Wat is veilig beleggen? Kunt u beleggen in veilige aandelen?

Admirals
19 Min lezen

Zou het niet fijn zijn om winst kunt maken op de financiële markten zonder risico's te nemen? Is het uberhaupt mogelijk om veilig te beleggen? Bestaat er zoiets als veilige aandelen? Kunt u veilig beleggen met hoog rendement?

In dit artikel geven we enkele tips hoe u uw beleggingen veilig kunt stellen.

Wat zijn veilige aandelen?

Eigenlijk is de term "stabiele aandelen" geschikter dan "veilige aandelen". Een volledige afwezigheid van risico's is zeker nooit van toepassing. Niet in het echte leven en niet op de beurs. Iedereen wordt elke dag blootgesteld aan een soort risico – of het nu gaat om autorijden, wandelen of beleggen.

En het wordt nog ingewikkelder door het feit dat op de financiële markten het risico niet alleen van buitenaf komt. Vaak bent u zelf het gevaar. De persoonlijkheid, levensstijl en leeftijd van een belegger zijn enkele van de belangrijkste factoren waarmee rekening moet worden gehouden bij het afwegen van individuele risico's. Elke belegger heeft een uniek risicoprofiel dat zijn risicobereidheid en zijn vermogen om veilige aandelen te kopen bepaalt.

Volledige zekerheid, d.w.z. nul risico, zou ook nul winst betekenen. Waarom zou iemand iets verkopen dat 100% veilig is? De relatie tussen risico en rendement (opportunity risk ratio) is een fundamenteel begrip in de beleggingswereld. Hoe hoger het risico dat een belegger bereid is te nemen, hoe groter het potentiële rendement.

Stel u voor dat er honderd procent garantie was op het behalen van een rendement X door een aandeel te kopen. Dan zou het voor iedereen gemakkelijk zijn om geld te verdienen op de beurs. De realiteit is echter dat de keerzijde van de beurswinsten altijd een zeker risico op verlies inhoudt.

Maar wat is risico eigenlijk? Kan risico worden vermeden? En zo ja, in welke mate?

In de financiële wereld kan risico worden gedefinieerd als de mogelijkheid dat de werkelijke winst van een investering zal verschillen van de verwachte resultaten. Het risico omvat ook de mogelijkheid om een deel of, in extreme gevallen, al het oorspronkelijk geïnvesteerde kapitaal te verliezen.

Kwantitatief wordt het risico meestal beoordeeld door rekening te houden met eerdere (markt)resultaten. In de financiële sector is de standaardafwijking een gemeenschappelijke risicomaatstaf. Het is een maatstaf voor de volatiliteit van de activaprijzen in vergelijking met hun historische gemiddelden over een bepaalde periode.

Over het algemeen is het mogelijk en verstandig om beleggingsrisico's te beheren als u de basisprincipes van risico's en de meting ervan begrijpt. Het kennen van de risico's die zich in verschillende scenario's kunnen voordoen en weten hoe ze holistisch kunnen worden beheerd, kan beleggers helpen onnodige en dure verliezen te voorkomen. Degenen die consequent risico's beheren, krijgen de veiligste aandelen mogelijk.

Wist u dat u real time koersontwikkeling van verschillende Forex paren en andere activa op eenvoudige wijze kunt bekijken op het Admirals MetaTrader handelsplatform. U kunt het platform geheel GRATIS downloaden via onze website. Om uw download te starten, klikt u eenvoudigweg op de volgende link of de onderstaande banner:

's Werelds beste multi-asset platform


Voorbeelden van beleggingsrisico’s

Voorbeelden van beleggingsrisico's zijn:

Bedrijfsrisico

Wat is bedrijfsrisico? Bedrijfsrisico verwijst naar de fundamentele levensvatbaarheid van een onderneming, d.w.z. de vraag of het in staat zal zijn voldoende omzet en winst te genereren om bedrijfskosten te dekken en winst te maken.

Hoewel financieel risico in engere zin verwijst naar de kosten van bedrijfsfinanciering, gaat het bedrijfsrisico over alle andere kosten die een bedrijf moet maken om functioneel te blijven.

Deze kosten omvatten salarissen, productiekosten, huur van gebouwen, kantoor- en administratiekosten. De hoogte van het bedrijfsrisico wordt beïnvloed door factoren zoals de kosten van goederen, winstmarges, concurrentie en de algemene vraag naar de aangeboden producten of diensten.

Tegenpartijrisico

Wat is tegenpartijrisico? Tegenpartijrisico is de waarschijnlijkheid dat een van de bij een transactie betrokken partijen (de "andere partij" vanuit het oogpunt van de belegger) niet in staat zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen te voldoen. Krediet- of wanbetalingsrisico is wanneer een kredietnemer niet in staat is de contractueel overeengekomen rente of hoofdsombetalingen over zijn schuldverplichtingen te verrichten.

Dit soort risico's is vooral belangrijk voor beleggers die obligaties in hun portefeuille hebben. Maar ook als u geïnteresseerd bent in veilige aandelen. De aandeelhouder is immers de schuldeiser en de vennootschap is de schuldenaar.

Tegenpartijrisico kan bestaan bij krediet-, beleggings- en handelstransacties, met name bij transacties die worden uitgevoerd in directe handel (over the counter - OTC). Maar het kan ook een rol spelen in beursgenoteerde en zogenaamd veilige aandelen, zoals min of meer spectaculaire gevallen keer op keer laten zien.

Liquiditeitsrisico

Wat is liquiditeitsrisico? Liquiditeitsrisico houdt verband met het vermogen van een belegger om zijn investering in te wisselen voor contant geld, d.w.z. om het liquide te maken. Deze vorm van risico's is niet te onderschatten. Als u in staat bent om uw belegging te verkopen om bijvoorbeeld andere verplichtingen af te kunnen wikkelen, maar de effecten niet wegkomen in een illiquide markt, kan dit een ernstig probleem worden.

Wat maakt aandelen veilig?

Nogmaals, veilige aandelen in de ware zin van het woord bestaan niet. Maar een bepaalde portefeuille van individuele aandelen kan natuurlijk veiliger zijn dan andere. Om er de maximale veiligheid uit te halen, moet u zich houden aan de volgende instructies:

Spreid uw risico - Maak gebruik van diversificatie

De meest basale – en effectieve – strategie voor risicobeperking is diversificatie. Risicodiversificatie is sterk gebaseerd op de concepten correlatie en risico. Een goed gediversifieerde beleggingsportefeuille bestaat uit verschillende soorten effecten uit verschillende industrieën met verschillende risicoprofielen en correlaties met elkaars rendement.

Door naast aandelen ook niet-gecorreleerde activa in een portefeuille aan te houden, wordt de algehele volatiliteit verminderd. Alternatieve beleggingen verliezen doorgaans minder waarde tijdens een bearmarkt, waardoor een gediversifieerde portefeuille gemiddeld kleinere verliezen lijdt.

Hoewel de meeste beleggingsprofessionals het erover eens zijn dat diversificatie geen garantie is voor verlies, is het de belangrijkste component die een belegger helpt zijn financiële langetermijndoelen te bereiken en tegelijkertijd het risico te minimaliseren.

Er zijn verschillende manieren om een passende diversificatie te plannen en te waarborgen:

 • Spreid uw portefeuille over veel verschillende beleggingsvormen – waaronder contanten, aandelen, obligaties, beleggingsfondsen, ETF's (exchange-traded funds) en andere fondsen. Zoek naar activa waarvan het rendement in het verleden niet in dezelfde richting en in dezelfde mate is gegaan. Dus als een deel van uw portfolio teruggaat, kan de rest nog groeien.
 • Blijf gediversifieerd binnen elke beleggingscategorie. Kies effecten die verschillen per sector, branche, regio en marktkapitalisatie.
 • Neem effecten met verschillende risicoprofielen op in uw portefeuille. Beperk u bijvoorbeeld niet tot alleen dividendaandelen.

Beleg in Blue chip aandelen

Blue chips zijn de aandelen in een index die tot de beste beleggingen behoren vanwege hun marktbelang, aandelenkoers of de enorme omvang en leeftijd van het bedrijf. Blue chip aandelen zijn per definitie veilige voorraden. Uitzonderingen, zoals de effecten van het bedrijf Wirecard, die werden genoteerd in de Duitse index voor standaardaandelen, de Germany 40, bevestigen de regel.

Beleg in crisisbestendige industrieën

Sommige industrieën zijn meer afhankelijk van de economische cyclus dan andere. Een typisch voorbeeld van cyclische industrieën zijn grondstoffen of de automobielindustrie, waar minder vraag naar is als het slecht gaat met de economie.

Bekijk bijvoorbeeld Volkswagen aandelen.

Bron: Admirals MetaTrader 5 - #VOW - Daggrafiek - Gegevensbereik: 13 januari 2021 tot 14 juli 2021. Vastgeled op 14 juli 2021 om 15:00 uur CET. Let op: Prestaties uit het verleden zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

In cyclische of defensieve industrieën hebt u een grotere kans om veilige aandelen te krijgen. Een voorbeeld hiervan is de voedingsindustrie. Deze industrie blijft trouw aan het motto "Mensen moeten altijd eten". Hierbij verdienen mensen meestal goed, zelfs in een trage economie.

Veilige aandelen met hoge dividenden

Veilige aandelen en hoge dividenden zijn enigszins wederzijds afhankelijk. De aandelen in dergelijke bedrijven die het zich kunnen veroorloven om hoge dividenden uit te keren, zijn meestal per definitie stabiele aandelen.

Bovendien stelt het dividend u als belegger tot op zekere hoogte veilig, omdat het extra inkomsten genereert, zelfs als de aandelenkoers (op korte termijn) daalt.

Een van de beste beleggingsproducten voor de handel in dividend aandelen is de Invest.MT5 handelsrekening van Admirals. Met dit account kunt u beleggen in ruim 4000 aandelen en ETF's op 15 van 's werelds grootste beurzen. Bovendien biedt het account toegang tot MetaTrader 5 handelsplatform waarmee u over gratis real time market data en geavanceerde functionaliteiten beschikt.

Open vandaag nog een beleggingsrekening door op de onderstaande banner te klikken:

Investeer in 's werelds beste instrumenten

Duizenden aandelen en ETF's binnen handbereik

Kies de juiste tijdshorizon

De tijdshorizon en liquiditeit van beleggingen zijn vaak een belangrijke factor bij de risicobeoordeling. Als een belegger zijn fondsen onmiddellijk moet afstoten, zal hij minder beleggen in risicovolle beleggingen of beleggingen die niet onmiddellijk kunnen worden geliquideerd.

De tijdshorizon is ook een belangrijke factor in relatie tot de individuele beleggingsstrategie. Jongere beleggers, voor wie de pensionering nog ver weg is, zijn mogelijk bereid om te investeren in risicovollere beleggingen met hogere rendementsmogelijkheden. Oudere beleggers hebben vaak een lagere risicotolerantie omdat ze binnen afzienbare tijd meer geld beschikbaar moeten hebben.

Wat zijn de risico’s van aandelen die als veilig worden omschreven?

In de financiële theorie zijn de beleggingsrisico's die van invloed zijn op de waarde van activa over het algemeen onderverdeeld in twee categorieën: systematisch en niet systematisch risico. Als belegger bent u meestal blootgesteld aan beide soorten risico's.

Systematisch risico, ook wel marktrisico's genoemd, beïnvloeden factoren zoals politieke en macro-economische gebeurtenissen, die een hele economische sector of een groot percentage van de totale markt kunnen treffen.

Het marktrisico kan niet gemakkelijk worden beperkt door portefeuillediversificatie. Met andere woorden, ook de veilige aandelen worden aangetast. Andere veel voorkomende vormen van systematisch risico kunnen rente, inflatie, valuta, liquiditeit, land of sociaal-politiek risico zijn.

Niet systematisch risico, ook wel specifiek risico genoemd, is een categorie die slechts één bedrijfstak of een specifiek bedrijf treft.

Voorbeelden zijn een wijziging in het management, een terugroepactie van producten, een wijziging van de regels die van invloed kunnen zijn op de omzet van de onderneming, of een nieuwe concurrent op de markt die marktaandeel betwist. Beleggers gebruiken diversificatie vaak om niet-systematische risico's te beheersen door te beleggen in verschillende activa.

Het cruciale is dat het onderscheid systematisch en niet systematologisch kan helpen om risico's in anders veilige aandelen te identificeren. Hier zijn twee voorbeelden in meer detail:

Het risico van een land ontstaat wanneer een land niet langer in staat is om aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. Zodra dit gebeurt, kan de uitvoering van alle financiële instrumenten in dat land en ook in andere landen waarmee economische betrekkingen zijn, worden beïnvloed. Het landenrisico is van toepassing op aandelen, obligaties, beleggingsfondsen, opties en futures die in een bepaald land worden uitgegeven. Dit soort risico's komt het meest voor in opkomende markten of landen met een hoge schuldenlast.

Zelfs zogenaamd veilige aandelen kunnen worden beïnvloed door landenrisico's, ongeacht of het bedrijfsmodel van een bepaald bedrijf gezond is of niet.

Hetzelfde geldt voor wisselkoersrisico's. Het is van toepassing op alle financiële instrumenten in een andere valuta dan uw eigen valuta. Bij het beleggen in het buitenland is het daarom belangrijk om rekening te houden met de impact die wisselkoersen kunnen hebben. Als u bijvoorbeeld in Nederland woont en in dollars in een Amerikaans aandeel belegt, kunt u zelfs als de waarde van het aandeel stijgt geld verliezen als de dollar waarde verliest ten opzichte van de euro.

Fundamenteel stabiele aandelen kunnen ook last hebben van wisselkoersrisico's, ongeacht de prestaties van de industrie en het management.

De situatie is anders met tegenpartijrisico. Zelfs in een verder zeer positieve bedrijfsomgeving kunnen managementfouten er bijvoorbeeld toe leiden dat veilige aandelen min of meer waardeloze effecten worden.

In geval van twijfel: Hedging van aandelen

Elke beleggingsportefeuille is dus blootgesteld aan een aantal verschillende risico's. Niemand weet zeker of of wanneer een marktcrash op handen is. Het goede nieuws is dat er manieren en middelen zijn om aandelen af te dekken of ze te hedgen.

Hedging verwijst naar een strategie die de risico's van een belegging beperkt. In veel gevallen is een hedge een instrument dat in waarde toeneemt naarmate de portefeuille waarde verliest. De winst uit de afdekkingsstrategie compenseert dus een deel of alle verliezen van de portefeuille.

U kunt in principe proberen om een enkele beveiliging te beschermen. Als individuele aandelen echter beladen zijn met duidelijk identificeerbare risico's, is het vaak logischer om de positie te verminderen of volledig te sluiten.

Als iemand die geïnteresseerd is in stabiele aandelen, moet u uw hele aandelenportefeuille afdekken, bijvoorbeeld met een instrument dat betrekking heeft op een marktindex.

Een dergelijke afdekking kan worden gedaan door een activum te kopen of door short te gaan. Bij het kopen van een activum zoals een optie wordt het risico overgedragen aan een andere partij. Short selling is een meer directe vorm van het uitvoeren van een hedge.

Hedgen zijn zeer zelden perfect, en als ze dat wel waren, zouden ze geen echte functie vervullen, omdat er geen ondersteboven of neerwaarts potentieel zou zijn. Wanneer u uw aandelen afdekt, is daarom het doel om het risico tot een acceptabel niveau te verminderen, maar niet om het te elimineren.

Voor hedging zijn er onder andere de volgende opties:

Hedgen met opties

Een optiecontract is een overeenkomst die de koper het recht geeft, maar niet de verplichting, om een actief tegen een specifieke prijs te kopen of te verkopen. In sommige gevallen kan een optie op elk moment vóór de vervaldatum worden uitgeoefend, in andere alleen op de vervaldatum.

Een calloptie geeft de houder het recht om de onderliggende waarde tegen de uitoefenprijs te kopen, om een putoptie tegen de uitoefenprijs te verkopen. Het zijn dus meestal de puts die worden gebruikt voor afdekkingsdoeleinden. Een putoptie wordt beschouwd als "in the money"(ITG) als de huidige spotrente lager is dan de uitoefenprijs (in het tegenovergestelde geval is het "out of the money" of OTM).

De prijs die voor een optie wordt betaald, is de premie. Opties die ver in het geld zitten, zijn duurder omdat de kans groot is dat ze in waarde vervallen. Het doel van optieafdekking is om de impact van een marktdaling op een portefeuille te verminderen. Dit kan op verschillende manieren worden bereikt - met slechts één optie of met een combinatie van twee of drie opties.

Hier is een eenvoudig voorbeeld: Een long put positie is de eenvoudigste, maar ook de duurste optie hedge. Meestal wordt een optie gebruikt met een uitoefenprijs die 5 of 10% onder de huidige marktprijs ligt. Hoewel deze opties goedkoper zijn, beschermen ze de portefeuille niet tegen de eerste 5 of 10% dat de index daalt.

Daarnaast zijn er nog ingewikkelder strategieën met opties zoals Collar, Put-Spread en Fence die kunnen worden gebruikt om aandelen af te dekken.

Profiteer van volatiliteit

Het kopen van instrumenten die kunnen worden gebruikt om winst te maken met volatiliteit is een andere manier is om aandelen af te dekken. U kunt bijvoorbeeld een ETF kopen die de VIX Index van de Chicago Board of Exchange bijhoudt. Deze vertegenwoordigt de verwachtingen van de markt met betrekking tot de relatieve sterkte van prijswijzigingen op korte termijn in de S&P 500 Index.

Omdat de volatiliteit meestal toeneemt tijdens marktcorrecties, stijgen deze instrumenten in waarde wanneer tegelijkertijd een lange positie die u in aandelen heeft waarde kan verliezen.

Dus het kopen van volatiliteit ETF's (Volatility ETFs), vooral in een tijd waarin de VIX op een laag niveau staat, kan een effectieve methode van afdekking zijn. Er moet echter worden opgemerkt dat volatiliteitsproducten meestal in de loop van de tijd aan waarde verliezen.

Shorting

Allereerst: Wat is Shorten eigenlijk? De meeste beleggers hopen winst te maken door iets te kopen dat in de loop van de tijd (zelfs minuten of zelfs seconden) in waarde toeneemt. Dit heet het innemen van een lange positie.

Shorten daarentegen gaat over short selling. Het doel is te profiteren van dalende prijzen. Een short sale is een soort termijntransactie waarbij bijvoorbeeld aandelen die u nog niet bezit, tegen de huidige prijs worden verkocht.

Dit gebeurt in de hoop dat tegen de tijd dat u de aandelen daadwerkelijk moet kopen volgens de contractuele overeenkomst, hun prijs is gedaald. Uit het verschil haalt de "Shorter" zijn winst.

Short selling kan daarom een kosteneffectieve manier zijn om af te dekken tegen een verwachte daling van de prijs van veilige aandelen op korte termijn.

Beleggers kunnen nu exchange-traded funds (ETF's) en andere effecten kopen die in waarde stijgen wanneer de brede aandelenmarkt verliest. Sommige van deze instrumenten hebben een hefboomwerking, waardoor er minder kapitaal nodig is om af te zekeren.

Het voordeel van deze effecten is dat ze kunnen worden verhandeld via een normale brokeragerekening, die meestal niet van toepassing is op futures of opties. Voordat ze echter worden gebruikt, moeten ze zorgvuldig worden onderzocht om ervoor te zorgen dat ze de onderliggende beveiliging nauwkeurig weergeven.

Naast ETF's is er een tweede, goedkope en relatief eenvoudige methode om stabiele aandelen af te dekken: neem een korte positie in met CFD's. Een CFD, d.w.z. Contract for Difference, is een financieel contract waarin het verschil tussen de afwikkelingsprijs wordt betaald bij de opening en bij het sluiten van de transactie.

CFD's stellen beleggers in wezen in staat om op zeer korte termijn de richting van effecten (stijgende of dalende prijzen) te verhandelen. Aangezien CFD's ook zogenaamde hefboomproducten zijn, hoeft de hedger niet de volledige contractwaarde te deponeren, maar slechts een percentage als onderpand, de zogenaamde marge.

Wilt u meteen van start gaan met CFD trading? Open dan een online handelsaccount om Forex & CFD's te handelen op indices, edelmetalen, energie, ETF's, aandelen, obligaties en cryptocurrencies tegen uitstekende voorwaarden. Klik op onderstaande banner om u vandaag nog een rekening te openen:

Aandelen en ETF CFD's

Handel in CFD's op aandelen en ETF's bij Admirals

Zijn er veilige aandelen?

Iedereen kent het oude gezegde: Wie niet waagt, die niet wint. In feite is bijna niets in het leven echt veilig. En risico's en onzekerheid zijn ook een vanzelfsprekendheid op de financiële markten.

Hoewel risico's zelden volledig kunnen worden vermeden, is het afdekken van een portefeuille een manier om deze te beschermen tegen potentiële verliezen. Hoewel dit kosten met zich mee brengt, kan het beleggers het gevoel van zekerheid geven dat ze nodig hebben om beleggingsdoelen op lange termijn te bereiken.

Bovendien kan een goed risicobeheer catastrofale verliezen voorkomen als er bijvoorbeeld een "Black Swan Event" plaatsvindt. Dit gaat over een incident dat onmogelijk werd geacht totdat het eindelijk aankomt - zelfs als het zo zeldzaam is als een zwarte zwaan.

Voorbeelden van Black Swans zijn het plotseling barsten van de dot-com bubble in 2001 of het faillissement van Lehman in 2008. Het maakt niet uit hoeveel veilige aandelen u in uw portefeuille hebt, u bent machteloos tegen de Black Swan.

Dit maakt ook duidelijk dat de diepte van een onbekende rivier nooit met beide voeten mag worden verkend. Het is ook het beste om veilige aandelen af te dekken, bijvoorbeeld door een (korte) tegenpositie op te bouwen met CFD's.

CFD Trading bij Admirals

Het is belangrijk u te vergewissen van de condities en tarieven die uw broker stelt. Voor Admirals geldt:

 • Start Trading met een minimum inleg vanaf slechts € 1 - afhankelijk van het gekozen trading account type en het te verhandelen instrument.
 • Een betrouwbare broker is gereguleerd door een gerenommeerde marktautoriteit zoals de Britse FCA (Financial Conduct Authority). Deze toezichthouder is erkend als een van de meest betrouwbare marktautoriteiten voor trading en beleggen. De cliënt geniet onder deze licentie uitgebreide bescherming onder de FSCS-regelgeving, denk bijvoorbeeld aan de depositogarantie. Admirals is een FCA gereguleerde broker - u kunt bij ons handelen met een veilig gevoel!
 • Hefboomwerking beschikbaar - het beschikbare hefboomeffect is afhankelijk van uw cliënt status en het te verhandelen instrument.
 • Toegang tot hefboomeffecten tot 1: 500 voor Professionele Klanten; waarmee u posities kunt beheren die tot 500 keer meer waard zijn dan uw inleg.
 • Toegang tot hefboomeffecten tot 1:30 voor Particuliere Klanten. De maximaal beschikbare hefboomwerking is afhankelijk van het te verhandelen instrument.
 • Geniet bescherming van het exclusieve Admirals "Negatief Saldo Beschermingsbeleid".
 • Breed aanbod van verhandelbare instrumenten - handel in Forex, aandelen, stock indices, grondstoffen CFD's en cryptocurrencies.
 • Gratis Real Time market data.
 • Zeer gunstige spreads - de typische trading spread op de Euro Dollar is bijvoorbeeld slechts 0.8 PIP. Hoe lager de spread, hoe sneller uw trading order rendabel is.
 • Snelle en adequate orderuitvoering. Goede uitvoeringssnelheid maakt optimale toepassing van uw CFD trading strategies mogelijk.
 • Geen commissie bij plaatsing en sluiten van een Contract for Difference trade positie. Voor CFD handel zijn de transactiekosten bij Admirals beperkt tot de spread!
 • Professionele trading platformen: MetaTrader 4, MetaTrader 5 en MetaTrader Supreme Editie.
 • Gratis trainingen zoals de Zero to Hero trainingscursus en breed scala aan informatieve materialen.
 • Nederlandstalige klantenservice en ondersteuning.
 • Ondersteund verschillende trading stijlen.
 • Ondersteund vrijwel alle trading strategies.
 • Toepassing hedging technieken toegestaan.

U kunt de volledige handelsvoorwaarden van Admirals op onze website terug vinden. Om de beste broker te vinden kunt u ervoor kiezen de service van de broker zelf te testen. Admirals biedt hiertoe gratis demo en live trading accounts. Klik op de onderstaande banner om vandaag nog een rekening te openen:

 

Andere artikelen die u kunnen interesseren:

Over Admirals

Admirals is een meermaals bekroonde, wereldwijd gereguleerde Forex- en CFD-broker en biedt handel op meer dan 8.000 financiële instrumenten via 's werelds populairste handelsplatformen: MetaTrader 4 en MetaTrader 5. Begin vandaag nog met handelen!

Risicobepaling

Dit materiaal bevat geen beleggings- of investeringsadvies en zou niet als zodanig moeten worden geïnterpreteerd, noch als een uitnodiging of aanbieding tot deelname in transacties in financiële instrumenten. Merk op dat dergelijke beurs- en trading analyse geen betrouwbare indicatie zijn voor toekomstige prestaties gezien het feit dat de relevante omstandigheden aan constante verandering onderhevig zijn. Alvorens u enige beslissingen maakt omtrent investeringen, beleggingen of trading, dient u advies in te winnen van een onafhankelijk, financieel adviseur om degelijk begrip van de geassocieerde risico’s te verkrijgen.

TOP ARTIKELEN
Hoe Coca Cola aandelen kopen? Beleggen in Coca Cola in 2024
Wilt u Coca Cola aandelen kopen in 2024? Het toonaangevende frisdrankbedrijf behaalt niet alleen opmerkelijke rendementen, maar keert al tientallen jaren dividend uit, telkens met een hogere waarde. Dit maakt het een aantrekkelijke investering. Het is een van 's werelds bekendste merk...
Top 3 beste biopharma aandelen van 2024
De farmaceutische industrie is enorm en omvat verschillende segmenten waaronder biofarmaceutica. Biofarma zal waarschijnlijk steeds populairder worden in de gezondheidssector.Biofarma is een van de snelst groeiende segmenten binnen de farmaceutische industrie en is waarschijnlijk goed gepositioneerd...
Hoe beleggen in uranium aandelen?
Uranium wordt veel gebruikt als brandstof voor kerncentrales en is daarom een cruciaal onderdeel van de productie van kernenergie. Kernenergie wordt al meer dan tien jaar grotendeels verguisd, maar er zijn recente tekenen dat het een comeback maakt die op zijn beurt de vraag naar uranium zou kunnen...
Alles weergeven