Defensieve aandelen - Wat zijn de beste aandelen om te kopen tijdens een crisis?

Admirals
33 Min lezen

In de afgelopen weken hebben we te maken gehad met ongewone activiteit in de markten. Vanuit verschillende hoeken zijn geluiden over een aankomende beurscrash en mogelijke economische crisis hoorbaar. Hoewel de meningen hieromtrent nog altijd verdeeld zijn, is het de meeste investeerders duidelijk dat we rekening moeten houden met dit scenario.

Willen wij deze periode als beleggers zo goed mogelijk doorkomen dan is het zaak dat wij ons instellen op de heersende trend en recente volatiliteit. Beleggers zoals Warren Buffet hebben bewezen dat het mogelijk is uw portfolio in deze tijden te beschermen en zelfs om potentieel winsten te maken.

Echter, de grootste uitdaging waar traders en beleggers mee worstelen in deze onzekere tijden zijn vragen zoals waarin beleggen bij een recessie of waarin kan ik beleggen tijdens een crisis. Met een mogelijke recessie op handen, vragen beleggers zich massaal af wat de beste aandelen op dit moment zijn en welke aandelen zij nu kunnen kopen.

Welke aandelen nu kopen? De beste aandelen tijdens een crisis

De meeste van ons zullen zich ervan bewust zijn dat aandelen over het algemeen slecht presteren tijdens pandemieën, gewapende conflicten, natuurrampen en politieke onrust. Bedrijven hebben te kampen met verminderde vraag en mogelijke restricties omtrent openingstijden & bedrijfsvoering en problemen in de leveringsketen en met het personeel. Allen factoren die de resultaten en aandelenprijs kunnen drukken.

Als we kijken naar de bredere trend in aandelenkoersen in de afgelopen tijd, is het logisch dat u zich afvraagt waarin u zou kunnen beleggen tijdens crisisomstandigheden en of beleggen veilig is. U bent niet de enige. Beleggers wereldwijd worstelen met de vraag wat de beste aandelen op dit moment zijn en welke aandelen nu te kopen.

Als ook u zich afvraagt wat de beste aandelen op dit moment zijn dient u zich ervan bewust te zijn dat er bepaalde sectoren en bedrijven die historisch gezien goed presteren in tijden van economische onrust. We noemen de aandelen van deze bedrijven defensieve aandelen. We bespreken in dit artikel welke aandelen analisten en beleggers thans aanmerken als de beste aandelen op dit moment.

Wilt u meteen aan de slag met traden op de beurs? Klik op de volgende links of onderstaande banner om een demo- of live trading account te openen:

Risicovrije Demo-rekening

Registreer voor een gratis online demo-rekening en verfijn uw handelsstrategie

Wat is een financiële crisis?

Een financiële crisis of recessie wordt gedefinieerd als een "een significante daling van de economische activiteit verspreid over de (verschillende sectoren van de) economie, die meer dan een paar maanden aanhoudt". De daling van de economische activiteit wordt gemeten aan de hand van verschillende factoren, zoals het reëel bruto binnenlands product (het BBP), de werkgelegenheid, de industriële productie en de winstcijfers van de detailhandel.

Bepalen wat de beste aandelen om te kopen zijn o.b.v. de oorzaken van de financiële crisis

Er zijn vele mogelijke factoren die een economische recessie kunnen veroorzaken. Sommige recessies worden veroorzaakt door politieke onrust of oorlogen en andere door beleidsmaatregelen van de overheid zoals quantitative easing. In algemene zin is een financiële crisis het gevolg van een onevenwicht in de economie dat moet worden gecorrigeerd. Een crisis kan ook worden veroorzaakt door politieke conflicten, sociale onrust, natuurrampen of andere gebeurtenissen die het vertrouwen in de economie of het leiderschap ondermijnen.

In de afgelopen jaren hebben situaties zoals de politieke onrust rondom Brexit, de handelsoorlogen tussen de Verenigde Staten en China en COVID-19 voor scherpe dalingen in de financiële markten gezorgd. In maart 2020 werden de Amerikaanse beurzen binnen een dag tot tweemaal toe gesloten ten gevolge van extreme prijsdalingen.

We horen ook thans steeds meer geluiden over een volgende beurscrash. Dit zorgt voor de nodige onrust onder investeerders, die zich afvragen of en hoe zij hun beleggingsactiviteiten kunnen voortzetten. De effecten van de vorige recessie zitten nog vers in ons geheugen en beleggers willen uiteraard voorkomen dat zij onnodige risico's nemen.

Echter, waar vrijwel iedereen de effecten van de crisis heeft kunnen voelen en velen hier enige nadelen van hebben ervaren, zijn er ook traders die een fortuin hebben verdiend door te beleggen tijdens recessies. Als u wilt beleggen tijdens crisis dan is de eerste vraag die u zich zal stellen: waarin te beleggen bij crisisomstandigheden?

Wat de beste aandelen zijn om te kopen tijdens een crisissituatie kan deels worden afgeleid uit logische redeneringen en historische data maar is tevens in belangrijke mate afhankelijk van de oorzaak van de bewuste crisis. We bespreken in dit artikel wat volgens analisten mogelijk de beste aandelen om te kopen zijn en waarom.

Welke aandelen gaan stijgen? Defensieve aandelen

Het enige wat de financiële markten harder raakt dan slecht nieuws is onzekerheid. Het is een gegeven dat het merendeel van bedrijven en aldus hun aandelen slechter presteert in tijden van onzekerheid of instabiliteit. De huidige wereldwijde onrust en haar weerslag op de markten is hier een perfect voorbeeld van. In eerdere, vergelijkbare situaties echter, hebben we gezien dat er zelfs in moeilijke tijden, waarin de meeste aandelen en indices in een neerwaartse spiraal bewegen, er enkele aandelen zijn die goed presteren.

Bij beantwoording van de vraag welke aandelen nu te kopen is het belangrijk dat u zich laat leiden door een andere vraag. Welke aandelen gaan stijgen? Tijdens of in aanloop naar een recessie of economische crisis zullen de meeste beleggers een oogje op de zogenaamde defensieve aandelen houden. Defensieve aandelen zijn de aandelen van bedrijven die in tijden van economische neergang overleven of bloeien.

Defensieve aandelen zijn veelal aandelen van bedrijven die essentiële diensten beiden of goederen produceren die 'onmisbaar' zijn. Denk bij defensieve aandelen aan de aandelen van bedrijven in de gezondheidszorg, nutsvoorzieningen, ondernemingen die primaire- ofwel basis consumptiegoederen produceren en de militaire industrie maar ook aandelen van bedrijven die edelmetalen verwerken vallen in deze categorie.

Defensieve aandelen karakteriseren zich doordat de vraag naar wat deze bedrijven bieden niet wordt beperkt door de gevolgen van de crisis. Sterker nog, de vraag naar de goederen en producten die deze bedrijven verkopen zou zelfs kunnen toenemen.

Defensieve aandelen zijn bijvoorbeeld die van farmaceutische bedrijven. Mensen zullen ook tijdens een crisis nog altijd hun medicatie nodig hebben. Afhankelijk van de aanleiding van de economische crisis, zou de vraag zelfs kunnen toenemen. Recentelijk hebben we gezien dat de vraag naar 'over the counter' medicatie door de onrust rondom het Coronavirus toenam. Bovendien veroorzaakte de onrust en onzekerheid rondom COVID-19 een run op primaire consumptiegoederen.

Wist u dat u real time koersontwikkeling van verschillende Forex paren en andere activa op eenvoudige wijze kunt bekijken op het Admirals MetaTrader 5 handelsplatform. U kunt het platform geheel GRATIS downloaden via onze website. Om uw download te starten, klikt u eenvoudigweg op de volgende link of de onderstaande banner:

's Werelds beste multi-asset platform


Laten we deze en andere aandelensectoren in nader detail bekijken:

1️⃣ Gezondheidszorg aandelen

Zoals we reeds eerder hebben aangehaald is de vraag naar geneesmiddelen en medische behandelingen niet impuls gebonden en zal zij niet worden beïnvloed door een zwakte in de economie of het instorten van de markten. De vraag wordt gedreven door medische noodzaak en de producten zijn aldus vrij letterlijk van levensbelang en een van de weinige middelen waar men niet op zal beknibbelen.

Dit verklaart waarom de farmaceutische- en de gezondheidszorgsector als defensieve aandelen sectoren worden beschouwd. De prijs van defensieve aandelen beweegt in mogelijk niet in lijn met de trends die wij in de economie waarnemen. Dit is de reden waarom vele investeerders in tijden van economische recessie investeren in bedrijven in de gezondheidszorg en de farmaceutische sector. Zij zijn van mening dat hun kapitaal beter beschermd is dan wanneer zij zouden beleggen in andere (defensieve aandelen) sectoren.

Onder de defensieve aandelen sectoren worden aandelen in de medische sectoren veelal als de meest solide investeringsopties aangemerkt. Er zijn echter andere belangrijke categorieën defensieve aandelen. Denk aan Nutsbedrijven. We zullen nu bespreken waarom bedrijven in deze sector eveneens veel worden voorgedragen ter beantwoording van de vraag welke aandelen nu te kopen.

2️⃣ Nutsbedrijven aandelen

Nutsbedrijven zijn bedrijven die een op een functie vervullen die een openbaar belang dient. De meeste nutsbedrijven hebben hierin vaak een een monopoliepositie. Er is een noodzaak voor de diensten die het bedrijf of producten biedt. Het is daarom minder waarschijnlijk dat de vraag hiernaar sterk zal afnemen, zoals bij de voorgaande defensieve aandelen categorie ook het geval was.

Wat deze defensieve aandelen kenmerkt is dat groei zich doorgaans langzaam doch gestaag ontwikkeld. Vele nutsbedrijven zijn, omdat zij een openbaar nut vervullen streng gereguleerd. Zo gelden er doorgaans restricties met betrekking tot maximumprijzen. Wilt u veilig beleggen dan is investeren in deze categorie defensieve aandelen een goede optie. Echter, het is onwaarschijnlijk dat deze aandelen op de korte termijn in waarde zullen verdubbelen.

De defensieve aandelen van nutsbedrijven tonen doorgaans geen explosieve prijstoename, zoals bij we zien bij bedrijven met een puur commercieel oogmerk die geen rekening hoeven te houden met stringente overheidsregulering. Vraagt u zich af welke aandelen nu te kopen als u besluit zich toe te leggen op investeren in defensieve aandelen? Investeren in deze defensieve aandelen sector is met name aantrekkelijk als u niet op zoek bent snelle, grote winsten binnen een of enkele dagen. Het zijn in de regel niet de snelst stijgende aandelen maar kenmerken zich vooral door lange termijn groei en consistente dividend uitkeringen.

Investeren in deze bedrijven is het antwoord als u wilt weten welke aandelen u nu kunt kopen voor stabiliteit. Deze defensieve aandelen behouden veelal (grotendeels) hun waarde, zelfs wanneer andere aandelen kelderen. Dit geldt niet alleen voor het scenario waarin de meeste aandelen met 20% dalen. Ook wanneer de meeste aandelen in waarde vermeerderen en de stijgende aandelen 20% bijschrijven zal de koers van nutsbedrijven redelijk gelijk blijven.

Dit is precies wat investeren in deze bedrijven een aantrekkelijke optie maakt en waarom zij worden aangemerkt als een van de beste aandelen om te kopen wanneer de economie met onzekerheid en risico's wordt geconfronteerd.

Welke aandelen nu kopen? Overweeg ook de volgende categorie defensieve aandelen.

3️⃣ Basis consumptiegoederen aandelen

Als men vragen zoals welke aandelen nu kopen of wat zijn de beste aandelen om te kopen in een economische crisis stelt, zullen vele investeerders antwoorden met aandelen in de 'consumer staple sector' ofwel basis consumptiegoederen. Denk aan producten zoals voedsel, dranken, huishoudelijke artikelen en hygiëne- en verzorgingsproducten. Ook genotmiddelen zoals alcohol en tabak vallen onder basis consumptiegoederen.

Het zijn in feite alle producten waarvan mensen de consumptie niet kunnen of willen beperken, ongeacht hun financiële situatie. Als we ten tijde van of in aanloop naar een economische crisis overwegen welke aandelen nu te kopen is het logisch dat we kiezen voor die van bedrijven die voorzien in essentiële behoeften. Immers, omdat de vraag redelijk constant zal blijven, is het minder waarschijnlijk dat zij een dip in vraag (en inkomsten) zullen ervaren. Om deze redenen worden aandelen van bedrijven in deze sector eveneens als defensieve aandelen aangemerkt.

Consumptiegoederen producenten maken aldus deze derde, belangrijke defensieve aandelen sector op. De sector reageert minder op bearish condities en dalende trends. Als gevolg hiervan dalen de aandelen van deze bedrijven veel minder op bear markten dan aandelen in andere sectoren.

De sector consumptie goederenbedrijven heeft vaak een aantrekkelijk dividendrendement, dat vaak hoger ligt dan in andere sectoren. Gezien de doorgaans stabiele prestaties blijven zullen grote consumptiegoederen producenten in de regel niet alleen consistent dividenden uitkeren maar zouden deze rendementen tijdens perioden van financiële teruggang in sommige gevallen zelfs kunnen toenemen.

Wilt u stapsgewijs leren handelen in Forex? Bekijk dan onze Zero to Hero lessen met onze professionele trading-coaches. Bouw uw kennis over Forex trading stapsgewijs en in korte tijd op. Klik op onderstaande banner om meer te weten te komen:

Zero to Hero

Leer traden in 20 dagen, van start tot uitvoering

 

4️⃣ Leger & Defensie aandelen

Het leger en de defensiesector zijn in veel landen (zoals de Verenigde Staten) een belangrijke kostenpost in de staatsbegroting. Zelfs bij economische moeilijkheden of een op handen zijnde beurscrash, blijven de bestedingen die autoriteiten voor deze sector reserveren aanzienlijk. Bedrijven die bijdragen aan het militaire industriële complex vormen hiermee een belangrijke defensieve aandelen sector en zijn volgens velen zeker het overwegen waard als men besluit welke aandelen nu te kopen.

Zo is het Amerikaanse leger bijvoorbeeld betrokken bij tal van gewapende conflicten over de hele wereld. De steun van deze strijdkrachten vereist dat bedrijven die militaire goederen vervaardigen continu produceren, ongeacht de economische toestand. Dergelijke defensieve aandelen zullen in de regel zonder al te grote problemen economische crisissen en beurscrashes doorkomen en mogelijk zelfs floreren. In tijden van politieke onrust bijvoorbeeld, worden de uitgaven in deze sector verhoogd.

Zelfs in het geval van het Coronavirus hebben vele landen ervoor gekozen de hulp van het leger in te roepen om de noodwetgeving te handhaven, sociale onrust te voorkomen en bescherming te bieden aan werknemers in ziekenhuizen en supermarkten. Als u - in een soortgelijke markt situatie - onderzoekt wat de beste aandelen om te kopen zijn, blijken defensieve aandelen in deze categorie een goed startpunt.

5️⃣ Grondstoffen industrie aandelen

Tekenen van een aankomende economische crisis of aanhoudende market crash voorspellingen? Als u overweegt wat de beste aandelen om te kopen zijn is het nuttig om te weten dat edelmetalen historisch gezien goed presteren onder deze omstandigheden. De in de grondstoffenindustrie betrokken bedrijven vormen tezamen een andere belangrijke defensieve aandelen sector. Investeren in edelmetalen of bedrijven die deze mijnen of winnen en raffinaderijen is voor velen een voordehandliggende optie die bij de beantwoording van vragen zoals welke aandelen nu kopen wordt aangedragen.

Edelmetalen zoals goud, zilver of platinum staan bekend als zogenaamde 'safe haven assets'. In tijden van economische neergang wordt beleggen in goud of zilver als een veilige belegging gezien. Deze materialen kennen intrinsieke waarde en zijn favoriet onder beleggers in onzekere tijden, wereldwijde chaos of algemene verstoringen op de financiële markten. Dit geldt ook voor aan de metalen of de winning en bewerking hiervan gerelateerde aandelen. Deze vormen tezamen de laatste belangrijke defensieve aandelen categorie.

Edelmetalen en de aan winning en verwerking gerelateerde aandelen zullen doorgaans goed presteren bij:

 • Beurscrash
 • Hyperinflatie
 • Pandemieën
 • Gewapend conflict
 • Lage rentetarieven
 • Quantitative easing
 • Algemene onzekerheid & onrust

Een potentiële appreciatie van de edelmetalen kan de vraag naar de diensten van de bedrijven die deze metalen winnen, verhogen. Dit kan op haar beurt de inkomsten verhogen, wat de prijs van deze categorie defensieve aandelen een boost zal geven.

We hebben hiermee de belangrijkste defensieve aandelen sectoren besproken. Vele investeerders zullen in tijden van politieke, economische of sociale onrust hun toevlucht in defensieve aandelen zoeken.

Best presterende aandelen tijdens een financiële crisis

Sommige beleggers hopen de financiële crisis het hoofd te bieden door aandelenhandel compleet te vermijden, maar kunnen hierdoor interessante kansen missen. Historisch gezien zijn er namelijk bedrijven die het goed doen in tijden van crisis.

Voordat we de best presterende aandelen in crisistijd bespreken, zullen we ons allereerst richten op de bedrijven die de meeste beleggers zullen mijden.

In tijden van onzekerheid is het raadzaam om te vermijden:

In plaats daarvan zouden beleggers, zich bij de vraag welke aandelen nu te kopen moeten richten op opties die minder cyclische prijsontwikkeling tonen. De beste aandelen om te kopen zijn die welke bestand zijn tegen economische recessies. We hebben in de voorgaande paragrafen de belangrijkste defensieve aandelen sectoren besproken, nu zullen we ons richten op individuele aandelen die in de recessie van 2008 bijzonder veerkrachtig zijn gebleken.

Welke aandelen kopen in een crisis? Best presterende aandelen in de recessie

1️⃣ Dollar Tree aandelen

Dollar Tree is een winkelketen in de Verenigde Staten waar de prijs van elk item $ 1 of minder is. Ook in tijden van crisis zullen consumenten nog steeds geld uitgeven. Echter, de meesten willen geen grote bedragen uitgeven. Het bedrijf is perfect gepositioneerd om te profiteren van dit sentiment en kan daarmee volgens velen als een van de defensieve aandelen om in de gaten te houden, worden aangemerkt. Dollar Tree was inderdaad een van de best presterende aandelen tijdens de wereldwijde financiële crisis van 2008.

De CEO van het bedrijf, Bob Sasser, verklaarde dat het bedrijf het in zowel goede als in slechte tijden goed kan doen. Als we kijken naar de overzichten van de snelst stijgende aandelen van de economische crisis in 2008 lijkt dit inderdaad het geval te zien. Het aandeel registreerde in 2008 een opbrengst van maar liefst 60,8% en presteerde daarmee ruim 99,3% beter dan de algemene S&P 500 Index.

Bron: Admirals - MetaTrader 5 - Dollar Tree - Weekgrafiek - Gegevensperiode: van 6 april 2003 tot en met 5 december 2010. Vastgelegd op 17 maart 2020 om 18: 30. Let op: In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties.

De bovenstaande grafiek illustreert duidelijk hoe de Dollar Tree aandelen een dieptepunt bereiken en tijdens de crisis van 2008 beginnen te stijgen en blijft stijgen tot in 2020. Welke aandelen kopen in een crisis? Best presterende aandelen in de recessie - H&R Block

H & R Block is een bedrijf dat zich hoofdzakelijk bezighoudt met het voorbereiden van belastingaangiften en is als zodanig bijzonder recessiebestendig. Immers, een welbekende uitspraak leert 'niets is zeker, behalve de dood en belastingen' - ongeacht de economische omstandigheden. In 2008 waren vele blue chip bedrijven gedwongen hun dividenduitkeringen te verlagen dan wel te elimineren. Bedrijven die consistente dividenduitkeringen uitbetaalde waren zeldzaam.

HRB was een belangrijke uitzondering. Het bedrijf bood een dividendrendement van ongeveer 4% en stond hiermee te boek als een van de best presterende aandelen tijdens de crisis van 2008. Verdiend het echter ook overweging als we besluiten welke aandelen nu te kopen? Vandaag de dag, ruim 12 jaar later, is H&R Block nog altijd bijzonder aantrekkelijk voor investeerders. Aandeelhouders genieten van een dividendrendement van maar liefst 4,6% welke - evenals de vrije kasstroom - over de afgelopen 4 jaar gestaag is toegenomen.

Gezien het rendement van 25,8% in 2008 kunnen wij HRB ook tot een van de snelst stijgende aandelen in 2008 rekenen. Als een van de best presterende aandelen uit de crisis deed het aandeel het 64,3% beter dan de algemene S&P 500 index.

2️⃣ Anheuser-Busch Inbev aandelen

Anheuser-Busch Inbev is een Belgische bierbrouwerij. Het bedrijf staat hoog genoteerd in het overzicht van de best presterende bedrijven in de crisis van 2008.

Zoals we hebben gezien omvatten enkele van de meest recessie bestendige defensieve aandelen sectoren detailhandel, gezondheidszorg en amusement. Het feit dat Anheuser-Busch Inbev tot een van de snelst stijgende aandelen behoorde kan volgens sommigen worden verklaard doordat het bedrijf in feite op het snijvlak van deze 3 defensieve aandelen sectoren opereert; waarbij goedkoop bier als een vorm van zelfmedicatie om aan de realiteit te ontsnappen kan worden aangemerkt.

De omzet groeide in 2008 met 5%, wat geen slechte prestatie was. De belangrijkste katalysator achter de enorme stijging van de aandelenprijs tijdens de bearmarkt was echter de overname van Anheuser-Busch door Inbev. Fusies en overnames belonen aandeelhouders doorgaans met een flinke premie en deze transactie was niet anders.

De opbrengst op de aandelen was in 2008 maar liefst 39,4% (77,9% beter dan de S&P) wat Anheuser-Busch Inbev een plekje in het lijstje beste aandelen op dat moment opleverde.

3️⃣ Amgen aandelen

Biotech gigant Amgen is redelijk geïsoleerd gebleven wat betreft de gevolgen van een recessie, nu het bedrijf vitale medicijnen voor kanker, bloedarmoede en andere ziekten ontwikkeld. Zij produceren middelen waar consumenten niet niet zonder kunnen. De omzet groeide in 2008 met slechts 3%; echter tegen de achtergrond dat vele bedrijven grote verliezen leden is dit erg positief.

Amgen wist bovendien handig in te spelen op het al dan heersende marktsentiment. Zij boden hun aandelen in 2008 aan voor $ 56, ongeveer een kwart van de huidige prijs. In datzelfde jaar registreerde het bedrijf tevens 2,3 miljard dollar extra aan inkomsten naar aanleiding van positieve resultaten op klinische proeven. Met een rendement van 24,3% in 2008 mag Amgen zich tot een van de snelst stijgende aandelen van deze crisis rekenen. Als een van de best presterende aandelen van 2008 deed het bedrijf het ruim 62,8% beter dan de algemene S&P 500 index.

Bron: Admirals - MetaTrader 5 - Amgen - Weekgrafiek - Gegevensbereik: 19 december 2004 - 28 oktober 2012. Vastgelegd op 17 maart 2020 om 19:10. Let op: In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties.

4️⃣ Walmart aandelen

Walmart heeft duidelijk geprofiteerd van de wereldwijde financiële crisis van 2008 waarin verreweg de meeste consumenten kostenbesparing als belangrijkste doel hadden. Zij kozen massaal voor retailers die goedkoper zijn. Walmart's inkomsten stegen met 7,2% in het slechtste jaar voor de economie in generaties. Niet alleen is dit een verklaring voor het feit dat Walmart tot een van de best presterende aandelen in de crisis behoort, het toont investeerders tevens dat het bedrijf bijzonder veerkrachtig is.

De winkelketen wist haar winst per aandeel te vergroten en het dividend in hetzelfde jaar te verhogen tot 8%. Het feit dat Walmart tijdens de crisis niet alleen consistent dividend uitgekeerd heeft maar tevens de rendementen wist te verhogen, terwijl andere bedrijven dividenduitkeringen verlaagde of zelfs opschortte is de reden dat we Walmart tot een van de best presterende aandelen van deze crisis kunnen rekenen.

Beleggen hoeft niet ingewikkeld zijn en Walmart is hier een sprekend voorbeeld van. Deze defensieve aandelen (basis consumptiegoederen) toonde in 2008 een stijging van 20%, maar liefst 58,5% meer dan de S&P 500 index.

Bron: Admirals - MetaTrader 5 - Walmart - Weekgrafiek: 7 augustus 2005 - 7 juli 2013. Vastgelegd op: 17 maart 2020 om 17:25 uur. Let op: In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties. 

5️⃣ Ross Stores aandelen

Ross Stores is een kleine kledingwinkel. De aandelen van dit bedrijf presteerden goed tijdens de wereldwijde financiële crisis, omdat consumenten probeerden hun kosten te verminderen. In het jaarverslag rapporteert Ross Stores in 2008 een recordomzet en -winst.

De verkoopcijfers van Ross Stores namen tijdens de laatste financiële crisis explosief toe. Dientengevolge groeide het aantal winkels alleen al in 2008 van van 890 naar 956 en konden we ROST tot een van de snelst stijgende aandelen van 2008 rekenen. Het rendement in 2008 groeide met ruim 17,6%, maar liefst 56,1% meer dan de S&P index.

Houd er rekening mee dat resultaten uit het verleden geen garantie bieden voor toekomstige prestaties, aangezien de omstandigheden in de loop van de tijd kunnen veranderen. Voordat u investeringsbeslissingen neemt, moet u advies inwinnen bij onafhankelijke financiële adviseurs en uw eigen onderzoek doen om u zich ervan te verzekeren dat u de risico's begrijpt.

Bouw uw eigen passieve inkomstenstroom op met een portefeuille van dividend betalende aandelen. Open een MT5.Invest rekening en onderzoek wat op dit moment de beste aandelen voor dividenduitkeringen zijn!

Investeer in 's werelds beste instrumenten

Duizenden aandelen en ETF's binnen handbereik

Best presterende aandelen tijdens Coronavirus paniek

Het Coronavirus drukt op de wereldeconomie, de bedrijfswinsten en heeft een algemeen ontwrichtend effect op leveringsketens en het alledaagse leven. Thans is het einde van de pandemie nog niet in zicht. Dit zorgt voor veel onzekerheid, angst en onrust, ook in de markten. Beleggers zijn over de afgelopen maanden getuigen geweest van extreme duikvluchten in de financiële markten en verwachten verdere dalingen.

Om de epidemie te bestrijden, leggen regeringen verboden en restricties op die de bewegingsvrijheid van burgers sterk beperken. Deze noodwetgeving is erop geënt mensen zoveel mogelijk van de straat te houden en contact te beperken tot een absoluut minimum.

Een groot deel van de wereldbevolking is voor onbepaalde tijd aan huis gebonden, teneinde op gecontroleerde wijze massa immuniteit op te bouwen. Deze situatie vergt enige aanpassingen en dit is merkbaar in de financiële markten.

Binnen de parameters van de noodwetgeving zoeken consumenten naar manieren om zich in hun basisbehoeften te voorzien en zich te vermaken. Bedrijven die mensen helpen verbonden te blijven, boodschappen of maaltijden leveren hebben in de afgelopen tijd ongekende toename in vraag ervaren. Ook bedrijven die andersoortige diensten bieden die de quarantaine aangenamer maken, zoals entertainment services waaronder Netflix en Disney Plus lijken redelijk ongeschonden uit de chaos te komen.

Dit is voor vele beleggers leidend als zij bepalen welke aandelen nu te kopen. De beste aandelen om te kopen zijn volgens analisten die van bedrijven die diensten bieden die vanuit huis kunnen worden gebruikt. Gezien de aard van deze crisis zouden bijvoorbeeld streaming services en streaming aandelen een belangrijke categorie defensieve aandelen kunnen vormen. Ook traditionele defensieve aandelen sectoren zoals de basis consumentengoederen, supermarktketens en bezorgservices zoals Amazon doen het goed.

Uiteraard is er speciale aandacht voor de bedrijven in de farmaceutische- en gezondheidszorg industrie. Farmaceutische bedrijven over de hele wereld werken aan de ontwikkeling van een vaccin tegen dit virus. Echter, nu dit nog niet beschikbaar is, is ook de vraag naar 'zelfzorg medicijnen', geneesmiddelen die zonder recept verkrijgbaar zijn toegenomen.

In de volgende paragrafen zullen we bespreken wat volgens sommige analisten op basis van historische patronen de beste aandelen om nu te kopen zijn. Let wel, in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De karakteristieken van deze gezondheidscrisis zijn anders dan die van andere crisissen. We bespreken de meest relevante defensieve aandelen sectoren en specifiek welke aandelen beleggers nu kopen.

1️⃣ Aandelen in Medische bedrijven

Wereldwijd stellen talloze farmaceutische bedrijven alles in het werk om een vaccin tegen dit virus te ontwikkelen. Tegelijkertijd proberen mensen zich, in afwezigheid van dit vaccin, zo goed mogelijk te beschermen en neemt ook de vraag naar zelfzorg medicijnen en andere medische producten zoals mondkapjes sterk toe. Enkele belangrijke spelers in deze defensieve aandelen sector om in de gaten te houden zijn:

 • Gilead Sciences Inc.
 • GlaxoSmithKline
 • Inovio Pharmaceuticals Inc.
 • Johnson & Johnson
 • Regeneron Pharmaceuticals Inc.
 • Sanofi
 • Novavax Inc
 • Takeda Pharmaceutical Company Ltd

Elk van deze bedrijven heeft het potentieel om miljarden dollars aan inkomsten te genereren als het erin slaagt een vaccin voor het coronavirus te ontwikkelen. Een dergelijke prestatie zal ongetwijfeld investeerders trekken, wat op haar beurt zal leiden tot een stijging van de aandelenkoers. Dit is voor velen alle informatie die nodig is om te besluiten welke aandelen nu te kopen.

Echter, als u bepaald wat de beste aandelen om te kopen zijn, is het van belang dat u het gehele plaatje bekijkt en een zo volledig mogelijke analyse maakt. Houdt er bijvoorbeeld rekening mee dat deze bedrijven massaal investeren in de ontwikkelingen en de verwachtingen hooggespannen zijn.

Als we bijvoorbeeld de ontwikkeling van Inovio Pharmaceuticals Inc. bekijken, zien we dat het aandeel vanaf 1.97 USD op 1 Oktober 2019, steeg naar maar liefst 14.09 USD op 6 maart 2020. Naarmate de tijd vordert drijven beleggers de prijs van deze aandelen op. Indien het bedrijf er niet in slaagt het vaccin te ontwikkelen zou de koers sterk kunnen dalen.

Beleggen in defensieve aandelen in de medische sector is voor vele beleggers een voordehandliggende keuze. Echter, als u overweegt welke aandelen nu te kopen, bent u mogelijk ook geïnteresseerd in de volgende opties.

2️⃣ Aandelen in Bezorgdiensten

In steeds meer landen over de hele wereld worden noodsituaties afgekondigd, en restaurants, bars, café's en andere horecagelegenheden worden gedwongen hun deuren te sluiten voor het publiek. Daarnaast stellen steeds meer regeringen maatregelen in om de bevolking zoveel mogelijk thuis te houden. Deze maatregelen zijn noodzakelijk om de verspreiding van het virus te beperken.

Deze biedt mogelijkheden voor restaurants en eetgelegenheden die kant-en-klare maaltijden leveren. Nu supermarkten leeglopen en bepaalde essentiële producten niet verkrijgbaar zijn, kiezen velen ervoor hun maaltijden te laten bezorgen.

Overweeg, wanneer u besluit welke aandelen nu te kopen ook de bedrijven die gepositioneerd zijn om aan deze (extreme) vraag te voldoen.

 • Domino's Pizza
 • GrubHub
 • Takeaway.com
 • Delivery Hero
 • Uber

Vraagt u zich af wat de beste aandelen op dit moment zijn? U doet er verstandig aan te bekijken of het bedrijf waarin u wilt investeren inderdaad actief is in de getroffen gebieden en wat hun positie is.

Ook bezorgdiensten die andere belangrijke middelen leveren, zijn het overwegen waard. Denk aan services zoals Amazon. Behalve het bezorgen van producten heeft het bedrijf ook een streaming service. Streaming services worden veelal aangedragen als opties voor hen die overwegen welke aandelen nu te kopen. We zullen in de volgende paragraaf nader uiteeneenzetten waarom deze aandelen als de beste aandelen op dit moment worden aangemerkt.

Denk, als u besluit welke aandelen nu te kopen, welke producten en diensten u zelf nog steeds gebruikt. Behalve bezorgdiensten zijn ook eerder genoemde supermarkten en levensmiddelen producenten favoriet bij beleggers. De aandelenkoersen van belangrijke spelers in de traditionele 'basis consumptiegoederen' defensieve aandelensector zoals Procter & Gamble of Unilever zijn in het eerste kwartaal van het jaar sterk gekelderd. Volgens sommige investeerders biedt dit interessante mogelijkheden.

Zorg dat u voordat u besluit welke aandelen nu te kopen u uw eigen analyse doet. Gezien de volatiliteit die deze situatie kenmerkt, zullen ervaren traders zowel het technische als fundamentele plaatje bekijken.

3️⃣ Aandelen in Social media bedrijven

Aangezien vele mensen in de getroffen regio's aan huis gebonden zijn, is social media een belangrijke manier om in contact te blijven met vrienden en familie en een van de favoriete vormen van tijdverdrijf. Het is tevens een manier om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen rondom het virus en ander nieuws.

Indien u op basis hiervan bepaalt welke aandelen nu te kopen, dan zullen de volgende opties zeker revu passeren:

Van deze twee social media giganten wordt verwacht dat zij tijdens de Coronavirus crisis een aanzienlijke groei in het aantal gebruikers zouden kunnen ervaren.

4️⃣ Aandelen in Streaming services

Volgens die zelfde redenering kunnen ook streaming services een groei in het ledenaantal verwachten. Gehele bevolkingsgroepen over de hele wereld zijn aan huis gebonden en (naar verwachting) aan de buis gekluisterd. Televisie kijken is een vorm van entertainment die Coronavirus bestendig is. Daarom zouden bedrijven die betaalde online video- en televisie en muziek streaming service aanbieden, het goed kunnen doen in deze situatie.

Als u overweegt welke aandelen nu te kopen en een voorkeur voor aandelen van streaming services heeft, kunt u de volgende opties bekijken:

Traders en beleggers gebruiken analyse technieken om te bepalen welke aandelen nu te kopen. Bij beleggen tijdens een crisis is het van belang dat u een duidelijk beeld heeft over wat zich in de markt en in de algehele economie afspeelt. Met behulp van technische analyse en fundamentele analyse proberen investeerders tot de beste forecasts ofwel voorspellingen te komen.

Als u eenmaal begrijpt welke economische sectoren en welke aandelen het beste presteren tijdens een financiële crisis is het moeilijkste gedeelte gedaan. Om hierop in te kunnen spelen is het zaak dat u weet hoe u aandelen kunt verhandelen.

Hoe kunt u de beste aandelen op dit moment kopen

U kunt in slechts drie eenvoudige stappen beginnen met het handelen in wat volgens u de best presterende aandelen tijdens een financiële crisis zijn:

 1. Open een trading account
 2. Download gratis de MetaTrader 5 trading software
 3. Klik op de knop "Nieuwe bestelling" en plaats uw eerste trade!

MetaTrader is de meest gebruikte en gevierde trading platform en wordt dan ook al decennialang als de absolute marktleider beschouwd. Het handelsplatform onderscheidt zich van andere trading software door betrouwbaarheid, stabiliteit en functionaliteit. Het biedt geavanceerde functionaliteit maar is verrassend gebruiksvriendelijk. Het platform biedt bovendien een scala aan hulpmiddelen en functionaliteiten die uw trading activiteiten kunnen ondersteunen zoals een uitgebreid aanbod aan aan indicatoren en trade bots.

Het is bovendien een multi asset handelsplatform - dit houdt in dat u een breed scala aan markten en instrumenten kunt verhandelen. U kunt de software gebruiken voor zowel handel in de beste aandelen op dit moment maar kunt tevens investeren in duizenden andere instrumenten en markten.

Admirals biedt traders zowel toegang tot het MetaTrader 4 als het MetaTrader 5 handelsplatform en stelt bovendien verschillende versies van de software beschikbaar die geoptimaliseerd zijn voor verschillende besturingssystemen en apparaten. Probeer MetaTrader 5 Mac, MetaTrader 5 Windows of de Android os iOS trading apps.

De MetaTrader software is de eerste keuze van zowel beginnende als professionele traders en brokers. Met honderdduizenden gebruikers wereldwijd, heeft u dan ook toegang tot de grootste online gemeenschap van traders.

Wij bieden verschillende uitvoeringen van de MetaTrader trading software, kies uit:

De beste aandelen op dit moment kopen middels een betrouwbare broker

Uw handelservaring wordt in verregaande mate bepaalt door uw broker keuze. Het bepaalt het aanbod (welke aandelen beschikbaar zijn) de kwaliteit van executie, de geldende handelsvoorwaarden en kosten. Het kunnen identificeren van de beste aandelen om te kopen is slechts een deel van de equatie. De handelscondities en kosten kunnen per broker sterk verschillen en kunnen u rendementen sterk beïnvloeden en zelfs het verschil tussen winst en verlies inhouden!

Wees voorzichtig met uw kapitaal. Houdt als drempel aan dat u kiest voor een broker die gereguleerd is door een gerenommeerde marktautoriteit. Admirals is gereguleerd door de FCA (Financial Conduct Authority), de vooraanstaande Britse markttoezichthouder. Check voordat u uw broker keuze maakt altijd eerste de handelscondities. U kunt de volledige contractvoorwaarden van Admirals op onze website terug vinden.

Enkele kernpunten:

 • Start Trading met een minimum inleg vanaf slechts € 1,- afhankelijk van het gekozen trading account type en het te verhandelen instrument.
 • Competitieve transactiekosten en trading spreads; de spread is het verschil tussen de bied- en de vraagprijs.
 • Hefboomwerking:
 • Toegang tot hefboomeffecten tot 1: 500 voor Professionele Klanten; waarmee u posities kunt beheren die tot 500 keer meer waard zijn dan uw inleg.
 • Toegang tot hefboomeffecten tot 1:30 voor Particuliere Klanten. De maximaal beschikbare hefboomwerking is tevens afhankelijk van het instrument.
 • Geniet bescherming van het exclusieve Admirals "Negatief Saldo Beschermingsbeleid".
 • Breed aanbod van verhandelbare instrumenten - handelen in Forex, aandelen, grondstoffen en cryptocurrencies.
 • Gratis Real Time market data.
 • FCA gereguleerde broker - Met een licentie van een van de meest gerenommeerde marktautoriteiten ter wereld - de Britse FCA - kunt u bij Admirals handelen met een veilig gevoel.
 • Gratis stortingen en opnames middels bankoverschrijving, credit card betalingen of via iDeal, Skrill & Neteller.
 • Hedging is mogelijk en toegestaan.
 • Ondersteund alle handelsvormen en vrijwel alle trading strategieën.

Als u meer wilt weten over waar u op moet letten bij uw broker keuze verwijzen wij u naar ons artikel - Hoe kiest u de Beste Forex & CFD Broker van Nederland. Admirals biedt zowel gratis demo- als live trading trading accounts waarmee u gebruik kunt maken van de MT4 en MT5 handelsplatformen en onze service zelf kunt ervaren! Heeft u specifieke of persoonlijke vragen? Ons Nederlandstalige team van experts staat klaar om u helpen!

Conclusie - Beleggen in defensieve aandelen

Beleggen ten tijde van een crisis zal sommige beleggers, gezien de heersende onzekerheid en volatiliteit, afschrikken. Zoals u uit het bovenstaande heeft kunnen afleiden zijn er echter voldoende handelsmogelijkheden. Doorgaans zullen zogenaamde defensieve aandelen sectoren in soortgelijke situaties zelfs beter presteren dan normaal.

Afhankelijk van de oorzaken van de crisis zullen er bedrijven zijn wiens diensten of producten plots meer in trek zijn. In de unieke situatie die het Coronavirus heeft veroorzaakt bijvoorbeeld, zien we een enorme toename in de vraag naar bepaalde services en diensten. Denk aan bezorgdiensten, medicatie en (online) entertainment. De aandelen van bedrijven die hierin voorzien worden door vele beleggers gezien als de beste aandelen op dit moment.

Wilt u bepalen welke aandelen nu te kopen? Houdt dan rekening met de situatie waarin de wereld zich bevindt en laat u leiden door waar consumenten behoefte aan lijken te hebben. Historisch gezien zijn er voldoende voorbeelden van beleggers die hier hun voordeel mee hebben weten te doen. Ervaren traders raden een combinatie van fundamentele- en technische analyse aan om te bepalen welke aandelen nu te kopen. Het is namelijk van belang dat u zelf uw onderzoek doet en bekijkt welke instrumenten bij uw handelsstijl passen.

Bij Admirals bieden wij toegang tot gratis demo en live trading accounts en een breed scala aan aandelen, Forex paren, grondstoffen zoals goud en olie en talloze andere CFD's. Wij raden u aan altijd eerst te experimenteren in een risicovrije omgeving. Admirals biedt een gratis demo account, waarmee u alle functionaliteiten van het MetaTrader handelsplatform zelf kunt testen en kunt experimenteren met trading.

Met een demo trading account kunt u risicovrij en in real time de financiële markten navigeren en uw trading vaardigheden verbeteren zonder dat u uw kapitaal op het spel zet. De rekening balans op een demo account bestaat namelijk uitsluitend uit virtuele middelen.

U kunt vertrouwdheid opbouwen met de karakteristieken van de beste aandelen op dit moment, de dynamiek van de markten, het selecteren van instrumenten en experimenteren met de verschillende functies en mogelijkheden van het MetaTrader 5 trading platform.

Open een live trading account om deel te kunnen nemen aan het handelsverkeer en echte trading ervaring op te doen.

Handel in Forex & CFD's

Krijg toegang tot meer dan 40 CFD's op valutaparen, 24/5

Andere artikelen die u kunnen interesseren:

Over Admirals

Admirals is een meermaals bekroonde, wereldwijd gereguleerde Forex- en CFD-broker en biedt handel op meer dan 8.000 financiële instrumenten via 's werelds populairste handelsplatformen: MetaTrader 4 en MetaTrader 5. Begin vandaag nog met handelen!

Risicobepaling

Dit materiaal bevat geen beleggings- of investeringsadvies en zou niet als zodanig moeten worden geïnterpreteerd, noch als een uitnodiging of aanbieding tot deelname in transacties in financiële instrumenten. Merk op dat dergelijke beurs- en trading analyse geen betrouwbare indicatie zijn voor toekomstige prestaties gezien het feit dat de relevante omstandigheden aan constante verandering onderhevig zijn. Alvorens u enige beslissingen maakt omtrent investeringen, beleggingen of trading, dient u advies in te winnen van een onafhankelijk, financieel adviseur om degelijk begrip van de geassocieerde risico's te verkrijgen.

TOP ARTIKELEN
Facebook aandelen kopen in 2024 - Meta Aandelen
Het relatief nieuw gedoopte Meta Platforms is het moederbedrijf van Facebook, Instagram en WhatsApp en is qua marktkapitalisatie een van de grootste bedrijven ter wereld. Maar is Meta een goed aandeel om te kopen in 2024?✺ Facebook is lid van de FAANG-groep (Facebook, Apple, Amazon, Netflix en Googl...
Beleggen in Amazon aandelen - Amazon aandeel 2024
Amazon is een van de grootste en bekendste bedrijven ter wereld. De groei van de Amazon koers is sinds de oprichting van het bedrijf opmerkelijk en nog steeds trekt de e-commerce reus beleggers massaal aan. Hebben beleggers hun kans gemist om in Amazon te beleggen na het ongelofelijke succes in het...
Disney aandelen kopen in 2024? - Analyse van Disney Koers
The Walt Disney Company is een van de meest herkenbare merken ter wereld. De enorme populariteit, het wereldwijde bereik en het vermogen om voortdurend te evolueren heeft Disney in de loop der jaren aanzienlijk succes op de aandelenmarkt gebracht.Maar hoe zit het met de toekomst? Is het een goed mom...
Alles weergeven