Skuteczność analizy fundamentalnej

Admirals

Od wielu lat trwa batalia pomiędzy analizą techniczną a fundamentalną, ale mało kto zadaje pytanie, dlaczego? Jaka jest skuteczność analizy fundamentalnej w porównaniu do analizy technicznej? Za pomocą analizy technicznej wyznaczamy punkt wejścia na rynek, a co najważniejsze obieramy kierunek. Ponadto AT oferuje nam przeróżne style tradingowe – od krótkoterminowych do długoterminowych. Z takim wachlarzem rozwiązań nic dziwnego, że zdobyła tak dużą popularność.

Od wielu lat trwa batalia pomiędzy analizą techniczną a fundamentalną, ale mało kto zadaje pytanie, dlaczego? Jaka jest skuteczność analizy fundamentalnej w porównaniu do analizy technicznej? Za pomocą analizy technicznej wyznaczamy punkt wejścia na rynek, a co najważniejsze obieramy kierunek. Ponadto AT oferuje nam przeróżne style tradingowe – od krótkoterminowych do długoterminowych. Z takim wachlarzem rozwiązań nic dziwnego, że zdobyła tak dużą popularność.

Z drugiej strony barykady stoi analiza fundamentalna. W tym przypadku również możemy rozróżnić wpływ poszczególnych czynników makroekonomicznych na krótkookresowe oraz długookresowe. Analiza fundamentalna jest o wiele trudniejsza od analizy technicznej, w tym aby zbudować swoją strategię na kilka lat w przód nie należy tylko spoglądać na wykresy, ale analizować dane historyczne, aktualne odczyty makroekonomiczne oraz czytać prognozy. Czy stopień zaawansowania wpływa na skuteczność analizy technicznej?

Przekonajmy się się zatem w dalszej części artykułu, w której sprawdzimy skuteczność analizy fundamentalnej.

Skuteczność analizy fundamentalnej - ważne kwestie

Pomimo swojej zawiłości każdy z nas powinien zapoznać się z analizą fundamentalną, ponieważ wpływa na cały rynek finansowy. Jeden czynnik zawsze oddziałuje na drugi, a to niesie za sobą szereg niepożądanych lub też pożądanych skutków. Analiza fundamentalna, niewątpliwie oferuje szereg rozwiązań, a co najważniejsze ma dużą skuteczność. W związku z tym zdecydowaliśmy się przeprowadzić badania, które przybliżą nam obraz analizy fundamentalnej i jej wpływu na rynek oraz przede wszystkim zweryfikują skuteczność analizy fundamentalnej.

Na samym początku należy także zauważyć, że niektóre czynniki makroekonomiczne czasami mogą wpływać na pojedyncze rynki takie jak: rynek akcji, długu, towarów czy też walut. Pomimo tego warto się zastanowić, co się stanie w długim terminie.

Dla przykładu, zastanówmy się, co się stanie, jeżeli cena ropy znajdzie się w długoterminowym trendzie wzrostowym. W krótkim terminie nic, ale po kilku miesiącach wzrostu notowań ropy pojawi się presja na podwyżkę produktów przez producentów. Jako, że do produkcji żywności zużywa się sporą ilość ropy naftowej, to podrożeje żywność. Pojawi się presja inflacyjna, co doprowadzi do wzrostu rentowności obligacji emitowanych przez rząd.

Sama inflacja wywoła prawdopodobnie wzrost cen metali szlachetnych oraz pozostałych surowców (muszą wystąpić negatywne stopy procentowe). Następnie bank centralny będzie zmuszony podnieść stopy procentowe, co niewątpliwie przyłoży się na kurs walutowy i tak dalej. Niemniej jednak warto również pamiętać o samych prognozach, które w tak szybkim świecie są o wiele ważniejsze, niż same odczyty danych makroekonomicznych. Zatem przejdźmy do meritum.

Inwestuj pewnie na rynkach

Wyjątkowe zasoby edukacyjne dla wszystkich traderów

Skuteczność analizy fundamentalnej - metodologia badawcza

Aby określić skuteczność analizy fundamentalnej, metodologia badawcza będzie podzielona na:

 • krótkoterminową,
 • średnioterminową
 • długoterminową.

Jak sami zapewne się orientujecie - każdego dnia publikowane są setki wskaźników makroekonomicznych. Wszystkie z nich zostaną podzielone na czynniki pierwsze, w której przedstawione zostaną metodologie ich liczenia oraz wpływ publikacji na rynek w tym samym dniu. Załóżmy, że mamy pierwszy piątek miesiąca i wiemy, że w ten dzień publikowane są dane z amerykańskiego rynku pracy, które za każdym razem powodują, że rynek skacze w górę i w dół.


Jak zatem zbadamy taki czynnik? Na samym początku zdefiniujemy, dlaczego jest taki ważny, następnie przejdziemy do metody pozyskiwania danych, a na samym końcu poruszymy ich wpływ na rynek walutowy, towarowy, akcyjny oraz długu. Oczywiście nie będziemy liczyć tego na piechotę, ale skorzystamy z pomocy terminalu Bloomberga. Zatem jak będziemy prezentować wpływ publikacji makroekonomicznych (w tym przypadku NFP) na rynek, aby zbadać skuteczność analizy fundamentalnej? Wystarczy spojrzeć poniżej.

Źródło: Bloomberg

Każdy czynnik wpływający w krótkim terminie będzie prezentowany w powyższy sposób. Na załączonym obrazie powyżej możemy odczytać następujące rzeczy:

 • Release Date – data publikacji danych
 • Time – czas publikacji danych
 • Actual – aktualna wartość
 • Surprise – poziom zaskoczenia (aktualna wartość – wartość prognozowana)/odchylenie standardowe prognozy
 • ES1 %Chg – procentowa zmiana instrumentu po opublikowaniu danych
 • Reastion Security – na jakim indeksie badana jest zmiana
 • Span – czas od publikacji
 • Index Reaction Graph – maksymalne odchylenie na wykresie

Dzięki tak zobrazowanej reakcji rynku wiemy czego się spodziewać i gdzie możemy ustawić zlecenie realizujące zysk. Warto zauważyć, że ten samy czynnik przekłada się również na rynek w długim terminie, czyli w przypadku średniego oraz długiego terminu nie będziemy patrzeć na jedną publikację, ale na cały szereg publikacji w przeciągu kilu lat.

Na rynek spływają również prognozy makroekonomiczne, zatem przyjrzymy się im bliżej. Porównamy faktyczne odczyty z wcześniejszymi prognozami i zobaczymy, czy możemy im w ogóle ufać. W tym przypadku również z pomocą przyjdzie Bloomberg. Dane będą przedstawiane w poniższy sposób.

Źródło: Bloomberg

Zieloną linią zaznaczono prognozy odczytów NFP. Linia jest bardzo wypłaszczona. Na czerwono zaznaczono aktualny odczyt danych. Jest bardzo duża różnica pomiędzy tymi wartościami. Aktualne odczyty przeważnie nigdy nie zgadzały się z konsensusem ekonomistów. Daje nam to bardzo duże pole do popisu w krótkim terminie oczywiście.

Kalendarz Inwestora dotuje skuteczność analizy fundamentalnej

Poza wyżej wymienionym przykładem danych makroekonomicznych, skuteczność analizy fundamentalnej pomaga zachować również nasz Kalendarz Inwestora. Każdy Trader, który sumiennie podchodzi do inwestowania powinien wyposażyć swój warsztat analityczny właśnie w niego.

Istnieje wiele teorii ekonomicznych związanych z analizą fundamentalną, ale na ogół podstawowa stosuje poniższą metodę. Oto cztery kroki, które pomogą w skuteczności analizy fundamentalnej:

 1. Dostosuj kalendarz ekonomiczny do własnych preferencji. W tym celu wybierz język, którym się posługujesz oraz kraje, których ma dotyczyć publikacja danych makroekonomicznych. Kalendarz Inwestora to niezbędnik każdego inwestora, który chce dokonać analizy fundamentalnej.
 2. Po wybraniu powyższych, podstawowych zmiennych należy określić interesujący nas przedział czasowy, który będzie zależny od stosowanego stylu inwestycyjnego:
 • Trader, który w swojej strategii wykorzystuje skalping będzie bardziej zainteresowany publikacją wiadomości ekonomicznych z najbliższych godzin a nawet minut,
 • W przypadku wyboru metody Intraday zwanej także day tradingiem, Trader będzie chciał poznać publikacje makroekonomiczne z bieżącego dnia,
 • Zwolennicy swing tradingu będą skupiać się na cotygodniowych wiadomościach makroekonomicznych.

3. W dalszej części należy ustalić, które publikacje makroekonomiczne interesują nas najbardziej, a następnie sprawdzić ich datę publikacji, poprzednie dane i prognozę.

4. Po skonfigurowaniu listy, kalendarz Inwestora zaprezentuje nam, jaki wpływ na rynki będzie miało poszczególne wydarzenie lub publikacja. Wpływ danych prezentowany jest według określonych barw:

 • Kolor zielony - oznacza słabą reakcję na rynku
 • Kolor żółty - oznacza umiarkowaną reakcję na rynku
 • Kolor czerwony - oznacza, że zdarzenie lub publikacja przewiduje silne i gwałtowne wahania kursów.

Źródło: www.admiralmarkets.com/pl, zdjęcie wykonane dnia 24 lutego 2020 r.

Uwaga na częstotliwość publikacji danych makroekonomicznych!

Wykorzystując tą metodę, aby zagwarantować sobie skuteczność analizy fundamentalnej musimy wziąć pod uwagę częstotliwość występowania oczekiwanych publikacji, która sama w sobie jest jej wskaźnikiem.

Dlaczego?

Jeśli zauważysz, że występuje wiele wydarzeń makroekonomicznych określonych w Kalendarzu Inwestora kolorem zielonym, które zbiegają się w ciągu kilku godzin, niekoniecznie powinieneś traktować je jako mało znaczące. Jeśli publikacja danych makroekonomicznych wpływa na tę samą walutę - nawet jeśli oznaczona jest ona kolorem zielonym, może ona wywołać większą zmienność niż pojedyncze zdarzenie o dużym wpływie (kolor czerwony).

Innym istotnym elementem w kalendarzu Inwestora jest różnica pomiędzy poprzednim wynikiem, prognozą i bieżącą wartością, ponieważ może ona wskazywać na możliwą zmianę trendu na rynku Forex. Wielu traderów próbuje zawierać pozycje przed pojawieniem się ważnych wiadomości gospodarczych, tuż przed wzrostem lub spadkiem cen.

Studium przypadku skuteczności analizy fundamentalnej

Swoje badania sprawdzające skuteczność analizy fundamentalnej w głównej mierze będziemy opierać tylko na Stanach Zjednoczonych. W niniejszym artykule wspomnimy również o rynku europejski, ale w o wiele mniejszym stopniu. Głównym powodem tego jest rozwinięcie rynku kapitałowego w Stanach Zjednoczonych, który cały czas króluje nad resztą świata.

Źródło: Bloomberg

Kapitalizacja giełdy amerykańskiej jest największa na świecie, a jej wkład w globalną kapitalizację wynosi 38 proc. Następne są Chiny, z ponad 3-krotnie mniejszą kapitalizacją, po nich zaś Japonia. Reasumując, europejskie giełdy w porównaniu do amerykańskiej są małe i dopiero „raczkują". Niemniej jednak nie przegonimy giełdy amerykańskiej przez naturalne ograniczenia.

W naszych badaniach przyjrzymy się w większej mierze czynnikom długoterminowym. Na samym początku przyjrzymy się bliżej relacji pomiędzy najważniejszymi czynnikami na rynku czyli: inflacji a stopami procentowymi, a notowaniami poszczególnych instrumentów finansowych.W badaniach chcemy zobaczyć np. po jakim czasie podwyżka stóp procentowych zaczyna negatywnie wpływać na rynek kapitałowy. W tym celu również należy brać pod uwagę krótkoterminowe i długoterminowe stopy procentowe.

Na rynku od dawna panuje zabobon o trzech podwyżkach i nadchodzącym krachu na giełdzie, niestety nie jest to do końca prawdą. Wystarczy spojrzeć na wykres poniżej.

Źródło: Bloomberg

Na powyższym wykresie zaznaczono trzy rzeczy. Na żółto indeks S&P 500, na biało stopy procentowe ustalane przez Rezerwę Federalną, natomiast na zielono rentowność 10 letnich obligacji amerykańskich. Spoglądając na powyższy wykres bez problemu możemy obalić teorie o trzech podwyżkach i zbliżającym się krachu. Do krachu w 2007 roku dopiero 17 podwyżek stóp procentowych (każda po 25 punktów bazowych) doprowadziły do dużej wyprzedaży akcji. W analizowaniu stóp procentowych nie możemy pominąć inflacji, która jest kluczowa w tego typu przypadkach. Powyższe zjawisko zostanie wytłumaczone w tym artykule.

Podsumowując będziemy analizować dane w następujący sposób:

 • Wpływ danych makroekonomicznych w krótkim terminie na rynek kapitałowy,
 • Wpływ danych makroekonomicznych w średnim oraz długim terminie na rynek kapitałowy,
 • Wpływ prognoz oraz oczekiwań inwestorów na rynek kapitałowy,
 • Wpływ czasu, a zmiany czynników makroekonomicznych,
 • Wpływ stóp procentowych, inflacji oraz wyceny głównych aktywów na szeroki rynek.

Powyższa lista nie jest zamknięta, w przeciągu najbliższego czasu lista tematów zostanie poszerzona.

Bezpłatne szkolenie dotyczące Analizy rynku

Początkujący traderzy podczas dokonywania analizy fundamentalnej powinni być ostrożni sięgając po wiadomości ze świata rynku finansowego. Jeśli nastawiasz się na skuteczność analizy fundamentalnej, zacznij od podstawowego kursu Super Trader. Szkolenie jest całkowicie bezpłatne, a biorąc w nim udział zdobędziesz teorię i wiedzę praktyczną dotyczącą analiz rynku. Chcesz uzyskać dostęp? Nic prostszego - kliknij na poniższy baner:

SUPER TRADER

Naucz się handlu na rynkach w 8 dni, od teorii do praktyki

Skuteczność analizy fundamentalnej - analiza danych

Warto zadać sobie pytanie: dlaczego warto analizować dane fundamentalne? Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta: Rynek nie jest efektywny.Jeżeli znamy prawdziwą wartość danego aktywa, to jesteśmy wstanie na tym osiągnąć zysk. Inwestorzy zawsze cieszą się, gdy na rynku kapitałowym pojawia się krach, który stwarza prawdziwe okazje inwestycyjne.

Źródło: Cassidy D. "Kiedy sprzedawać akcje", Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2000.

Powyższy wykres w 100 procentach przedstawia zachowanie rynku w długim terminie. Na rynku kapitałowym zawsze panują emocje, to sprawia, że niektóre aktywa finansowe stają się przewartościowane, a inne niedowartościowane. Bynajmniej w długim terminie, razem z upływem czasu wartość danego instrumentu zawsze odchyla się w dwie strony.

Po super hossie musi przyjść recesja gospodarcza i tak na zmianę. W tym przypadku możemy mówić o pojedynczym instrumencie finansowym, ale cały rynek reaguje tak samo. W naszych analizach zajmiemy się szerokim rynkiem oraz niektórymi instrumentami finansowymi. W szczególności poruszymy cykle gospodarcze, w których poruszają się notowania giełdy. Najbardziej popularnym - w długim terminie - jest cykl Kondratieva.

Źródło: kondratieffwinter.com

Gdy będziemy dobrze znali historię, to będziemy przygotowani lepiej niż inni. Tak samo jest na rynku walutowym, jeżeli wiemy jak analizować rentowność obligacji, to w długim terminie mamy przewagę.

Podstawowym zadaniem skuteczności analizy fundamentalnej jest wykazanie, które aktywa są tanie, a które drogie. Zwolennicy AF wychodzą z założenia, że solidne fundamenty świadczą o dobrej konstrukcji i trwałości danego przedsięwzięcia. Badają zatem te czynniki i starają się wyznaczyć prawdziwą wartość danego instrumentu finansowego bądź też całego przedsięwzięcia. Badają również szeroki rynek, ponieważ to on wyznacza dalsze losy wszystkich poczynionych przez nas inwestycji.

Bynajmniej analitycy fundamentalni mogą również poczuć się sfrustrowani, ponieważ w tego typu analizie należy czasami czekać kilka lat na zrealizowanie danego scenariusza. W skuteczności analizy fundamentalnej przeszkadza AT. Jeżeli mamy trend wzrostowy, to nawet, gdy dany instrument jest przewartościowany to trend jest kontynuowany. Najlepszym tego przykładem może być kurs EUR/USD oraz spread rentowności pomiędzy obligacjami niemieckimi i amerykańskimi.

Źródło: Bloomberg

Na wykresie została zaznaczona para walutowa EURUSD oraz spread rentowności pomiędzy obligacjami niemieckimi i angielskimi. W 2013 oraz 2014 roku spread zaczął przeważać na korzyść amerykańskiej waluty, jednakże główny trend wzrostowy na parze walutowej EURUSD został nienaruszony. Dopiero po dwóch latach euro zaczęło być wyprzedawane, a dolar amerykański zaczął zyskiwać na wartości. Niemniej jednak warto podkreślić, że fundusze inwestycyjne już od 2013 roku wyprzedawały euro, co było dodatkowym sygnałem zapowiadającym odwrócenie trendu. Pamiętajmy również, że był to bardzo słaby trend wzrostowy.

Traderzy mają również możliwość dokonywania i sprawdzenia skuteczności analizy fundamentalnej a następnie testowania handlu i sprawdzenia swojej strategii bez ponoszenia ryzyka za pomocą bezpłatnego konta demo. Wybierając ten rodzaj rachunku zdobywasz praktykę nie narażając swojego kapitału. W dowolnym momencie sam podejmujesz decyzję, kiedy przenieść się na rachunek rzeczywisty. Dodatkowo rachunek demonstracyjny Admirals udostępnia traderom najnowsze dane rynkowe podane w czasie rzeczywistym, możliwość dokonywania transakcji z wykorzystaniem wirtualnej waluty oraz dostęp do najnowszych informacji handlowych pochodzących od doświadczonych ekspertów rynków finansowych.

Aby otworzyć swój DARMOWY rachunek demonstracyjny, kliknij na poniższy baner!

Wolny od ryzyka rachunek demo

Zarejestruj się na bezpłatnym rachunku demo i testuj swoje strategie inwestycyjne

Wady obalające skuteczność analizy fundamentalnej

Jak każda metoda analizy rynku również analiza fundamentalna posiada pewne wady. Można do nich zaliczyć:

 1. Domniemanie, że tempo wzrostu będzie utrzymywać się na bieżącym poziomie
 2. Cykl gospodarczy nie wykazuje fluktuacji - w gospodarce wolnorynkowej występuje ekspansja i recesja, których skutki odczuwają prawie wszystkie przedsiębiorstwa
 3. okoliczności , które nie uwzględniają, iż notowania wyprzedzają wiedzę fundamentalną
 4. Domniemanie, że dane przedsiębiorstwo, które odnotowuje zyski, będzie nadal je generować. Zyski nie rosną same z siebie a dzieje się tak, dzięki doskonałemu zarządzaniu, lepszej technologii itp.

Skuteczność analizy fundamentalnej - podsumowanie

Analiza fundamentalna przez niektórych jest demonizowana i uważana za przestarzały relikt. Być może osoby tak mówiące mają rację, ponieważ rynek nie jest efektywny w krótkim terminie, ale w długim. Dlatego też podczas dłuższych horyzontów inwestycyjnych powinniśmy zainteresować się analizą techniczną oraz oszacować jej wpływ na cały rynek kapitałowy.

Należy także zapamiętać, że główne trendy na rynku na samym początku wykreowane są przez inwestorów, dopiero potem analitycy techniczni zauważają trend i się do niego podłączają. Badania statystyczne mają nam dać o wiele większą wiedzę na temat rynków finansowych. Dzięki takiemu podejściu zyskamy szerszy wgląd na rynek kapitałowy oraz przestaniemy polegać na swoich emocjach, dla nas będzie liczyła się statystyka.

Inne artykuły, które mogą Cię zainteresować:

O Admirals

Admirals to wielokrotnie nagradzany i regulowany broker Forex i CFD, oferujący możliwość inwestowania na ponad 8000 instrumentów finansowych za pośrednictwem najpopularniejszych platform handlowych na świecie: MetaTrader 4 i MetaTrader 5.

Wielozadaniowa
platforma nr 1


INFORMACJE O MATERIAŁACH ANALITYCZNYCH:

Podane dane dostarczają dodatkowych informacji dotyczących wszystkich analiz, szacunków, prognoz, spekulacji, przewidywań, przeglądów rynku, prognoz tygodniowych lub innych podobnych ocen lub informacji (zwanych dalej "Analizą") publikowanych na stronie internetowej Admirals. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie:

1. Jest to komunikat marketingowy. Treści publikowane są wyłącznie w celach informacyjnych i w żaden sposób nie mogą być interpretowane jako doradztwa lub rekomendacji inwestycyjnej. Nie została ona przygotowana zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlega żadnemu zakazowi zajmowania się rozpowszechnianiem badań inwestycyjnych.

2. Każda decyzja inwestycyjna jest podejmowana indywidualnie przez każdego klienta, natomiast Admirals nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z takiej decyzji, niezależnie od tego, czy została podjęta w oparciu się o Analizę, czy też nie.

3. W celu ochrony interesów naszych klientów i obiektywności Analizy, Admirals ustanowił odpowiednie wewnętrzne procedury zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi.

4. Analiza jest przygotowywana przez niezależnego analityka Jitana Solanki - niezależny współtwórca (zwanego dalej "Autorem") na podstawie osobistych szacunków.

5. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić, że wszystkie źródła Analizy są wiarygodne oraz że wszystkie informacje są prezentowane w możliwe najbardziej zrozumiały, terminowy, precyzyjny i kompletny sposób, Admirals nie gwarantuje dokładności ani kompletności jakichkolwiek informacji zawartych w Analizie. Przedstawione dane liczbowe odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, które nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wskaźników.

6. Jakikolwiek rodzaj wcześniejszego lub modelowego wykonania instrumentów finansowych wskazanych w Publikacji nie powinien być interpretowany jako wyraźna lub domniemana obietnica, gwarancja lub implikacja przez Admirals dla jakichkolwiek przyszłych wyników. Wartość instrumentu finansowego może zarówno wzrastać, jak i maleć, przy czym nie gwarantuje się zachowania wartości aktywów.

7. Instrumenty pochodne (w tym kontrakty CFD) mają charakter spekulacyjny i mogą prowadzić do strat lub zysków. Zanim zaczniesz handlować, powinieneś upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

NAJPOPULARNIEJSZE ARTYKUŁY
Analiza cyklu Kondratiewa
Badania nad cyklami koniunkturalnymi zaczęły się bardzo dawno temu i trwają do dnia dzisiejszego. Inwestorzy, którzy patrzą na rynek kapitałowy w długim horyzoncie mają bardzo pozytywne mniemanie o jednym z najbardziej znanych ekonomistów – Nikołaja Kondratiewa. Ekonomista lubował się w cyklach koni...
Cykle na rynkach
Badania empiryczne już dawno wykazały, że rynki nie są efektywne (niestety ekonomiście w dalszym ciągu upierają się przy swoim) i podlegają mniej lub bardziej regularnym cyklom gospodarczym. Teoria cykliczności na rynku została zaczerpnięta z przyrody. Najbardziej powtarzalny cykl w przyrodzie wystę...
Więcej