Prognozy Forex - Przewidywania Ruchów na Rynku Forex

Admirals

Dla wielu traderów i inwestorów prognozy Forex są bardzo ważne, gdyż pozwalają im na odpowiednie pozycjonowanie swoich transakcji na rynku walutowym. W ciągle zmieniającym się świecie musisz myśleć przyszłościowo. Twój potencjał nie powinien zostać zmarnowany - aby odnieść sukces musisz go w pełni wykorzystać.

Jeżeli jesteś inwestorem, to na pewno spotkałeś się z przemyśleniami, jak prognozować rynek giełdowy lub też jak prognozować rynek Forex. Bez wątpienia profesjonalni inwestorzy posiadają taką wiedzę. Zanim jednak przejdziemy do kolejnego kroku musimy odpowiedzieć na pytanie - Forex co to jest?

Jest to globalny, zdecentralizowany rynek handlu walutami. Co więcej, jest to największy rynek na świecie, na którym codziennie realizuje się transakcje warte biliony dolarów. Jego głównymi uczestnikami są międzynarodowe banki, fundusze hedgingowe, spółki handlowe, banki centralne oraz oczywiście detaliczni brokerzy i inwestorzy walutowi.

Czynniki wpływające na prognozy Forex

Wracając do prognozowania zmian na rynku musisz wiedzieć, że inwestor najpierw musi zrozumieć wszystkie czynniki, które wpływają na zmianę wartości rynkowej walut. Pamiętaj również, że nie ma jednej idealnej formuły FX - wszystko zależy od Twoich umiejętności, doświadczenia oraz zaangażowania w osiągnięcie sukcesu. Poniżej pięć czynników, które musisz zrozumieć:

 • Wzrost gospodarczy
 • Geopolityka oraz stabilność polityczna
 • Polityka pieniężna
 • Eksport oraz import
 • Stopy procentowe

Jeśli skrupulatnie śledzisz wszystkie zdarzenia, mikroczynniki i makroczynniki, masz znacznie większe szanse na odpowiednie prognozowanie zmian kursów walutowych. Jednakże musisz także wiedzieć, że nie jest to łatwe.

Wielozadaniowa
platforma nr 1


Trendy Jako Podstawa Prognozy Forex

Umiejętność określenia trendu należy do podstaw rynków, które każdy inwestor walutowy powinien posiadać. Może okazać się przydatne w dokonywaniu wszelkich przewidywań rynku FX. Trend jest ogólnym kierunkiem ceny rynkowej lub ceny aktywów. Trendy mogą różnić się długością od krótko- do średnio- lub długoterminowych.

Możliwość zidentyfikowania trendu może okazać się wysoce dochodowa, a powodem jest to, że będzie można handlować z trendem. W kontekście ogólnej strategii najlepiej jest handlować z głównym trendem. Jeśli ogólny trend na rynku walutowym jest wzrostowy, należy zachować ostrożność i uważać oraz unikać systemów pokazujących trend spadkowy.

Przy identyfikacji trendu przydatne mogą się okazać wskaźniki trendu, które znajdziesz na platformie MetaTrader 4 i MetaTrader 5.

Trend wzrostowy bądź spadkowy może również dotyczyć stóp procentowych, akcji i różnych instrumentów - oraz każdego innego rynku, który może charakteryzować się zmianami wolumenu lub ceny. Aby dobrze prognozować kursy walut, przedstawimy trzy rodzaje trendów, które musisz znać:

 • trend wzrostowy
 • trend spadkowy
 • trend horyzontalny

Na przykład, jeśli trend przesuwa się w górę w stosunku do wykresu, to wybrana waluta (np. USD) w rzeczywistości zyskuje na wartości oraz traci na wartości podczas trendu spadkowego.

Trend horyzontalny polega na tym, że, waluty nie ulegają ani deprecjacji, ani aprecjacji – znajdują się w wąskim przedziale notowań. Wiedza o tym jest dodatkowym kluczem do tworzenia codziennych prognoz walutowych.

Handluj na rynku Forex i CFD

Dostęp do 40 kontraktów CFD na pary walutowe

Rodzaje Analiz Wspomagające Forex Prognozy

Istnieje wiele różnych sposobów analizowania rynku walutowego. W bieżącym artykule poruszymy dwa typy analizy rynku walutowego. Są one ściśle związane z dokonywaniem prawidłowych prognoz handlowych na rynku FX.

Należy również podkreślić, że wypróbowanie obu tych metod może pomóc w określeniu, która analiza odpowiada Twojej osobowości. Niektórzy inwestorzy wykorzystują zarówno pierwszy jak i drugi typ analizy rynku.

Jeśli chodzi o rynek walutowy prognozy mogą bazować również na analizie międzyrynkowej, której poświęciliśmy osobny artykuł.

Analiza Fundamentalna a Prognoza Forex

Analiza fundamentalna Forex koncentruje się na różnych czynnikach na rynku walutowym. W 2018 roku trzeba zwrócić uwagę na czynniki fundamentalne, takie jak: Produkt Krajowy Brutto, inflacja, wzrost gospodarczy i przemysł.

Tak więc, fundamentalna analiza na rynku FX polega na zbadaniu siły gospodarczej różnych krajów, aby nasze Forex przewidywania były jak najlepsze. Daje nam to informacje o tym, jak wydarzenia geopolityczne i gospodarcze wpływają na rynek walutowy.

Na przykład niektóre dane liczbowe i oświadczenia przedstawione w przemówieniach polityków lub ekonomistów są klasyfikowane wśród traderów jako konkretne zapowiedzi ekonomiczne. Mogą one mieć poważny wpływ na ruchy na rynku walutowym. W rzeczywistości kluczowe znaczenie mają komunikaty dotyczące gospodarki lub polityki USA.

Przewidywania Forex - jak zacząć

Wielu inwestorów może zastanawiać się, jak prawidło zacząć przewidywania forex. Na szczęście ekonomiści stworzyli standardowy kalendarz gospodarczy (inaczej kalendarium inwestora), w którym na podstawie historii oraz innych zmiennych przewidują dane gospodarcze. W ten sposób tworzony jest konsensus rynkowy.

Na ogół taki kalendarz FX zawiera następujące dane: data, godzina, kraj, nazwa publikowanego wskaźnika/wydarzenia, odczyt rzeczywisty, prognozowany i poprzedni. Istnieją pewne dane ekonomiczne, które po ogłoszeniu mają prawie zawsze duży wpływ na ruch na rynku walutowym. Należą do nich:

 • Stopy procentowe
 • Sytuacja zatrudnienia
 • Budżet, bilans handlowy i budżet skarbu państwa
 • PKB (produkt krajowy brutto)

Tradycyjnie, gdy dany kraj podniesie stopy procentowe, jego waluta z dużym prawdopodobieństwem będzie się umacniać, ponieważ inwestorzy będą przenosić swoje aktywa do tego kraju (aktywa finansowe), aby uzyskać wyższą stopę zwrotu. Pamiętaj o tym, szczególnie przy prognozowaniu rynku w długim terminie.

Znaczny spadek zatrudnienia na stanowiskach kierowniczych jest jednym z sygnałów ostrzegawczych o słabej aktywności gospodarczej, która może ostatecznie doprowadzić do obniżenia stóp procentowych. Może to mieć negatywny wpływ na walutę.

Kraj, który ma znaczny deficyt bilansu handlowego, będzie najprawdopodobniej miał słabą walutę. Taki kraj będzie musiał równoważyć deficyt większym długiem. Większy dług może doprowadzić do zmniejszenia zaufania do waluty krajowej inwestorów. Z tego powodu zagraniczni inwestorzy oraz krajowi będę preferowali inne państwa do inwestycji. Musisz to wziąć pod uwagę tworząc prognozy rynku Forex.

PKB jest podstawowym wskaźnikiem siły napędowej działalności gospodarczej. Istnieje związek między wysoką wartością PKB a oczekiwaniami dotyczącymi wyższych stóp procentowych, co jest korzystne dla danej waluty. W jaki sposób inwestor może wykorzystać wszystkie powyższe punkty do prognozowania rynku Foreks? Po pierwsze, zawsze miej pod ręką kalendarz ekonomiczny.

Następnie chodzi o to, aby wiedzieć, jaki wskaźnik, w którym rozpatrujemy prognozy walutowe Forex, koncentruje na sobie najwięcej uwagi inwestorów. I wreszcie, zwróć uwagę na napływające wiadomości - sytuacja na rynku może się zmienić w mgnieniu oka.

Forex Prognozy Walutowe a Analiza Techniczna

Istotą analizy technicznej jest próba prognozowania przyszłych ruchów cen na rynku walutowym poprzez dokładną analizę przeszłych danych rynkowych, w szczególności danych cenowych. Główne filary analizy technicznej jest następujące: historia lubi się powtarzać, dlatego na rynku wyróżniono sporo wzorów cenowych. Z kolei wzorce te, wywołane zmianami cen, nazywane są sygnałami transakcyjnymi.

Celem analizy technicznej jest odkryć aktualne sygnały rynku poprzez inspekcję poprzednich sygnałów rynku FX. Może to pomóc inwestorom w wykonywaniu codziennych prognoz Forex. Ponadto ceny zmieniają się w trendach. Analitycy techniczni są skłonni powiedzieć, że wahania cen nie są przypadkowe i nie są nieprzewidywalne. Po ustaleniu pewnego rodzaju trendu, będzie on kontynuowany przez pewien czas.

Inwestorzy walutowi mogą polegać na wykresach wolumenu, wykresach cenowych i innych matematycznych prezentacjach danych rynkowych (zwanych dalej jako prognoza Forex), aby odkryć idealne punkty wejścia i wyjścia dla transakcji. Jest to coś innego, co może pomóc traderowi nauczyć się, jak przewidzieć Foreks. Niektóre z tych badań pomagają wskazać trend, podczas gdy inne pomagają określić siłę i stabilność tego trendu w czasie.

Odkryj ekskluzywną wersję MetaTrader Supreme Edition

Pobierz najpotężniejszy pakiet wtyczek do swojej ulubionej platformy transakcyjnej!

Analiza techniczna może zwiększyć dyscyplinę i zmniejszyć wpływ emocji w Twoim planie tradingowym. Może być to dość trudne, aby trzymać się swoich punktów wejścia i wyjścia zgodnie z planem. Chociaż żaden system nie jest idealny, analiza techniczna zapewnia to, czego potrzebujesz do codziennej analizy i prognoza rynku Forex (inaczej Forex prognozy walutowe) oraz pozwala na bardziej obiektywną ocenę planu tradingowego.

Wskaźniki techniczne

Do pierwszej grupy wskaźników z pewnością należy zaznaczyć te, które podążają za aktualnym trendem. Wskaźniki te łagodzą dane dotyczące cen w taki sposób, że utrzymująca się tendencja spadkowa, wzrostowa lub boczna jest widoczna bez dodatkowych prognoz. Do tych wskaźników należy m.in. Parabolic SAR.

Kolejnym wskaźnikiem jest wskaźnik mierzący siłę aktualnego trendu. Ten rodzaj wskaźnika charakteryzuje intensywność rynku po określonej cenie poprzez badanie pozycji na rynku walutowym, zajmowanych przez różnych uczestników rynku. Podstawę wskaźników siły stanowią wolumen lub ilość otwartych pozycji.

Kolejną zmienną braną pod uwagę jest zmienność, która odnosi się do wielkości dziennych wahań cen. Nie ma znaczenia, jaki jest aktualny trend. Przewiduje się, że zmiany zmienności będą równe zmianom cen. Następnie przejdziemy do wskaźników cyklicznych. Identyfikują powtarzające się na rynku walutowym wzorce wynikające z powtarzających się wydarzeń, takich jak wybory czy pory roku.

Wskaźnik prognozowania cyklu rynku walutowego FX (zamiennie wskaźnik Forex prognoza) determinuje czas konkretnej struktury rynku Foreks. Byłoby nierozsądne, gdybyśmy nie wspomnieli o wsparciu i oporze - opisują one poziomy cen, na których rynki często rosną lub spadają lub odwracają trend.

Wreszcie, ostatni na naszej liście - impet. Wskaźniki te określają, czy tendencja będzie silna, czy słaba po pewnym okresie czasu. Momentum trendu przeważnie jest najwyższe w momencie rozpoczęcia trendu, a najniższe w momencie jego zmiany. Wszystkie wskaźniki prognozy na rynku Forex dostępne są na platformie MetaTrader 5 i MetaTrader 4.

Podsumowanie

Umiejętność tworzenia prognozy dla rynku Forex nie jest łatwą sztuką i nie pozwoli Ci się szybko wzbogacić, w szczególności na rynku walutowym. Wymaga to stałej analizy rynku oraz dobrych umiejętności wykorzystywania różnego rodzaju podejść i oprogramowania.

W naszej sekcji edukacyjnej znajdziesz wiele artykułów, rozwijających aspekty, które dziś omówiliśmy. Czytaj, pytaj, testuj - rozwijaj swój warsztat analityczny a tym samym swoje prognozy i analizy Forex.

Rozmawialiśmy tutaj o różnych sposobach prognozy na Forex czy też prognozy giełdowe Forex. Mamy nadzieję, że zapoznając się z najważniejszymi analizami rynku FX przekazaliśmy naszą pasję do rynku oraz dobry start na analizę rynku walutowego.

Chociaż analiza techniczna i analiza fundamentalna są zupełnie inne, nadal można skorzystać z ich jednoczesnego zastosowania. Spróbuj połączyć oba te podejścia i zbuduj swój własny schemat przewidywania Forex.

Pamiętaj, że jeśli chodzi o rynek Forex prognozy nie są łatwe, gdyż pod uwagę musisz wziąć dwie waluty z pary walutowej, a tym samym sytuację w dwóch gospodarkach, często bardzo różnych. Prognoza Forexu musi to obejmować.

Przed przejściem do handlu "na żywo", zalecamy przetestować prognozowanie Forex na rachunku demonstracyjnym, który nie jest obarczony ryzykiem utraty własnych środków. Na demo środki są wirtualne.

Inne artykuły

O Admirals

Jako regulowany broker zapewniamy dostęp do jednych z najczęściej używanych platform transakcyjnych na świecie. Możesz handlować z nami CFD, akcjami i funduszami ETF.

Wolny od ryzyka rachunek demo

Zarejestruj się na bezpłatnym rachunku demo i testuj swoje strategie inwestycyjne

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

NAJPOPULARNIEJSZE ARTYKUŁY
Poznaj wykres świecowy i zacznij prognozować przyszłe wahania cen
Japońskie wykresy świecowe oferują traderom więcej informacji niż tradycyjne wykresy słupkowe. Dostarczają one różnych wskazówek wizualnych, ułatwiających zrozumienie trendów cenowych. Pozwalają również traderom wyraźniej dostrzec formacje na rynku Forex i nie tylko.W tym artykule postaramy się zgłę...
Kim jest trader?
Stereotypowo słowo „trader" przywodzi na myśl ludzi stojących w budynku giełdy, machających papierami i przekrzykujących się nawzajem. Zawód ten nie jest tak naprawdę łatwy do zrozumienia, a dzięki rozwojowi internetu przeszedł niesamowitą ewolucję.Kim właściwie jest trader? Czas to wyjaśnić - prost...
Jak zostać traderem Forex?
Handel na rynku Forex oferuje inwestorom wiele możliwości, niesie jednak również ze sobą spore ryzyko.Wiele osób nie odnosi sukcesów i nie osiąga dobrych wyników na światowym rynku walutowym. Według statystyk o wiele większy odsetek inwestorów na rynku Forex traci więcej pieniędzy niż zarabia.Nauka...
Więcej