki wyhamowują i wszyscy patrzą z niedowierzaniem na postępującą zwyżkę

➲ Faza ruchu zgodnie z trendem

Kontynuacja trendu. W tej fazie ruch jest już widoczny większemu gronu inwestorów, którzy dokonują zakupów na podstawie przeprowadzonych analiz oraz zwabionych na rynek pozytywnymi wiadomościami gospodarczymi, a ceny podlegają licznym korektom.

➲ Faza dystrybucji

W fazie dystrybucji optymistycznym danym publikowanym w mediach towarzyszy masowy udział inwestorów, doświadczeni inwestorzy zaczynają sprzedawać akcje i realizować wysokie zyski. Smart money muszą komuś sprzedać swoje akcje, które zostały zakupione w akumulacji, stąd powtarzane w mediach dobre informacje o rynku akcji. Jeżeli słyszysz, że praktycznie wszyscy zaczynają interesować się giełdą, pan taksówkarz, pani w sklepie spożywczym, oznacza to jedno, czas sprzedać wszystkie akcje. Po pewnym czasie tłum jest sfrustrowany brakiem wzrostów, a ceny osiągają swoje szczyty i zaczynają spadać.

Spadek cen następuje, gdy smart money pozbędzie się większość akcji zakupionych w fazie akumulacji. Cena gwałtownie spada, spread dramatycznie się rozszerza. Pojawia się panika wśród inwestorów. Wolumen rośnie podczas spadków, a spada podczas wzrostowych korekt. Bessa może trwać miesiącami, ale zazwyczaj jest krótsza dwukrotnie od trwającej wcześniej hossy.

Obejrzyj materiał wideo i dowiedz się więcej o podstawach metody Smart Money Concept. Ten świetny materiał dla początkujących adeptów rynku prezentuje, jak analizować wykresy, aby znaleźć punkt zmiany ruchu wybranego aktywa.

 

Wolumen, kluczem do rozpoznania smart money

Smart money można zauważyć na rynku dzięki informacji o wolumenie, który widoczny jest u dołu wykresu. Wolumen dostarcza nam cennych informacji, gdzie lokowany jest kapitał największych graczy. Słynną metodą analizy wolumenu jest Volume Spread Analysis.

VSA to metodologia analizująca wielowymiarowo rynek pod kątem ceny, zakresu oraz wolumenu. VSA opiera się na pionierskich pracach Richarda D. Wyckoff'a, słynnego gracza giełdowego z lat 20. XX wieku. Oparł on swoje decyzje inwestycyjne o występujący popyt oraz podaż generowany przez profesjonalnych uczestników - smart money. W każdej biznesie, w który jest zaangażowany kapitał i liczy się na zyski, tylko profesjonaliści przetrwają. Lekarze specjalizują się w konkretnych medycznych specjalizacjach. Rynki finansowe nie różnią się w tym względzie niczym.

Na rynkach finansowych można spotkać specjalistów w handlu akcjami, obligacjami, kontraktami futures, walutami etc. Aktywność tych profesjonalistów, a co ważniejsze, ich prawdziwe intencje, są wyraźnie widoczne na wykresie cenowym, jeśli trader wie jak je odczytać. Wolumen jest głównym wskaźnikiem dla profesjonalnych graczy.

✔️ Volume Spread Analysis stara się ustalić przyczyny zmian cen i na ich podstawie przewidzieć przyszły kierunek zmian. Owe przyczyny to po prostu brak równowagi pomiędzy popytem i podażą na rynku, który jest kreowany przez aktywność profesjonalnych podmiotów. Należy skupić się na badaniu reakcji tych specjalistów, tworzących ruchy cen, co pozwoli zrozumieć przyszłe zmiany.

✔️ VSA patrzy na wzajemne powiązania między trzema zmiennymi na wykresie cenowym w celu ustalenia, kto ma przewagę na rynku popyt lub podaż oraz prawdopodobnego kierunku ceny w najbliższym czasie. Zmienne te to wysokość wolumenu na konkretnej świecy (słupku - bar), spread na tej świecy (nie mylić z spreadem oznaczającym różnicę między ceną BID a ASK) oraz cena zamknięcia owej świecy.

Czy VSA działa na wszystkich rynkach, aby odkryć smart money?

VSA skupia się na cenie oraz wolumenie starając się odnaleźć aktywność profesjonalnych graczy. Jeżeli rynek oferuje wiarygodne dane na temat ceny oraz wolumenu oraz działają na nim grupy profesjonalnych inwestorów, to z pewnością metoda VSA ma zastosowanie. Praktycznie wszystkie rynki finansowe, rynek akcji, obligacji, futures, opcji pasują do tego opisu.

Należy pamiętać, że wolumen to połowa potrzebnej informacji, aby odkryć na wykresie smart money. Druga połowa to tak zwany range ceny. Wolumen zawsze pokazuje, jak duża jest aktywność, a spread ukaże objętość ceny na tym wolumenie.

Używanie metody VSA wymaga sporego doświadczenia. Wielu znanych traderów spędziło lata studiując metodę zapoczątkowaną przez Jesse Livermore'a oraz Richarda Wyckoffa. Niemniej jednak podstawowe pojęcia VSA są proste do opanowania i na nich się skupimy.

Jeśli masz już doświadczenie, sprawdź handel na naszym najpopularniejszym rachunku Forex i CFD!

Handluj na rynku Forex i CFD

Dostęp do 40 kontraktów CFD na pary walutowe

Poznaj podstawowe pojęcia VSA i zostań smart money

VSA polega na analizowaniu każdej świecy, słupka w połączeniu z wolumenem, zakresem ceny oraz ceną zamknięcia. Ignorowane jest cena otwarcia. Ponadto analizowana jest reakcja ceny na każdym słupku oraz ogólne zachowanie rynku.

Oto przykład zależności wolumenu, spreadu oraz ceny zamknięcia:

 

Smart money - podstawowe pojęcia zakresu cen

Na samym początku omówmy podstawowe pojęcia dotyczące zakresu ceny tworzonego podczas trwania baru lub świecy.

 • Upbar - słupek, którego cena zamknięcia jest wyżej, niż cena zamknięcia poprzedniego słupka.
 • Downbar - słupek, którego cena zamknięcia jest poniżej ceny zamknięcia poprzedniego słupka.
 • Spread - jest to różnica między maksimum a minimum danego słupka
 • Szeroki spread - jeżeli spread około dwa razy większy od średniego zakresu cenowego, wtedy będzie nazywany szerokim.
 • Wąski spread - jeżeli zakres cenowy na danym słupku jest w stosunku 0,8 do średniego spreadu, wtedy będzie nazywany wąskim spreadem.

Ponadto cena zamknięcia może zatrzymać się blisko szczytów, w połowie lub nisko minimów.

 • Up close oznacza, że cena zatrzymała się blisko maksimów, powyżej 70% słupka
 • Down close oznacza, że cena zatrzymała się blisko minimów, poniżej 30% słupka
 • Mid close oznacza, że cena zatrzymała się w połowie słupka, pomiędzy 30% a 70%

Smart money - charakterystyka wolumenu

Przejdźmy do omówienia wolumenu. Kiedy wolumen jest wysoki, a kiedy niski? Najlepiej sprawdzić średni wolumen na wykresie dzienny z ostatnich 30 dni. Pojedyncze słupki w połączeniu z wolumenem dają nam kilka nowych formacji. Oto kilka prostych koncepcji VSA:

1️⃣ Upthrust bar

Upthrust bar - jest to słupek z dużym zakresem cenowym, wysokim wolumenem oraz niską ceną zamknięcia, co może być oznaką słabości strony popytowej. Należy szukać upthrust bar, jeżeli:

 • Duży wolumen.
 • Szeroki zakres cenowy.
 • Cena zamyka się blisko minimów.
 • Istotne jest również zachowanie następnego słupka.
 • Mamy trend wzrostowy.

2️⃣ Reverse upthrust

Reverse upthrust - jest odwrotną sytuacją upthrust bar. Wysoki wolumen, wysoki zakres cenowy, a cena zamknięcia wypada wysoko, co może świadczyć o odwróceniu ruchu spadkowego.

 • Duży wolumen.
 • Szeroki zakres cenowy.
 • Cena zamyka się blisko maksimów.
 • Istotne jest również zachowanie następnego słupka.
 • Mamy trend spadkowy.

3️⃣ No demand bar

No demand bar (brak popytu), brak popytu obrazowany na wzrostowych świecach będzie zobrazowany zmniejszającym się zakresem cenowym oraz wolumenem. Rynek będzie pokazywał brak przewagi popytu. Bez wyraźnej siły ze strony popytu rynek prawdopodobnie skieruje się w dół. Oznak słabości popytu należy szukać na wykresie poprzez:

 • Cena zamyka się wyżej, niż poprzednia świeca.
 • Wolumen jest niższy, niż w dwóch poprzednich świecach.
 • Zakres ceny zmniejsza się.

4️⃣ No supply bar

No supply bar (brak podaży), brak presji sprzedaży będzie obrazować spadający rynek z coraz mniejszym zakresem cenowym i spadającym wolumenem. W takiej sytuacji inwestorzy nie są zainteresowani dalszą sprzedażą i prawdopodobnie ruszy w przeciwną stronę. Oznak słabości podaży należy szukać na wykresie poprzez:

 • Cena zamyka się niżej, niż poprzednia świeca.
 • Wolumen jest niższy, niż dwie poprzednie świece.
 • Zakres cenowy się zmniejsza.

Handluj z MetaTrader Supreme Edition

Admirals oferuje profesjonalnym traderom możliwość znacznego zwiększenia ich wrażeń z handlu na rynkach finansowych poprzez rozbudowanie platformy MetaTrader przy pomocy dodatku Supreme Edition. Uzyskaj dostęp do doskonałych dodatkowych wskaźników wolumenu, takich jak OBV, Money Flow Index, czy Volumes. Zdobądź to wszystko i wiele więcej, klikając na poniższy baner i rozpoczynając bezpłatne pobieranie!

Odkryj ekskluzywną wersję MetaTrader Supreme Edition

Pobierz najpotężniejszy pakiet wtyczek do swojej ulubionej platformy transakcyjnej!

Podsumowanie

Analiza wolumenu znana jest w finansach już od XIX wieku, ale w ostatnim czasie nieco została zapomniana. Jednak wolumen dostarcza nam informacji o siłach popytu i podaży na rynku, czyli dwóch podstawowych siłach, które poruszają rynkiem i które pomogą iść zgodnie z kierunkiem Smart Money. Wolumen jest cenną informacją, którą z pewnością nie powinniśmy ignorować.

Ignorowanie wolumenu może być niebezpieczne, gdyż obraz zupełnie inaczej może wyglądać na wykresie, gdy go naniesiemy. To właśnie dzięki jego obserwacji możemy wiedzieć, po której stronie są smart money i zawierać transakcje zgodnie z ich kierunkiem. Jednak wolumen nie jest panaceum na wszelkie sytuacje na rynku. Wolumen zawsze będzie dodatkową informacją, która uzupełnia ruch ceny, czyli Price Action. Analiza wolumenu z pewnością ulepszy Twój codzienny handel, ale z pewnością nie stanie się to z dnia na dzień.

Analizę wolumenu warto połączyć z narzędziami rozszerzenia Supreme Edition, które oferuje Admirals. Przykładowo Mini Terminal pozwala z poziomu wykresu dokonywać transakcji, składać zlecenia z limitem, stop, a także ustawić zlecenie obronne stop-loss oraz zlecenie zamykające transakcję z zyskiem take-profit. Z kolei na Trade Terminalu możemy ustawić automatyczne zamknięcie części pozycji, np. połowę, przesunięcie zlecenia SL oraz TP.

Tylko MT4 Supreme Edition autorstwa Admirals daje możliwości wykorzystania w pełni opisanych funkcji. Platforma MT5 Supreme Edition jest całkowicie darmowa na rachunku rzeczywistym oraz można jej używać przez 30 dni na rachunku demonstracyjnym. Okres ten można wydłużyć, jeżeli uznasz, że potrzebujesz więcej czasu na testowanie swoich strategii na rachunku demonstracyjnym.

Inne artykuły, które mogą Cię zainteresować:

O Admirals 

Admirals to wielokrotnie nagradzany, regulowany globalnie broker Forex i CFD, który ma w swojej ofercie ponad 8000 instrumentów finansowych oraz najpopularniejsze na świecie platformy handlowe: MetaTrader 4 i MetaTrader 5. Rozpocznij handel już dziś!

Powyższy materiał nie zawiera porad inwestycyjnych, rekomendacji, ani sugestii co do inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe i nie powinien być traktowany w taki sposób. Weź pod uwagę, że analiza dotycząca handlu nie jest miarodajnym wskaźnikiem ponieważ okoliczności handlowe mogą zmienić się wraz z upływem czasu. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej zasięgnij porady niezależnego doradcy finansowego, aby mieć pełną świadomość podejmowanego ryzyka.

NAJPOPULARNIEJSZE ARTYKUŁY
Poznaj wykres świecowy i zacznij prognozować przyszłe wahania cen
Japońskie wykresy świecowe oferują traderom więcej informacji niż tradycyjne wykresy słupkowe. Dostarczają one różnych wskazówek wizualnych, ułatwiających zrozumienie trendów cenowych. Pozwalają również traderom wyraźniej dostrzec formacje na rynku Forex i nie tylko.W tym artykule postaramy się zgłę...
Kim jest trader?
Stereotypowo słowo „trader" przywodzi na myśl ludzi stojących w budynku giełdy, machających papierami i przekrzykujących się nawzajem. Zawód ten nie jest tak naprawdę łatwy do zrozumienia, a dzięki rozwojowi internetu przeszedł niesamowitą ewolucję.Kim właściwie jest trader? Czas to wyjaśnić - prost...
Jak zostać traderem Forex?
Handel na rynku Forex oferuje inwestorom wiele możliwości, niesie jednak również ze sobą spore ryzyko.Wiele osób nie odnosi sukcesów i nie osiąga dobrych wyników na światowym rynku walutowym. Według statystyk o wiele większy odsetek inwestorów na rynku Forex traci więcej pieniędzy niż zarabia.Nauka...
Więcej